اقتصاد
نفت بلاي جان عراق
ورزش
دور از شرايط آماده باش
red.gif
HAMSHAHRI
April, 8, 2003
سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۲
شماره ۳۰۱۶- April, 8, 2003
ايران
تفاوت ايران و عراق
هنر
«فيدل» در قاب
هراس آمريكا از گسترش عمليات انتحاري
القاعده در بغداد
شبكه خبري NBC آمريكاد به نقل از مقامات ارشد دايره تحقيقات فدرال آمريكا موسوم به اف بي آي ادعا كرد گزارش هاي اطلاعاتي از تلاش بن لادن و شبكه القاعده براي جذب بانوان و آموزش آنها براي انجام حملات انتحاري حكايت دارددبه ادعاي اين شبكه القاعده درصدد است
با انجام سلسله اي از عمليات انتحاري آمريكا را دچار شوك كرده و در تنگنا قرار دهد
005940.jpg

005945.jpg
اقتصاد
ايران
جهان
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |