يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۳۷
ستون ما و شما
فقط شماره ها را به خاطر بسپاريد
وسيع تر شدن گستره شهرها و پيچيده تر شدن ارتباط شهروندان باعث شده تا خدمات شهري و ارتباطات مربوط به آن، ابزار مربوط به خود را بطلبد. كم كم چاره اي جز اين نمي ماند كه به جاي حفظ عبارات و نام ها، كدها و شماره هاي چندرقمي را به حافظه بسپاريم و براي رفع هر مشكل يا دريافت هر اطلاعات شهري به اين شماره ها رجوع كنيم، هرچند آخر اين شيوه ارتباط هم به روابط انساني منتهي مي شود. پشت گوشي تلفن صدايي شما را با خدمات موردنياز آشنا مي  كند يا تقاضاي استمداد شما را مي شنود تا به ياري تان بيايد. زندگي عوض شده است، بدون اينكه اين تغييرات را حس كنيد. گزارش امروز ايرانشهر سعي مي كند اين اعداد و ارقام عموما 3 رقمي مربوط به تلفن هاي گويا را به زندگي روزمره شهروندان ارتباط دهد.
در شهر
آنها هنوز پاكباخته نيستند، اگر خودشان بخواهند

هرچه بيشتر در مصيبت و بدبختي فرو بروي، كمتر دلت مي خواهد از آن بيرون بيايي. اين يك اصل كلي نيست، اما مي تواند يك تجربه تلخ باشد. با اين وجود تجربه هاي جديد اين روزها تا حدودي اين تجربه تلخ كلي را نقض كرده است. گزارش امروز درشهر از مراكزي است كه به معتادان كمك مي كنند تا اين بيماري سياه را از تن و روان خود بيرون بكشند. در آنجا به آنها ياد مي دهند كه سعي كنند قصه هاي ديگران را تكرار نكنند.
زيباشهر
مسجد در جايگاه يك نماد

كاشي هاي آبي  معماري اسلامي را به عنوان يكي از نمادهاي معماري ايراني بعد از اسلام مي شناسند. حس خاطره  برانگيز اين معماري و اصالت تاريخي آن، ريشه در هويت ايرانيان دارد. اما اين هويت شهري تا چند سال ديگر حفظ مي شود؟ ممكن است كاشي هاي آبي و معماري اسلامي ما براي نسل هاي بعدي به افسانه تبديل شود؟ زيباشهر اين شماره، گزارشي در مورد حفظ جايگاه مسجد به عنوان نماد شهري و ضرورت حمايت از اين بناها ارايه داده است.
طهرانشهر
فرياد خاموش ماشين دودي

در حالي كه غرش لكوموتيوها قبل از پايان يافتن نيمه اول قرن نوزدهم، سرزمين هاي اروپايي را به لرزه درآورده بود، در كشور ما هنوز جز معدودي سياستمدار و صاحبان سرمايه و بازرگانان، ضرورت احداث خط آهن و نقش آن را در تجارت و گسترش صنعت به درستي درنيافته بودند... . در صفحه طهرانشهر امروز تقويم سرگذشت ماشين دودي سالهاي دور طهران را خواهيد خواند .
خبرسازان 
شكارچي سيمرغ 

به چهره شناخته شده سينماي ايران تبديل شده است، آن هم با بازي در چند ژانر متفاوت. لابد برتري ويژه او هم همين است. او كه هم در بازي در نقش هاي كمدي و هم در نقش هاي جدي سينماي جنگ موفق نشان داده است، دوباره سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد را به دست آورد تا توانايي هاي خود را به رخ اهالي سينما بكشد. پرويز پرستويي حالا كم كم دست نيافتني مي نمايد.
تهرانشهر
سكوتي كه خوشايند نيست 

هرچند كتابخانه از آن اماكني است كه به سكوت نياز دارد، اما اين سكوت هميشه خوشايند نيست، چون بعضي وقت ها نتيجه عدم استقبال از آنهاست و اين حس ناخوشايند وقتي تشديد مي شود كه اين كتابخانه هاي خلوت متعلق به دانشگاه ها و مراكز پژوهشي باشد. گزارشگر تهرانشهر به كتابخانه هاي چند دانشكده سري زده است تا از استقبال دانشجويان از اين كتابخانه ها سر در بياورد.

ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
طهرانشهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |