پنجشنبه ۵ شهريور ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۴۷۸
اين هفته به گرگان مي رويم
با هزينه اي ناچيز، قاره اي را بگرديد
گرگان از جنوب با جنگل نا هارخوران و ارتفاعات البرز همسايه است. آن سوي اين طبيعت سبز و ناب منطقه ابرشاهرود در استان سمنان قرار دارد. گرگان را از شرق پيش برويم به شهرستان گنبدكاووس و منطقه دشت مي رسيم. جلگه حاصلخيز گرگان جلوي ديدمان ايستاده است. چند كيلومتر در جهت شمال حركت مي كنيم و منطقه خشك و كويري تركمن صحرا را مي بينيم
014346.jpg
مي توانيد طبيعت بكر را از فاصله اي نزديك تماشا كنيد. بوته هاي تمشك حصاري بين جنگل و سنگريزه ها مي شوند و برخي سرشاخه ها تا نزديكي پنجره كوپه تان دست دراز كرده اند.
عكس : ساتيار
ايمان مهدي زاده 
وقتي به جاي ديدن شهر، قاره اي را مي بينيد خوشحال نمي شويد؟
شهري ديدني در ايران وجود دارد با اقليم هاي متنوع و گوناگون. بسياري از مردم ايران به آنجا سفر كرده اند يا به عنوان كمپ آن شهر را برگزيده و شبي در آن اقامت گزيده اند.
شهر مورد نظر گرگان است. با سفر به گرگان مي توان گفت: با كمترين هزينه بيشترين گردشگري را داشته ايم. مردم گرگان با هوشند و ميهمان نواز. بين تمام شهرهاي حاشيه خزر گرگان كمتر از بقيه با رطوبت دست به گريبان است. لهجه و گويش ساكنانش با فارسي تهراني يا همان كتابي فاصله اي ندارد. به سادگي مي شود، در گرگان آدرس پرسيد. با شهروندانش ارتباط برقرار كرد و جاهاي ديدني و گردشگري را به تماشا ايستاد.
كرايه تا گرگان 
گرگان مركز استان گلستان است. اگر مبدا حركت تهران باشد از دو جاده هراز و فيروز كوه مي توان به گرگان رسيد. مسير كوهستاني زيبايي پيش روي شما قرار خواهد گرفت. از جاده هراز تا آمل و ازمحور فيروز كوه تا قائمشهر در كوه هاي البرز پيچ و تاب مي خوريد و بالا مي رويد. يك سو رودخانه و دره، سوي ديگر كوه و چشمه. پس از طي محور مارپيچ سنگي تازه جنگل هاي انبوه مازندران كنار جاده خودش را جلوي چشم مي اندازد. تا اينجا هنوز راهي طي نكرده ايد و براي بيتوته وقت كافي هست.
راستي مقصد شما گرگان است؟ بسياري از گردشگران اين جاده را براي رسيدن به مشهد مقدس انتخاب مي كنند و گرگان را محلي براي بيتوته انتخاب مي كنند به شما پيشنهاد مي كنيم وقت بيشتري براي ديدن گرگان صرف كنيد ارزشش را دارد.
مكان هاي ديدني حاشيه گرگان بسيار زياد است و هر كدام اقليمي متفاوت از پوشش گياهي و جانوري ويژه اي پيش رويتان مي گذارد. اين همه از گرگان گفتيم تا بدانيد اگر با اتوبوس معمولي از پايانه شرق به اين شهر برويد و چيزي حدود ۲ هزار تومان كرايه بدهيد، سفري ارزان داشته ايد. با اتوبوس هاي ويژه ولو و نيز مي توان از پايانه بيهقي، جاده گرگان را پيش گرفت و كيلومتر به كيلومتر از زير چرخ ها در كرد. اين اتوبوس ها با نوشابه و بيسكويت از شما پذيرايي مي كنند از كولر و پرده صندلي مناسب برخوردار است و تقريبا دوبرابر اتوبوس هاي عادي پول مي پردازيد تا بر ركاب ولو و پابگذاريد و سفر به قاره را آغاز كنيد.
خودروهاي سواري از جلوي پايانه شرق تا ساري مبلغي حدود ۵-۵/۳ هزار تومان از شما دريافت مي كنند و از ساري تا گرگان را مي توان با خودروهاي راهي آن محور طي كرد. با پرداخت كرايه اي حدود يك هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان اين سواري ها شما را به گرگان مي برند.
راه ديگر رسيدن به گرگان رفتن به يكي از دفاتر خدمات مسافرتي رجا و تهيه بليت قطار است. مسافرت با قطار در اين محور از جاذبه هاي ويژه خودش برخوردار است. اين اژدهاي آهني لاي سنگ ها و صخره هاي البرز مي خزد و دودكنان و بوق كشان پيش مي رود. بر فراز پل بي نظير ورسك مي گذرد و پس از طي كردن شبل - از توابع قائمشهر- بين درختان انبوه جنگل هاي پهن برگ خودش را پيش مي كشد. مي توانيد طبيعت بكر را از فاصله اي نزديك تماشا كنيد. بوته هاي تمشك حصاري بين جنگل و سنگريزه ها مي شوند و برخي سرشاخه ها تا نزديكي پنجره كوپه تان دست دراز كرده اند. آخرين ايستگاه حركت اين قطار شهر گرگان است. از ايستگاه راه آهن گرگان تا ميدان گاز كه نزديك دپوي اتوبوس هاست، فاصله اي كمتر از ۵ كيلومتر وجود دارد.
هواپيما آخرين گزينه از ديد صفحه دخل و خرج است. با پرداخت هزينه اي حدود ۲۰ هزار تومان از فراز آسمان تهران و مازندران مي گذريد، جنگل ها و كوه ها زير پايتان تماشايي است واز آسمان مازندران، درياي خزر از آن پايين شادابي و طراوت به جان بيننده مي ريزد.
اقامت در گرگان 
اقامت در شهرستان گرگان چندان هزينه اي دربرندارد. البته سليقه شما و موقعيت جمعيتي همسفرانتان تاثير زيادي روي مخارج و هزينه هايتان مي گذارد.
گرگاني هاي زيادي كنار مبادي ورودي شهر ايستاده اند و اتاق، اتاق سرمي دهند. اين افراد اتاق هاي اجاره اي در خانه شان براي مسافران تعبيه كرده اند. اجاره اين اتاق ها بستگي به داخل روستا يا شهر بودن از اقامت شبي ۵ هزار تومان به بالاست. حضور دستگاه هاي تلويزيون، ويدئو سي دي و ديگر امكانات رفاهي بر پول پرداختي شما مي افزايد.
ميهمانپذير و هتل هاي گرگان در فصل تابستان بسيار پررونق و پرازدحام است. مسافران زيادي براي اقامت يك يا چند شبه در اين مراكز اتاق اجاره مي كنند. قيمت به خاطر امكانات و تسهيلاتي كه در اختيارتان مي گذارند، متفاوت است. شبي 
۸-۷ هزار تومان به بالا مي توان پرداخت و از اتاق با دوش و صبحانه و شام استفاده كرد.
تابستان هتل لازم نيست 
برخي مسافران به دليل داشتن كودك و نوزاد يا افراد سالمند همراهشان، ميهمانپذير را براي بيتوته انتخاب مي كنند. كار درست همين است. اگر در هواي غيرقابل پيش بيني شمال، آسمان، باريدن آغاز كند هزينه دارو و درمان و دردسر هايش خوشي سفر را از دماغ آدم بيرون مي كند. آنهايي كه جوان هستند وحال و حوصله سروكله زدن با طبيعت را دارند، مي توانند لذت پر از خاطرات براي خود بسازند.
اماكني مانند «باباطاهر» درجاده نا هارخوران - واقع در جنوب گرگان - مانند كمپ پذيراي مسافران و گردشگران است. در اين مجموعه شهرداري گرگان اتاقك وچادر هايي نصب كرده تا مسافران زير سقف آنها در حاشيه شهر كنار جنگل شب را استراحت كنند. نيروي انتظامي نيز با حضور و سركشي مداوم نيرو هايش خيالتان را از بابت امنيت و نظم راحت مي كند. برخي مسافران در پياده رو شهر كنار پارك بساط ماندنشان را پهن مي كنند و شب را روي زيرانداز ها در همان جا مي خوابند. گرگان در نظر ايشان جذاب و ديدني است كه از خوابيدن در پياده رو هايش دريغ نمي كنند.
اقليم هاي متفاوت 
گرگان از جنوب با جنگل نا هارخوران و ارتفاعات البرز همسايه است. آن سوي اين طبيعت سبز و ناب منطقه ابرشاهرود در استان سمنان قرار دارد. گرگان را از شرق پيش برويم به شهرستان گنبدكاووس و منطقه دشت مي رسيم. جلگه حاصلخيز گرگان جلوي ديدمان ايستاده است. چند كيلومتر در جهت شمال حركت مي كنيم و منطقه خشك و كويري تركمن صحرا را مي بينيم. هر كدام از اين اقليم ها با ديگري كاملا متفاوت است و اين پراكندگي و گوناگوني را تنها مي توان در يك قاره يا شبه قاره يافت. سفر به گرگان و ديدن مناطق مختلف گردشگري آن از آبشار شيرآباد تا درياچه اينچه برون و جلگه آشوراده و دشت گرگان جاذبه اي خاص دارد و نمي توان بدون تامل و نظاره بي تفاوت از كنار اين همه زيبايي گذشت.

موفقيت
چارلي دوك  مردي كه تا ماه بالا  رفت
014349.jpg
نادر شاكرين- طبق قرارمان هر پنج شنبه به سراغ آدم هاي موفق و رموز موفقيت مي رويم. در اين صفحه هر روز راهكارهايي براي ثروتمند شدن ارايه مي  شود. از چگونه فكر كردن گرفته تا نحوه برخورد با مشتري. اما آيا شما كه قصد ثروتمند شدن داريد تابه حال كاملا به اين موضوع انديشيده ايد؟
شايد پول و مقام بالاترين قدرت را در زندگي مادي امروز به ما عطا كند ولي آيا ثروتمند بودن و قدرت داشتن موجب رضايت خاطر انسان مي شود؟ جاذبه اسكناس به قدري زياد است كه كمتر انساني حتي اگر معتقد و مومن باشد مي تواند در برابر آن مقاومت كند. شيريني ثروتمند شدن اگر يك بار چشيده شود ديگر هرگز دست از سر آدم برنمي دارد. بزرگترين خطايي كه اكثر افراد ثروتمند در جهان بيني خود دارند اين است كه پول بالاترين قدرت موجود در جهان است. حال آنكه نيرويي برتر از اينها هر لحظه همراه ماست و آن چيزي نيست جز اراده خداوند. اگر كسي موفق مي  شود ثروت زيادي جمع كند به خاطر زيركي و درايت بالاي فردي اوست. اما چه كسي زيركي را در نهاد اين افراد قرار مي دهد؟ پاسخ اين سوال را از هر كسي بپرسيد مي گويد خدا. اما همان شخص وقتي پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي مي   كند ديگر هرگز به فكر خدا نيست و همه چيز را فراموش مي   كند.
كم نيستند كساني كه پس از سال ها تلاش براي ثروتمند شدن به جايي رسيده اند كه فهميده اند هيچ چيز ندارند. با وجود سرمايه زياد، بسياري در برابرشان سجده مي  كنند و حاضرند براي به دست آوردن اندكي از آن پول تن به هر كاري بدهند اما در كل اين روابط ذره اي از عشق و محبت وجود ندارد چون خود اين افراد از منبع عشق به دور افتاده اند. پول منبع قدرت است اما قدرت به تنهايي آرامش را به ارمغان نمي  آورد.
چارلي دوك فضانورد سابق ناساست. او يكي از دوازده نفري است كه توانستند روي ماه پياده روي كنند. او در آن وقت ۳۶ سال سن داشت و پس از بازگشت به زمين همه چيز به دست آورد. شهرت، ثروت و حتي نامي در كتاب تاريخ.
كم كم چارلي از زندگي خود خسته شد. او در سال ۱۹۶۳ با دوتي ازدواج كرده بود ولي با گذشت چند سال روابط آنها با سرعت هر چه تمامتر به سوي طلاق مي  رفت. او ديگر به همسرش علاقه نداشت زيرا فكر مي  كرد كه زنان زيباتر بسياري در جهان هستند كه آرزو دارند با يك فضانورد رابطه داشته باشند. چارلي آرزو مي  كرد كه زنش تقاضاي جدايي كند. دوتي يك روز به چارلي گفت كه بسيار افسرده است و قصد خودكشي دارد.چارلي فكر همه چيز را كرده بود جز اين يك مورد. خلاصه رابطه اين دو هر روز بدتر و بدتر مي  شد و تمام شهرت و سرمايه چارلي هم ذره اي او را خوشحال نمي  كرد. بالاخره يك روز چارلي به همراه دوتي به جلسه اي مذهبي رفت. محلي كه در آن در مورد مسيح و خدا صحبت مي  شد. او هر هفته به كليسا مي  رفت، حتي روي ماه قدم زده بود و از آنجا به زيبايي كره زمين نگريسته بود اما هيچ كدام از اين اتفاقات او رابه ياد خدا نينداخته بود. پس از مدتي چارلي در تمام جلسات به طور مرتب حاضر مي  شد و در بحث هاي ديني شركت مي  جست. او نه فرشته اي ديده بود، نه ندايي آسماني شنيده بود و نه نوري خيره كننده توجهش را جلب كرده بود. اما حضور خدا را احساس مي  كرد. كم كم رابطه زناشويي چارلي بهبود يافت و از اولش هم بهتر شد. او در سرمايه گذاري هاي خود در صنعت توليد نوشابه سود زيادي كسب كرد و دوباره عشق و علاقه فرزندانش را نسبت به خود احساس كرد. اكنون خانواده دوك كانون عشق و محبت و البته ثروت است و همه آنها از در كنار هم بودن لذت مي  برند. پيدا كردن نتيجه اخلاقي اين داستان بر عهده خود شماست.

فروشگاه
يخچال 
قيمت (ريال)
سامسونگ 
۱۲۷۰۰۰۰۰
سايدباي سايد۲۷
۴۸۰۰۰۰۰
سايدباي سايد ۴۶
۷۳۵۰۰۰۰
سايدباي سايد ۷۱۰
۷۳۰۰۰۰۰
سايدباي سايد ۶۵۹
۷۷۰۰۰۰۰
سايدباي سايد ۶۶۰
۵۳۰۰۰۰۰
سايدباي سايد ۵۳
-
دوو
۱۴۲۰۰۰۰۰
سايدباي سايد۲۶
۴۶۵۰۰۰۰
فريزر ۴۵۰۶
۷۹۰۰۰۰۰
فريزر ۶۳۰
۸۹۰۰۰۰۰
فريزر ۸۲۱
-
ال جي 
۸۰۰۰۰۰۰
دوقلو ۷۶۸
۷۳۰۰۰۰۰
دوقلو ۷۰۸
۶۹۰۰۰۰۰
دوقلو ۶۴۸
۵۲۰۰۰۰۰
دوقلو ۵۱۸
۵۴۰۰۰۰۰
دوقلو ۵۳۸

قيمت( ريال)
ال جي 
۵۷۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۵۵۸
۴۹۵۰۰۰۰
يخچال فريزر ۴۱۹
۴۷۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۴۰۹
۱۵۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۱۰۴
۱۰۵۰۰۰۰
يخچال فريزر ۵۴
بوش 
۱۴۹۰۰۰۰۰
يخچال فريزر دوقلو ۸
۷۳۰۰۰۰۰
يخچال فريزر دوقلو ۷
۹۲۰۰۰۰۰
يخچال فريزر دوقلو ۶
۵۸۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۴۰۶۳۰
۵۹۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۴۴۶۲۱
۶۹۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۴۰۶۲۳
بكو
۵۲۲۰۰۰۰
يخچال فريزر ۱۷ فوت 
۴۱۸۰۰۰۰
يخچال فريزر ۱۵ فوت 
۳۸۰۰۰۰۰
يخچال فريزر ۱۳ فوت 
۳۵۵۰۰۰۰
يخچال فريزر۱۱ فوت
ماشين لباسشويي 
قيمت( ريال)
بوش 
۴۵۰۰۰۰۰
۲۰۶۲
۴۵۰۰۰۰۰
۲۰۲۲
۴۷۰۰۰۰۰
۲۲۶۲
۵۳۰۰۰۰۰
۲۴۲۲
۳۷۰۰۰۰۰
۷۸k1
۴۱۵۰۰۰۰
۱۶۶۱
۵۸۰۰۰۰۰
۸۸Y2
۷۳۰۰۰۰۰
۱۴A1
-
آبسال 
۲۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
مدل۷۳۸ AD
۲۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
مدل۷۳۸ AS
۴۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
مدل۳۱۲۶AES
-
سامسونگ 
۱۰۵ هزار تومان 
۳ كيلويي با پمپ دوقلو مدل اس دبليو- تي۶۰
۱۰۵ هزار تومان
۳ كيلويي با پمپ دوقلو مدل اس دبليو- تي ۵۵
۱۴۵هزار تومان
۵ كيلويي با پمپ دوقلو مدل اس دبليو- تي۷۰
۱۴۰هزار تومان
۵ كيلويي با پمپ دوقلو مدل اس دبليو- تي۶۵
مايكروفر
قيمت 
دلونگي 
۹۲هزار تومان 
۱۷ ليتر۳۵۵ MW
۱۱۵هزار تومان 
۲۳ ليتر مدل۶۵۱ MW
۲۸۵هزار تومان 
۲۳ ليتر مدلFAI675 MW
۳۹۵هزار تومان 
۳۰ ليتر مدلF865 MW
-
مولينكس 
۲۸۰هزار تومان 
مدل اي تي۵
۲۷۰هزار تومان 
مدل اي تي ۴
۲۹۵هزار تومان 
مدل ۹-۷، ۲۴ ليتر
۴۰۰ هزار تومان 
مدل ۹-۷۲۷،ليتر
-
سينجر
۱۴۴هزار تومان 
مدل۲-۲۸ ASP 800 MD
۱۳۸هزار تومان 
مدل۲-۲۸ SP 800 MD
۱۴۳هزار تومان 
مدل۲۸ ESP 900 WP
سامسونگ 
۲۸۰هزار تومان 
مدل۲۸۵
۲۴۵هزار تومان 
مدل۳۲۵
۲۶۵هزار تومان
مدل۳۷۵

انرژي
حفره اي ۵/۱ متري داخل خانه شما
014352.jpg
بهروز عيدي-پايين بودن قيمت مصرف انرژي در كشور ما باعث شده كمتر كسي حاضر به پرداخت پول بيشتر براي خانه اي عايق كاري شده شود.
قيمت پايين محصولات نفتي و انرژي دار سبب شده كه مردم توجيه اقتصادي خوبي براي خريد خانه هاي غيراستاندارد داشته باشند.
تصور كنيد روزي قرار باشد قيمت محصولات انرژي دار به قيمت واقعي و تمام شده در اختيار مردم قرار گيرد؛ چاره اي نداريم جز اينكه خانه هايمان را استاندارد بسازيم و هزينه هاي آن را بپردازيم چون ترس از پرداخت هزينه هاي سنگين مصرف انرژي خانه را در روزها و ماه هاي بعد داريم.
اگر بتوانيم از ورود و نفوذ هواي بيرون به داخل ساختمان جلوگيري كنيم مصرف سوخت تا ۲۵ درصد كم مي  شود كه اين ميزان، كاهش بسيار زياد هزينه خانواده ها را در بلندمدت به دنبال دارد. ممكن است بسياري از مردم فكر كنند درز پنجره ها، شكاف زير در و هواي وارد شده از در و چارچوب، تاثير زيادي بر كنترل گرما يا سرماي داخل ساختمان ندارد، اما واقعيت اين است كه در يك خانه معمولي از كنار هم قراردادن درزها و منافذ، حفره اي به ابعاد يك در يك و نيم متر ايجاد مي  شود. به اين ترتيب مي توان تصور كرد كه اين حفره بزرگ توانايي جابه جايي چه حجم هوايي را دارد. اگر سوراخي به اين اندازه در سقف خانه ايجاد شود، صاحب خانه چه تدابيري براي تعمير اين شكاف در پيش مي  گيرد؟
پس بهتر است هر چه زودتر شكاف هاي خانه تان را ترميم كنيد.

نيازمنديها
پرايدهاي بازار
014355.jpg
مي  خواهيد پرايد بخريد؟ خودرويي سبك با سوخت كم وجمع وجور براي تردد در خيابان هاي پر ترافيك تهران. اين اتومبيل به شما امكان پارك آسان در كوچه هاي تنگ كه خودروها پشت هم صف كشيده را مي دهد. اگر اهل سرعت در بزرگراه ها باشيد نيز با شتاب خوبي مي توانيد پايتان را روي پدال گاز فشار دهيد و با حداكثر سرعت مجاز برانيد.
در خريد اتومبيل بررسي نكات فني، اتاق و شاسي سالم به همراه تودوزي اهميت زيادي دارد. خب به آن دقت كنيد تا با خريدي اشتباه پشيمان نشويد. يك ضرب المثل قديمي مي  گويد: «كلاهت را سفت نگه دار، مردم را دزدنكن» در خريد خودرو اين مثال كاربرد زيادي دارد. با دقت خريد كنيد تا فروشنده را به دروغگويي و كلاهبرداري حتي در دل خودتان متهم نكنيد. سعي كنيد اتومبيلي براي خود تهيه كنيد كه شما را وسط خيابان تنها نگذارد، در سفرها همراه خوبي باشد و با خيالي آسوده خانواده را سوار خودرو كنيد و جاده هاي سرسبز و با صفا را از زير چرخ ها در كنيد.
پرايد صفر كيلومتر در بازار روز حدود ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. ولي مدل سال هاي پايين تر با قيمتي ارزانتر پيدا مي  شود. پرايد هاچ بك از پرطرفدارترين نوع پرايدهاست. مدل ۷۷ فول اتومات كره اي سفيد قيمتي حدود ۵ميليون و ۱۰۰ هزار تومان دارد. البته هنگام معامله مي  توانيد از فروشنده تخفيف دريافت كنيد. پرايد هاج بك مدل ۷۵ كره اي اسپرت همراه با سيستم صوتي حدود ۵ ميليون تومان قابل خريد است و يك سال پايين تر با رنگ دودي و كاركرد كم ۶۴ هزار كيلومتر، ۱۵۰ هزارتومان گرانتر است. پرايد هاچ بك مدل ۸۰ به رنگ سبز يشمي با نمره تهران كه سند دست اول دارد و ۴۰ هزار كيلو را بيشتر طي نكرده با قيمتي معادل ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته مي  شود. پرايد مدل ۱۹۹۳ كره اي فول اتوماتيك به رنگ نقره اي متاليك در صورتي كه فروشنده اش مدعي است تاكنون رنگ نشده با قيمت ۴ ميليون و ۷۰۰ هزارتومان معامله مي  شود.

باشگاه ثروتمندان
آماده حمله باشيد
014358.jpg
دل خود را به دريا بزنيد. سرمايه گذاري پرسود و ريسك كردن دو مفهوم جدايي ناپذيرند. اكثر افرادي كه از هيچ به همه چيز رسيده  اند، شجاعانه تمام مشكلات را به جان خريده اند و از بسياري چيزهاي ارزشمند زندگي خود گذشته اند تا به پول رسيده اند. اسكناس در جامعه امروز قدرت بسيار زيادي دارد و كارهايي انجام مي  دهد كه هيچ موجود ديگري قادر نيست آنها را انجام دهد.
نه اينكه براي پول درآوردن از شرافت و انسان بودن بگذريد و خود را برده پول كنيد، نه! هرگز فكر نكنيد تمام افرادي كه ثروتمند شده اند حق ديگري را خورده اند، هر چند بسياري اين چنين هستند.
كار زياد در عين حال جمع آوري اطلاعات و نتيجه گيري از آنها به شما كمك مي  كند تا موقعيت هايي را كه تاكنون كسي در فكرش نبوده شناسايي كنيد واز آن بهره  بگيريد. به خاطر داشته باشيد كه هميشه شانس در جلوي پاهاي شماست ولي بايد خم شويد و آن را به چنگ آوريد.
هر صبح كه بيدار شده و از همان لحظه اي كه از تخت بلند مي  شويد به تمام اطراف توجه كنيد. فكر نكنيد امروز هم يك روز عادي و احتمالا بد است مانند روزهاي قبل.
هر بار كه چشمان خود را روي دنيا مي  گشاييد يعني فرصتي ديگر يافته ايد تا از مواهب اين دنيا لذت ببريد. بنابراين فرصت را غنيمت شماريد و همچون قهرماني به جنگ مشكلات برويد، مهمترين سلاحي كه در اين نبرد به همراه داريد منطق و درايت است.
اگر خوب از شمشير خود استفاده كنيد موفق به شكار موقعيت هاي زيادي در طول روز مي  شويد. پس از همين الان شمشير خود را صيقل دهيد و آماده برخورد با مشكل بعدي باشيد.

دخل و خرج
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
در شهر
سفر و طبيعت
عكاس خانه
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  سفر و طبيعت  |  عكاس خانه  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |