دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۰۵ - May 23, 2005
آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس به دولت رفت
گروه بورس: آيين نامه اجرايي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار براي تصويب نهايي به هيأت دولت ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما اين آيين نامه پيش از اين در كميسيون فرعي شوراي بورس به تصويب رسيده بود اما به تشخيص اعضاي شورا اين آيين نامه براي بررسي دوباره در اختيار كارشناسان وزارت اقتصاد و بانك مركزي قرار گرفت و كميته كارشناسان اين دو نهاد نيز آيين نامه يادشده را پس از يك ماه بررسي براي تأييد نهايي در اختيار هيأت دولت قرار دادند.
اين آيين نامه به عنوان آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه تدوين شده و در صورت تصويب آن سرمايه گذاران خارجي مي توانند در قالب شخصيت هاي حقوقي در بازار سرمايه ايران به خريد و فروش سهام بپردازند.
طبق اين آيين نامه سرمايه گذاران خارجي براي خريد و فروش سهام مشمول يكسري ضوابط نظارتي خواهند شد، ضمن اين كه آنان اجازه نخواهند يافت تا ۳ سال اصل سرمايه خود را از ايران خارج كنند.
براين اساس سرمايه گذاران خارجي اجازه مي يابند در مجموع ۱۰ درصد كل سهام موجود در بورس تهران را به سبد دارايي هاي خود اضافه و در آن سرمايه گذاري كنند.

گزارش كميته كاهش ريسك بورس
تا ۱۰خرداد منتشر مي شود
گروه بورس: كميته كاهش ريسك بورس تهران پس از برگزاري ۳۴ جلسه گزارش كار خود را حداكثر تا ۱۰ خرداد ماه منتشر مي كند.
دبير كل بورس اوراق بهادار كه در همايش بازار سرمايه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب تأكيد كرد: ارزش مبادلات ماهانه بورس تهران در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد ريال است و هم اكنون روزانه ۵۰ ميليارد تومان سهام در تالارهاي بورس مبادله مي شود، اين ارقام در مقايسه با حجم معاملات سهام در بورس هاي كشورهاي همسايه نشان دهنده عقب افتادن ما از قافله بازار سرمايه جهاني است.
حسين عبده تبريزي گفت: ايجاد تنوع در محصولات قابل عرضه در بورس ضروري است، براين اساس تلاش مي كنيم با عرضه اوراق مشاركت ظرف ۵سال آينده ارزش معاملات اين اوراق در بازار سرمايه تا دو برابر حجم معاملات سهم افزايش يابد.
وي گفت: براي رفع مشكلي به نام «درصدگيري» در بازار سهام آيين نامه اي تحت عنوان تعهد پذيره نويسي تدوين شده كه اميدواريم با تصويب آن در شوراي بورس بتوانيم با اين معضل نيز مقابله كنيم. براساس اين آيين نامه شركت ها پس از پايان عرضه اوليه بايد حداقل ۲۰درصد سهم شناور آزاد در بازار داشته باشند.
دبيركل بورس اعلام كرد: براي سرعت در انجام امور مربوط به اتاق پاياپاي، سيستم سپرده گذاري مركزي بورس با نام «CDS» تا پايان امسال در بازار سرمايه فعال خواهد شد.
دكتر عبده گفت: در حال حاضر در بازار اوليه سوءاستفاده هاي زيادي در حوزه پذيره نويسي سهام صورت مي پذيرد زيرا دولت از امكان نظارت براين فعاليت ها برخوردار نيست كه اميدواريم با تصويب قانون بازار اوراق بهادار اين مشكل نيز برطرف شود.

سود اقتصاد نوين ۶۲ درصد افزايش مي يابد
گروه بورس: بانك اقتصاد نوين درآمد خالص هر سهم خود را براي مالي جاري ، ۳۸۱ ريال پيش بيني كرد.
به گزارش خبرنگار ما امسال مجموع درآمدهاي اين بانك به يك هزار و ۹۳۲ ميليارد ريال مي رسد كه مبلغ يك هزار و ۵۴۷ ميليارد ريال از محل تسهيلات اعطايي ۵/۱۲۳ ميليارد ريال از محل سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و مبلغ ۱۴۹ ميليارد ريال نيز از محل سرمايه گذاري ها حاصل مي شود.
بنابر اين گزارش سود خالص بانك اقتصاد نوين امسال به رقم ۳۸۱ ميليارد ريال مي رسد. اين بانك در سال گذشته با كسب ۲۴۴ ميليارد ريال سود خالص به ازاي هر سهم ۴۸۸ ريال سود خالص كنار گذاشت و براين اساس از پيش بيني هاي خود جلو افتاد. پارسال مجموع درآمدهاي اين بانك ۹۴۶ ميليارد ريال بود.
براساس اين گزارش پيش بيني عملكرد امسال بانك اقتصاد نوين در مقايسه با سال قبل اين بانك به ترتيب به لحاظ سود حاصل از تسهيلات اعطايي ۱۲۰ درصد افزايش، جمع درآمدها ۱۰۴ درصد افزايش، سود پرداخت به سپرده هاي سرمايه گذاري ۱۲۵ درصد افزايش و سود خالص نيز ۶۲ درصد افزايش داشته است.

كاهش شاخص ها ادامه يافت
002922.jpg
گروه بورس: شاخص كل قيمت سهام طي معاملات ديروز بورس تهران ۲۰ واحد كاهش يافت و به رقم ۱۲ هزار و ۵۸۵ واحد بازگشت.
به گزارش خبرنگار ما اين دومين روز بود كه شاخص هاي اصلي بورس تهران روند نزولي را در پيش گرفته بودند.
بنابراين گزارش ديروز شاخص هاي ، تالار اصلي ۲۱ واحد و تالار فرعي ۶/۱۶ واحد افت كردند و به ترتيب روي ارقام ۱۲ هزار و ۵۹۷ واحد و ۱۱ هزار و ۱۵۹ واحد ثابت شدند.
براساس اين گزارش عملكرد نامطلوب شركت هاي سرمايه گذاري و صنعتي حاضر در بورس روز گذشته مثبت ارزيابي نشد. در اين روز شاخص مالي با ۱۶۰ واحد كاهش به رقم ۳۵ هزار و ۸۱۳ واحد رسيد و شاخص صنعت نيز با ۸/۱۱ واحد كاهش به رقم ۹ هزار و ۵۶۵ واحد بازگشت.
در اين روز كاري شاخص سهام ساختمان ۵۸ واحد، وسايل نقليه ۶ واحد و شاخص گروه نفت و پتروشيمي ۵/۱۵ واحد افت را تجربه كردند.

«سيمان شرق» بيش از همه دادوستد شد
گروه بورس: شركت سيمان شرق طي مبادلات ماه گذشته بازار سهام به لحاظ حجم معاملات جايگاه نخست گروه سيمان را كسب كرد.به گزارش «ايران اكونوميست» در اين مدت ۱۱۰خريدار تعداد ۱۲ميليون و ۴۶ هزارو ۴۵۱سهم اين شركت را مورد مبادله قرار دادند.بر اين اساس ارزش اين سهام كه در ۱۹۵ بار جابجايي دادوستد شد به مبلغ ۱۸۳ميلياردو ۶۶۶ميليون ريال رسيد.

آذرآب باز هم اول شد
گروه بورس: در جريان داد و ستدهاي ديروز بورس تهران آذرآب براي دومين روز متوالي توجه فعالان بازار را به خود جلب كرد.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز حجم تقاضا براي خريد سهام اين شركت به نحو چشم گيري افزايش يافت به طوري كه ۳۲۶ نفر براي خريد دو ميليون و ۹۶۲ هزار و ۶۸۲ سهم آذرآب به ارزش ۲۱ ميليارد ريال برگه دستور خريد پركردند.بنابراين گزارش ديروز عمران و توسعه فارس در رديف دوم جدول تقاضا قرارگرفت. در اين روز ۸۸ فعال بازار به شركت هاي كارگزاري مراجعه كردند تا تعداد ۷۹۰ هزارو ۶۷۳ سهم اين شركت به ارزش ۶ ميليارد ريال را خريداري كنند.
براساس اين گزارش روزگذشته كارگزاران بازارگردان براي ۹۶۵ هزار و ۹۹۵ سهم سرمايه گذاري غدير به ارزش ۳/۴ ميليارد ريال،  ۵۸۶ هزار و ۵۶۶ سهم صدرا به ارزش ۳/۴ ميليارد ريال، ۱۵۰ هزار سهم سيمان هرمزگان و ۱۰۲ هزار و ۲۰۳ سهم سرمايه گذاري صنعت و معدن دستور خريد در سيستم هاي معاملاتي خود وارد كردند تا به سيال شدن بازار كمك كنند.اين گزارش حاكي است از سوي ديگر در كفه تقاضا ديروز ۷۹ سهامدار سرمايه گذاري غدير تعداد يك ميليون و ۷۵ هزار و ۸۵۰ سهم اين شركت به ارزش ۸/۴ ريال را در بازار عرضه كردند.
همچنين ديروز ۳۲ سهامدار سيمان سپاهان براي فروش ۱۲۵ هزار و ۶۵۰ سهم اين شركت به ارزش دو ميليارد ريال و ۱۵ سهامدار صدرا نيز براي فروش ۱۴۱ هزار سهم اين شركت به ارزش يك ميليارد ريال به كارگزاري ها مراجعه كردند.
در اين روز كابل البرز، سيمان كرمان، سرمايه گذاري دنا، خدمات انفورماتيك و پارس خزر از جمله شركت هاي حاضر در جدول عرضه بودند.

۳ شركت۵ درصدي شدند
گروه بورس: طي روز گذشته سقف ۵ درصدي رشد قيمت توسط سه شركت پرشد.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز قيمت هر سهم كنتورسازي ايران، سوليران و توليد الياف پروپيلن ۵ درصد افزايش يافت. از سوي ديگر ديروز بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو و صنايع شيميايي فارس ۵ درصد افت قيمت را تجربه كردند.

تاريخ برگزاري مجامع ۴ شركت مشخص شد
گروه بورس:  ۴ شركت بورسي از سهامداران خود دعوت كردند تا در مجمع عمومي عادي سالانه حضوريابند.
به گزارش خبرنگار ما بر اين اساس سهامداران رادياتور ايران و صنعت نيرو محركه مي توانند ۱۰ خرداد ماه جاري در مجامع اين شركتها حاضر شوند.
بنابراين گزارش مجمع رادياتور ايران رأس ساعت ۱۴ روز ياد شده در محل شركت واقع در كيلومتر ۱۸ جاده قديم كرج برگزار مي شود.
در اين جلسه صورتهاي مالي شركت بررسي و بازرس قانوني شركت نيز انتخاب مي شود.
در مجمع عمومي عادي سالانه صنعت نيرو محركه نيز كه رأس ساعت ۱۶ روز ياد شده در محل شركت واقع در خيابان شريعتي، خيابان خواجه عبدالله انصاري شماره ۲۱ تشكيل مي شود، قرار است صورتهاي مالي شركت بررسي و بازرس قانوني شركت انتخاب شود. همچنين در اين جلسه اعضاي هيأت مديره جديد شركت نيز معرفي خواهند شد.
براساس اين گزارش ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه نيز زمان برگزاري مجمع كاشي نيلو اعلام شده است.
در اين جلسه نيز كه در محل شركت برگزار خواهد شد قرار است صورتهاي مالي شركت بررسي و بازرس قانوني انتخاب و معرفي شود.
همچنين ۱۲ خرداد ماه در محل سالن همايش هاي رازي واقع در بزرگراه همت مجمع عمومي عادي سالانه بانك اقتصاد نوين تشكيل مي شود.
سهامداران اين بانك بايد رأس ساعت ۱۵ در اين مكان حاضر شوند تا شاهد بررسي صورتهاي مالي شركت، انتخاب بازرس اصلي و اعضاي هيأت مديره باشند.

تغييرات قيمت سهام
يكشنبه ۱ خرداد ماه
درصد تغيير
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۰.۵۲-
۴۳-
۸,۱۵۴
سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ )
۰.۱۲-
۵-
۴,۱۹۴
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ )
۰.۳۳-
۱۵-
۴,۵۶۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران
۱.۵۹-
۲۹-
۱,۷۹۴
سرمايه گذاري سپه
۰.۲۳-
۷-
۳,۰۵۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
۰.۲۵-
۵-
۲,۰۱۲
سرمايه گذاري صنعت بيمه
۰
۰
۳,۰۰۲
سرمايه گذاري صنعت و معدن
۰
۰
۴,۵۰۰
سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )
۲.۱۱-
۸۰-
۳,۷۱۵
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران
۰.۵
۲۳
۴,۶۵۰
سرمايه گذاري مسكن
۰.۱۵-
۳-
۱,۹۴۸
سرمايه گذاري ملي ايران
۱.۱۸
۳۱
۲,۶۶۰
سرمايه گذاري نيرو
۰.۰۲
۲
۹,۵۸۶
سنگ آهن گل گهر
۴.۹۷
۱۴۱
۲,۹۷۷
سوليران
۰.۰۱
۶
۵۰,۰۷۶
سيمان اروميه
۰.۰۱-
۲-
۲۲,۸۳۱
سيمان اصفهان
۰.۰۵-
۳-
۶,۵۶۴
سيمان داراب
۰.۰۴-
۷-
۱۶,۴۱۱
سيمان سپاهان
۰.۰۸-
۲۴-
۲۹,۹۱۵
سيمان شاهرود
۰.۵۷
۳۴۶
۶۰,۵۸۴
سيمان صوفيان
۰.۴۹-
۴۵-
۹,۱۷۷
سينا دارو
۰.۳۸-
۱۰-
۲,۶۳۱
شهد ايران
۰
۰
۷,۱۳۷
شيرپاستوريزه پگاه اصفهان
۱.۷۲-
۸۰-
۴,۵۶۹
شيشه همدان
۲.۷۱-
۵۵-
۱,۹۷۱
شيشه و گاز
۰.۰۶
۱
۱,۶۲۸
صنايع آذرآب
۲.۰۲-
۲۰۲-
۹,۸۰۷
صنايع جوشكاب يزد
۰
۰
۱۰,۵۰۱
صنايع ريخته گري ايران
۴.۹۹-
۲۱۷-
۴,۱۳۶
صنايع شيميايي فارس
۰.۳۶-
۱۱-
۳,۰۱۰
صنايع كاشي وسراميك سينا
۰.۳
۵
۱,۶۴۶
صنايع مخابراتي راه دورايران
۰.۲۹-
۷-
۲,۳۸۱
صنعتي آما
۱.۷۷-
۱۳۳-
۷,۴۰۰
صنعتي دريايي ايران
۰.۲۴
۱۷
۷,۲۲۱
عمران وتوسعه فارس
۰.۱۱
۳
۲,۶۸۱
فرآورده هاي نسوز پارس
۴.۶
۱۱۷
۲,۶۵۹
فرآورده هاي نسوزآذر
۰.۰۷
۵
۷,۵۳۷
فروسيليس ايران
۰.۹۶-
۵۷-
۵,۸۶۲
فولادكاويان
۰.۱۴
۲
۱,۴۷۹
قند پارس
۰.۳۳
۵
۱,۵۲۰
قند مرودشت
۱.۱۶
۱۰۳
۸,۹۷۳
كابل هاي مخابراتي شهيدقندي
۳.۳۸
۱۶۴
۵,۰۱۰
كابلسازي تك
۰.۷۸
۲۸
۳,۶۰۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي
۰.۰۹-
۸-
۹,۱۳۸
كارخانجات مخابراتي ايران
۰.۵۳
۱۲
۲,۲۵۹
كارخانه فارسيت درود
۰.۷-
۴۵-
۶,۳۸۳
كاشي اصفهان
۳.۹۲
۸۹
۲,۳۶۲
كاشي پارس
۱.۵۸-
۲۲۵-
۱۳,۹۹۲
كالسيمين
۰.۶
۱۷
۲,۸۶۷
كف
۵
۱۷۹
۳,۷۶۰
كنتورسازي ايران
۰.۰۵-
۹-
۱۷,۶۳۱
گازلوله
۰
۰
۵,۵۵۵
گروه بهمن
۰.۰۱
۱
۱۳,۵۱۲
گروه صمعتي قطعات اتومبيل ايران
۳.۲۱-
۶۶-
۱,۹۸۷
گروه صنعتي بوتان
۰.۰۲
۱
۵,۰۶۹
گروه صنعتي سپاهان
۰.۸۸-
۸۰-
۸,۹۹۵
گروه صنعتي سديد(هلدينگ )
۰.۱۸-
۱-
۵۴۷
گروه صنعتي ملي (هلدينگ )
۰.۰۱-
۱-
۷,۷۵۳
لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي
۰
۰
۵,۳۸۶
لبنيات پاك
۰
۰
۵,۶۱۴
لبنيات كالبر
۰.۸۶-
۱۸۷-
۲۱,۵۶۱
لوله وتجهيزات سديد
۰
۰
۳,۵۸۰
لوله وماشين سازي ايران
۴.۰۳-
۱۹۴-
۴,۶۲۱
ليزينگ ايران
۱.۰۴-
۳۸-
۳,۶۰۴
ليزينگ صنعت و معدن
۰.۶۴
۱۶
۲,۵۳۱
ليفت تراك سازي سهند
۰.۱۳
۳
۲,۳۰۸
مارگارين
۰.۹۵-
۳۳-
۳,۴۳۴
ماشين سازي نيرومحركه
۳.۷۳
۹۴
۲,۶۱۴
معادن بافق
۲.۷۹
۱۷۴
۶,۴۱۲
معادن منگنزايران
۰.۲۶-
۲۰-
۷,۸۱۹
معدني وصنعتي چادرملو
۰.۸۳
۵۱
۶,۲۱۰
ملي سرب وروي ايران
۱
۴۲
۴,۲۶۲
مهركام پارس
۰.۶۶
۲۵
۳,۸۲۰
موتوژن
۰.۱-
۳۳-
۳۱,۶۰۷
نفت بهران
۰.۰۱-
۲-
۲۵,۹۰۴
نفت پارس
۰.۳۴
۲۷
۷,۸۷۷
نورد آلومينيوم
۲.۹۳-
۲۰۴-
۶,۷۶۵
نوسازي وساختمان تهران
۰.۵۲
۱۱
۲,۱۲۹
نيرو محركه
۲.۴۷-
۳۵-
۱,۳۸۳
آبسال
۰.۴۱-
۳۹-
۹,۵۳۶
آلومتك
۰.۰۳-
۱-
۳,۳۸۱
آلومينيم پارس
۰.۹
۳۶
۴,۰۲۶
آهنگري تراكتورسازي ايران
۲.۸۲
۱۴۸
۵,۴۰۵
الكتريك خودرو شرق
۱
۱۱
۱,۱۱۱
ايران پويا
۰.۲۳-
۲۰-
۸,۷۴۴
ايران ترانسفو
۰.۵۷-
۲۷-
۴,۷۴۴
ايران خودرو
۱.۴۷
۶۵
۴,۴۹۵
ايران خودروديزل
۵-
۶۰۵-
۱۱,۵۰۶
بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو
۰.۳۱
۲۵
۸,۱۵۱
باما
۰.۵۷-
۵۲-
۹,۱۲۰
بانك اقتصادنوين
۰.۰۸-
۵-
۶,۱۴۲
بانك پارسيان
۱.۴۵-
۷۶-
۵,۱۶۰
بانك كارآفرين
۰.۰۷-
۱-
۱,۴۳۹
بسته بندي ايران
۰.۰۱-
۱-
۶,۸۶۰
بين المللي توسعه ساختمان
۰.۱۴-
۱-
۷۳۳
پارس الكتريك
۰.۲۲
۴
۱,۸۵۴
پارس پامچال
۰.۳۹-
۶-
۱,۵۵۱
پارس خودرو
۰.۱۳
۱۱
۸,۶۶۲
پارس دارو
۰.۴۱
۳۱
۷,۵۶۶
پارس سرام
۰.۹
۳۵
۳,۹۳۹
پارس سويچ
۱.۲۷
۷
۵۶۰
پارسيلون
۰.۳۷-
۵۲-
۱۴,۱۱۶
پتروشيمي آبادان
۰.۱-
۱۳-
۱۳,۴۶۹
پتروشيمي اراك
۰.۰۲-
۳-
۱۴,۴۲۹
پتروشيمي خارك
۰.۲۲-
۴-
۱,۸۰۷
پمپ پارس
۰.۳۷
۱۴
۳,۸۲۱
تجهيزنيروي زنگان
۰.۲۶-
۱۱-
۴,۱۸۳
تراكتورسازي ايران
۳.۸-
۱۰۴-
۲,۶۳۲
تكنوتار
۴.۹۷
۱۴۲
۲,۹۹۹
توليدالياف پلي پروپيلن
۰.۵۹
۹
۱,۵۲۴
توليدي گرانيت بهسرام
۳.۸۳-
۹۸-
۲,۴۶۰
چيني ايران
۱.۱۹-
۱۲۸-
۱۰,۶۳۵
حمل ونقل پتروشيمي
۱.۰۷
۱۱۷
۱۱,۰۴۱
حمل ونقل توكا
۰.۶۲-
۴۴-
۷,۰۱۸
داروسازي اسوه
۰.۰۱-
۱-
۱۴,۶۱۵
داروسازي اكسير
۰.۲۶-
۲۵-
۹,۷۵۳
داروسازي جابرابن حيان
۰
۰
۸,۶۶۱
داروسازي زهراوي
۰.۰۵-
۲-
۴,۴۲۶
داروسازي سبحان
۰.۰۴-
۴-
۱۰,۰۸۴
داروسازي فارابي
۰.۲۹-
۱۳-
۴,۴۵۸
داروسازي كوثر
۰.۰۱-
۱-
۱۸,۵۲۷
دارويي رازك
۰.۴۱-
۱۷-
۴,۱۴۳
دارويي لقمان
۰.۰۷-
۱-
۱,۴۸۹
رادياتور ايران
۴.۱۶-
۸۱-
۱,۸۶۶
ريخته گري تراكتورسازي ايران
۰.۲۶
۲۷
۱۰,۲۲۲
زامياد
۴.۶۱-
۱۶۰-
۳,۳۱۴
ساختمان اصفهان
۰.۲-
۴-
۲,۰۳۱
ساسان
۰.۵۴-
۲۰-
۳,۶۵۱
سامان گستراصفهان
۰.۱۲-
۷-
۵,۸۸۰
سايپا
۱.۳۹
۱۰۹
۷,۹۳۹
سايپاآذين
۰.۸۶-
۷۵-
۸,۶۲۴
سايپاديزل
۲.۲۸
۵۴
۲,۴۲۰
سايپاشيشه
۰.۱۶-
۹-
۵,۷۱۱
سراميك هاي صنعتي اردكان
۰.۹۵-
۱۵-
۱,۵۶۴
سرمايه گذاري آتيه دماوند
۱.۲۶-
۵۴-
۴,۲۴۵
سرمايه گذاري البرز(هلدينگ )
۰
۰
۱,۴۰۶
سرمايه گذاري بهمن
۰.۰۵-
۱-
۲,۰۳۰
سرمايه گذاري بوعلي
۰.۴۱-
۱۲-
۲,۸۹۹
سرمايه گذاري پارس توشه
۰.۸-
۳۵-
۴,۳۵۸
سرمايه گذاري پتروشيمي
۰.۱۲
۲
۱,۶۹۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
۰.۰۸-
۳-
۳,۶۰۸
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
۰.۵-
۶-
۱,۱۸۴
سرمايه گذاري توسعه ملي

بـورس
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
بورس
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |