شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۳۳ - Jul 10, 2004
نتايج آزمون سراسري دانشگاه آزاد شهريور ماه اعلام مي شود
۲۳۰ هزار نفر امسال در دانشگاه آزاد پذيرفته مي شوند
009843.jpg
گروه علمي فرهنگي: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: در آزمون امسال دانشگاه آزاد اسلامي ۲۳۰ هزار نفر پذيرفته مي شوند.
دكتر عبدالله جاسبي، در گفت وگو با ايسنا گفت: نتيجه پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون شهريور ماه سال جاري اعلام خواهد شد.
وي با بيان اينكه آزمون رشته هاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي هفته آينده برگزار مي شود، گفت: ظرفيت اين رشته ها نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است و در نهايت حدود ۱۰ هزار نفر در اين رشته ها پذيرفته مي شوند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با رد شايعات اخير مربوط به فروش سوالات، بر سلامت و امنيت آزمون امسال دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرد.
دكتر جاسبي كه در حاشيه بازديد از يكي از حوزه هاي برگزاري آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشكي اين دانشگاه با ايسنا سخن مي گفت، در ادامه افزود: با كمك نيروي انتظامي و قوه قضاييه، تعدادي زيادي از افراد شياد كه با سوالهاي دروغ و كليدهاي قلابي سعي داشتند از داوطلبان و خانواده هاي آنان اخاذي كنند شناسايي و دستگير شدند.
آزمون سراسري دانشگاه آزاد برگزار شد
آزمون  سراسري  دانشگاه  آزاد اسلامي در گروه  آزمايشي  علوم  انساني  روزجمعه  به  صورت  همزمان  در داخل  و خارج  از كشور برگزار شد.
جوانترين  داوطلب  آزمون  سراسري  دانشگاه  آزاد اسلامي امسال  ۱۲ سال  و مسن ترين  آنان  ۷۴ سال  سن  دارد كه  هر دو مرد هستنـد و جمعـه  صبح  در رشته  حسابداري  تهران  با يكديگر به  رقابت  پرداختند.
يك  ميليون  و ۱۳۰ هزار و ۱۱۴ نفر امسال  در آزمون  سراسري  دانشگاه  آزاد اسلامي  در رشته هاي  پزشكي  و غيرپزشكي  شركت  مي كنند.
از مجموع  شركت كنندگان  ۶۳۲ هزار و ۶۱۲ نفر زن  ( ۵۶ درصد) و ۴۹۷ هزار و۵۰۲ نفر( ۴۴ درصد)مرد هستند.
داوطلبان  تهراني  ۲۰ درصد كل  داوطلبان  كشور را تشكيل  مي دهند.

علمي فرهنگي
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري دانشجو
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |