پنج شنبه۱۷ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۰ - Oct.9, 2003
ديروز در جمع خبرنگاران مطرح شد
اظهارات رئيس جمهور درباره پروتكل الحاقي
پرونده زهرا كاظمي و انتخابات مجلس
016758.jpg

سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز پس از معرفي وزير پيشنهادي براي وزارت علوم با خبرنگاران پارلماني گفت و گو كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري خاتمي در اين مصاحبه به سئوالات مختلفي درباره پروتكل الحاقي و سياستهاي ايران درباره آن، پرونده زهرا كاظمي، وضعيت زندانيان سياسي، انتخابات مجلس هفتم و لوايح دوگانه دولت پاسخ داد.
ايران و پروتكل الحاقي
مسئولان ايران در مورد پروتكل الحاقي، مصالح ملي و امنيت كشور را زير پا نمي گذارند اما در عين حال با حسن نيت آماده همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند.
رئيس جمهوري در مورد امضاء يا عدم امضاي پروتكل گفت: روال كار اين است كه دولت بررسي كرده و به مجلس ارائه دهد و مجلس درباره آن تصميم بگيرد.
خاتمي اضافه كرد: ما هيچوقت نگفتيم پروتكل را نمي پذيريم منتهي مثل همه كشورها براي امنيت خود ارزش قائل هستيم و هيچ معاهده و تعهدي كه امنيت ملي ما را به خطر اندازد، امضا نمي كنيم.
وي گفت: اين شرطي است كه ديگران و حتي خود آمريكا هم براي پذيرش قراردادها مي گذارد. ضمن اينكه اين شرط نيست، بلكه حق ماست.
خاتمي با تاكيد بر اينكه ايران هيچ مشكلي براي امضاي پروتكل ندارد گفت: بايد مراحل قانوني آن طي شود و آنچه براي ما مهم است اينكه انگيزه سياسي پشت كار نباشد. به گفته رئيس جمهور قطعنامه اي كه توسط شوراي حكام صادر شده به لحاظ حقوقي و انصاف مشكل داشت و ما هم ديدگاه هاي خود را به آ ژانس منتقل كرديم.
خاتمي با اشاره به حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران گفت: مذاكرات خوبي با آنها صورت گرفته و براساس مصالح خود پيش مي رويم و اميدواريم بتوانيم كار را در مسير حقوقي بيندازيم.
رئيس جمهور در مورد مشورت با مجلس براي امضاي پروتكل گفت: ما از همه جا مشاوره مي گيريم و همه نظرها به ما مي رسد، ولي قرار نيست در هر مرحله مشاوره بگيريم اما اگر تصميم بگيريم در نهايت مجلس است كه بايد آن را تصويب كند.
رئيس جمهور در مورد شرط هاي ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي گفت: به معناي واقعي شرط نداريم، بلكه تحفظ هايي داشته ايم كه همه كشورها دارند آنچه مهم است حفظ حاكميت و رعايت امنيت ملي است كه در پروتكل نيز پيش بيني شده است.
سيد محمد خاتمي در مورد اينكه آيا شوراي عالي امنيت ملي طي بخشنامه اي نمايندگان را از اظهارنظر در مورد امضاي پروتكل بازداشته است، گفت: از وجود چنين بخشنامه اي خبر ندارم، هرگز كسي نگفته كه اظهار نظر نشود، منتهي در تمام دنيا مسائلي كه با امنيت ملي سر و كار دارد حساس است و نبايد هر كس هر چه دلش مي خواهد در مورد آن بگويد.
وي در خصوص مرجع تشخيص امنيت ملي گفت: شورايعالي امنيت ملي تشخيص مي دهد و طبق قانون همه بايد نظر اين شورا را رعايت كنند اما اين به معناي جلوگيري از طرح انتقاد و اعتراض نيست.
خاتمي گفت: اگر كساني نظر دارند مي توانند به رهبري و يا به من بنويسند، در شورايعالي امنيت ملي نيز سران سه قوه حضور دارند و آنها نظرات را منعكس مي كنند.
دادگاه زهرا كاظمي
رئيس جمهور در ادامه اين مصاحبه درخصوص پذيرش دخالت وزارت اطلاعات در قتل زهرا كاظمي گفت: حتما نپذيرفته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بنابراين چرا در برابر كيفرخواستي كه وزارت اطلاعات را مقصر مي داند موضع گيري نمي كنيد؟ گفت: من نمي توانم در موضوعاتي كه مربوط به قوه قضاييه است و نمي دانم پرونده چيست، دخالت كنم. منتهي هميشه گفته ام و وزارت اطلاعات نيز معتقد است روال و روشي كه پيش رفته درست نبوده و حتي كيفرخواست را به متهم و وكيل او نداده اند تا ببينيم چيست.
رئيس جمهوري خواستار محاكمه آزاد و علني متهمان قتل زهرا كاظمي شد و گفت: وزارت اطلاعات معتقد است كه به آن جفا شده و بنده هم معتقدم كه روال درست نبوده و اميدواريم بتوانيم به روال درستي برسيم تا اول قضيه مشخص شودكه چه كسي مرتكب اين عمل شده و به حيثيت ما در عرصه بين المللي و داخلي لطمه زده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه زمينه اي فراهم شود تا خبرنگاران و ديگران با امنيت بيشتري كار كنند.
زندانيان سياسي
رييس جمهوردر مورد وضعيت زندانيان سياسي نيز گفت: آنچه كه من مي خواستم و مي خواهم فقط اجراي قانون است، نمي گويم اگر كسي متهم و مجرم است نبايد با او برخورد شود فقط نظرم اين است كه بايد موازين و مقررات رعايت شود.
وي گفت: زندانيان سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه محاكمه شوند و اگر اين شرايط رعايت نشود، قانون اساسي رعايت نشده است.
خاتمي با تاكيد بر اينكه تاكنون پيگير پرونده هاي زندانيان سياسي و مطبوعاتي بوده است، افزود: فكر مي كنم در اين مدت حدود ۴۰ مورد اقدام شده كه بعضي از آنها به نتيجه رسيده است.
رئيس جمهوري در مورد روزه سياسي نمايندگان در اعتراض به وضعيت زندانيان سياسي گفت: اگر روزه با قصد قربت و براي خدا باشد قبول مي شود.
تدابير دولت براي انتخابات
رئيس جمهوري در مورد تدابير دولت براي حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم گفت: تلاش خواهم كرد انتخاباتي آزاد و در چارچوب قانون برگزار شود.
وي افزود: اگر همين قانون موجود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده است رعايت شود همه مسائل حل خواهد شد. مهم اين است كه به مردم اعتماد كنيم.
رئيس جمهوري گفت: اگر مردم باور كنند كه رايشان مورد توجه قرار مي گيرد، مي آيند و اگر نباشد متاسفانه مردم رغبت زيادي براي شركت نخواهند داشت.
رئيس جمهور در مورد استعفاي نظاميان براي شركت در انتخابات گفت: اگر استعفا بدهند هيچ اشكالي ندارد. اما دخالت نظاميان و وزارت اطلاعات در امر انتخابات به هر شكل چه مخفي و چه آشكار مجاز نيست و اگر من متوجه شوم با آن برخورد مي كنم.
خاتمي در مورد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور نيز گفت: اعلام كردم كه اين لايحه را به هيچ وجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي دهم و اعلام مي كنم كه من اين اختيارات را مي خواستم و نشد.
رئيس جمهور در مورد اينكه بعدا چه تصميمي خواهد گرفت؟ گفت: نمي دانم هنوز فكر نكرده ام.
خاتمي در مورد قانون انتخابات گفت: ما و مجلس آن را دنبال مي كنيم.
سياستهاي ۲۰ ساله نظام
رئيس جمهوري در مورد تصويب سياستهاي ۲۰ ساله آينده ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: در اين باره بحث هاي زيادي شده بود، ما آمديم محورها را مشخص كرديم و مجمع هم صددرصد نظرات دولت را تاييد و كليات آن در مجمع تصويب شد و اميدواريم كه پس از تاييد رهبري براساس آن برنامه ريزي كنيم.
مستندسازان ايراني
رئيس جمهوري در مورد ادامه دستگيري مستندسازان ايراني در عراق گفت: اقدام زيادي شده ديروز هم به آقاي حكيم گفتم كه شوراي حكومتي بايد وارد اين قضيه شود.
016754.jpg

خاتمي دستگيري مستندسازان ايراني را نقض حقوق بشر خواند و گفت: ظاهرا آنها به بغداد منتقل شده اند.
رئيس جمهوري پيش بيني كرد كه انتقال آنها به بغداد يا براي آ زادكردن آنهاست و يا براي دوركردن آنان از دسترس بعضي نيروها تا بيشتر در اختيار آمريكايي ها باشند.
خاتمي تاكيد كرد كه همه تلاش خود را براي آزادي آنها خواهد كرد.
مبادله اسرا
رئيس جمهوري در مورد مبادله گروگان ها بين اسرائيل و لبنان و آزادي يك ديپلمات ايراني گفت: خبري در اين مورد ندارم، هيچگونه اقدامي هم نكرده ايم. البته هميشه مي گويم مسئول دستگيري ديپلمات هاي ما اسرائيل است.
يكي از خبرنگاران از خاتمي پرسيد: براي كسب مجدد پايگاه مردمي خود چه مي كنيد؟ گفت: نمي دانم منظورتان چيست؟
خبرنگار گفت: شما اين قدر خوش بين هستيد كه معناي اين سئوال را نمي دانيد؟
خاتمي گفت: اي كاش ديروز به انديمشك و دزفول مي آمديد و مي ديديد كه پايگاه ما چقدر است؟
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
رئيس جمهوري در ادامه وجود شورايعالي انقلاب فرهنگي را قانوني دانست و گفت: البته اين شورا حق قانونگذاري ندارد و مصوبات آن نيز بايد منطبق با قوانين مصوب مجلس باشد.
وي وجود اين شورا را براي سياستگذاري در امر فرهنگ دانست و گفت:  رهبري مي تواند سياستگذاري كند و در اين راستا هم مي تواند چنين شورايي را تشكيل دهد.
وي مسئله مطرح در رابطه با اين شورا را بررسي لايحه تغيير ساختار وزارت علوم عنوان كرد و گفت: شوراي نگهبان در مورد اين لايحه نظراتي داشت كه ما با آن مخالف بوديم، رهبري هم عنايت كردند اما مانند بسياري از كارهاي ديگر اين هم دچار مشكل شد، اما قول مي دهم مصوبه دولت و مجلس در اين لايحه تامين و وزير آينده بتواند براساس آن ادامه كار دهد.

با رأي اعتماد مجلس
جعفر توفيقي وزير علوم شد
دكتر جعفر توفيقي ديروز با كسب ۱۶۳ راي موافق از مجموع ۱۹۸ راي اخذ شده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري راي اعتماد گرفت.
در پي استعفاي مصطفي معين از وزارت علوم، رئيس جمهوري ابتدا دكتر فرجي دانا را به عنوان نامزد اين وزارتخانه معرفي كرد كه با راي عدم اعتماد مجلس مواجه شد.
رئيس جمهوري ديروز در دفاع از وزير پيشنهادي خود براي وزارت علوم به نمايندگان مجلس گفت:  مطمئن هستم كه مجلس با نظر مساعد خود ما را ياري خواهد كرد.
خاتمي ، كارنامه  عملكرد وزير پيشنهادي  براي  تصدي  مسئوليـت  وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري  را درخشان  توصيف  كرد و گفت :اشراف  به مسائل وزارت  علوم ،تاكيد بر ضرورت  حفظ استقلال  دانشگاهها ، عدم 
تاثير پذيري  از نـهادهاي  خارج از دانـشگاه  حفظ اصول  و مواضع  دانشگاه  و دانشجويان  اعتقاد به  مـديريت جمعي  ، سعه صدر تدين  و سلامت  نفس  از جمله  ويژگي هاي  بارز دكتر توفيقي است .
رييس  شورايعالي انقلاب  فرهنگي  دربخش  ديگري  از سخنانش  به  تلاشهاي  انجام شده  در سالهاي  اخير در زمينه  افزايش  علم  وتحقيقات ،توسعه  رشته هاي  دانشگاهي و پيدايش  كانونهاي  پژوهشي  دركشور اشاره  كرد و گفت  : به  رغم  همه  تلاشهاي انجام  شده  هنوز تا رسيدن  به  نقطه  مطلوب  ، فاصله  داريم  .
رييس  جمهوري  ابراز اميدواري  كرد اين  حركت  و روند همچنان  ادامه  يابد.
خاتمي  به  نقش  و جايگاه  دانشگاه  در توسعه  سياسي  ، فرهنگي  ، علمي  وفناوري  كشور اشاره  كرد و گفت : دانشگاه ، كانون  توسعه  علمي  و فناوري  كشوراست  و ما بدون  دانشگاه  نمي توانيم  صاحب  سيستم  مديريتي  و مديران  توانا باشيم  .
در جلسه ديروز مجلس چهار نماينده به عنوان موافق و مخالف سخن گفتند.
در اين جلسه بيژن شهباز خاني نماينده ملاير و سهراب قشقايي نماينده فيروزآباد به عنوان مخالف، احمد شيرزاد نماينده اصفهان و جليل سازگارنژاد نماينده شيراز به عنوان موافق سخن گفتند.
دكتر جعفر توفيقي وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري ۴۸ ساله داراي دكتراي تخصصي در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه پلي تكنيك بخارست است.
دكتر جعفر توفيقي وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه علني ديروز مجلس پس از سخنان موافقان و مخالفان و پيش از اخذ راي اعتماد، هنگام ارائه برنامه هاي خود گفت:  دانشگاه محلي براي تفكر، بالندگي، نقد و بررسي، آرمان خواهي و آرمان گرايي است.
توفيقي  تصريح  كرد دانشگاه  منهاي  آزادي  بيان ، انديشه  و توليد علمي قابل  تصور نيست  و اگر جز اين  باشد، نبايد اسم  آن  را دانشگاه  نهاد.
وزير جديد علوم  گفت : اگر قرار است  فعاليت  سياسي  در كشور انجام  شود چه كسي  بهتر از استاد و دانشجو است  كه  مسلط به  روشها و فنون  علم  سياست هستند. وي  تاكيد كرد: دانشگاه ، نهادي  علمي  است  كه  متعلق  به  هيچ  دسته ، تفكر وتشكل  خاصي  نيست .
توفيقي  افزود: دانشگاه  مسئول  تربيت  نيروي  انساني  متخصص  است  ، اما اگردانش آموختگان  با صبر، بردباري ، آزادي انديشه ، تحمل  عقايد ديگران  و همزيستي مسالمت  آميز آشنا نباشند، موفق  نخواهند بود.
وي  بر ايجاد فضاي  امن  حقوقي  و قضايي  تاكيد كرد و اظهار داشت : نمي شود دانشجو و دانشگاه  را به  فعاليت  سياسي  تشويق  كرد ، ولي  فضا ناامن  و نگران كننده  باشد.
توفيقي  گفت : اقتضاي  دانشگاه  ، محيطي  علمي  است  كه  آزادي  بيان  و انديشه در آن  حاكم  باشد و برخوردهاي  فكري  و مباحثات  علمي  در آن  صورت  پذيرد.
وزيرجديد علوم  افزود: دغدغه  من  پاسداري  وصيانت  از هويت  مستقل  دانشگاه ها است .

دبير شوراي عالي امنيت ملي:
ايران آماده هر نوع همكاري براي رفع نگراني درباره فعاليت هاي هسته اي خود است
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار رئيس  كميسيون  سياست  خارجي  پارلمان  آلمان  فعاليتهاي  هسته اي  ايران  را در چارچوب  مقررات  و معاهدات  بين المللي  دانست  و گفت : ايران  ازاولين  كشورهايي  بوده  كه  به  معاهده  منع گسترش سلاح هاي هسته اي پيوسته  و تاكنون  به  اجراي  كامل  آن  متعهد بوده  است .
اينكه  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  بخواهند بطور انحصاري  از مزاياي  معاهدات  همچون  بهره مندي  از تكنولوژي  صلح  آميز هسته اي  برخوردار باشند و ساير كشورهاي  عضو را محروم  كنند، قابل  قبول  نيست .
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: اگر تكنولوژي  صلح  آميز حق  آلمان ، ژاپن ، كانادا و استراليا است ، دليلي  ندارد كه  ايران  بعنوان  عضو معاهده  از آن  محروم  باشد. در عين حال  ايران  آمادگي  كامل  دارد براي  هرنوع  همكاري  جهت  اعتمادسازي  و رفع  نگراني ها وارد عمل  شود.وي  با اشاره  به  توان  موشكي  ايران  گفت : ايران  بعداز اينكه  چهارسال  مورد تهاجم  موشكي  عراق  قرار گرفت  و شاهد نقش  فعال  شوروي  سابق  و كشورهاي اروپايي  در تقويت  توان  موشكي  عراق  بود، تصميم  گرفت  به  توان  موشكي  دسترسي پيداكند اما يقينا توان  موشكي  ايران  دفاعي  است .
روحاني  تروريسم  را يك  مصيبت  بزرگ  براي  جامعه  جهاني  خواند و گفت : در مبارزه  با تروريسم  نبايد تبعيض  وجود داشته  باشد. ايران  علاقمند است  مبارزه  با تمام  گروههاي  تروريستي  در جهان  همسان  صورت  گيرد.
تهران  در مبارزه  با گروه  تروريستي  القاعده  نهايت  جديت  را به خرج  داده  به گونه اي  كه  نه  اروپا و نه  آمريكا و نه  هيچ  كشور ديگري  ركورد ايران  در مبارزه  با تروريسم  را نداشته اند در حالي  كه  سران  گروه  تروريستي  منافقين  دراختيار آمريكا و اروپا هستند.وي  عدم  برخورد با رهبران  اين  گروه  تروريستي  را نشانه  عدم  جديت  غرب  در امر مبارزه  با تروريسم  توصيف  كرد و خواستار اقدام  اروپا و آمريكا در چارچوب  قطعنامه  ۱۳۷۳ شد.دبير شوراي عالي  امنيت  ملي  همكاريهاي  ايران  با آلمان  و اروپا درموردبحران  عراق  وافغانستان  را در راستاي  تامين  صلح  و ثبات  و امنيت  منطقه  مفيد خواند.
فولكر روهه  رئيس  كميسيون  سياست  خارجي  پارلمان  آلمان  نيز در اين  ديدار در مورد برنامه هاي  هسته اي  گفت : گرچه  آلمان  تصميم  گرفته نيروگاههاي  هسته اي  خود را تعطيل  كند ولي  درعين  حال  داشتن  نيروگاه  هسته اي را حق  مشروع  جمهوري  اسلامي  ايران  مي داند.
رئيس  كميسيون  سياست  خارجي  پارلمان  آلمان اعتمادسازي  و رفع  نگرانيهاي  اروپا در مورد دسترسي  ايران  به  سلاح  هسته اي  را مهمترين  محور براي  شروع همكاريهاي  ايران  و اروپا در بخش  فناوري  صلح آميز هسته اي  دانست  و برآمادگي اتحاديه  اروپا دراين  چارچوب  تأكيد كرد.روهه  به  توانايي  بزرگ  بالقوه  ايران  اشاره  كرد و انزواي  ايران  را مفيد ندانست .وي  عزم  دولت  آلمان  براي  مقابله  با حركتهاي  تروريستي  را جدي  خواند و تصريح  كرد كه  هيچ  نيروي  سياسي  در آلمان  علاقمند به  همكاري  با گروه  تروريستي منافقين  نبود ه و دولت  آلمان  براساس  دستورالعمل هاي  داخلي  از
جمع  آوري كمكهاي  مالي  آنها جلوگيري  بعمل  آورده  است .روهه  ـ وزير سابق  دفاع  آلمان  ـ از همكاري  آلمان  و ايران  دربحران  عراق  و افغانستان  استقبال  كرد و تصريح  كرد: اينكه  ايران  بدنبال هرج  ومرج  در عراق  نيست  و در پي  ثبات  در عراق  مي باشد براي  ما اهميت  دارد.

بازديد سرزده رئيس قوه قضائيه از دادسراي تهران
آيت  الله  هاشمي شاهرودي  رئيس  قوه  قضاييه  صبح  ديروز بطور سر زده  و غيرمترقبه  از دادسراي  عمومي تهران  بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه  قضاييه  در اين  بازديد مراجعه كنندگان  مشكلات  خود را با رئيس  قوه  قضائيه  مطرح  كردند ورئيس  قوه  قضاييه  نيز دستورهاي  لازم  را براي  رسيدگي  و حل  مشكلات  صادر كرد.
بر اساس  اين  گزارش ، رئيس  قوه  قضاييه  گفت : با احياي  دادسراها در سال نهضت  خدمت رساني  به  مردم  پرونده ها با دقت  و سرعت  بيشتري  رسيدگي  شده  وعلاوه  بر كسب  رضايت  مردم  براي  دستگاه  قضاييه
  راه  گشا بوده  است .
آيت  الله  هاشمي شاهرودي  افزود:احياي  دادسراها گام  ارزنده  و مفيدي بوده  كه  مقاصد بلند و اهداف  آن با سياستهاي  آيين  دادرسي  جديد كه  در دست تنظيم  است ، به  دست  خواهد آمد.وي  با اشاره  به  سياستهاي  آيين  دادرسي  جديد ادامه  داد: استفاده  ازتكنيك  و فناوري  در دادگاهها و دادسراها خدمت رساني  و سرويس  دهي  قضايي  به مردم  بدون  مراجعه  آنها انجام  مي شود كه  اين  امر تحول  عظيمي در سيستم  قضايي است .وي  گفت : احياء دادسراها، جلوگيري  از اطاله  دادرسي ،احياء سياستهاي  كلي نظام  قضايي  اسلام  از قبيل  شوراهاي  حل  اختلاف  و داوري  و حكميت ، اجراي  ماده ۱۸۷ برنامه  سوم  توسعه  احياي  قوانين  پيشگيري  از جرم  و ايجاد دادگاههاي  خاص اطفال  از موارد توسعه  قضايي  است .

خبرهاي كوتاه
* مراسم چهلمين روز شهادت آيت الله سيدمحمد باقر حكيم و جمعي از نمازگزاران جمعه نجف اشرف ديروز با حضور سيد عبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي و عضو شوراي حكومت انتقالي عراق، در مدرسه عالي شهيد مطهري تهران برگزار شد.
مسئول دفتر مقام معظم رهبري، آيت الله توسلي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سفيران كشورهاي سوريه، فلسطين، لبنان و كويت و جمعي از اقشار مختلف مردم در اين مراسم حضور داشتند.
* ريكاردو كاربريساس وزير دولت كوبا نيز ديروز با رييس جمهوري ديدار و گفت وگو كرد.
خاتمي در اين ديدار مناسبات دو كشور را ويژه و روبه توسعه دانست و اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران و كوبا به دنبال صلح، استقلال و ثباتند و خشونت و ترور را در تمامي اشكال آن محكوم مي كنند.رييس جمهوري همچنين همكاري دو كشور را نمونه و براساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور يكديگر دانست و گفت:  اين همكاري نه تنها به زيان هيچ كشوري نيست بلكه براي دنيا و منطقه نيز سودمند است.

جماعت اسلامي پاكستان، هند را به ترور اعظم طارق متهم كرد
رهبر يك  گروه  سياسي  و مذهبي  در پاكستان  گفت، عوامل  خارجي  از جمله  سازمان  اطلاعاتي  محرمانه  هند در ترور اعظم  طارق  نماينده  مجلس  ورهبر گروه  ممنوعه  سپاه  صحابه  دست  دارند.
به گزارش ايرنا از اسلام آباد، روزنامه  اردو زبان  جنگ  چاپ  راولپندي  ديروز به  نقل  از قاضي  حسين  احمد رييس  گروه  جماعت  اسلامي  پاكستان  نوشت : هدف  از اين  اقدام  تروريستي  ايجاد درگيريهاي  فرقه اي  در پاكستان  است .
وي  در مصاحبه  با اين  روزنامه  گفت : عوامل  اين  گونه  اقدامات  مي خواهندبه  وفاق  و وحدت  ملي  پاكستان  ضربه  وارد كنند.
رييس  گروه  جماعت  اسلامي  پاكستان  از مردم  اين  كشور خواست ، با تحكيم  وحدت  ميان  خود توطئه هاي  عوامل  خارجي  را ناكام  كنند.
يك  روزنامه  پاكستاني  نيز ديروز نوشت : سازمان هاي  امنيتي پاكستان  در گزارشي  به  رييس  جمهوري  اين  كشور سازمان  اطلاعات  هند را در ترور اعظم  طارق  مسئول  دانسته اند.
به  نوشته  روزنامه  اردو زبان  خبرين  چاپ  اسلام آباد، اين  گزارش  هدف از قتل  اعظم  طارق  را ايجاد خشونت  در كشور اعلام  كرده  است .
از سوي ديگر، به  نوشته  روزنامه  پاكستاني  اوصاف ، نيروهاي  اداره  تحقيقات  فدرال آمريكا اف .بي .آي  در دو عمليات  جداگانه  در شهر كراچي  مركز ايالت  سند درپاكستان  سه  نفر را بازداشت  كردند.
اين  روزنامه  اردو زبان  چاپ  اسلام آباد ديروز نوشت : يك  نفر از بازداشت شدگان  از اعضاي  گروه  ممنوعه  لشكر جهنگوي  و دو نفر ديگر تحت تعقيب  دولت  آمريكا بوده اند.
اوصاف  همچنين  نوشت : در اين  عمليات  نيروهاي  پاكستاني  نيز حضور داشتند وطي  آن  مدارك  و نقشه هاي  مراكز مهمي  از جمله  منطقه  كهوته  پاكستان  و چند دستگاه  پيشرفته  تلفن  ماهواره اي  كشف  شد.
تجهيزات  هسته اي  كشور پاكستان  در منطقه  كهوته  در نزديكي  اسلام آبادقرار دارد.
به  نوشته  اوصاف ، عمليات  كراچي  در ادامه  عمليات  عليه  گروه  القاعده  و گروههاي  ممنوعه  در پاكستان  است .

آژانس عربي انرژي اتمي ادعاهاي هسته اي عليه عربستان را رد كرد
مدير كل «آژانس عربي انرژي اتمي» با محكوم كردن اتهامات مطرح شده مبني بر تلاش عربستان براي دستيابي به سلاح هسته اي گفت: اين اتهام نوعي باج خواهي سياسي است.
به گزارش ايرنا از رياض، روزنامه «الوطن» چاپ عربستان ديروز به نقل از دكتر «محمودحسين نصرالدين» افزود: ورود فن آوري هسته اي نياز به اجازه از ديگران ندارد.
نصرالدين با اشاره به كاربرد انرژي هسته اي درامور پزشكي بر لزوم نظارت بر چگونگي استفاده از اين فن آوري تأكيد كرد.روزنامه انگليسي «گاردين» سه هفته پيش به نقل از منابع نامشخصي، دولت عربستان را به تلاش براي دست يافتن به سلاح هاي هسته اي متهم كرده بود.آژانس عربي انرژي اتمي با موافقت تعدادي از كشورهاي عربي در دهه پنجاه ميلادي تشكيل اما فعاليت آن عملا از سال ۱۹۸۹ ميلادي آغاز شده است.مقر اين آژانس در تونس است و عربستان سعودي جزو نخستين كشورهايي بود كه به آن پيوست.

روسيه:
آمريكايي ها بي ادبند
وزارت  امور خارجه  روسيه  اعلام  كرد، اظهارات  سخنگوي  رسمي وزارت  امورخارجه  آمريكا درباره  انتخابات  رياست  جمهوري  چچن  بي  ادبانه  بوده  است .آمريكايي ها گفته بودند انتخابات چچن عادلانه برگزار نشده است.به  گزارش  واحد مركزي  خبر از مسكو به  نقل  از  اينترفاكس ، وزارت  امورخارجه  روسيه   سه شنبه شب  با انتشار بيانيه اي  تأكيد كرد چنين  اظهارات  بي ادبانه اي به  هيچ  وجه  با روح  دوستي  و همكاري  ميان  دو كشور مطابقت  ندارد.

ناطق نوري:
هرگز از فعاليتهاي هسته اي صلح آميز دست برنمي داريم
علي اكبر ناطق  نوري  رئيس  دفتر بازرسي  دفتر عقيدتي  وسياسي فرماندهي  كل  قوا گفت : جمهوري  اسلامي  ايران  از فعاليتهاي  هسته اي  صلح آميز
دست  بر نمي دارد.
به گزارش ايرنا وي  ديروز در مراسم  گشايش  پنجمين  گردهمايي  روحانيون  و ائمه جماعات  وزارت  دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح ، در پاسخ  به  سوال  يكي  ازحاضرين  خاطرنشان  كرد: فعاليت هاي  هسته اي  ايران ، آشكار و بدون  هيچ  ابهامي  است .
حجت الاسلام  ناطق  نوري  به  فشارهاي  آمريكا و اسرائيل  نسبت  به  فعاليت هاي صلح آميز ايران  اشاره  كرد و گفت : ايران  هرگز از فعاليت هاي  صلح آميز هسته اي و هر فناوري  ديگري  كه  امنيت  ملي  و منافع  همگاني  آن را تامين  كند، دست نخواهد كشيد.
رئيس  دفتر بازرسي  مقام  معظم  رهبري ، كشورهاي  اروپايي  را به  روشهاي  صادقانه  و عقلايي  ديپلماتيك  فراخواند و آنها را از فريب  خوردن  در فضاي آشفته  تبليغاتي  اسرائيل  برحذر داشت .

دفتر آيت الله سيستاني
بيش از سه ميليون دلار كمك به عراق ارسال كرده است
يكي  از اعضاي  ستاد امدادرساني  دفتر آيت الله  «سيستاني» گفت : از آغازسقوط حكومت  صدام  تاكنون ، اين  دفتر در ايران ، بيش  از سه  ميليون  دلار كمك  انسان دوستانه  به  عراق  ارسال  كرده  است .
مراد انصاري  روز چهارشنبه  در
گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين كمكها از طريق  خروجي  بين المللي  مهران  به  مناطق  مختلف  عراق  ارسال  شده  است .
وي  گفت : همچنين  دفتر آيت  الله  سيستاني  در جمهوري  اسلامي بيش  از ۱۵۰ هزاردلار كمك  بشردوستانه  به  كردستان  عراق  شامل  سليمانيه ، كركوك  و اربيل  ارسال كرده  كه  بين  افراد بي بضاعت  اين  مناطق  توزيع  شده  است .
وي  افزود: كمكهاي  ارسالي  شامل  مواد غذايي ، البسه  و مواد بهداشتي  است  كه در اختيار مردم  محروم  و فقير اين  كشور قرار گرفته  است .
خروجي  بين المللي  مهران  در طول  چند ماه  گذشته  كانون  ارسال  كمكهاي  بشردوستانه  داخلي  به  مردم  عراق  بوده  است .

آصف:
ايران در حال بررسي نحوه حضور در كنفرانس مادريد است
سخنگوي وزارت امورخارجه گفت: جمهوري اسلامي ايران در حال بررسي چگونگي حضور و شركت در كنفرانس بازسازي عراق در مادريد است.
حميدرضا آصفي در پاسخ به سئوال ايرنا مبني بر شركت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس مربوط به بازسازي عراق در مادريد گفت: اين كنفرانس به ابتكار اسپانيا برگزار مي شود و از سوي نهاد نخست وزيري آن كشور از ۸۰ كشور و ۲۰ سازمان بين المللي براي حضور در اين كنفرانس دعوت شده است.
وي افزود: چگونگي حضور و شركت در اين نشست متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاكنون حدود ۲۵ وزير از كشورهاي جهان آمادگي خود را براي شركت در اين اجلاس كه روزهاي اول و دوم آبان ماه در مادريد برگزار مي شود، اعلام داشته اند.

بازتاب مطبوعاتي تصميم مجلس تركيه درباره اعزام نيرو به عراق
ديپلماسي دلار و قمار تركيه
تصويب لايحه اعزام نيرو به عراق در دولت و پارلمان تركيه ديروز بازتاب رسانه اي گسترده اي يافت. خبرگزاري رويتر اين اقدام تركيه را نتيجه سياست ديپلماسي دلار دولت بوش خواند و نوشت: بوش وعده اعطاي وام ۵/۸ ميليارد دلار به تركيه را داده است و اين وعده در قالب توافقنامه اي كه دو هفته پيش به امضاي دو طرف رسيد مكتوب شد.
مقامات دولت بوش مي گويند رابطه مستقيمي ميان اين وام و موضع تركيه در عراق وجود ندارد اما تاييد مي كنند كه طبق توافقنامه امضاشده تركيه بايد با آمريكا در عراق همكاري كند.
برنامه هاي مشابه كمك مالي و غيرمالي به اردن و اسرائيل و پاكستان هم پيشنهاد شده و مورد توافق قرار گرفته است. اين كشورها هم مانند تركيه براي اعزام نيرو به عراق از سوي واشنگتن تحت فشار قرار دارند. بوش از كنگره خواسته است كه ۲۵درصد از بدهي پاكستان يعني ۵۰۰ ميليون دلار را ببخشد. لهستان و جمهوري چك هم كه متحدان آمريكا در جنگ عراق هستند از وام هاي نظامي و قراردادهاي پرسود با واشنگتن بهره مي برند.
مقام هاي آمريكايي از اينكه عبارت رشوه براي اين موضوع بكار برده  شود ناخشنودند و مي گويند اين توصيف، توصيف زشتي است. اين شيوه تعامل در دنياست،ما آماده ايم به آنها كه آماده كمك به ما هستند كمك كنيم.
منتقدان دمكرات دولت بوش او را به دليل استفاده از اين نوع كمك ها به عنوان تاكتيكي در جلب حمايت كشورها ريشخند مي كنند.
يكي از سناتورهاي دمكرات مي گويد: اگر ما با متحدانمان و سازمان ملل همكاري نزديك داشتيم و به جاي قلدري كردن و كوبيدن بر طبل جنگ به آنها نزديكتر مي شديم، چنين باري را متحمل نمي شديم.
اين وام ها براي اقتصاد تركيه ضروري است و راي پارلمان اين كشور در بهبود روابط همواره نزديك آنكارا با واشنگتن كه اخيرا تيره شده بود بسيار مؤثر است.
بودجه جنگي ۸۷ ميليارد دلاري بوش كه آن را براي تصويب به كنگره ارائه كرده است شامل ۴/۱ ميليارد كمك به پاكستان، اردن و ديگر كشورهايي است كه همكاري اشان در عراق و افغانستان براي واشنگتن اهميت دارد.
اين در حالي است كه پنتاگون ۲۳۰ ميليون دلار براي جابه جايي نيروهاي لهستاني در عراق هزينه كرده است. ماه گذشته بوش از كنگره خواست به جمهوري چك وام ۵۵۰ ميليون دلاري براي ارتقاء كيفيت دفاع هوايي اين كشور اعطا كند. مغولستان نيز كه تعداد اندكي نيرو به عراق فرستاده است واشنگتن را براي گفتگو درباره امضاء يك توافقنامه تجارت آزاد تحت فشار مي گذارد.
اما مطبوعات تركيه به تصميم اخير دولت و مجلس اين كشور براي اعزام نيرو به عراق از منظر ديگري نگاه مي كنند. روزنامه هاي اين كشور اين تصميم را قماري مي دانند كه ممكن است هزينه آن آينده سياسي رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه باشد.
روزنامه وطن چاپ تركيه ديروز نوشت، دولت اسلامگراي اردوغان به قماري بزرگ در عراق دست زده است. اگر سربازان ترك وارد باتلاق شوند احساسات ملي گرايانه و مذهبي حاميان دولت احيا مي شود و به شدت در برابر اين تصميم موضع گيري مي كنند.
برخي ديگر از روزنامه هاي ترك مانند مليت، اين تصميم آنكارا را تصميمي تاريخي خواندند و با استقبال از آن نوشتند: تركيه با اين كار در تحولات آينده عراق و حتي كل خاورميانه نقش و نفوذ خواهد داشت.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت:
فشار و تهديد،مقاومت ايران را افزايش مي دهد
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  با اشاره  به  شرايط موجود منطقه  و جهان  گفت : ما بعنوان  مسلمان  عقب  نشيني  نمي كنيم  و هرچه  فشار و تهديد بيشتر شود ما بيشتر مقاومت  خواهيم  كرد.
آيت  الله  هاشمي  رفسنجاني  ديروز در هجدهمين  گردهمايي  سراسري  ائمه  جمعه  كشور افزود: ما پيش  از انقلاب  با آنكه  هيچ  امكاناتي  در اختيار نداشيم ، توانستيم  دشمنان  خود را شكست  دهيم  ،در حالي  كه  امروز امكانات  بسياري  در اختيار داريم .
به  گزارش  ايرنا، هاشمي  رفسنجاني  تاكيد كرد: اين  به  آن  معني  نيست  كه  ما
آسيب  پذير نيستيم  بلكه  بدان  معناست  كه  نه  دشمن  از سياست هاي  گذشته  خود دست  برداشته  است  و نه  ما از اهداف  خود دست  كشيده ايم .
وي ، مطرح  كردن  برخي  موضوعات  از سوي  تعدادي  افراد را ايجاد خلل  به  استحكام  وحدت  مردم  و نظام  دانست  و گفت : انقلاب  با پشت  سرگذاشتن  بخش  عمده اي  از تهديدهاي  استكبار ،نشان  داده است  كه  به  درخت  تنومندي  تبديل  شده  كه با اين  بادها و تهديدها نمي لرزد.
هاشمي  رفسنجاني  اظهار داشت : انقلاب  اسلامي  در گذشته  نشان  داده  است  كه  با  پشتيباني  مردم  به  پيروزي هاي  فراواني  دست  پيدا كرده  است  و اگر حضور مردم  در صحنه  نبود ما نمي توانستيم  بر دشمنان  خود پيروز شويم .
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، خطاب  به  افرادي  كه  در مقابل  تهديدهاي دشمنان  احساس  ضعف  مي كنند، خاطرنشان كرد:آنها كه  اينگونه  فكر مي كنند بايد در افكار خود تجديد نظر كنند.وي  سپس  به  دو موضوع  فلسفه  وجودي  روحانيت  و تريبون  نماز جمعه  و شرايط حساس  منطقه  و جهان  پرداخت .
آيت  الله  هاشمي  رفسنجاني ، ائمه  جمعه  كشور را پاسداران  و سخنگويان  رسمي  نظام  و تريبون  نظام  جمعه  را تريبون  رسمي  نظام  دانست  و گفت : ائمه جمعه  بايد با پيگيري  مسائل  مختلف  جامعه و عملكرد مسئولان  نظام ، در مسيرنگاه  داشتن  مردم  در صحنه  بكوشند. وي  وظيفه  اصلي  ائمه  جمعه  را تقويت  پايه هاي  وحدت  جامعه  و خدمت رساني  به مردم  و بالا بردن  سطح  آگاهي  مردم  برشمرد.
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در بخش  ديگري  از سخنان  خود گفت : اينكه برخي ، مردم  سالاري  را دستاورد اصلاحات  بدانند، ظلم  بزرگي  است . هاشمي  رفسنجاني  تاكيدكرد: پس  از انقلاب  در چه  زمينه اي  مردم  مشاركت داده  نشده اند، مردم  در رفراندوم ، انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبري  ، رياست جمهوري  و مجالس  شوراي  اسلامي  اصلي ترين  و اساسي ترين  نقش  را داشته اند و مردم  بطور گسترده  در انتخابات  مختلف  شركت  كرده اند. وي  تاكيدكرد كه  نبايد هيچ  گاه  تصور شود كه  مي توان  نظام  را بدون  مشاركت مردم ، بخصوص  در شرايط حساس  كنوني  منطقه  و جهان  حفظ و هدايت  كرد.
هاشمي  رفسنجاني  با بيان  اين  مطلب  كه  تشنجات  و ناآرامي هاي  اخير سم مهلكي  براي  نظام  بود، بيان  داشت : در نزاع ها سعي  مي شود هر كس  مردم  را به سوي  خود جلب  كند و رقيب  را از پاي  در آورد كه  اين  مسائل  نشان  از توسعه نيافتگي  است .
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  اين  گونه  رفتارها را بدترين  روش  در سست كردن  جايگاه  نظام  و ضربه  زدن  به  انقلاب  ذكر كرد و اظهارداشت  : آنهايي  كه مي  خواهند در روند اهداف  انقلاب  خلل  ايجاد كنند بايد افشا شوند.
وي  ، مهمترين  وظيفه  مسئولان  را در شرايط كنوني  حفظ وحدت  و انسجام نظام  دانست  و گفت : استكبار جهاني  تاكنون  تمام  تلاش  خود را براي براندازي  نظام  اسلامي  بكار گرفته  و اين  روند را همچنان  ادامه  مي دهد.
آيت  الله  هاشمي  رفسنجاني  همچنين  به  نگرش  برخي  افراد كه  معتقدند فعاليت  روحانيت  تنها بايد در داخل  مساجد و حسينيه ها محدود باشد اشاره كرد و گفت  : اگر بتوانيم  در رويارويي  و مقابله  جدي  با اين  حركت  كه  از ابتداي انقلاب  شروع  شده  و اكنون  به  اوج  رسيده ، پيروز شويم ، مهمترين  كار پس از انقلاب  را كرده ايم .
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  به  مبارزه  اسلام  با استكبار جهاني  اشاره كرد و گفت  : موج  اسلام  خواهي  به  يك  حركت  فراگير و جهاني  در بسياري از كشورها تبديل  شده  است  و مسلمانان  تنها به  دستورات  اسلام  در زمينه هاي خصوصي  و فردي  آن  اكتفا نمي كنند. وي ، حركت  اسلامي  را فراگير و آن  را تنها مختص  به  شيعه  ندانست  و گفت :حركت  اسلامي  مسلمانان  براي  دخالت  در اداره  حكومت هاي  خود جدي  و فراگير است و نمي توان  تاثير انقلاب  اسلامي  را در ايجاد اين  حركت ها ناديده  گرفت .
رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  به  مقاومت  مردم  فلسطين  در برابر جنايات رژيم  صهيونيستي  اشاره  كرد و افزود: عمليات  استشهادي  مبارزين  فلسطيني اسراييل  را در تامين  امنيت  خود ناتوان  كرده است .
هاشمي  رفسنجاني  نگراني  اصلي  استكبار را افزايش  موج  اسلام  خواهي  در جهان دانست  و افزود: آمريكا در مساله  افغانستان  و عراق  با مشكل  مواجه  شده است .
به  گفته  وي  ، انقلاب  اسلامي  اگرچه  در جهان  مظلوم  است  اما به  الگويي براي  كشورهاي  اسلامي  تبديل  شده  است .

سه پيشنهاد آمريكا به بازماندگان طالبان و القاعده:
مرگ، ترك افغانستان، تغيير رويه
016756.jpg
سخنگـوي  نظامي  آمريكا در افغانستان  با هشدار به  طالبان  و القاعده  اعلام كرد: نيروهاي  اين  دو گروه  بايد از سه  راه  مرگ ، ترك  افغانستان  وتغييررويـه  و پيوستن  به  جريان  تحولات  در افغانستان  يكي  را انتخاب  كنند.
به گزارش ايرنا از كابل، سرهنگ  رادني  ديويس  سخنگوي  نيروهاي  آمريكا در افغانستان  ديروز  به  خبرنگاران  در كابل  گفت : ترجيح  مي دهيم  كه  طالبان  و القاعده  خـط مشي  خودرا تغيير دهند و در آينده  افغانستان  كـه  يــك  آينده  بـاثبات  و توسعه  است ، مشاركت  كنند، در غير اين  صورت  بايد يــا كشته  شوند و يا افغانستان  را ترك كنند. وي  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  آيا ملا محمد عمر و ساير رهبران  طالبــان در صورت  پايان  دادن  به  مخالفت ها و جنگ ، عفـو خواهند شد؟ گفت : تعيين  تكليف آنان  تنها به  مردم  و دولت  افغانستان  مربوط مي شود.
ديويس  هدف  آمريكا از حضور در افغانستان  را پايان  دادن  به  جنگ  و ناامني و كمك  به  بازسازي  اين  كشور عنوان  كرد و گفت : مـا همواره  خواهان  صلح ، ثبات و امنيت  در افغانستان  بوده ايم  و يكي  از علل  حضور آمريكا در افغانستان  اين مساله  است .
ديويس  با بيان  اينكه  جنگ  و خشونت  اعتقاد تروريست ها است ، اظهــار داشت :اگر جنگ ها در افغانستان  ادامه  يابد مـا وقت ، امكانات  و نيروي  زيادي  را ازدست  خواهيم  داد.
وي  گفت : تغيير رويه  و رفتار طالبان  و القاعده  خود مـراحل  زيادي  دارد ودولت  مركزي  افغانستان  و جامعه  بين المللي  بايد اين  تغيير را بپذيرد.
اين  سخنگو افزود: اين  خواست  آمريكا است  كه  آنان  خشونت ، كشتن  انسان هـاي بيگناه  و انفجار مدارس  و مساجد را متوقف  كنند، زيرا اين  خود يك  كار بزرگي است  كه  در صورت  تحقق  ما از آنان  استقبال  مي كنيم .
وي  درباره  علل  ناكامي  آمريكا در دستگيري  اسامه  بن  لادن  و ملامحمدعمر رهبران  القاعده  و طالبان  گفت : دستگيري  اين  دو هدف  اصلـي  نيروهاي  ائتلاف  درافغانستان  نبوده  است  و ما در صدديم  تا شرايطي  در افغانستان  حاكم  شودكه  در آن  ثبات  و امنيت  استقرار يابد.
در همين حال ديروز اعلام شد وكيل احمد متوكل وزير خارجه سابق طالبان و بلندپايه ترين مقام اين رژيم كه تابه حال دستگير شده بود پس از آزادي از پايگاه نظاميان آمريكايي در بگرام به شهر قندهار رفته است.
به گزارش شبكه خبري بي بي سي، يكي از دستياران متوكل كه در پاكستان است بدون ذكر نامش گفت كه وزير خارجه سابق طالبان پنج روز پيش آزاده شده و اكنون به همراه خانواده اش در شهر قندهار به سر مي برد.
متوكل ۱۸ماه در حبس نظاميان آمريكا بود. او بعد از سقوط رژيم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ خود را به آمريكايي ها تسليم كرد. از متوكل همواره به عنوان شخصت ميانه رو طالبان نام برده مي شد. گفته مي شود پيش از ورود نيروهاي آمريكايي به افغانستان، او با ملا محمد عمر رهبر طالبان درباره پناه دادن به بن لادن در افغانستان اختلاف نظر اساسي داشته است. او رهبري گروهي از ميانه روهاي طالبان را به عهده داشت كه خواستار خروج بن لادن از افغانستان براي اجتناب از حمله آمريكا به رژيم طالبان بودند. متوكل پيش از انتصاب به سمت وزارت خارجه طالبان سخنگو و منشي شخصي ملاعمر بود.
هنوز معلوم نيست كه او تحت چه شرايطي آزاد شده است اما يك مقام بلندپايه وزارت خارجه افغانستان به خبرگزاري رويتر گفت: متوكل بعد از آن آزاد شد كه براي برقراري گفتگو ميان مقامات آمريكا و طالبان كمك كرد. با اين حال يك مقام بلندپايه سرويس اطلاعاتي طالبان گفت: متوكل براي كاشتن بذر نفاق در ميان طالبان آزاد شده است.
اين در حاليست كه دولت افغانستان در مورد آزادي وكيل احمد متوكل را كه در اختيار نيروهاي آمريكايي است، تكذيب كرد.
محمد عمر داوودزي  رييس  دفتر حامد كرزاي  رييس  دولت  انتقالي  ديروز گفت : مجموع  گزارش هاي  دريافتي  دولت  حاكي  از بي اساس  بودن  آزادي وكيل  احمد متوكل  است  و وي  همچنان  در حبس  نيــروهاي  آمريكايي  به  سر مي برد.
وي  افــزود: دولت  در توقيف  و حبــس  وزيـر امور خارجه  سابق  طالبان  نقشي ندارد و وي  در اختيار نيروهاي  آمريكايي  است .

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
شهري
علمي فرهنگي
گلستان كتاب
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   گلستان كتاب   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |