يكشنبه ۸ شهريور ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۸۱ - Aug 29, 2004
خاتمي در كنفرانس مطبوعاتي:
رئيس جمهوري حق ندارد
اپوزيسيون درون نظام باشد
* بارها گفته ام خط قرمز من اصل نظام است و نيز تلاش براي اصلاحات
* آمريكا مانند ساير كشورها است و بايد از سلطه دست بردارد
* بايد ياد بگيريم كه نقد براندازي نيست و براندازي هم نقد نيست اين اشتباه تاريخي است
كه نقد به معناي براندازي تفسير شده است
010476.jpg

ديروز سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ايران در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي بود تا در آخرين هفته دولت دوران رياست جمهوري اش سئوالات ايشان را پاسخ گويد. بيش از ۱۵۰ خبرنگار براي پوشش اين سخنراني حضور داشتند. خاتمي در ابتدا اعلام كرد كه در اين جلسه وقت بيشتر را در اختيار اصحاب مطبوعات قرار خواهد داد.
وي در ابتدا با تبريك ولادت حضرت علي (ع)، او را حاكمي برخوردار از حد بالاي شجاعت و دلسوزي براي مردم دانست و گفت: علي از كنده شدن خلخال از پاي يك انسان غيرمسلمان برمي آشفت و به صراحت مردم را به انتقاد از خود و شناخت حقوق خود دعوت مي كرد.
رئيس جمهوري در خصوص موفقيت دولت در اجراي آرمانهايش تصريح كرد: اين كه دولت چقدر با آرمانهاي خود در اجرا موفق بوده يك مساله است و اين كه چقدر به شعارها و معيارهايش وفادار بوده و خود  آنها را پي گرفته موضوعي ديگر است. او خبرنگاران را اولين حلقه اي خواند كه مورد تعرض قرار مي گيرند و افزود: در داخل هم ناگواريهايي براي اصحاب مطبوعات وجود داشته است. اصحاب خبر بي عيب نيستند ولي در داخل با مشكلات روبرو بوده ايم و اميدواريم با پايداري به آينده بهتر حركت كنيم.
معتقدم كه جناب آقاي هاشمي شاهرودي واقعا به اين مساله به اين صورت اعتقاد ندارد و در بسياري از مسايل با ما هماهنگند. ما تا زماني كه به اين نتيجه برسيم بايد سعي كنيم كه پايين ترها اين مساله را رعايت بكنند.
خاتمي در ادامه در پاسخ به سئوالي درباره خط قرمز هاي رئيس جمهوري در سال هاي مسئوليت با بيان اين كه هيچ تمايلي به حضور در عرصه رياست جمهوري نداشته و عملا به اصرار دوستان و با شرايطي خاص وارد اين صحنه شده است اظهار داشت: آمدن من در درون جمهوري اسلامي بود و نيامده بودم كه جمهوري اسلامي را عوض كنم چرا كه آن را دستاورد مردم مي دانم.
وي با تاكيد بر اين كه حركتش براي اصلاحات در درون نظام و چارچوب قانون اساسي بود تاكيد كرد: قانون اساسي با وجود عيوب ظرفيتهاي نهفته اي دارد كه عملي نشده و بايد اجرا شود.
خاتمي گفت رئيس جمهوري حق ندارد به صورت اپوزيسيون نظام در عرصه حضور داشته باشد.
يك انسان حق دارد اپوزيسيون باشد و حق دارد حتي بنياد يك نظام را نقد كند ولي حق ندارد درون نظام بيايد و با استفاده از ساز و كارهايش بخواهد تغييرش دهد.
رئيس جمهور افزود: بارها گفته ام خط قرمز بنده اصل نظام است كه لطمه نديده است و نيز تلاش براي اصلاحات.
خاتمي گفت اين كه من در تاريخ بمانم يا نمانم مهم نيست. مهم اين است كه حركتي كه مردم ما در ۱۵۰ سال گذشته انتخاب كرده است و نيز نقشي كه دين اسلام با بينش اصلاحي در اين حركت داشته است بتواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند.
010485.jpg

وي غلبه گفتمان مردم سالاري در جمهوري اسلامي را از دستاوردهاي دوران رياست جمهوري اش خواند و گفت: زماني مي گفتند كه نامي از جمهوري نبريد و بر حكومت اسلامي تاكيد داشتند اما امروز گفتمان مردم سالاري گفتمان غالب است و هيچ كس نمي تواند خارج از آن صحبت كند.
رئيس جمهور در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اين كه چه اقداماتي براي توقف فعاليت تشكيلات موازي در زمينه هاي امنيتي و اطلاعاتي پيش بيني كرده ايد و آيا مي توانيد در اين مدت كوتاه باقيمانده اين معضل را حل كنيد اظهار داشت: يك دستگاه اطلاعاتي متمركز و پاسخگو بيشتر وجود ندارد و آن وزارت اطلاعات است، البته بخش  هاي مختلف در حيطه وظايف خاص خودشان حق دارند كه كارهاي اطلاعاتي كنند، اما عبور از آن حيطه و ورود در حيطه عمومي اطلاعات، جرم و غيرقابل بخشش است. ما همواره بر اين مساله پافشاري كرده ايم.
خاتمي با بيان اين كه ادعا نمي كنم كه حركت هاي موازي اطلاعاتي وجود ندارد، اظهار داشت: همواره با اين مساله برخورد شده است و مدتي پيش خدمت مقام معظم رهبري در خصوص آن مفصل صحبت كردم و مشخص شدن حدود و ثغور هم مورد تاييد بود و اين كه هر فعاليت اطلاعاتي هماهنگ با وزارت اطلاعات باشد. يكي از كارهاي مهمي كه براي سلامت جامعه بايد انجام شود، مشخص شدن حدود مرزهاست كه در اين زمينه تلاش خودم را كرده ا م و تا حدودي هم موفق بوده ام؛ ولي هنوز نقطه ضعف هايي وجود دارد كه اميدوارم در اين مدت باقيمانده به ساز و كاري برسيم كه امر وحدت اطلاعات و امنيت كشور و محوريت وزارت اطلاعات، نهادينه شود تا انشاءالله دولت هاي بعد با مشكلات كمتري روبه رو شوند.
وي درباره علت ركود فعاليت و شادابي سياسي در محيط دانشگاهها با وجود رشد علمي مراكز دانشگاهي در طول رياست جمهوري اش با تاكيد بر پيشتازي جامعه دانشگاهي در فضاي سياسي گفت: به دليل پايدارنبودن نهادهاي مدني مثل احزاب، اين بار را دانشگاه ها و مطبوعات به دوش كشيدند كه مشكل اساسي در يك نظام مردم سالار است.
خاتمي با اشاره به نقش احزاب به عنوان نهادهاي اصلي نظام مردم سالاري افزود: دولت توسعه  اين بخش را برعهده گرفت ولي دانشكده و مطبوعات تاوان عدم رشد نهادهاي مدني را پرداخت.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اين كه نقد بايد در جامعه نهادينه شود تاكيد كرد: بايد ياد بگيريم كه نقد براندازي نيست و براندازي هم نقد نيست. اين اشتباه تاريخي است كه نقد به معني براندازي تفسير شده است.
خاتمي انتخابات رياست جمهوري را رفتاري مردم سالارانه براي اقتدار حاكميت ملي دانست و گفت: رئيس جمهوري داراي اختيارات لازم در اجراي وظايف خود نيست و به همين دليل لوايحي را طرح كردم، ولي چون احساس كردم حقوق موجود هم پايمال مي شود لوايح خود را پس گرفتم.
وي انتخابات را در جهت تعديل جامعه و استقرار مردم سالاري ضروري دانست و گفت: اميدواريم با ايجاد فضايي آزاد امكان انتخاب مردم سالارانه ايجاد شود.
خاتمي گفت: اعتراض من به انتخابات مجلس هفتم نه به خود انتخابات كه به شيوه اجراي آن بود كه روند درستي نداشت وگرنه من به وجود مجلس خدمتگزار اصرار مي كردم.
رئيس جمهوري با ابراز اميدواري به اينكه انتخاباتي آزاد و پرشور پيش رو باشد درباره حضور ميرحسين موسوي نخست وزير دوران جنگ در صحنه انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد كه موسوي از چهره هاي شاخص و كارآمد نظام است كه كارنامه درخشاني در دوران جنگ دارد.
خاتمي در خصوص اين كه آيا با ميرحسين موسوي براي آمدن در عرصه انتخابات رئيس جمهوري صحبتي كرده يا خير، گفت: مهندس موسوي از دوستان بزرگوار ما و مشاور بنده هستند، اما در اين رابطه با ايشان صحبتي نكرده ام. اگر بنا و تقاضايي بود، آماده ام و اگر تقاضا نبود انسانهاي عاقل و بالغ خودشان تصميم مي گيرند.
خاتمي در مورد كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: ايشان از شخصيت هاي برجسته انقلاب ماست و هشت سال در بازسازي كشور زحمت كشيدند آقاي مهندس موسوي و آقاي هاشمي رفسنجاني هر جا كه باشند عزيزان ما هستند.
وي درباره برنامه چهارم و تعامل با مجلس گفت: يكي از همه جانبه ترين برنامه ها كه با تجربه سه برنامه گذشته نوشته شده برنامه چهارم است كه اين برنامه با توجه به مبنا بودن برنامه چشم انداز ۲۰ ساله برنامه خوبي بوده است.
رئيس جمهوري افزود: مجلس حق نظر دادن دارد اما كاري كنيد كه روح اين برنامه عوض نشود.
خاتمي اظهار داشت: در مجلس تغييراتي در برنامه رخ داده است، اما برخي معتقدند كه كمبودهاي برنامه ها را مي توان با لوايحي به مجلس برد و نقص برنامه را مرتفع كرد.
وي خاطرنشان كرد: اگر روح برنامه تغيير كند، آن را به ضرر ملت مي دانم گر چه من مسئول اجراي آن نيستم.
رئيس جمهوري در ادامه گفت: بناي ما در مجلس بر همكاري و تعامل و شناختن متقابل حقوقي كه مجلس و دولت دارند، بوده است.
خاتمي در مورد پرونده هسته اي ايران گفت: نهايت تلاش خود را به كار مي بريم كه بدون پيشامد و مشكلي اين مساله حل شود. ما در عين حالي كه روي اصول خود ايستاده ايم منافع و امنيت ملي خود را در نظر خواهيم گرفت. ما حق داريم صاحب تكنولوژي صلح آميز هسته اي شويم. اين حق ماست كه در ان.پي.تي نيز آمده است هيچ كس هم حق ندارد كشوري را از آن منع كند، اما حق دارد كه نگران گسترش سلاح هاي اتمي باشد. رئيس جمهوري در مورد مناسبات ايران و آمريكا اظهار داشت: روابط ميان آمريكا و ايران در دوران - حكومت نومحافظه كاران آمريكا- شاهد قطورترشدن ديوار بي اعتمادي بود. رفتارهاي اين دولت و سياست هايش در دنياي اسلام و خاورميانه يك نوع بدبيني را در همه جا ايجاد كرد. حتي معتقدم در كشورهاي اروپايي يك نوع نگراني هايي نسبت به اين سياست ها ايجاد شده است.
خاتمي در مورد دستگيري كنسول كشورمان در كربلا گفت: ما در اين مورد بحثي نداريم و بايد هر چه زودتر او را آزاد كنند. از تعللي كه در برخورد با پيگيريهاي فراوان ما صورت گرفته است، گله داريم. اما اميدواريم دولت موقت زودتر در اين زمينه اقدام كند.
رئيس جمهوري افزود: ما آ رامش و پيشرفت عراق را مي خواهيم. ما با آمريكا اختلافات فراواني داريم اما به هيچ وجه اختلافات خود را به داخل عراق و ملت عراق نخواهيم كشاند.
خاتمي گفت: اينكه آمريكا توقع داشته باشد ما به عنوان مجرم پشت ميز مذاكره بنشينيم و ايشان تعيين كننده موارد مذاكره باشد و بعد هم پيش شرط داشته باشد، بايد بپذيرد كه هيچ كشور مقتدر و آبرومندي آن را قبول نخواهد كرد. آمريكا مانند ساير كشورهاست و بايد از سلطه دست بردارد.
خاتمي درباره اينترنت و ماهواره گفت: ما تا آن جايي كه بتوانيم بايد در حفظ مصالح ديني و ملي خود برنامه ريزي كنيم. يك حركت بين المللي در اين باره وجود دارد و از جمله فرانسويها بسيار در اين راستا حساس هستند. اين امر وجود دارد كه قاعدتا بايد قانون بين المللي براي ضابطه مندكردن امر اينترنت در دنيا باشد تا قدرتهايي كه برتر هستند نتوانند قدرت هاي كوچك تر را مورد تهاجم و تهديد قرار دهند.
رئيس جمهوري در مورد حجاب اسلامي گفت: حجاب از نظر اسلام مورد قبول است و ما هم بايد دغدغه عفت و عفاف جامعه را داشته باشيم. اما آيا شما را به خدا دروغ و تهمت و سوءاستفاده مالي به انگيزه هاي سياسي و بردن آبروي افراد و بازداشت كردن و گرفتن اينها براي زده شدن جامعه و خصوصا نسل جوان از اسلام موثرتر است يا خداي نكرده برخي مسائلي كه وجود دارد در اولويت نيستند.
خاتمي در مورد گراني و راهكارهاي رفع آن گفت: طبقه متوسط به پايين ما درآمد كمي دارند. اما پيش بيني ما اين بود كه متوسط نرخ تورم ها در برنامه سوم ۷/۱۶درصد باشد اما در چهار سال گذشته تورم ۸/۱۳درصد بوده است. با توجه به اينكه سال گذشته و سال ۸۱ نقدينگي ما از ۳۰% فراتر رفت اما با تلاش بانك مركزي در سال ۸۳ رشد نقدينگي ۱/۲۶درصد بوده است. وي در مورد تك نرخي كردن ارز گفت: جناب آقاي هاشمي با شجاعت تصميم گرفتند ارز را تك نرخي كنند و اين كار را كردند. ما قيمت ارز را به حدود ۸۰۰ تومان رسانديم. دوستان مي گفتند اين كار را نكنيد ولي ما گفتيم كه اين فداكاري را انجام مي دهيم.
خاتمي در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت: امروز حتي خود آمريكا مي داند كه بدون حضور ايران در افغانستان و عراق نمي تواند كاري انجام دهد و نظر ما نيز تنش  آفريني نيست. ما عراق را با ثبات و با امنيت مي خواهيم. امروز مرجع بزرگ شيعه،  آيت الله سيستاني مدافع دمكراسي است و از آن طرف كساني كه به ادعاي دمكراسي آمده اند، مردم را سركوب مي كنند.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي:
گزارش بازرسان هسته اي درباره ايران پس فردا به اعضاي شوراي حكام ارائه مي شود
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: اجلاس شوراي حكام آژانس براي بررسي پرونده هسته اي ايران ۱۶ يا ۱۷ سپتامبر (۲۶ يا ۲۷ شهريور) برگزار مي شود.
مليسا فلمينگ در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اين كه اجلاس شوراي حكام براي بررسي مسائل هميشگي هسته اي ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهريور) آغاز مي شود، تأكيد كرد: پرونده هسته اي ايران هشتمين موضوع مورد بررسي در دستور كار اجلاس است.
وي افزود: بررسي پرونده هسته اي ليبي نيز در دستور كار اجلاس ماه سپتامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد.
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي با امتناع از ارائه اطلاعات جديد بدست آمده از برنامه هسته اي ايران در روند بازرسي  از سايت هاي هسته اي ايران افزود: گزارش آژانس در مورد ايران احتمالا در روز سه شنبه در ميان اعضاي شوراي حكام توزيع مي شود.
از سوي ديگر روزنامه نيويورك تايمز به نقل از رئيس جمهور فرانسه نوشت: ايران بايد درك كند كه تنها خودش مسئول اعتمادزايي در جامعه بين المللي است كه اين امر به ويژه با پايبندي اش به تعليق غني سازي ثابت مي شود.
به گزارش ايسنا، اين روزنامه در ادامه اين مطلب آورده است كه ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه مشتاق است تا توافق ميان ايران با فرانسه، انگليس و آلمان كه سال گذشته حاصل شده است، پايدار بماند. به نوشته اين روزنامه، شيراك در سخنراني روز جمعه اش لحن شديدي را عليه اعلام ايران مبني بر ازسرگيري ساخت قطعات سانتريفوژ به كار گرفته است.
اين روزنامه  در اين گزارش آورده است كه ايران سه كشور اروپايي را به نقض تعهدشان در قبال ايران آنجايي كه قرار بود بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران پايان يابد و اين كشورها به ايران براي دستيابي به فن آوري پيشرفته كمك كنند، متهم مي كند.
همچنين لس آنجلس تايمز نوشت: آمريكايي ها حداقل بايد مذاكره درباره ايران، كاري كه در خصوص عراق صورت نگرفت، را آغاز كنند.
وزير دفاع: به قدرت بازدارندگي موثر دست يافته ايم
وزير دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح  گفت :  جمهوري  اسلامي ايران  امروز با خودكفايي  در عرصه هاي  مختلف  صنايع  دفاعي  به  قدرت  بازدارندگي  موثر دست  يافته  است .
دريابان  علي  شمخاني  در مصاحبه  با واحد مركزي  خبر بااشاره  به  سياست  بازدارندگي  دفاعي  جمهوري  اسلامي ايران  افزود:  امروزما با تكيه  بر توانمنديهاي  نظامي توانسته ايم  قابليت  بازدارندگي  خودرا در مقابل  توسعه  نظامي دائم  دشمنان  منطقه اي  بالا ببريم . وي  با بيان  اين كه  امروزه  همه  نيروهاي  زميني ، هوايي  و دريايي  در تأمين نيازمنديها خودكفا شده اند گفت :  جمهوري  اسلامي ايران  از نظر تأمين نيازهاي  موشكي  به  خودكفايي  رسيده  است .
دريابان  شمخاني  تأكيد كرد:  هيچ  نيازمندي  در نيروهاي  نظامي كشور وجودندارد كه  وزارت  دفاع  قادر به  رفع  آن نباشد. وي  افزود:  وزارت  دفاع  توانمنديهاي  خود را در زمينه هاي  مختلف  زميني، هوايي ، دريايي  و موشكي  در سه  مولفه  قدرت  آتش ، قدرت  مانور و قدرت  دقت به  عرصه  رقابت  كشانده  است . وزير دفاع  وپشتيباني  نيروهاي  مسلح  در پايان  گفت : در حوزه  زميني  و در تجهيزات  رزم  انفرادي ، در حوزه  تجهيزات  موشكي  و در بخش  هاي  مختلف  هوا به  زمين ، ساحل  به  دريا، دريا به  دريا، زمين  به  زمين ، سوخت  مايع  وجامد و در حوزه  شناوري  در بخش  هاي  سطحي  و زيرسطحي  و نيز در بخش بالگرد به  قابليت  هاي  منحصر به  فردي  دست  يافته ايم .
اصلاح طلبان برنامه نداشتند
سيد مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور درگفتگو با ايسنا با بيان اينكه جريان اصلاح طلب ناكامي هاي زيادي هم داشته است گفت: عمده ترين آن به مقاومت نيروها و گروههايي كه منافع خود را با پيشبرد اصلاحات در معرض خطر مي ديدند و يا از درك لازم نسبت به اصلاحات برخوردار نبودند، باز مي گردد.
وي بخشي از ناكامي جريان اصلاحات را نيز مولود رفتارهاي برخي از اصلاح طلبان برشمرد و ادامه داد: اصلاح طلبان در برخي از زمينه ها برنامه دقيقي را براي پيشبرد اصلاحات نداشتند، همين رفتارهاي هيجاني و تندروانه توسط برخي از كساني كه در جبهه اصلاحات بودند، باعث شد آموزه هاي اصلاحي با رفتار اين افراد مكدر شده و بهانه به دست مخالفان اصلاحات بدهند.
اما در عين حال به عقيده ما اصلاحات با توجه به ويژگي هاي تاريخي ايران پيشرفت هاي خوبي داشته است.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
بـورس
حوادث
خارجي
رسانه
شهري
علمي
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   رسانه   |   سياسي   |   شهري   |  
|  علمي   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |