سه شنبه ۱۴ تير ۱۳۸۴ - - ۳۷۴۰
بچه ها اينجا هر كاري كه مي خواهند انجام دهند
شهر كودك پسند
001425.jpg
آرش صوفي وند
در سندي كه به نام دنيايي مناسب كودكان پس از جلسه ويژه مجموع عمومي سازمان ملل منتشر شد، بر هماهنگي  و مشاركت بين كشورها و همچنين در داخل كشورها بين دولت هاي محلي و مسئولان مختلف بخش هاي مربوط، تاكيد شده است
تا كنون چندين شهر در جهان به منظور اينكه كودكان بتوانند از تمام امكانات آن استفاده كنند طراحي شده اند، اما در طراحي اين شهرها چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟
در جلسه ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در مورد كودكان در سال 2002 تشكيل شد و همچنين در نشست جهاني كودك در سال 1991 به كشورهاي مختلف جهان توصيه شد كه به طرح هاي ملي با هدف بهبود وضعيت كودكان بپردازند و اين برنامه ها را براساس قطعنامه مصوب اين مجمع طراحي كنند. كميته حقوق كودك نيز قويا به كشورهاي جهان توصيه مي كند كه سياست ها و برنامه هاي خود را يكدست كنند تا با اين قطعنامه هماهنگي بيشتري داشته باشند. همچنين برنامه هاي محلي و منطقه اي نيز بايد با سياست هاي ملي همان كشور هماهنگي داشته باشند تا اين زنجيره از سطح محلي تا سطح بين المللي يكدست باقي بماند و سياست هاي يكساني در سطح جهان اعمال شود كه با مصوبات و توافقنامه هاي بين المللي نيز هماهنگي داشته باشد.
در سندي كه به نام دنيايي مناسب كودكان پس از جلسه ويژه مجمع عمومي سازمان ملل منتشر شد، بر هماهنگي  و مشاركت بين كشورها و همچنين در داخل كشورها بين دولت هاي محلي و مسئولان مختلف بخش هاي مربوط، تاكيد شده است. در اين قطعنامه آمده است كه چنين هماهنگي باعث مي شود تا كودكان در مركز توسعه قرار بگيرند. با اقدامات پيگير از جمله ساختن شهرهاي كودك پسند، كودكان مي توانند براحتي از همه امكانات اين شهرها استفاده كنند؛ شهرهايي كه در آنها شهرداران و مقامات محلي مي توانند وضعيت زندگي كودكان را بهبود بخشند.رسيدن به چنين رويكردي درمورد تمام خدماتي كه بايد به كودكان ارائه شود- يعني رويكردي براساس حقوق كودكان در مورد ارائه خدمات به آنها آنهم در سطح يك شهر- مستلزم به كارگيري و اجراي اصولي كه ريشه در قطعنامه مزبور داشته باشند و همچنين توسعه سياست هاي حمايت از حقوق كودك است.
در تدوين سياست هاي مربوط به ساخت يك شهر كودك پسند، بايد كودكان و ساير شهروندان دخالت داشته باشند. همانطور كه گفته شد، امور و برنامه هاي محلي بايد به برنامه هاي ملي در سطح كشور متصل شوند. تدوين و عملي شدن چنين سياست هايي مستلزم تعهد مداوم سياستمداران عاليرتبه در سطح حكومت است تا تغييرات لازم براي كودكان صورت بگيرد.
همچنين اهداف تعيين شده بايد واقعي و دست يافتني باشند و همه جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، شهري و سياسي حقوق كودك را در بر بگيرند. در تدوين اين اهداف بايد از كلي گويي و بيان نيت خيرخواهانه فراتر رفت و به شرح مفصل چگونگي دسترسي به اين اهداف در شهر مورد نظر پرداخت. يكي از مواردي كه بايد در نظر گرفته شود، اصل عدم تبعيض بوده كه در قطعنامه آمده است.
پس از تهيه پيش نويس چنين طرحي، بايد آن را به تمام ارگان هاي مربوط در سطح شهري معرفي كرد تا همه با آن آشنا شوند. چنين آشنايي مي تواند منجر به تضمين اجراي آسانتر آن در آينده شود. همچنين كودكان نيز بايد در جريان مفاد آن قرار بگيرند. مي توان نسخه اي كه به زبان ساده تر و كودكانه ترجمه شده را در اختيار كودكان و كساني كه با بچه ها كار مي كنند قرار داد.
تدوين چنين برنامه اي همچنين مستلزم نهايت تلاش است و اين، برنامه اي نيست كه فقط يك بار انجام شود و پايان بپذيرد. اهداف و اولويت هاي چنين طرحي بايد همواره به روز شوند، بنابراين در طراحي سياست هاي مربوط به آن، بايد جايي براي نظارت و تجديدنظر، در نظر گرفته شود. به واسطه نظارت است كه مي توان تاثير سياست هاي اجرا شده بر زندگي واقعي كودكان را ارزيابي كرد و اين امر مجددا اهميت دخالت كودكان، حتي در امر نظارت را نيز مشخص مي كند.

اولين شهردار مسلمان منچستر
اميدي تازه براي مهاجران انگلستان
001413.jpg
سينا خاكياني - دشت هاي گرم و دور افتاده پاكستان تا سرزمين هاي مرطوب شمال غربي انگلستان فاصله بسيار زيادي دارند.
اما براي محمد افضل خان كه در خانواده اي مسلمان به دنيا آمده بود سفر اصلي، زماني آغاز شد كه او براي نخستين بار در اوايل دهه 1970 وارد خاك انگلستان شد. او در آن زمان پسربچه 12ساله سردرگمي بود كه به جز چند دوستش هيچ كس ديگري را نمي شناخت و هيچ اطلاعي نسبت به محيطي كه واردش شده بود، نداشت.
سه دهه بعد افضل خان به عنوان شهردار منچستر انتخاب شد. او اولين شهردار مسلمان و آسيايي اين شهر است.
شهردار جديد، زندگي در منچستر را يكي از عوامل موثر در پيشرفتش عنوان مي كند. اما بدون شك، عزم راسخ او براي ترقي كردن و ناديده گرفتن موانعي كه بر سر راهش قرار داشته، دلايل اصلي اين موفقيت هستند.
در حال حاضر حدود يك ميليون و 600هزار مسلمان و دو ميليون مهاجر از جنوب آسيا در انگلستان زندگي مي كنند كه اكثر آنها از وضعيت اجتماعي شان ناراضي هستند و جزو طبقات پائين جامعه انگلستان محسوب مي شوند. افضل خان معتقد است موفقيتي كه به دست آورده، مي تواند براي اين افراد اميدبخش باشد و آنها را به تلاش بيشتر ترغيب كند. حدود۲۰درصد از جمعيت شهر منچستر، غيرسفيدپوست هستند و حالا آنها در شهرداري يك سرمشق دارند .
افضل خان مي گويد: نه من و نه هيچكدام از اعضاي خانواده ام هيچ وقت فكر نمي كرديم كه من روزي شهردار چنين شهري بشوم. اما حالا بعد از رسيدن به اين سمت فكر مي كنم هنوز هم مي توانم به پيشرفت ادامه بدهم. او در ادامه مي گويد: همه ما به عنوان يك انسان، استعدادهاي بالقوه زيادي داريم. كنترل صحيح اين استعدادها و انتخاب هدفي مناسب، همه آن چيزي است كه به آن نياز داريم.
اما در سال 1971، پي بردن به اين استعدادها براي افضل خان كه زادگاهش را ترك مي كرد، واقعا مشكل بود. زادگاه او شهري دورافتاده بين لاهور و اسلام آباد است.
خانواده افضل خان جزو اولين دسته آسيايي هايي بودند كه براي كار در كارخانه هاي نساجي انگلستان به آن كشور مهاجرت كردند. اين كارخانه ها در شمال غربي انگلستان و بيشتر در شهرهاي منچستر و ليورپول قرار داشتند.
اين جابه جايي و تحول، مشكلات زيادي را براي افضل خان به همراه داشت. وقتي او وارد مدرسه شد، تقريبا هيچ آشنايي با زبان انگليسي نداشت. به همين دليل بعد از مدت كوتاهي، مثل اكثر مهاجران هم سن و سالش مدرسه را ترك كرد و در يكي از كارخانه هاي نساجي مشغول به كار شد. او نزديك به 3سال در آنجا با سختي كار كرد. ولي بعد از اين مدت، برخلاف سايرين به اين فكر افتاد كه شايد بتواند در بيرون از كارخانه موقعيت هاي بهتري پيدا كند.
يك شب وقتي مطابق معمول كارخانه را ترك كرده بود و پياده به سمت خانه شان مي رفت، بر بالاي تپه اي ايستاد. برگشت و نگاهي به پشت سرش انداخت. از آنجا خانه هاي محقر كارگران كارخانه ديده مي شد.
با خودم گفتم: آيا مي خواهي باقي عمرت را در اين كارخانه بگذراني؟
جواب ام منفي بود. اين همان لحظه اي بود كه همه چيز را تغيير داد و من احساس كردم تحصيلات به هر كار ديگري ارجحيت دارد.
او در مدرسه اي ثبت نام كرد تا آنطور كه بايد زبان و رياضيات را ياد بگيرد. با اين حال در آن مدت هم از كسب درآمد غافل نشد و كارهاي مختلفي از جمله رانندگي اتوبوس را هم تجربه كرد. در 19سالگي با دختري به نام شكيل كاياني ازدواج كرد. بعد از ازدواج مجبور شد بيشتر از قبل كار كند تا همسرش بتواند به تحصيلاتش در رشته دندانپزشكي ادامه بدهد. او نزديك به دو سال و نيم به عنوان افسر پليس فعاليت كرد و در اين دوره بود كه به رشته حقوق علاقه مند شد.
افضل خان براي تحصيل در اين رشته تقاضاي مرخصي بدون حقوق مي كند، ولي در خواستش مورد موافقت  قرار نمي گيرد. او هم دست به ريسك بزرگي مي زند و استعفا مي دهد.
افسر ما فوقم به من مي گفت: اشتباه بزرگي مرتكب شدي، آينده ات در اينجا تامين بود. و من مي گفتم: من با اشتباهاتم زندگي خواهم كرد.
افضل خان تحصيلاتش را در رشته حقوق در دانشگاه منچستر به اتمام رساند و بعد از مدت كوتاهي در يك دفتر حقوقي مشغول به كار شد. اما وسوسه، او را به سياست محلي كشاند و حدود 5سال قبل به عنوان نماينده بخش شمالي منچستر در شوراي شهر انتخاب شد.
در انگلستان، شهردارها در اغلب موارد به طور غيرمستقيم انتخاب مي شوند. به عنوان مثال در منچستر، اعضاي شوراي شهر ، شهردار را انتخاب مي كنند و افضل خان هم در هجدهم ماه مي با 95راي موافق به اين سمت منصوب شد. او كه اولين شهردار مسلمان منچستر است مراسم تحليفش را با آيات قرآن آغاز كرد.
استيوهاموند سردبير روزنامه Asian News درباره افضل خان مي گويد:انجمن آسيايي ها و بويژه مسلمانان انگلستان به او خوشامد مي گويند و از اين انتخاب كاملا راضي هستند. او سالها عضو شوراي شهر بوده، براي همه شهروندان شناخته شده و مورد احترام آنهاست.
افضل خان اولين آسيايي نيست كه شهردار يكي از شهرهاي انگلستان شده، ولي اين انتصاب در شرايط زماني و مكاني خاص اتفاق افتاده است. منچستر شهري است كه در آن نژادهاي مختلف در كنار هم زندگي مي كنند، اما در چند سال اخير در حومه هاي آن كشمكش هاي زيادي بين آسيايي ها و سفيدپوستان رخ داده است.

شيوع پديده تكدي گري در چين
001434.jpg
آزاده بابائي نژاد- در پي بروز تحولاتي در عرصه مسائل اقتصادي و اجتماعي چين كه به افزايش اختلافات طبقاتي در اين كشور منجر شده، مقام هاي دولت اين كشور نسبت به شيوع پديده تكدي گري در شهرهاي اين كشور هشدار دادند.به اعتقاد جامعه شناسان چيني، در اكثر مواقع، انگيزه اصلي تكدي گري در اين كشور فقر نيست، بلكه به اعتقاد آنها اين شيوه بهترين راه براي رسيدن به درآمدي ثابت و البته بدون تحمل هيچ زحمتي است.
متكديان كه تعدادشان در چين كم نيست، از شهروندان اين كشور براي خريد غذا يا بليت قطار به منظور بازگشت به شهرهايشان، پول طلب مي كنند، اما اگر به آنها غذا يا بليت داده شود از پذيرش آن سرباز مي زنند. به اعتقاد برخي جامعه شناسان، علت اصلي شيوع تكدي گري در چين، فقر، بيكاري و شكاف طبقاتي نيست، بلكه دليل اصلي، مهاجرت ميليون ها روستايي به شهرهاي بزرگ است كه به رواج اين پديده زشت دامن مي زند و مبارزه با آن تنها محدود به وظايف دولت نمي شود، بلكه مساعدت همه شهروندان و نهادهاي چيني را مي طلبد.
طبق آخرين آمارهاي رسمي دولت چين، سالانه بيش از 10 ميليون كشاورز به منظور يافتن پيشه اي مناسب به شهرها مهاجرت مي كنند كه اين امر در افزايش نسبت بيكاري در چين نقش مهمي ايفا مي كند، اما از آنجايي كه اين افراد عمدتا غير از كشاورزي تخصص ديگري ندارند، در شهرهاي بزرگ سردرگم شده و براي تامين حداقل هزينه هاي زندگي، به تكدي گري روي مي آورند. مقصد اصلي اكثر اين افراد، شهر بزرگ و صنعتي شانگهاي است.
بانك جهاني درگزارش خود كه هر شش ماه يك بار منتشر مي كند،  اخيرا اعلام كرده است كه بيش از دوسوم فقراي قاره آسيا در كشور چين زندگي مي كنند و اگر دولت پكن درصدد ريشه كني عوامل بروز فقر و درپي آن شيوع تكدي گري برنيايد، اين كشور بزودي شاهد مهاجرت بي سابقه روستاييان به شهرها خواهد بود و به نظر مي رسد در آن هنگام اين مشكل به يك معضل حل نشدني تبديل شود.متاسفانه عمده متكديان را كودكان 6 تا 14 ساله كه عمدتا بيسواد هستند، تشكيل مي دهند.در اين ميان دولت چين به منظور حل اين بحران به راهكارهاي متعددي از جمله لغو تمامي ماليات هاي كشاورزان، تعهد به ارائه امكانات رايگان آموزشي و بهداشتي و ايجاد بيش از يكهزار سرپناه براي 3ميليون آواره در اقصي نقاط چين، پناه برده است و اميد دارد با وضع چنين قوانيني، بتدريج اين پديده ريشه كن شود.اما وقتي از يك آواره متكدي سئوال شد كه آيا تمايلي براي رفتن به اين سرپناه ها دارد يا خير؟ جواب داد: من نام اين سرپناه ها را زندان مي گذارم، زيرا علاوه بر اينكه ما مجاز به استفاده بيش از 10 روز از اين اماكن نيستيم، مسئولان اين سرپناه ها از ارائه امكانات ازجمله آب و غذا امتناع مي كنند. به گفته سوينگ يكي از مسئولان وزارت امور شهروندان چين، حل بحران شيوع تكدي گري تعامل تنگاتنگ دولت با جامعه و سازمان هاي ذي ربط را مي طلبد كه بي ترديد براي حل آن، مدت زمان زيادي لازم است.

پيشخوان
001416.jpg
عرب نيوز
روزنامه عرب نيوز تيتر وعكس اول خود را به ديدار امير عبدالله وليعهد عربستان با توني بلر نخست وزير بريتانيا اختصاص داده است.
دراين ديدار كه روز شنبه انجام شد، دو طرف درباره وضعيت عراق و خاورميانه و روابط في مابين بحث و گفت وگو كردند.
001419.jpg
آركانزاس دموكرات گازت
روزنامه آركانزاس دموكرات گازت، موضوع خبر اول خود را به بمباران روستايي در شرق افغانستان توسط جنگنده هاي ارتش آمريكا اختصاص داده است.
به گفته يكي از مقامات افغان، اين بمباران به كشته شدن 25 نفر از جمله تعدادي غير نظامي انجاميد.
اين اقدام ارتش آمريكا پس آن صورت مي گيرد كه گروهي از نيروهاي ويژه آمريكايي روز سه شنبه گذشته پس از اعزام به عمليات تجسسي در ولايت كند همراه با راهنماها مفقود شدند.
001449.jpg
لاخورنادا
روزنامه اسپانيايي زبان لاخورنادا چاپ مكزيك خبر وعكس اول خود را به جشن پنجمين سالگرد پيروزي و ويسنته فوكس، رئيس جمهور كنوني اين كشور اختصاص داده است.
اين جشن در حالي برگزار شود كه اكثر مكزيكي ها نسبت به پنج سال گذشته پيشرفت كمي را در اين كشور احساس مي كنند.
001452.jpg
لاناسيون
روزنامه اسپانيايي زبان لاناسيون چاپ آرژانتين موضوع خبر و عكس اول خود را به پيروزي تيم ملي آرژانتين در برابر نيجريه و فتح جام جهاني فوتبال زير 20سال جهان اختصاص داده است. در ديدار پاياني كه در شهر اترخت هلند برگزار شد، تيم آرژانتين با نتيجه دو بر يك نيجريه را شكست داد تا ركورد ديگري در زمينه رشته ورزشي فوتبال در كارنامه آرژانتيني ها ثبت شود.

ذهن زيبا
بزرگترين سرمايه آدمي توانگري نيست ، بلكه خوي خوش است .
ويكتور پوشه

يك تصور گويا، به اندازه هزاران كلمه مي ارزد.
فردريش برنارد

قانون زندگي، قانون ايمان و اعتقاد است .
ژوزف مورفي

تصورما، دانائي ما و خيال ما از نقطه نظر حصول نتيجه اهميت ندارد.تمام اهميت در كارهاي ماست.
لاسگين

واي بر تو اگر بگوئي كه خوشبختي من مرده است.
آندره ژيد

شبكه
امروز مي توانيد فيلم سينمايي روي خط مرگ را حدود ساعت 21 از شبكه دوم تماشا كنيد. حدود ساعت 22:10 نيز قسمت ديگري از مجموعه خارجي پرستاران از شبكه اول پخش مي شود. قسمت ديگري از مجموعه خارجي مامورين پرونده هاي راكد نيز امشب حدود ساعت 21 از شبكه سوم پخش مي شود. در اين قسمت فردي با وضعيت وخيمي خود را جلوي يك بيمارستان مي رساند و توسط دو پرستار به داخل بخش منتقل مي شود. پليس پرونده هاي راكد پس از بررسي متوجه مي شود، او در يك كشتي كه زباله هاي صنعتي حمل مي كند مشغول به كار بوده است. در اين ميان راز قتل فردي كه در اين كشتي كار مي كرده نيز كشف مي شود و ...
امشب همچنين مي توانيد به تماشاي دو مجموعه طنز روتين شبكه سه و نيم از شبكه سوم و اكسيژن از شبكه تهران بنشينيد.

خواندني ها
ماهنامه عكس
شماره۲۱۹ ماهنامه عكس منتشر شد. ماهنامه عكس از آن دسته مجلاتي است كه هم مي توانيد بخوانيد و هم مي توانيد ببينيد. در اين شماره عكس، قسمت دوم مصاحبه با نادر داوودي كه به مناسبت برگزاري نمايشگاه عكس هايش در كانادا انجام شده را مي توانيد بخوانيد. مصاحبه ديگر اين ماهنامه با مهرداد افسري است. از ديگر مطالب اين نشريه مي توان به مقاله اي در مورد عكس هاي نتان ليونز، گزارش از نمايشگاه عكس هاي دوران قاجار، آشنايي با شومي توماتسو و چندين مطلب خواندني ديگر اشاره كرد. اما شايد جالب ترين بخش اين شماره ماهنامه عكس، گزارش تصويري ويژه از انتخابات رياست جمهوري باشد. 11عكاس در 36 عكس مروري كوتاه و جالب بر انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و تبليغات و حواشي آن داشته اند. ماهنامه عكس را از روزنامه فروشي ها، كتابفروشي ها و شهر كتاب ها بخواهيد.

درفرهنگسراها
نمايشگاه كاريكاتور
نگارخانه مهر فرهنگسراي انقلاب با همكاري خانه كاريكاتور اقدام به برگزاري نمايشگاه گروهي آثار كاريكاتور از هنرمندان ايراني وخارجي كرده است. در اين آثار با نگاه طنز به مسئله آلودگي هوا، ترافيك و جنگل ها اشاره شده و كمك همه مردم را در زمينه حفظ و حراست جنگل ها طلب كرده است. 40 اثر از 36 هنرمند ايراني و خارجي در ابعاد
30* 40 سانتيمتردر اين نگارخانه به معرض نمايش درآمده است. اين نمايشگاه به مدت 2 هفته از 8/4/1384 الي 22/4/1384 همه روزه از ساعت 9 الي 19 پذيراي علاقه مندان به هنر است . دوستداران هنر مي توانند جهت بازديد به فرهنگسراي انقلاب واقع در بزرگراه شهيد نواب صفوي، خيابان كميل شرقي، نگارخانه مهر مراجعه كرده يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 9-5419057 تماس حاصل كنند.
مشاوره خانه و خانواده
فرهنگسراي اشراق اقدام به برگزاري جلسات مشاوره به صورت گروهي با حضور دكتر ساعد احمدي كرده است. اين جلسات با موضوعات انتخاب صحيح زندگي، رفع اختلافات خانوادگي، رضايت و خوشبختي در كنار هم، خودشناسي و تقويت آن، اعتماد به نفس (تقويت اراده)، تمركز، اصلاح رفتار كودكان، فنون تفاهم در كنار هم و تحكيم خانواده، همسان گزيني و... به صورت هفتگي برگزار خواهد شد. علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام و شركت در جلسات مذكور به نشاني فلكه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره، فرهنگسراي اشراق مراجعه يا با شماره تلفن 7329643 تماس حاصل كنند.
قصه هاي قرآني
فرهنگسراي سالمند در راستاي برنامه هاي نهضت فرهنگي تابستان،۸۴ باتوجه به مديريت اوقات فراغت كودكان و نوجوانان ايستگاه سجاده نور را برگزار مي كند. ايستگاه سجاده نور، شامل بيان قصص قرآن است كه مربي به صورت مصور قصص قرآني را به كودكان و نوجوانان آموزش مي دهد و سپس برداشت ذهني كودكان و نوجوانان در مورد قصه گفته شده، مورد سئوال قرار مي گيرد. در ايستگاه فوق قصص قرآني شامل اصحاب فيل، كهف، داستان زندگي حضرت آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، لوط، طالوت، هود، صالح، شعيب، لقمان، داوود، سليمان، ايوب و يونس به كودكان و نوجوانان آموزش داده مي شود. ايستگاه سجاده نور با هدف گسترش فرهنگ قصص قرآني در بين كودكان و نوجوانان و عبرت آموزي، شنبه هاي هر هفته از ساعت 20-18 در پارك خيام برگزار مي شود.
همچنين واحد آموزش فرهنگسراي سالمند با هدف گسترش علوم قرآني و استفاده بيشتر از آيات قرآني در زندگي، اقدام به برگزاري دوره هاي  آموزش روخواني قرآن ويژه نوجوانان و بزرگسالان كرده است.

جهانشهر
آرمانشهر
ايرانشهر
تهرانشهر
دخل و خرج
زيبـاشـهر
شهر آرا
يك شهروند
|  آرمانشهر  |  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  دخل و خرج  |  زيبـاشـهر  |  شهر آرا  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |