شنبه ۱۹ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۰۶ - Jan 8, 2005
روند رشد قيمت سهام در بورس تهران كند شد
010905.jpg
گروه بورس: طبق آخرين آمار دريافتي، طي هفته گذشته در بورس تهران فقط سهامداران ۱۷ شركت رشد بيش از ۵ درصدي ارزش دارايي هاي خود را شاهد بودند.
به گزارش خبرنگار ما اين آمار نشان مي دهد :طي يك هفته گذشته روند حركت قيمت سهام در بورس تهران به شدت كند شده است.
در اين دوره بالاترين سود از محل رشد قيمت سهام نصيب سهامداران پارس شهاب شد. ارزش هر سهم اين شركت در هفته گذشته ۳/۳۱ درصد افزايش يافت.
اين گزارش حاكي است: در دوره ياد شده ۳۴ نفر ۱۵۵ هزار سهم پارس شهاب را در محدوده ۲۳۰ تا ۲۵۳ تومان خريدند. ارزش كل معاملات صورت گرفته بر سهام اين شركت طي دوره ياد شده ۳۸۵ ميليون ريال برآورد شده است.
در هفته گذشته سهامداران شركت هاي فيروزا و بوتان هم افزايش ۱۳درصدي ارزش دارايي هاي خود را شاهد بودند.
قيمت سهام اين دو شركت نيز با حجم اندكي از معاملات بالا رفت، به طوري كه در مجموع كمتر از ۶۰ نفر در اين دوره به داد و ستد سهام ياد شده پرداختند.
شيشه قزوين چهارمين سهم سودآور بورس تهران در هفته قبل محسوب مي شد. ارزش سهام اين شركت ۷/۱۲ درصد بالا رفت، حجم معاملات انجام شده بر اين سهام نيز اندك بود. ۷۶ نفر ۳۲۵ هزار سهم شيشه قزوين را با قيمتي معادل ۶/۱ ميليارد ريال دست به دست كردند.
براساس اين گزارش در هفته گذشته سهامداران چهار شركت بسته بندي مشهد، مارگارين، خدمات كشاورزي و نگين طبس هم رشد بيش از ۱۰ درصدي ارزش سهام خود را شاهد بودند. ضمن اين كه ارزش سهام شركت هاي داملران، سرمايه گذاري بازنشستگي، قند پيرانشهر، ويتانا، دشت مرغاب، كاشي پارس، نفت بهران، آبفر و كاشي سعدي هم بين ۵ تا ۱۰ درصد بالا رفت.

سهام ۶ شركت دولتي اين هفته در بورس عرضه مي شود
010902.jpg
ايسنا: در هفته جاري سهام شش شركت دولتي به صورت ريز و متوسط در بورس اوراق بهادار عرضه مي شود.
عبدالله پوري حسيني رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي، از فروش سهام شش شركت دولتي در هفته جاري خبر داد و افزود: «از ميان اين شركت ها ۲۹/۱۰ درصد از كل سهام شركت پمپ سازي ايران با سه ميليون و ۵۰۰ هزار و ۶۶۳ سهم و با قيمت پايه ۲۵۱۷ ريال و نساجي قائم شهر با ۱۲ ميليون و ۴۵ هزار و ۷۸۹ سهم و ۴۳/۸ درصد از كل سهام اين شركت در بورس عرضه خواهد شد. وي ادامه داد: در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه علاوه بر سهام دو شركت فوق، سهام شركت نورد و لوله اهواز به ميزان ۳۵ درصد، پارس قوطي ۷/۴۱ درصد و كارخانجات مخابراتي ايران ۳۵ درصد عرضه مي شود. پوري حسيني با اعلام عرضه سهام كابل هاي شهيد قندي به ميزان ۵۱ درصد و به ارزش ۵۱ ميليارد تومان در روز چهارشنبه افزود: از نظر ارزش سهام مخابراتي ايران و كابل هاي شهيد قندي بالاترين رقم را به خود اختصاص داده اند كه به غير از يك و يا دو سهم نسبتا متوسط، اين سهام به صورت عمده در بورس عرضه خواهند شد.
رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي در ادامه به بسته بودن نماد پارس الكتريك اشاره كرد و گفت: سهام اين شركت نيز ۷۱/۷ درصد است كه به دليل بسته بودن نماد عرضه نخواهد شد.
پوري حسيني با اشاره به اينكه عرضه سهام پتروشيمي شيراز يك هفته به تعويق افتاد، گفت: به دليل آماده نبودن سهم و ثبت افزايش سرمايه عرضه سهام يك هفته به تعويق افتاد، اما سهام اين شركت در روزهاي  يكشنبه و يا دوشنبه در بورس عرضه خواهد شد.

افزايش ارزش داد و ستد سهام در هفته گذشته
گروه بورس: آخرين آمار منتشر شده نشان مي دهد: به رغم افت شاخص هاي بورس تهران در هفته گذشته، حجم و ارزش مبادلات سهام در اين دوره با رشد مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ما طي هفته گذشته ۳۳ هزار و ۷۵۰ نفر در ۵۱ هزار نوبت با مراجعه به شركت هاي كارگزاري براي ۳۳۸ ميليون سهم دستور خريد صادر كردند. ارزش كل معاملات انجام شده در اين هفته معادل دو هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
اين گزارش حاكي است: طي هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن تعداد سهام معامله شده در بورس تهران ۸/۱۶ درصد افزايش يافت و ارزش كل معاملات نيز با رشد ۳۹ درصدي مواجه شد.

افت شاخص هاي اصلي بورس تهران
گروه بورس: شاخص هاي اصلي بازار سهام تهران در پايان هفته گذشته روندي نزولي را ترسيم كردند.
به گزارش خبرنگار ما در اين هفته شاخص كل قيمت سهام در بورس تهران، ۳/۵۰ واحد پايين آمد و شاخص صنعت با ۴/۳۲ واحد افت مواجه شد.
از سوي ديگر روند حركت قيمت سهام شركت هاي سرمايه گذاري به گونه اي بود كه شاخص مالي نيز ۳۳۱ واحد كاهش را در پايان هفته تجربه كرد.
اين گزارش حاكي است: فعالان بازار در تالار اصلي طي هفته گذشته شاهد افت ۴۷ واحدي شاخص عملكرد اين بازار بودند. ضمن اين كه شاخص تالار فرعي نيز ۸/۶۰ واحد پايين آمد.

بهمن ماه امسال صورت مي پذيرد
تدوين منشور همكاري هاي مشترك بورس
و نهادهاي حسابرسي
گروه بروس: پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه سال جاري نشست مشترك سازمان بورس اوراق بهادار با مديران سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي و نمايندگاني از ساير انجمن هاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي كشور برگزار مي شود
به گزارش خبرنگار ما، هدف از برگزاري اين نشست دو روزه تهيه منشور فعاليت مشترك سازمان بورس و نهادهاي حرفه اي حسابرسي كشور است. منشور در دست بررسي شامل چند حوزه است. نخستين محور اين منشور ارتقاي كيفيت گزارش هاي حسابرسي به منظور تدوين گزارش  هاي مالي مبتني بر استانداردهاي حسابداري، قابليت مقايسه و كيفيت قابل توجه است. دومين محور اين منشور بررسي همكاري هاي مشترك سازمان بورس و نهادهاي حسابرسي در تهيه استانداردها به منظور ارائه به مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري در كشور است. ديگر محور مورد توجه در نشست پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه، تهيه فهرست موسسات حسابرسي معتمد بورس و حذف آن دسته از موسسات كه حائز شرايط لازم نيستند از فهرست موجود است. محور پاياني نشست نيز بررسي حوزه هاي مشترك فعاليت در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، سمينارها و همكاري  در حوزه هاي بين المللي است. همچنين قرار است در اين نشست آيين نامه ضوابط موسسات حسابرسي معتمد در بورس به منظور ارائه به شوراي بورس مورد اصلاح و تجديد نظر قرار بگيرد.

شماره ۴۴ ماهنامه بورس منتشر شد
گروه بورس - شماره ۴۴ ماهنامه بورس منتشر شد.
در اين شماره مقالات جمعي از پژوهشگران مسايل بازار سرمايه و مسايل اقتصادي _ اجتماعي پيرامون طيف متنوعي از مسايل روز منتشر شده است.
سرمقاله اين شماره كه از سوي حسين عبده تبريزي، دبيركل بورس اوراق بهادار نوشته شده است به موضوع ضرورت كاهش ريسك در بازار سرمايه ايران اختصاص دارد.
در اين سرمقاله با اشاره به توسعه گسترده فيزيكي بورس اوراق بهادار طي يكساله اخير راهكارهاي كاهش ريسك براي تازه واردان به اين بازار تشريح شده است. در ادامه دكتر كورس صديقي طي مقاله اي پاردايم نوين توسعه و رقابت پذيري را تشريح كرده است.
گفت گوي خواندني احسان عبده با محمود كريشچي بخش ديگر جديدترين شماره ماهنامه بورس است.
محمود كريشچي در اين گفتگو خاطرات خود را از نخستين روزهاي فعاليت بورس مي گويد وبا يادآوري سال هاي نخست فعاليت بورس، دوره ۱۰ ساله فترت اين سازمان در نخستين دهه انقلاب را تشريح مي كند.
اين گفت وگوي خواندني سرآغاز سلسله مطالبي است كه از اين شماره ماهنامه بورس انتشار آن آغاز شده و مروري دارد بر تاريخچه فعاليت اين سازمان. حدود نيمي از اين شماره ماهنامه بورس گزارش ويژه اي است كه به رويدادهاي سال ۲۰۰۴ و چشم اندازهاي سال ۲۰۰۵ اختصاص دارد.
ناصر فكوهي در گزارش مفصلي با عنوان بحران بي پايان با ارائه يك سلسله تك نگاري مهم ترين رويدادهاي اين سال را بازخواني مي كند.
زلزله بم، وضعيت قاره آفريقا، درگيري هاي قومي در آسيا، وضعيت اتحاديه اروپا، روسيه، انتخابات آمريكا و مرگ عرفات برخي از اين تك نگاري هاست.
همچنين ترجمه گزارش مفصل اكونوميست در مورد چشم اندازهاي سال ۲۰۰۵ كه طي آن پيش بيني هاي واحد تحقيقات اكونوميست به تفكيك هر كشور ارائه شده در ادامه آمده است.

واگذاري ۱۰ ميليون سهم دولتي به كارگران
ايسنا: بيش از ۱۰ ميليون سهام ترجيحي از ابتداي امسال به روش بورس و مزايده  به كارگران واگذار شده است.
ابراهيم سليماني خوشرو مدير واگذاري سازمان خصوصي سازي از فروش سهام ترجيحي ۳۷ واحد توليدي از ابتداي سال تاكنون خبر داد و افزود: «ارزش روز سهام اين واحدها ۴۷ ميليارد و ۷۴۳ ميليون ريال بوده كه به ۱۱ هزار و ۶۰۵ نفر فروخته شده است. »
وي با اشاره به فروش يك ميليون و ۱۱۱ هزار و ۸۳۸ سهم از سهام شركت هاي كابل هاي مخابراتي شهيد قندي ، متذكر شد: ۱۰۴۳ شركت از محل اعتبار اعطايي اين سازمان صاحب سهم شده اند كه در اين اقدام به هر نفر تعداد ۲۶۶ سهم نقدي و ۸۰۰ سهم اعتباري (اقساطي) با نرخ ميانگين ۳۷۵۰ ريال به كارگران واجد شرايط شركت فوق داده شده است.

كتاب بازارهاي مالي و توسعه پايدار منتشر شد
گروه بورس: ترجمه پژوهشي كه از سوي سازمان ميثاق جهاني (وابسته به سازمان ملل متحد) و تحت سرپرستي كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، انتشار يافته از سوي شركت اطلاع رساني بورس منتشر شد.به گزارش خبرنگار ما اين كتاب كه تحت عنوان «بازارهاي مالي و توسعه پايدار» و به ترجمه عبدالله كوثري منتشر شده حاوي آخرين يافته هاي نهادهاي بين المللي است كه بر اساس آن ضوابط جديد نظارت بر بازارهاي مالي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني در دو دهه گذشته فهرست شده است. علاقه مندان براي خريداري كتاب ياد شده مي توانند به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه كنند.

تغييرات قيمت سهام
معاملات هفتگي سهام تالار اصلي
۱۲ تا ۱۶ دي
درصد تغيير
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۲۴
۶۳۸۶
۲۰۴۱۱۱۸
توسعه معادن روي ايران
۱۷۶
۷۰۴۲
۸۲۹۴۲
معادن منگنز ايران
۵
۳۹۶۱
۳۵۱۰۳۹۴۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
۴۳-
۲۹۴۹
۸۸۶۷۱۷
حق تقدم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
۷۹-
۳۵۹۰
۵۳۴۸۰
شهد ايران
۱۰۸
۳۱۳۲
۳۹۸۹۹
نوش مازندران
۱۲
۲۷۶۹
۱۵۹۱۹۰
روغن نباتي پارس
۳۸۷
۴۰۷۹
۲۱۱۸۰۵
مارگارين
۳۵
۵۸۰۰
۱۲۷۷۷۹
صنعتي بهشهر
۱۹
۳۳۱۵
۳۶۵۵۲
روغن نباتي جهان
۲۶-
۵۴۰۰
۱۵۰۲۹۷
لبنيات پاك
۰
۷۰۱۷
۲۳۵۰۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان
۰
۱۹۷۰
۷۲۰
قند مرودشت
۵۴۸
۷۰۰۱
۲۰۸۸۹
فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر
۳
۲۳۹۵
۴۳۰۸۵
فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام
۱۵۷-
۶۱۳۸
۱۷۰۰۸
بهنوش ايران
۵۰
۵۳۲۱
۴۴۰۳۵۹۱
توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ)
۱۶۰-
۳۶۶۹
۱۶۰۹۷
ايران مرينوس
۵۱۶-
۳۱۰۶
۳۳۶۰
خيبر ايران
۷۲-
۵۹۸۷
۴۵۷۲۹
صنايع كاغذ سازي كاوه
۱۴۳۴-
۷۳۷۸
۱۷۰۷۰۳
كارتن ايران
۲۰۶-
۲۳۱۷۶
۲۸۲۹
افست
۱۰۸-
۲۳۱۴۶
۱۱۴۸۵
نفت پارس
۱۷۷۰
۳۱۹۹۶
۲۶۸۳۰۳
نفت بهران
۳۴۹-
۴۶۲۸
۳۱۸۷۳۶
سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ)
۳۶۰۸-
۱۷۷۴۶
۱۱۶۹۱۲
پتروشيمي فارابي
۲۰-
۹۷۲۸
۷۲۷۱
صنايع شيميايي ايران
۶۹۰-
۴۱۸۰
۴۵۰۳۰
صنايع شيميايي سينا
۳۰۸-
۱۴۵۲۹
۲۸۸۲۷۶۹
پتروشيمي خارك
۹۱۳
۲۱۷۰۶
۱۹۸۵۰۷۸۱
پتروشيمي اصفهان
۴۳۶
۱۵۶۳۹
۵۵۵۸۲۵۶۷
پتروشيمي اراك
۵۳۴
۱۵۶۹۶
۹۹۵۷۲۸۸
پتروشيمي آبادان
۴۷-
۲۸۴۰
۱۷۴۷۸
پارس پامچال
۹۹۰-
۱۰۱۳۷
۱۰۶۴۱۷
داروسازي جابر ابن حيان
۵۸
۱۰۶۱۰
۶۲۰۵
داروسازي ابوريحان
۱۴۴-
۷۵۳۳
۱۰۸۱۳
كيميدارو
۴۹۶-
۱۹۸۳۹
۱۴۷۸۷
دارويي رازك
۲۱۳
۵۹۳۶
۶۶۴۸۲
دارويي لقمان
۳۱۱-
۷۲۵۶
۱۵۷۰۰
داروسازي اسوه
۲۴۱-
۵۷۸۴
۲۰۵۷۸۲
داروسازي كوثر
۷۱-
۸۸۴۳
۱۹۷۷۲
پارس دارو
۷۲۴-
۱۰۹۴۷
۱۰۳۷۰۰
داروسازي فارابي
۱۲۲-
۵۷۷۶
۹۹۹۰
داروسازي امين
۱۴۸۳-
۲۵۳۶۲
۱۶۴۸۹
داروسازي سينا
۸۱-
۱۱۴۶۸
۴۸۳۶
لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي
۳۷-
۱۴۱۲۹
۱۷۰۱۴
داروسازي اكسير
۲۴۴
۹۳۳۸
۱۳۸۶۱
داروسازي زهراوي
۳-
۶۳۳۲
۲۷۶۲
كارخانجات داروپخش
۴۱-
۳۱۹۷
۴۷۷۵۷۷
كف
۲۱۸
۶۵۳۶
۱۰۰۰۴۱۵
كربن ايران
۲۲
۵۷۱۴
۳۵۱۶۰۸۴
سرمايه گذاري البرز (هلدينگ)
۱۱۹-
۸۹۵۵
۶۷۰۲۷
داروپخش (هلدينگ)
۱۴
۲۱۲۰
۷۲۳۸۶۵
ايران تاير
۹۲
۴۸۴۵
۶۸۲۲۹۹
توليدي لاستيك دنا
۸-
۱۰۱۳۷
۲۳۶۸۳۳
صنايع لاستيكي سهند
۲۰
۱۰۹۹
۹۱۵۱
پلاستيك شاهين
۳۵۵۱-
۲۰۶۸۰
۷۶۸۶۴۵
گاز لوله
۵۸۷
۵۲۰۰
۳۲۵۱۶۸
شيشه قزوين
۵۲-
۲۴۹۹
۳۲۸۵۳۰
شيشه و گاز
۳۱۱-
۶۵۴۲
۱۲۹۹۴۱
شيشه همدان
۱۲۴-
۳۲۱۵
۴۶۸۵۹۵
فرآورده هاي نسوز آذر
۱۰-
۷۶۱۴
۲۱۱۴۶
كاشي اصفهان
۱۱۳-
۳۸۱۲
۶۰۹۵۷۶
چيني ايران
۱-
۱۰۰۶۳
۲۳۰۰
كاشي نيلو
۱۳۵
۲۸۳۶
۵۰۱۸۸
كاشي سعدي
۱۵۳
۳۵۷۱
۷۶۸۲۱
صنايع كاشي و سراميك سينا
۹۷-
۱۹۸۶۴
۳۶۴۸۸
سيمان تهران
۱۸۶-
۲۱۷۸۶
۱۳۲۷۸
سيمان كرمان
۴۷۶-
۱۹۰۲۳
۵۵۶۸۲
حق تقدم سيمان كرمان
۱۵۳-
۷۷۳۶۰
۲۶۹۹
سيمان صوفيان
۵۰۱-
۱۴۸۱۲
۱۸۹۹۵۸۵
سيمان فارس و خوزستان
۶۴-
۳۴۷۵۵
۳۴۸۷
سيمان شرق
۵۵۴-
۳۴۱۴۳
۱۰۳۳۰
سيمان خزر
۵-
۲۶۵۱۷
۱۶۷
سيمان غرب
۲۲۶-
۲۰۶۹۳
۳۴۲۵۲
سيمان سپاهان
۳۴-
۳۳۶۵۹
۱۱۷۹
سيمان شاهرود
۲۵-
۱۰۵۳۰
۷۹۲۵
سيمان هگمتان
۵۵۱-
۲۲۱۹۸
۲۱۴۸۰
سيمان بهبهان
۵۳-
۸۵۲۲
۲۰۰۳۷
سيمان كارون
۶۹۹-
۴۸۷۶
۶۰۵۳۴۵
سپنتا
۹۰-
۳۶۲۴
۵۹۰۱۳
لوله و ماشين سازي ايران
۲۳۹-
۸۵۸۹
۳۳۵۵۱
فروسيليس ايران
۴۰
۷۱۷۵
۵۵۲۰
گروه صنعتي سپاهان
۲۴۵-
۹۱۳۱
۱۰۵۳۲۴
آلومتك
۰
۷۹۵۱
۱۰۷۹۸
حق تقدم آلومتك
۲۹۶-
۶۱۹۵
۸۷۱۴۲
نورد آلومينيوم
۷۶۸-
۵۳۱۳
۵۴۵۷۴۹
مس شهيد باهنر
۰
۳۸۰۹
۲۰
آونگان
۱۷۳-
۱۴۸۹
۷۵۱۶۹۰
ماشين سازي اراك
۹۸-
۳۹۵
۲۲۸۲۲۲
حق تقدم ماشين سازي اراك
۱۰۳-
۲۱۶۳
۱۶۴۵۴۲۰
صنايع آذرآب
۱۳۵-
۲۷۷۲
۲۶۰۴۶
لاميران
معاملات هفتگي سهام تالار فرعي
۱۲ تا ۱۶ دي

درصد تغيير
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۲۳
۵۵۲۳
۱۹۱۷۱۶
كشاورزي و دامپروري مگسال
۱۴۰۹
۱۳۲۵۵
۷۰۴۱۷
ذغال سنگ نگين طبس
۱۰۵-
۹۹۰۹
۸۹۲۹۲
سنگ آهن گل گهر
۱۶-
۴۶۱۱
۲۵۰۰
معدني دماوند
۴۶۴
۱۲۱۷۰
۱۲۱۳۸۸
تأمين ماسه ريخته گري
۲۷۸
۳۹۷۹
۳۶۷۲۰
دشت مرغاب
۲۴۰-
۷۱۰۶
۲۵۴۰۱
لبنيات كالبر
۴۱
۳۳۶۰
۲۰۱۰
خوراك دام پارس
۴۴۰
۵۷۶۴
۱۸۳۰۲
ويتانا
۳۱۴۵-
۱۹۰۰
۱۰۰۰
قند نيشابور
۶۰-
۱۸۸۴
۲۷۰۸۰
قند شيرين خراسان
۶-
۵۵۷۴
۶۶۵۰۲
قند نقش جهان
۲۰
۷۸۹۴
۵۱۰
شهد
۲۹۳-
۱۵۵۳
۲۴۲۵۶۰
شوكوپارس
۴
۶۲۳
۹۰۰۱۰
گروه صنعتي ملي (هلدينگ)
۳۹۲-
۳۸۱۸
۸۲۹۷۳۸
تجهيز نيروي زنگان
۲-
۷۳۹۸
۱۴۳۶
معدني املاح ايران
۱۰۶
۴۲۹۱
۱۲۵۹۳۵۲
توليد مواد اوليه و الياف مصنوعي
۱۳۵-
۴۷۸۱
۱۰۰۰۶۸
صنايع شيميايي فارس
۱۷-
۲۶۳۳
۹۳۸۱۰
نيرو كلر
۱۴۳
۶۳۰۱
۲۲۸۵۸۲
صنايع رنگ و رزين طيف سايپا
۳۹۸-
۱۲۶۷۶
۱۹۷۵۴
شيرين دارو
۴۵۴
۵۲۵۷
۱۸۷۳۶۶
داملران
۴
۵۵۵۹
۱۸۰
تهران شيمي
۱۱۳
۵۰۸۲
۳۶۶۰
شركت ايران دارو
۲۰
۲۰۲۰۵
۴۹۰
توليد مواد اوليه داروپخش
۲۲۲-
۴۴۸۲
۹۰۸۱۰
شيمي دارويي داروپخش
۵۲
۲۰۹۹۹
۱۵۶۵۵۱
داروسازي سبحان
۲-
۸۰۲۴
۵۵۳۷
داروسازي روزدارو
۲۱۵
۵۳۰۵
۱۲۰۷۲۹۷
پاكسان
۱۶۳
۷۸۲۶
۴۸۰۸۵
تولي پرس
۱۸۴-
۲۷۴۰
۷۱۱۱۲
گلتاش
۱۱۹
۲۳۱۵۶
۱۹۱۸۰
دوده صنعتي پارس
۱-
۳۶۷۳
۱۴۱۵۴۲۲۲
لاستيك كرمان
۵۷-
۵۹۴۶
۳۰۱۰
ايران ياسات ايرور ابر
۱۰-
۲۳۶۷
۱۶۱۶۴
پلاستيران
۲۰۰-
۱۳۸۴
۱۳۳۰۹۳
كارخانجات توليدي تهران
۴۰۹-
۷۰۱۸
۳۸۵۲۲۹
آبگينه
۶
۲۶۵۶
۲۲۳۳۵۱
سايپا شيشه
۴۰-
۳۷۵۰
۳۲۱۰
پارس سرام
۶۹۷-
۶۲۵۱
۵۲۱۳۲۵
سراميك هاي صنعتي اردكان
۱۵۶
۲۶۳۲
۶۲۴۵۰
كاشي پارس
۶۶-
۱۵۷۶
۵۵۴۹۹۰
توليدي گرانيت بهسرام
۲۳۴-
۸۷۹۰
۱۰۰۰۳۶
ايران گچ
۳۱-
۵۲۴۸۳
۱۳۵۸
سيمان اروميه
۱-
۶۴۸۸۲
۵۳۵
سيمان قائن
۳۴
۲۲۱۲۶
۳۷۰۴
سيمان اصفهان
۳۵
۲۳۶۸۱
۱۹۵۸
سيمان اردبيل و آهك آذرشهر
۳۱۲
۹۸۷۵
۵۸۵۶۱
سيمان ايلام
۱۸-
۲۵۳۵۹
۳۹۲۰
سيمان هرمزگان
۴۰۴
۲۲۴۹۲
۲۷۷۰
سيمان فارس
۲۹۶-
۴۹۶۸
۱۰۳۶۴
ايتالران
۳-
۳۰۸۵
۱۲۳۵۸۷۳
كارخانه فارسيندرود
۷۰۸
۲۰۹۷۶
۲۳۳۴۸۰
لوله و تجهيزات سديد
۱۰۸۳-
۱۷۹۶
۹۷۲۵۳۴
صنايع گالوانيزه فجر سپاهان
۲۵۴
۹۳۵۷
۹۳۳۸۳۷
كالسيمين
۵۱۹-
۱۰۴۸۰
۷۸۹۷۰
فرآوري مواد معدني ايران
۱۲۳
۱۳۳۶
۹۰۰۰۰
صنايع بسته بندي مشهد
۱۲
۲۰۳۰
۱۰۱۰
توليدي پارس قوطي
۶۰
۱۲۷۸
۱۱۹۲۸
پمپ پارس
۳۵۷-
۴۳۵۰
۱۹۴۶۶۷
تكنوتار
۴-
۳۰۴۴
۳۸۵
ليفت تراك سازي سهند
۴۴۸
۳۷۲۱
۶۶۲۶۲
فيروزا
۲۱۴-
۴۴۸۴
۷۵۸۰۱۵
كمباين سازي ايران
۷۹۱
۷۷۲۱
۳۲۲۶۲
گسترش صنايع و خدمات كشاورزي
۱۷۱-
۳۳۳۵
۱۸۷۸۱۵۳
توليد تجهيزات سنگين هپكو
۰
۱۱۴۷
۴۶
توليدي بهمن
۱۶۵-
۱۹۰۴
۶۴۹۷۳۴۸
آزمايش
۴۷
۱۲۸۰
۱۰۰۱۰
سرمايه گذاري كارآفرين (هلدينگ)
۱۴-
۸۲۶۶
۶۱۰۸۸۲
ايران ترانسفو
۳۲۱۶-
۱۱۶۴۴
۷۶۵۳۹۷
صنايع جوشكابيزد
۲۰۸
۹۶۳۳
۹۰۶۳۵۴
كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
۵۹۰
۲۴۷۳
۱۵۴۷۵۵
لامپ پارس شهاب
۳۴۳-
۱۱۴۲۰
۶۵۳۸۱
كارخانجات مخابراتي ايران
۲۹-
۲۱۴۵
۱۱۲۸۰
آريا الكترونيك ايران
۱۴۳
۲۷۴۳
۹۰۰۸۴
آبفر

بـورس
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
بورس
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |