چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۲ - شماره ۳۳۲۴
ليگ برتر واليبال ايران در يك نگاه
سنگ بناي آينده
003327.jpg
علي شاكري
برترين هاي ليگ برتر
تيم اول : محمد شريعتي، عليرضا نادي، محمد تركاشوند، فرهاد ظريف، سعيد رضايي، اميرحسين منظمي، فيروز تابش نژاد
تيم دوم: پرويز پزشكي، داود مقبلي، اكبر خداوردي، پيمان اكبري، عباس قاسميان، مهدي بازارگرد، احسن الله شيركوند
رده بندي نهايي
۱- صنام ۲- پيكان ۳- پگاه اروميه ۴- پاس تهران ۵- برق تهران ۶- نئوپان گنبد ۷- قند شيروان ۸- فولاد سبا اصفهان ۹- دخانيات تهران ۱۰- سايپا تهران ۱۱- لوله سازي اهواز
اشاره : ليگ برتر واليبال باشگاه هاي ايران يكي از بهترين دوره هايش را به لحاظ كيفي و كمي در فصل جاري تجربه كرد. ليگي كه در همه زمينه ها با ليگ هاي دوره هاي پيش تفاوت اساسي پيدا كرده بود و اگر كمبود زمان باعث تعجيل در برگزاري نيم فصل دوم آن نمي شد چه بسا ره  آورد آن هرگز از خاطره ها بيرون نمي رفت. به هر روي بكارگيري پيامدهاي مثبت ليگ برتر در فصل جاري مي تواند سنگ بناي محكمي براي آينده واليبال باشگاهي تلقي  شود و سرمشق بسياري از فدراسيون ها قرار گيرد.
ليگ برتر واليبال سالها بود با بازي هاي يكنواخت و تيم هاي بي ثبات هيچ خاصيتي براي واليبال ملي ما و تقويت آن در بر نداشت تا جايي كه هر ساله مشتي بازيكن اسمي با حضور در تيم هايي خاص نقشي
تعيين كننده در آن ايفاء مي كردند. البته هنوز هم ليگ برتر واليبال براي آن كه بتواند آئينه تمام نماي واليبال ما  باشد راه طولاني در پيش دارد ولي حركت آغاز شده در ليگ برتر امسال در صورت تداوم و با كشانده شدن مناطق مستعد به چرخه ليگ برتر مي تواند آينده واليبال ايران را تضمين كند. اگرچه زمزمه برپايي ليگ برتر در فصل آينده با حضور شانزده تيم به گوش مي رسد و ليكن به ديد ما بايد اين گام را آهسته و به تدريج برداشت تا مبادا خدشه اي در كيفيت كنوني آن وارد آيد. به اعتقاد ما وارد كردن تيم هاي مناطق مستعد همچون قزوين، مازندران، آذربايجان شرقي، كرمانشاه، خراسان و لرستان در ليگ برتر مي تواند به صورت تدريجي بر دوام و قوام ليگ كنوني بيافزايد و واليبال باشگاهي ما را به نقطه ايده آلش نزديك تر سازند آنچه كه باعث تغيير در كيفيت ليگ برتر امسال شد مي توان در چند نكته خلاصه كرد:
۱- تأثيرپذيري باشگاه ها از موفقيت هاي واليبال در سطح بين المللي و ميزباني ها مختلفي كه كشورمان در سال هاي اخير در برگزاري مسابقات آسيايي و جهاني در رده هاي سني گوناگون داشت.
۲- ورود جوانان و حضور پربارشان در بدنه تيم هاي باشگاهي موجب شد تا مربيان تيم ها آنها را بيشتر باور دارند و به آنان بهتر اعتماد كنند.
۳- تغيير تفكر مربيان و تيم ها كه ديگر اعتقاد به از پيش باخته بودن را از ذهن خود دور ساخته و با روي آوردن به تجزيه و تحليل حريفان با چشماني بازتر و آگاهانه پا به ميدان رقبا مي گذاشتند.
اين نكات و همچنين نگاه حرفه اي و جدي تر به تمرينات و افزايش مدت زمان تمرين و بهاء دادن به بدنسازي و تغيير ديدگاه باعث شد تا ليگ برتر واليبال شرايطي كاملاً متفاوت با دوره هاي گذشته اش پيدا كند.
رقابت فشرده در تمام سطح جدول
در مسابقات اين فصل فشردگي بازي ها فقط در نزد تيم هاي بالاي جدول خلاصه نشد، بلكه اين نزديكي را مي شد در تمام طول هفته ها در كل سطوح ليگ ديد و همين مسأله باعث شد تا هر هفته جدول بازي ها با نتايج حاصله دستخوش تغييرات بسيار شود. در ليگ امسال حاشيه امنيت به كلي در نزد تيم هاي بالاي جدولي پر كشيده بود و براي نخستين بار صدرنشيني ليگ برتر چندين بار از سوي تيم هاي مدعي دست به دست شد و عاقبت جام قهرماني در دستان تيم صنام آرام گرفت تا اين تيم استخواندار كه بيشترين ملي پوش را در جمع خود داشت براي سومين بار فاتح ليگ برتر شود.
سه تيم با شانسي يكسان
در اين فصل اگرچه براي نخستين بار چهار تيم پاس، صنام، پگاه و پيكان چهار ضلع مربع مدعيان را ترسيم كرده بودند، اما پاس هرگز نمي توانست شانسي هم اندازه با سه تيم ديگر داشته باشد. پاس اگرچه نزديك به هشت هفته در ليگ برتر پيشتازي كرد، اما به تدريج در تلاطم بازي ها غرق شد و هرگز نتوانست به جايگاه قبلي اش بازگردد. پاس در اواخر بازي ها با شكست هاي پياپي باعث جدايي يكي از اضلاع مربع مدعيان شد و با خارج شدن اين تيم از گردونه مدعيان قهرماني همه نگاه ها به سوي سه تيم همطراز پگاه، پيكان و صنام معطوف شد.در رقابت اين سه تيم نيز براي قهرماني تيم هاي ديگر تعيين كننده بودند و در نهايت صنام موفق شد با غافلگير شدن پگاه و پيكان زودتر از رقبا به خط پايان برسد.
بررسي تيم ها
بررسي يازده تيم شركت كننده در ليگ برتر اين فصل را با تيم قهرمان آغاز مي كنيم و به ترتيب رده بندي جدول در پايان بازي ها به سراغ تيم هاي شركت كننده در اين فصل از ليگ برتر مي رويم.
سومين قهرماني
صنام در شرايطي براي سومين بار قهرمان ليگ برتر شد كه اين قهرماني هرگز قابل قياس با دو قهرماني پيشين نبود.
قهرماني اين دوره صنام در يكي از پرفراز و نشيب ترين دوره هاي ليگ برتر حاصل شد. اين تيم با در اختيار داشتن بيشترين ملي پوش (محمد تركاشوند، امير حسيني، عليرضا نادي، محمد منصوري، امير حسين منظمي، پيمان اكبري) فقط در شرايط طبيعي احساس آرامش مي كرد، اما هنگامي كه يكي از اين بازيكنان دچار مصدوميت و مشكل مي شدند، آنوقت با نبود بازيكنان همطراز با بازيكنان اصلي موقعيت اين تيم به مخاطره مي افتاد.صدمه ديدگي مهره هاي اصلي صنام محمدتركاشوند، پيمان اكبري و اميرحسين منظمي خواب و خوراك را از چشمان مصطفي كارخانه و دو دستيارش پرويز كاظمي و آهنگري ربوده بود، بازيكناني كه هرچند وقت يكبار با خارج شدن از تركيب اصلي فاقد جانشيناني مناسب بودند. سفر نابهنگام كويت هم كم مانده بود، صنام را در دست انداز ليگ برتر اين فصل گرفتار كند كه با به خود آمدن به موقع اين تيم توانست خود را از اين مهلكه خارج سازد. صنام كه در پيكاري پرشور در بازي پاياني نيم فصل مقابل پيكان با اقتدار قهرماني دور رفت شده بود در نيم فصل دوم با تن دادن به باخت هايي غيرقابل پيش بيني و رسيدن ديگر مدعيان عرصه را به خود تنگ ديد. اگر نبود اشتباهات حريفان و هوشياري كارخانه چه بسا صنام هرگز قادر به تصاحب جام قهرماني اين فصل نبود. محمد تركاشوند همچنان محوري ترين بازيكن صنام در اين فصل محسوب مي شد و پيمان اكبري، اميرحسين منظمي و عليرضا نادي هم حضوري پررنگ در موفقيت قهرمان اين فصل داشتند. محمد منصوري و اميرحسيني نيز با بازي هاي پرنوسان متفاوت با روزهاي اوجشان بودند. مجيد حسني در نقش ليبرو هرگز نتوانست خلاء فرهاد ظريف را پر كند.
جواز صعود در آخرين لحظه
پيكان تيم مدافع عنوان قهرماني با كمترين تغيير در تركيب اصلي اش همان تيم مقتدر فصل پيش نبود. تيمي كه انديشه هاي تاكتيكي اش براي حريفان كاملاً رو شده بود و اين تيم هرگز در سايه دفاع و سرويس نتوانست از پس حريفان آبديده و تمرين كرده برآيند. پيكان هم كه همانند صنام در شروع فصل دست رد بر سينه تني چند از ذخيره هاي مطمئن خود زده بود، نبود بازيكنان همطراز با بازيكنان اصلي را به خصوص در نيمه پرشتاب ليگ حس كرد. چند شكست غافلگيرانه در نيم فصل دوم ليگ برتر مي رفت كه پرافتخارترين تيم كنوني واليبال را از گردونه مدعيان خارج سازد، اما تدبيرهاي كارساز حسين حسيني مدير فني پيكان آب رفته را به جوي بازگرداند و پيكان در آخرين لحظات به كسب برتري مقابل صنام در بازي پاياني موفق به كنار زدن رقيب سمج شهرستاني خود پگاه اروميه شد.
بهبودي بازي ساز ملي پوش پيكان اين بار در غياب يك رقيب جدي فاقد شور و نشاط لازمه بود. اين تيم در اين فصل هم نقطه اتكايش بازيكناني چون سعيد رضايي، محمود افشار دوست، امير حسين معززي خواه، سعيد مصطفي وند و محمد سليماني بودند.
رفتن پيمان اكبري در تيم رقيب اثرات خود را كم و بيش باقي گذاشته بود، اگرچه معززي خواه در هفته هاي پاياني فصل چهره يك بازيكن قدرتي دريافت كننده مطمئن را به خود گرفت. صدمه ديدگي محمد سليماني در اواخر نيم فصل هم بر ساير مشكلات اضافه كرده بود، با اين اوصاف پيكان در آخرين لحظات با كسب جواز صعود به مسابقات قهرماني باشگاه هاي آسيا همه ناملايمات را به فراموشي سپرد تا در فصل آينده با تجديد ساختار در انديشه بنا كردن يك تيم قدرتمند باشد.
پگاه قطب جديد
آذربايجان غربي پس از چند سال به لطف سرمايه گذاري يك شركت معتبر تحت عنوان پگاه حضوري متفاوت با سال هاي پيش داشت. اين تيم اگر چه در جذب بازيكنان صاحب نام داخلي و خارجي با برنامه عملي كرد، اما ناديده گرفتن چند عامل مهم از جمله انتخاب مربياني كه سال ها دور از ميدان بودند و همچنين نبود ديدگاه كارشناسي موجب شد تا اين تيم با وجود استحقاق قهرماني با پذيرش شكست هايي تلخ آن هم در مقابل تيم هاي پايين جدول و نداشتن تعادل روحي لازم در بازي هاي خانگي نتواند همانند سپاهان در فوتبال عمل كند به تركتازي قطب هاي اين رشته خاتمه دهد. پگاه هيچ چيز براي قهرماني كم نداشت.
بازيكنان با تجربه و آبديده چون بهنام محمودي، عباس قاسميان، رضا بنيادي، فيروز تابش نژاد، علي نقدي، محمدحسين نجاتي در كنار جوانان با انگيزه اي چون
علي طايي حق، سعيد معروف و دو بازيكن خارجي كارساز از بوسني و از همه مهم تر پشتوانه اي بزرگي چون تماشاگران پرشور كه حتي در بازي هاي دور از خانه هم به حمايت اين تيم مي پرداختند از جمله عواملي بودند كه مي توانستند به حكومت چند ساله تيم هاي متمول تهراني پايان دهند.
پگاه در روز آخر رقابت بر سر نيابت قهرماني و راهيابي به مسابقات جام باشگاه هاي آسيا را از كف داد.
چوب غرور!
پاس تيم سوم فصل پيش كه در يك خانه تكاني شديد سياست جوانگرايي را در ليگ امسال در دستور كارش قرار داده بود، چوب غرور و نداشتن يك بازيكن تعيين كننده را خورد. اگرچه محمد شريعتي به عنوان يك بازي ساز فكور و تكنيكي نقشي پررنگ در موفقيت هاي اين فصل پاس داشت، اما نبود يك بازيكن كامل و پر تجربه كه بتواند در تنگناها اين تيم را از مشكلات عبور دهد باعث شد تا پاس نتواند روندي طبيعي در همه بازي هايش داشته باشد. هرچه بازارگرد و زارع به همراه بابايي در اين فصل با پاس اوج گرفتند، عندليب و مومني مقدم به نسبت توقعي كه از آنان مي رفت در اندازه هاي خود ظاهر نشدند.
غول كش
برق جوان ترين تيم ليگ برتر با وجود غول كشي و شكست دادن تيم هاي بزرگي چون صنام، پيكان و پاس آنقدر پرنوسان بود كه در نهايت با خوش اقبالي جانشين نئوپان در مكان پنجم شد. اگر تك امتياز فني ناشي از خروج از ميدان در اروميه به ياري اين تيم پر انرژيك نمي آمد، اين تيم در مكان ششم مي ايستاد. برق همه چيز براي بزرگي داشت الا كنار آمدن با مشكلات روحي و رواني و اتخاذ تاكتيك مناسب در شرايط بحراني كه باعث شد اين تيم در مقابل تيم هاي ميانه و پايين جدولي دچار مشكلات عديده شود. هر چند برق با ستارگان جواني چون پزشكي، محمد محمدكاظم، ظريف، مقبلي و با تجربه هايي مثل تندروان، خداوردي و محمدي راد به تلافي ناكامي در ليگ برتر دو جام قهرماني حذفي و جام در جام تهران را به خود اختصاص داد.
بومي و مظلوم
نئوپان گنبد مثل هميشه با كمترين هزينه و غيرقابل قياس با ساير حريفان با اتكاء به بازيكنان بومي نمايش قدرت داد.
خليل آزمون ملي پوش سابق گنبد، بي ادعا با جمعي از بازيكنان جوان و با تجربه كه ميكائيل تاجر سرآمد جوان ها و غياث الدين صحنه سرآمد بازيكنان باتجربه بود، مثل هميشه خوش درخشيد و تمجيد دوستداران واليبال و كارشناسان اين رشته موجب شد.
قند دير جنبيد
قند شيروان همان تيم موفق سال گذشته نبود. وجود حاشيه بسيار و شناخت ديرهنگام تركيب اصلي موجب شد تا اين تيم پر تماشاگر تنها در هفته هاي پاياني در قالب اصلي خود قرار گيرد.
ساير تيم ها...
فولاد سبا از اصفهان با وجود آن كه در آخرين لحظات به ليگ برتر آمد، در پايان با كسب نتايجي دور از انتظار همه را به آينده واليبال اصفهان اميدوار ساخت. معرفي تعدادي جوان با آتيه مهم ترين دستاورد تيمي بود كه جانشين ذوب آهن شد. دخانيات در نخستين حضور خود در ليگ برتر به اندازه بضاعتش خوب عمل كرد. اين تيم براي آن كه در اندازه هاي نام و سابقه باشگاه قديمي دخانيات ظاهر شود نياز به حمايت و سرمايه گذاري بيشتر دارد. سايپا و لوله سازي اهواز هم دو تيمي بودند كه با كسب نتايج ضعيف در مكان هاي دهم و يازدهم قرار گرفتند. اگر سايپا به دليل كمبود بازيكن چندان جلوه اي نداشت ولي نشان داد كه با جوانانش در سال هاي آينده مي تواند حرف هاي تازه اي داشته باشد، اما لوله سازان در طول بازي هاي اين فصل با بزرگنمايي اختلافات هرگز شكل تيم مطمئن و منسجم را به خود نگرفتند.

سايه روشن
پنجاه تيم در فوتسال مدارس
گروه ورزشي:مسابقات فوتسال مدارس بزرگداشت دهه فجر از سوي شهرداري منطقه ۲ و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي با حضور پنجاه تيم در مجتمع ورزشي شهداي طرشت برگزار شد.
در اين رقابت ها كه با همكاري نزديك آموزش و پرورش منطقه ۲ توأم بود، با انجام يكصدوپنجاه ديدار، تيم هاي برتر مقاطع راهنمايي و دبيرستان مشخص شدند. در مقطع دبيرستان تيم هاي خيام، فرهنگ و مدرس و در مقطع راهنمايي تيم هاي تلاش، خلق و آيت الله طالقاني سكوهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در خاتمه اين بازيها جوائز تيم هاي برتر از سوي بهروز طاهايي شهردار و مسعود وثوقي معاونت امور اجتماعي شهردار منطقه ۲ به تيم هاي برنده اهداء شد. سرپرستي اين دوره از بازيها بر عهده ماكان سراواني بود.
003330.jpg

ميني واليبال جام فرزندان ايران زمين
كميته واليبال نونهالان هيات استان تهران به عنوان فعال ترين كميته نونهالان كشور در سالي كه روبه پايان است اقدام به برپايي چهارمين دوره مسابقات ميني واليبال استان تهران تحت عنوان جام فرزندان ايران زمين كرد. اين رقابت ها كه با همكاري شهرداري منطقه بيست و اداره كل تربيت بدني استان تهران برگزار شد پاي ۸۵ تيم را در سه رده سني به ميدان كشيد. مسابقاتي كه طي دو روز ۴۲۵ بازيكن را در ميدان مستطيل شكل واليبال به تكاپو و جست و خيز واداشت. در پايان اين بازيها نيز از سوي كميته فني برترين هاي اين مسابقات به شرح زير معرفي شدند:
وحيد حياتي از كرج، پژمان جعفري،  از شهرداري منطقه ۱۸، مسلم محمدي از آموزش و پرورش منطقه ۱۹، سامان فائزي از نفت، مهدي شهبازي از شهرداري منطقه ۱۸، بهنام رحيمي از باطري سازي نور، مسعود بيگدلو از آموزش و پرورش منطقه ۱۷، بابك فياضي از آموزش و پروش منطقه ۱۹، ايوب آزمون از پيكان، مصطفي وند از پيكان، محمد جعفري نيا از نفت . اين بازيكنان در آينده نزديك بدل به ستارگاني بزرگ در آسمان واليبال ايران خواهند شد.
نادر حصاري مسئول كميته نونهالان واليبال تهران با اظهار رضايت از بازيهاي برگزار شده خواستار حضور فعال تر باشگاهها بخصوص باشگاههاي صاحب امكانات در ترويج مسابقات ميني واليبال شد و افزود: سال آينده سال واليبال نونهالان خواهد بود و ما برنامه ريزي گسترده اي براي تقويت پايه اي ميني واليبال خواهيم داشت. وي همچنين براي توسعه هر چه بيشتر واليبال نونهالان پيشنهاد برگزاري مسابقات سراسري را داده است.

ورزش
ادبيات
اقتصاد
انديشه
سياست
فرهنگ
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |