شنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۲ - Oct.11, 2003
بكام با انگليس در مقابل تركيه
016806.jpg
گروه ورزشي: خبرگزاري رويتر در آستانه ديدار بزرگ تيم هاي انگليس و تركيه تركيب نهايي اين دو تيم را منتشر كرد.
داوري اين ديدار مهم بر عهده كولينا از كشور ايتالياست در تركيب تيم ملي انگليس مايكل اوون غايب است و به جاي او وين روني و اميل هسكي حضور دارند. ۹ بازيكن ديگر انگليس عبارتند از ديويد جيمز درون دروازه ، اشلي كول، يوهان تري، سول كمپل و گري نويل در خط دفاع، ديويد بكام نيكي بات، استيو ژرارد و پل اسكولز در خط مياني.
از سوي ديگر سنول گونش نيز تيم خود را با سيستم ۲-۴-۴ به ميدان مي فرستد. در اين تيم روستور كبر درون دروازه  مي ايستد.فاتح آكيل، لونت كوركماز، آلپاي اوزلان، ابراهيم اوزلمز منطقه دفاعي را پوشش مي  دهند. اميت دوالا، اره بلوگوزلو، توگاي و ارگون پنبه در مركز زمين وظيفه سنگيني را برعهده دارند. هاكان شوكور و نيهات قهوه چي نيز در خط حمله بازي مي كنند.

ورزش جهان
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
سينما
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري دانشجو
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   سينما   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |