چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۳۵ - Feb 9, 2005
اما سجاد(ع): پروردگارا! مرا از آن نگاه دار كه بي چيزان را پست شمرم، و ثروتمندان را برتر دانم، زيرا شريف آن كسي است كه فرمانبرداري تو، به او شرافت بخشد، و عزيز آن كسي است كه بندگي تو، به او عزت دهد.
صحيفه سجاديه / دعاي ۳۵
امروز با حافظ
چون نيك بديدم به حقيقت به از آني
گفتند خلايق كه تويي يوسف ثاني
اي خسرو خوبان كه تو شيرين زماني
شيرين تر از آني به شكر خنده كه گويم
در مراسم اهداي جوايز كتاب سال مطرح شد
خاتمي: آزادي و حرمت انسان، خاستگاه تمدن است
سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري، در مراسم اهداي جوايز كتاب سال با اشاره به درسي كه از لابه لاي كتاب زندگي انسان آموخته است، گفت: آزادي عقلاني و سياسي و فضايي كه در آن انسان داراي حرمت باشد، بهترين خاستگاه تمدن انساني است و زمينه پديد آوردن بهتر آثار فرهنگي و مدني را فراهم مي كند.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلين سيد محمد خاتمي طي سخناني در بيست و دومين دوره معرفي كتاب سال و دوازدهمين دوره اهداي جايزه جهاني كتاب سال افزود: اگر درست از اين آزادي پاسداري شود، تمدن پديد آمده پويا و پيشرو خواهد بود و اگر چنين شود، دور سياهي كه ابن خلدون آن را تقدير گريزناپذير انسان مي دانست، شكسته خواهد شد.
انسان مي تواند دريابد كه تقدير الهي، تن دادن به هرگونه وضع و حال و تحمل هرگونه حقارت نيست بلكه بر اثر آگاهي و تقويت اراده و آزادي انديشه خود مي تواند دوري را كه تقدير ناميده مي شده، بشكند.
خاتمي با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي ايران اظهار داشت: چنان چه ملت ما توانست تقدير ۲۵۰۰ ساله استبداد را بشكند اما رهايي و آزادي و زمينه براي رشد و حرمت انسان، پاسداري مي خواهد. ممكن است لحظاتي در تاريخ، زمينه اين آزادي پديد آيد ولي در اثر غفلت ها بازگشت داده شود.
وي خاطرنشان كرد: به نظر من در اين دوره حساس تاريخي به خصوص براي ما در دنياي فعلي، پاسداري از آگاهي انسان و زمينه سازي براي آگاهي بيشتر او و هم چنين استقرار مردم سالاري كه پس از شكسته شدن دايره استبداد ۲۵۰۰ ساله تقويت شده و از نظام برآمده است، وظيفه مبرم همه كساني است كه دلشان براي انسان، اسلام و ايران مي سوزد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد كه در سطور تاريخ نانوشته و نوشته انسان مي خوانيم تقدير الهي، آزادي عقلي و حاكميت بر سرنوشت خود، منشأ ايجاد تمدن انساني و انعطاف پذير شدن اين تمدن است.
وي اظهار داشت كه اگر در دنياي قديم، انسان جز تقلب و خودكامگي و خودسري انسان ها و گروه هايي كه خود را سايه خدا و تافته جدابافته مي دانستند تجربه نكرده است و آزادي و حرمت انسان در پاي هوس قدرتمندان خودسر لگدكوب شده، افسوس و صد افسوس كه آزادي برآمده از تمدن جديد و دنياي مدرن كه به نوعي عكس العملي در برابر تجديد كليشه اي قرون وسطي و نيز پيوند استبداد و تحجر فكري با جباريت قرون وسطي است، خود راه افراط را پيموده و با كمال تاسف، زير گام هاي شتابان اين نوع آزادي، بسياري از شئون متعالي انسان نيز لگدكوب شده است و نيز در عرصه بين المللي، سياست، در دست خودخواهان مغروري قرار گرفته كه با تفكرات ارتجاعي، نوع ديگري از ادعاي خدايي را داشته، دارند و زندگي را بر انسان تنگ كرده اند.
خاتمي يادآور شد كه در مذاكرات خود با غربي ها و ديگران گفته  است كه مشكل غربي ها احساسي است كه نسبت به تمدن غربي و چيزهايي كه اين تمدن به آنها داده را دارند اما نمي دانند اين تمدن با خروج از مرزهاي ملي، بدبختي و فلاكت را براي انسان هاي ديگر آورده است.
رييس جمهور تاكيد كرد: به اين اصل ايمان دارم كه گل آزادي و پيشرفت در بوستان آزادي و انديشه مي رويد. همان آزادي كه يكي از سه شعار پرطنين ملت ما در بامداد انقلاب بود.
خاتمي تصريح كرد: مراد من از آزادي، ولنگاري و نفي معيارهاي بالاي اخلاقي نيست. معيارهاي اخلاقي چيزي است كه انسان روزگار ما بيش از هر چيز به آن نياز دارد. بداخلاقي و ولنگاري را دشمن تفكر و پيشرفت مي دانم.
وي با بيان اين كه آزادي انديشه از جمله در كتاب تجلي مي يابد، ادامه داد: حق تعيين سرنوشت كه در نظام مردم سالاري، خودنمايي مي كند و لزوم پايبندي به معنويت، شرط ايجاد دنيايي است كه در آن صلح و آرامش به جاي جنگ و خشونت و آزادي و پيشرفت به جاي سركوب و حقارت خواهد نشست و امروز و فردا، راه روشن، جز راه آزادي سياسي، انضباط اخلاقي و پاسداري از خرد و انديشه نيست.
رييس جمهور تاكيد كرد:  مردان و زنان بزرگ آنان هستند كه علي رغم مشكلات نااميد نشوند و بدانند دستاوردهاي بزرگ، حاصل تلاش فكري و معنوي پيشينيان نيز بوده است. من به آينده اي كه بشر آزاد باشد و معنويت، به زندگي لطافت بدهد، اميدوار و مطمئنم كه جامعه بشري به آن سو مي رود.
رييس جمهور در تعريفي از كتاب آورد: كتاب بازتاب دهنده انديشه آدمي است. انديشه مايه جان انسان است و جان انسان از زمين و آسمان ارزشمندتر است. كتاب به آن ميزان ارزش و قدر دارد كه از كدام جان برآمده است و به انديشمندي پديدآورنده كتاب.
وي افزود: انديشه هرچه باشد كلمه خداست و به معناي وسيع كلمه به كتاب وزن و ارزش مي دهد. البته تنها كتاب تجلي گاه جان آدمي نيست بلكه همه آثار از جمله شعر، ادب، موسيقي، تمدن، روابط اجتماعي در طول تاريخ از آثار جان آدمي است و البته كتاب گوياترين اثري است كه از جان آدمي بر جاي مي ماند.
رييس جمهور با اشاره به اين كه كتاب، انسان ها را با انديشه پيشينيان آشنا مي كند تا آنها دريابند كه مي توانند از جايي شروع كنند كه ديگران به آن ختم شدند يا دريابند راهي را كه ديگران رفته اند به بن بست منتهي مي شود، خود منشأ تكامل در انسان است؛ چيزي كه در ساير موجودات نمي بينيم. هم چنين كتاب علاوه بر آگاهي دادن به انسان - اگر با ديد وسيع به آن بنگريم، ما را با وضع تاريخي و اجتماعي زمان خود آشنا مي كند. رييس جمهور در اين زمينه به آثار فارابي و ابن خلدون اشاره كرد.
پيش از سخنان رئيس جمهور، برگزيدگان داخلي و خارجي از وي لوح تقدير دريافت كردند. هم چنين لوح تقدير هيات هاي داوري ادوار مختلف كتاب سال به رئيس جمهور اهدا شد.
در اين  مراسم كه  با حضور احمد مسجدجامعي  وزير فرهنگ  و ارشاد اسلامي ، محمدعلي شعاعي  معاون  امور فرهنگي  وزير ارشاد، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي ،شخصيت  هاي  سياسي ، فرهنگي  كشور و جمعي  از صاحبنظران  فرهنگي  برگزار شداسامي برگزيدگان  اين  دوره  در رشته هاي  مختلف  به  شرح  زير اعلام  شده است .
فريد قاسمي مولف  كتاب  مطبوعات  كتاب  گزار، ايرج  افشار مولف  كتاب فهرست  نسخه هاي  خطي  در كتابخانه  ملي  اتريش ، علي  پايا مولف  كتاب  فلسفه تحليلي  مسائل  و چشم اندازها، دكتر نجفقلي  حبيبي  مصحح  كتاب  شرح  وتعليقه  صدرالمتالهين  بر الهيات  شفا، دكتر فتح الله  محمدي نجارزادگان  مولف  كتاب  سلامه  القران  من  التحريف  و تنفيد الافتراءات  علي  الشيعه  الاماميه ، حجت الاسلام  علي  ال  محسن  مولف  كتاب  لله  وللحقيقه  رد علي  كتاب  لله  ثم  للتاريخ ، محسن  روستايي  مولف  كتاب  تاريخ طب  و طبابت  در ايران ، دكترمسعود يغمايي  مولف  كتاب  جراحي  فك  و دهان  وصورت  نوين ، دكتر سعيده  يغمايي  مولف  كتاب  جراحي  فك  و دهان  و صورت نوين ، اميرسعيد باوري  مولف  كتاب  جراحي  فك  و دهان  و صورت  نوين ،محمدكاظم  مروج  فرشي  مترجم  كتاب  الكترونيك  ليزر، دكترحسين  گل  نبي مترجم  كتاب  الكترونيك  ليزر، محمدحسين  جزيره اي  مولف  كتاب  جنگل شناسي زاگرس ، مهندس  مرتضي  ابراهيمي رستاقي  مولف  كتاب  جنگل  شناسي  زاگرس ،دكتر بهناز امين  زاده  مترجم  كتاب  منظر الگو ادراك  و فرايند، دكترمحمد احساني  مترجم  كتاب  مديريت  معاصر در ورزش ، عبدالله  كوثري  مترجم كتاب  روانكاو و داستانهاي  ديگر خاطرات  پس  از مرگ  براس  كوباس ، دكترمحمد محمدي  ملايري  مولف  كتاب  تاريخ  و فرهنگ  ايران ، هوشنگ  مرادي كرماني  مولف  كتاب  نه  تر نه  خشك ، مسلم  ناصري  مولف  كتاب  مسافر شهرهاي بي  نشان ، محمود سالك  مترجم  كتاب  سفر با ماشين  زمان ، فاطمه  بدرطالعي مولف  كتاب  بازيهاي  محلي  ايران  براي  كودكان  و نوجوانان ، داوودلطف الله  سراينده  كتاب  پرنده  و فال  و سياوش  جمادي  مولف  كتاب  سيري  درجهان  كافكا.

برگزيدگان بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر
واحد مركزي خبر: بيستمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر دوشنبه شب در تالار وحدت با معرفي نفرات و گروه هاي برتر به كار خود پايان داد.
احمد مسجدجامعي در مراسم پاياني جشنواره با اشاره به ظرفيتهاي ناشناخته بسيار در عرصه موسيقي گفت: اين ظرفيت هاي ناشناخته بايد با پژوهش شناخته و تبيين شود تا سبب رشد فرهنگ موسيقي در كشور شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: اين رشد با نقد آثار موسيقي در رسانه ها و مطبوعات و آشناكردن مردم با موسيقي هاي برتر و بالابردن توانايي و توجه به ظرايف و توليد آثار مطلوب امكان پذير مي شود.
در اين مراسم، در بخش موسيقي نواحي لوح يادبود و سكه بهار آزادي به خواننده و نوازنده دايره گروه موسيقي آييني غلام مارگيري و لوح يادبود و سكه بهار آزادي به علي ظهير ي نيا سرپرست گروه شيما اهدا شد.
در بخش اركستر تجربي تهران، حميدرضا اردلان و غلامحسن مجلسي از اركستر سمفونيك، عليرضا خورشيدفر و اكبر محمدي نوازندگان فلوت لوح يادبود و سكه بهار آزادي دريافت كردند.
منوچهر انصاري نوازنده ويولن اركستر ملي لوح يادبود و سكه بهار آزادي، محسن تويسركاني نوازنده ويولن سل لوح يادبود و سكه بهار آزادي، حسين بيات نوازنده كنترباس لوح يادبود و سكه بهار آزادي، ويدا نهرودي از گروه كر مركز موسيقي لوح يادبود و سكه بهار آزادي، خسرو قديري مقدم از گروه كر مركز موسيقي لوح يادبود و سكه بهار آزادي، حسن پاك نهاد از گروه كر مركز موسيقي لوح يادبود و سكه بهار آزادي، عبدالحسين مختاباد لوح يادبود و سكه بهار آزادي و حسام الدين سراج لوح يادبود و سكه بهار آزادي دريافت كردند.
اركستر سمفونيك تهران، لوح يادبود و تنديس جشنواره، اركستر موسيقي ملي به رهبري فرهاد فخرالديني تنديس جشنواره و لوح يادبود و رهبر گروه كر مركز موسيقي نيز لوح يادبود و تنديس جشنواره موسيقي را كسب كردند.
شجاع الدين ميرطاووسي به عنوان نخستين مدير مركز موسيقي لوح سپاس، تنديس جشنواره و سكه بهار آزادي، علي مرادخاني با سابقه بيش از ۱۰ سال مديريت مركز موسيقي سكه بهار آزادي، تنديس جشنواره و لوح يادبود را كسب كردند.در بخش بين الملل نيز گروه كر رم تنديس جشنواره موسيقي فجر و لوح يادبود را دريافت كرد.
گروه موسيقي جمهوري آذربايجان به رهبري پاشايف نيز به دليل اجرا و تنظيم قطعات ايراني تنديس جشنواره و لوح يادبود و گروه روماني به دليل شركت فعال در اين جشنواره تنديس جشنواره را كسب كرد.
الوارو سندويا نوازنده پيانو از كشور اسپانيا نيز كه مادرش ايراني است تنديس جشنواره و لوح يادبود، ايمل ملك از گروه آشوريان به خاطر تنظيم قطعه خليج فارس و نغمه عاقل از گروه موسيقي كليميان مورد تقدير قرار گرفتند.در اين جشنواره همچنين از كامبيز روشن روان مدير عامل خانه موسيقي، گروه كر آموزش دانشكده موسيقي دانشگاه تهران، اداره كل پژوهش موسيقي صدا و سيما و ميرحسين موسوي از فرهنگستان هنر با اهداي تنديس جشنواره و لوح يادبود تقدير شد.

موسيقي كودك با سازهاي سنتي
براي نخستين بار در ايران، با اركستر سازهاي سنتي (ملي) نوار و سي.دي موسيقي كودك و نوجوان به همت مركز موسيقي حوزه هاي هنري با آهنگسازي محمدرضا فياض و گروه همخوان توليد شد.
اين نوار داراي دو بخش محتوايي است:
الف: مربوط به گزيده اشعار كتاب فارسي مقطع ابتدايي تحصيلي است براي دانش آموزان. ب: اشعار ويژه در رابطه با روز مادر است. اشعار از: عباس يميني شريف، حبيب يغمايي، محمد تقي بهار، گلچين گيلاني، جعفر ابراهيمي، مهدي ماهوتي و افشين علاست.

برندگان مسابقه كاريكاتور عدالت اجتماعي
اسامي برندگان مسابقه بين المللي كاريكاتور با موضوع عدالت اجتماعي كه همزمان با جشن هاي سالگرد انقلاب اسلامي ايران و از سوي خانه كاريكاتور و البته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار شده بود، براساس راي داوران به اين شرح اعلام شد:نفر اول فابيوك داسيلوا از برزيل، نفر دوم ميكو لاورونتسوف از روسيه و نفر سوم علي جهانشاهي از ايران.
والفتين دروژينين از روسيه، فريده مولايي از ايران، پائول فرناندو زولتا از كلمبيا، محي الدين كوراوغلو از تركيه، ايگور وارتچنكو از روسيه نيز برندگان جايزه ويژه شناخته شدند.
داوري اين دوره از مسابقه را داود شهيدي، داود كاظمي و جمال رحمتي برعهده داشتند.

رستگاري شاوشنگ در سينما يك
ايسنا: برنامه «سينما يك» اين هفته به پخش فيلم سينمايي «رستگاري شاوشنگ» ساخته فرانك دارابونت اختصاص دارد.
فرانك دارابونت كه ديگر اثر وي با نام «مسير سبز» به تازگي در قالب برنامه سينما يك بر روي آنتن رفت و مورد اقبال عمومي هم قرار گرفت، «رستگاري شاوشنگ» را در سال ۱۹۹۵ ساخته است.
فيلمنامه اين اثر توسط خود كارگردان به نگارش درآمده و طي آن بازيگراني چون تيم رابينز، مورگان فريمن و راب گانتون به ايفاي نقش پرداخته اند. داستان «رستگاري شاوشنگ» در سال ۱۹۶۴ اتفاق مي افتد و درباره يك بانكدار نيوانگلندي به نام اندي است كه اشتباها به جرم قتل همسرش به حبس ابد در زندان ايالتي شاوشنگ محكوم مي شود. او در زندان با فضايي پر خشونت و رشوه خواري مواجه مي شود. در اين خلال با زنداني سابقه داري به نام «رد» كه به كار قاچاق كالا از بيرون به داخل زندان مشغول است، طرح دوستي مي ريزد و به كمك او موفق به فرار مي شود. «رستگاري شاوشنگ» يادآور دوران پر فروغ سينماست. يك ملودرام مردانه بدون هيچ بازيگر زن، پر از نوستالژي، حسرت و دوستي هاي مردانه؛ اين فيلم كه پيش از اين نيز از شبكه اول سيما پخش شده بود، در پخش مجدد خود با پلاتوهاي جديد بر روي آنتن مي رود. همچنين مسئولان برنامه «سينما يك» در نظر دارند روز پنج شنبه، پس از نمايش فيلم حدود نيم ساعت از پشت صحنه «رستگاري شاوشنگ» را پخش كنند.
در اين برنامه همچون برنامه مسير سبز، دكتر محسن فاطمي و دكترحسن بلخاري به عنوان ميهمان حضور خواهند داشت و به نقد و بررسي فيلم خواهند پرداخت.

مراسم پاياني جشنواره فجر امروز برگزار مي شود
مراسم  پاياني  بيست  و سومين  جشنواره  بين المللي  فيلم  فجر عصر امروز با حضور مسئولان  و جمعي  از هنرمندان  و دست اندركاران  حوزه  سينما در تالار وحدت  برگزار مي شود.
در جشنواره  بين المللي  فيلم  فجر بيش  از ۲۵۰ اثر داخلي  و خارجي  در بخش هاي  مسابقه  سينماي  معناگرا، بين الملل  در قالب  دو بخش  فيلم هاي  بلند و كوتاه ، سينماي  آسيا، سينماي  ايران با دو بخش  آثار بلند و كوتاه ، فيلم هاي  اول  و دوم ، سينماي  مستند (چشم  واقعيت ) در اين  رويداد هنري  حضور دارند. جشنواره  جشنواره ها، نمايش هاي  ويژه  با زيرگروه  فيلم هاي  روز و آثار مستند، سياست  در آينه  سينما و گزيده  آثار سينماي  جهان  و جلوه هاي  ويژه  بصري  ديگر عنوان هاي  موضوعي  جشنواره  فيلم  فجر را تشكيل  مي دهد.

پاسخ به پرسش پزشكي
ميزان چربي در غذا
از دكتر روزنفلد درباره ميزان حداقل چربي وارده به بدن سئوال شده و او گفته است: ميزان مجاز چربي وارده به بدن در هر فرد و بر حسب وزن، سن، جنس، نوع فعاليت و وضعيت مزاج فرق مي كند و دكتر پس از انجام آزمايش هاي كلينيكي اين ميزان را تعيين و توصيه مي كند. مصرف چربي تا اندازه اي لازم است زيرا كه در ساخت سلول ها به كار مي رود. حذف و يا كاهش شديد چربي از غذاي كودك نه تنها از آهنگ رشد او مي كاهد بلكه باعث كند ذهني اش مي شود. در هر حال، براي به كمتر از ده درصد رساندن انرژي وارده به بدن از راه چربي ها، بايد با دكتر مشورت شود. بايد دانست كه همه چربي ها، چربي حيواني نيستند كه زيان آور باشند.

بهارستان
روز خوشي به خانه ابوالوليد بن رشد در قرطبه رفتم. در آن زمان من هنوز جوان بي مويي بودم. از من پرسيد: از طريق اشراق به چه راه حلي رسيده اي؟
و من در پاسخ گفتم: آري و نه.
فتوحات مكيه - ابن عربي

برگي از تاريخ
در جامعه اي كه قدرداني نباشد پيشرفت حاصل نخواهد شد
نهم فوريه (روزي چون امروز) در طول تاريخ شاهد رويدادهاي متعدد بود كه برخي از آنها از اين قرار است: در سال ۸۶۷ ميلادي يعقوب ليث صفاري مبارز خستگي ناپذير راه تجديد استقلال ملي ايران و قهرمان ميهن، كار آزادكردن هرات، باميان، بلخ، كابل، غزنه و بُست را از سلطه اعراب تكميل كرد. در سال ۱۶۴۰ مراد چهارم سلطان عثماني پس از مصالحه با شاه صفي صفوي بر سر بغداد در همين شهر درگذشت. طبق اين مصالحه بغداد از آن عثماني و ايروان متعلق به ايران شد. بغداد از آن پس تا سال ۱۹۱۸ (به مدت ۲۷۸ سال) در دست عثماني و ايروان تا سال ۱۸۲۸ وابسته به ايران بود.
اينك برگ امروز: نهم فوريه، سالروز در گذشت «ژول ميشله» مورخ بنام فرانسوي است كه در سال ۱۸۷۴ در ۷۵ سالگي فوت شد. بزرگترين توصيه ميشله به تاريخ نگاران اين بوده است كه هنگام آغاز به تحقيق و نوشتن، فريب شهرت يك مقام را نخورند، زيرا شهرت ممكن است به خاطر «خدمت» نباشد. او گفته است كه در قديم مقاماتي بودند كه به مردم ظلم، ولي به شعراء خوبي مي كردند و اين شعراء، خطيبان و اولياء كليسا بودند كه آنان را مشهور ساخته اند، نه خدماتشان. ميشله در كتاب «مقدمه اي بر تاريخ» نوشته است كه در نگارش تاريخ، به رقم زدن اسناد خشك و پشت سر هم قرار دادن آنها نبايد اكتفا شود، بلكه مورخ بايد ضمن ارائه حقايق، آنها را تحليل كند تا تواريخ، مشابه هم نباشند و هر تأليف نسبت به ديگري كاري نوين باشد و مكمل يكديگر. وي از اين كه كتاب هاي تاريخ كه بايد به مردم و رهبرانشان درس بدهند و تجربه گذشتگان را بياموزند رونوشت يكديگر شده اند ابراز تأسف و ناخرسندي كرده است.مورخ بايد نخست تحقيق كند كه در دوره مورد نظر، وضعيت قدرداني از افراد تا چه حد بوده است. اگر تشويق و حمايت در كار نباشد، هيچگونه پيشرفتي حاصل نخواهد شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

تازه هاي دنياي رسانه ها
بودجه نظامي،امنيتي و فضايي آمريكا افزايش و
بودجه آموزش و پرورش و كمك درماني كاهش يافت
بودجه سال مالي آينده ايالات متحده كه پريروز به كنگره اين كشور پيشنهاد شده در همه كشورها وسيعاً مورد تفسير قرار گرفته است زيرا كه كسر بودجه اين كشور كه فشار بر دلار خواهد بود بر اقتصاد ساير ملل تأثير مي گذارد. اين بودجه دو تريليون و ۵۷۰ ميليارد دلاري يك كسري ۳۹۰ ميليارد دلاري دارد كه ممكن است در طول سال عملاً افزايش يابد. كسر بودجه سال جاري ۴۱۲ ميليارد دلار بوده است. در بودجه سال مالي آينده آمريكا، اعتبارات ۹ وزارتخانه از مجموع ۱۵ وزارت كاهش يافته تا كسر بودجه ۲۲ ميليارد كمتر از سال جاري باشد! طبق ارقام اين بودجه، اعتبارات امور دفاعي در سال آتي (بدون احتساب هزينه هاي نظامي عراق و افغانستان) به ميزان ۴ و هشت دهم درصد نسبت به سال جاري افزايش يافته و به ۴۱۹ ميليارد و سيصد ميليون دلار (تقريباً ۲۰ برابر بودجه نظامي روسيه) رسيده است. در اين بودجه نظامي افزايش خريد جنگ افزارهاي تازه پيش بيني شده است. بودجه هاي امنيتي و اطلاعاتي آمريكا كه شامل دو رقم عادي و محرمانه است افزايش چشمگير يافته اند. براي تأمين افزايش هزينه هاي امنيتي، دريافت عوارض از بليت مسافرت با هواپيما (به نام عوارض ۱۱ سپتامبر، جستجوي بدني مسافران و بارها) به اندكي بيش از دو برابر رسيده و صداي اعتراض شركت هاي هواپيمايي را كه از سه سال پيش رو به ورشكستگي گذارده اند، بلندتر كرده است. بازرسي بدني مسافران و معطلي زياد سبب شده است كه از شمار مسافران هوايي كاسته شود. براي مثال از يك مسافر آمريكا ايران نزديك به صد دلار ماليات دولت و عوارض امنيتي مسافرت هوايي دريافت مي شود كه مسافران مي گويند بايد اين پول هنگفت را بدهيم كه بازرسي بشويم. در برابر افزايش بودجه نظامي و امنيتي آمريكا، اعتبارات ۱۵۰ مورد هزينه هاي دولتي ديگر با حذف برنامه و يا محدود كردن آن كاهش يافته اند از جمله ۴۸ قلم از برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش. يك مورد از محدود كردن برنامه هاي آموزش و پرورش، كاهش ميزان وام دانشجويي است و ديگري حذف برنامه مبارزه با مصرف مواد مخدر در مدارس. در ميان برنامه حذف و يا محدود شده ديگر، كمك مالي به كشاورزان، سوبسيد بليت قطار راه آهن بياباني (امتراك)، پرداخت هزينه درمان بينوايان، پرداخت اجاره خانه معلولين و از كار افتادگان، خدمات درماني نظاميان سابق، دادن كمك مالي به شهرها جهت استخدام پليس و پژوهش نفتي به چشم مي خورد. با وجود ادامه كسر بودجه آمريكا، در برنامه كاهش ماليات ثروتمندان درجه يك و دو تغييري حاصل نشده است.
دهن كجي روسيه به آمريكا
رسانه هاي اروپا و آمريكا عموماً اعلام ديدار قريب الوقوع «الكساندر روميانتسف» رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه به ايران به منظور امضاي يك قرارداد به تأخير افتاده را دهن كجي مسكو به آمريكا تفسير كرده و نظر داده اند كه لحن كاندوليزا رايس در سفر اروپايي اش نسبت به روسيه، ديپلماتيك و نرم نبود. رايس روسيه را از هرگونه معامله اتمي با ايران برحذر داشته بود كه دو روز پس از ملاقات او با لاوروف (وزير امور خارجه روسيه) در آنكارا، در مسكو اعلام شد كه روميانتسف ماه آينده به تهران سفر خواهد كرد تا قرارداد تحويل سوخت نيروگاه بوشهر را امضاء كند و اين نيروگاه به كار خواهد افتاد. امضاي اين قرارداد كه طبق آن ايران متعهد به باز گرداندن تفاله سوخت مصرف شده به روسيه خواهد شد، همكاري هاي دو كشور همسايه را افزايش مي دهد. در اين تفسيرها همچنين به تصميم دولت روسيه مبني بر افزايش دستمزد كاركنان سازمان هاي نظامي و ايجاد دوره آمادگي براي خدمت نظام وظيفه در آن كشور اشاره شده و گفته شده است كه در مذاكرات ۲۴ فوريه سران روسيه و آمريكا در براتيسلاوا، پوتين لحن دوستانه سابق را نخواهد داشت.

شناسنامه
روزنامه صبح ايران: اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي
صاحب امتياز: شهرداري تهران
چاپخانه هاي: افست و ايرانچاپ
نشاني و تلفن هاي همشهري
دفتر مركزي: تهران ـ خيابان آفريقا ـ كوچه تنديس ـ شماره ۱۰
كد پستي: ۱۹۱۵۶ ـ صندوق پستي: ۵۴۴۶/۱۹۳۹۵
[Table 9]نشاني اينترنت: http://www.Hamshahri.org
نشاني اينترانت: http://www.Hamshahri.net
نشاني پست الكترونيكي: Editorial@Hamshahri.org


سازمان آگهي ها: خيابان مطهري ـ چهارراه سهروردي ـ شماره ۹۱
تلفن: ۸۶۰۶۶۰۴ ـ ۸۶۰۶۶۲۲ ـ ۸۶۰۶۵۹۸ ـ ۸۶۰۶۵۹۱ ـ ۸۴۲۳۳۶۲ ـ ۸۶۰۶۶۰۴
نمابر: ۸۶۰۶۶۵۴ ـ ۸۴۰۸۳۱۶ ـ ۸۴۰۶۱۳۲


دفتر مركزي راهنماي همشهري (نيازمنديهاي صبح تهران):
خيابان كريمخان زند ـ خيابان حافظ ـ كوچه امير رضايي ـ شماره ۲۱۴
تلفن: ۸۸۰۶۶۶۶


داستانك
روز
در ميان صف دوازده تايي ايستاده بود، بلند و پرشكوه و آرامش آفرين تا نوبت او برسد. آن دو كه در طرفين او در انتهاي صف قرار داشتند از سرما و شايد هم هراس بر خود مي لرزيدند در حاليكه او با اعتماد به نفس و اقتدار ايستاده و به همقطارانش قوت قلب مي بخشيد و... اميدشان به او بود.
پس از اينكه دو سوم عمرش گذشت همه اندكي مضطرب شدند اما او پرصلابت و استوار لبخند مي زد و آرامش مي گستراند.
دومين روز از سومين مثلث عمرش بود و همانگونه كه انتظار مي رفت كار به نتيجه رسيد. روز دوم از دهه سوم بهمن روز پيروزي بود.
عليرضا پوراميد

گشتي در دنياي خبرها
عاقبت نيكوكاري!
نيويورك:يك مرد در آمريكا كه با هدف كمك به همنوعان خود از خودرو اش خارج شده بود، بدون وسيله نقليه به خانه بازگشت. هنگامي كه وي در بزرگراه مشغول رانندگي بود ناگهان متوجه شد كه دو خودرو بر اثر برخورد با يكديگر واژگون شده اند. به همين دليل خودرواش را در كنار بزرگراه متوقف كرد و براي بيرون آوردن مجروحان سانحه دست به كار شد.او با تلاش زياد مجروحان سانحه را از خودروهاي خسارت ديده بيرون كشيده اما يكي از اين افراد پشت خودرو مرد نيكوكار پريد و متواري شد.
قتل طوطي با دندان
فلوريدا: يك مأمور آتش نشاني كه در جريان يك ميهماني جنجال آفريده بود توسط پليس دستگير شد. اين آتش نشان كه تحت تأثير مشروبات الكلي قرار داشت در جريان اين ميهماني، ناگهان طوطي ۲۰۰ دلاري ميزبان را در دست گرفت و با دندان، سر طوطي نگون بخت را از بدنش جدا كرد. به همين دليل، ميزبان بلافاصله با پليس تماس گرفت و پليس نيز اين مرد را دستگير كرد.
رانندگي پسر ۴ ساله
شيكاگو: يك پسربچه ۴ ساله نيمه شب سه شنبه فاصله خانه تا مغازه اجاره سي دي هاي كامپيوتري را با خودرو طي كرد. وي كه قصد داشت يك سي دي اجاره كند، سوئيچ خودروي پدر را برداشت، آنرا روشن كرد و ۴۰۰ متر در بزرگراه رانندگي كرد. خوشبختانه در طول مسير يك خودرو گشت پليس متوجه حركت كردن يك خودرو بدون سرنشين شد كه پس از نزديك  شدن به آن متوجه شد كه يك پسربچه ۴ ساله پشت فرمان است.
ممنوعيت عمل جراحي زيبايي حيوانات
هاليوود: شايد شهردار هاليوود غربي، انجام عمل جراحي زيبايي روي حيوانات را ممنوع كند. با  توجه به اينكه تعداد عمل هاي جراحي صورت گرفته روي سگها و گربه هاي خانگي در حال افزايش است، شهردار پيشنهاد داد انجام اين عمل ها ممنوع اعلام بشود.
اغلب شهروندان با پرداخت پولهاي كلان روي دم و گوش هاي حيوانات خانگي خود عمل جراحي زيبايي انجام مي دهند.

ساعات شرعي
اذان ظهر امروز: ساعت ۱۲ و ۱۹ دقيقه
اذان مغرب امروز: ساعت ۱۷ و ۵۹ دقيقه
اذان صبح فردا:ساعت ۵ و ۳۱ دقيقه
طلوع آفتاب فردا: ساعت ۶ و ۵۶ دقيقه

گل و گياه
خار پنبه
000231.jpg
نام علمي: Onopordun acanthium
خانواده: COMPOSITAE
گياه دو ساله به بلندي ۸/۱ متر و داراي برگهاي سبز _ خاكستري كركدار با بريدگيهاي عميق بوده و گلهاي صورتي _ ارغواني آن در تابستان ظاهر مي شوند.
نيازها: به مكان آفتابي يا نيمه سايه و خاك غني با زهكش خوب نياز دارد و حداقل دماي قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتي گراد مي باشد.
ازدياد: از طريق كاشت بذر در بهار يا پاييز امكان پذير است.
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران
www.tehranparks.org
tehranparks@tehranparks.org

صفحه آخر
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
شناسنامه
داستانك
دنياي خبرها
ساعات شرعي
گل و گياه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |