دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۰۶ - July . 14, 2003
شهردار تهران:
بزرگراه هاي نيمه تمام تهران بايد امسال تكميل شود
003990.jpg
گروه شهري: محمود احمدي نژاد شهردار تهران گفت: بدون شك يكي از مهمترين مراكز توجه شهرداري تهران بخش عمراني است، بسياري از كارهاي بزرگ در تهران يا شروع نشده و يا نيمه كاره مانده است.شهردار تهران دراين باره به بزرگراههاي نيمه تمام اشاره كرد كه به دليل برخورد با تاسيسات دولتي،نظامي وانتظامي نيمه كاره مانده است.
وي تاكيد كرد: امسال اين بزرگراه ها بايد تكميل و به بهره برداري برسد.
به گزارش خبرنگار ما شهردار تهران در مراسم معارفه حميدرضا رازقي و محمد جواهري به ترتيب به عنوان مدير عامل سازمان نوسازي شهر تهران و مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران و مديرعامل شركت نوسازي عباس آباد از ناهماهنگي و عدم انسجام موجود در مديريت كلان شهر تهران انتقاد كرد وگفت: با مسائل بسيار پيچيده و حساس شهر تهران نبايد ساده انگارانه و ناهماهنگ برخورد كرد، خطرات زيادي شهر تهران را تهديد مي كند اما عملا تصميمات اتخاذشده در جهت رفع اين معضلات نبوده است.
وي افزود: اگر بنا بر نوسازي بافت فرسوده ۴۵ درصدي شهر تهران است بايد ساز و كارهاي لازم جهت مشاركت و حضور سهل و روان عموم مردم فراهم شود در حاليكه قوانين مدون موجود محدودكننده حضور مردم و مانع تحقق اين مهم است.
به اعتقاد شهردار تهران تصميمات مربوط به نوسازي شهر تهران خارج از شهرداري و بدون توجه به واقعيات اتخاذشده و عملا مشاركت مردم در اين حوزه را محدود كرده و هيچكس هم پاسخگو نيست.
وي تاكيد كرد: شهر تهران نوسازي خواهد شد و شهرداري تهران همه همت خود را در اين باره بسيج خواهد كرد.
وي در اين زمينه از دولت و بانكها و همه كساني كه توان سرمايه گذاري در امر نوسازي بافتهاي فرسوده را دارند دعوت كرد در اين مهم شركت كنند.
شهردار تهران از اراضي عباس آباد به عنوان تنها فرصت شهرسازي در قلب شهر تهران نام برد كه متاسفانه در يك دوره فترت بسياري از ارگانها و نهادها كه حتي حضورشان در تهران هيچ توجيهي ندارد با قيمت ارزان اراضي عباس آباد را كه بايد در خدمت نيازهاي فرهنگي و اجتماعي مردم تهران قرار گيرد تصرف كرده و بعضا با طراحي نامتجانس بدون اصالت و هويت فرهنگي به صورت نيمه كاره رها كردند بدين وسيله به اصل حقوق شهروندان لطمه زدند كه ما اجازه اين كار را به آنها نمي دهيم.
وي از مديرعامل جديد شركت نوسازي عباس آباد خواست جلوي اينگونه اقدامات را گرفته و تا آنجا كه مي تواند اراضي خريداري شده از جانب اين ارگانها و نهادها را پس بگيرد و يا اقدامات آنها را محدود به يكسري مشخصات ديكته شده از طرف شهرداري تهران كند.
احمدي نژاد بر اصلاح كيفيت نوسازي آسفالت معابر تاكيد كرد و گفت: سالانه ۳ ميليون تن آسفالت در تهران مصرف مي شود كه بعضا اين سرمايه عظيم ملي به دليل ناهماهنگي عمليات حفاري شركتهاي آب و فاضلاب، مخابرات، گاز وبرق، عمليات آسفالت كاري شهرداري به هدر مي رود و از عمر مفيدي برخوردار نيست و به همين دليل شيريني خدمات اين نهادها به كام مردم نمي نشيند.
وي از مديران جديد نوسازي شهر تهران خواست از تجربيات مديران سابق اين حوزه استفاده كنند.

درياچه اروميه غرق در بحران
003935.jpg
به رغم آبگيري مناسب درياچه اروميه در سال جاري و كاهش غلظت نمك آب درياچه، شرايط زيست گونه آرتميا همچنان با مشكل مواجه است.
كارشناس مركز تحقيقات آرتميا دانشگاه اروميه در گفت وگو با قلم سبز ايران با اشاره به بالابودن غلظت نمك آب درياچه اروميه براي تكثير آرتميا در اين درياچه گفت: غلظت نمك آب درياچه هفته گذشته ۲۵۰ گرم در ليتر برآورد شد كه در مقايسه با سال قبل كه خشكسالي شديدي بر منطقه و درياچه حاكم بود حدود ۸۰-۷۰ گرم در ليتر كاهش يافته است.
رامين مانافر گفت: بالاترين حد نرمال شوري آب براي تكثير آرتميا تا ۲۰۰ گرم در ليتر تخمين زده شده است كه با توجه به افزايش شوري آب در سالهاي گذشته و كاهش تكثير آرتميا برداشت اين گونه سخت پوست آبزي در درياچه به مدت ۲ سال است متوقف مانده است. وي همچنين عمق آب درياچه را ۵ متر و ۸۰ سانتي متر اعلام كرد كه در مقايسه با سال قبل يك متر و ۸۰ سانتي متر افزايش يافته است.

برنامه كاهش آلودگي هوا و ترافيك تهران اعلام مي شود
گروه شهري: شهردار تهران  از اعلام  برنامه  كاهش  آلودگي  هوا و ترافيك  تهران  در آينده اي  نزديك  خبر داد.محمود احمدي  نژاد در مصاحبه  با واحد مركزي  خبر در پاسخ  به اين  سئوال  كه   آيا براي  كاهش  ترافيك  و آلودگي  هوا در تهران  برنامه  زوج و فرد كردن  خودروها را پيشنهاد خواهيدكرد، گفت : يك  برنامه  نمي تواند وضع  حمل  و نقل  و ترافيك  تهران  را اصلاح  كند بلكه  رفع   اين  مشكل نيازمند مجموعه  برنامه هاي  مختلف  است .وي  بابيان   اينكه  كارشناسان  در اين  باره  ديدگاه هاي  خود را ارائه مي كنند از مردم  براي  اجراي  برنامه  كاهش  آلودگي  هوا و ترافيك  تهران  درخواست  همكاري  كرد.
شهردار تهران  در ادامه  به  كمبود جايگاه  سوخت  گيري  اتوبوس  هاي  گازسوز اشاره  كرد و گفت : بيش  از چهار ايستگاه  درحال  ساخت  است  كه  ده   ايستگاه  ديگر نيز به  آن افزوده  خواهد شد.
احمدي  نژاد همچنين  بر افزايش  سهم  اتوبوسراني  در حمل  و نقل  مسافران درون  شهري  تهران  تأكيد كرد و گفت : براي  تحقق   اين  هدف  در آينده  بايد بر تعداد اتوبوس  هاي  شركت  واحد افزوده  شود.

تعطيلي شماري از مراكز تفريحي تهران
به جاي ايمن سازي تاسيسات فراغتي، آنها را تعطيل مي كنند
003945.jpg
گروه شهري: برخي مراكز تفريحي و بوستان هاي شهري براي گريز از پيامدهاي ناشي از حوادث احتمالي، به جاي ايمن سازي تاسيسات، با پاك كردن صورت مسئله از ادامه خدمات رساني به شهروندان خودداري مي كنند.
به دنبال حادثه دلخراش سال گذشته در پارك شهر تهران و غرق شدن دختران دانش آموز به همراه يك قايقران در درياچه مصنوعي آن، بلافاصله تاسيسات مشابهي در برخي بوستانهاي شهري از بيم وقوع اين گونه حوادث و پيامدهاي احتمالي تعطيل شد و به رغم گذشت مدتها از آن ماجرا، هنوز از بازگشايي و راه اندازي آنها خبري نيست.
براي نمونه درياچه مصنوعي بوستان وليعصر«عج» (بيسيم نجف آباد) واقع در يكي از پرجمعيت ترين محله هاي جنوب شهر به دنبال اين ماجرا از آب تهي و تعطيل شد و هم اكنون بچه هاي محل در زمين داغ و تفتيده آن فوتبال بازي مي كنند و به جاي قايق سواري، در سراب درياچه به دنبال توپ مي دوند.
با اين حال مهندس عليرضا جهانبيگلو معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه ۱۵ تعطيلي درياچه مصنوعي پارك را به تصميم پيمانكار نسبت مي دهد و مي گويد: حادثه سال گذشته پارك شهر آنچنان تاثير روحي و رواني از خود برجاي گذاشت كه پيمانكار بلافاصله كار را تعطيل كرد.
وي مي افزايد: به رغم ۲ نوبت فراخواني كه در اين زمينه صورت گرفته ولي تاكنون هيچ پيمانكاري حاضر به راه اندازي درياچه و انعقاد قرارداد نشده است.
البته حذف برخي تاسيسات تفريحي رفاهي اين پارك منحصر به درياچه مصنوعي نيست زيرا چند سال پيش نيز شهربازي آن به يكي از مناطق شمال غرب منتقل گرديد.
يكي از ساكنين منطقه مي گويد: شهربازي و درياچه مصنوعي پيشكش اين پارك حتي به لحاظ امكانات اوليه مانند روشنايي، آب آشاميدني، صندلي و سيستم فاضلاب وضعيت مناسبي ندارد.
محمدي مي افزايد: براي نمونه سيستم روشنايي پارك در حال حاضر پاسخگو نيست و برخي خانواده ها كه در ساعات اوليه شب براي تفريح به پارك مي آيند به همين دليل از خير ماندن منصرف مي شوند.
كارشناسان معتقدند اگر قرار باشد با هر اتفاقي به جاي برطرف ساختن نواقص موجود و حل ريشه اي آنها، هر روز بخشي از امكانات رفاهي بوستانها حذف و تعطيل شود پس خاصيت آنها در چيست و فلسفه ساخت اين گونه مراكز براي چه بوده است؟
به گفته آنها ادامه چنين روندي حتي بي توجهي نسبت به تامين و بهسازي امكانات اوليه بوستان هاي شهري نظير فضاي سبز، معابر و ايمني وسايل بازي كودكان را در پي خواهد داشت. نظير آنچه هم اكنون در بسياري از بوستانها به وضوح مشاهده مي شود.

توليد و پخش آسفالت مقاومت بالا
003940.jpg
گروه شهري: براي نخستين بار در شهرداريهاي كشور طرح توليد و پخش آسفالت مقاومت بالا بدون افزايش قابل توجه قيمت تمام شده با موفقيت در يكي از معابر پرتردد منطقه ۲۰ اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۰، افزايش توان باربري (مقاومت) و عمر مفيد آسفالت توليدي وجه تمايز آن با آسفالت معمولي است كه در مجموع باعث صرفه جويي در ضخامت آسفالت مصرفي نيز مي شود.
اين گزارش حاكي است در روش توليد اين نوع آسفالت پودر مركبي به عنوان ماده مضاف افزوده و در مقابل درصدي از مصرف قير كاسته مي شود و در مدت كوتاهي قيمت تمام شده آن برابر آسفالت معمولي مي شود.

جلوگيري از ساخت بيمارستانهاي بالاي ۲۰۰ تخت خواب
گروه شهري: مديركل دفتر بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: به منظور تسريع در كار احداث بيمارستانها در كشور، از ساخت بيمارستانهاي بالاي ۲۰۰ تختخواب جلوگيري مي شود.
«حسن امين لو» هدف ازاجراي اين طرح را، بهره برداري زودهنگام از بيمارستانهاي در دست ساخت و نيمه تمام كشور عنوان كرد.
وي افزود: به عنوان نمونه اگر يكي از شهرستانهاي كشور نياز به بيمارستان ۴۰۰ تختخوابي داشت براي بهره برداري زودتر، دو بيمارستان ۲۰۰ تختخوابي در آن شهرستان ساخته مي شود.
هم اكنون ۱۰۴ هزار تخت بيمارستاني در كشور وجود دارد كه ۶۶ درصد آنها مربوط به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور است.

۳ هزار پزشك بيكارند
گروه شهري - وزير بهداشت گفت: در ايران ۲۶ هزار پزشك و پيراپزشك بيكارند كه حدود سه هزار نفر از آنان را پزشكان تشكيل مي دهد.
مسعود پزشكيان، ديروز در گفت و گو با ايرنا افزود: اشتغال پزشكان بايد براساس عدالت، بهره وري مساوي از منابع دولتي و جمعيت تعريف شده و يك رقابت سالم صورت پذيرد.
وي با اشاره به نبود پزشك در برخي از مناطق محروم كشور، گفت: براي ايجاد انگيزه در پزشكان و ارائه خدمات بهتر بايد يكسري مزايا به پزشكان داده شود.

هشدار سازمان بهداشت جهاني درباره شيوع مجدد سارس
سازمان بهداشت جهاني به همه كشورهاي جهان توصيه كرد تا دستكم كاركنان بهداشتي خود را كه بيش از ديگران در معرض خطر آنفلوانزا و سارس قرار دارند، با واكسن آنفلوانزاي پيشنهادي اين سازمان، در فصول پائيز و زمستان واكسينه كنند. اين سازمان همچنين توصيه كرد در صورت امكان تلقيح واكسن آنفلوانزا به افراد سالمند به ويژه آنهايي كه در آسايشگاهها نگهداري مي شوند و همچنين افراد مستعد ديگر از جمله اشخاصي كه از بيماريهاي مزمن قلبي عروقي رنج مي برند، صورت پذيرد. بنا بر آمار اين سازمان هر سال در همه گيري هاي فصلي، ۱۰ تا ۲۰ درصد كل جمعيت جهان به آنفلوانزا مبتلا مي شوند و ساليانه از سه تا پنج ميليون بيمار مبتلا به آنفلوانزا شديد در جهان در حدود ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر فوت مي كنند.
بيماري آنفلوانزا نيز همانند سارس بيشترين مرگ و مير را در افراد ۶۵ سال به بالا كه اغلب به بيماريهاي مزمن ديگري نيز مبتلا هستند، ايجاد مي كند.
بنابراين گزارش، سازمان بهداشت جهاني زنجيره اي از ۱۱۲ مركز آنفلوانزا، براي اطلاع رساني و تهيه واكسن يادشده مهيا كرده است.

جمع آوري تابلوهاي پزشكان
گروه شهري: شهرداري منطقه ۱۴ تهران، تعدادي از تابلوهاي پزشكان را جمع آوري كرد. اين تابلوها با هماهنگي سازمان نظام پزشكي تهران جمع آوري شدند.
شهرداري تهران تابلوهايي كه بدون هماهنگي و مجوز از شهرداري نصب شوند را جمع آوري مي كند.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |  
|  ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |