پنج شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۴۳- May, 8, 2003
معلم نان ندارد
رفع تبعيض امنيت شغلي اجراي قانون پرداخت ۲۵ درصد فوق العاده شغل معلمان و اولويت در استخدام معلمان حق التدريسي نيز اين بار از اساسي ترين مطالبات فرهنگيان بود
010460.jpg
ريحانه محمدي
هيچ كس تجمع آنها را نديد. زير سقف هاي كوتاه و چهار ديواري هاي محصور ايستادند و فقط سكوت كردند. حرف هاي دلشان را روي پلاكارد نوشتند و نوشته ها را فرياد زدند. سكوت كردند چون بسيار تمرينش كرده بودند. سكوت كردند چون نمي خواستند تاواني را كه در بهمن ۸۰ پرداخته بودند با بهاي سنگين تري متحمل شوند. اين بار سكوت كردند. به تلافي فريادهايي كه در طول ۲۰ روز درسال ۸۰ كشيدند.
بهمن سال ۸۰ بعد از گذشت سال ها، گسترده ترين قشر فرهنگي طبقه متوسط، اعتراضي صنفي اما آرام را آغاز كردند كه نزديك به بيست روز پياپي ادامه يافت. در آن ۲۰ روز اتفاقات بسياري به نفع و ضرر معلمان معترض رخ داد. از وابستگي هاي سياسي و حزبي، جناحي گرفته تا كتك خوردن و بازداشت چند تن از معلمان و از سوي ديگر همراهي گروهي از نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، مردم و... در همان دوران سرانجام پس از كشمكش هاي متمادي و اطلاعيه هايي كه مدام از سوي آموزش و پرورش منتشر مي شد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات خوش خبر معلمان شد. اما خوش خبري كه خبرهاي خوشش چندان تحقق پيدا نكرد. خبرهاي خوشي كه از پذيرفتن سازمان مديريت و برنامه ريزي براي كسري اعتبارات معلمان نويد مي داد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين متعهد شد ۲۵ ميليارد تومان به صندوق ذخيره فرهنگيان بپردازد تا طبق ضوابط هزينه شود. چند روز پس از آن نيز مرتضي حاجي اعلام كرد كه يارانه مسكن معلمان تا پايان سال ۸۰ پرداخت خواهد شد ضمن اينكه تا قبل از اتمام سال ۸۰ يك نوبت كمك غيرنقدي ۲۰ هزار توماني هم به هر معلم پرداخت خواهد شد. قول داده شد تا درسال ۸۰ درسه نوبت به معلمان كمك هاي غيرنقدي شود و باز هم قول داده شد كه ديگر هيچ وقت يارانه مسكن معلمان عقب نيفتد. توافق با وزارت مسكن براي حل مشكل مسكن معلمان، بيمه مكمل درماني معلمان، حل مشكل معلمان حق التدريسي و استخدام ۳۰ هزار نفر از آنان از ديگر مسائلي بود كه بعد از اعتراضات براي معلمان به دست آمد.
يك سال و نيم گذشت. معلمان تصميم گرفتند براي دومين بار خواسته هاي هزارساله خود را با زباني ديگر تكرار كنند. رفع تبعيض، امنيت شغلي، تسريع در تأسيس بانك فرهنگيان، اصلاح اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، اجراي قانون پرداخت ۲۵ درصد فوق العاده شغل معلمان و اولويت در استخدام معلمان حق التدريسي نيز اين بار از اساسي ترين مطالبات فرهنگيان بود. انگار كه در حد فاصل يك سال و نيم هيچ وعده و وعيدي متحقق نشده است.
همايش سكوت
آنها تصميم گرفتند يكبار ديگراعتراض كنند. اما اعتراضي كه ارزش وعده هايي را كه به آنها مي دهند، داشته باشند. شايد تصور كردند در قبال ۲۰ روز ترك كلاس و دوري ناخواسته از وظيفه و رسالت تدريس با وعده وعيدهايي مواجه شدند كه بعد از گذشت يك سال هيچ احتمالي براي وقوع آن وجود ندارد. پس اين بار فقط سكوت مي كنند. اما سكوتشان زير سقف هاي كوتاه ادارات كل آموزش و پرورش پنهان ماند و در همان پنهاني باقي ماند.
كميته پيگيري مطالبات معلمان در سال گذشته هر چند توانست ۶۰ هزار تومان بن غيرنقدي را براي معلمان دريافت كند و از اين طريق ۵ هزار تومان به حقوق فرهنگيان اضافه شد اما نتوانست حتي ذره اي فرهنگيان را از خط فقر دور كند.
طبق آمار وزارت آموزش و پرورش متوسط دريافتي فرهنگيان ۱۱۴ هزار تومان اعلام شده كه با اين رقم معلمان همچنان در رده گروه فقير جامعه جا خوش كرده اند و كميته مطالبات فرهنگيان نيز نتوانسته است شرايط زندگي متوسط را براي معلمان فراهم كند. دبير كل صنفي معلمان به صراحت عملكرد و نتيجه كار كميته پيگيري مطالبات را منفي ارزيابي مي كند. به اعتقاد او در بسياري از كشورها براي حل مشكلات و پاسخگويي به اعتراضات دو طرف پاي ميز مذاكره مي نشينند، اما اين كميته بدون حضور نماينده تشكل ها و يا نماينده هايي مستقيم تصميم گيري مي كند كه در نهايت به نتيجه اي هم نمي رسد. از سوي ديگر گفته مي شود وزير آموزش و پرورش هيچ گونه ارتباط منطقي با نمايندگان معلمان يا تشكل هاي صنفي برقرار نكرده و حتي جلسات پرسش و پاسخ وي با فرهنگيان به اختلاف و بي ثمري كشيده شد.
فرهنگيان اگرچه در كنار همه اعتراضات و خواسته هاي صنفي خود استيضاح وزير آموزش و پرورش را از مجلس و مجلسيان خواستار شدند اما همواره تأكيد كردند استيضاح وزير پاسخ همه خواسته ها و نيازهاي آنان نيست.
تصميم گرفته شد شنبه ۱۳ ارديبهشت فرهنگيان در مناطق نوزده گانه استان تهران و در نه شهرستان به طور همزمان براي رسيدگي به خواسته ها و مطالبات خويش در ادارات محل خدمت به صورت مكتوب و با دست داشتن پلاكارد خواسته هاي خود را بيان كنند. اما همه ماجرا به همين سادگي اتفاق نيفتاد. فرمانداري زنجان در نامه اي به رئيس آموزش و پرورش استان صدور هرگونه مجوز براي راهپيمايي يا مراسم را در معابر عمومي ممنوع اعلام كرد. در اين نامه برگزاري مراسم روز معلم در مكان هاي سرپوشيده و محصور با رعايت موازين قانوني، بلامانع اعلام شد. در بخش ديگري از اين نامه با تأكيد بر رسيدگي به مشكلات و نيازهاي رفاهي فرهنگيان به شيوه مناسب، هرگونه اعتصاب فرهنگيان و حضور نيافتن در محل كار به ويژه كلاس هاي درس تخلف محسوب شد. تحصن همراه با سكوت در مناطق مختلف تهران و بسياري از شهرهاي كشور آغاز شد. هرچند در برخي مناطق به خاطر تعداد زياد فرهنگيان و مطالبات، همايش سكوت دقايقي به تنش كشيده شد. در منطقه ۱۵ تهران رئيس آموزش و پرورش منطقه به جمع معلمان پيوست و در منطقه ۸ تهران نيز، فرهنگيان با تجمع در اداره آموزش و پرورش مطالبات خود را در چارچوب قانون بيان كردند. آنها در روي پلاكاردهاي خود نوشتند سكوت كردن در اين تجمع به معناي پايين بودن سطح مطالبات آنها نيست، بلكه فقط به خاطر حفظ امنيت ملي از هرگونه رفتار تند اعتراض آميز خودداري مي كنند. در ديگر مناطق تهران نيز فرهنگيان به شيوه اي اما با رعايت شرط سكوت مطالبات خود را بيان كردند. تقليل كار هفتگي از ۲۴ ساعت به ۲۲ ساعت و افزايش دستمزدشان به ۲۶ درصد از جمله مطالبات فرهنگيان بود كه روز شنبه ۱۳ ارديبهشت از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر ادامه يافت. در مشهد در همين چند ساعت محدود همايش سكوت تعدادي از معلمان مضروب شده و عده اي ديگر بازداشت مي شوند. در اصفهان نيز تحصن معلمان منجر به تعطيلي نيمه رسمي مدارس اصفهان شد. اما با همه اتفاقات همايش سكوت به پايان رسيد.
مطالبات تكراري
همايش سكوت ظهر روز شنبه با همه درگيري هاي پنهان شده و همه پلاكاردهاي فرهنگيان به پايان رسيد. هدف بيان دوباره مطالبات فرهنگيان بود و يادآوري اين نكته كه حتي با اعتراضات آنها در بهمن ۸۰ و آن همه كشمكش هيچ گره اي از مشكلات اقتصادي و معيشتي فرهنگيان گشوده نشد. آنهايي كه اين بار معلمان را به ترس از فرياد زدن متهم كردند فراموش كرده بودند در ماه هاي پاياني سال ۸۰ معلمان تاوان بسياري را براي بيان مطالباتشان پرداختند.
همان روزي كه فرمانداري تهران مجوز تجمع فرهنگيان در مقابل مجلس را صادر نكردند، و معلمان و فرهنگيان خارج از همه قواعد و بايدها و نبايدهايي كه سر كلاس درس به دانش آموزانشان تدريس مي كردند، قواعد را شكستند و خارج از قانوني كه حكم مي كرد بايستند، نايستادند و حركت كردند، فهميدند آنها همان گونه كه با شاگردانشان در بيان حقايق صادقند ديگران اين گونه با آنها صادق نيستند.
هر چند به نظر مي رسد نتايج تحصن هاي صنفي معلمان در سال ۸۰ ظاهراً نتيجه بخش بوده و رضايت خاطر معلمان را به همراه داشت اما عدم تحقق وعده ها همه خوشي را از دل فرهنگيان زدود و آنها را خسته تر از روزهاي قبل كرد آنقدر خسته كه تصميم گرفتند فرداي روز معلم خواسته هاي تكراري اما بي پاسخ خود را به شيوه اي كم هزينه تر بيان كنند تا حداقل در بيان آن همچون گذشته متضرر نشوند. فقر اگر تا ديروز در چند قدمي فرهنگيان خانه كرده بود، امروز در خانه فرهنگيان بيتوته كرده و عجيب به آنان ياد داده چگونه گونه هاي خود را سرخ و خون دار نگه دارند تا همچنان در ديدگاه شاگردانشان با ابهت باقي بمانند. آنها نمي دانند چرا شاگردانشان همواره از چهره هاي خشن، پيشاني پراز خطوط عميق و نامفهوم آنها صحبت مي كنند. آنها نمي دانند شاگردانشان چرا از ديدن چهره هاي رنجور آنها خسته اند، آنها نمي دانند شاگردانشان چرا اينقدر شلوغ مي كنند، پرخاش مي كنند، شيطنت مي كنند و مي خواهند كه آخر نوجواني كردن باشند. آنها خوب مي دانند كه از ۸ ساعت ايستادن، از توضيح دادن، از تدريس كردن، از پاسخ دادن، از حمل كردن غصه هاي شاگردانشان در همه ۲۴ ساعت زندگي، از ديدن چهره صاحبخانه اي كه گاه فراموش مي كند اين مستأجر روزي معلم كودكش بوده و از همه و همه خسته اند. فقر مدت هاست كه در خانه فرهنگيان را كوبيده است. وارد شده و اتراق كرده و ميزبان چاره اي جز پذيرفتن آن نداشته است. آنها هر روز در صفحه اول مشق خود مي نويسند: معلم نان ندارد.

كشور جديد، سنت هاي جديد
ترجمه: مسعود رجبي
010475.jpg

كريسمس مي تواند براي مهاجران ايالات متحده زمان هيجان انگيزي باشد اما هنگامي كه آنها سعي مي كنند در اين ايام آداب و رسوم آمريكايي را بفهمند و آن را از آن خود كنند اين ايام به همان اندازه برايشان گيج كننده است. شب كريسمس براي بستي كامپس كه يك مهاجر ونزوئلايي در آمريكا است به جشن هايي شباهت دارد كه او و خانواده اش در وطنشان داشته اند و از آن لذت مي برده اند. آنها در اين شب به كليسا مي روند و پس از دعا به خانه بر مي گردند و غذاهاي سنتي درست كرده و به همديگر هديه مي دهند و رقص و شادي مي كنند. پاسكال ماداو يك پناهنده ليبراليايي است. براي او شب كريسمس يك موسم مذهبي است. سال گذشته كه او براي اولين بار تعطيلات كريسمس را در ايالات متحده مي گذراند شب كريسمس به كليسا رفت و پس از آن هنگامي كه به خانه بازگشت براي خانواده خود و دوستاني كه در وطن خود داشت نيز دعا كرد.
فايروين كاساهون يك پناهنده اهل اتيوپي است و دو سال قبل با شوهرش به آمريكا آمد. آنها در اين شب با دوستانشان مهماني كوچكي در آپارتمان مسكوني خود مي گيرند. او مي گويد: اينجا تنها يك مشكل وجود دارد و آن نبود مواد اوليه براي درست كردن غذاهاي بومي اتيوپي است. تازه واردان به آمريكا هنگامي كه شروع به زندگي در اين كشور مي كنند بايد در موارد زيادي خود را با فرهنگ آمريكايي سازگار كنند. يكي از اين مسايل آموختن درباره «آداب و رسوم آمريكايي» كريسمس است. برخي از اين مهاجران با تكيه بر ميراث و دين كشور خود و آميختن آن با سنت هاي آمريكايي لذت مي برند. برخي ديگر متعلق به حوزه هاي غير مسيحي هستند ممكن است صرفاً از بيرون ناظر اين قضايا باشند. براي حدوداً يك ميليون مهاجر و پناهنده اي كه هر ساله وارد آمريكا مي شوند اين جشن ها مجسم كننده روياي آمريكايي اي هستند كه آنها قبل از آنكه وارد آمريكا شوند سال ها آن را در دل داشتند. بسياري از اين تازه واردان از شدت نور، كثرت درختان، تزئينات و وفور غذاها و هديه هاي شب كريسمس بهت زده مي شوند.
010480.jpg

جيم توراي كه يك مسلمان گامبيايي است مي گويد: «وقتي كه براي اولين بار اين درختان ها و تزئينات را ديدم متعجب شدم. چه كسي هزينه اين نورافشاني ها را مي پردازد؟ در گامبيا عرضه نيروي الكتريسيته بسيار محدود است. ايام كريسمس براي برخي از مهاجرين مي تواند وقت پريشاني و غم باشد و خاطرات آنچه كه در كشورشان كشيده اند گاه بر اوقات شاديشان سايه مي افكند. آنها براي خانواده هاي خود كه بسيار از هم دور افتاده اند احساس دلتنگي مي كنند. به طور مثال همسر و چهار بچه ماداو هنوز در آفريقا در يك كمپ پناهندگان زندگي مي كنند و منتظر آن هستند كه به او بپيوندند. روبرت ميك، مدير برنامه اسكان مجدد در موسسه بين المللي بوستون مي گويد: پناهندگان يك تصور كلي از معناي تعطيلات دارند و آن را با توجه به ويژگي ها و سنن خود فردي مي سازند. سپس آنها متوجه كمبودها مي شوند. در نتيجه تعطيلات براي آنها بسيار بسيار دشوار مي شود. ماهيت سكولار جشن هاي كريسمس در يك فرهنگ مصرف گرا نيز براي بعضي تازه واردان مشكلاتي ايجاد مي كند. بتي سيمون مدير مؤسسه بين المللي اسكان مجدد در رودآيزلند مي گويد عامل ديني براي مهاجران تازه وارد بسيار مهم است. تازه واردان پيوسته از آداب و رسوم سكولار كريسمس، گيج و متحير مي شوند و مي پرسند بابانوئل كيست و گوزن شمالي، سورتمه، لوله بخاري و. . . چه معنايي مي دهد. حتي سرودهاي كريسمس نيز چالش برانگيز هستند. آقاي سيمون مي گويد برخي از ترانه ها و آوازهاي كريسمس براي مهاجريني كه از سرزمين هاي پر برف و يخ نيامده اند اسرارآميز است. شما حتي نمي توانيد اين سرودها را برايشان ترجمه كنيد.
پناهندگان غير مسيحي نيز تعطيلات ايام كريسمس را دشوار حس مي كنند زيرا در نظر آنان اين ايام نوعي جشن خانوادگي مسيحيان است. والدين مهاجر در ايام كريسمس با مشكل ديگري مواجه مي شوند و آن عبارت است از كم پولي؛ اين تصور كه قادر نيستند براي كودكانشان هدايايي بخرند. كلي ليتل مدير مركز اسكان مجدد پناهندگان هرتلند در اماها مي گويد: در ايام كريسمس كودكان آمريكايي هداياي زيادي دريافت مي كنند اما خانواده پناهندگان در وضعيتي نيستند كه براي كودكانشان هديه بخرند با همه اينها بها صدر كه يك ايراني است و زبان انگليسي و كلاس هاي آموزش اصول شهروندي را در مؤسسه بين المللي اسكان مجدد در پراويدنس تدريس مي كند از توصيف و تشريح چگونگي تعطيلات كريسمس براي دانش آموزان لذت مي برد. بيش از چهل درصد كساني كه در كلاس او حضور دارند از آمريكاي مركزي و جنوبي هستند. او مي گويد: براي عده اي از مردم آمريكاي لاتين ايام كريسمس زماني براي شادي و شعف است و كريسمس براي آنها معناي زيادي دارد. برعكس براي آسياي جنوب شرقي ها كريسمس به آن اندازه اهميت ندارد. او بر ميانه روي تأكيد مي كند و به دانش آموزانش مي گويد هديه كريسمس حتماً نبايد قيمت زيادي داشته باشد شما مي توانيد هرچيزي را هديه بدهيد و ضرورتاً نبايد همه غذاهايي را كه در جشن كريسمس آماده مي كنند تهيه كنيد.
او به دانش آموزانش توصيه مي كند كه تبليغات رسانه ها را در مورد چگونگي برگزاري جشن كريسمس به طور كامل نپذيريد. يكي از راه هاي تسكين بخشيدن تنهايي و غربت مهاجرين و كمك به آنها براي آنكه در ايام كريسمس لذب ببرند گروه هايي همانند گروه مؤسسه بين المللي اسكان مجدد مي باشند. اين گروه يك مركز غيرانتفاعي است كه در سراسر آمريكا به مهاجرين و پناهندگان براي برگزاري جشن هاي تعطيلات ايام كريسمس خدمات رساني مي كند. تنوعي از زبان هاي مختلف و غذاخوري اي كه سرشار از انواع غذاهاي مختلف است حال و هواي يك ايالات متحده كوچك را به اين جشن ها مي بخشد. در اينجا، پراويدنس، مؤسسه بين المللي اسكان مجدد هر ساله يك ميهماني جشن كريسمس براي مهاجرين ترتيب مي دهد. سال قبل اين مهماني در يكشنبه ۲۲ دسامبر برگزار شد. كليساي يكتاپرستان در اين جشن هدايايي به كودكان داد و بيمارستان زنان و كودكان نيز هزار دلار براي خريدن لباس هاي زمستانه براي اين تازه واردان به آمريكا هزينه كرد. حتي هنگامي كه افراد نيكوكار نيز مي خواهند براي مهاجرين هدايايي بخرند اين كار با مشكل همراه است. پرسيدن از مهاجران در مورد چيزهاي مورد علاقه شان كار بسيار سختي است. خانم ليتل مي گويد: شما به خانه اين افراد مي رويد و مي بينيد كه آنها فقط از امكانات اوليه زندگي برخوردارند و اساساً چيزي ندارند. اما وقتي از آنها مي پرسيد كه چه چيز نياز دارند و يا دوست دارند چه چيزهايي داشته باشند آنها نمي دانند چه بگويند. يك زوج بوسنيايي با سه فرزند نوجوان پس از ده سال آواره جنگي بودن در ماه سپتامبر به اماها وارد شدند. هنگامي كه ليتل در مورد سايز لباس هايشان از آنها سؤال كرد آنها به او گفتند ما نمي دانيم سايز لباسمان چند است، ما مدت هاست از فروشگاه ها خريد نكرديم.
ما از ميان لباس هايي كه صليب سرخ به ما مي داد آن را كه اندازه تنمان بود برمي داشتيم. او همچنين از يك بيوه بوسنيايي و سه فرزندش پرسيد كه چه چيز دوست دارند. دختر بزرگ خانواده گفت: ما از آن افرادي نيستيم كه بتوانند بگويند ما اينو مي خواهيم، اونو مي خواهيم. ما يك آپارتمان داريم، مبلمان و وسايل خانه داريم، ظرف و ظروف داريم و فكر نمي كنم كه به چيز ديگر نياز داشته باشيم، خانم ليتل با پرس و جوي مؤدبانه سرانجام پاسخي براي اينكه آنها چه چيزهايي دوست دارند مي يابد، پسرك دوست دارد يك تخته اسكيت داشته باشد، يكي از دخترها عاشق دوربين عكاسي است تا بتواند عكس هايي بگيرد و به وطنش بفرستد و دختر بزرگ دوستدار نواختن موسيقي با گيتار است. خانم ليتل مي گويد وقتي ما اين وسايل را كادو شده به اينها تقديم كنيم چقدر لحظه هيجان انگيزي است. هنگامي كه ليتل با شركت ها و افراد سروكار دارد تا كساني را پيدا كند كه هزينه جشن هاي تعطيلات كريسمس هر يك از اين خانواده هاي مهاجر را برعهده بگيرند با پاسخ هاي مسرت بخشي مواجه مي شود. بسياري از داوطلبان به خاطر فرصتي كه ليتل براي آنها فراهم كرده است از او تشكر مي كنند.
ادامه دارد

قضاوت آمريكايي ـ ۲۶
زندانيان جوان
010470.jpg
عقيده به اينكه زنداني كردن بسياري از جوانان موثر است امروزه محافظه كاران از يك گروه از اصلاحاتي كه شمار جوانان زنداني شده را افزايش دهد حمايت مي كنند، اين اصلاحات عبارتند از:
•جايگزيني فلسفه بازپروري دادگاه اطفال با اتخاذ يك سياست بسيار خشن كه تنبيه را متناسب با جرم كند.
• تصويب قوانين محكوميت اجباري براي جوانان متهم به جرايم خشن و جرايم مواد مخدر.
•ساختن نهادهاي تأديبي بيشتر ويژه جوانان.
منتقدين نگهداري در يك نهاد به عنوان درمان يا بازداشت [منتقدين زنداني كردن] فكر مي كنند كه آن كار هزينه بسياري مي طلبد و مجرمين بسيار سخت شده اي را به وجود مي آورد. اصلاح طلبان از دور كردن همه (به جز جوانان خشن) از زندان هاي اطفال و از قرار دادن آنها در برنامه هاي اجتماعي، حمايت مي كنند. زندان زدايي شامل فراهم كردن برنامه هايي در اجتماع به جاي نهادهاي نگهداري كننده است. حاميان زندان زدايي اظهار مي دارند كه اين كار بشردوستانه تر، ارزان تر و موثرتر در كاهش بزهكاري است تا از اصلاح آنان از طريق زندان، مطالعات تجربه زندان زدايي [اصلاح تبهكاران از طريق نهادهاي غيرتأديبي و در جامعه] در ايالت ماساچوست نتايج مثبتي را عرضه كرده است. در اوايل و اواسط دهه ،۱۹۶۰ جرايم ميلر ـ حامي اصلاح در دادگاه اطفال ـ به ايالت هاي بسياري در راستاي زندان زدايي از سيستم هاي دادگاه اطفالشان كمك كرد. در ماساچوست، فرماندار، تمام مدرسه هاي [نهادهاي] اصلاحي را با حدود ۲۰۰ برنامه غيرانتفاعي مختلف جايگزين كرد.
از قبيل خانه هاي گروهي و مداواي فشرده فردي در بدترين موارد. محققين دريافته اند كه يك دهه بعد از اينكه ماساچوست مدارس [نهادهاي] اصلاحي اش را تعطيل كرد، نرخ تكرار جرم بسيار پايين تر از ايالت هايي بود كه بر اعتماد به زندان و مدارس اصلاحي ادامه دادند. در ماساچوست [فقط] درصد از جواناني كه براي ۳۶ ماه آزاد شده بودند مجدداً مرتكب جرم يا زنداني شدند. در مقابل، تگزاس نرخ تكرار جرمي ۴۳ درصدي و كاليفرنيا نرخي ۶۲ درصدي داشتند. به علاوه وقتي كه جوانان ماساچوست مرتكب جرايم جديدي مي شدند نسبت به جرايمي كه توسط مجرمين در ايالت هاي داراي قوانين سخت تر انجام مي شد، اين تخلفات كمتر جدي بودند. برطبق گفته ميلر، جنبش زندان زدايي موفقيت آميز بود. اصلاحاتي كه هزينه بيشتري از زنداني كردن در نهادهاي تأديبي، نداشتند. نرخ تكرار جرم كمتري را باعث شده و منجر به استقرار حقوق مدني و عدالت اجتماعي و شايستگي شد.
• عقيده به اينكه اردوگاه ها، خلافكاران جوان را به طريق شيوه هاي مجرمانه شان شوكه مي كنند، اردوگاه ها، برنامه هاي نهادي كوتاه مدتي هستند كه شامل پرورش جسمي سختي است براي بسط نظم و احترام به اقتدار برخي برنامه ها نيز، تحصيلات، كارآموزي شغلي و بازپروري را فراهم مي كنند. ارزيابي ها فاش كرده است كه اردوگاه ها نرخ تكرار جرم را كاهش نمي دهند و خودبه خود ازدحام جمعيت زندان را هم نمي كاهند. مدافعين، انضباط خشن و رهيافت نوع نظامي براي تنبيه كردن را تحسين مي كنند اما منتقدين، به مواردي اشاره مي كنند كه در آن كاركنان اردوگاه ها از زندانيان سوءاستفاده كرده اند. ۵ كارمند اردوگاه پسران رنچ Boys Ranch ـ اردوگاهي در آريزونا براي جوانان بزهكار ـ متهم به قتل در مرگ يك پسر در سال ۱۹۹۸ شدند. بازپرسان كاليفرنيا و آريزونا، پس از اينكه يك جوان ۱۶ ساله به خاطر اعمال شاقه فوت شد، يك الگوي سوءاستفاده را دريافتند.
• عقيده به اينكه جوانان براي حفاظت از خود در مقابل خشونت محلي، به باندهاي تبهكار ملحق مي شوند: باندهاي جوان تبهكار، يك مشكل رو به رشد و جدي در آمريكا شده است. نياز به امنيت جسمي و حفاظت فقط يك دليل براي ملحق شدن به باندهاي تبهكار است. دلايل ديگر شامل جست وجو براي يك احساس تعلق گروهي، نياز به رسميت و شناخته شدن، نياز به قدرت، هيجان و غريزه احساس خوداتكايي و منزلت اجتماعي است. مشكل اين جواناني كه براي حفاظت از خود به باندها ملحق مي شوند اين است كه آن قضيه، تفكر ما را درباره باندها نادرست جلوه مي دهد. ايروينگ اسپرگل، استاد دانشگاه شيكاگو مي گويد: «بچه هايي كه به خاطر كسب منزلت اجتماعي يا حفاظت خود به باندها ملحق مي شوند معمولاً دچار مشكلات بيشتري مي شوند. بچه هايي كه موفق به دور شدن از باندهاي تبهكار مي گردند خودباوري خويش را در جاي ديگري يافته اند. » مطالعه وزارت دادگستري در سال ۱۹۹۸ از اين ايده اسپرگل حمايت كرد. آن مطالعه نشان داد آنهايي كه به خاطر حفاظت از خود به باندها ملحق مي شوند اغلب از خشونت هاي جدي در حملاتي كه بخشي از تشريفات وارد شدن به باندهاست، رنج مي برند. اين مطالعه همچنين نشان داد كه اعضاي باندها بيش از همتايان [هم سن و سال هاي] خود كه عضو باندهاي تبهكار نيستند، دوست دارند مرتكب جرايمي از قبيل مواد مخدر، دزدي اتومبيل و تيراندازي شوند. اعضاي باند بيشتر مايل به داشتن سلاح هستند. بنا به گفته اسپرگل، بهترين نتيجه دوري جوانان از اين باندها، يافتن يك شغل قانوني است.

حاشيه زندگي
• همه بسيج شده اند
تروريست ها ديگر در امان نخواهند بود. وزراي كشور و دادگستري كشورهاي صنعتي بزرگ جهان كه روز دوشنبه گذشته در پاريس پايتخت فرانسه با يكديگر ديدار كردند در نظر دارند تا نوع جديدي از گذرنامه كه شناسايي و در نتيجه دستگيري تروريست ها را آسان تر مي كند مورد استفاده قرار دهند. شركت كنندگان در اجلاس پاريس گفتند كه پاسپورت هاي جديد داراي اطلاعاتي درخصوص اثر انگشت و احتمالاً عنبيه چشم صاحب گذرنامه خواهد بود كه كار را براي دزديدن و جعل پاسپورت ها بسيار مشكل مي سازد. فرانسه و آمريكا قرار است رياست گروهي كه اسناد جديدي را در اين باره تا اكتبر سال آينده ميلادي ارائه خواهد داد برعهده گيرند. هر چند اعضاي اين گروه در مورد بحران عراق دچار اختلافات شديد بودند اما تا جايي كه مسئله به تروريسم و جنايت مربوط مي شود وزراي كشور و دادگستري اين كشورها متحد بودند.

• برگزاري نمايشگاه آلودگي هوا
010465.jpg

قرار است اولين نمايشگاه آلودگي هوا و سلامت كودكان با هدف ارتقاي سطح آگاهي عموم برگزار شود. برنامه اجرايي اين نمايشگاه حول حضور كودكان در رده هاي سن مختلف در محيط نمايشگاه و فعاليت هاي مختلف هنري و عملي در راستاي شناخت مفاهيم آلودگي هوا، راهكارهاي مقابله با آن، ارائه آثار هنري توسط كودكان و اجراي نمايش و سرود در اين زمينه، برگزاري مسابقات مختلف اهداي جوايز به آثار برگزيده تدوين شده است. گفتني است محور هفتم طرح جامع كاهش آلودگي هوا تحت عنوان آموزش اشاره به امر مهمي در خصوص ارتقاي سطح آگاهي عموم و اطلاع رساني دارد و در نهايت با مشاركت فعال و آگاهانه مردم در اين زمينه به استقبال هواي پاك مي رود. تجربيات جهاني نشان مي دهد كه اقشار مختلف مردمي بهترين مجريان كنترل آلودگي هوا شناخته شده اند.

• بيچاره مردم چين
چين استفاده تفريحي مردم از ذخاير آب پكن را ممنوع اعلام كرده است. هدف از اين اقدام جلوگيري از آلوده شدن آب آشاميدني اهالي شهر به عامل بيماري سارز است. شنا، ماهيگيري و قايقراني در آبگيرها و حوضچه هاي ذخيره آب ممنوع اعلام شده است. اقدامات جديد پس از آن اتخاذ مي شود كه سازمان بهداشت جهاني هشدار داد كه براساس تحقيقات انجام شده ويروس سارز مي تواند براي مدتي به مراتب طولاني تر از آنچه كه قبلاً تصور مي شد بيرون از بدن انسان زنده و فعال باقي بماند. اين تحقيقات نشان مي دهد كه ويروس سارز قادر است تا ۲۴ ساعت روي سطوح مختلف و تا چهار روز داخل فاضلاب شهري دوام داشته باشد. فعاليت هاي شهري با ركود مواجه شده و مدارس پكن همچنان تعطيل است و اهالي ترجيح مي دهند در موارد غيرضروري كمتر از خانه هاي خود خارج شوند. اهالي شهر از امكان ابتلاي به سارز به شدت نگران هستند و به هر نوع اقدامي براي مراقبت از خود در برابر اين بيماري دست مي زنند. مقامات چيني گفته اند كه تاكنون دويست و شصت نفر در اثر ابتلاي به سارز در سرزمين اصلي چين جان خود را از دست داده اند.

• ركورد ۴۰ ثانيه اي
دانشمندان آمريكايي موفق به طراحي يك برنامه كامپيوتري شدند كه ۴۰ ثانيه قبل از وقوع زلزله در خصوص آن هشدار مي دهد. اين سيستم جديد ۴۰ ثانيه قبل از وقوع زلزله در خصوص آن هشدار داده ضمن آنكه قدرت تعيين شدت زلزله در حال وقوع ميزان نزديكي آن و موفقيت كانون آن را در همين زمان دارد. هشدار ۴۰ ثانيه زودتر از موعد وقوع به مردم امكان مستقر شدن در پناهگاه ها را فراهم مي كند تغيير مسير هواپيماها را مقدور مي سازد و باعث مي شود تا شبكه هاي كامپيوتري كه تمام سيستم هاي شهري را كنترل مي كند قبل از كار افتادن خاموش شوند. اين برنامه در كاليفرنيا طراحي شده است و هم اكنون قابليت عملكرد در كاليفرنياي جنوبي را كه دقيقاً بر روي گسل ها واقع است دارد.

• مجسمه ها در عراق افتادند
مردم شهر بصره مجسمه هاي سربازان عراقي را كه در جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران كشته شده بودند منهدم كردند. محمد خليل الباويي (۳۲ ساله) در گفت وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» در اين باره گفت: «ما اين مجسمه ها را به اين خاطر از بين مي بريم كه وجهه ايران و مردم اين كشور كه از دوستان ما هستند، در نزد كودكانمان مخدوش نشود، چرا كه ايران نمي تواند دشمن مردم ما باشد. » وي تاكيد كرد، مردم عرب و فارس به دليل قرار گرفتن در يك موقعيت جغرافيايي همواره در طول تاريخ با يكديگر رفت و آمد داشته و روابط دوستانه اي بين آن ها حاكم بوده است. خليل كه از افراد با نفوذ شهر بصره است، همچنين تاكيد كرد كه صدام به شدت از انقلاب اسلامي و مردم ايران واهمه داشت و روحيه ضدايراني و نفرت را در منابع آموزشي گنجانده بود. گفتني است، سربازان نتوانستند مانع از اين اقدام مردم بصره شوند.

• فيلترهاي جديد براي اينترنت
گفته مي شود در هفته هاي اخير برخي از سايت هاي غيرمجاز كه اقدام به انتشار مطالبي غيراخلاقي به همراه مطالب سياسي داشته اند توسط شركت مخابرات فيلترگذاري شده است. مهندس مسعود داوري نژاد معاون مخابراتي وزير پست و تلگراف و تلفن اعلام كرده است. فيلترينگ دو زاويه بحث دارد كه بخشي مربوط به سايت هاي سياسي و بخشي ديگر مربوط به سايت هاي ضد اخلاقي مي شود. وي گفته است: در اين رابطه شركت مخابرات در حال خريداري نرم افزارهاي ويژه اي است كه مي تواند به صورت حرفه اي چنين سايت هايي را فيلترگذاري كند و ظرف يك تا دو ماه آينده اين اقدام صورت مي گيرد. تاكنون چندين دستگاه و شورا اين قضيه را مورد بررسي قرار داده اند اما تاكنون مكان و افراد مشخصي تعيين نشده اند كه به صورت روشن با سايت هاي غيراخلاقي برخورد كنند.

زندگي
ادبيات
اقتصاد
ايران
جهان
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |