چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۸۵۱ - Nov 16, 2005
شوراي شهر تصويب كرد:
چگونگي اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي در شهر تهران
گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران نحوه دريافت عوارض تابلوهاي منصوب در شهر تهران را اصلاح كرد.
به گزارش خبرنگار ما، شوراي شهر در يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه علني خود، با تصويب يك طرح ۲ فوريتي دريافت عوارض تابلوهاي صنفي را به شهرداري هاي مناطق و بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتي را به سازمان زيبا سازي محول كرد.
رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي هنگام بررسي اين طرح با اشاره به اينكه مصوبه قبلي دريافت عوارض از تابلوهاي منصوبه شهر تهران منجر به بروز مشكلات و موازي كاري شده است گفت: به دليل اين اشكالات در حال حاضر وضعيت اخذ عوارض تابلوهاي صنفي مشخص نيست.
دكتر خسرو دانشجو عضو ستاد نظارت بر تبليغات محيطي شهري نيز در اين باره گفت: براساس مصوبه قبلي شوراي شهر، نحوه دريافت عوارض از تابلوهاي صنفي مشخص نشده بود و به همين دليل واحدهاي صنفي مجبور به پرداخت عوارض به شهرداري مناطق از يك سو و پرداخت  بهاي خدمات به سازمان زيبا سازي از سوي ديگر بودند.
از سوي ديگر مهندس چمران رئيس شوراي شهر گفت: با اين اصلاحيه نرخ عوارض تغيير نمي كند بلكه اين مصوبه براي تعيين تكليف نحوه اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب شهر تهران است.
وي افزود: براي اصلاح وضع موجود از اين پس عوارض تابلوهاي صنفي و سردر مغازه ها را شهرداري هاي مناطق و بيلبوردها و تابلوهاي بزرگ را سازمان زيباسازي دريافت مي كند.
به گفته وي: سازمان زيبا سازي بابت اجازه تبليغ به واحدهاي صنفي و مغازه ها حق دريافت عوارض را ندارد و اين مجوز مربوط به شهرداري مناطق است.
احداث نمايشگاه بين المللي نياز به مجوز ندارد
از سوي ديگر رئيس شوراي شهر در پاسخ به اعتراض مجري نمايشگاه پرند نسبت به احداث نمايشگاه در شهر جديد آفتاب گفت: در صورت عدم حصول نتيجه و وجود اختلاف نظرها براي احداث نمايشگاه بين المللي در شهرك پرند يا «آفتاب» اين مسأله به دولت ارجاع مي شود.
وي هنگام بررسي اعتراض فرمانداري تهران نسبت به مصوبه مجوز انجام مطالعات و اجراي پروژه نمايشگاه بين  المللي گفت: مجري نمايشگاه بين المللي پرند طي نامه اي به شوراي شهر احداث نمايشگاه را در جايي ديگر غير از شهرك پرند غيرقانوني و موازي كاري دانسته است.
به گفته رئيس شوراي شهر، ساخت نمايشگاه در پرند از سال ۷۹ مطرح بوده ولي هنوز اقدامي در آنجا انجام نشده است.
وي درباره اعتراض فرمانداري نسبت به احداث نمايشگاه گفت: صرفاً برگزاري نمايشگاه نياز به مجوز وزارت بازرگاني دارد ولي احداث نمايشگاه نيازمند دريافت مجوز از وزارتخانه نيست.
ضمن اينكه شوراي عالي شهرسازي كاربري زمين در شهر آفتاب را براي احداث نمايشگاه تأييد كرده است.
انتقاد از نحوه اجراي طرح كمربند ايمني
از سوي ديگر عضو هيأت رئيسه شوراي شهر گفت: اجراي طرح اجباري بستن كمربند ايمني بدون هماهنگي شوراي شهر منجر به افزايش كرايه تاكسي و تنش در شهر تهران شد.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني در تذكري خطاب به راهنمايي و رانندگي افزود: مردم نبايد تاوان تعويق ۴۰ ساله اجراي قانون مذكور را بدهند. وي خاطرنشان كرد كه بهتر بود قانوني كه ۴۰ سال اجرا نشده و مسكوت مانده بود به يكباره و بدون هماهنگي با مديريت شهري به اجرا گذاشته نمي شد.
مهندس چمران رئيس شوراي شهر گفت: اين تذكر طي نامه اي رسمي به راهنمايي و رانندگي اعلام مي شود.

مصوبات شوراي شهر
شوراي شهر تهران در يكصد وهشتاد و هشتمين جلسه خود لايحه «آئين نامه واگذاري اماكن و غرفه هاي ميادين ميوه  و تره بار» را تصويب كرد.
در آئين نامه مذكور شرايط و چگونگي واگذاري غرفه ها، كيوسك ها، جايگاه هاي موجود در ميادين ميوه و تره بار، كانكس هاي سيار و جايگاه هاي ويژه به دو صورت «فراخوان» و «مزايده» مشخص شده است.
در اين آئين نامه همچنين مراجع قانوني واگذار كننده غرفه ها و شرايط و مدارك مورد نياز براي شركت در فراخوان و يا مزايده به تفصيل بيان شده است.
در اين جلسه همچنين اعتراض فرمانداري به مصوبه «مجوز انجام مطالعات و اجراي پروژه نمايشگاه بين المللي جديد تهران» بررسي و در پاسخ شوراي شهر به فرماندار اعلام شد: با توجه به اينكه برگزاري نمايشگاه نياز به مجوز از «شركت سهامي نمايشگاه بين المللي دارد» و مانع قانوني جهت محل نمايشگاه براي سازمانهاي ديگر ندارد، بديهي است هنگام تشكيل نمايشگاه مجوز دستگاه ياد شده اخذ خواهد شد.
شوراي شهر همچنين با اصلاح مصوبه مربوط به اخذ عوارض از تابلوهاي منصوبه در تهران مقرر داشت كه شهرداري ظرف مدت يك ماه ضمن بررسي همه جانبه از تابلوهاي منصوبه در تهران (تصويبي چهل و پنجمين جلسه  شوراي شهر) را تهيه و براي بررسي به شوراي شهر ارايه كند.
در اين جلسه همچنين چندين خيابان و معابر شهري تهران اكثراً به نام شهدا نامگذاري شد.
شوراي شهر همچنين لايحه «مجوز تملك پلاك هاي ثبتي ۲۵۸۹/۷۹ و ۲۵۵۱/۷۹ واقع در نياوران توسط شهرداري را از طريق تهاتر» براي بررسي بيشتر مسكوت گذاشت.

غرفه هاي ميادين
گروه شهري : در پي رواج شايعاتي مبني بر اينكه خالي ماندن برخي غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران به منظور افزايش اجاره بهاي آنهاست، مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران يادآور شد كه خالي ماندن غرف ميادين ميوه و تره بار براي سودجويي نيست. محمود صلاحي افزود: بيشتر غرفي كه در ميادين بدون فعاليت مي مانند، به دليل پايان يافتن زمان اجاره آنها بوده كه تا زمان اجاره دادن مجدد آنها، بدون فعاليت مي ماند.

قديمي ترين خيابان ايران در قزوين قرار دارد
ايرنا: خيابان  سپه  يا خيابان  دولتي  قديمي ترين  خيابان  ايران  است  كه  در جنوب  شهر قزوين  واقع  شده  است .
اين  خيابان  را شاه  طهماسب  اول  در شمال  محله  شهرستان  قديم  يا حصار شاپور، همزمان  با ايجاد جعفرآباد يعني  عمارت  و خانه هاي  دو طرف  اين  خيابان  و باغ  سعادت  آباد و عمارت  دولتخانه  و حرمسرا و باغهاي  شرقي  و غربي  عمارت  مذكور احداث  كرد.
ظاهرا نام  خيابان  هم  از نام  خياباني  كه  محله اي  در شهر هرات  در آن  زمان  بوده  گرفته  شده است ، شاه  طهماسب  در دوران  وليعهدي  مقيم  شهر هرات  بود.
بعدها نام  اين  خيابان  بر منازل  و مكانهاي  اطراف  آن و به  عبارت  بهتر بر قسمتي  از محله  شهرستان  قديم  اطلاق  گرديد و اين  بخش  را محله  خيابان  ناميدند.
در زمان  ناصرالدين شاه  به  مباشرت  سعدالسلطنه  كه  بعدا حاكم  قزوين  شد به دستور ميزاعلي  اصغرخان  اتابك  در قسمتي  از خيابان  احداثي  شاه  صفي  يعني  از مقابل  مسجد جامع  و بازارچه  خيابان  تا محل  فلكه  سپه فعلي  مهمانخانه  و چاپارخانه  و تلگرافخانه  احداث  گرديد.

نگاه
007764.jpg
حميد بهرامي

قاليباف: شهرداري در تامين نيروي انساني ماهر مشكل دارد
جشن ۹۰ ساله هاي شهرداري تهران برگزار شد
007767.jpg
جشن  تجليل  از بازنشستگان  ۹۰ ساله  شهرداري  تهران  در مراسمي در فرهنگسراي  بهمن  برگزار شد.
در اين  مراسم  كه  شهردار و نايب  رئيس  شوراي  اسلامي شهر تهران  در آن حضورداشتند، از ۳۴ تن  از بازنشستگان  بالاي  ۹۰ سال  شهرداري  تهران  تجليل  شد.
مسن ترين  بازنشسته  شهرداري  تهران  آقايي  ۱۰۴ ساله  بود كه  ازسوي  شهردارتهران  مورد تجليل  ويژه  قرار گرفت .
محمدباقر قاليباف  شهردار تهران  دراين  مراسم  با بيان  اينكه  در شهرداري تهران  امانت دار خدمات  بازنشستگان  هستيم ، گفت : اگر امروز جوانان  اميد به آينده  دارند و با اين  اميد به  شهر و كشور خدمت  مي كنند، به  دليل  حضوربازنشستگان  در ميان  آنان  است .
وي  اظهارداشت : وظيفه  همه  افراد جامعه  است  كه  به  بزرگان  احترام  بگذارندزيرا وجود آنان  موجب  برقراري  و استواري  جامعه  است .شهردار تهران  اظهار داشت : شهرداري  در تامين  نيروي  انساني  ماهر بامشكلاتي  مواجه  است  كه  اميدواريم  با كمك  بازنشستگان  و مديران  شهرداري ، ضعف هاي  موجود در اين  بخش  را برطرف  كنيم .قاليباف  با بيان  اينكه  با مشكلات  معيشتي  بازنشستگان  آشنا است ، بر ضرورت   رفع  مشكلات  بازنشستگان  در دوره  خدماتي  خود در شهرداري  تهران  تأكيد كرد.
مدير عامل  سازمان  بازنشستگي  شهرداري  تهران  نيز در اين  مراسم  هدف  ازبرگزاري  اين  جشن  را ارتباط عميق تر بين  خانواده  بزرگ  بازنشستگان  شهرداري با سازمان ، تكريم  بازنشستگان  و سرافرازي  آنها در بين  اعضاي  خانواده  وانتقال  فرهنگ ، سنن  و تجربيات  از نسل  قديم  به  جديد عنوان  كرد.
سعيدرضا عاصمي گفت : تلاش  داريم  با فعال  كردن  خدمات  كانون  بازنشستگان شهرداري ، مشكلات  بازنشستگان  را برطرف  كنيم .

انتخابات انجمن شوراياري محلات
007773.jpg
ايرنا: نايب  رئيس  شوراي  اسلامي  شهر تهران  از برگزاري  انتخابات  انجمن  شوراياري  محلات  در ۲۰۰ محله  تهران  تا سه  ماه  آينده  خبر داد.حسن  بيادي  افزود: اين  انتخاب  كمك  خواهد كرد تا نقش  شوراها در حل  مشكلات  شهر تهران  پررنگ  تر از قبل  شده  و فعاليت ها در تهران  سامان  بهتري  يابد.وي  اظهارداشت : در اين  انتخابات ، انجمن هاي  شوراياري  محلات  تهران  انتخاب شده  و در جلسات  مشترك  با شوراي  اسلامي  شهر تهران ، مشكلات  شهر را بررسي  مي كنند.وي گفت: شوراي  شهر حركت  جدي  و ارزنده اي  را در اين  زمينه  انجام  داد اما متاسفانه  به خاطر بخشي  نگري  برخي  دستگاه ها، به  اين  زودي  تحقق  نخواهد يافت .

مساحت حاشيه هاي پايتخت
سه برابر مساحت شهر تهران است
007779.jpg
عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد: مساحت حاشيه هاي پايتخت سه برابر مساحت شهر تهران است. مهندس اميررضا واعظ آشتياني گفت: ساخت شهرك ها در فاصله ۵۰ كيلومتري شهر تهران منطقي به نظر مي آيد اما افزايش مساحت شهر تهران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ۷۳۰ هزار مترمربع، هم براي تهراني ها و هم براي حاشيه نشينان شرايط پيچيده اي به وجود آورده است. وي خاطرنشان ساخت: بيشتر حاشيه هاي شهر تهران از مشكلات خدمات رساني نظير آب، برق، گاز، تلفن و مشكلات فرهنگي و حمل و نقل رنج مي برند.

ساماندهي سيستم حمل و نقل
007770.jpg
شهردار تهران گفت: با توجه به نابساماني موجود در سيستم حمل و نقل عمومي تا پايان سال اين سيستم ساماندهي مي شود. دكتر محمدباقر قاليباف درخصوص افزايش كرايه تاكسي ها افزود: درمورد افزايش كرايه تاكسي ها هفته پيش در جلسه اي به طور جدي در اين مورد بحث كرديم. وي ادامه داد: پيش بيني شده است كه رانندگان تاكسي ها روزانه ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد داشته باشند و اين سرانه تا الان تغييري نكرده است. شهردار تهران اظهار داشت: رانندگان تاكسي با توجه به وقت و سرمايه اي كه صرف مي كنند از درآمد خود ناراضي هستند، همچنين شهروندان نيز از بالا رفتن كرايه تاكسي ها راضي نيستند.

شهري
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |