پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۳۷۷
در شهر
Front Page

«شار زن» ها بخوابند
بيليارد در شب ممنوع
يك نفر مي گويد مرداني كه ساعت ۲ نيمه شب از زندگي بيرون زده و خود را پاي ميز قمار مشغول مي كنند، نام بيليارد را آلوده كرده اند
بازي بيليارد فقط از يك چوب و ۱۵ توپ رنگارنگ تشكيل شده است، اما مهم ترين چالشي كه در مورد اين بازي مانند شطرنج و ... وجود دارد بحث قمار آن است
006981.jpg
به نظر مي رسد آينده بيليارد در ايران رابطه مستقيمي با عملكرد بيليارد بازها داشته باشد.
عكس:ساتيار
سعيده امين 
وقتي پس از ۲۲ سال خاموشي چراغ هاي نئون و رنگارنگ باشگاه هاي بيليارد در سال ۱۳۷۹ مجدداً روشن شدند و يكي از مفرح ترين مكان هاي وقت گذراني مردان فعال شد به نظر رسيد كه برخي از موارد كه قبل از انقلاب به دليل شائبه هايي كه وجود داشت پلمپ شده بودند دوباره احيا مي شوند.
درهمين سال بود كه سازمان تربيت بدني اقدام به واگذاري مجوز باشگاه بيليارد و اسنوكر به اشخاص حقيقي كرده تا انرژي سرشار شهروندان به ويژه جوانان در ۱۵ توپ رنگي آزاد شود.
قمار بي قمار
۲۴۰ باشگاه بيليارد از سال ۱۳۷۹ در شهر تهران راه اندازي شد كه بيانگر اشتياق مردم براي يافتن مكان هاي مفرهي براي وقت گذراني است. درواقع ازبين اين تعداد باشگاه كه تماماً به بخش خصوصي و غيروابسته به دولت واگذار شده است حدود ۴۵ باشگاه يا داراي مجوز نيستند و يا در مرحله تكميل پرونده قرار دارند.
هفته گذشته خبر رسيد كه ۲۰ باشگاه بيليارد در نقاط مختلف تهران پلمپ شده است و اين نشان از حساسيت مسوولان امر به باشگاه هاي بيليارد داشت كه ريشه در گذشته دارد.
بيليارد و اسنوكي سابقاً و قبل از انقلاب مركز قماربازي برخي از بيلياردبازها بود كه پس از انقلاب اين مراكز به دستور شوراي عالي انقلاب پلمپ شد.
وقتي از ميرزا آقابيگ معاون مديركل سازمان تربيت بدني درمورد اين خبر سوال شد وي يادآور شد: هيچ اقدامي براي بستن تمامي باشگاه هاي بيليارد صورت نگرفته و اگر هم باشگاهي بسته شده به خاطر تخلفاتي بود كه انجام داده است.
موضوع اينجاست كه هنوز هيچ آيين نامه و مقررات قويي براي فعاليت اين باشگاه ها تدوين نشده است. اين ورزش پس از ۲۲ سال تعطيلي به صورت نوپا در ايران رايج شده است و هنوز از قانون قوي برخوردار نيست.
اگرچه از زماني كه باشگاه بولينگ و بيليارد از سال ۱۳۷۹ از طريق معاونت فني سازمان تربيت بدني راه اندازي شد اما شرايط و ضوابطي اعمال شده به اعتقاد ميرزا آقابيگ به هيچ وجه پاسخگوي شرايط فعلي نيست.
۹ به بعد
ساعات كار هر باشگاه از ساعت ۸ صبح الي ۱۱ شب است اما از آنجايي كه روزها اغلب بيلياردبازها در محل كار خود حاضر هستند درست بعد از ۹ شب به بعد ساعات شلوغي اين باشگاه ها آغاز مي شود. يكي از مسوولان باشگاه بيليارد و اسنوكر (ديامن) مي گويد: «علاقمندان به اين ورزش منحصر به سن خاصي نمي شود. از نوجوان ۱۲ ساله گرفته تا سالمند ۷۰ ساله به اين ورزش علاقه مند هستند.»
به گفته وي قوانين بسيار سختي بر باشگاه هاي بيليارد حاكم است كه نقض هركدام از آنها منجر به پلمپ شدن آن از سوي اداره اماكن مي شود.
مثلاً كشيدن سيگار در اين باشگاه ممنوع است و پرسنل بايد براي استفاده از سيگار به بيرون از باشگاه بروند. از طرفي حضور بانوان در اين مكان ها به شدت ممنوع است و حضور هر بانو در اينجا قاعدتاً از سوي ادارات ذي ربط جريمه دربر خواهد داشت.
ميرزا آقا بيگ در مورد تخلفات رايج در اين باشگاه ها به استعمال دخانيات، عدم رعايت قوانين موضوعه توسط سازمان تربيت بدني و واگذاري اين باشگاه ها به افراد غيرصلاحيت دار اشاره مي كند.
به گفته وي «قانون منع استعمال دخانيات» به كرات از سوي برخي از اين باشگاه ها نقض مي شود.
همچنين شكايت هايي هم از سوي برخي از ساكنان محلات مبني بر سر و صداي فراوان و ترددهاي زياد در شب به اين مكان ها گزارش شده است كه البته از سوي سازمان تربيت بدني و اداره اماكن پيگيري مي شود.
معاون مدير كل سازمان تربيت بدني خاطرنشان كرد: «طبق قانون باشگاه بيليارد قابل واگذاري از سوي صاحب آن نيست. اما برخي از باشگاه هايي كه پلمپ شده اند در اصل توسط صاحبان آنها به صورت غيرمجاز واگذار شده است.»
در اصل سازمان تربيت بدني پس از تنظيم درخواست و تشكيل پرونده براي متقاضيان تاسيس باشگاه با بررسي هاي فراوان سرانجام مجوز احداث را صادر مي كنند كه در آن قيد نشده به هيچ وجه قابل واگذاري به اشخاص ديگر نيست.
اما قانون جديد براي تاسيس باشگاه ها كه توسط كميسيون ماده ۵ به تصويب رسيده است مقرر كرده كه مجوز باشگاه در ملك هاي شخصي صادر نخواهد شد.
از طرفي به گفته ميرزاآقا بيگ ساعات كاري از ۱۱ شب به ۹ شب تقليل خواهد يافت و به اين ترتيب از تجمع شبانه در اين باشگاه ها جلوگيري خواهد شد.
همچنين در تاييد صلاحيت متقاضيان، مجوز نه تنها به صلاحيت هاي عمومي بلكه به صلاحيت هاي فني نيز توجه خواهد شد. به اين شكل كه از اين پس در هنگام بررسي ها بر روي افراد به تحقيقات محل زندگي اكتفا نشده و تحقيقات محلي در محل كار افراد نيز صورت مي گيرد. به اين ترتيب فرد متقاضي به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار مي گيرد تا هم بحث واگذاري باشگاه منتفي شود و هم از روند اخلاقي باشگاه اطمينان بيشتري حاصل شود.
ميرزاآقابيگ مي گويد: «براي تدوين آيين نامه جديد يك كار تحقيقاتي با همكاري دو هزار جوان و مديران باشگاه ها صورت گرفته و داده ها در حال تجزيه و تحليل است.»
اين ورزش نوپاست و تحقيقات اوليه با عجله بر روي آن صورت گرفته است، به همين دليل معضلات غيرقابل پيش بيني به وجود آمده است كه با تصويب آيين نامه جديد اين ايرادات منتفي مي شود.
فدراسيوني براي بيليارد
فدراسيون بيليارد كشور در چند سال اخير اقدام به راه اندازي مسابقات باشگاهي و استاني و حتي در سطح كشوري كرده تا به اين ورزش تنها به عنوان يك ابزار قمار نگاه نشود.
يكي از مسوولان باشگاه دياموند مي گويد: «ما سال قبل يك مسابقه باشگا هي برگزار كرديم كه متاسفانه در همان دوره اول در مرحله مقدماتي حذف شد.»
رئيس فدراسيون بيليارد نيز تلاش زيادي براي ايجاد تسهيلات و اختصاص بودجه براي افزايش تعداد باشگاه ها در كل كشور انجام داده است.
برداشت ناموزون 
بازي بيليارد فقط از يك چوب و ۱۵ توپ رنگارنگ تشكيل شده است، اما مهم ترين چالشي كه در مورد اين بازي مانند شطرنج و ... وجود دارد بحث قمار آن است. بعد از انقلاب هم دقيقا به همين دليل اين بازي جمع شد و تا ۲۲ سال تعطيل ماند.
يكي از مسوولان سازمان تربيت بدني مي گويد: وقتي ساعت ۲ نيمه شب به صورت سرزده وارد يك باشگاه بيليارد شديم، نشانه هايي از قمار يافتيم كه بلافاصله دستور پلمپ صادر شد.
به اعتقاد وي مرداني كه ساعت ۲ نيمه شب از زندگي بيرون زده و خود را پاي ميز قمار مشغول مي كنند نام اين ورزش را آلوده مي كنند. يكي از مديران باشگاه بيليارد نيز گفت: «ما با ترس و لرز باشگاه را باز مي كنيم و تا آخر شب پرسنل مراجعان را كنترل مي كنند، اما قمار، بازي آشكاري نيست و مي تواند شرط بندي خارج از باشگاه يا با هر وسيله ديگري صورت بگيرد.»
به نظر مي رسد آينده بيليارد در ايران رابطه مستقيمي با عملكرد بيليارد بازها داشته باشد.

حرفه اي ها در ا ولين جشنواره تصويرسازي كتاب  هاي درسي
من كتابم را دوست ندارم
اول همه چيز سياه و سفيد بود. رنگ كه آمد كتاب هاي بچه ها هم شد مثل دنياي  آنها. زرد، قرمز، آبي و بعد رنگين كمان و گربه و موش و خرگوش. حالا اما ديگر رنگ ها و تصاوير هم بچه ها را قانع نمي كند
سطح كيفي تصاوير كتاب هاي درسي نسبت به كتاب هاي غيردرسي بسيار پايين است و در طول اين سال ها كمترين تحول را چه در شكل عملي و چه در شكل هنري داشته
006984.jpg
اول همه چيز سياه و سفيد بود. رنگ كه آمد كتاب هاي بچه ها هم شد مثل دنياي  آنها. زرد، قرمز، آبي و بعد رنگين كمان و گربه و موش و خرگوش. حالا اما ديگر رنگ ها و تصاوير هم بچه ها را قانع نمي كند و اين شروع دردسر بزرگترهاست.
براي همين هر سال در گوشه و كنار كشور همايش هايي در مورد چگونگي تصويرسازي كتاب هاي درسي برگزار مي شود كه سال گذشته حتي دامنه اين همايش به كتاب هاي غيردرسي هم كشيد. اما همزمان با هفته معلم اولين جشنواره تصويرسازي كتاب هاي درسي از پانزدهم ارديبهشت در محل نگارخانه فرهنگي و هنري صباي تهران برگزار شد كه هدف از برپايي اين جشنواره ارتقاي كيفي تصويرگري كتاب هاي درسي بود. مهندس علاقمندان رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش درباره اين نمايشگاه و اهداف آن گفت: «تصويرسازي كتاب هاي درسي يك تخصص بين رشته اي است كه در يك سوي آن هنر و در سوي ديگرش تعليم و تربيت قرار دارد. خوشبختانه اين جشنواره امكان بسيار خوبي را براي تبادل نظر مولفان و صاحبنظران تعليم و تربيت و تصويرگران متن هاي علمي و آموزشي فراهم آورده است.»
در سال  گذشته افرادي چون مميز، كلانتري، صادقي، مثقالي و... در ارتقاي تصويرسازي كتاب هاي كودك تلاش بسياري كردند كه در اين بين نبايد فاكتور خلاقيت را فراموش كرد، چيزي كه شايد در كتاب هاي حال حاضر درسي جاي كمتري داشته باشد.
علاقمندان اما در اين باره مي گويد: «برگزاري جشنواره علاوه بر ايجاد فضاي رقابتي بين تصويرسازان، فرصت مناسبي را براي نسل جوان در حال تحصيل ايجاد مي كند تا آنها توجه بيشتري را به اين رشته معطوف كنند. اين جشنواره در واقع طرح يك مساله است تا هم ضعف ها و نارسايي هاي اين رشته بيشتر و بهتر شناخته شوند و هم زمينه هاي بهبود كيفي كتاب درسي فراهم آيد.»
امسال براي اولين بار در اين جشنواره تعداد ۴۳۶ اثر به جشنواره ارسال شد كه از ميان آنها ۱۲۴ اثر در موضوع دنياي جانداران، ۲۲۷ اثر در رشته تصويرسازي متن و ۷۵ اثر نيز در رشته طراحي جلد بودند.
از نكاتي كه در حاشيه اين جشنواره در ميزگردها عنوان شد، مربوط بود به طرح هاي يكي دو سال قبل طراحي كتاب هاي درسي. در سال هاي قبل بسياري از صفحات كتاب  ها را به شكل رنگي درآوردند. يعني بازگشت به طراحي كتاب هاي درسي در دهه چهل و پنجاه. به اين رنگ ها و تنوع رنگ بندي آن چند اشكال وارد بود. اولا بعضي از رنگ ها بعد از مدتي چشم راخسته و در وهله دوم رنگي درآوردن   اين كتاب ها در سال هاي بعد براي دست اندركاران آموزش و پرورش مقرون به صرفه نبود. بنابراين اين طرح جاي خود را به تصويرسازي داد. تصويرسازي اما در گام اول فقط با نقاشي كودكانه تعريف مي شد كه در سال هاي بعد اين نقيصه نيز كم كم مرتفع شد، با تشكيل كميته نقد و بررسي كتاب هاي درسي. محبت الله همتي دبير اين جشنواره با اشاره به تاسيس اين كميته در سال ۱۳۷۸ مي گويد:« سال ۱۳۷۸ اولين همايش نقد و بررسي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي در سطح ملي با حضور گسترده معلمان سراسر كشور و كارشناسان تعليم و تربيت و برنامه ريزان درسي برگزار شد. اين كميته در گام اول معيارهاي ارزيابي تصويرسازي را تدوين كرد اگرچه اين معيارها كلي اند اما مي توانند به ارتقاي اين هنر - تصويرگري - كمك شاياني داشته باشند.»
ارتباط محتواي تصوير با متن ارتباط تكنيك و سبك اجرا باگروه سني و مخاطب، رابطه تكنيك و سبك با موضوع درسي، به روز بودن تصاوير و هماهنگي آن با بافت جامعه، تصويرگري متناسب با رشد ذهني و تجربيات مخاطب، رعايت مقدار تصاوير با محتوا و... از معيارهاي تدوين شده توسط كميته نقد و بررسي است.
در اين ميان بايد از ديدگاه آنهايي مطلع بود كه در تصويرسازي كتاب كودك فعاليت داشته و دارند. بهزاد غريب پور از همين دست است. فارغ التحصيل رشته گرافيك و گرافيست كتاب هاي كودكان كه در سال هاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ به ترتيب عضو هيات داوري كنكور نوماي ژاپن و بينال براتيسلاواي اسلواكي بوده است. وي درباره كيفيت تصاوير كتاب هاي درسي مي گويد:« متاسفانه سطح كيفي تصاوير كتاب هاي درسي نسبت به كتاب هاي غيردرسي بسيار پايين است و در طول اين سال ها كمترين تحول را چه در شكل عملي و چه در شكل هنري داشته و شايد نسبت به گذشته در برخي از موارد نيز افت محسوسي داشته است. فقدان كيفيت علمي و هنري تصاوير كتاب هاي درسي، تاثيري مستقيم در كيفيت آموزشي دانش آموزان دارد وعدم جذابيت تصاوير كتاب هاي درسي باعث بوجود آمدن نوعي يكنواختي در كتاب هاي آموزشي شده كه دانش آموز به جاي علاقه به اين كتب، بيشتر آنها را تحمل مي كند.
غلامعلي مكتبي كه او هم سالهاست در زمينه تصويرگري كتاب هاي آموزشي و داستاني فعاليت مي كند، درباره تفاوت تصويرسازي در كتاب هاي درسي و غير درسي مي گويد: تصويري كه براي كتاب هاي درسي كشيده مي شود، جنبه آموزشي قوي تري دارد يعني تصوير گر بايد توجه داشته باشد كه نويسنده متن چه هدفي را دنبال مي كند و مي خواهد چه چيزي را به دانش آموز ياد دهد. بنابراين در چنين كتاب هايي بايد از حواشي پرهيز كرد. قبل از انقلاب حجم كار به اندازه الان نبود وهنرمند وقت كافي براي صفحه آرايي و تصويرگري داشت. تعداد كتاب ها محدود بود و مسوولان صفحه آرايي، طراحي و تصويرگري از همديگر جدا نبودند و با هم كار مي كردند. هر كدام نظرشان را مي دادند و از نظر ديگري هم مطلع مي شدند. به همين دليل در پايان كارصفحه اي خيلي زيبا در معرض ديد قرار مي گرفت...
تصويرسازي كتاب هاي درسي بيشتر از هرچيزي نيازمند ديد هنرمندان است تا رفع تكليف. يعني عمل به همان فاكتورهاي تدوين شده توسط كميته فني و ارزشيابي كه در اين صورت هم بر جذابيت كتاب اضافه مي شود و هم دانش آموزان به آن درس علاقه مند تر مي شوند اما رعايت اين موازين از چه زماني قرار است آغاز شود؟

اميد، براي لويزان
ريه سمت چپ هنوز نفس مي كشد
فضاهاي فرهنگي، ورزشي، تجاري و تفريحي در كنار مجموعه اي شكيل از درخت و گل و شمشاد، شهرك اميد را يك سر از دنياي آلوده تهران مجزا ساخته است
006987.jpg
همزيستي مسالمت آميز انسان و جنگل در شهرك اميد نمود كامل دا رد، به شرط آن كه دستخوش تحولا ت جديد نشود

تركيب جنگل - شهرك يا «شهرنشيني سبز» سال ها است به بهترين نحوه ممكن در كشورهاي غربي به ويژه اروپاييان اجرا مي شود و نشان از اين دارد كه بدون قطع درخت هم مي توان شهر ساخت. به دلايل مختلف كمتر اتفاق افتاده كه اين تركيب در بافت شهرهاي ايران الگوبرداري شده باشد و معدود شهرك هايي كه از آن پيروي كرده اند نيز پشتوانه اي عمومي نداشته اند و به تعبيري سنت شكني كرده اند. شهرك اميد، با بهره گيري از فضاي فرح بخش جنگل لويزان يكي از همين موارد انگشت شمار است كه به لطف تعصب و دلسوزي ساكنان خود، استانداردهاي جهاني شهرك نشيني را رعايت و حفظ كرده است. فضاهاي فرهنگي، ورزشي، تجاري و تفريحي در كنار مجموعه اي شكيل از درخت و گل و شمشاد، شهرك اميد را يك سر از دنياي آلوده تهران مجزا ساخته است.
اما اهالي اين شهرك سبز، مدتي است با مساله اي متفاوت روبه رو شده اند. مالكيت بخشي از ضلع شمال شرقي شهرك، واقع در عرصه جنگل لويزان توسط منابع طبيعي استان تهران واگذار شده و مالك جديد نيز مالكيت خود را با يك ديوار بتني اطراف اراضي و استقرار تيم عملياتي ساختماني در محل رسميت بخشيده  است. هر چند اعتراض مردم به مراجع قانوني، باعث شد تا بازپرس پرونده حكم به توقف هر گونه عمليات اجرايي و برچيدن ديوارهاي بتني تا ساعت ۱۳ دوشنبه ۲۴ فروردين ۸۳ دهد، اما عدم اجراي حكم مردم را بر آن داشت تا خود دست به كار شوند و ديوار را فرو ريزند. اين اقدام، حتي به جراحت يكي از نوجوانان ساكن شهرك در اثر تيراندازي انجاميد.
006990.jpg
بخشي از ضلع غربي بلوار گلستان شهرك اميد، پيش از اين قطع درختان و خانه سازي وسط جنگل را تجربه كرده است 

موضوع چيست 
عرصه ۴۶/۷۲ هكتاري شهرك اميد قبل از پيروزي انقلاب، به منظور تامين مسكن كاركنان ارتش خريداري و عمليات ساختماني آن در سال ۵۴ توسط شركت پيمانكار خارجي آغاز شد، همزمان با پيروزي انقلاب، به دليل خروج پيمانكار از كشور، پروژه متوقف شد. در پي قانون مصوب سال ۱۳۶۱پروژه به صورت نيمه تمام و پس از كارشناسي به تعاوني مسكن اميد، وابسته به لشگر ۲۱ حمزه واگذار شد. ولي اقدام مدير وقت منابع طبيعي استان تهران در واگذاري بخشي از اراضي تحت عرصه شهرك اميد به وزارتخانه اي ديگر، بر تعلق اين اراضي به ارتش و تصرف ۲۷ ساله تعاوني مسكن اميد خدشه وارد كرد و تعجب ۱۰ هزار ساكن شهرك را برانگيخت. اين واگذاري باعث شد تا بخشي از توافقنامه تعاوني مسكن اميد با شهرداري منطقه چهار در سال ۸۰ مبني بر تكميل واحدهاي تجاري و ديگر اقدامات عمراني و خدماتي، به دليل ترديد شهرداري در تعلق زمين تصرف عدواني شده به تعاوني مسكوت و متوقف ماند و در پي آن، مركز خدمات شهرك، شامل تعميرگاه، كارگاه هاي توليدي و تعميراتي و خدمات رساني به شهرك، انبار و محل ذخيره مصالح ساختماني، محل ذخيره سوخت، زمين هاي ورزشي شامل زمين تنيس و فوتبال از انتفاع خارج و دسترسي به آن غيرممكن شد. همچنين درآمد ماهانه ۲۰ ميليون ريالي شهرك از مركز خدمات و زمين هاي ورزشي به صفر رسيد كه ضربه بزرگي بر پيكره مديريت شهرك به شمار مي آمد.
006993.jpg
ديوار عجالتا توسط مردم فروريخت، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه يك روز دوباره برپا شود.

چرا كه شهرك از دريافت هر گونه خدمات دولتي و حتي شهرداري محروم است و كليه هزينه هاي خدمات و نگهداري شهري فضاي ۴۶/۷۲ هكتاري شامل آسفالت خيابان ها و معابر، تامين و تعمير سيستم روشنايي، جمع  آوري و تخليه زباله، توسعه و نگهداري فضاي سبز، تاسيسات و تصفيه خانه فاضلاب، بهره برداري از چاه هاي عميق، نگهداري و احياي رشته چاه هاي قنات موسوم به قنات كوثر، تعمير و نگهداري اماكن عمومي احداث شده مانند درمانگاه، اورژانس، اماكن ورزشي سالني و رو باز، پارك هاي عمومي و كودك، مجتمع فرهنگي، هنري، مدارس و مانند اينها از محل شارژ ماهيانه خود اهالي، بدون كمك هيچ ارگان دولتي و وابسته به دولت تامين مي شود.
هيات مديره شهرك بارها از طريق مكاتبات و شكوائيه هاي گوناگون، به موجب مواد ۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي صدور كيفرخواست و رسيدگي خارج از نوبت پرونده را داشته و خواسته است تا رفع كامل تصرف از زمين و صدور راي نهايي دادگاه، كليه موانع ايجاد شده بر سر راه دسترسي به مركز خدمات شهرك، مكان هاي ورزشي و ديگر مراكز ياد شده برداشته شود تا سطح نارضايتي مردم كاهش يابد. همچنين از ورود فرد يا افراد خاص به شهرك كه با رفتار و گفتار خود قصد اشاعه ارعاب و تهديد مردم را دارند بايد جلوگيري شود.
هيات مديره همچنين خواستار رفع اتهام از آن تعداد ساكنان شهرك است كه ناخواسته و بر اثر بحران تحميلي ناشي از تصميم نابجاي مدير وقت منابع طبيعي استان تهران در دفاع از حقوق مسلم خود در مظان اتهام قرار گرفته اند. زيرا همان گونه كه در قرار تامين دليل و همچنين صورت جلسه مشترك بازپرس شعبه دو دادسراي ناحيه ۴ رسالت و رياست كلانتري ۱۲۶ پس از بازديد محلي از وضعيت و زمين تصرف عدواني شده تنظيم ودر پرونده ضبط است، نقض ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي با نقض مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۶۷ اين قانون نيز توام بوده و تعرض و تجاوز به حق شرعي و قانوني مردم محرز گشته است.

اجساد ي كه روي زمين مي مانند
مثل دختري كه ديگر تنها نيست
006996.jpg
جاي خالي مرده. اينبار ۱۰ دقيقه دير رسيديم. جسد زن از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ روي زمين مانده بود.
عكس: هادي مختاريان 
بيست و هشت روز گذشت، كاغذ تقويم دوباره به روز دوشنبه رسيد، ساعت ديواري ۲۰ بار نواخت و ۳۰:۱۷ را نشان داد، مثل همان خاطره تلخ باز هم تلفن به صدا درآمد. يك نفر نزديك همان جاي قبلي مرده بود. مرده روي زمين مانده بود. مثل همان خاطره تلخ.
آرشيو روزنامه را ورق زديم. به صفحه اي رسيديم كه در آن عكسي بزرگ از جنازه اي وسط خيابان چاپ شده بود. دقيقا روز ۲۷ فروردين بود كه تيتر زديم: «دختر ديگر تنها نيست.»
عصر يك روز دوشنبه كه خيلي به آن دوشنبه ۲۴ فروردين شبيه بود، بار ديگر ماجرا با تماسي تلفني از مغازه اي در حوالي ميدان قزوين آغاز شد. يك نفر خبر از روي زمين ماندن جسد زني داد كه صبح جان داده بود و وقتي او تماس مي گرفت هنوز روي زمين بود.
شباهت اتفاقات، يكسان بودن روز، ساعت و مكان و خيلي چيزهاي ديگر ما را وادار كرد تا بار ديگر به صحت ماجرا شك كنيم اما مثل دفعه قبل ترجيح داديم تا اگر سنگي باشد خودمان برويم سرمان را به آن بزنيم و سنگ را باور كنيم. رفتيم اما اين بار دير رسيديم. سراغ تراشكاري مورد نظر را گرفتيم. يك نفر گفت: «دير رسيديد تا همين ۱۰ دقيقه پيش اينجا بود.» به ساعت نگاه كرديم. ساعت ۱۵:۱۸ را نشان مي داد.
چند تكه مقوا، چند كلوچه گاز خورده، يك كاسه كوفته و يك پارچه سياه چادري، جاي جسد خالي بود.
صاحب تراشكاري مي گفت: «قبلا اين زن را در خيابان خودمان يا خيابان هاي اطراف نديده بوديم. همين دو روز قبل بود كه آمد و بساطش را سر خيابان پهن كرد. ديروز ماموران پليس ۱۱۰ آمدند و سر خيابان را خيس كردند. با اين زن هم كمي درگيري پيدا كردند اما كسي جرات دخالت نداشت.بعد زن آمد كمي پايين تر و مقابل مغازه ما نشست. تا ديشب حالش خوب بود. ما برايش غذا آورديم، چاي آورديم و او حرف مي زد و مي خورد. با اين حال امروز صبح - دوشنبه - حالش خراب شد و نفسش به شماره افتاد. خيلي سعي كرديم كه از طريق اورژانس يا پليس نجاتش بدهيم اما آنها دير آمدند و زن مرد. جالب بود كه يك پزشك از طرف پليس ۱۱۰ بالاي سر جسد آمد و گفت ۱۰ ساعت است كه فوت كرده... در حالي كه ما خودمان ديديم چطور جان داد. جسد زن از ساعت ۱۰ كه فوت كرد تا ساعت ۱۸ در گوشه پياده رو مانده بود. يك سرباز هم براي مراقبت و كنترل اوضاع بالاي سرش قرار داده بودند. از صبح تا وقتي كه جسد را ببرند چند بار پليس آمد بالاي سرش اما جسد را با خودشان نبردند. ظاهرا آمبولانس پزشكي قانوني هم پس از هماهنگي با آنها آمده است.»
دير رسيديم و نديديم. اما مغازه داران اطراف مي گفتند كه زن حدود ۶۰ سال سن داشته و كارتن خواب بوده. يكي از آنها مي گفت: «دو روز پيش با پليس تماس گرفتيم تا بيايند و فكري به حال اين بيچاره بكنند كه در خيابان زندگي مي كند، آنها آمدند اما به جاي كمك، وضعيت زن را بدتر كردند. حالا هم كه بيچاره مرده.»
بيچاره مرده بود و زندگي جريان داشت. عده اي مي خنديدند، عده اي با ديدن دوربين ها ذوق زده مي شدند، سربازي كه پيش از آمدن ما بالاي سر مرده قرار داشت با آرامش سر كوچه ايستاده بود و پول خردهاي كفاره هم در جيب يك نفر جرينگ، جرينگ صدا مي دادند. اين بار دير رسيديم. ايراد از ترافيك بود، از بالا رفتن سرعت عمل پليس و پزشكي قانوني در پيگيري ماجرا كه باعث شد اين بار جسد به جاي ۱۰ ساعت ۸ ساعت روي زمين بماند، از خوش اقبالي زن مرده يا از سماجت تلفني كه دوست داشت به آن خاطره تلخ روز ۲۴ فروردين وفادار بماند و سر ساعت ۳۰:۱۷ به صدا درآيد؟ پاسخ اين سوال هر چه باشد تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نمي شود.

از ايران تا آلمان  با مجروحان شيميايي
بيماراني كه به بيمارستان اليزابت مي روند از اقصي نقاط ايران هستند، كردستان، حلبچه، خوزستان و فاو و حتي شمال ايران
اينجا بيمارستان اليزابت است يكي از شهرهاي آلمان پذيراي مرداني از جنس فاو، حلبچه، جزيره مجنون ومهران با قلبي دردمند و نفس هايي شمرده... . اينها آخر خط بچه هاي شيميايي است...
بيمارستان اليزابت يكي از مراكز عمده درماني است كه مصدومان ناشي از گازهاي كشنده و سلاح هاي شيميايي را پذيرش مي كند. يك پرفسور ايراني به عنوان سرپزشك اين بيمارستان شاهد رنج هم ميهنان خود است. او مي گويد: «در شرايط فعلي دست كم ۱۵ هزار بيمار عليل جنگي شيميايي داريم.»
بيماراني كه به بيمارستان اليزابت مي روند از اقصي نقاط ايران هستند، كردستان، حلبچه، خوزستان و فاو و حتي شمال ايران.
پرفسور فيروزيان از سال ۱۹۸۴ ميلادي تاكنون در حدود ۶۰۰ بيمار شيميايي را در مراحل مختلف در اين بيمارستان معالجه كرده است.
«بيماراني بودند كه در اولين مرحله يعني بعد از اين كه دچار بمباران شيميايي شدند اينجا بودند.»
او بيماراني را ديده بود كه بعد از يكسال و بعضا بعد از چند سال به علت عوارض ثانوي در بيمارستان اليزابت بستري بودند. «بيماراني هستند كه اشكال تنفسي دارند يعني از حنجره گرفته تا قسمت تحتاني شش. تراپي ما و يا معالجه ما بستگي به اين دارد كه عوارض اصلي در چه ناحيه اي از بدن است.»
ضايعات شيميايي فقط در اندام هاي داخلي بدن مجروحان شيميايي نبود. پوست آنها نيز معماي بزرگي براي پزشكان شده بود: «اين معماي بزرگ در اغلب موارد در همان مراحل اوليه حل مي شود. ۹۰ درصد اين عوارض پوستي از بين خواهد رفت.»
او مي گويد: «عوارض پوستي هيچ وقت جان مريض را در خطر نينداخته است. چيزي كه جان مريض را به خطر مي اندازد عوارض تنفسي است.»
اينجا آلمان است: «بيماران در اين بيمارستان از تمام كشور هستند. بيماران اول، بيماراني بودند كه در فاو گرفتار بمب شيميايي شده بودند. گروه هاي بعد اكثرا از مناطق كردستان اعزام شده بودند. حلبچه و فاو را مي توان گفت كه تمركز شيميايي داشتند. عراق دست از بمباران شيميايي اين مناطق نمي كشيد.»
بيمارستان اليزابت پس از ۱۱ سال هنوز هم پذيراي فرزندان اروندرود است.

ستون شما
كشف دشمن شانه دار مهاجم
BBC - مبارزه با جانور مهاجمي كه با بر هم زدن تعادل چرخه حيات دريايي در خزر باعث كاهش شديد موجودي ماهي كيلكا در اين دريا شده و حيات ماهيان خاوياري را به خطر  انداخته است به زودي آغاز خواهد شد.
نام اين جانور ژله مانند و شفاف، كه به شانه دار مهاجم معروف شده، با تغذيه از پلانكتون ها - كه خوراك اصلي ماهيان كيلكا را تشكيل مي هد - جمعيت اين ماهيان را به شدت كاهش داده است.
خسارت شانه دار
بر اساس گزارش موسسه تحقيقات شيلات ايران توليد ماهيان كيلكا كه در سال ۱۳۷۸ به ۹۵ هزار تن در سال رسيده بود در سال ۱۳۸۱ به كمتر از ۲۷ هزار تن تقليل يافته است.
در نتيجه، تعداد زيادي از ۲۰۰ فروند لنج ماهيگري كه در سواحل ايران مشغول صيد كيلكا بودند بي استفاده مانده و صيادان بيكار شده اند.
بخش اعظم فعاليت واحدهاي صنعتي كه بخش عمده اي از كيلكاي صيد شده را به منظور افزودن به خوراك دام و طيور به آرد ماهي تبديل مي كردند نيز متوقف شده است.
مجله علمي دانشگر، كه از سوي مركز تحقيقات سياست علمي كشور منتشر مي شود، با انتشار گزارشي در باره اين جانور مهاجم، مي نويسد در سال ۱۳۷۸ صيادان ايراني كه در ساحل جنوبي خزر مشغول ماهيگيري بودند وقتي تور هاي خود را بالا كشيدند با جانوران ناشناخته اي رو برو شدند اما كمتر كسي فكر مي كرد كه اين موجود كوچك كه اندازه آن حدود ۵ ميلي متر تا حداكثر ۶ سانتي متر است، بتواند حيات آبزيان خزر را به خطر بيندازد.
با تلاش موسسه تحقيقات شيلات ايران اين جانور شناسايي شد.
موسسه تحقيقات شيلات ايران در سال ۱۳۷۴ احتمال ورود شانه دار مهاجم به درياي خزر را به اطلاع مسئولان رسانده بود اما تا سال ۱۳۸۰ كه جمعيت ماهيان كليكا به شدت كاهش يافت حضور اين جانور در درياي خزر جدي گرفته نشد.
پژوهشگران ايراني به اين نتيجه رسيده بودند كه Beroe Ovata تنها شانه داري است كه مي تواند با شانه دار مهاجم مقابله كند زيرا قبلا در درياي سياه و آزوف امتحان خود را پس داده بود.
ممانعت از ورود دشمن 
كارشناسان مي گويند آب رودخانه ولگا، كه بخش عمده آب خزر را تامين مي كند، شيرين است و B.Ovata كه نسبت به آب شيرين حساس است نمي تواند در آن زندگي كند در حالي كه شانه دار خود را با آب شيرين تطبيق داده و توانسته است در بخش شمالي خزر بدون رقيب به تكثير بپردازد.
اگر بپذيريم كه هر دو شانه دار از راه ولگا وارد خزر شده اند B.Ovata در همان نخستين مراحل ورود بر اثر آب شيرين تلف شده اما توانسته زنده بماند و خود را به بخش جنوبي خزر در سواحل ايران برساند.
سواحل جنوبي خزر عمق بيشتري دارد، آب آن شورتر و دماي آن براي تكثير مناسب تر است به همين دليل تراكم اين شانه دار در سواحل ايران بسيار بيشتر از كشورهاي ديگر حاشيه خزر است.
تلاش ايران 
ايران به منظور مبارزه با اين جانور مهاجم، كه بقاي آبزيان خزر را به خطر انداخته، كميته ملي نظارت بر مبارزه با شانه دار درياي خزر تشكيل داده است.
رضواني مي گويد بعد از توافق كشورهاي ساحلي در زمينه پيوند زدن شانه دار B.Ovata ايران ماموريت يافت تا اثرات احتمالي اين كار را مورد بررسي قرار دهد و دولت هم ۶۰۰ ميليون تومان به اين كار اختصاص داد.
يك تيم پژوهشي بين المللي مركب از شش نفر از دانشمندان و كارشناسان تركيه، روسيه، اكراين و ۲۰ نفر از كارشناسان ايراني به مطالعات مشترك در مورد نحوه مقابله با شانه دار مهاجم پرداخته اند.

بم، زلزله ادامه دارد
مردم بم به پس لرزه ها عادت كرده اند. آنها در چادر زندگي مي كنند و واهمه اي از ريزش آوار ندارند. لرزه و پس لرزه ديگر ابهت خود را از دست داده است. آخرين زلزله ۸/۳ درجه در مقياس ريشتر شدت داشت كه ساعت هفت صبح بم را لرزاند. اين زلزله، نسبت به زلزله هاي چند هفته اخير شديدتر بود اما خساراتي به همراه نداشت و تنها ديوارهايي را كه در زلزله اصلي به صورت نيمه خراب باقي مانده بودند، فرو ريخت.
اكثر مردم بم در چادر زندگي مي كنند. آنها استقبال چنداني از كانكس هاي پيش ساخته نكرده اند. برخي از آنها معتقدند كه اين كانكس ها بايد درست جايي قرار گيرد كه قبلا خانه آنها بوده است. از سوي ديگر هنوز برخي از واحدهاي پيش ساخته تكميل نشده است.
با اين حال واحدهاي پيش ساخته مشكل اصلي نيست. فصل گرما در بم فرا رسيده و وسايل سرمازا نظير كولر و يخچال جزو مايحتاج ضروري مردم است، گرچه اسم نويسي شده و حتي به عده اي، اين وسايل را تحويل داده اند. از اين مشكل، خانواده هايي بيشتر رنج مي برند كه فرزندان خردسال دارند.
آنهايي كه در بم زندگي مي كنند يا از اين شهر بازديد كرده اند، با مناظر خوشايندي رو به رو نيستند. شايعاتي نيز در بم به گوش مي رسد كه حكايت از افزايش خودكشي ها دارد. شنيده مي شود كه اين خودكشي ها بيشتر به صورت خودسوزي اتفاق مي افتد. به همين دليل گروه روانشناساني كه به بم  آمده اند به فعاليت خود ادامه مي دهند.
آنها اقدامات جالبي نيز انجام داده اند كه تا اندازه اي تاثيرگذار بوده است. گفت وگو با كودكان و نيز بزرگسالان بيشتر وقت آنها را مي گيرد.
گرچه ميراث بر جاي مانده از بم، ويراني است و رنج و بدبختي، اما شنيده مي شود كه درگيري هايي در شهر رخ داده كه دليل اصلي بيشتر آنها ارث و ميراث است.
در كنار اين مشكلات، خبرهاي اميدواركننده  اي نيز هست. نمايشگاهي از عكس و نقاشي و كاردستي بچه هاي بم در ماه آينده درتهران برگزار مي شود. تعداد نقاشي و كار دستي هايي كه تا حالا جمع آوري شده، حدود هشت هزار تابلوي نقاشي و كاردستي بوده است. بسياري اين گونه حركات را نتيجه اقدامات روانپزشكان و شركا مي دانند.

بزرگ ترين پايانه مرزي در مهران
مرز مهران به دليل همجواري با كشور عراق و معبر عتبات عاليات از رونق بسيار بالايي برخوردار شده است. قرار است بزرگ ترين پايانه مرزي كشور همزمان با سوم خرداد امسال در مهران آغاز شود.
استاندار ايلام خبر داد: اين پايانه مرزي گنجايش ۲۰ هزار مسافر را دارد كه با ساخت آن مشكلات تردد زائران عتبات عاليات در مرز مهران حل مي شود.
شورانگيز يادآور شد: عمليات ساخت راه ارتباطي جديد مهران تا مرز بهرام آباد با اختصاص ۱۲ميليارد و ۴۰۰ميليون ريال در سالروز فتح خرمشهر آغاز خواهد شد.
وي با بيان اينكه جاده قديم مهران تا مرز بهرام آباد در جنگ تحميلي تخريب شده بود افزود: «براي ساخت اين مسير ارتباطي بيش از ۳۵ ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.»

ايران و تجهيز هواشناسي افغانستان
كشور افغانستان بسيار بلنداقبال است كه همسايه  اي چون ايران دارد. اين جمله را از اين جهت مي گوييم كه قرار است جمهوري اسلامي ايران ۶۰۰ هزار دلار براي تجهيز مراكز هواشناسي چندين ولايت افغانستان هزينه كند.
طبق گزارش ايرنا تجهيز مراكز هواشناسي مستقر در فرودگاه هاي هرات، قندوز، بلخ، قندهار، فارياب، باميان، نيمروز و تنگسرهار طي روزهاي آتي آغاز خواهد شد.
سالاريان يكي از دست اندركاران سفارت جمهوري اسلامي ايران خبر داد كه اجراي اين طرح يك سال به طول خواهد انجاميد و اساس آن مبتني بر موافقت نامه اي است كه در سال ۱۳۸۱ خورشيدي توسط وزارت نيروي ايران و وزارت آبياري و محيط زيست افغانستان به امضا رسيد.همچنين قرار است كه ۲۰ نفر از كارشناسان افغانستاني نيز در تابستان آينده براي يك دوره سه ماهه آموزش هواشناسي به ايران اعزام شوند.

نابودي تهران قديم
شايد در چند سال آينده چيزي از تهران قديم باقي نماند زيرا در سال هاي اخير بيش از ۳۰ درصد از آثار تاريخي فقط يكي از مناطق تهران تخريب شده است.
آثار باقي مانده در منطقه ۱۲ به دليل عدم رسيدگي و مرمت رو به نابودي است.
احمد صابري ظفرقندي معتقد است: سازمان ميراث فرهنگي براي عدم رسيدگي خود، دلايلي نظير كمبود اعتبار و مشكلات داخلي دارد كه اكنون به دليل تغيير مديريت بهترين فرصت براي همكاري اين سازمان با شهرداري است.
شهرداري منطقه۱۲ تهران گويا در تلاش است كه مسووليت حفظ و مرمت آثار تاريخي را خود در دست بگيرد. ظفرقندي تصريح كرد: شهرداري در كنار ميراث مي تواند از اين آثار نگهداري و آنها را حفظ كند و ما براي اين ادعا دلايل مستند داريم. با اين اقدام شايد بازار تهران از حالت منجلاب و كثيفي پاكسازي شده و تردد در آن آسان ترشود.

كنكوري هاي افسرده
اين كنكور علاوه بر ضررهاي مادي زيادي كه به اولياي پشت كنكوري ها مي زند، ضررهاي روحي هم به همراه دارد، چراكه بنا به تحقيقات جديد بيش از ۴۵ درصد از دانش آموزان دچار افسردگي هستند.عمده ترين دليل افسردگي دانش آموزان استرس هاي ناشي از آزمون كنكور است. به عقيده كارشناسان، كنكور نه تنها سبب ايجاد چالش در فرايند تعليم و تربيت شده است، بلكه به دليل استرس هاي شديدي كه به دانش آموزان وارد مي كند سبب مراجعه بيش از ۴۵ درصد از دانش آموزان خصوصاً در پايه سوم متوسطه به روانپزشك شده است.بيش از ۸۰ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه فقط خود را براي آزمون كنكور آماده مي كنند و توجهي به يادگيري مفاهيم درسي ندارند.يك استاديار دانشگاه تربيت معلم در اين مورد مي گويد: «در آزمون كنكور بايد به جاي تاكيد بر ميزان محفوظات دانش آموزان، بر ميزان يادگيري مفاهيم درسي تاكيد شود.در اين آمار همچنين آمده است بيش از ۵۵ درصد از دانش آموزان رشته علوم انساني دچار افسردگي هستند.

عامل بزهكاري  كودكان
مهمترين عامل بزهكاري كودكان فقدان پدر و مادر يا هر دوي آنها به عنوان سرپرست خانواده است.
براساس تحقيقاتي كه بر روي ۸۰۰ كودك بزهكار انجام شده است، ۶۵ درصد آنها داراي مادران مطلقه يا درحال طلاق بوده اند.
به گفته معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، مهمترين مشكل در جامعه كنوني ما خشونت و نحوه بروز آن و كنترل آن از سوي افراد جامعه است. فقر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، معيشتي تهديدي جدي عليه خانواده هاست، چراكه اكثر مشكلات خانوادگي در خانواده هاي بي بضاعت به دليل فقر مالي است و اين درحالي است كه يك سوم جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي كنند.البته بسياري از خانواده ها علي رغم فقر اقتصادي و معيشتي به دليل بالابودن پتانسيل معنوي و ديني در آنها، از آسيب پذيربي كمتري برخوردار هستند.

جريمه  مسافر
ايرنا: مسافران هوايي در امارات چنانچه قبل از پرواز هواپيما نسبت  به  ابطال بليت  خود اقدام  نكنند، جريمه  خواهند شد.
به  نقل  از منابع  خبري  حاكي  است : جريمه پيش  بيني  شده  براي  غيبت  بدون  اعلام  قبلي  ۵۰۰ درهم  ( حدود يك  ميليون  و يكصدو پنجاه  هزار ريال  ) است .
در عين  حال  اين  اقدام  به  منظور استفاده  از ظرفيت  كامل  هواپيماها پيش بيني  شده  و برآورد گرديده  كه  درسال  جاري  ميزان  تقاضا براي  سفرهاي  توريستي در تابستان  رشدي  به  ميزان  ۴۵ درصد نسبت  به  سال  گذشته  داشته  باشد.
شركتهاي  هواپيمايي  در اين  كشور با توجه  به  افزايش  تقاضا براي  رزرو جا به  مسافران  تأكيد مي كنند كه  بايد در زمان  تعيين  شده  در پرواز حاضرشوند و يا پيش  از موعد مقرر نسبت  به  ابطال  بليت  خود اقدام  كنند.

|  ايرانشهر  |   تهرانشهر  |   حوادث  |   خبرسازان   |   در شهر  |   سفر و طبيعت  |
|  عكاس خانه  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |