دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۲۴۷
بازارچه لوازم صوتي - تصويري
Front Page

افزايش يا كاهش قيمت لوازم صوتي و تصويري در گرو تصميم دولت
قيمت لوازم صوتي و تصويري طي دو سه سال اخير- در حالي كه همه كالا ها اندكي گران شده- تغيير محسوسي نداشته است. از طرف ديگر تنوع و كيفيت محصولا ت موجود در بازار نيز به نسبت سال هاي قبل افزايش يافته است.
متعادل شدن قيمت ها و افزايش تنوع محصولا ت تا حدود زيادي به شديد بودن رقابت بين توليدكنندگان برمي گردد. همچنين اين رقابت ها موجب شده است شركت هاي توليدكننده «خدمات پس از فروش» بهتري به مصرف كنندگان ارائه دهند.
در همين راستا چندي پيش چند تن از مسئولا ن ذيربط اعلا م كردند به منظور افزايش رقابت و تأمين منابع مصرف كنندگان تعرفه  واردات لوازم خانگي و لوازم صوتي و تصويري را كاهش مي دهند.
كاهش تعرفه واردات به اين معني است كه تلويزيون ها و راديو ضبط هاي خارجي بايد براي ورود به ايران ماليات كمتري بپردازند و با توجه به اينكه قيمت اكثر لوازم صوتي و تصويري خارجي پايين تر از انواع مشابه ايراني است در صورت كاهش تعرفه هاي واردات قيمت كالا هاي خارجي موجود در بازار كاهش مي يابد.
مطمئناً در پي چنين اقدامي توليدكنندگان داخلي مجبور مي شوند قيمت هاي خود را كاهش و كيفيت كالا ها را افزايش دهند كه پايان اين داستان نفع مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت.
در اين ميان ممكن است شركت هايي كه از سال ها پيش وقتي واردات ممنوع بود هر تلويزيون يا لوازم صوتي و تصويري ديگري را با كيفيت نازل توليد مي كردند و با حواله در اختيار مردم مي گذاشتند با افزايش رقابت ورشكست شوند. به همين دليل برخي اعضاي انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كه قادر به همراه شدن با مصرف كنندگان نيستند اخيراً از دولت خواستند ماليات كالا هاي وارداتي را كاهش ندهد. اين عده تهديد كرده اند اگر ماليات كالا هاي خارجي كاهش پيدا كند توليدكنندگان تلويزيون ورشكست مي شوند.
در حالي كه بررسي وضعيت شركت هاي توليد كننده نشان مي دهد طي چند سال اخير كه رقابت بيشتر شده -گرچه شركت هاي ناكار آمد تعطيل شده اند- اما همزمان شركت هاي موفق جديدي محصولا ت خود را با قيمت پايين تر و كيفيت بهتر روانه بازار كرده اند.

|  بازارچه خودرو  |   بازارچه خوراك  |   بازارچه لوازم خانگي  |   بازارچه آرايش ، بهداشت و شست و شو  |   بازارچه لوازم صوتي - تصويري  |    گوناگون  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |