يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۳۷
گستره وسيع خدمات تلفني
شير مرغ تا جان آدميزاد
029568.jpg
هر چند تكنولوژي روز اين ارتباط را برقرار كرده، اما صداي پشت تلفن يك صداي انساني است.
تلفن هاي گويا از شماره 17 آغاز و به اعداد 7 رقمي ختم مي شوند. خدمات ارايه شده البته به همين مقدار نيست اما به هر حال راضي كننده است 
عكس : هادي مختاريان 

مهراد قوام 
روزهايي دور كه تازه جديدترين اختراع از ينگه دنيا به ايران رسيده بود، هيچ كس در خاطرش نمي گنجيد كه اين وسيله ضروري ترين وسيله مورد نياز بشر در قرن آينده به حساب مي آيد. حساسيت موضوع تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه هر كس يك تلفن همراه داشته باشد، در هر لحظه مي توان پيدايش كرد و با وي به گفت وگو پرداخت.
روزگاري كه تنها چند تلفن به شكل بي سيم و قورباغه اي به ايران آمد،  همه بي صبرانه منتظر رسيدن نوع كامل تر آن بودند به شرطي كه در اختيار همگان نيز قرار بگيرد. ابتدا آن را در ايستگاه هاي راه آهن و ارتش استفاده كردند. بالاخره شبكه سراسري تلفن راه اندازي شد و اين ابزار در اختيار مردم پايتخت قرار گرفت. ماجرا از وقتي شروع شد كه هر صبح مردم زيادي به اين شركت مي رفتند و معترض بودند نسبت به خرابي تلفن منزل يا حجره شان. مهندسان شركت مخابرات به فكر راه اندازي برقراري ارتباطي سهل تر برآمدند و خواستند از حجم زياد ارباب رجوع، آن هم در قالب شاكي بكاهند. ابتدا تلفن 17 را انتخاب و در شبكه مركزي آن را طراحي كردند. به گونه اي كه اگر تلفن مشترك دچار خرابي شود، باز وي بتواند با گرفتن اين دو رقم با شركت مخابرات تماس بگيرد و مشكلش را مطرح كند.
تلفن هاي سه رقمي
زمان گذشت و ساعت بارها نواخت. تلفن رفته رفته به جزئي از زندگي شهروندان تبديل شد. مردم روز به روز به كاركرد و الزام آن پي مي بردند و تقاضاي داشتنش را داشتند. همزمان با جا افتادن اين پديده مدرن در جامعه مسوولان شركت مخابرات در تعقيب مهندسان كشورهاي پيشرفته، امكانات و تسهيلات جانبي را وارد ايران كردند. بسياري از نهادها و ادارات با اشتراك در شركت مخابرات از ازدحام ارباب رجوعشان كاستند. از سويي سرعت و كمك به همنوعان قوت گرفت. مسايل اورژانسي و اضطراري نيز به دغدغه هاي دوران مدرن افزوده شد و نياز به تسهيلات براي گذراندن اين دوره بيشتر به چشم آمد.
سازمان آتش نشاني و اورژانس تهران با تلفن هاي روند 125 و 115پيشگام بودند. آنان از طريق تلفن با محل آتش نشاني و بيمار مرتبط مي شدند و براي نجات جان انسان ها مي كوشيدند. شايد در پشت پرده همين روزها بود كه تلفن هاي 3 شماره اي كار خود را آغاز كردند؛ هنگامي كه هر روز مردم زيادي براي اينكه تلفن مورد نظر را در اختيار نداشتند بايد وقت زيادي صرف اين مقوله مي كردند كه از در و همسايه شماره را پيدا مي كردند يا به همان مكان مي رفتند.
راهنماي تلفن 118 از همين روزها كارش را آغاز كرد و تا امروز نيز با خدمات دهي بيشتر به شهروندان سرويس مي دهند. رندترين شماره 3 رقمي را كه 2 عدد يك و يك صفر تشكيل مي داد به پليس دادند تا هر كس دچار مشكلي شد بدون چرخيدن در لايه هاي مغزي به جست وجوي شماره، به راحتي بتواند عدد 110 را از شماره گيرهاي تلفن جداكند.
ساعت و تاريخ گويا را مي توان با گرفتن عدد 119 به دست آورد. اگر احيانا خواستيد به دوستي در نقطه اي دور دست تلگراف بزنيد و براي اين كار نتوانستيد منتظر گذشت زمان شويد ، تلفن 120 كار شما را سهولت مي بخشد.برخي وقت ها زياد پيش مي آيد راجع به آب و فاضلاب مي خواهيم بدانيم اينكه چرا آب در منطقه ما قطع شده و اين وضع تا كي ادامه پيدا مي كند؟ اينطور مواقع تلفن رند 122 اطلاعات لازم را به ما انتقال مي دهد. اين شماره 3 رقمي مربوط به اطلاعات شركت آب و فاضلاب است. چيدمان تلفن هاي گويا يكي از معايب آن است، چون اين كار به تدريج شكل گرفته و روند تكاملي كندي داشته.
029610.jpg
توجه: اول گفتيم بدآموزي دارد و بعد گفتند بنويسيم. بنويسيم مزاحمان تلفني محترم اين صفحه را نخوانند!
برخي وقت ها همگوني به چشم نمي آيد. براي مثال به تلفن تازه تاسيس 123 اشاره مي كنيم. اين تلفن كارش را به تازگي آغاز كرده؛ در اين باره گزارش كوتاهي در صفحه در شهر امروز هست. البته شايد رندي شماره نيز از شرايط واگذاري آن به امر مربوطه است . گرفتن اين تلفن 3 رقمي براي كودكان ساده است، ولي اگر بخواهيد تلفن ها را به رديف كنار هم بنشانيد و حفظ كنيد كار دشواري پيش روي خود گذاشته ايد. سعي كنيد براي حفظ كردن شماره ها آنها را موضوعي دسته بندي كنيد.
با گرفتن شماره 124 مي توانيد با گرانفروشي مبارزه كنيد. اين تلفن براي تسريع در امور تعزيرات راه اندازي شد، ولي به خاطر رشد نرخ تورم چندان مورد استفاده قرارنگرفت. آنقدر قيمت اجناس يك شبه تغيير كرده و منبع خبر افزايش آن را تاييد كرده است كه اين تلفن برخلاف روزها و ماه هاي ابتدايي، كارش از سكه افتاده و مخاطب چنداني ندارد.
پس از 125 آتش نشاني ، تلفن 126 در ليست تلفن هاي گويا به چشم مي خورد. اين شماره اكنون مورد استفاده قرار نمي گيرد ولي روزگاري نه چندان دور مخاطب زيادي داشت. مردم با گرفتن اين شماره براي مكالمات داخلي وقت رزرو مي كردند. خرابي تلكس عدد 127 است. با اين شماره مي توانيد مشكل تلكس منزل يا محل كارتان را حل كنيد.
بيشترين و كمترين دما
تلفن 128 نيز از تلفن هاي ضروري محسوب مي شود. هر گزارشي از فروشندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر داريد با گرفتن شماره 128 آن را منتقل كنيد. اين شماره ويژه ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ماموران و كارشناسان پس از تماس هاي شما به مكان مورد نظر مي آيند. يك شماره هم مربوط به قضاياي منكراتي است. 129 تلفني است كه ما را به ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي مرتبط مي كند.
به رديف دهگان ارقام سه گانه تلفن هاي گويا كه مي رسيم، تنها نام هواشناسي خودش را جلوي چشم مي اندازد. تلفن 134 راهنماي هواشناسي است و ضمن اعلام بيشترين و كمترين دما، وضعيت هوا را نيز اعلام مي كند.
چند سالي مي شود كه كدپستي 10 رقمي برپيشاني خانه ها و محلاتمان چسبيده است. سابق رسم بود با يك ليبل كدپستي 10 رقمي شركت پست را روي تلق كنتور برق نصب كنند، ولي شما براي پيدا كردن كد پستي محل خودتان يا دوستي كه گيرنده نامه شماست متحمل زحمت پاي كنتور رفتن يا تماس با دوستتان نمي شويد. كافيست با تلفن 140 تماس بگيريد تا كدهاي پستي مورد نيازتان را بشنويد. نامه ها را پس از ارتباط با 140 رهسپار جاده ها مي كنيم و خودمان پس از تماس با 141 ، تن به جاده مي سپاريم. با گرفتن اين شماره در خواهيد يافت تا چه ميزان كفش و كلاه كنيد تا آسوده خاطر به مسافرت برويد. 141 اطلاعات لازم درباره وضعيت راه هاي كشور را در اختيارتان قرار مي دهد.
۵۰ گام پرش
از 141 جدا مي شويم و دنباله تلفن  هاي گويا را مي گيريم. 50 عدد مشغول استراحتند و شايد با پيشرفت مسايل ارتباطي به كار گرفته شوند. همانطور كه ابتداي گزارش برايتان نوشتيم، خدا كند اتفاق بدي نيفتد وگرنه در زمان روي دادن حادثه، واكنش هاي ما دچار پريشاني و از هم گسيختگي مي شود. اگر فرزندمان ناخوش احوال باشد و سرماخوردگي و سرفه امانش را بريده باشد، با يك شربت يا قرص مي توان او را آرام كرد و در بستر به دنياي خواب فرستاد. البته ما در نهايت سعي مي كنيم خوشبين باشيم و اتفاق بدتري به ذهن بيمارمان راه ندهيم. بله صحبت سرماخوردگي كودك نازنينمان شد. ساعت 12 شب به كدام كوچه و خيابان مي زنيد تا هم خانواده نگران دير كردن شما نشود و هم اينكه زودتر دارو را به فرزندتان برسانيد؟ شماره 191 را خوب به خاطر بسپاريد. عدد روند و راحتي براي محفوظات ذهني به حساب مي آيد. با گرفتن شماره 191 مي توانيد از محل نزديك ترين داروخانه شبانه روزي به خانه تان مطلع شويد.
اگر گاهي به ساعت شرعي نيازمند شديد، تلفن 192 كمك خوبي به شمار مي رود. اين شماره شما را در جريان ساعات و اوقات شرعي قرار مي دهد.
يك شماره پس از آن مربوط به پست تلفني است. ازطريق شماره 194 از خدمات پست تلفني بهره مند شويد و پول واريزي را همراه فيش تلفن پرداخت كنيد. يادتان باشد شما هنگام پرداخت خدمات  آبونمان كه در فيش هاي تلفن قيد شده از حداكثر خدمات دهي آن استفاده كرده باشيد.
انرژي گويا
در روزهاي برفي مثل اين چند روز  اگر ناگهان متوجه شديد گاز منزل يا محل كارتان به مشكلاتي نظير نشتي در لوله ها يا قطع بودن دچار شده با تلفن 194 تماس بگيريد. سعي كنيد در اينگونه موارد نخستين تصميمتان تماس با اين شماره باشد. براي لوله كشي گاز يا پرسش هاي ديگري از اين اداره نيز همين دكمه 1 و 2 و 4 تلفن را فشار دهيد. تلفن 6171 نيز مربوط به سازمان آب و فاضلاب است. با گرفتن همين 4شماره روند، وضعيت و علت قطعي آب منزلتان را بپرسيد. اگر اين تلفن همچنان مشغول بود و كاركنان اين سازمان روز سختي را براي حل مسايل آب شهروندان پيش رو داشتند مثل وقتي لوله ها يخ بزند مي توانيد با شماره 5632233 كه به خاطر سپردنش ساده است، تماس بگيريد. اين تلفن ها هر كدام چند خط منشعب دارد كه شهروندان از پي اشغال خطوط آزرده خاطر نشوند. هر گاه تاريكي به سراغتان آمد يا درست در اوج بازي استقلال پرسپوليس برق قطع شد، به جاي غر زدن و ناراحتي با تلفن 3261 تماس بگيريد و از چگونگي وضعيت جويا شويد. اگر اين تلفن مشغول بود براي پيشگيري از عصبانيت و ناراحتي با تلفن 348030 تماس بگيريد. لااقل اگر برق براي شما نيامد، نتيجه مسابقه را از كاركنان همان اداره بپرسيد!
باز هم تاكيد مي كنيم، دعا كنيد اتفاق بدي روي ندهد. اگر به اداره آگاهي نيروي انتظامي نياز داشتيد يا در پي گمشده اي بوديد شماره هاي 3201 و 5372771 پاسخگوي شماست. در بيشتر موارد امنيتي شماره 110 كار شما را راه مي اندازد و مشكلتان حل مي شود.
تلفن هاي 3 رقمي هنوز ادامه دارد. براي پرسيدن اطلاعات راجع به پرواز هاي هواپيماها بر آسمان ايران با تلفن 199 تماس بگيريد. اين شماره روند را به خاطر بسپاريد تا دير رسيدن مسافرتان و بي اطلاعي و منتظر ماندن شما را مانند همكار ما ناراحت نكند. او پس از 15 دقيقه ناراحتي و تلفن به چند جاي مختلف تازه شماره 199 را پيدا كرد و به همراه خانواده اش از نگراني درآمدند.
امداد اضطراري نيز در بسياري مواقع لازم و ضروري به نظر مي رسد، ولي خيلي ها نمي دانند چگونه به آن دسترسي پيدا كنند. تلفن 198 براي حل اين مشكل ثبت شده است. با تماس گرفتن با شماره 198 و در ميان گذاشتن حادثه پيش آمده، مي توانيد از خدمات آن استفاده كنيد.
در آشپزخانه مشغول پوست كندن پياز هستيد. آشپزي كه فرقي نمي كند معترضان به كاربرد مثال براي جنسيت چشمتان شروع به درفشاني مي كند و تصميم مي گيريد پنجره را باز كنيد تا هوا تغيير كند و حال و هواي خودتان نيز. چند مرد در پياده رو آن طرف خيابان كه رفتار مشكوكي از خود نشان مي دهند، متوجه شما مي شوند و خودشان را جمع وجور مي كنند. ترديد و شكتان نسبت به ماهيت آنها بيشتر مي شود. مي خواهيد جريان را به اطلاع مركز اطلاعات يعني وزارتخانه برسانيد. براي تماس با وزارت اطلاعات آخرين شماره 3 رقمي موجود را بگيريد. شماره اي بسيار رند و سهل الحفظ؛ 210 سه رقم تشكيل دهنده رمز ارتباط با وزارت اطلاعات است.
۴ شماره اي ها
صدا و سيما يك رسانه ملي و البته پرمخاطب ترين است، از سريال هاي تكراري گرفته تا مستندهاي تازه وجذاب، بينندگان زيادي دارد. بسياري از طرفداران جعبه هاي جادويي تصويري يا صوتي دوست دارند از كم و كيف برنامه ها و امثال آن مطلع شوند. براي اين كار ضرورتي ندارد دنبال آشنا يا پارتي باشيم. كافي است با تلفن 2160 تماس بگيريد تا بدانيد چه موقع از كدام شبكه مي توانيد برنامه دلخواهتان را ببينيد. با اين روش ديگر نياز نيست وقتتان را مصروف تماشاي برنامه هاي اضافي كنيد.
هرگاه علاوه بر اطلاعات پرواز خواستيد با بخش هاي مختلف سازمان هواپيمايي كشور تماس بگيريد، شماره 9106 كار شما را ساده مي كند. با استفاده از اين تلفن به سازمان مربوطه مرتبط مي شويد و مي توانيد پاسخ پرسش هايتان را دريابيد. اين شماره با تلفن مركز هواپيمايي كشور متفاوت است. اگر راجع به اين مركز و چگونگي برنامه ها و كنترل آن سوالاتي داريد، مي توانيد از گرفتن شماره 9111 بهره ببريد.
پيشتر هم عرض كرديم شركت مخابرات به خاطر مركزيت در ايجاد ارتباط ها حق دارد از تلفن هاي روندتر استفاده كند. به هر حال آنها خودشان توزيع كننده شماره ها هستند و لابد با در نظر گرفتن مخاطب شناسي، شماره هاي 8111 و 3291 را براي ارتباط با خودشان اختصاص داده اند. با فشردن اين دگمه ها به مخابرات مركزي وصل مي شويد.
چند رقمي ها
قرار ما حفظ تلفن هاي اضطراري بود، هرچند برخي از آنها هنوز به طور كامل راه اندازي نشده است، ولي استقبال شهروندان سبب توسعه شبكه تلفن هاي گويا مي شود. به هر حال 4رقمي ها به سادگي در ذهن نقش مي بندند. ولي حفظ كردن چند رقمي ها كه عمدتا 7عدد را بايد پشت سر هم چيد تا به آن دست يافت، زياد ضروري به نظر نمي رسد. مي شود اين چند تلفن اضطراري را روي كاغذي يادداشت كرد و در دسترس گذاشت؛ جايي نزديك گوشي تلفن. براي تماس با مركز سوانح و سوختگي در تهران مي توانيد از تلفن 98770031 استفاده كنيد. با فشردن اين چند دكمه مي شود جان آدم هاي زيادي را نجات داد.
وضعيت جاده ها از يك سو و ميزان تخلفات و تصادفات رانندگي از سوي ديگر نياز ما را براي ارتباط با راهنمايي و رانندگي بيشتر مي كند. براي برقراري تماس با اين اداره مي توانيد از تلفن 7936005 استفاده كرده و با گرفتن اين شماره از خدمات پليس راهنمايي و رانندگي بهره مند شويد. جاده هاي ايران با اندكي بارش برف تبديل به گذرگاه هايي صعب العبور مي شود. پيش از هماهنگي با اداره كل راهداري، خودتان را به جاده نسپاريد.
ابتدا از بابت راه ها خيالتان را آسوده كنيد. سپس كوله سفر را ببنديد. با گرفتن تلفن 960196 مي توانيد از اداره راهداري اطلاعات كسب كنيد.
خدا كند نياز به خون پيدا نكنيم وگرنه بايد از تلفن 68908833 استفاده كنيم. شنيدن شماره آمبولانس هاي بهشت زهرا نيز از مقولات دوست نداشتني به حساب مي آيد. شماره 98901226 شما را به اين مركز وصل مي كند. براي رزرو آمبولانس و انتقال جسد به غسالخانه و دفن با اين تلفن تماس بگيريد. روزها و ماه ها گذشت. نوبت به پزشكي قانوني رسيد. اين سازمان مدام با حوادث ناخوشايند روبه روست. يعني مراجعه كنندگانش كساني هستند كه حادثه اي سخت را پشت سر گذاشته اند. بستگان و نزديكان شخص حادثه ديده، با يكي از مكان هايي كه بايد تماس بگيرند، پزشكي قانوني است. با شماره تلفن 45609071 مي توانيد از خدمات و اطلاعات اين سازمان استفاده كنيد.
پليس راه و راهداري 
پليس راه نيز به مشكلات عديده جاده هاي ايران معترف است. هنوز نتوانسته ايم به جاده هاي مطلوب و كافي دست پيدا كنيم. سال گذشته تلفات جاده اي ايران برابر تلفات جنگ عراق و آمريكا بود؛ رقمي بيش از 25 هزار نفر. از اين رو پليس راه مي كوشد خدمات بيشتري ارايه كند و طي 24 ساعت شبانه روز جاده ها را بپايد و به متخلفان تذكر دهد و براي رفع معضل مردم بشتابد. تلفن 825555 كه به سادگي در حافظه سيال شما نقش مي بندد، كمكتان مي كند هر ساعتي از شبانه روز كه در جاده ها گرفتار شديد، از پليس راه امداد بجوييد. آنها بي درنگ براي كمك به شما مي شتابند. براي تماس با مركز پيام پليس راه و نيروي انتظامي در خصوص كنترل راه ها با شماره 7879306 تماس بگيريد. هنگامي كه متوجه مشكلي در جاده شديد با اين تلفن تماس بگيريد و نيروي انتظامي را در جريان قرار دهيد. موارد مشكوك را نيز با همين تلفن اطلاع دهيد.
تجارت گويا
براي جابه جايي موقعيت تجاري تان بسياري از امور را با تلفن روي ميز انجام دهيد. ضمن صرفه جويي در وقت و دور بودن از چنگال ترافيك، كارهايتان را پيش برده ايد. تلفن صريح 43111161 نرخ ارز روز بازار را به شما اعلام مي كند. با گرفتن اين شماره روند نياز نيست در صفحات زياد روزنامه ها دنبال قيمت بگرديد. با يك تلفن ساده نرخ ارزهاي رايج و قابل دسترس در ايران را خواهيد شنيد.
فرض كنيد براي خريد مي خواهيد از منزل بيرون بزنيد. ليست مواد مورد نيازتان را نوشته ايد، عمده خريد شما از ميادين ميوه وتره بار قابل خريد است. دانستن برخي نرخ ها كمك مي كند پول كافي همراه خود برداريد. همراه داشتن پول بيش از مقدار لازم تا حدودي خطرناك است. براي دانستن قيمت ها و نيز موجودي كالاي مورد نيازتان مي توانيد از شماره تلفن هاي 5029270 و 8427173 استفاده كنيد. اين شماره ها از ساعت 7 صبح تا 9 شب پاسخگوي شماست. براي پرسيدن قيمت خودرو نيز نياز به سايت هاي اينترنتي و روزنامه نيست. با يك تلفن هم در هزينه و هم در زمان صرفه جويي كرده ايد. نرخ روز خودرو را مي توانيد از اتحاديه نمايشگاه هاي خودرو جويا شويد. تلفن هاي اين اتحاديه شماره هاي سهل الحفظ 8742044 و 8740425 است.
نتيجه اخلا قي: اين گزارش با اين پيام به پايان مي رسد كه خودمان هم باور نمي كرديم خدمات تلفني تا اين حد گسترده باشد. شما چي؟

گزارشي از مركز ساماندهي معتادان تزريقي
پاك شده، پاك پاك 
هر از گاه يكي از او سرنگ مي خواهد و آن ديگري متادون و يكي منتظر پانسمان است. به گفته وي در اين مركز خدمات حمام و اصلاح سروصورت نيز به معتادان ارايه مي شود. اينكه اين خدمات در كجاي اين مركز كوچك انجام مي پذيرد، خدا مي داند
029571.jpg
اينها وسايلي است كه معتادان براي تزريق از آنها استفاده مي كنند. همه ساخت داخل است.
029589.jpg
مرد جوان مي گويد: عكسم را چاپ كنيد تا زنم ببيند كه ترك كرده و برگردد. بچه چهار ساله دارد.
029586.jpg
جايي كه مي رسد همه جمع مي شوند در اين هواي سرد بعد از خوردن متادون گرماي چايي تنها گرماي زندگي است براي آنها.
سهيلا بيگلرخاني 
پاك شده، پاك پاك روزها كاسبي مي كند، دستفروشي، شب ها هم در چادرهاي شهرداري گرمخانه مي خوابد.
قبلا توي پارك مي خوابيدم. هروئين خيلي چيز بدي است، به خاطر خريدن يك بسته، گاهي دست توي جيب مردم مي كردم.
مصطفي پيش از اين معتاد بوده؛ تزريقي، اما حالا ترك كرده و هر روز براي گرفتن قرص متادون به مركز ساماندهي معتادان تزريقي مي آيد.
مركز شلوغ است. برق رفته و مراجعان از زيرزمين به حياط كوچك مركز آمده اند. 2زيرزمين كوچك كه يكي نقش اتاق انتظار و پذيرايي را بازي مي كند و 2 اتاق بزرگ در طبقه بالايي كه يكي اتاق توزيع متادون است و ديگري اتاق پذيرش. اين تمام بضاعت مركز ساماندهي معتادان تزريقي در حوالي ميدان شوش است. زيرزمين گوش تا گوش پر از مراجعاني است كه منتظر صرف يك وعده غذا،چاي گرم و پانسمان و دريافت دارو هستند.ليوان هاي يك بار مصرف چاي، دست به دست مي گردد. بستگي دارد. اگر نذورات مردم برسد، غذاي گرم مي دهيم. اگر نه در حد نان، خرما و پنير يا نان و تخم مرغ. روزي يك وعده غذاي سرد بين مراجعان توزيع مي كنيم. اين را دكتر نصيري منش دبيركل انجمن كاهش خسارات اعتياد مي گويد: روي بالكن باريك كه حياط را به 2 اتاق طبقه بالايي متصل مي كند. ايستاده و توضيح مي دهد. هر از گاه يكي از او سرنگ مي خواهد و آن ديگري متادون و يكي منتظر پانسمان است. به گفته وي در اين مركز خدمات حمام و اصلاح سروصورت نيز به معتادان ارايه مي شود. اينكه اين خدمات در كجاي اين مركز كوچك انجام مي پذيرد، خدا مي داند.
چندي پيش خبر افتتاح نخستين مركز معتادان تزريقي از سوي شهرداري منطقه 16 نيز مخابره شد كه به گفته نصيري منش اين مركز دومين مركز ساماندهي است، ولي اولين مركز در منطقه 16 است. مركزي با فاصله اي 10 دقيقه اي از مركز فعال فعلي. اين مركز حداقل به لحاظ وسعت، وضعيت بهتري دارد، اما هنوز راه اندازي نشده. نصيري منش مي گويد: سازمان بهداشت جهاني، معتقد است، اگر تعداد معتادان تزريقي آلوده به ويروس HIV از 5 درصد كل جمعيت معتادان تزريقي تجاور كرد، اين يعني انفجار HIV در كل جامعه. در حال حاضر براساس مشاهدات ما، آمار معتادان آلوده به ويروس HIV در كشور از اين مرز گذشته. به همين دليل هدف اصلي، كنترل HIV در ميان معتادان تزريقي است. از اين رو كاملترين برنامه كنترل در ميان معتادان اجرا مي شود. به آنهايي كه هنوز در برنامه متادون قرار نگرفته اند، سرنگ رايگان مي دهيم و بقيه را تحت پوشش برنامه روزانه متادون قرار داده ايم.
به اعتقاد وي اغلب سم زدايي هاي مرسوم به روش غلطي انجام مي گيرد و بيشتر معتادان تزريقي پس از ترك اعتياد مجبورند تا آخر عمر متادون مصرف كنند.
قصه همه اين آدم ها انگار سياه مشقي است از روي داستان آن يكي. هنوز زيرزمين پر است. مردان چمباتمه زده اند و چاي هايشان را هورت مي كشند. بخار چاي و دود سيگار به هم مي آميزد
۲۰ سال دير شروع كرده ايم 
آزمايش HIV، هپاتيت C و هپاتيتB در ميان مراجعان مركز اجباري نيست، اما كلاس هاي مشاوره، بسياري از اين مراجعان را ترغيب مي كند حتما اين آزمايش ها را انجام دهند. مشاوره هاي قبل، بعد و زمان آزمايش نيز به كمك مراجعان مي آيد تا در صورت آلوده بودن، مساله را راحت تر بپذيرند.
به گفته دكتر نصيري منش بيشتر پرسنل مركز نيز كساني هستند كه پيش از اين معتاد بوده و سپس درمان شده اند. حتي برخي جزو گروه آلودگان به ويروس HIV هستند. به اعتقاد وي تعلق پرسنل به اين گروه، ارتباط آنان با مراجعان را تسهيل مي كند.
ناديده گرفتن معتادان تزريقي آلوده به ويروس HIV باعث شيوع اين ويروس ميان جامعه مي شود.
وي توضيح مي دهد چگونه معتادان تزريقي در زندان با پوكه قطره هاي چشمي، وسيله اي پمپ مانند درست مي كنند و با آن گاهي 400 نفر مواد تزريق مي كنند. اين تنها مختص زندان هاي ايران نيست، در همين جاي دنيا چنين وسيله اي در زندان ها رواج دارد. از آن گذشته سرسوزن هاي آلوده در ميان زباله و ... مي تواند باعث آلودگي مردم عادي شود. از طرفي مرخصي هاي شرعي در زندان گاهي باعث انتقال ويروس به همسر زنداني ها و در مواردي باعث تولد كودكان ايدزي مي شود. ما 20 سال دير شروع كرديم. استراليا 20 سال قبل اين برنامه را آغاز كرد و اكنون آلودگي به ويروس HIV را ميان معتادان تزريقي خود به كمتر از 2 درصد رسانده است. با اين توضيحات دكتر نصيري منش بهترين راه پيشگيري از انتقال HIV را ساماندهي معتادان و نه زنداني كردن آنها مي داند. دكتر احمدي نژاد چندي پيش به ما قول در اختيار گذاردن 40 مركز را داد، البته قرار شد در هر منطقه ساختمان مركز را شهرداري در اختيار ما بگذارد و امكانات را بهزيستي و وزارت بهداشت. با اين همه تنها دو منطقه 15 و 16 اين قول دكتر احمدي نژاد را لبيك گفته اند. مركز منطقه 16 يعني مركز دوم، چندي پيش افتتاح شد، اما هنوز از سوي هيچ ارگاني حمايت نشده است. مركز منطقه 15 نيز هفته گذشته، 21 بهمن، افتتاح شد مركز چهارم نيز با حمايت دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار است به زودي افتتاح شود در حال حاضر مركز ساماندهي خيابان شوش از شهريور ماه امسال با حمايت هيات هاي مذهبي، افراد خصوصي، بنكداران بازار و خيرين و تحت نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت بهداشت اداره مي شود.
آن پشت مخفي شده 
تيم سيار مركز، گشت روزانه خود را به پايان برده و به مركز برگشته اند. پارك هاي اطراف مركز، خرابه هاي محل تجمع معتادان، كنار برخي از خيابان ها و ميادين نقطه هدف گروه سيار است . گروه سيار هر روز با گشت زني در اين مناطق معتادان تزريقي را شناسايي كرده و به كمك آنها مي شتابند. گاهي در همين گشت ها مددجويي مثل مصطفي به مركز راه مي يابد و تصميم مي گيرد براي هميشه اعتياد را كنار بگذارد.
پشت HIV ، هپاتيت C مخفي شده است، بيماري كه اغلب ناديده گرفته مي شود. با اين شرايط در آينده با حجم بالايي از بيماري هاي كبدي مواجه خواهيم بود. چه درحال حاضر آلودگي به هپاتيت  C نيز به مرز بالايي رسيده است.
جواد پاك است، پاك پاك، اما مي داند هپاتيت C را به عنوان ارمغان از دوره  تزريق با خود به همراه خواهد داشت.
مراقبت مي كنم، شايد هپاتيتم خوب شود.
مي داني هپاتيت خوب شدني نيست. فقط بايد كنترل كرد؟
توي كلاس ها گفته اند، چطوري نگذاريم بقيه بگيرند.
از ميان حدود 2 هزار و 500 نفر مراجعه كننده مركز، تنها 200 نفر آنها در برنامه روزانه متادون قرار گرفته اند. چه، دارويي كه در اختيار مركز قرار مي گيرد به آنان اجازه تحت پوشش گرفتن تعداد بيشتري را نمي دهد.
قصه هاي تكراري
جلوي دوربين مي ايستد تا عكسش را بگيريم. عكسم را بگيريد، تا زنم بفهمد ترك كرده ام و برگردد. يك بچه  4 ساله دارد. 6 ماهي است ديگر تزريق نمي كند. شانس با او يار بوده كه از آلودگي با ويروس HIV و هپاتيت در امان مانده، اما خانواده اش فعلا از هم پاشيده. هرچند اميدوار است روزي زن به خانه برگردد. مغازه داريم. مال پدري. بعد از فوت پدرم، اجاره داده ايم و اموراتمان مي گذرد.
خانواده ام مي دانستند تزريق مي كنم. خيلي خوشحالند كه ترك كرده  ام. تصميمات براي ترك جدي است. بچه 4ساله دارم!
پيرزن مدام دست به دامان پرسنل و دكتر مي شود و بعد ما.
پسرش چند سال قبل تصادف كرده. گفتند پايش بايد قطع شود. كاش همان موقع قبول كرده بوديم. كلي خرج پايش كرديم، اما هنوز مي شلد. خوب نشده.
به خاطر درد پايش گفتند ترياك بكشد، خوب است، ترياك كشيد. بعد هم تزريقي شد. هرچه داشتيم خرج پا و اعتياد پسرم مي كرديم. دل پيرزن خيلي پر است، انگار. براي دخترم كاري نداريد؟ شوهرش معتاد بود. با يك بچه طلاق گرفت. شوهرم خيلي بد اخلاق است. با او نمي سازد. مي ترسم دخترم به خاطر بچه اش يك وقت شيطان توي جلدش برود. جوان است ديگر. قصه همه اين آدم ها انگار سياه مشقي است از روي داستان آن يكي. هنوز زيرزمين پر است. مردان چمباتمه زده اند و چاي هايشان را هورت مي كشند. بخار چاي و دود سيگار به هم مي آميزد.
يكي از كارمندان از تمام شدن متادون خير مي دهد. مراجعان ناراضي. متادون تمام شد. چاي ها و غذاهايتان را بگيريد و برويد.
اما حياط كوچك همچنان شلوغ است و آنكه جلوي روشويي ايستاده بود و سر و صورتش را صفا مي داد، هنوز مشغول. شانه خيس را به موهايش مي كشد، بي توجه به نم نم باران و برفي كه از آسمان مي بارد.
آن ديگري به گوشه اي صدايم مي كند: حرف مرا هم بنويس. دكان درست كرده اند. به من يك كاپشن هم ندادند. صبح زود بيايي متادون هست . دير برسي يا يك روز نتواني بيايي از برنامه متادون حذف مي شوي.
صدايش و سيگاري كه حالا به انتها رسيده و نزديك است دستش را بسوزاند، نشان مي دهد تازه به متادوني ها پيوسته.
يكي يكي دل مي كنند و راهي مي شوند. مصطفي كلاهش را تا روي گوشش پايين مي كشد. زنم چند سال پيش طلاق گرفت و دوباره شوهر كرد. خانواده اي ندارم. بقچه اش را بغل مي گيرد و مي رود، شايد براي كسب يك لقمه روزي حلال و سر و سامان دادن به زندگي كه روزي كاملا از هم پاشيده بود.

مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولا ن:
شهرداري ويلچر هديه مي دهد
029583.jpg
علي همت  محمودنژاد مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفت و گو با خبرنگار ما، از خريد 400 دستگاه ويلچر براي معلولان تهران خبر مي دهد و مي گويد: پيشنهادي از سوي اين انجمن به شهردار تهران، آقاي احمدي نژاد ارايه شد كه ايشان با آن موافقت كردند. قرار شد هزينه خريد 400 دستگاه ويلچر توسط شهرداري تهران پرداخت شود. البته هنوز روي تعداد اين ويلچرها صحبت هايي است، ولي اميدواريم با مثبت بودن جلسه اي كه با شهردار تهران داشتيم، بتوانيم مشكل معلولان تهران را تا حدي كاهش دهيم.
محمود نژاد از ليست انتظاري صحبت مي كند كه در آن معلولان زيادي براي دريافت يك ويلچر استاندارد، ثبت نام كرده، ولي هنوز آن را دريافت نكردند. بهزيستي در اين باره اولين نهادي است كه معلولان نسبت به آن خود را محق مي دانند، ولي تاكنون كمك هاي ارايه شده توسط اين سازمان هم نتوانسته تمام و كمال، نيازهاي معلولان را برآورده سازد.
محمود نژاد درباره نوع اين ويلچرها مي گويد: معاونت اداري شهرداري در اين زمينه گام موثري برداشت، ولي بودجه اي كه در اختيار دارند محدود است. بنابراين نمي توانيم ويلچر برقي در اختيار اين عزيزان قرار دهيم، ولي بايد به اين نكته اشاره كنم كه ويلچرهاي عادي ما، كاملا استاندارد هستند نكته اينجاست كه ذهنيت مردم درباره معلولان، عمدتا معطوف به افرادي است كه ناتواني آنها در عضوي مثل دست يا پاست، اما انجمن دفاع از حقوق معلولان درصدد است قانوني را در اين باره به تصويب رسانده تا اين معضل نيز برطرف شود. محمود نژاد در اين باره مي گويد: تهيه اين ويلچرها از سوي شهرداران كلانشهرهايي مثل تبريز، مشهد، شيراز و اهواز هم انتظار مي رود و اميدواريم آنها هم اين كار را انجام دهند. همچنين درصدد تصويب قانون مدني معلولان هستيم. معلول يعني فردي كه به لحاظ بينايي يا شنوايي يا حركتي و ذهني با مشكل مواجه است. در حال حاضر چنين قانوني هم وجود دارد كه در 16بند تعريف و تصويب شده است.
محمود نژاد در پايان به خريد چند دستگاه ميني بوس ويژه براي معلولان شهر تهران هم اشاره مي كند و مي گويد:  قرار است 20 دستگاه ميني بوس ويژه اين عزيزان با همكاري آقايان سعيد لو و نوريان مديران شركت واحد اتوبوسراني و مشاركت شهرداري، تهيه و در اختيارشان قرار داده شود. اين ميني بوس ها ظرف يكي دو هفته آينده تحويل داده مي شود.
اين انجمن مثل ساير انجمن هاي همتراز، كمك ها و هزينه هاي خود را تنها از طريق حق عضويت افراد خيرخواه تامين مي كنند. هيچ هزينه اي از سوي بهزيستي به اين انجمن تعلق نمي گيرد و به گفته محمود نژاد، اين انجمن با توجه به گستردگي فعاليت هايش هنوز از داشتن يك دفتر براي مراجعه نيازمندان و افراد خيرخواه محروم است.
اما ويلچرها
ويلچرها تا پايان امسال اگر اتفاق خاصي نيفتد به اين انجمن تحويل داده مي شود و مسوولان نيز به ترتيب اولويت آن را در اختيار معلولان قرار مي دهند. ضمنا انجمن دفاع از حقوق معلولان از انجمن ضايعات نخاعي، به صورت منفك فعاليت مي كند. اگر قول و قرار شهرداري عملي شود در آستانه سال نو با نو نوار شدن ويلچرها حتما تا حدودي معلولان عزيز عيد خوبي را سپري خواهند كرد يا حداقل با درد كمتر.

گزارش تلفني از رشت
تقصير بچه ها نبود
029592.jpg
شايد وقتي اين مطلب را مي خوانيد. رشت از محاصره برف ها نجات پيدا كرده باشد. اما روز جمعه است و سعيده عليپور سخت نگران خانواده اش در رشت. برف سقف پاركينگشان و مدرسه دايي اش را خراب كرده، البته مدرسه  مال دايي  اش نيست. دايي اش مدير مدرسه است. گزارش تلفني ما را از رشت بخوانيد.
شايد بايد همه تقصيرها را انداخت گردن برف، برف بايد كم ببارد تا خوب باشد، كه دوست داشتني باشد. برف نبايد آنقدري ببارد كه برق قطع شود، كه آب قطع شود، كه همه جا تعطيل شود كه همه جاده ها بسته شود، كه سقف خانه ها خراب شود.
در رشت برف آمد، تا اينجاي ماجرا خوب بود، ولي بيشتر از 2 متر. آب و برق قطع شد و جاده هاي منتهي به شهر بسته شد...سقف شيرواني خانه ها آنقدر انباشته از برف شد كه صداي شكستن حلب هاي شيرواني آمد... كه صداي خراب شدن خانه ها آمد...
نه، تقصير بچه ها نبود كه دعا كرده بودند تا چند روز مدرسه تعطيل شود. تقصير مردم هم نبود كه پشت بام ها را پارو نكردند. هيچ كس از مسوولان از تلويزيون شهر اعلام نكرده بود كه برف چند روز ادامه دارد، هيچ كس فكر نمي كرد كه برف 2 متر ببارد. همه آن موقع به فكر افتادند كه برف مثل كوهي سفيد همه راه ها را بست.
حالا حتي كارگر هم پيدا نمي شود تا حجم سنگين برف ها را از روي پشت بام هاي خانه ها كم كند... كارگر، پيدا نمي شود، تازه اگر هم باشد مي گويند حداقل متري 1500 تومان مي گيرد و به پشت بام مي روند. اين را بعضي  از ساكنان رشت مي گويند. حالا تصور كنيد براي روفتن يك خانه 200 متري چقدربايد پول خرج كرد. بانك ها هم تعطيل است. نانوايي ها بسته اند، چون برق نيست، آب نيست، آن وقت استاندار اعلام مي  كند 80 درصد شهر رشت آب و برق دارند... و در بعضي از مناطق رشت حتي تلفن هم قطع شده است و اين يعني هم راه هاي ارتباطي قطع. لابد فقط ياد گرفته ايم وقتي همه شرايط خوب است برق و آب و گاز به مردم برسانيم و وقتي كمي اوضاع جوي از حالت عادي خارج مي شود در خدمات رساني در اين موارد هيچ تضميني وجود ندارد.
10 هزار نفر در جاده  هاي منتهي به شهر رشت بين انبوهي از برف ها گير افتاده اند.
نيروهاي امدادي از شهرهاي ديگر هم كاري از دستشان برنمي آيد. برف همه جا را گرفته و مي خواهد نشان دهد اگر به برف هم توجه نشود مي تواند براي خودش يك سونامي باشد.
خبرهايي كه از رشت مي رسد حاكي است بسياري از بناهايي كه بيشتر از 20سال از عمر آنها مي گذرد با ريزش سنگين برف دچار تخريب هاي فراواني شده اند.
تعدادي از مسافران در راه مانده در اماكن مذهبي و مصلاي شهر رشت استقرار يافته اند، اما هيچ گونه امكانات گرمايشي و حتي تغذيه مناسب براي آنها وجود ندارد، چرا كه مديريت بحراني براي امدادرساني در مواقع اضطراري وجود ندارد، گرچه سردار رويانيان گفته بود كسي در جاده ها جان خود را به دليل سرما از دست نداد، اما شماري از مردم مي گويند چند نفري به دليل سرماي هوا و برف در جاده هاي منتهي به رشت جان خود را از دست داده اند.
نيروهاي امدادي و مسوولان شهر بدون توجه به ادامه برف در روزهاي اوليه باتوجه به اينكه هواشناسي از ادامه برف خبر داده بود، اقدام به امدادرساني و باز كردن جاده ها نكردند. حالا اين شد كه بايد منتظر باشيم كمك وقتي به شهر برسد كه ديگر برف ها آب شده باشد.

خط تلفن 123 اورژانس اجتماعي راه اندازي شد
شماره مورد نظر در شبكه نيست!
029577.jpg
يك بوق ممتد گوشخراش 
اين تنها صدايي است كه عايدتان مي شود از برقراري ارتباط با شماره تلفن 123، شماره اي كه روزنامه ها و سايت هاي خبري از راه اندازي آن خبر دادند. اين شماره تلفن با امكان ارتباط 36خط، قابليت ضبط 15 هزار مكالمه و پاسخگويي 24 ساعته 5مددكار براي كمك رساني در هر منطقه كه نياز به گرفتن كد 021 هم نباشد در جهت كمك رساني آسان، سريع و خدمات دهي تخصصي رايگان به افراد در معرض آسيب اجتماعي راه اندازي شد، اما جمعه گذشته وقتي با اين شماره تلفن تماس گرفتيم، چيزي جز يك صداي گوشخراش دستگيرمان نشد. با شماره تلفن 118 هم تماس گرفتيم. جالب اينجاست كه متصديان 118 هم اعلام كردند اين شماره ثبت هم نشده و كاركنان راهنماي تلفن تهران از وجود چنين شماره تلفني اظهار بي اطلاعي مي كنند. يكي از كاركنان 118 تهران حتي نمي دانست اين تلفن به چه دليلي راه اندازي شده است! و مدام مي پرسيد آسيب هاي اجتماعي يعني چه؟ دكتر شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره اين شماره تلفن مي   گويد: ممكن است افتتاح خط تلفن اورژانس اجتماعي در مقايسه با افتتاح طرح هاي عمراني كمرنگ جلوه كند، اما در واقع اجراي نظامات اجتماعي، تغييرات و تمهيدات بهبود شرايط زيست مردم، براي توسعه اجتماعي لازم است.
شايد بهتر بود وزير محترم رفاه و رئيس سازمان بهزيستي پيش از افتتاح اين مركز ابتدا آن را ثبت مي كردند يا حداقل روز افتتاح يكباره آن را شماره گيري مي كردند. شايد هم به گفته دوستان جمعه ها و ايام تعطيل، آسيب هاي اجتماعي هم تعطيل است.

قابل توجه
029652.jpg
خبر هشدار دهنده بازداشت 500 تا 600 پليس، از قول رئيس سازمان حفاظت نيروي انتظامي قابل توجه است. عبدالحسين رمضاني گفته است: متاسفانه در مواردي شاهد منحرف شدن مامور پليس از مسير اصلي وظايفش بوده ايم.
به عقيده او پيشگيري از آلوده شدن، مهمترين مساله حفا ناجا ست.

احقاق حقوق با نارنجك
پيشگيري كنيد. خداي نكرده اگر دو نفر ديگر اينطوري حق خود را بگيرند كه ... هيچ!
به گزارش يك سايت اينترنتي، كارگري كه از دريافت حقوق خود از يكي از شركت هاي فعال در عسلويه نااميد شده بود با يك نارنجك جنگي و يك اسلحه كمري، به اين شركت مراجعه كرد!
كارگر مذكور با شليك دو گلوله هوايي و كشيدن ضامن نارنجك و نيز به گروگان گرفتن يكي از كارمندان شركت، از مدير شركت خواست كه حقوق عقب افتاده وي را پرداخت كند.
با دخالت ماموران، كارگر مذكور بدون هيچ مقاومتي، اسلحه خود را واگذار و اظهار كرد: به دليل مشكلات شديد مالي و عدم پرداخت حق خود از سوي مدير شركت وادار به اين اقدام شده است.

شيعه شناسي در قم
رسانيوز رئيس موسسه شيعه شناسي قم با اشاره به راه اندازي رشته شيعه شناسي در دانشگاه هاي كشور گفت: اين رشته كه در حال حاضر براي دانشگاه قم در نظر گرفته شده است تا سال آينده جذب دانش پژوه از ميان طلاب را آغاز خواهد كرد.
وي در توضيح خصوصيات اين رشته جديد گفت: يكي از اهداف اين رشته، پرورش پژوهشگر و محقق در زمينه تشيع و جوامع و گروه هاي شيعي است. البته پژوهش در زمينه عقايد و افكار شيعه مقصود نيست، بلكه در حقيقت همان كاري كه مستشرقين انجام مي دهند، فارغ التحصيلان اين رشته نيز بايد بتوانند انجام دهند.

خروج گالن ممنوع
029574.jpg
قاچاق محصولات نفتي بحث اول قاچاق در مرزهاي ايران است.
به همين منظور نيروي انتظامي در طرحي جديد اقدام به مستقر كردن نيروهاي ويژه در مرز بازرگان كرده است. باتوجه به اينكه بر اساس قوانين فعلي، شركت نفت به لحاظ قانوني اختيار جلوگيري و مبارزه با قاچاق سوخت را ندارد، نيروي انتظامي دست به كار شده و مستقيما روي اينگونه فعاليت ها نظارت مي كند. از اين پس يك مامور در ورودي جايگاه و ديگري در خروجي جايگاه تردد تمام افراد متفرقه دلار فروش ها و گالن به دست ها را تحت نظر مي گيرند و از ورود وانت هايي كه گالن هاي 20ليتري بار مي زنند، جلوگيري مي كنند.

برگزاري المپياد نجوم
هر سال المپيادهاي مختلفي در ايران برگزار مي شود. مثل المپياد ادبيات، فيزيك، شيمي و رياضي، اما قرار شده از سال آينده براي اولين بار دانش آموزان در المپياد علمي نجوم رقابتي تنگاتنگ با هم داشته باشند. حسين ميرزايي رئيس باشگاه دانش پژوهان جوان در اين باره مي گويد: با تصويب هيات امناي باشگاه، آزمون سراسري المپياد نجوم در تمام ايران برگزار شده و برگزيدگان آن به عنوان تيم ملي المپياد نجوم به مسابقات بين المللي اين رشته اعزام مي شوند... اميدواريم هيچ بازيكن شايسته اي از چشم سرمربي تيم ملي نجوم دور نماند!

قانون جديد
مبلغ جريمه در تهران 40 هزار ريال 
029580.jpg
۱۰۲۰ آويزان شدن از وسيله در حال حركت، ممنوع است.
وسايل نقليه در حال حركت، مدام ترمز مي كنند، مي پيچند، سرعت آنها كم و زياد مي شود و وضعيت ثابتي ندارند. بنابراين آويزان شدن به اتومبيل در حال حركت كاري بسيار پرخطر است و فرد متخلف را در معرض حوادثي از قبيل سقوط و برخورد با وسايل نقليه ديگر قرار مي دهد.

در شهر
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
زيبـاشـهر
طهرانشهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |