شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۳۳ - Jul 10, 2004
نخستين تصويرها از زحل
009882.jpg
دانشمندان سرگرم مطالعه عكس هاي شگفت آوري هستند كه فضاپيماي كاسيني از حلقه هاي كيوان گرفته است.
به گزارش بي بي سي عكس ها و داده هاي كاسيني كه هفته قبل وارد مدار كيوان شد نشان مي دهد كه حلقه هاي زحل عمدتاً از يخ تشكيل شده است.
با اين حال اين حلقه ها همچنين حاوي يك ماده تير ه رنگ است كه دانشمندان آن را «خاك» ناميده اند و به موادي كه بر سطح فيبي، يكي از اقمار دور دست كيهان مشاهده شد، شباهت دارد.
اين داده ها ممكن است منشا حلقه هاي مشهور كيوان را آشكار كند.
كشف اين ماده تيره رنگ نظريه اي را كه مي گويد حلقه هاي كيوان پس از انهدام يكي از اقمار آن تشكيل شدند تقويت مي كند.
كاسيني همچنين عكس هايي با نماي نزديك از دو قمر كيوان كه جزئياتي را بر سطح آن دو آشكار مي كند ارسال كرده است.تصور مي شود بزرگ ترين قمر كيوان، تايتان، تنها پيكره اي در منظومه شمسي به غير از زمين باشد كه روي سطح آن آب يافت مي شود.
009879.jpg

كاسيني طي همين چند روز موفق شده است از وراي ابرهاي غليظ آن به سطح تايتان نگريسته و عكس هايي از حفره ها، رسوبات يخ، و خطوط و حلقه هايي كه منشا آنها مجهول است تهيه كند.گزارشگر علمي بي بي سي مي گويد عكس هاي كاسيني از تايتان و فيبي به طور غيرمنتظره اي يادآور عكس هايي است كه نخستين فضاپيماهاي ساخت بشر از زمين و ماه تهيه كردند.
به گفته او اين عكس ها چنان شفاف است كه باعث مي شود بيننده اين مساله را كه از فاصله اي يك و نيم ميليارد كيلومتري ارسال شده است به راحتي فراموش كند.
فضاپيماي كاسيني متعلق به ناسا، در ماه ژانويه كاوشگر اروپايي «هويگنز» را به سوي تايتان پرتاب خواهد كرد تا بر آن فرود آيد و از نزديك به مطالعه آن بپردازد.
سفر كاسيني به كيوان هفت سال طول كشيد.

مديركل تأمين اجتماعي تهران بزرگ:
اضافه حقوق ۲۰۷ هزار مستمري بگير مرداد ماه پرداخت مي شود
مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ گفت: اضافه حقوق ۲۰۷ هزار مستمري بگير تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ با اعتباري بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال از فروردين ماه محاسبه و از مرداد ماه، يكجا پرداخت مي شود.
به گزارش ايسنا، مجيد روزيفراخ افزود: با ابلاغ تصويب نامه هيات وزيران مبني بر افزايش ۱۵/۵ درصدي كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان كه تا سال ۸۲ برقرار شده اند، سازمان تامين اجتماعي اين افزايش را از زمان پرداخت حقوق مرداد ماه اعمال كرده و مستمري بگيران مي توانند همزمان با دريافت حقوق خود، مبلغ افزوده شده مربوط به ۴ ماهه اول سال را نيز دريافت كنند.
وي در خصوص افزايش ۱۵/۵ درصدي حقوق مستمري بگيران، گفت: طبق ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي كه تصريح مي كند كه سازمان تامين اجتماعي بايد در هر سال و بر اساس نرخ تورم نسبت به افزايش مستمري ها اقدام كند.
به گزارش ايسنا، مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ افزود: در اين راستا با اعلام نرخ تورم ۱/۱۵ درصدي از سوي بانك مركزي، هيات دولت بر اساس پيشنهاد ارائه شده، افزايش ۵/۱۵ درصدي را در سال جديد تصويب كرد.
روزيفراخ در خصوص ميزان افزايش اضافه حقوق مستمري بگيران گفت: از اول فروردين ماه سال جاري تمام مستمري هايي كه تا سال ۸۲ برقرار شده اند، به ميزان ۵/۱۵درصد به مستمري اسفند ماه سال ۸۲ افزوده خواهد شد، مشروط بر اين كه مبلغ افزايش ياد شده از رقم ۲۱ هزار و ۲۶۴ تومان كمتر نباشد.
وي تأكيد كرد: افزايش ياد شده شامل آن دسته از مستمري بگيراني مي شود كه حقوقشان از حداقل در نظر گرفته شده در گذشته (۸۶ هزار تومان) تا ۱۳۸ هزار تومان است.
كارت هوشمند
جاي دفترچه هاي بيمه
از سوي ديگر، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد،با انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق و در صورت راه اندازي سيستم لازم كارت هوشمند از امسال جايگزين دفترچه هاي بيمه خواهد شد.
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر چگونگي جايگزين شدن كارت هوشمند به جاي دفترچه بيمه در دست بررسي و مطالعه است و هنوز سيستم لازم راه اندازي نشده است.
دكتر شريف زادگان با اشاره به اينكه كارت هوشمند در دنيا به نوعي يك كارت شناسايي محسوب مي شود گفت: جايگزيني كارت هوشمند به جاي دفترچه بيمه نيازمند بودجه خاصي است كه اميدورايم بودجه آن فراهم شود.
وي گفت: در صورتي كه طرح اوليه كارت هوشمند در شوراي عالي بيمه به تصويب برسد به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.
وي تصريح كرد: امروزه در اكثر كشورهاي دنيا از سيستم كارت هوشمند در بخش درمان و شناسايي بيمه شدگان خود استفاده مي كنند، در حالي كه در كشور ما هنوز از دفترچه هاي بيمه استفاده مي شود و اين در حالي است كه اجراي سريع اين طرح نيازمند امكانات سخت افزاري در مراكز پزشكي سازمان است.
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: كارت هوشمند علاوه بر افزايش تبادل اطلاعات ميان سازمانهاي بيمه گر، سرعت، دقت و كنترل سازمان تامين اجتماعي را نيز در ارائه خدمات به بيمه شدگان تا حد بسياري افزايش خواهد داد.

كشف باند قاچاق دارو از مرز عراق به ايران
بازپرس شعبه يك دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و مواد غذايي در اين باره به ايسنا گفت: اداره مبارزه با جرايم اقتصادي در تاريخ ۱۵ خرداد ۸۳ گزارشي مبني بر كشف يك انبار از كالاهاي دارويي و پزشكي به اين دادسرا ارائه داد. دستور توقيف داروها و پلمب محل نگهداري آنها و نيز دستگيري متصدي محل مذكور صادر شد و پس از حضور مأموران در محل، به اندازه يك كاميون خاور داروهاي پزشكي كمياب از جمله قرص هاي خارجي و ايراني و آمپول هاي مختلف و هم چنين مقاديري از كالاهاي خارجي در محل رؤيت شد.وي با اعلام اين كه در اين خصوص ۷ نفر بازداشت شدند، ادامه داد: در بازپرسي كه در تاريخ ۱۵ تيرماه از متهمان صورت گرفت، متهم رديف اول اعتراف كرد كه داروها متعلق به اوست و مدت ۳ ماه است كه به اين كار اشتغال دارد و داروها را نيز از مرز عراق به صورت قاچاق وارد ايران كرده است. متهم رديف دوم هم اقرار كرد كه ساير كالاهاي خارجي يافت شده در محل، مانند لوازم يدكي خودرو و كفش هاي خارجي به او تعلق دارد و متهمان ديگر نيز اظهار داشتند كه هيچ گونه ارتباطي با اين مساله ندارند.
بازپرس شعبه  اول دادسراي جرايم پزشكي، دارويي و مواد غذايي در مورد وضعيت متهمان گفت كه آنها هم اكنون به دنبال صدور قرار تامين، بازداشت و سپس به زندان معرفي شده اند. وي تصريح كرد: كالاهاي مكشوفه به مبادي ذيربط تحويل شده و تحقيقات جهت شناسايي ساير افراد باند از سوي نيروي انتظامي ادامه دارد.

آخرين نظر كارشناسي كميسيون پزشكي قانوني در پرونده ايرانمهر اعلام شد:
قصور مديريت و پزشكان معالج مشاور
مسئول پزشكي باليني سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد كه نتايج بررسي ها در جلسه روز پنجشنبه كميسيون اين سازمان در خصوص پرونده بيمارستان ايرانمهر، حاكي از قصور مديريت و چند تن از پزشكان معالج مشاور اين بيمارستان بوده است.
محسن عابدي در گفتگو با ايسنا افزود: آخرين نظر كارشناسي اين كميسيون نشان دهنده وجود اشتباهاتي در سير درماني و صحيح يا كافي نبودن توصيه هاي درماني و رعايت نكردن مسائل بهداشتي در اين بيمارستان بوده است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: تحقيق و كارشناسي در مورد اين پرونده در كميسيون پزشكي قانوني امروز به شعبه اول بازپرسي دادسراي ويژه جرايم پزشكي و دارويي فرستاده مي شود.

در ديدار با مديران ايرنا
مراجع عظام بر اطلاع رساني صحيح بيان واقعيات و افزايش آگاهي مردم تأكيد كردند
دكترعبدالله  ناصري  مديرعامل  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي ، با حضرات  آيات عظام  و مراجع  تقليد لطف الله  صافي  گلپايگاني ، عبدالكريم  موسوي  اردبيلي ، حسين  نوري  همداني  و يوسف  صانعي  ديدار كرد.در اين  ديدارهاي  جداگانه  كه  مديرمسئول  روزنامه  ايران  و برخي  از مديران  خبرگزاري  نيز حضور داشتند، مراجع  عظام  تقليد ديدگاه هاي  خود را درخصوص  اهميت  كار رسانه ها بويژه  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي و روزنامه ايران  ارائه  كرده  و امر اطلاع  رساني  صحيح  ،
بيان واقعيات و بالابردن  آگاهي  مردم  را وظيفه اي  خطير براي  ايرنا دانستند.
رئيس دادگاه ويژه روحانيت:
بايد ميدان را باز كنيم تا مطبوعات كار كنند
علي رازيني، رئيس دادگاه ويژه روحانيت در گفت وگويي با خبرنگاران خبرگزاري ايسنا فلسفه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت و وظايف فعلي اين دادگاه و همچنين پرونده هاي مطرح شده طي سال هاي اخير در اين دادگاه را تشريح و همچنين تأكيد كرد كه با توجه به تثبيت امنيت در كشور ضرورت دارد كه قانون گذار مجرم سياسي و جرم سياسي را مشخص كند. خلاصه اي از اين مصاحبه به شرح ذيل است:
رازيني گفت اساساً تشكيل دادگاه هاي اختصاصي سه دليل دارد: يكي اينكه گاهي اوقات زور دادگاه ها به افرادي كه در سمت هاي مهمي هستند، نمي رسد؛ دوم اينكه گاهي اوقات شاكي از موقعيت خاصي كه فرد دارد سوءاستفاده مي كند و به خاطر يك مساله جزيي به موقعيت اجتماعي او لطمه مي زند؛ سوم اينكه گاهي اوقات جرايم افراد خاص با يك سري اسرار كشور پيوند دارد.
اين سه، عواملي هستند كه ايجاب مي كند در جاهايي دادگاه اختصاصي ايجاد شود؛ در روحانيت هر سه اين عوامل در مواردي وجود داشته است؛ بنابر اين تشكيل دادگاه ويژه روحانيت با همان اهدافي كه دادگاه هاي اختصاصي ديگر تشكيل مي شود، ايجاد شد.
رازيني در مورد علني بودن دادگاههاي ويژه روحانيت گفت: در حال حاضر بسياري از محاكم به صورت علني برگزار مي شود كه در صورت پوشش خبري مناسب توسط خبرنگاران، مردم با بسياري از مشكلات حقوقي آشنا شده و سطح آگاهي هاي حقوقي شان افزايش مي يابد. حتي در مواردي بوده كه به دليل ضرورت هايي قاعده كلي (غيرعلني بودن دادگاه ها) را نقض كرده و مطبوعات را دعوت كرده ايم؛ منتها در يك فضايي، مطبوعات دنبال جنجال بودند و ما به دنبال پرهيز از جنجال بوديم و سعي مي كرديم در جامعه التهاب بي جا وارد نشود لذا ترجيح مي داديم آرام تر حركت كنيم.
رازيني افزود: ما به جرايم كساني كه در لباس روحانيت هستند، اعم از اينكه لباس را به حق پوشيده باشند يا ناحق رسيدگي مي كنيم.اگر كسي مرتكب جرم شده و بعدا لباس روحاني پوشيده است، لباس پوشيدن به عنوان سوءاستفاده از لباس جرم جديدي است كه ما به آن رسيدگي مي كنيم اما جرم ابتدايي كه انجام داده مثلا كلاهبرداري در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.البته پرونده هاي حقوقي در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت نيست و در صلاحيت محاكم دادگستري است اما تمام مسائل كيفري در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت است.
ايسنا: دليل عدم تعيين و حضور اعضاي هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي چيست؟ آيا عدم تعريف جرم سياسي دليل واقعي حضور نداشتن هيأت منصفه در اين دادگاه هاست؟
رازيني: اين از موارد ابهام قانون است يعني قانون گذار جرم سياسي را تبيين نكرده؛ به علاوه در رويه  قضايي نيز تبيين نشده است، حداقل جرم مطبوعاتي در رويه  قضايي مشخص است.وي افزود: الان كه وضعيت كشور از لحاظ امنيت تثبيت شده است، ضرورت دارد كه قانون گذار مجرم سياسي و جرم سياسي را مشخص كند و كارهاي مربوط به براندازي و جنايي در همان جايگاه سابق قرار داشته باشد اما كارهايي كه احزاب سياسي با انگيزه سياسي مرتكب مي شوند و حالت براندازي ندارد از حمايتي كه در قانون اساسي مطرح شده است بايد بهره مند باشند.
رازيني در مورد جايگاه هيأت منصفه در دادگاه ويژه روحانيت و حضور آن در محاكمات گفت: حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي يكي از نكات مورد تاكيد قانون اساسي است.در سيستم قضايي ايران براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي حضور هيأت منصفه در نظر گرفته شده است كه فعلا فقط در جرايم مطبوعاتي پياده مي شود و در جرايم سياسي چون هنوز از اين جرم تعريف روشني نشده، قانون آن نيز عملي نشده است.
رازيني در مورد چكونكي تعيين اعضاي هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت گفت: تقريبا از تمام افراد روحاني كه در هيأت منصفه دادگاه عادي وجود دارند دعوت مي شود، حتي از روحانيوني كه در ادوار سابق حضور داشتند، نيز استفاده مي شود، بقيه نيز از افرادي كه آشنا به مسايل فرهنگي و مطبوعاتي باشند جز اين دو موضوع ساير مسايل طبق روال قوانين جاري و عادي است و مدت هيأت منصفه هم مثل دادگاه عادي  ۲ سال است.

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري دانشجو
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |