چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۴ - - ۳۸۰۵
در شهر
Front Page

گسترش نقاشي به بيوفيزيك
نقاشي ها و انيميشن هاي دكتر تاج خورشيد فرآيند حركت مولكول هاي آب و تركيبات قندي را از كانال هاي پروتئيني جداره سلول ها به نمايش گذاشته است
001818.jpg
ميثم قاسمي
نقاشي و طراحي حد و مرز نمي شناسد. البته تفاوت هر نوع آن با ديگر، از زمين تا آسمان است. اين بار يك دانشمند ايراني حركت پيچيده  مولكول هاي آب و قند از كانال هاي پروتئيني جداره سلو ل ها را ترسيم كرده است. هر چند كه دانشمندان معتقدند اين طرح ها و نقاشي هاي هنرمندانه زيستي بيشتر شبيه رويدادي بزرگ با اهداف علمي است نه اهداف هنري، ولي در هر صورت نمي توان ذوق و سليقه اين بيوفيزيكدان ايراني را هم ناديده گرفت.
دكتر عماد تاج خورشيد يكي از بيوفيزيكدانان دانشگاه الي نويز آمريكاست.
طراحي ها و نقاشي هاي دكتر تاج خورشيد كه در ميان آنها تصاوير انيميشني و حتي چندين پيكره و احجام دست ساخته هم ديده مي شوند، چگونگي فرآيند حركت مولكول هاي آب و تركيبات قندي را از كانال هاي پروتئيني جداره سلول ها به نمايش گذاشته است. اين تصاوير دست ساخته جالب بخوبي درك كاملي از فعل و انفعالات شيميايي ميان اتم ها و مكانيسم هاي مولكولي در تمامي جانداران از جمله انسان ها را ترسيم مي كنند.
از سوي ديگر عماد تاج  خورشيد كه اين اقدام جالب علمي را با همكاري تني چند از همكاران
علمي - تحقيقاتي خود از جمله ياوانگ از دانشجويان مقطع دكترا و كلاوس شالتن از پروفسورهاي برجسته دانشگاه الي نويز صورت داده است، مي گويد: ترسيم اين تصاوير خود بتنهايي كافي به نظر نمي رسد. در عين حال بايد بتوان از اين تصاوير و نقاشي هاي علمي پيام روشني درخصوص حركات مولكولي در جداره سلول ها ارائه كرد.
به گفته ساير دانشمندان چنين ترسيم هاي علمي به عنوان يك رويداد مهم علمي در فيزيك سلولي و اتمي محسوب مي شود.
محققان اين برنامه جالب علمي از جمله تاج خورشيد دريافتند كه اين فرآيندهاي علمي نه تنها به برخي از واژه ها و به اصلاح نقاط گذر در حد اتم بستگي ندارد، بلكه به اينكه كانال هاي پروتئيني در حد انگستروم هستند يا نه نيز بستگي دارد.
محققان مي گويند كه اين تصاوير بخوبي جزئيات مربوط به اين فعل و انفعالات مهم و تبادلات مولكولي را نشان مي دهند.
در همين حال پروفسور شولتن نيز مي گويد: اين نوع فرآيند علمي نمونه خوب يكي از اساسي ترين و مهمترين فرآيندهاي بيولوژيك محسوب مي شود و در واقع بررسي آنها براي بررسي دقيق اندام هاي حياتي انسان بسيار مهم وضروري است.
به گفته محققان اين برنامه علمي، عدم كاركرد درست و دقيق اين فرآيند ها به طيفي از عوامل از جمله بيماري ها بستگي دارد.
تاج  خورشيد در حالي اين تصاوير زيباي علمي را ارائه كرده است كه درسال گذشته، با ارائه توضيح علمي در خصوص حركات مولكول هاي آبي از كانال هاي غشاهاي سلولي كه به وسيله پروتئين هايي به نام اكواپورين ها شكل گرفته اند، حيرت محافل علمي را برانگيخت و حتي به عنوان تجسم فكري برتر سال، جايزه مشترك بنياد ملي علوم آمريكا و مجله علمي ساينس را به خود اختصاص داد.
تحقيقات دكتر تاج خورشيد كه در ادامه كشفيات دكتر پيترآگره درباره اين پروتئين ها انجام شده، نقش موثري در تبيين و توسعه كشفيات اين دانشمند دانشكده پزشكي دانشگاه جان هاوكينز آمريكا و اعطاي جايزه نوبل شيمي 2003 به وي داشته است.
از نكات جالب اين نقاشي هاي علمي، رنگ آميزي دقيق آنهاست كه بيش از هر نكته اي حركات مولكولي از غشاي سلول ها را نمايان مي سازد.
تاج خورشيد در اين خصوص مي گويد: ما قصد داشته ايم كه يك رويداد فعال و ديناميك را به نمايش بگذاريم.
اكنون به نظر مي رسد كه تاج خورشيد در اين زمينه تبديل به يك پيشرو شده باشد.
اين دانشمند 40 ساله ايراني در ابتدا دروس مربوط به روان شناسي را مطالعه  كرد، سپس مدرك دكتراي خود در رشته داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي تهران را دريافت كرد، پس از آن نيز مدرك ديگري در مقطع دكترا در بيوفيزيك از دانشگاه هايزنبرگ آلمان دريافت كرد. وي در آلمان، مطالعه روي مدل هاي رايانه اي در طرح هاي دارويي و بررسي كانال هاي پروتئيني و جداره سلول ها را آغاز كرد.
اين مطالعات، وي را به پروفسور شولتن در دانشگاه الي نويز رهنمون ساخت كه سالها بود به دنبال آنچه كه تاج خورشيد در حال بررسي آن بود، مي گشت.
به اين ترتيب تاج خورشيد از سال 2000 به عنوان محقق پست دكترا در دانشگاه ايلي نويز آمريكا فعاليت خود را در زمينه شبيه سازي رايانه اي ساختمان و ساز و كار عملكرد پروتئين هاي موثر در انتقال مواد از غشاي سلول ها ادامه داد.
شولتن، توانايي تاج خورشيد را مورد ستايش خود قرار داده و مي گويد كه از توانايي هاي او حيرت آور شده بود.
آنها توانستند كه با شبيه سازي رايانه اي، گام بلندي در رسيدن به هدف چندين ساله خود بردارند. آنها براي رسيدن به اين منظور از يك ابر رايانه  جهت بررسي يكهزار فرآيند در طول 10 روز استفاده كردند.
به گفته تاج خورشيد، تبادلات مولكولي در اين فرآيندها ميان 100 تا 150 هزار اتم در هر يك كادريليون (يك ميليون ميلياردم) ثانيه صورت مي گيرد.
تاج خورشيد كه در حال حاضر به تدريس بيوفيزيك در دانشگاه الي نويز اشتغال دارد و حتي از اين تصاوير نقاشي براي انتقال مفاهيم علمي به دانشجويان استفاده مي كند، معتقد است با اينكه تاكنون به پيشرفت هاي زيادي در ترسيم چنين فرآيندهاي پيچيده اي دست يافته،  با اين حال هنوز مراحل طي نشده فراواني براي ارائه تصاوير گوياتر از تبادلات مولكولي در غشاي سلول ها وجود دارد.

تاريخ فراموش نمي كند
اولش كه هر كسي دانشمند به دنيا نيامده؛ خيلي تمرين و ممارست مي خواهد تا بشوي تاج خورشيد. هميشه مي خواست بهترين باشد؛ حتي مثل فاميلش تاج خورشيد. حالا براي خودش استادي شده؛ استادي دانشگاه الي  نويز آمريكا غايت زندگي عماد نيست. او به دنبال كشف راه هاي جديد براي به نمايش گذاشتن حركت مولكول ها و سلول ها بود و آخر سر هم پيدا كرد و به آنجا رسيد كه يك چهره ماندگار در تاريخ شد. تاريخ نام دكتر عماد تاج خورشيد را فراموش نخواهد كرد.

اقدام اعتراض آميز پناهجوي ايراني
001800.jpg
پناهجوي معترض ايراني در نروژ بعد از 16ساعت راضي شد از دكل مخابرات پايين بيايد.
حميد افتخاري يك پناهجوي ايراني كه در نروژ از يك دكل مرتفع بالا رفته و تهديد كرده بود كه در اعتراض به عملكرد اداره مهاجرت و پليس نروژ خود را پايين خواهد انداخت، بعد از 16ساعت سرانجام پايين آمد. وي مي گويد: دوست نداشتم بچه هاي كوچك، صحنه افتادن من را ببينند. وي 10سال در آلمان و شش ماه در نروژ به اميد دريافت اجازه اقامت به سر برده است. اين پناهجو مي گويد: ديدن كتك خوردن پناهجويان در 11سال اخير از نظر روحي تاثير شديدي روي من گذاشته است.
اصولا بيشتر مهاجران ايراني كشورهاي خارجي كه مجبورند مدت هاي مديدي را در كمپ هاي اداره مهاجرت بگذرانند، دچار اختلالات روحي و رواني مي  شوند. نوع برخورد با اين افراد چنان است كه به قول حميد افتخاري از برخورد با حيوان نيز بدتر است. او مي گويد كه در اين مدت 11 سال كه در خارج از ايران به سر مي برد، شاهد رفتارهاي غيرانساني پليس مهاجرت آمريكا با پناهجويان آسيايي بوده است؛ ما در اتاق هاي نمور زندگي مي كنيم. سالها در انتظار اجازه اقامت در كمپ در كنار افراد بسيار متفاوت از فرهنگ خودمان زندگي مي كنيم؛ افراد كثيفي كه مجبوريم در استفاده از دستشويي و حمام با آنها شريك شويم . وقتي عرصه برايش تنگ شد از دكل تير چراغ برق در كشور نروژ بالا رفت؛ خسته شده بودم گفتم يا مي ميرم يا پليس مهاجرت نروژ دلش به رحم مي آيد .

حافظ ، ميهمان ورساي
001782.jpg
فرزانه ابراهيم زاده: مشهورترين سالن كاخ ورساي يعني سالني كه در آن عروسي ماري آنتوانت، آخرين ملكه بوربن ها برگزار شد، ميزبان لسان الغيب خواهد بود. هر سال از طرف مجامع فرهنگي 20 مهرماه به نام شاعر بلند آوازه ايراني حافظ شيرازي نامگذاري شده است. به مناسبت اين روز در سراسر جهان برنامه هاي ويژه اي برگزار مي شود.
امسال كاخ ورساي نيز در بزرگداشت حافظ سهيم شده و يكي از مشهورترين سالن هاي اين كاخ 400ساله لوئي چهاردهم، يعني سالن عروسي ماري آنتوانت به اين مراسم اختصاص يافته است. حجت الله ايوبي، رايزن فرهنگي ايران در فرانسه درباره برگزاري اين برنامه در كاخ ورساي به ميراث خبر گفت: نقاط مختلفي در پاريس بود كه هميشه به دنبال اين بوديم كه در آنها برنامه داشته باشيم. كاخ اكتشاف و شهرداري ششم پاريس كه از جمله در آنها برنامه هايي برگزار كرديم، اما برگزاري برنامه در كاخ ورساي براحتي نمي توانست ميسر شود. از دو سال پيش با مسئولان كاخ مذاكره كرديم تا برنامه اي در اين كاخ برگزار كنيم. سرانجام هم توانستيم نظرشان را جلب كنيم . به گفته ايوبي، مدير كاخ ورساي با توجه به نام بزرگي چون حافظ و برنامه هاي اين روز، يكي از بهترين سالن هاي ورساي را كه براي فرانسوي ها حرمت خاصي دارد، در اختيار اين برنامه قرار داد.
رايزن فرهنگي ايران در فرانسه ميهمانان برنامه را هم نام برد: چند نفر از حافظ شناسان مشهور از جمله پروفسور هوشي كور كه مترجم اشعار حافظ به فرانسه است درباره لسان الغيب سخنراني مي كند.

استقبال ژاپني ها از تمبر علي دايي
001758.jpg
علي دايي كه يك چهره جهاني است، انگار كه براي ژاپني ها شناخته شده  ترين عنصر ايراني است كه هر نشاني  از او برايشان جذاب است.
تمبر علي دايي در ميان تمبرهاي ايراني كه در اكسپوي هنر ژاپن غرفه اي را به خود اختصاص داده ، بيش از همه مورد استقبال ژاپني ها قرار گرفته است.
امسال از فروردين ماه، ژاپن اكسپو هنر خود را در شهر آي چي افتتاح كرد؛ ايران نيز يكي از غرفه هاي اين نمايشگاه را به خود اختصاص داد كه در آن آثار هنري، صنايع دستي و نمايشگاهي از آداب و رسوم ايراني توسط گروه هاي مختلف هنرمندان و بوميان مناطق به نمايش درآمد.
وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات نيز با مجموعه اي از تمبرهاي ايراني كه تمبر علي دايي نيز در آن بود در اين غرفه حضور پيدا كرد؛ علاوه بر آن، تمبرهايي چون تصاوير تيم ملي، پديده كسوف در اصفهان و توليدات صنايع دستي نيز مورد توجه ژاپني ها قرار گرفت. البته نمايشگاه ايران حدود 3 ماه بعد از افتتاح اكسپو برگزار شد و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد يافت.
علي دايي از آن جهت مورد توجه ژاپني ها قرار گرفت كه در مسابقات مقدماتي جام جهاني فوتبال در بازي برگشت به تيم ژاپن پنالتي زد. علي دايي در اغلب بازي هاي ايران و ژاپن دروازه ژاپن را گشوده است. آنها از علي دايي به عنوان يك مرد قدرتمند و استثنايي ياد مي كنند كه همواره دروازه ژاپن را مورد تهديد قرار داده است، اما با اين وجود مورد تحسين و ستايش آنهاست.

پنجره
شيرهاي برنزي 99ساله رها شدند
سعيده امين - شيرهاي۹۹ ساله برنزي سالهاست كه در طرفين در ورودي مجلس مشروطه منتظرند تا به جاي اصلي خود برگردند. جاي جناب آقاي فردوسي خالي، صدها سال قبل در شاهنامه فرموده بود:
زتمثال اين شير و شمشير و شير
شرف در شرف در شرف شد پديد
البته مقصود مرحوم فردوسي اين دو شير برنزي 99ساله نبود. بطور كلي منظور عظمت شير و استفاده از آن در نماد تاريخ باستاني و اسلامي درصدها سال قبل از حكومت خاندان مخلوع پهلوي بود.
حدود 12سال قبل كه ساختمان مجلس مشروطه به خاطر سهل انگاري يك كارمند آتش گرفت و بخشي از بناي چوبي اين ساختمان از بين رفت، شيرهاي برنزي 99ساله، موقتا پايين كشيده شدند تا معماران به مرمت اين بنا بپردازند. بعد از چند سال همه چيز به جاي اول خود برگشت به جز شيرهاي پير برنزي كه همين طور در حياط مجلس در طرفين در روي زمين به حال خود رها شدند.
محمدعلي ابهري-رئيس كتابخانه و موزه مجلس- حالا تلاش مي كند تا اين دو شير را به جاي اصلي خود بازگرداند. او در ابتدا براي اينكه نشان شير و خورشيد را از ارتباط و انتساب به خاندان پهلوي تبرئه كند، يك گروه تحقيق را مامور كرد تا به بررسي تاريخچه شير و خورشيد بپردازند و از قضا روشن شد كه شير وخورشيد نه تنها يك قدمت چند صدساله دارد، بلكه خود نمادي از هويت ايراني و اسلامي ايران باستان است.
ابهري مي گويد: طي اين تحقيق ثابت شد كه شير و خورشيد يك نماد ملي ايراني- اسلامي است و ربطي به سلسله پادشاهي ندارد.
ما از سازمان اداري مجلس خواسته ايم تا دستور انتقال شيرها به جاي اصلي شان را بدهد، تصميم گيري در اين مورد برعهده هيات رئيسه مجلس است. اميدواريم كه مجلس هفتم به اين موضوع توجه كرده و آن را پيگيري كند تا سر در مجلس مشروطه به شكل اول دربيايد .
به گفته وي اين دو شير، 99سال قبل همزمان با انتقال مجلس شوراي ملي به ساختمان بهارستان و افتتاح مجلس اول به همراه پلاك فلزي عدل مظفر بر سر در مجلس نصب شد و به صورت يكي از نمادهاي پارلمان ايران در آمد. بعد از انقلاب نيز اين شيرها همچنان در جاي خود قرار داشت تا اينكه آتش سوزي ساختمان مجلس مشروطه موجب شد تا اين دو شير موقتا به پايين منتقل شوند، اما پس از مرمت بنا شيرها همچنان روي زمين مانده اند.
البته در اثر اين جابه جايي دو خورشيد روي شانه شيرها كنده شد.
نماد شير و خورشيد يكي از نمادهاي ايرانيان است كه در طول تاريخ بارها به عنوان نشان رسمي ايرانيان مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي تاريخي به دست آمده از نقش برجسته هاي كهن نشان مي دهد كه ايرانيان كهن به آن اهميتي خاص مي دادند و شير را نماد شجاعت و خورشيد را مظهر روشنايي و علامت ميترا (مهر) مي دانستند، اما اين پيوند، يعني قرارگرفتن اين  دو نماد در كناريكديگر، در دوره هاي ديگر رخ داد. ميان شير وخورشيد نسبتي وجود داشت به اين صورت كه يكي برج اسد(مرداد) يكي از ماه هاي سال است كه خورشيد بيشترين درخشندگي را در آن دارد. اين نماد پس از ورود اسلام و بويژه مذهب تشيع در كنار هم قرار گرفت.
در ايران باستان آثار فراواني به دست آمده كه تصوير شير بر آنها نقش بسته است؛ از جمله نقش برجسته تخت جمشيد كه نبرد ميان شير و گاو را نشان مي دهد. در باور شيعي نشانه حضرت علي (ع) و يكي از القاب ايشان اسدالله است. ايرانيان عاشق خاندان علوي شمايل حضرت علي(ع) را شمشير به دست در حالي كه شيري در كنارشان ايستاده تصوير كرده اند.

با ياران
دردانه هاي اين سرزمين
بنيامين بوغيري
اين مثل ورد زبان همگي ماست و به قول معروف مانند نقل و نبات شايد در روز كه نه (!) ولي در هفته پنج يا شش بار آن را تكرار مي كنيم. جالب اينجاست كه اكثر ما در اين موارد و در برخورد با افراد بي تفاوت يا يك نفر بيگانه، آنچنان باد سخن از اين هنر ايراني و اسلامي مي دهيم و خود را صاحب، باني و مسئول حفظ و حراست از كيان و ارزش بالا و والاي آن مي دانيم كه هيچ حد و حصري نمي توان بر آن قائل شد، ولي آيا تا به امروز در مورد مبدا اين هنر و نگاهدارندگان واقعي آن كه سينه به سينه و دست ،به دست اين هنر و آرمان را زنده نگه داشته و در راه پالايش، رشد و نگهداري ارزش هاي والاي آن قدم برداشته و شايد تا سالهاي سال، بي نام و نشان در گوشه گوشه اين خاك پر ارزش به تلاش و از خود گذشتگي مشغول و پايورز بودند، انديشيده ايم؟
تا چندي پيش خاك هنرمند، مبدا و منظر هنردوستان بود و پس از وفات، ناگهان و به شكلي خارق العاده و اعجاب آور (آنگونه كه همگان انگشت بر دهان مي ماندند) و متاسفانه كمي هم دير (دقايقي پس از وفات) اين هنرمند چيره  دست كشف شده و آثار او قيمت هايي نجومي مي يافت و شعرها و قصيده ها در فقدانش سروده مي شد و ...
ولي حال چند سالي است كه زمزمه هاي تغيير به گوش مي رسد. انگار ديگر نمي خواهيم ملتي مرده پرست باشيم و مي خواهيم از هر چه داريم در بودنش استفاده كنيم. گراميش بداريم و ثناي بي همتايي نور خورشيد را نگوييم و بر وجود خود خورشيد در ميانمان بر تمام كائنات فخر بفروشيم. (به اميد آنروز)
چند سالي است كه به همت زيبا و قابل تقدير مديران سازمان صدا و سيما و تشكيل چندين ستاد و كميته مرتبط، كاري زيبا و به ياد ماندني به صورت سالگرد انجام مي پذيرد؛ هر چند در ابتدا با كمي ها و كاستي هايي همراه بود (ولي به قول معروف ديكته ننوشته كه غلط ندارد) زيبايي اين حركت تمامي اين مشكلات را پوشاند و خدا را شكر، هر سال شاهد پرشكوه تر برگزار شدن مراسمي بوديم كه براستي داشته هايمان را در اين خاك پر گوهر  نشانمان مي داد.
ديگر غبطه نمي خوريم كه اگر بودند برايشان چنين و چنان مي كرديم. حال ديگر چون هستند بهانه ايي هم نداريم كه نمي توانيم كاري انجام دهيم. حال در اين حداقل امكانات با نيت خير گروهي كه اعتقاد داشتند كه آنقدر داريم و داشته هايمان آنقدر زياد است كه اگر بدانيد انگشت بر دهان مي مانيد، آنچنان از دامنه تفكر اتمان پا را فراتر نهادند كه به بيان شيواي دوستي، دهانمان آماس مي كند؛ تقدير از دوستاني كه داده هاي الهي شان را به رايگان در اختيار تمامي كساني قرار مي دهند كه حتي شايد در عمرشان يك بار هم همديگر را نبينند.
دوستاني كه در هشت سال دفاع مقدس، جان و مال و زندگيشان را به هديه بر اين ملت آوردند تا بتوانيم اينگونه با هم بودن را به امنيت تجربه كنيم.
دوستاني كه به مدد دستاني خنياگر و روحي الهي، پاكي و بزرگي انسان الهي را در گوش تك تك ما هر روزه به نجوا نشستند.
دوستاني كه صفحه هاي جادويي تصوير را زمينه ساز انسان سازي قرار دادند.
دوستاني كه به مدد بوم و رنگ، بهشت را بر زمين تصور دوباره سازي كردند.
و ... شايد خسته شديد، ولي مي بينيد آنقدر كثيرند و آنقدر بزرگ كه حتي برشمردن نامشان را ناتوانيم، چه رسد به حرمت نهادن بر وجودشان. اميدوارم بدانيم كه بزرگداشت منشا هنر از هنر ارجح تر است، زيرا اگر او نبود مسلم بدانيد هنري هم نمي ماند. تا او به مدد توانايي الهي خويش بر چارچوب نامحدود كائنات مهر ناچيزي و زبوني بزند و آن كند كه هيچ مخلوقي تا به امروز از آن كامل تر نكرده و بر تكامل آنچه كه از قبل بوده اينگونه نكوشيده.
تا به راستي ثابت كند كه
انسان خليفه خداست و اشرف مخلوقات
اميدواريم در كنار اين بزرگداشت ها، در كنار اينكه مي شناسيمشان و بر شناختن و شناساندن ايشان فخر مي فروشيم، ذره اي كوچك نيز بيفزاييم. آنان كه دستي بر آتش دارند و به اصطلاح خودمان مسئوليتي بر كشور؛ بنشينند، كميت و كيفيت بودن اينان را براستي كنكاش كنند. ببينيد، مشكلات چيست؟ كمبودها چيست؟ چه مي خواهند؟ از چه در عذابند؟  و ...
بدانند كه حافظ، سعدي و فردوسي و ... فقط يكي بود.
باكري و جهان آرا و ... يكتا بودند.
نصير يان ها، انتظامي ها، علي معلم ها، تجويد ي ها، حكيمي ها و ... هم يكتايند.
همانگونه كه شايد ديگر پس از اين زمان صادقي ها، شهيدي ها و قمشه اي هاي ديگر نداشته باشيم.

خبرسازان
علائم حياتي روي فرمان شما
سهراب نيكخواه- مرگ بر اثر تصادف يكي از مشكلاتي است كه تمام جوامع صنعتي با آن روبه رو هستند. در جوامع در حال رشد، اين مشكل تقريبا به شكل حادتري وجود دارد كه البته علل و عوامل گوناگوني دارد؛ رعايت نكردن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، استاندارد نبودن وسايل نقليه، مشكلات جاده ها وخيابان و... از جمله اين عوامل هستند.
يكي از عللي كه باعث تصادفات مرگبار مي شود خارج شدن راننده از حالت طبيعي است. مشكلات جسمي راننده وخارج شدن كنترل خودرو از دست وي، باعث تصادفات خطرناكي مي شود كه جان بسياري از افراد را به مخاطره مي اندازد. در كشورهاي غربي كه مصرف مشروبات الكلي و برخي از انواع موادمخدر آزاد است، قانوني وجود دارد كه رانندگي در شرايط غيرعادي را ممنوع مي كند، اما در برخي از موارد رانندگان، خود تصور نمي كنند كه در شرايط عادي نيستند و بر اين گمانند كه اثرات مواد مصرفي از بدنشان خارج شده است. به جز اين، مصرف برخي از داروها نيز مي تواند انسان ها را دچار خواب آلودگي يا بي تعادلي كند.
در برخي موارد ديگر، عصبانيت شديد يا خوشحالي زياد نيز تعادل روحي و جسمي راننده را برهم مي زند كه تمام اين موارد و مسائل ديگر، شرايطي را به وجود مي آورند كه احتمال وقوع تصادف را افزايش مي دهند.
در ايران آمار مشخصي در مورد تصادفات مربوط به غيرعادي بودن وضعيت جسمي راننده وجود ندارد، اما قطعا اين مورد نيز در آمار زياد تصادفات رانندگي در ايران موثر است.
پرگل كلانتري، دانش آموز رشته رياضي فيزيك پيش دانشگاهي دبيرستان شاهد اراك، دستگاهي اختراع كرده كه مي تواند علائم حياتي راننده و خلبان هواپيما را هنگام حركت بررسي كند.
هنگامي كه با كلانتري تماس گرفتيم، در جاده بود ؛ البته رانندگي نمي كرد! او درباره چگونگي كار اين دستگاه گفت: زماني كه دست راننده روي فرمان قرار مي گيرد، به كمك سنسورهاي تعبيه شده در داخل فرمان خودرو، ضربان قلب و دماي بدن راننده روي صفحه نمايشگر روبه رو كه در مركز فرمان است، نمايش داده مي شود و در صورت خارج شدن از حالت عادي، به راننده هشدار مي دهد.
اين سيستم داراي يك حافظه بوده كه مواردي نظير ضربان قلب، دماي بدن راننده، سرعت خودرو و بسته بودن كمربندها را در خود ذخيره كرده و در صورت وقوع تصادف، پليس با مشاهده اين جعبه سياه از وضعيت فيزيك بدن راننده حين رانندگي و نيز سرعت اتومبيل، اطلاع پيدا مي كند. اين سيستم همچنين در صورت خارج شدن وضعيت فيزيكي بدن راننده از حال عادي، با روشن وخاموش كردن متناوب چراغ هاي قرمز عقب خودرو، رانندگان خودروهاي عبوري پشت سر را نيز از خطر مطلع مي كند .
پرگل كلانتري مي گويد: هزينه ساخت اين دستگاه 20هزار تومان است و جنس آن بايد از عايق ضدحريق و ضد ضربه باشد. البته محل قرارگيري دستگاه و جنس آن، در نهايت به كارخانه توليدكننده بستگي دارد و نمونه ساخته شده از فلز است .
اين دانش آموز اراكي مي گويد كه براي توليد انبوه دستگاهش ابتدا با ايران خودرو مذاكره كرده، اما آنها هنوز جوابي نداده اند و تعلل مي كنند.
كلانتري بزودي قرارداد توليد اين دستگاه را با يك كارخانه آلماني خواهد بست. مانند هميشه ما تنها اجناس و توليداتي را كه از آن ور آبها مي آيند مي پذيريم و حاضر نيستيم به اختراعات جوانان خود اهميت بدهيم؛ در حالي كه توليد اين دستگاه در ايران مي تواند هم از نظر اقتصادي سود كلاني را عايد ما كند و هم اعتبار زيادي را نصيب صنعت خودروسازي ما سازد.
پرگل كلانتري، هم اكنون دوره پيش دانشگاهي خود را پشت سر گذاشته و از مهرماه امسال در دانشگاه حضور خواهد داشت. براساس قوانين، او نيازي به شركت در آزمون كنكور نداشته و مي تواند در هر رشته اي كه خواست تحصيل كند. كلانتري مي گويد كه خودش به رشته مهندسي پزشكي علاقه مند است، اما نظر مسئولان وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري نيز شرط است كه البته آنها نيز هنوز نامه او را نداده اند و در حالي كه حدود يك هفته تا آغاز سال تحصيلي فرصت باقي است، كلانتري نمي داند كه كجا و در چه رشته اي بايد تحصيل كند!
تقريبا مي توان گفت كه ما در برخورد با متفكران و مخترعان خود، آخرين رتبه را در جهان در اختيار داريم.
پرگل كلانتري به همراه چند جوان ايراني ديگر، فروردين امسال در سي وسومين دوره مسابقات بين المللي اختراعات و اكتشافات سوئيس كه در شهر ژنو برگزار  شد شركت كرد و در آن مسابقه توانست مدال طلا و ديپلم افتخار را از آن خود كند.
جشنواره اختراعات و فن آوري هاي ژنو، معتبرترين جشنواره جهاني در زمينه ارائه طرح ها، ابتكارات و اختراعات صاحبان علم و دانش روز دنياست. اين جشنواره، 33سال است كه هر سال برگزار مي شود و سه سازمان رسمي و مهم دنيا از سازمان مالكيت هاي فكري (WITO) گرفته تا فدراسيون بين المللي اختراعات و وزارتخانه هاي علوم و فن آوري كشورهاي معتبر و پيشرفته در دبيرخانه اين جشنواره حضور دارند. اين جشنواره معتبر جهاني از دو قسمت جداگانه تشكيل شده است؛ يكي بخش اختراعات در حال فروش و ديگري اختراعات عرضه شده براي داوري و تعيين سطح علمي و عملي. در بخش دوم اين جشنواره 70داور بين المللي از استادان دانشگاه هاي معتبر گرفته تا متخصصان عام در قسمت هاي مختلف شيمي، فيزيك، بيوتكنولوژي ، طرح هاي عرضه شده به جشنواره را داوري مي كنند و در 21 تا 24 كلاس مختلف به آنها امتياز مي دهند. اين جشنواره علاوه بر مدال هاي طلا، نقره و برنز كه برحسب امتيازات طرح هاي مختلف به آنها تعلق مي گيرد، 38جايزه ويژه ديگر مانند جوايز اسكار، وايپوو جايزه وزارت علوم روسيه نيز دارد كه به طرح هاي خاصي اعطا مي شود.

|  آرمانشهر  |   ايرانشهر  |   تهرانشهر  |   خبرسازان   |   در شهر  |   علمي  |
|  شهر آرا  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |