شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۳۳ - Jul 10, 2004
شهرداري تهران در ديدار با شهروندان منطقه ۱۹:
قطار شهري كمربندي در تهران احداث مي شود
گروه شهري: امسال در كنار فعاليتهاي عمراني كلاني كه در سطح شهر تهران در دست انجام است ۱۲۰۰ پروژه محلي و منطقه اي نظير احداث فضاي سبز، توقفگاه ها، مجموعه هاي فرهنگي كوچك، آب نماها، اصلاحات هندسي و نظير آن در ۲۱ منطقه شهر تهران به انجام مي رسد.
خبرنگار ما به نقل از دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران مي نويسد ستادي در معاونت فني و عمراني شهرداري تهران تشكيل شده كه طرح هاي پياده رو سازي را به طور گسترده طراحي و به زودي عمليات اجرايي آن را آغاز مي كند.
وي در جمع خبرنگاران حاضر در منطقه ۱۹ شهر تهران افزود: اگر ظرف ۳ سال آينده به همين منوال پيش برويم بحث مناسب سازي پياده روها و اماكن  عمومي براي همه مردم به ويژه معلولين تحقق خواهد يافت.شهردار تهران بودجه اين پروژه را در سال جاري مجموعا ۳۲ ميليارد تومان اعلام كرد.
احمدي نژاد از ضرورت توسعه ميادين ميوه و تره بار و نقشي كه اين مراكز در توزيع مستقيم كالا و كمك به تنظيم بازار دارند سخن گفت و خبر داد كه گسترش ميادين ميوه و تره بار در دستور كار جدي شهرداري تهران قرار دارد به طوري كه تا پايان امسال ۲۰ ميدان ميوه و تره بار ثابت و ۳۰ ميدان ميوه و تره بار سيار به صورت كانكس به جمع ميادين ميوه اضافه مي شود كه كار توزيع مناسب ميوه، گوشت، حبوبات و غيره را عهده دار
خواهند شد.
وي كه پنجشنبه گذشته را به ديدار با شهروندان منطقه ۱۹ اختصاص داده بود گفت: پنج خط قطار شهري به طول ۹۰ كيلومتر همانند حلقه اي دور تا دور تهران تمام بزرگراه ها، خطوط مترو و مسيرهاي اصلي را به هم گره خواهد زد. اين خطوط بعد از طراحي مشاورين به صورت تك ريل و يا جفت ريل نقش توزيع و تغذيه كل شبكه حمل و نقل شهري را برعهده خواهد گرفت.
احمدي نژاد در مورد اخبار و مطالبي كه از تعطيلي باشگاه انديشه وابسته به بنياد شهيد قدوسي توسط شهرداري تهران در برخي جرايد به چاپ رسيده گفت: حدود ۴۰۰ ساختمان متعلق به شهرداري در تهران وجود دارد كه تحت عناوين مختلف در دست اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بدون هيچگونه ارتباطي با شهرداري مشغول فعاليت هستند كه قاعدتا شهرداري با وجود تمام تنگناهاي اقتصادي كه با آن دست به گريبان است وظيفه اي در قبال تامين ساختمان اين گونه اشخاص و گروه ها ندارد.
وي گفت: براساس يك حكم عام قرار شد به منظور ساماندهي املاك شهرداري تمامي اين ساختمانها بدون در نظر گرفتن اينكه عنوانش چيست چنانچه از يك رابطه مالي روشن با شهرداري برخوردار نباشند مي بايست ساختمان ها را تحويل دهند و به همين مناسبت اظهارنامه اي براي كليه اين اماكن ارسال شد مبني بر اينكه با ارائه پاسخ روشن تكليف خود و شهرداري را معلوم كنند ولي اين اتفاق نيفتاد و حتي عليرغم اعلام آمادگي شهرداري تهران مبني بر واگذاري اين املاك به قميت روز به افراد يا گروه هاي متقاضي، حتي يك تقاضاي خريد هم به شهرداري واصل نشد.
شهردار تهران ادامه داد به همين دليل طبق قانون و با حكم قضايي حدود يكصد محل طي پارسال و امسال تخليه شد. چرا كه معتقديم همه كساني كه مي خواهند فعاليت خاصي در زمينه هاي مورد علاقه خود داشته باشند قاعدتا بايد مسئوليت و هزينه هاي مرتبط با آن را تقبل كنند.
وي از تبديل شدن اقدامات قانوني شهرداري توسط برخي گروه ها به ماجراهاي تند سياسي و اتهام اينكه مديريت شهري ضدانديشه و فرهنگ است انتقاد كرد و گفت: درست نيست همه انديشمندان، دانشمندان، متفكران و فعاليتهاي فرهنگي را فقط در اين مركز خلاصه و اقدام قانوني شهرداري تهران را ضديت با كل فرهنگ و انديشه ورزي اعلام كنيم.
احمدي نژاد موضوع نامه هاي ارسالي از سوي رياست جمهوري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را حاوي هيچگونه مخالفتي با اقدام شهرداري در تعطيلي باشگاه انديشه ندانست و گفت: رئيس جمهوري طي يادداشتي به بنده پيشنهاد دادند اين ساختمان به قيمت روز به بنياد شهيد قدوسي فروخته شود كه به محض ديدن آن كتبا موافقت خود را اعلام كردم.
احمدي نژاد در بخش ديگري ازسخنان خود اعلام كرد: زمين هاي گسترده اي در اختيار سازمان هاي دولتي قرار دارد كه اگر به وزارت آموزش و پرورش و نيازهاي شهري و آموزشي اختصاص يابد مي شود در عرض يك سال مشكل مدارس استيجاري آموزش و پرورش را حل كرد.
وي گفت: شهرداري تهران آمادگي دارد با استفاده از تهاتر، زمين هايي كه كاربري آموزشي دارند را بدون اخذ هيچگونه وجهي تغيير كاربري داده و پروانه ساخت دهد و با فراهم كردن ارزش افزوده مالكان مدارس استيجاري را تشويق به آزادسازي مدارس كند.

نگاهي به پيامدها ي طرح تردد نوبتي خودروها در تهران
تدارك وسايل حمل و نقل عمومي براي اجراي طرح نوبتي تردد خودروها
009873.jpg
كارشناسان، تامين پيش نيازها از جمله صدور برگ مجوز براي مسافربرهاي شخصي را براي اجراي طرح تردد نوبتي خودروها ضروري مي دانند.
رييس كميسيون توسعه و عمران شهري شوراي شهر تهران گفت:براي تهيه اتوبوس موردنياز در محدوده طرح تردد زوج و فرد خودروها ۳۸۰ اتوبوس از محل ۱۵۰۰ اتوبوس جديدي كه به تازگي براي ورود به ناوگان حمل ونقل از شركت ايران خودرو تحويل گرفته شده است تامين خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، حسن زياري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي افزود: با توجه به اينكه ۷۰۰ دستگاه تاكسي نيز براي اجراي طرح به تاكسي هاي شهر تهران جهت تردد در محدوده بايد اضافه شود اين تعداد از محل ورود مسافربرهاي شخصي كه تحت تابعيت سازمان تاكسيراني درآمده اند، تامين خواهد شد.
وي گفت: براي تامين وسايل حمل ونقل عمومي براي اجراي يك الي دو هفته اي طرح مشكلي نداريم و بايد به تعداد خطوط فعلي افزوده شود كه گمان مي رود كه ۲۱ خط ديگر بايد بر كل خطوط واقع در محدوده، افزوده شود.
زياري تاكيد كرد:اين طرح زماني اجرايي خواهد شد كه تمام شرايط و امكانات موردنياز براي اجراي طرح توسط شهرداري تهران فراهم شده باشد و مقرر شده در صورت موفقيت شهرداري تهران در تامين كليه ابزار اجرايي، طرح در تابستان (در اواخر مردادماه يا اوايل شهريورماه) سالجاري بصورت آزمايشي به اجرا درآيد. همچنين مهندس رئوفي دبير شوراي عالي ترافيك در اظهارنظر جديدي درباره طرح تردد نوبتي خودروها در تهران يادآور شده است: اين طرح در فصل تابستان با توجه به كاهش ۱۲۰درصدي سفرهاي آموزشي شايد اجرايي باشد، ولي مسلما در فصول ديگر امكان اجرا نخواهد داشت. وي تاكيد كرد كه چنين طرحي در هيچ جاي دنيا در درازمدت پاسخي نداده است.
ايرنا نيز طي يك گزارش تحليلي با اشاره به ناموفق بودن طرح تردد نوبتي خودروها در تهران و در سال گذشته، يادآور شده است: اين طرح بدون تامين پيش نيازهاي آن اعم از اتوبوس، تاكسي و نيروهاي اجرايي موفقيت به همراه نخواهد داشت.
اين خبرگزاري در عين حال به نقل از حميد بهبهاني معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مي افزايد: اين برنامه قرار است در صورت زمينه سازي براي امكانات طرح، دو هفته به طور آزمايشي در تهران اجرا شود و در صورت موفقيت در برنامه شهرداري قرار گيرد.

شهروندان از آب داخل پارك ها استفاده نكنند
009867.jpg
مدير مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت گفت: شهروندان سعي كنند كه در هنگام مسافرت هاي بيرون شهري حتما آب آشاميدني مصرفي را از منزل ببرند و در غير اين صورت هيچ گاه به آب هاي بيرون شهر و همچنين آب هاي داخل پارك ها به منظور آشاميدن اطمينان نكنند چون احتمال آلودگي وجود دارد.
مهمترين بيماري هاي شايع در فصل تابستان، بيماري هاي اسهالي به ويژه بيماري وبا و اسهال خوني است كه براي پيشگيري از اين بيماري ها عواملي نظير رعايت بهداشت فردي و تامين سلامت آب آشاميدني نقش مهمي دارد.

طرح نواب عقب تر از زمانبندي
009858.jpg
از ۴ مرحله طرح نواب ۲ مرحله و نيمي از مرحله سوم تا پايان امسال كامل خواهد شد و مرحله چهارم و نيمه ديگر مرحله سوم به مشاركت بخش عمومي و خصوصي گذاشته مي شود.مدير كل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: به علت كامل نبودن و مشكلات نقشه مرحله ۴ روند كار طرح نواب طبق زمان بندي پيش نرفته است مثلاً در نقشه هاي قبلي پاركينگ پيش بيني نشده بود در حالي كه اكنون به عنوان موردي ضروري بايد به نقشه اضافه شود به همين علت در حال حاضر مشغول تكميل نقشه ها هستيم.رازقي افزود: بيش از ۶۰۰ هزار متر بنا در اين منطقه باقي مانده است كه زمان تكميل آنها به طرفهاي مشاركت و تامين مالي طرح بستگي دارد.

بنزن هواي تهران ۱۰۰ برابر توكيو است
009861.jpg
مقدار بنزن در هواي تهران ۱۰۰ برابر هواي شهر توكيو است.
به گزارش آسمان  آبي ايران، بر اساس آخرين يافته ها، خودروها با نقش ۸۷ درصدي در آلودگي هواي تهران، مهمترين منبع انتشار هيدروكربن هاي حلقوي از جمله بنزن مي باشند كه در يك مقايسه بين شهر تهران و توكيو، مشخص شده كه مقدار بنزن در هواي تهران ۱۰ تا ۱۰۰ برابر هواي شهر توكيو متغير است.برپايه اين تحقيق، هواي آلوده به بنزن مهمترين عامل ايجاد سرطان خون در كودكان و سالمندان گزارش شده است.

مسكو براي توسعه مترو با تهران همكاري مي كند
009870.jpg
مهدي  چمران  رئيس  شوراي  اسلامي  شهر تهران  كه  در راس  هيأتي  مركب  از اعضاي  اين  شورا و معاون  شهردار تهران  به  روسيه  سفر كرده  است  با يوري  لوژكف  شهردار مسكو ديدار و همكاريهاي  مختلف  شهري  را با وي  مورد بررسي  قرار داد.
چمران  در سخناني  با اشاره  به  روابط نزديك  جمهوري  اسلامي ايران  و روسيه  نقش  تهران  و مسكو در افزايش  سطح  اين  همكاريها را مهم  ارزيابي  كرد.
وي  همچنين  خواستار رايزني  بيشتر مسئولان  اين  دو شهر براي  اجراي  طرحهاي  عمراني  در تهران  و مسكو شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از مسكو چمران  ضمن  اعلام  آمادگي  براي  تعيين  چارچوب  حقوقي  همكاريهاي  دو پايتخت  خواستار مشاركت  شهرداري  مسكو و سرمايه گذاران  روسي  در طرحهاي  شهرسازي  تهران  شد. لوژكف  نيز در سخناني  با تشريح  فعاليت هاي  شهر مسكو آمادگي  خود را براي  پيگيري  و اجراي  طرحهاي  مشترك  با شهرداري  تهران  اعلام  كرد.
وي  ابراز اميدواري  كرد كه  در جريان  سفرش  به ايران  در ماه  اكتبر «مهرماه» و به  دعوت  شهردار تهران  بحثهاي  كارشناسي  در اين  زمينه  بين  دو طرف  صورت گيرد. محمد جواد محمدزاده  معاون  شهردار تهران  و يكي  از اعضاي  هيأت  ايراني  در سخناني  خواستار همكاريهاي  دو جانبه  با مسكو در زمينه  بازيافت  زباله ، مقاوم سازي  ساختمانها در مقابل  زلزله  و مقابله  با حوادث  غيرمترقبه  و عمليات  امداد شد.وي  ايجاد فروشگاه هاي  زنجيره اي  در پايتخت هاي  دو كشور و توسعه  خطوط مترو تهران  با همكاري  مسكو را از مهمترين  زمينه هاي  ديگر همكاري  دو طرف  دانست .
بنا به همين گزارش مهدي  چمران    در ديدار با «ولاديمير پلاتونف » رئيس  دوماي  شهر مسكو برتحكيم  مناسبات  دو پايتخت  جمهوري  اسلامي ايران  و فدراسيون  روسيه  تأكيد كرد.وي  با اشاره  به  روابط نزديك  دو كشور ابراز اميدواري  كرد كه  مناسبات  و همكاريهاي  دو جانبه  در آينده  بيشتر از پيش  گسترش  يابد.به  گفته  وي  شوراي  شهر تهران  و دوماي  مسكو برخاسته  از بطن  مردم  بوده  ومي تواند روابط جداگانه  و خوبي  داشته  باشند.وي  از رئيس  دوماي  شهر مسكو به  منظور انجام  ديدار از تهران  دعوت  به عمل آورد.

دو پل جديد عابر پياده
009864.jpg
به منظور افزايش ايمني عابران پياده، عمليات احداث دو پل عابر پياده در بزرگراه صدر و جاده لشكرك در دست انجام است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك تهران نصب پل بزرگراه صدر مقابل مسجد كربلا، دسترسي به راه ارتباطي شمال و جنوب در اين بزرگراه و همچنين پل لشكرك، مسير ارتباطي شمال و جنوب جاده لشكرك در تقاطع «اوشان» را امكانپذير مي كند.پل ارتباطي بزرگراه صدر به طول ۴۵ متر و عرض ۵/۲ متر و هزينه اي بالغ بر ۴۰۰ ميليون ريال، پنجمين پل اين بزرگراه است كه به نام پل گذر شهيد «اصغر نعمتي»، دسترسي اهالي منطقه يك به منطقه سه بخصوص مسجد كربلا را سهولت مي بخشد.
براساس اين گزارش، پل ارتباطي بزرگراه لشكرك به طول ۷۵ متر و عرض ۵/۲ متر با هزينه اي بالغ بر ۴۸۰ ميليون ريال احداث مي شود.
اين پل همزمان با بازگشايي بزرگراه ۷۶ متري لشكرك، احداث دوربرگردان جديد در اين محل و اصلاح هندسي تقاطع اوشان - لشكرك براي تامين ايمني عابران پياده نصب خواهد شد.

مهمترين معضلات زيست محيطي كشور
شبكه ملي انجمن هاي زيست محيطي كشور در نامه اي به رئيس جمهور ضمن اينكه خواستار توجه بيشتر وي به خواسته هاي گروه هاي زيست محيطي كشور شد از روند رو به رشد تخريب جنگل ها و آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني اعلام نگراني كرد.به گزارش قلم سبز ايران، مجمع نمايندگان شبكه هاي استاني و منطقه اي غيردولتي و زيست محيطي كشور صبح ديروز با حضور رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اولين جلسه شبكه ملي را برگزار كرد.در اين جلسه اعضاي شبكه با امضاي نامه اي به رئيس جمهور با توجه به نوپا بودن شبكه خواستار تخصيص بودجه از رديف هاي خاص براي كمك به شبكه ملي انجمن هاي زيست محيطي كشور شدند.

دكتر احمدي نژاد در ديدار با شهروندان منطقه ۱۹ تهران :
قطار شهري كمربندي در تهران احداث مي شود
* ضوابط مالي ۴۰۰ ساختمان شهرداري كه در تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي است بايد روشن شود و اين مسئله به هيچوجه جنبه سياسي و يا مخالفت با فعاليت هاي فرهنگي يا باشگاه انديشه ندارد
* مهندس چمران در ديدار با شهردار مسكو خواستار همكاري دو پايتخت و مشاركت سرمايه گذاران روسي در طرحهاي شهرسازي تهران شد
* هماهنگي براي تدارك پيش نيازهاي اجراي طرح تردد نوبتي خودروها در تهران آغاز شد
گروه شهري: امسال در كنار فعاليتهاي عمراني كلاني كه در سطح شهر تهران در دست انجام است ۱۲۰۰ پروژه محلي و منطقه اي نظير احداث فضاي سبز، توقفگاه ها، مجموعه هاي فرهنگي كوچك، آب نماها، اصلاحات هندسي و نظير آن در ۲۱ منطقه شهر تهران به انجام مي رسد.
خبرنگار ما به نقل از دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران مي نويسد ستادي در معاونت فني و عمراني شهرداري تهران تشكيل شده كه طرح هاي پياده رو سازي را به طور گسترده طراحي و به زودي عمليات اجرايي آن را آغاز مي كند.
وي در جمع خبرنگاران حاضر در منطقه ۱۹ شهر تهران افزود: اگر ظرف ۳ سال آينده به همين منوال پيش برويم بحث مناسب سازي پياده روها و اماكن  عمومي براي همه مردم به ويژه معلولين تحقق خواهد يافت.شهردار تهران بودجه اين پروژه را در سال جاري مجموعا ۳۲ ميليارد تومان اعلام كرد.
احمدي نژاد از ضرورت توسعه ميادين ميوه و تره بار و نقشي كه اين مراكز در توزيع مستقيم كالا و كمك به تنظيم بازار دارند سخن گفت و خبر داد كه گسترش ميادين ميوه و تره بار در دستور كار جدي شهرداري تهران قرار دارد به طوري كه تا پايان امسال ۲۰ ميدان ميوه و تره بار ثابت و ۳۰ ميدان ميوه و تره بار سيار به صورت كانكس به جمع ميادين ميوه اضافه مي شود كه كار توزيع مناسب ميوه، گوشت، حبوبات و غيره را عهده دار
خواهند شد.
وي كه پنجشنبه گذشته را به ديدار با شهروندان منطقه ۱۹ اختصاص داده بود گفت: پنج خط قطار شهري به طول ۹۰ كيلومتر همانند حلقه اي دور تا دور تهران تمام بزرگراه ها، خطوط مترو و مسيرهاي اصلي را به هم گره خواهد زد. اين خطوط بعد از طراحي مشاورين به صورت تك ريل و يا جفت ريل نقش توزيع و تغذيه كل شبكه حمل و نقل شهري را برعهده خواهد گرفت.
احمدي نژاد در مورد اخبار و مطالبي كه از تعطيلي باشگاه انديشه وابسته به بنياد شهيد قدوسي توسط شهرداري تهران در برخي جرايد به چاپ رسيده گفت: حدود ۴۰۰ ساختمان متعلق به شهرداري در تهران وجود دارد كه تحت عناوين مختلف در دست اشخاص حقيقي و حقوقي است كه بدون هيچگونه ارتباطي با شهرداري مشغول فعاليت هستند كه قاعدتا شهرداري با وجود تمام تنگناهاي اقتصادي كه با آن دست به گريبان است وظيفه اي در قبال تامين ساختمان اين گونه اشخاص و گروه ها ندارد.
وي گفت: براساس يك حكم عام قرار شد به منظور ساماندهي املاك شهرداري تمامي اين ساختمانها بدون در نظر گرفتن اينكه عنوانش چيست چنانچه از يك رابطه مالي روشن با شهرداري برخوردار نباشند مي بايست ساختمان ها را تحويل دهند و به همين مناسبت اظهارنامه اي براي كليه اين اماكن ارسال شد مبني بر اينكه با ارائه پاسخ روشن تكليف خود و شهرداري را معلوم كنند ولي اين اتفاق نيفتاد و حتي عليرغم اعلام آمادگي شهرداري تهران مبني بر واگذاري اين املاك به قميت روز به افراد يا گروه هاي متقاضي، حتي يك تقاضاي خريد هم به شهرداري واصل نشد.
شهردار تهران ادامه داد به همين دليل طبق قانون و با حكم قضايي حدود يكصد محل طي پارسال و امسال تخليه شد. چرا كه معتقديم همه كساني كه مي خواهند فعاليت خاصي در زمينه هاي مورد علاقه خود داشته باشند قاعدتا بايد مسئوليت و هزينه هاي مرتبط با آن را تقبل كنند.
وي از تبديل شدن اقدامات قانوني شهرداري توسط برخي گروه ها به ماجراهاي تند سياسي و اتهام اينكه مديريت شهري ضدانديشه و فرهنگ است انتقاد كرد و گفت: درست نيست همه انديشمندان، دانشمندان، متفكران و فعاليتهاي فرهنگي را فقط در اين مركز خلاصه و اقدام قانوني شهرداري تهران را ضديت با كل فرهنگ و انديشه ورزي اعلام كنيم.
احمدي نژاد موضوع نامه هاي ارسالي از سوي رياست جمهوري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را حاوي هيچگونه مخالفتي با اقدام شهرداري در تعطيلي باشگاه انديشه ندانست و گفت: رئيس جمهوري طي يادداشتي به بنده پيشنهاد دادند اين ساختمان به قيمت روز به بنياد شهيد قدوسي فروخته شود كه به محض ديدن آن كتبا موافقت خود را اعلام كردم.
احمدي نژاد در بخش ديگري ازسخنان خود اعلام كرد: زمين هاي گسترده اي در اختيار سازمان هاي دولتي قرار دارد كه اگر به وزارت آموزش و پرورش و نيازهاي شهري و آموزشي اختصاص يابد مي شود در عرض يك سال مشكل مدارس استيجاري آموزش و پرورش را حل كرد.
وي گفت: شهرداري تهران آمادگي دارد با استفاده از تهاتر، زمين هايي كه كاربري آموزشي دارند را بدون اخذ هيچگونه وجهي تغيير كاربري داده و پروانه ساخت دهد و با فراهم كردن ارزش افزوده مالكان مدارس استيجاري را تشويق به آزادسازي مدارس كند.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري دانشجو
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |