شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره - ۳۳۷۹
براي اولين  و آخرين قرعه كشي
الگانس ممنوع شد
گزارش اول 
وسوسه الگانس ۲۰۰ ميليون توماني ۶ ميليون نفر را به بانك ها كشاند. در مدت ۴۰ روز، مانده حساب قرض الحسنه اين بانك از مبلغ ۳۶۶۱ ميليارد ريال به ۶۲۰۰ ميليارد ريال رسيد
رواج انگيزه هاي مادي در سطح بالا مغاير با سياست هاي اقتصاد ملي است كه تشويق به توليد داخل مي كند. اين روند اقتصاد ملي را تضعيف مي كند و مغاير با شئونات مديريت اقتصادي است
سعيده امين 
007101.jpg
وقتي اين گوي ها مي چرخند ، قلب سپرده گذاران به شدت مي زند. آنها اينبار براي دريافت الگانس با هم رقابت داشتند.

اين مي تواند اولين و حتي آخرين قرعه كشي يك خودرو ۲۰۰ ميليون توماني در ايران باشد. حداقل طي چند سال آينده، چه خبرها حكايت از آن دارد كه مجمع بانك داران اختصاص جايزه بنز الگانس را ممنوع كرده اند اما ماجراي اين يك دستگاه الگانس هم حكايت هايي دارد و شايد حتي جنجال هاي ايجاد شده مسوولان شركت بنز را به وسوسه بيندازد كه اين بنز را خريده و در موزه اي نگهداري كنند. به راستي اين الگانس بخت  برگشته چگونه سر از يك بانك درآورده و چرا اين بانك الگانس را انتخاب كرد.
بنز الگانس چيزي نيست كه به خاطرش شهروندان زحمت رفتن به بانك و سپرده گذاري را براي قرعه كشي بزرگ به خود ندهند. اين خودروي با ابهت كه تاكنون فقط مركب ماموران نيروي انتظامي و بعضا نعشكش برخي از متوفيان سعادتمند بوده است حالا مي رود به عنوان وسوسه انگيزترين جايزه در تاريخ قرعه كشي بانكي كشور باشد تا سوئيچ طلايي خود را به دست خوش اقبال ترين سپرده گذاري بانكي بسپارد.
استقبال لوكس 
درست از زماني كه يكي از بانك ها تبليغات پرطمطراق خود را از سيماي جمهوري اسلامي در مورد اين جايزه ويژه به نمايش گذاشت در برخي از شعبات اين بانك جاي سوزن انداختن نبود چون كه همه مي خواستند در اين مسابقه شانس، برنده باشند. واقعيت اين است كه هيچ كس در ابتدا خبر نداشت كه ۶ ميليون نفر براي دريافت اين بنز ۲۰۰ ميليون توماني با هم رقابت مي كنند تا شانس خود را براي پل زدن به طبقه لوكس جامعه بيازمايند.
يك دستگاه بنز الگانس، ۵ دستگاه ماكسيما و ۲۰۰ دستگاه پژو ۲۰۶ جايزه اي بود كه شايد هيچ شهروندي را ياراي صرفنظر كردن از آن نباشد. ناگهان ۸۷درصد بر ميزان سپرده گذاري هاي اين بانك افزوده شده. اين ميزان نسبت به رشد ۲۳درصدي سپرده گذاري در بانك مركزي بسيار چشمگير است.
استقبال مردم از اين دوره قرعه كشي بي سابقه بود. تنها در مدت ۴۰ روز، مانده حساب قرض الحسنه بانك مورد نقد از مبلغ ۳۶۶۱ ميليارد ريال در پايان اسفندماه سال ۸۲ به رقم ۵۸۰۰ ميليارد ريال تا پايان هشتم ارديبهشت ماه افزايش يافت و در نهايت ۱۰ ارديبهشت روز پاياني سپرده گذاري مجموع مانده حساب به ۶۲۰۰ ميلياردريال رسيد.
رئيس اداره بازاريابي و مديريت طرح قرض الحسنه هاي اين بانك در مورد اختصاص چنين جايزه اي مي گويد: «هدف بانك جذب سپرده ها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي است. طبق اين دستورالعمل هرچه مبلغ مانده بالاتر باشد رقم جوايز نيز بالاتر است. يعني ۲ درصد كل سپرده ها بايد به صورت جايزه در اختيار سپرده گذاران قرار گيرد. از طرفي نيز در اين قرعه كشي ها بايد ۵ درصد كل سپرده گذاران برنده شوند يعني از هر ۶ ميليون نفر بايد به ۳۰۰ هزار نفر جايزه اختصاص يابد.» وي مبلغ جايزه در نظر گرفته شده براي اين تعداد را در دوره بيست و چهارم قرعه كشي ۶۷ ميليارد ريال اعلام كرد كه بنز الگانس به مبلغ حدود ۲۰۰ ميليون تومان نيز جزو اين جوايز است.
اوج حساسيت 
بعد از اقدام اين بانك سروصداي بسياري از اقصي نقاط حوزه اقتصادي دولت بلند شد. حساسيت در مورد اين بنز نگون بخت چنان بالا گرفت كه عده اي از كارشناسان با طرح سوالات گوناگون سعي در تجزيه و تحليل اين اقدام كردند. سوالاتي از اين قبيل كه با توجه به محدوديت واردات خودرو، اين بانك اين بنز را از كجا آورده است؟ آيا جايزه قرار دادن الگانس حاصل يك توافق تبليغاتي ميان بانك و شركت آلماني بنز است؟ و آيا اساسا انتخاب يك جايزه كلان در قرعه كشي ها منجر به افزايش سپرده گذاري ها خواهد شد؟
تبليغ نكرديم 
يك مقام مسوول بانك مركزي با طرح اين سوال كه اين بانك بنز مزبور را از كجا تهيه كرده است يادآور مي شود: «شركت بنز آلمان به صورت سرمايه گذاري ۵۰ درصد طرف آلماني و ۵۰ درصد طرف ايراني به صورت مشترك براي توليد بنز سواري و ايران خودرو قرارداد بسته و توليد بنزسواري با تيراژ ۳۰۰۰ دستگاه از پاييز آغاز خواهد شد.»
به گفته مجيد قاسمي اين قراداد بهمن ماه امضا شد و توليد اين خودرو بر عهده ايران خودروديزل و خدمات پس از فروش آن برعهده كارخانه بنز است.
اما رئيس اداره بازاريابي اين بانك هرگونه توافق اين بانك با ايران خودرو ديزل و كارخانه بنز الگانس را رد كرده و مي گويد: «اين بنز طبق يك روال بسيار معمولي از يك نمايشگاه اتومبيل واقع در ميدان تختي در خيابان شهيد بهشتي خريداري شده است و هيچگونه تسهيلاتي نيز براي خريد اين خودرو دريافت نشده است.»
007176.jpg
مراسم قرعه كشي بنز الگانس قطعا ديدني خواهد بود و قيافه كسي كه اين بنز را به نام خود مي برد ديدني تر. به شرطي كه به« حكايت آن مرد خوشبخت »دچار نشود.

چندي پيش در جريان مسابقات ورزشي، رئيس جمهوري مجوز ورود اتومبيل توسط ورزشكاران را به تعداد هركدام صادر كرد كه برخي از اين خودروها در بازار به فروش رسيد. هر ورزشكار مجاز بود بدون پرداخت عوارض گمرك يك دستگاه الگانس و يا هر خودروي ديگري وارد كند.
به نظر مي رسيد كه به اين صورت بود كه الگانس در برخي نمايشگاه هاي اتومبيل سردرآورد.
مشتري، اصل اول 
مدتهاست كه بانك هاي كشور براي جذب سرمايه ها مقادير زيادي از جوايز را به اتومبيل، آپارتمان و يا سكه اختصاص مي دهند. اما هرگز اين جوايز به ۲۰۰ ميليون تومان نرسيده بود. از طرفي بحث بر سر اين كه آيا جوايز عمده تمايل سپرده گذاران را كمتر يا بيشتر مي كند، هنوز ادامه دارد.
جمشيد پژويان اقتصاددان معتقد است: «اگر اختصاص چنين جوايزي افزايش حجم اعتبارات را به دنبال داشته باشد مي تواند نتايج مثبتي هم داشته باشد اما اين جوايز سپرده هاي مردم را در كوتاه مدت جلب مي كند اما به دليل نبود امنيت و عدم اطمينان در بين مردم چنين تبليغاتي ناكارآمد باقي مي ماند.»
همچنين مجيد قاسمي كارشناس اقتصاد مي گويد: «اختصاص جوايزي در اين سطح براي حساب قرض الحسنه و رواج انگيزه هاي مادي در سطح بالا مغاير با سياست هاي اقتصاد ملي است كه تشويق به توليد داخل مي كند. اين روند اقتصاد ملي را تضعيف و مغاير با شئونات مديريت اقتصادي است.» اما مسوولان بانك فوق معتقدند كار بانك جلب مشتري است. تكريم ارباب رجوع و اصالت دادن به او از روش هاي قديمي جلب سپرده گذاري در بانك ها است و كار تازه اي هم نيست.
آنچه مسلم است ميزان سپرده گذاري به ۸۷ درصد رسيده است كه اين در مقايسه با ارقام قبلي بسيار چشمگير است.
نايب رئيس كميته تحقيق و تفحص خودرو در مجلس نيز درباره انتخاب الگانس به عنوان جايزه ويژه اين بانك گفت: «به طور كلي بانك ها براي جذب نقدينگي مردم، ايجاد سرمايه و گسترش فعاليت هاي توليدي، تجاري و بازرگاني راهكارهاي مختلفي را دنبال مي كنند تا بتوانند انگيزه لازم را براي سرمايه گذاري و سپرده گذاري مردم فراهم كنند.»
توكلي طلب نماينده اردستان در مجلس ششم مي افزايد: «انگيزه اين اقدام ايجاد تمايل بيشتر سپرده گذاران است كه البته ساير بانك ها نيز از مدل هاي داخلي استفاده مي كنند و درصدد هستند تا با اين روش سرمايه بيشتري را براي سپرده گذاران فراهم كنند.»
تابوي تبليغ 
در كشور ايران واژه «تبليغ» هنوز داراي بار معنايي منفي است. بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز حتي تبليغ را ادامه روند دروغ و حيله گري در فروش اجناس خود مي دانند. در مورد اين الگانس نيز موضوع بر همين منوال است. برخي از آنان اين عمل را تبليغ خودرو الگانس مي دانند. بنز الگانس در ايران نيازي به تبليغ ندارد. بنز در تمام بازارهاي جهان شناخته شده و معتبر است.
حساب بدون سود
حساب قرض الحسنه از جمله حساب هايي است كه به دليل عدم اختصاص سود به سپرده عموما كمتر مورد استقبال شهروندان قرار مي گيرد. لذا صاحبان بانك ها با برگزاري مراسم قرعه كشي و اختصاص جوايز متعدد سعي در تشويق مردم براي سپرده گذاري مي كنند. در واقع ۲ درصد از سود بانكي كه در حساب هاي جاري به حساب سپرده گذار واريز مي شود در حساب قرض الحسنه به صورت جايزه به سپرده گذاران اهدا مي شود. شايد به همين دليل است كه رقابت ميان بانك ها بر سر برگزاري مراسم قرعه كشي و جذب سپرده هاي بيشتر روز به روز افزايش مي يابد.
روز موعود
مراسم قرعه كشي بنز الگانس قطعا ديدني خواهد بود و قيافه كسي كه اين بنز را به نام خود مي برد ديدني تر. به شرطي كه به« حكايت آن مرد خوشبخت »دچار نشود.

يارانه، مشاور وزير و موزع
مدت هاست كه بحث و جدل درباره پرداخت يارانه به صنعت نشر كشور آغاز شده و گاه گداري در جاهايي مثل ميزگردهاي نمايشگاه كتاب، نشست هاي هفتگي و هميشگي خانه كتاب و... به آن دامن زده مي شود. حالا اينكه چرا اين بحث لذيذ فقط و فقط در حد حرف مانده خودش بحث ديگري است، اما اتفاق جالبي كه به تازگي در اينباره اتفاق افتاده اظهارنظر يكي از دست اندركاران موسسه پخش كتاب ايران (پكا) است. آقاي عليرضا وزيرنظام به عنوان يكي از مديران اين موسسه در خصوص موضوع پرداخت يارانه به صنعت نشر گفته اند: «پرداخت يارانه به هر طريق مي تواند باعث ايجاد مشكل شود. اگر يارانه به مصرف كننده پرداخت شود مشكل ايجاد مي كند و اگر به توليدكننده پرداخت شود مشكلات ديگري به وجود مي آورد.» جالب اينجاست كه همين موسسه با يارانه بالاي ۸۰ درصدي وزارت ارشاد ايجاد و راه اندازي شده است. آقاي وزيرنظام ما را روشن نكرده اند كه اين مشكل دوسويه مي تواند ريشه در چه عواملي داشته باشد. مساله پرداخت يارانه همان گونه كه آقاي داريوش مطلبي مسوول شابك خانه كتاب هم گفته اند مساله اي است كه در كل دنيا وجود دارد، اما هميشه خط مشي خاصي براي اين گونه كمك ها در نظر گرفته مي شود. ظاهرا آقاي وزيرنظام فراموش كرده اند كه در بسياري از كشورها اينگونه كمك ها به كتاب هاي مرجع يا آثاري كه در بالا بردن فرهنگ عمومي تاثير دارند پرداخت مي شود. به  هرحال ايجاد مشكلي كه ايشان گفته اند جاي پرداخت بيشتري دارد. اگر اين حرف از جانب يكي از مسوولان وزارت ارشاد بود جاي تامل بيشتري داشت. جالب اينجا است كه مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميزگرد ظرفيت هاي صنعت نشر گفته است: «در كشور ما هنوز نيازهاي فرهنگي و استفاده از كتاب در خانواده ها به صورت فرهنگ درنيامده، بنابراين در شرايط فعلي ضرورت پرداخت يارانه به بخش كتاب به خوبي مشهود است.»

مسوولان جشنواره كن با اعتراض كنندگان به توافق رسيدند
آرامش در حضور ديگران
اين بار ظاهرا موضوع خيلي جدي است طوري كه برگزاري جشنواره كن تا چند روز قبل از آغازش با تهديد جدي روبه رو بود سرانجام در آخرين لحظات مسوولان كن با اعتراض كننده ها يعني عده زيادي از كاركنان صحنه و بازيگران نيمه وقت فرانسوي به توافق رسيدند تا شيريني دوازده روز جشن سينمايي پر سر و صداي كن تلخ نشود. توافق از اين قرار است كه اعتراض كنندگان حق دارند درباره مطالباتشان در طول جشنواره جلسات رسمي برگزار كنند و حرف هايشان را در مقابل آن همه رسانه كه هر سال به كن مي آيند بزنند و براي همه بگويند چرا جامعه هنري فرانسه را تهديد به كارشكني و جلوگيري از برگزار شدن فستيوال هاي مهم كرده اند.
اين توافق از طرفي براي برگزار كنندگان كن به معني يك نفس راحت بود. آنها كلي ميهمان از اين طرف و آن طرف دنيا به جشنواره دعوت كرده بودند كه در ميانشان ستاره هايي مثل برادپيت، چارليز ترون و كامرون دياز هم به چشم مي خورد. حالا آنها مي توانند با خيال راحت فستيوال پر زرق و برق شان را برگزار كنند و اعتراض كننده ها هم دركنار اين هياهو فرصت دارند با آرامش اعتراض كنند. آنها چهارشنبه شب يعني شب افتتاحيه در كاخ جشنواره پذيرفته شدند و به آنها اجازه داده شد با خبرنگاران و كارگردان هاي حاضر در مراسم صحبت كنند.
بعد از ماجراي بمب گذاري در ايستگاه قطار مادريد، فرانسوي ها يك هزار پليس ويژه براي حفظ امنيت جشنواره به كن فرستاده اند و مشكل اعتراض كنندگان هم به نظر مي رسد كه حل شده باشد. با اين حال رستوران ها و مغازه دارها نگران راهپيمايي هستند كه قرار است در فاصله بلوار كروزت تا شهر كن انجام شود. اين راهپيمايي هم بخشي از توافق مسوولان جشنواره با معترضان است. بلوار كروزت همان خيابان معروفي است كه كاخ جشنواره را به دريا وصل مي كند و در اين روزها مملو از ستارگان سينما، خبرنگاران و طبيعتا همبرگر فروشي ها و كافي شاپ هاي سيار است.
درجشنواره امسال هم ۱۸ فيلم در بخش رسمي حضور دارند كه براي گرفتن نخل طلا با هم رقابت مي كنند. مايكل مور مستند ساز آمريكايي كه فيلم پر سر و صدايش بولينگ براي كلمباين درايران هم به نمايش درآمده امسال دركن با فارنهايت ۱۱/۹ حضور دارد. به نظر مي رسد اين يكي فيلم جنجالي تري باشد چرا كه والت ديزني، شركت زيردستش ميراماكس را از نمايش عمومي فيلم در آمريكا منع كرده و اين مشكل هنوز حل نشده است.
فيلم جنجالي ديگر امسال «زندگي و مرگ پيترسلرز» است كه زندگي اين كمدين مشهور انگليسي را به تصوير مي كشد. نقش سلرز را جفري راش بازي كرده و خانواده سلرز به شدت ازاين فيلم ناراضي و خشمگين  هستند.
براد پيت با فيلم پرخرج تروا و تام هنكس با آخرين ساخته برادران كوئن يعني «قاتلين پيرزن» در جشنواره امسال حضور دارند . بايد ديد آرامشي كه فعلا به كن بازگشته تاپايان اين رويداد بزرگ سينمايي جهان ادامه خواهد داشت يانه .

ستون شما
درخواست از آقاي هاشمي شاهرودي 
در سال ۱۳۳۶ قطعه زميني از اراضي سنگ لشكري واقع در جاده دماوند براي همسر فعليم خريداري كردم. در رژيم گذشته اين زمين با توجه به قانون ملي شدن اراضي جنگلي و مراتع ملي شد در حاليكه در اين زمين نه جنگلي است و نه مرتعي. اكنون هم در اين زمين ويلاهاي گران قيمت و كارگاه ساخته اند حال بعد از چهل و چند سال دوندگي و از اين دادگاه به آن دادگاه و از اين اداره به آن اداره رفتن مي گويند اين اراضي جزو زمين هاي ملي شده نيست و مالك آن سند روي سند صادر كرده است (در ازاي صدمتر، صدوپنجاه متر سند صادر شده). ما سند منگوله دار داريم و از رئيس قوه قضائيه مي خواهيم كه مشكل ده ها نفر كه گرفتار ماموران خطاكار ثبت در آن زمان شده اند را حل كنند.
با سپاس و فروتني 
همكارقديمي شما دكتر محمودستايش 
پسر من بي گناه است 
ماجراي تصادفي كه در خيابان كارگر منجر به فوت يك زن شد هنوز ادامه دارد. بازهم تماس تلفني. اينبار كسي از روي زمين ماندن جسد گلايه نداشت، صدا، صداي مادر موتورسوار بود.
«مي دانم كه خانواده خانمي كه در تصادف فوت كرده، حق دارند كه ناراحت باشند، اما باور كنيد بچه من مقصر نيست. خانواده ما هم ۹ سال است كه از هم پاشيده. پسرم تنها نان آور خانواده بود. صبح تا شب با موتور كار مي كرد تا يك لقمه نان براي من بياورد. حالا تمام شواهد عليه پسر من است.
بچه ام دروغگو نيست. قسم مي خورد كه فقط دسته موتورش به زن خورده و او پس از برخورد با كاميون فوت كرده است. تنها شاهد اين صحنه هم يك پسر ۱۶ ساله است كه دادگاه مي گويد چون به سن بلوغ نرسيده، شهادت او مورد قبول نيست. پسرم بي گناه است و خانواده آن خانم هم رضايت نمي دهند. مي دانم كه آنها حق دارند، اما كاش كمي هم به فكر بدبختي هاي ما بودند.»
اميدواريم خانواده خانمي كه پس از تصادف در خيابان كارگر فوت كرد اين چند خط را خوانده باشند. باتوجه به شناختي كه از اين خانواده داريم بازتابي مثبت را انتظار مي كشيم.

جدايي كتاب و مطبوعات
هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب به پايان رسيد اما شما همين امروز مي توانيد اولين خبر از نمايشگاه بعدي را بخوانيد. سال آينده نمايشگاه كتاب و جشنواره مطبوعات جدا از هم برگزار مي شوند.
«مجتبي آقايي» دبير جشنواره مطبوعات گفت: مسووليت برگزاري جشنواره مطبوعات بايد به جامعه مطبوعات سپرده شود و دولت فقط بر آن نظارت و آن را حمايت و پشتيباني كند. بايد جشنواره كتاب مستقل از نمايشگاه كتاب برگزار شود تا به درستي ميزان استقبال بازديدكنندگان ارزيابي شود. بازديدكنندگان از نشريات شركت كننده پرسش هاي زيادي به عمل مي آورند كه حاكي از ارتباط مردم با روزنامه ها است. مطمئن باشيد امسال آخرين سالي بود كه نمايشگاه كتاب همزمان با جشنواره مطبوعات در محل دائمي نمايشگاه بين المللي برگزار شد، مطمئن باشيد.

صبح تا شب
جواد رسولي 
سينما
كانون فيلم جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران امروز اين فيلم ها را نمايش مي دهد: ساعت ۱۴ فيلم «بيلي دوكلاهه» ساخته تركاچف كه در آن گرگوري پك، دزي آبرناز جونيور و جك واردن بازي مي كنند. داستان ماجراي دوستي يك ياغي پير اسكاتلندي و يك سرخپوست دورگه است كه تنها با مرگ پيرمرد پايان مي گيرد. فيلم محصول سال ۱۹۷۲ و دوبله است. ساعت ۱۶، اولين قسمت از سه گانه سه رنگ كريستف كيشلوفسكي يعني آبي نمايش داده مي شود كه محصول سال ۹۵ است و ژوليت بينوش در آن يكي از بهترين بازي هايش را ارايه داده. ساعت ۱۸ هم داستان راهبه ساخته فردزينه مان به نمايش درمي آيد. فيلمي كه زينه مان سال ۵۹ ساخته و نقش هاي اصلي اش را اودري هپبورن و پيتر فينچ بازي كرده اند.
در سينما تك موزه هنرهاي معاصر و در ادامه مرور آثار فردزينه مان امروز عصر ساعت ۳۰:۱۶ فيلم اسب كهر را بنگر نمايش داده مي شود. فيلم محصول ۱۹۶۳ است و سه ستاره  آن دوره يعني گرگوري پك، آنتوني كويين و عمرشريف در آن بازي مي كنند. نسخه اي كه خواهيد ديد ۹۰ دقيقه و دوبله است.
از امروز در سالن كوچك حوزه هنري هم آخرين ساخته ريدلي اسكات را مي توانيد ببينيد. نام فيلم هست مردان چوب كبريتي و داستان كلاهبرداري را (با بازي نيكلاس كيج) تعريف مي كند كه ناگهان با دخترش (كه از وجود او بي خبر بوده) مواجه مي شود و به اين ترتيب توي مخمصه عجيبي مي افتد. سام راكول هم يكي از نقش هاي فرعي داستان را بازي مي كند. ۳۰:۱۶ و ۱۹ سانس هاي نمايش فيلم در اين سالن هستند.
كتاب 
«يك مهماني، يك رقص» نام مجموعه داستان هايي است از آيزاك باشويس سينگر نويسنده آمريكايي كه البته در لهستان متولد شده و كودكي اش را در ورشو گذرانده است. او يك بار در سال ۱۹۷۸ برنده جايزه نوبل ادبيات شده و اين طور كه مژده دقيقي مترجم كتاب مي گويد، در داستان هايش «اخلاقيات مذهبي و آگاهي اجتماعي با تحليل انگيزه هاي شخصي به هم آميخته است.»
از آنجايي كه انتخاب هاي خانم دقيقي براي ترجمه عموماً انتخاب هايي از روي سليقه و آگاهي هستند و تابه حال علاقه مندان به داستان هاي كوتاه روز دنيا را با نويسندگان جديد و معتبر زيادي آشنا كرده اند «يك مهماني، يك رقص» هم مي تواند كتاب قابل توجه اي باشد البته اگر از قالب داستان كوتاه خوش تان مي آيد. اين كتاب را در ۲۱۴ صفحه و با قيمت ۱۹۰۰ تومان انتشارات نيلوفر چاپ كرده است.
موسيقي 
آنهايي كه به موسيقي پاپ علاقه دارند و اتفاقات جديدش را پي مي گيرند لابد تابه حال آلبوم گل يا پوچ را پشت ويترين فروشگاه ها ديده اند. اين كار با صداي پويا (مجيد برقي) تهيه شده و پدرام كشتكار، علي اماني، سعيد شهروز و شاهين يوسف زماني آهنگ هايش را تنظيم كرده اند. كلا۹آهنگ در اين آلبوم ضبط شده كه شنيدنشان حدود ۴۰ دقيقه زمان مي برد. گل يا پوچ را موسسه فرهنگي هنري سحر تهيه كرده و اين دوازدهمين آلبوم تهيه شده اين گروه است.
فرهنگسرا
در نگارخانه آبي فرهنگسراي سالمند نمايشگاهي از نقاشي هاي دانش آموزي در قالب كارت پستال برپا شده است.
اين نمايشگاه با همكاري فرهنگسراي خانواده برگزار مي شود و ۲ هزار اثر نقاشي كارت پستالي با سه موضوع دوستي، خانواده و معلم در آن عرضه شده است. نمايشگاه تا پس فردا دامه دارد و ساعت بازديد ۹ تا ۱۹ است.
امروز روز جهاني خانواده است. به همين مناسبت هم فرهنگسراي خانواده براي حمايت از شهروندان و رفع مشكلاتشان مشاوره رايگان خانوادگي و پزشكي برگزار مي كند. مشاوران اين فرهنگسرا امروز از ساعت ۳۰:۸ تا ۱۲ آماده اند تا مشكلات خانوادگي يا پزشكي شما را بشنوند و راهنمايي تان كنند.
درضمن به مناسبت همين روز جهاني خانواده ساعت ۱۸ هم در پارك فدك (نارمك، ميدان هلال احمر، خيابان گلستان) يك دوره مسابقه ورزشي شامل طناب كشي، هدف زني و دوميداني برگزار مي شود.
تلويزيون 
پيشنهاد اول امشب تماشاي مجموعه تب سرد است كه ساعت ۳۰:۲۰ از شبكه ۳ پخش مي شود. شهاب حسيني، حميد گودرزي و كامبيز ديرباز ازجمله بازيگرهاي سريال اند و كارگرداني هم برعهده عليرضا افخمي بوده كه بيشتر اوقات نامش را به عنوان ناظر كيفي سريال هاي مختلف سيما ديده بوديم.
كارآگاه شمسي و دستيارش مادام را مي توانيد ساعت ۱۹ بعدازظهر از شبكه تهران ببينيد. مركوري تنها سريال خارجي امشب است كه ساعت ۲۱ از شبكه ۲ پخش مي شود. سريال نيمه گمشده را مي توانيد ساعت ۱۰:۲۲ از شبكه يك تماشا كنيد و بالاخره اين كه تماشاي نقطه چين ساعت ۳۰:۲۲ مي تواند جزو لحظات شيرين امشب باشد.

تهرانشهر
ايرانشهر
حوادث
خبرسازان
در شهر
درمانگاه
زيبـاشـهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  حوادث  |  خبرسازان   |  در شهر  |  درمانگاه  |  زيبـاشـهر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |