پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۵۰ - Dec 11, 2003
بنزين سال۸۳ هم جيره بندي نمي شود
002506.jpg
حقوق كاركنان دولت در سال آينده برابر با نرخ تورم افزايش خواهد يافت
گروه اقتصادي: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز به خبرنگاران گفت: سهميه بندي بنزين به هيچ عنوان براي سال آينده مطرح نيست و در سال جاري نيز قيمت  بنزين نه افزايش پيدا مي كند و نه سهميه بندي مي شود.
دكتر ستاري فر با اشاره به اقدامات دولت براي كاهش نرخ تورم همچون انضباط مالي، كاهش هزينه جاري، عدم ايجاد كسري بودجه، جلوگيري از افزايش نقدينگي، افزود: حقوق كارمندان دولت سال آينده برابر با نرخ تورم و از طريق راهكارهاي متفاوت براي جبران سطح زندگي آنها افزايش خواهد يافت.
وي افزود: حسب دستور رئيس جمهور و چالش هاي موجود براي افزايش دستمزد كاركنان، لايحه اي درخصوص چگونگي پرداخت حقوق و مزايا به آنها تنظيم شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينكه ديروز ۱۰ ماده از لايحه برنامه چهارم توسعه به تصويب هيات دولت رسيد، افزود: از آنجا كه سال آينده، سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد بودجه سال ۱۳۸۴ را براساس برنامه چهارم تنظيم كند، لازم است كه مجلس ششم برنامه را بررسي و تصويب كند. ستاري فر با تاكيد بر اينكه اگر برنامه چهارم به مجلس نرود كشور دو سال بدون برنامه مي ماند، گفت: هم اكنون دولت در جلسات فوق العاده در حال بررسي اين برنامه است و احتمالاً در اوايل دي ماه اين برنامه براي تصويب به مجلس مي رود.اگر چنين شود ممكن است يك شور برنامه قبل از انتخابات مجلس هفتم و شور دوم آن پس از انتخابات انجام شود.

پاكستان امنيت خط  لوله گاز آسياي مركزي به هند را تضمين مي كند
گروه اقتصادي: سفير پاكستان در هند اعلام كرد، كشورش امنيت خط لوله گاز آسيا مركزي به هند را تضمين مي  كند.
اين اظهارات پيش از سفر هفته آينده آتال بيهاري واجپايي نخست وزير هند به پاكستان اميد به توسعه روابط دو كشور و عملي شدن اين طرح را افزايش داده است.
وزير نفت پاكستان نيز اخيراً اعلام كرده است، نتايج بررسي پروژه خط لوله انتقال گاز پاكستان- تركمنستان- افغانستان به كميته سازماندهي اين پروژه ارائه شده است.
روزنامه خلق- چاپ چين- به نقل از وزير نفت پاكستان نوشت: بررسي اين خط لوله ۱۶۰۰ كيلومتري پس از انجام مشورت ها و اعمال تغييرات لازم توسط كشورهاي مربوط، تا شش ماه آينده نهايي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: كميته سازمان دهي، بررسي مسير اين خط لوله در جنوب افغانستان را نهايي كرده است و انتظار مي رود پروژه ياد شده تا سال ۲۰۱۰ و با هزينه اي بالغ بر
۵/۳ ميليارد دلار به پايان برسد.
خط لوله يادشده از دولت آباد در تركمنستان آغاز مي شود و با عبور از جنوب افغانستان به سيستم خط لوله اصلي پاكستان در ايالت پنجاب وصل مي شود.

در ۸ ماهه اول امسال از خاك كشور
۵/۴ ميليون تن كالا تزانزيت شد
گروه اقتصادي: در ۸ ماهه امسال ۴ ميليون و ۵۱۱ هزار و ۴۰۰ تن كالا به ارزش ۶ ميليارد و ۲۰۰ هزار دلار از مسير ايران ترانزيت شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان كالاهاي ترانزيت اين مدت از حيث وزني ۵۵ درصد و از لحاظ ارزشي ۲/۷ در صد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. اين گزارش حاكيست ميزان كل ترانزيت كشور بدون احتساب سوخت ۲ ميليون و ۲۸۴ هزارو ۸۰۰ تن و به ارزش ۵ ميليارد و ۶۳۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار بود. بر اساس اين گزارش در ۸ ماهه امسال بيشترين سهم كالاهاي ترانزيتي از نظر وزني سوخت و از حيث ارزشي به خودرو اختصاص داشت.

گفتگوي امروز
نخستين همايش كشاورزي و توسعه ملي
نخستين همايش كشاورزي و توسعه ملي با هدف بررسي چالشهاي پيش روي توسعه اين بخش اين هفته در تهران برگزار شد. با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و اهميت برگزاري چنين همايشي با مهندس كاظمي رئيس موسسه پژوهش ها و برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و دبير اين همايش گفت و گو كرده ايم.
***
* ضرورت برگزاري و چگونگي شكل گيري اين همايش چه بوده است؟
- با فراهم آمدن زمينه تدوين برنامه چهارم در بخش كشاورزي، مشكلات موجود به دو دسته داخل و خارج از بخش كشاورزي تقسيم شد.در رابطه با مشكلات خارج از بخش به اين نتيجه رسيديم كه يك هم انديشي در خصوص اين مشكلات برگزار كنيم چرا كه لازم بود براي شناخت دقيق موضوع و چگونگي طرح ابعاد آن، با انجام كار  كارشناسي از طريق همفكري با متخصصين داخلي و خارجي از نظرات آنان بهره گيري كنيم .
* جايگاه برگزاري چنين همايش هايي در توسعه اقتصادي و خصوصا بخش كشاورزي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين همايش گام موثري براي شناخت بود و در مرحله بعد مبحث اتخاذ سياستها مطرح است. و همايش براي شناسايي و تدوين سياست هاي لازم نيز موثر خواهد بود.همايش برگزار شده گامي در جهت به نتيجه رساندن فرآيند توسعه اقتصادي است و سعي دارد تا در آستانه تنظيم برنامه چهارم توسعه با انتقال مسايل و مشكلات موجود و اخذ مجوز قانوني لازم از دولت و مجلس زمينه اجراي تصميمات اخذ شده براي مجريان را فراهم آورد.
* محورهاي همايش براساس چه مبنا و اصولي انتخاب شده است؟
محورهاي مورد بحث در اين همايش بيشتر موجوديت بخش كشاورزي را مورد بحث و بررسي قرار داده گر چه ممكن است برخي از مطالعات موردي، بعضي از مسايل را مطرح كند ولي در شكل كلي آن محورهاي مورد بحث در اين همايش بيشتر هويت بخشيدن به بخش كشاورزي را دنبال مي كند و وارد حوزه زير بخش ها نشده ايم و بحث در حوزه زير بخش ها نيازمند كار تخصصي مورد نياز اين حوزه خواهد بود.
* چه تدبيري براي بهره مندي هدفمند و كارآمد از همايش انديشيده شده است؟
در اين همايش با برنامه ريزيهايي كه صورت گرفته و از طريق برقراري ارتباط بين نتايج همايش و برنامه چهارم توسعه كه در دستور كار دولت قرار دارد، اميدواريم زمينه هاي انجام اين كار را كاملا فراهم كنيم و در حد انتظاراتي كه از يك همايش وجود دارد از پتانسيل و ظرفيت آن براي سياستهاي توسعه بخش كشاورزي، حداكثر بهره برداري صورت گيرد.

براي مبارزه با قاچاق كالا تعرفه ها بايد منطقي شود
گروه اقتصادي: سخنگوي وزارت بازرگاني اعلام كرد: تعرفه  واردات لوازم خانگي هنوز تغييري نكرده و سيستم قبلي كماكان اجرا مي شود.
هاشم ساعدي با اعلام اين خبر گفت: هر چند سياست كلي تجاري كشور حركت به سمت منطقي كردن تعرفه هاست، ولي هنوز تعرفه و سود و عوارض واردات لوازم خانگي تغيير نكرده است.وي در عين حال تصريح كرد: با توجه به تاكيد مسئولان مبني بر جلوگيري از قاچاق كالا، كه خود آفت اساسي و اصلي براي توليد داخلي محسوب مي شود، كميسيون ماده يك بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا، تعرفه هاي لوازم خانگي را بازبيني و بررسي مجدد كرده و درصدد است با اعمال تعرفه هاي منطقي، ضمن حمايت از توليد داخلي، واردات اين كالاها را نيز به سمت مسيرهاي قانوني سوق داده و از قاچاق آنها جلوگيري كند.
مدير كل روابط عمومي وزارت بازرگاني، يادآور شد: تعيين تعرفه ها بر عهده كميسيون ماده يك و با هماهنگي و پيشنهاد وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط و تصويب در هيات محترم دولت است. بنابراين حتماً به گونه اي تصميم گيري مي شود، كه توليد كننده داخلي حمايت شده و حقوق مصرف كنندگان نيز محفوظ بماند.

خبر كوتاه
* ۱۷۶ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور پيش بيني رديف اجرايي ملي براي طرح هاي آب رساني 
مجتمع هاي روستايي در پيوست بودجه سال ۸۳ را تعيين كننده و حائز اهميت برشمردند و خواستار رفع مشكل مربوط به اين موضوع شدند.
* مديرعامل شركت پست هاي فشار قوي ايران (پارسيان) وابسته به وزارت نيرو اعلام كرد: اين شركت بعد از سالها تجربه در زمينه ساخت پست هاي فشار قوي در داخل و خارج، امسال موفق شد براي اولين بار بازار كشورهاي فرانسه زبان آفريقا را نيز كسب كند.
* بن شماره ۳۲۷ (سيصد و بيست و هفت) از سري بنهاي سال ۱۳۸۱ كارگران متاهل يا معيل جهت دريافت ۵ كيلوگرم شكر تعيين شده است.
* بررسي امكان ايجاد مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در عراق با اعزام يك هيأت اقتصادي از سوي اتاق تعاون كشور به اين كشور، آغاز شد. نخستين دور مذاكره هيأت اقتصادي كشور براي ايجاد مركز تجاري صبح روز جاري در بصره آغاز شد.

افزايش ۵۰ درصدي زمان ارائه خدمات تضمين خودروهاي سبك
با هدف ارتقاء رضايت خريداران خودروهاي داخلي دوران گارانتي(ضمانت) خودروهاي سبك ۱۸ ماه يا ۳۰ هزار كيلو متر تعيين شد.
به گزارش خبرگزاري موج،دوران گارانتي خودروهاي سنگين ۲۴ ماه يا ۱۵۰ هزار كيلو متر
( هر كدام زودتر اتفاق افتد) تعيين شده است.
براساس اعلام ستاد سياست گذاري خودرو وزارت صنايع تاريخ اجراي اين سياست از ابتداي آذرماه بوده و كساني كه خودروي خود را از اين تاريخ به بعد تحويل گرفته اند مشمول اين طرح مي شوند كه با اين تصميم دوران گارانتي خودروها ۵۰ درصد افزايش يافته است.

وزير جهاد كشاورزي:
واردكنندگان پنبه از هركجا كه مي خواهند، پنبه وارد كنند
واردات چاي پس از تصويب دولت عملي مي شود
واردكنندگان پنبه مختارند با رعايت ضوابط تعرفه اي از هركجاي دنيا كه بخواهند، واردات داشته باشد. به گزارش ايلنا، وزير جهاد كشاورزي، با بيان اين مطلب گفت: براساس مصوبه سال گذشته دولت، واردات پنبه با رعايت ضوابط و مقررات تعرفه اي تعيين شده، بلامانع است.
وي افزود: رعايت ضوابط و قرنطينه براي واردات پنبه الزامي است؛ چرا كه پنبه برخي كشورها دچار آفت است و منافع ملي كشور را دچار مشكل مي نمايد.
وزير جهاد كشاورزي، درخصوص چگونگي واردات چاي به كشور اظهار داشت: شرايط و الزامات واردات چاي در كميسيون ماده يك براساس حفظ منافع توليدكنندگان داخلي تصويب و مسئوليت اجراي آن برعهده وزارت بازرگاني قرار دارد.وي، با بيان اين كه كليت طرح واردات چاي تصويب شده است، گفت: پس از بررسي و تصويب طرح مذكور در دولت و ساير مراجع و تحقق شرايط اجراي آن، واردات چاي با رعايت حمايت از توليدكنندگان داخلي و جبران كسري موجود انجام مي شود.در همين حال خبرگزاري فارس از مخالفت اتحاديه كشاورزان چاي شمال با آزاد سازي واردات چاي خبر داد.

توزيع كالابرگ استان تهران از شنبه آغاز مي شود
توزيع مرحله اول كالابرگ مرحله دوازدهم استان تهران از شنبه بيست و دوم آذر ماه در استان تهران آغاز مي شود و به مدت
سي و پنج روز ادامه مي يابد.
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس اداره بسيج اقتصادي استان تهران ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبرگفت: حدود۶۰۰ شعبه در شهرهاي استان تهران به توزيع كالابرگها اقدام مي كنند كه از اين تعداد حدود ۴۰۰ شعبه در تهران و ۲۰۰ شعبه در شهرستانهاي استان تهران مستقر هستند.
يدالله صادقي افزود: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته ميان ستاد بسيج اقتصادي و شركت پست، توزيع كالابرگهاي مرحله دوازدهم در استان تهران توسط شركت پست استان انجام مي شود. وي مدارك مورد نياز براي دريافت كالابرگ مرحله دوازدهم را ارائه فرم تكميل شده دريافت كالابرگ مرحله دوازدهم، اصل شناسنامه، كارت ضرب مهر همراه شناسنامه ها و اصل ته سوش خانوار مرحله يازدهم ذكر كرد.
صادقي با بيان اينكه بيش از۳۰ مركز در سطح استان تهران آمادگي تكميل خانوارهايي كه مداركشان ناقص است را دارند گفت: يكي از مهمترين مدارك براي كامل كردن اصلاح ته سوش مرحله يازدهم وكارت ضرب مهرهمراه شناسنامه ها است.
صادقي كارمزد پرداخت كالابرگ مرحله دوازدهم را به ازاي هر خانوار سه هزار ريال ذكر كرد.
وي يكي از اهداف اساسي توزيع فرم ها براي درخواست كالابرگ را آمادگي براي اقدامات بعدي اين سازمان دانست و افزود: كسب اطلاعات لازم از طريق فرم هاي دريافت كالابرگ، مي تواند سازمان را در جهت اقدامات بعدي مانند صدور كارتهاي هوشمند،
نوين سازي شبكه در جهت هدفمند كردن يارانه ها كمك كند.
صادقي يكي ديگر از تسهيلات در نظر گرفته شده در اين مرحله را پرداخت كالابرگ نيروهاي انتظامي، نظامي و نيروهاي ساكن در مجتمع ها با هماهنگي ادارات مربوط ذكر كرد.
وي افزود: شبكه توزيع ستاد بسيج اقتصادي استان تهران را واحدهاي خرده فروشي، فروشگاههاي زنجيره اي و تعاوني هاي مصرفي كارگران و كارمندان تشكيل مي دهد.
صادقي با بيان اينكه درصورت مشاهده تخلف و خريد و فروش كالابرگها مردم مي توانند از طريق تلفن ۱۲۴ پيگيري كنند افزود: ستاد بسيج اقتصادي كشور نيز در صورت مشاهده تخلف مراتب را مستقيما به نيروي انتظامي گزارش خواهد داد.

بورس
تغيير قيمت
آخرين قيمت
تعداد سهام معامله شده
نام شركت
۸
۱۴۳۳
۶۷۵۱۳۱
توسعه معادن روي ايران
۲
۵۳۴۶
۲۷۲۴۸
شهد ايران
۸۵-
۵۸۶۴
۵۹۱۴۸
مارگارين
۲۴-
۵۹۵۱
۳۲۰۷۲
صنعتي بهشهر
۳۹۹-
۹۶۱۶
۱۰۵۱۷۹
لبنيات پاك
۳-
۱۷۱۵
۲۱۱۹۸
بيسكويت گرجي
۲۰۴
۵۱۰۰
۶۱۴۸۸
پارس مينو
۵۷-
۳۱۵۱
۲۰۰۸۸
توليدي مهرام
۱۷۰
۳۵۸۳
۱۸۱۴۰
ايران مرينوس
۱۲۰۵-
۳۹۸۰۵
۶۷۸۷۸
افست
۱۱
۱۸۹۹۳
۵۵۵۵۸
نفت پارس
۱۸۰
۴۷۷۲۵
۷۹۴۵
نفت بهران
۶۷
۹۷۹۳
۳۳۰۱۰
پتروشيمي فارابي
۱۴۶-
۹۳۵۶
۴۸۶۳۲
صنايع شيميايي ايران
۲۶۹۳-
۱۵۰۰
۲۰۰۰
صنايع شيميايي سينا
۳-
۸۵۰۴
۸۹۶۲۳
پتروشيمي خارك
۲۳۷-
۲۲۵۹۷
۳۶۶۸۱
پتروشيمي اصفهان
۶۸-
۷۱۴۶
۲۶۳۴۱۷
پتروشيمي اراك
۱۱۱-
۱۰۴۱۳
۱۱۲۰۴۲
پتروشيمي آبادان
۷-
۱۲۹۰۱
۱۴۵۳۳
داروسازي جابرابن حيان
۹-
۶۸۸۱
۵۸۸۸۷
كيميدارو
۱۵۰
۱۴۱۹۵
۱۰۷۹۹
دارويي رازك
۶۳
۹۱۷۹
۲۲۸۳۱
پارس دارو
۲۵
۲۳۷۲۶
۷۴۹۵
داروسازي سينا
۳۲
۲۶۶۷
۱۷۰۰۴
كف
۲۶
۳۰۰۸
۱۷۶۷۳
پاكسان
۶۰
۲۰۷۲
۲۶۵۱۰
گلتاش
۴۹-
۳۵۳۳
۱۳۲۹۲
توليدي لاستيك دنا
۳۴
۱۱۹۷
۵۴۳۴۶
درخشان تهران
۷۸۷-
۱۷۲۳۸
۱۶۶۷۰
گاز لوله
۴۴-
۴۸۰۰
۴۹۵۶۰
فرآورده هاي نسوز ايران
۱-
۵۸۶۱
۲۲۷۲۹
فرآورده هاي نسوز آذر
۴-
۳۳۸۴
۱۱۳۰۹
توليدي كاشي تكسرام
۸۷۹
۴۵۳۴۹
۱۲۲۷۵۵
سيمان تهران
۶۹
۵۳۰۷۱
۱۲۷۷۰
سيمان كرمان
۶۹
۲۸۷۷۰
۲۰۳۴۷
سيمان فارس و خوزستان
۵۱۵
۲۳۵۱۶
۲۰۶۳۲۶۶
سيمان شرق
۱۱۰۹
۲۳۲۹۱
۵۱۰۰۰۰
سيمان خزر
۱۳۱-
۴۴۰۱۶
۳۷۶۱۱
حق تقدم سيمان سپاهان
۱۷۴۲
۳۶۵۸۹
۷۹۹۹۸
سيمان شاهرود
۱-
۵۸۳۴۳
۵۲۱۷۵۳
سيمان بهبهان
۵۰۵
۱۳۱۷۴
۶۰۰۱۰
سيمان كارون
۱۵۳
۴۹۵۴
۳۷۹۷۰
لوله و ماشين سازي ايران
۹۷
۴۴۹۳
۱۰۸۶۴۲
صنعتي سپاهان
۳۳۸-
۲۵۰۱۷
۱۱۷۴۱
آلومتك
۵۹-
۴۱۲۷
۲۷۶۳۹۱
ماشين سازي اراك
۲۵۰-
۸۴۳۸
۲۸۹۷۱۴
صنايع آذرآب
۴
۱۸۱۱
۲۸۷۷۴
بسته بندي ايران
۳۲-
۲۰۱۹
۲۷۴۳۰
آبسال
۶۴
۷۰۸۰
۲۱۳۵۹
ايران ترانسفو
۵۲-
۵۰۰۶
۱۰۰۱۰
كابلسازي ايران
۱۱۳-
۴۰۵۴
۲۸۱۹۰۳
ايران خودرو ديزل
۱۱۶-
۷۴۷۲
۴۱۵۱۰
بانك كارآفرين
۱۱۳
۳۳۱۳
۱۷۷۰۳۸۶
سرمايه گذاري البرز
۲۳۹-
۵۸۰۰
۵۶۲۳۸۸
توسعه صنايع بهشهر
۶۸-
۴۴۰۳
۷۱۳۷۲۲
سرمايه گذاري ملي ايران
۲۲-
۲۵۷۴
۳۰۶۶۲۴
سرمايه گذاري پتروشيمي
۲۵
۱۸۴۸
۱۴۴۲۷۶
سرمايه گذاري ملت
۲۲-
۶۱۴۰
۵۳۷۱۴۸
سرمايه گذاري بانك ملي
۴۵-
۵۹۹۲
۵۲۰۶۹
سرمايه گذاري رنا
۱-
۴۹۱۶
۲۳۲۰۵
حق تقدم سرمايه گذاري رنا
۱-
۶۴۵۶
۱۲۴۶۳۶۸
سرمايه گذاري غدير
۳
۳۹۹۲
۲۶۲۰۹۷
سرمايه گذاري ساختمان ايران
۲۶
۴۶۲۲
۱۳۸۸۳۶
سرمايه گذاري صنعت و معدن
۳۴
۳۱۹۱
۳۶۶۱۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
۵۰-
۱۸۴۵
۷۴۵۰۱۱
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
۱۷
۲۱۵۶
۲۱۳۹۰
سرمايه گذاري صنعت نفت

قيمت طلا و ارز
نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي ۸۹۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۳۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۵۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۳۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۳۲۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۱۶۷

اقتصادي
اجتماعي
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
بورس
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |