دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۲۴۷
گوناگون
Front Page

در حاشيه خبرها
موج جديد برخورد با شركت هاي متخلف در زمينه قرعه كشي كالا 
سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا ها و خدمات از فعاليت ۵ شركت به علت رعايت نكردن مقررات تبليغي و وجود نداشتن كالا هاي تبليغ شده براي قرعه كشي جلوگيري كرد.
طي ماههاي اخير تعداد شركت هايي كه بدون هيچ گونه سرمايه و نشاني معتبر نسبت به قرعه كشي خودرو و ... اقدام مي كنند افزايش يافته است و نظارت بر شركت هايي كه آپارتمان پيش فروش مي كنند، نامحسوس است. شركت هاي مذكور آزادانه و بر خلا ف دستورالعمل وزارت مسكن به كار خود ادامه مي دهند. بازرسان سازمان بازرسي و نظارت اخيراً به منظور جلوگيري از فرصت طلبي برخي از افراد سودجو كه با تبليغات غيرقانوني اقدام به قرعه كشي انواع كالا  از جمله خودرو و لوازم خانگي كرده بودند، ضمن ممانعت از چاپ و توزيع اوراق قرعه كشي، اين شركت ها را ملزم به استرداد وجوه دريافت شده كرد.
اين سازمان اعلا م كرده است كه پرونده دو شركت ديگر نيز به علت دريافت وجه بابت قرعه كشي خودرو، سيم كارت تلفن همراه و رايانه و همچنين تقلب در كسب، گرانفروشي و نداشتن پروانه كسب، جهت صدور حكم نهايي به مراجع قضايي ارسال شده است.
سازمان بازرسي و نظارت از شهروندان تقاضا كرد: با آگاهي هر چه بيشتر و فارغ از تبليغات دروغين و فريبنده برخي از افراد فرصت طلب كه اين روزها از طريق ترفند قرعه كشي به جرگه اخلا ل گران اقتصادي پيوسته اند از پرداخت هر گونه وجه جهت شركت در قرعه كشي شركت هاي كاذب جداً خودداري كنند. در اين گزارش آمده است: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در اين زمينه مراتب را سريعاً با تلفن ۱۲۴ ستادهاي خبري سازمان هاي بازرگاني در سراسر كشور گزارش كنند.
همچنين روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت همه روزه از طريق پيام گير ۸۴۰۷۱۸۸ آماده دريافت نظرها، انتقادها و پيشنهادهاي شهروندان است.

نامه هاي خوانندگان
آموختن صرفه جويي به كودكان
بنيان خانواده مهم است و گره زدن آن با مسائل اقتصادي - به شيوه اي عاقلا نه- مهم تر. با اين وجود آنچه در كشاكش
زندگي روزمره به دست فراموشي سپرده مي شود، آموختن سياق نيكو زيستن است به كودكان و راهبرد عاطفه و عقل اقتصادي در قالب اقتصاد خانواده به آنان. اگرچه پدران و مادران امروزه تلا ش بسياري براي امرار معاش و رفاه بيشتر فرزندان خود به كار مي بندند اما گاه آموختن برخي نكات مهم مالي به كودكان فراموش مي شود، مسائلي كه مي تواند به آنان براي كاميابي در زندگي آينده شان ياري برساند. نخست بايد كودكان دريابند كه ارقامي كه صرف بهبود زندگي آنها مي شود چندان ساده به دست نيامده و بايد خرج پول در خانواده با تدبير و براساس برنامه اي مشخص صورت گيرد تا خود آنان نيز در زندگي شخصي شان بنيان اقتصادي جايي را بنانهند.
براي نمونه آنها بايد بياموزند كه «پول تو جيبي» چندان ساده به دست نميآيد و در قبال آن بايد اهتمام ورزند.مثلاً  تنها در ازاي انجام اعمال مثبت، سلا م كردن، نمازخواندن، رفتار مناسب برابر ديگران و كمك به انجام امور خانه اين پول به آنها پرداخت شود. آنها با اين حربه ياد مي گيرند براي به دست آوردن پول بايد تلا ش كرد و زحمت كشيد و اين قواي تحمل مصايب در بچه ها را تقويت مي كند.
از منظري نو، ميآموزند كه براي كسب هر مبلغي بايد زحمت كشيده شود و قطعاً رقمي كه با تلا ش بسيار به دست آمده، با برنامه خرج خواهد شد. زماني كه اين سياق به عادتي در كودكان تبديل شود، زندگي آتيه آنها هم بنيان اقتصادي متزلزلي نخواهد داشت و خانواده آنان هم صرفه جو و موفق خواهند بود. اگرچه اين چنين تدابيري به هيچ وجه نبايد با سخت گيري همراه باشد تا كودك بيش از اندازه معمول براي ماديات ارزش قائل شود.معصومه رمضاني

آيينه تصوير
001278.jpg

يك كارگر كنگويي صورت خود را با ماسك پوشانده تا از شر بيماري همه گير در امان بماند. هم اكنون تب ابولا  در برخي كشورها شيوع يافته و انسان هاي زيادي را به كام مرگ كشانده. بانك توسعه آفريقا كمكي ۲۲/۱ ميليون دلا ري به كنگو كرده تا اين رقم را صرف پيشگيري و مبارزه با ابولا  سازد. اين كشور آفريقايي تا به حال از بابت شيوع اين عارضه مهلك غبن فراواني ديده است.
001276.jpg

پزشكان چيني در حال حمل مردي به بيمارستان هستند كه بر اثر خوردن صبحانه فاسد مسموم شده است. دانشآموزان هفتاد و شش كالج در چين با خوردن صبحانه هايي كه آغشته به مرگ موش بوده اند، به ناچار در بيمارستان بستري شده اند. حتي برنامه هاي مختلفي كه دولت چين براي كاهش تعداد روزافزون موش ها به كار بسته نيز مؤثر واقع نشده اند.
001282.jpg

«شوآن شوآن» يكي از سه پانداي بزرگ ماده مكزيكي است كه از دو همنوعش جدا شده و به باغ وحش توكيو فرستاده شده است. او در قفس بزرگ خود در كنار يك پانداي ژاپني نگهداري مي شود ومديران باغ وحش اميدوارند اين زوج نه تنها تماشاگران بسياري را به سوي اين مركز بكشانند، بلكه با توليد مثل مانع از نابودي اين حيوانات زيبا كه نسل شان رو به انقراض گذاشته شوند. «شوآن شوآن» ساقه اي از بامبو را در دست گرفته است و به سرنوشت خود در سرزمين آفتاب تابان پيوند خورده است.
001274.jpg

تايوان به رغم مساحت اندك و جمعيت ناچيزش، سرزميني بسيار پردرآمد به شمار مي رود، از اين رو است كه چين همواره تلا ش بسياري براي مالكيت بر اين جزيره به كار مي بندد. هم اكنون كارشناسان اعلا م كرده اند تراشه هاي ساخت تايوان در جذب مشتريان بسيار موفق بوده اند. انتظار مي رود اين تراشه ها سال آينده با شكستن ركورد فروش خود منفعت بسياري براي دولت تايوان در پي داشته باشند.

ده پرسش روز
زن متأهل، شاغل
پزشك(دندانپزشك)
زن متأهل ۳۲ ساله 
۱- مي گويند پزشكان بسيار پردرآمد هستند و آسان خرج مي كنند. آيا اين امر صحت دارد؟ چرا؟
پر درآمد كه نه ولي آسان خرج مي شود.
۲- متوسط درآمد يك پزشك تازه كار درماه چقدر است؟
بستگي به موقعيت مطب و روابط عمومي افراد و آخر سر،كار خوب دارد.(متفاوت است)
۳- آيا صاحب خانه هستيد؟
يك خانه با كلي وام بانكي هست كه شايد اسم آن را بتوان خانه شخصي گذاشت.
۴- مطبي كه در آن طبابت مي كنيد شخصي است يا استيجاري؟
مطب شخصي است ولي با وام.
۵- هزينه متوسط ماهانه در خانواده شما چقدر است؟
هزينه كه بيشتر از درآمد است ولي متوسط آن۸۰۰ هزارتومان كه ۵۰۰ هزارتومان بابت قسط و وام است و باقي آن صرف هزينه مهد فرزندم، سرويس، هزينه مطب، منشي و...مي شود.
۶- آيا فكر مي كنيد هزينه ويزيت پرداخت شده توسط بيماران مناسب است؟
هزينه ويزيت كه مناسب نيست ولي همين مقدار هم براي بيماران زياد است چون درآمدشان كم است.
۷- چه اتومبيلي داريد؟
متأسفانه اتومبيلي نداريم ولي هر چه سعي مي كنيم نمي توانيم براي خريد آن پس انداز كنيم.
۸- چقدر به سفر مي رويد، چه نوع سفري و چقدر هزينه مي كنيد؟
معمولا ً سالي يكي دوبار آن هم عيد براي ديدن پدر و مادرم به شهرستان مي رويم.
۹- فكر مي كنيد خانواده ها با توجه به گراني درمان و پزشكي در ماه چقدر براي سلا متي خانواده هزينه مي پردازند؟
خيلي كم، مگر نياز فوري به دكتر پيدا كنند و كمتر كساني هستند كه مداوم خودشان را چكاب  كنند.
۱۰- آيا همسرتان شاغل است؟چقدر براي فرزندان هزينه مي كنيد؟
بله، كارمند است. يك فرزند ۴ ساله دارم ولي هزينه مهد، نگهداري از او براي مواقعي كه مطب هستم، هزينه سرويس، لباس و ... بالا ي ۱۵۰هزار تومان مي شود.

استقبال كارمندان دولت از طرح ارائه وام سفر
مطرح شدن پيشنهاد اعطاي وام سفر به ۱۰ هزار كارمند دولت با استقبال اين عده روبه رو شده است. به گزارش خبرنگار ما كارمندان دولت معتقدند در شرايطي كه حقوق دريافتي به آنان اجازه استفاده از سفرهاي تفريحي را نمي دهد ارائه وام كم بهره با دوره بازپرداخت بلند مدت مي تواند فرصتي براي استفاده خانواده هاي آنها از سفرهاي تفريحي ايجاد كند.
فرشته بختياري كارمند فعال در يك بيمارستان دولتي در اين باره گفت:«اگر در حد حرف باقي نماند پيشنهاد خوبي است. اما از اين وعده ها به كارمندان بسيار داده شده است.»
وي ادامه داد:«وقتي همه امكانات نظير هتل ها و مراكز تفريحي در اختيار دولت است بايد امكان اين باشد كه كاركنان دولت از آنها بيشتر از بقيه استفاده كنند. در حالي كه به دليل پايين بودن حقوق، اين عده نسبت به همه اقشار جامعه كمتر از اين امكانات استفاده مي كنند.»
چندي پيش دكتر عبدخدايي از توافق سازمان ايرانگردي و بانك هاي كشور براي اعطاي وام به ۱۰ هزار كارمند خبر داد. رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي همچنين گفت : به منظور ايجاد تسهيلا ت براي ايرانگردي و سفر بيشتر مردم، طرح بن و وام سفر به زودي در ميان كارمندان دولت عملي مي شود. به علا وه، به منظور راحتي مسافران و گردشگران براي سفر از طريق انعقاد قرارداد با بيمه ايران از هفته آينده تمام توريست ها و مسافرها بيمه مي شوند و همچنين در نظر داريم تا جهانگردان تحت بيمه سرقت نيز قرار گيرند.

صداي مصرف كننده  ۶۹۵۵۲۵۷
000452.jpg
اصلا ح هندسي معابر
از مسئولا ن شهرداري تقاضا مي شود هنگام اصلا ح هندسي معابر وضعيت آب روها و جوي فاضلا ب هم در نظر گرفته شود تا در روزهاي باراني و برفي معابر دچار مشكل آبگرفتگي نشوند. به طور مثال تقاطع خيابان سي متري جي و خيابان قزوين در منطقه ۹.يك شهروند
پل معلق 
فلسفه پل هاي عابر پياده، تأمين آسايش و اجتناب از خطر است. به طوري كه اگر در گذر از خيابان از پل عابر استفاده نكنيم، عملا ً امنيت خود را به خطر انداخته ايم. اما اين مسأله در مورد پل عابر روبه روي ايستگاه مترو در ميدان شهيد سلطاني كرج ( پل فرديس) به عكس است. سازه پل آن چنان غيرمهندسي و آبكي است كه عابرين با رسيدن به ميانه هاي آن احساس مي كنند در حال گذر از يك پل معلق مالرو هستند. تكان هاي شديد و دلهرهآور پل، به خصوص با توجه به تردد زياد مسافران مترو قابل تأمل و بررسي است.شعباني- ساكن فرديس كرج 
ميگوي پفكي 
راستش توان مالي ما كه اجازه نمي دهد ماهي و ميگو را به ميزان لا زم در وعده هاي غذايي خود بگنجاتيم. با اين وجود براي افزايش معلومات عمومي در حل كردن جدول روزنامه ها يا مسابقات تلويزيوني، بد نيست يكبار ديگر دستور طبخ ميگوي پفكي را در بازارچه مواد غذايي درج كنيد.خانم رضايي 
شيرهاي يارانه اي 
در گزارش بازارچه مربوط به شيرهاي يارانه اي در تهران تمام تقصيرها را متوجه مغازه داران كرده بوديد كه شير را نگه مي دارند و به ماست بندي ها و بستني فروش ها مي دهند. اين چنين نيست. ايكاش قدري هم راجع به توزيع نابرابر شير توسط توزيع كننده مي نوشتيد كه بدون توجه به بافت جمعيت مناطق و توان مالي مردم- كه از محل سكونتشان پيداست- صورت مي گيرد.عابدي 
آگهي هاي تبليغاتي 
پخش آگهي هاي تبليغاتي تلويزيوني، صرفنظر از اين كه به جز افزايش فرهنگ مصرف گرايي در خانواده ها هيچ فايده اي ندارد، اين روزها بسيار زياد و خارج از حوصله بينندگان شده است. واقعاً تماشاي ۳۰ دقيقه آگهي هاي پر سر و صدا از پفك و چيپس و رب، آن هم در پايان يك روز پرمشغله و خسته كننده، سرگرمي خوبي براي مردم به شمار نمي رود.خانم ضيايي 
فقط يك صفر اضافه شد
حق عضويت كتابخانه مهرآباد تا سال قبل ۵۰۰ تومان بود، امسال ۵۰۰۰ تومان. البته اعتراضي نداريم چون فقط يك صفر ناقابل به رقم آن اضافه شده كه، صفر از اول تاريخ، عدد بي مقداري بوده است. ما در حقيقت نگران حال مسئولا ن و گردانندگان كتابخانه هستيم كه در پي اين اقدام، تعداد پرشماري از اعضا را از دست داده و كتابخانه را حسابي خلوت كرده اند. لطفاً فكري به حال اين طفلكي ها بكنيد.يك عضو سابق كتابخانه 
كوپن برنج 
كوپن برنج مدت ها است اعلا م شده اما در هيچ مغازه اي يافت نمي شود. لطفاً قبل از اين كه باطل شود، نسبت به توزيع آن در مغازه ها اقدام كنند.ناصري 
كارمندان قراردادي را دريابيد
مجلس و دولت، تبصره هاي زيادي را پشت سر هم درباب كارمندان رسمي ادارات اعلا م مي كنند. اما گويي هيچكس به فكر كارمندان قراردادي كه البته مدتي است باب طبع كارفرمايان شده اند نيست. قراردادي ها و پيماني ها هيچ هويت و حمايتي را احساس نمي كنند و به عناوين مختلف حقوق خود را ضايع شده مي بينند. نه بيمه اي ، نه تسهيلا تي، و نه پشتوانه اي. لطفاً وزارت كار، كارمندان قراردادي را هم دريابد.كارگر يك شركت 
گوشي هاي بدون باتري 
۲ سال پيش يك گوشي موبايل.... با قيمت ۲۸۰ هزار تومان خريداري كردم. اما امروز كه احتياج به تعويض باتري دارد، حتي يك باتري هم در نمايندگي ها يافت نمي شود. چرا در قبال ورود اين اجناس پربها و گران قيمت، كوچكترين پشتيباني و خدمات پس از فروش صورت نمي گيرد؟يك شهروند
خروج از انحصار
براي ارتقاء سطح كيفي خودرو داخلي، تنها راه اين است كه صنعت خودروسازي از انحصار دولت درآيد تا رقابت بين شركت هاي خصوصي مفهوم پيدا كند. مطمئناً در اين صورت مصرف كنندگان نهايي يعني مردم پس از مدت ها مي توانند از خودرو با كيفيت بهره مند شوند.اميني- اصفهان 
كمبود نفت در فصل سرما
۱۰ روز است كه شهرك المهدي پونك با كمبود شديد نفت روبه رو است. اين در حالي است كه فروشندگان مي گويند نفت نداريم، اما بازار فروش آزاد به قيمت چند برابر همچنان گرم است. نفت آزاد از كجا آمده؟ آيا همان نفتي نيست كه بايد به قيمت دولتي دست مردم مي رسيده اما سر از بازار سياه درآورده؟خانم رستمي

|  بازارچه خودرو  |   بازارچه خوراك  |   بازارچه لوازم خانگي  |   بازارچه آرايش ، بهداشت و شست و شو  |   بازارچه لوازم صوتي - تصويري  |    گوناگون  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |