پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۲۹ - Aug. 7, 2003
دين
علوم اجتماعي
تكنولوژي (علوم كاربردي )
هنرها
ادبيات (آثار ادبي)
كودك و نوجوان
دين
007765.jpg

كليدهاي شناسايي نهج البلاغه
نويسنده: محمد دشتي/ ناشر: انتشارات اميرالمؤمنين/ تلفن: ۷۷۴۱۱۸۴-۰۲۵۱/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۴۱۱ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۳۰۰ تومان.
007750.jpg

چشم دل
نويسنده: جواد محدثي/ ناشر: بوستان كتاب- قم/ تلفن: ۷۷۴۲۱۵۵/ چاپ ۱۳۸۱/ ۱۲۸ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۵۰۰ تومان.
007760.jpg

دروغ
نويسنده: آيت الله سيدرضا صدر/ به اهتمام: سيد باقر خسروشاهي/ ناشر: بوستان كتاب قم/ تلفن: ۷۷۴۲۱۵۵-۰۲۵۱/ چاپ ۱۳۸۱/ ۲۵۶ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۳۰۰ تومان.
007755.jpg

راهنماي معارف اسلامي
تأليف: سيد محمد پاكدامن/ ناشر: انتشارات ناقوس/ تلفن: ۶۴۱۱۷۱۵/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۸۸ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۷۵۰ تومان.
007770.jpg

چهل حديث ازدواج
مؤلف: محمد رحيم بيگ محمدي/ ناشر: انتشارات معروف/ تلفن: ۲۹۲۶۱۷۵/ چاپ ۱۳۸۱/ ۸۰ صفحه/ قطع: جيبي/ شمارگان:  ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۰۰ تومان.

علوم اجتماعي
007775.jpg

درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي
نويسنده: دنيس مك كوايل/ مترجم: پرويز اجلالي/ ناشر: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‎/ تلفن: ۸۷۳۷۲۴۸/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۳۷۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۴۵۰ تومان.
007795.jpg

مباحث ارث
(حقوقي- قضايي- اداري) براي عموم
مؤلف: دكتر سيد جلال الدين مدني/ ناشر: انتشارات پايدار/ تلفن: ۷۳۴۲۹۳۸/ چاپ اول ، فروردين ۱۳۸۲/ ۲۲۷ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۵۰۰ تومان.

007785.jpg

راه آهن در ايران
(از مجموعه از ايران چه مي دانم- ۳۷)
مؤلف: منوچهر احتشامي/ ناشر:  دفتر پژوهش هاي فرهنگي تلفن: ۸۸۲۱۳۶۴/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۱۱۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان:  ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۹۵۰ تومان.
007800.jpg

تربيت سالم، انسان سالم
گردآوري و تدوين: اشرف حميدي/ ناشر: انتشارات سرمدي/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۲۰۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۴۵۰ تومان.
007790.jpg

امپرياليسم ايالات متحده جنگ سرد را باخته است
نويسنده: جك بارنز/ مترجم: مسعود صابري/ ناشر: انتشارات طلايه پرسو/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۲۹۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان:  ۱۰۰۰ نسخه/ قيمت:  ۲۰۰۰ تومان.

007780.jpg

ارتباطات رسانه اي
در روابط عمومي
نويسنده: سيد شهاب سيد محسني/ ناشر: انتشارات پارس سينا/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۴۵ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۸۰۰ تومان.خواندن و درك مفاهيم۱
( Developing Proficiency Reading)
نويسنده: اصغر مولوي نافچي/ ناشر: انتشارات ناقوس/ تلفن: ۶۴۱۱۷۱۵/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۱۹۰ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۴۰۰ تومان.

تكنولوژي (علوم كاربردي )
007820.jpg

معجزه انرژي انگشتان در شفابخشي دردها
(ماساژ درماني)
نويسنده: ميلدر كارتر/ ترجمه: طلا ميرهادي زاده- الهام جلايي/ ناشر: انتشارات مرواريد/ تلفن: ۶۴۱۴۰۴۶/ چاپ اول ، ۱۳۸۲/ ۳۷۰ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۹۵۰ تومان.
007815.jpg

هيدروليك آبگيرها
از نظر رسوب در سازه هاي آبي
تأليف: مرتضي همتي/ ناشر: انتشارات علم و ادب/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۱۵۱ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.

007805.jpg

دوستت دارم
نويسنده: آريان داوري/ ناشر: انتشارات توانگران/ تلفن: ۲۰۶۴۶۱۲/ چاپ اول ، ۱۳۸۲/ ۱۲۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.

007830.jpg

واژه نامه فني اتومبيل
(فارسي- انگليسي ، انگليسي- فارسي)
گردآوري: مهندس محمدرضا افضلي/ ناشر: شركت انتشارات فني ايران/ تلفن: ۸۵۰۵۰۵۵/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۵۳۲ صفحه/ قطع: وزيري/ با جلد سلفون/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۵۰۰ تومان.

007810.jpg

خونريزي و بيماران هموفيلي
(مراقبت هاي اوليه در خانه)
تأليف: آ.آرونستم/ مترجم: دكتر سيد عبدالحميد جهان مهر/ ناشر: انتشارات فرياد كلام/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۲۱۴ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۵۰۰ تومان.توانمنديهاي مايكروسافت اكس  براي اصول حسابداري
ترجمه و تأليف: سيد مرتضي توليتي/ ناشر: انتشارات عصمت- قم/ تلفن: ۷۷۴۰۵۱۵-۰۲۵۱/ چاپ اول ، ۱۳۸۲/ ۱۹۶ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۵۰۰ تومان.
007835.jpg

افزايش فشار خون
(آنچه بايد همگان بدانند)
تأليف: دكتر سينا مرادمند- دكتر مهدي موسوي/ ناشران: مؤسسه فرهنگي ، انتشاراتي تيمورزاده- پرديس باوران/ تلفن: ۸۸۰۹۰۹۰/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۱۱۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۵۰ تومان.

هنرها
007845.jpg

چهره پردازي براي سينما، تلويزيون و تئاتر
نويسنده: يوليوس هلميش/ مترجم: پريسا عباس زاده برازنده/ ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۲۷۵ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه/ قيمت: ۵۹۰۰ تومان.
007865.jpg

زبان تصوير
نويسنده: جئورگي گپس/ مترجم: فيروزه مهاجر/ ناشر: سروش (انتشارات صدا و سيما)/ تلفن: ۶۴۰۴۲۵۵/ چاپ چهارم، ۱۳۸۲/ ۲۱۲ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.
007850.jpg

سينما و معماري
(از مه لي يس تا ساله استيونس و چند رسانه ها)
تدوين: فرانسوا پنز و مورين تامس/ مترجم: شهرام جعفري نژاد/ ناشران: سروش- كانون انديشه(اداره كل پژوهش هاي سيما)/ تلفن: ۶۴۰۴۲۵۵/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۹۳ صفحه/ قطع: خشتي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۷۰۰ تومان.

007855.jpg

بازهاي كودكانه ايراني
نويسنده: سحر روشندل(انديشمند ۱۱ ساله ايراني)/ ناشر: موسسه فرهنگي انتشاراتي تيزهوشان/ تلفن: ۸۸۹۷۴۸۲/ ۶۵ صفحه/ قطع: رحلي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۰۰۰ تومان.
007860.jpg

آستريكس- قصرهاي خدايان
نويسنده: گوسيني/ تصويرگر: اودرزو/ مترجم: دكتر فريبرز افروزي/ ناشر: انتشارات پرتو واقعه/ تلفن: ۶۴۱۴۶۱۶/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۴۸ صفحه (مصور- رنگي)/ قطع: رحلي/ با جلد سلفون/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۶۵۰ تومان.

007840.jpg

بازاريابي الكترونيك
(راهنمايي براي مديران
در كشورهاي در حال توسعه)
مترجم: محمدعلي فنايي نجف آبادي/ ناشر: شركت چاپ و نشر بازرگاني(وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني)/ تلفن: ۶۹۳۹۳۲۹/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۱۲۴ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.

ادبيات (آثار ادبي)
گنج بي رنج(مجموعه شعر)
شاعر: آصف صبحي هشجين/ ناشر: انتشارات هماي دانش/ تلفن: ۴۰۶۴۹۷۹/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۶۴۴ صفحه/ قطع: وزيري/ با جلد گالينگور/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۴۸۰۰ تومان.007885.jpg

وامق و عذرا
سروده: ميرزا محمد صادق نامي/ تصحيح: دكتر رضا انزابي نژاد- غلامرضا طباطبايي مجد/ ناشر: مركز نشر دانشگاهي/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۳۱ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۱۰۰ تومان.
007880.jpg

صداي پاي طبيعت
نويسنده و مترجم: دكتر محمدرضا غفاري/ ناشر: انتشارات اصلح/ تلفن: ۶۴۸۰۶۷۷/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۷۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۲۰۰ تومان.
007875.jpg

غروب زندان
نويسنده: داود علي بابايي/ ناشر: اميد فردا/ تلفن: ۶۴۴۹۵۷۵/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۱۰۴ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۸۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۶۲۰ تومان.007895.jpg

بحرالعشق
سراينده: مژگان اميرحسيني/ ناشر: انتشارات صنم/ تلفن: ۷۵۳۸۰۲۲/ چاپ اول، ۱۳۸۱/ ۲۰۶ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۹۰۰ تومان.
007870.jpg

نور درخشان او
نويسنده: دانيل استيل/ مترجم: ليلي كريمان/ ناشر: انتشارات توفيق آفرين/ تلفن: ۸۷۵۲۴۶۶/ چاپ اول/ ۳۲۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۷۵۰ تومان.
007890.jpg

دختر دريا و جوان غواص
نويسنده: حسين نوربخش/ ناشر: سروش/ تلفن: ۶۴۰۴۲۵۵/ چاپ اول، ۱۳۸۲/ ۱۶۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۹۰۰ تومان.


گزيده ادبيات معاصر (مجموعه شعر ابراهيم ابوالحسني)
ناشر: انتشارات كتاب نيستان/ چاپ اول، ۱۳۸۰/ ۱۰۰ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۶۰۰ تومان.

كودك و نوجوان
007905.jpg

پنج قصه گزيده از اسكار وايلد
انتخاب و ترجمه: طليعه خادميان/ ناشر: نشر افق/ تلفن: ۶۴۱۳۳۶۷/ چاپ اول ، ۱۳۸۲/ ۸۸ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۶۵۰ تومان.
007900.jpg

ماريا و خانه اسرارآميز
نويسنده: پنلوپ لايولي/ مترجم: ابراهيم اقليدي/ ناشر: انتشارات مهرگياه/ تلفن: ۷۶۰۱۴۳۴/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۲۰۹ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه/ قيمت: ۱۵۰۰ تومان.
007920.jpg

نردباني از ستاره
سراينده: بابك نيك طلب/ تصويرگري: فرشيد شفيعي/ ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان/ تلفن: ۸۸۵۵۳۰۲/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۳۲ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۱۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۳۸۰ تومان.
007925.jpg

پري ناز يا نازپري
نويسنده: فريده خلعتبري/ ناشر: انتشارات شباويز/ تلفن: ۶۹۲۸۷۲۷/ چاپ اول ، ۱۳۸۱/ ۲۲ صفحه/ قطع: وزيري/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۵۰۰ تومان.
007915.jpg

گلدان پشت پنجره
نويسنده: نقي سليماني/ ناشر: سروش/ تلفن: ۶۴۰۴۲۵۵/ چاپ دوم ، ۱۳۸۲/ ۴۴ صفحه/ قطع: رقعي/ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۲۰۰ تومان.
007910.jpg

مي خواهم بروم
اداره پست
نويسندگان: نوربرت لاندا- روز.ر رئيوس/ مترجم: بهزاد بوذري/ ناشر: انتشارات آينه آثار/ چاپ اول ، ۱۳۸۲/ قطع: رحلي/ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه/ قيمت: ۷۵۰ تومان.

گلستان كتاب
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
شهر
شهري
علمي
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهر   |   شهري   |   علمي   |  
|  علمي فرهنگي   |   گلستان كتاب   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |