•عكاظ -خلبان آمريكايي:عراق را با بمب هاي آتشزاي ممنوعه بمباران كرديم •صباح -رئيس اسبق كا.گ.ب به تابعيت آمريكا درآمد •كوريره دلاسرا - آتش سوزي هاي عمدي ايتاليا را مي سوزاند
brown.gif
HAMSHAHRI
No. 3130 , Aug.8, 2003
جمعه 17 مرداد ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۳۰
•ايران -قيمت آرد تحويلي به نانوايان از ديروز كاهش يافت •جمهوري اسلامي- آغاز بررسي لايحه تقسيم استان خراسان •خراسان- گمرك تهران آماده ترخيص خودروهاي صادراتي است
نخستين نظرسنجي از مردم عراق براي مشاركت در امور سياسي
001485.jpg
فقط يك چهارم عراقي ها از قرار گرفتن آمريكا به عنوان شريك اقتصادي استقبال كردند
مركز پژوهش ها و مطالعات استراتژيك عراق به منظور آشنا شدن با نظرات مردم در برابر مهمترين مسائل سياسي و آماده كردن آنها براي مشاركت در امور سياسي و نيز ارتقا دادن به سازمان هاي مدني جامعه يك نظرخواهي ترتيب داد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، در اين نظرخواهي كه ۲۶۰۰ عراقي ساكن در بغداد، رمادي،  فلوجه، اربيل، سليمانيه، بصره و نجف شركت كردند، راجع به مسائلي نظير امنيت، قانون اساسي،  چارچوب نظام آينده عراق و مناسبات خارجي اين كشور نظرات خود را بيان كردند.ايرنا در اين باره گزارش داد: يك سوم از عراقي هاي شركت كننده در اين نظرخواهي عقيده دارند كه طرفداران رژيم گذشته، علت اصلي به وجود آمدن مقاومت ضدآمريكايي است.
يك چهارم از اين افراد نيز عقيده دارند كه تحريكات به عمل آمده از سوي نيروهاي اشغالگر عامل اصلي اين مقاومت است.
از سوي ديگر يك چهارم پرسش شدگان عقيده دارند كه علت مقاومت مجبور ساختن نيروهاي اشغالگر براي ترك عراق است.
در اين رابطه ۴۰ درصد از افراد شركت كننده در اين نظرخواهي عقيده دارند كه اعطاي نقش بيشتر براي پليس عراق به عنوان بهترين راه براي تحقق امنيت است،ولي ۳۶ درصد از اين عده نظر دارند كه بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي عراق بهترين وسيله براي تحقق امنيت است.اين نظرخواهي نشان مي دهد كه عراقي ها به تحقق امنيت از خلال ارتش سابق عراق و نيروهاي سازمان ملل و نيروهاي كشورهاي اسلامي اعتقادي ندارند.
اغلب مردم عراق، تشكيل شورايي براي تهيه قانون اساسي را ترجيح مي دهند. همچنين ۶۰ درصد از آنان به انتخاب اعضاي اين شورا از استان هاي مختلف عراق و نه از احزاب و يا كساني كه توسط اشغالگران انتخاب شدند، راي دادند.
اين نظرخواهي نشان مي دهد كه مردم عراق ديگر اميدي به احزاب سياسي موجود ندارند.
نظرخواهي مذكور نشان مي دهد كه عراقي ها برقراري جمهوري به سبك هندي ها كه رئيس جمهور به عنوان يك سمبل باشد، مخالفند. زيرا آنها خواستار نظامي مانند فرانسه هستند كه رئيس جمهور با نخست وزير به طور مشترك اداره كشور را به عهده مي گيرند.
فقط يك چهارم عراقي ها از قرار گرفتن آمريكا به عنوان شريك اقتصادي عراق استقبال كردند. اما سه چهارم عراقي ها با ادامه عضويت عراق در اتحاديه عرب راي دادند.
حمله عراقي هاي خشمگين به سفارت اردن
به گزارش خبرگزاري فرانسه ديروز به دنبال انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در برابر سفارت اردن در بغداد ده ها عراقي خشمگين با حمله به اين سفارتخانه پرچم كشور اردن را پاره كرده و تصاوير «ملك عبدالله» را آتش زدند.
بر اثر وقوع انفجار برابر سفارت اردن در بغداد ۱۱ تن كشته و ۳۲ نفر زخمي شدند.
يك مقام ارشد اردني در امان به خبرگزاري فرانسه گفت: شليك راكت به سوي يك خودروي بمب گذاري شده در برابر سفارت اردن سبب اين انفجار شده است.
وي افزود: ۱۰ نفر از زخمي شدگان اين حادثه از كاركنان سفارت اردن و پنج نفر از كاركنان عراقي اين سفارتخانه هستند.
ديدار رئيس شوراي دولت موقت عراق
با آيت ا... سيستاني
ابراهيم الجعفري، رئيس شوراي دولت موقت عراق روز چهارشنبه در نجف با آيت ا... علي سيستاني يكي از روحانيان عالي مقام شيعه ملاقات كرد تا وي را در جريان اقدامات نهاد اجرايي جديد كه از ۱۳ ژوئيه (۲۲ تيرماه) تشكيل شده، قرار دهد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف،  وي بعد از مذاكره به خبرنگاران گفت: ما آمده بوديم تا ايشان را در جريان اقدامات شورا قرار دهيم و به توصيه هاي وي در ارتباط با همه مشكلاتي كه كشور با آنها مواجه است،  گوش فرا دهيم.
ابراهيم الجعفري،  سخنگوي الدعوه، قديمي ترين حزب اسلامي شيعه در عراق براي مدت يك ماه از ۳۰ ژوئيه (۲۹ تير)  به رياست شورا انتخاب شده است.
در همين حال به گزارش ايرنا، تلويزيون اطلاع رساني عراق، چهارشنبه شب به نقل از پل برمر، حاكم آمريكايي گفت:  حكومت آمريكا در بغداد طرح جامع «امنيتي،  سياسي،  اجتماعي و اقتصادي» عراق را تدوين كرده است.
پل برمر افزود: با اجراي اين طرح بازسازي عراق در چهار بعد «سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي» عملاً  آغاز مي شود.
پل برمر يكي از اهداف اجراي طرح جامع بازسازي چهارجانبه عراق را تدوين قانون اساسي در يك دوره زماني حداكثر يك سال آينده اعلام كرد.
ديروز همچنين، ايگور ايوانف،  وزير امور خارجه روسيه در گفت وگويي مشترك با خبرگزاري هاي روسي اينترفكس و ايتارتاس گفت: شوراي امنيت بايد قطعنامه اي برخوردار از چشم اندازي روشن براي راه حل سياسي عراق و تشكيل حكومت قانوني در اين كشور تصويب كند.به گفته ايوانف براساس اين قطعنامه و در چارچوب آن بايد امكان به رسميت شناختن شوراي حكومت انتقالي عراق به عنوان يك ارگان حكومتي مقتدر فراهم شود.وي افزود: در اين صورت شوراي مذكور در همكاري مشترك با سازمان ملل مي تواند قانون اساسي جديد را تصويب و انتخابات آزاد در عراق را براساس برنامه توافق شده برگزار كند.
صدام با تغيير قيافه و تغيير مكان
در حال فرار است
سرلشكر ري اوديرنويك، ژنرال آمريكايي گفت: صدام،  با تغيير قيافه و تغيير مكان از دست نيروهاي آمريكايي مي گريزد. وي گفت:  صدام احتمالاً با كمك اعضاي قبيله اش اقدام به اين كارها مي كند.
به گزارش خبرگزاري رويتر از تكريت عراق، ژنرالي كه فرماندهي منطقه حوالي تكريت، زادگاه صدام را به عهده دارد، ديروز، پنجشنبه در يك همايش خبري در مقر خود در يكي از كاخ هاي سابق صدام گفت: صدام در حال فرار است و هر سه چهار ساعت تغيير مكان مي دهد.

آخرين لايحه تطبيق قوانين تركيه با استانداردهاي اروپا تصويب شد
001475.jpg
براساس اين مصوبه بررسي دعاوي مربوط به شكنجه اولويت پيدا كرده و محدوديت هاي آزادي عقيده و بيان برداشته مي شود
احمد نجدت سزر،  رئيس جمهور تركيه، ديروز پنجشنبه هفتمين مجموعه اصلاحات در قوانين تركيه براي همگرايي با اتحاديه اروپا را تاييد كرد.
روابط عمومي رياست جمهوري تركيه، با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد، مجموعه مصوبات مجلس در مورد اصلاح برخي از قوانين در جهت همگرايي با اتحاديه اروپا پس از تاييد رئيس جمهور جهت اجرا به نخست وزيري تركيه ارجاع شده است.
نخست وزير تركيه هم ديروز با انتشار اين مصوبه در روزنامه رسمي اين قوانين را به اجرا گذاشت.
مجلس تركيه نهم مردادماه جاري لايحه تقديمي دولت آنكارا را به تصويب رسانده بود.
به گزارش ايرنا، اين مجموعه كه شامل ۳۵ ماده قانوني است، راه را براي كنترل هزينه هاي نظامي هموار كرده و وظايف و اختيارات دبيركلي شوراي امنيت ملي تركيه را كه در انحصار نظاميان است،  محدود و زمينه را براي انتخاب يك مسئول غيرنظامي به دبيركلي شورا فراهم كرده است.
در اين مصوبه با اصلاح قانون جزايي به بررسي دعاوي مربوط به شكنجه اولويت داده شده و محدوديت ها بر سر راه آزادي عقيده و بيان تاحدي كه مشوق عمليات تروريستي نباشد،  برداشته شده است.
با به اجرا درآمدن اين قانون كه تحليلگران سياسي آن را مهمترين گام در راه گذر كامل به دموكراسي و به عنوان انقلاب آرام توصيف مي كنند،  نقش سنتي نظاميان در سياست اين كشور به حد استانداردهاي اروپايي مي رسد.
به موجب اين قانون با انتخاب يك دبيركل غيرنظامي براي شوراي امنيت ملي، تاثيرپذيري اين نهاد به حد قابل ملاحظه اي كاهش داده شده و مقرر شده است كه اجلاس شوراي امنيت ملي تركيه به جاي هر ماه،  هر دوماه يكبار تشكيل شود و در موضوعات امنيتي مربوط به كشور، توصيه هايي به دولت ارائه دهد.
هفتمين لايحه كه انتظار مي رود،  آخرين لايحه در مورد تطابق قوانين تركيه با استانداردهاي اروپايي باشد،  با حمايت حزب مخالف «جمهوريخواه خلق»  در مجلس تركيه به تصويب رسيده بود.
دولت آنكارا با اين اقدام در حقيقت تمامي معيارهاي حقوقي پيش بيني شده در اجلاس هلسينكي سران اتحاديه اروپا را عملي كرد.
در همين حال، عبدالقادر آكسو،  وزير كشور تركيه،  گفت:  ۴۴۴ تن از اعضاي كادك (پ.ك.ك سابق)  طي روز چهارشنبه گذشته خواهان بخشودگي براساس قانون جديد عفو شده اند.
آكسو در يك مصاحبه مطبوعاتي در آنكارا با اعلام اين مطلب افزود:  ۳۳۳ تن از اعضاي «كادك» طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه گذشته با تقاضاي كتبي و ۱۱۱ تن ديگر نيز با تسليم شدن به مقام هاي امنيتي و ابراز ندامت، خواهان بخشودگي شده اند.

ساعات شرعي
اذان ظهر: ساعت۳۱و۱۰ـ
اذان مغرب: ساعت ۲۰و ۲۴
اذان صبح فردا: ساعت ۴ و۳۳

انتقاد جورج بوش از ايجاد ديوار امنيتي توسط اسرائيل
001470.jpg
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ايجاد ديوار امنيتي توسط اسرائيل را در كرانه باختري رود اردن مشكل ساز دانست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از كراوفورد،  تگزاس، آمريكا در مورد ايجاد ديوار امنيتي توسط اسرائيل، كه موجب بروز تنش با فلسطيني ها مي شود و امكان تحريم هاي مالي آمريكا عليه اسرائيل را در بر خواهد داشت، خواهان تجديد نظر است.
بوش به خبرنگاران گفت: ما در حال گفت و گو با اسرائيل در مورد تمامي جنبه هاي ايجاد اين ديوار امنيتي هستيم و من اين موضوع را به وضوح مشخص كردم، فكر مي كنم ساخت ديوار مذكور يك مشكل است و ما در حال مذاكره درباره آن هستيم.
بوش افزود: معتقدم در اين زمينه در حال پيشرفت هستيم و دستيابي به كليد صلح لازمه اش احساس مسئوليت و پايبندي به تعهدات از سوي دو طرف به منظور ايجاد شرايطي براي مردم است كه آنها را قانع كند، زندگي امن و با سعادتي خواهند داشت.
از سوي ديگر برنامه عمران سازمان ملل نيز طي اطلاعيه اي نسبت به ساخت يك حصار امنيتي توسط رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي فلسطين ابراز نگراني كرد.اين برنامه در اين اطلاعيه كه در مقر سازمان ملل در نيويورك منتشر شد، تاكيد كرد: صدمات ايجاد اين ديوار در بخش كشاورزي به ويژه در جنين، طولكرم و قلقليه كه نخستين مراحل احداث اين ديوار در اين شهرها صورت مي گيرد، موجب نگراني خاصي شده است.
جنين، طولكرم و قلقليه ۱۸ درصد وسعت كرانه باختري را به خود اختصاص مي دهد اما ۴۵ درصد توليد كشاورزي كرانه باختري به ارزش ۲۲۰ ميليون دلار را در سال ۲۰۰۰ توليد كرد.
بر اساس اين اطلاعيه، خسارت هاي مستقيم به بخش كشاورزي در فرمانداري هاي سه شهر فوق شامل از بين رفتن ۸۳ هزار درخت ميوه و ديگر درختان ميوه، از بين رفتن هزاران هكتار اراضي كشاورزي و ۳۷ كيلومتر شبكه آب و ۱۵ كيلومتر راه هاي كشاورزي است.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در اظهار نظري نسبت به ساخت اين ديوار گفته است من مي دانم كه خرد متعارف حاكي از آن است كه ايجاد حصار همسايگان خوبي را ايجاد مي كنند اما اين در صورتي است كه شما حصار را در زمين خود بسازيد و زندگي همسايه خود را مختل نسازيد.
دستگيري يك شهادت طلب و ۱۸ مبارز فلسطيني
ارتش رژيم صهيونيستي روز چهارشنبه مدعي شد يك جوان مبارز فلسطيني را كه آماده انجام عمليات شهادت طلبانه بود، دستگير كرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيت المقدس، يك اطلاعيه ارتش رژيم صهيونيستي حاكيست، حميد ترياقه ۱۷ ساله در اول ماه آگوست هنگامي كه يك كمربند حاوي مواد منفجره همراه خود داشت، در شهر نابلس واقع در كرانه باختري رود اردن دستگير شد.
بنابراين گزارش، وي عضو يك سازمان خودگردان فلسطيني كه فرماندهي آن را شخصي به نام «نايف ابوشرار» كه ارتباط مبهمي با جنبش فتح وابسته به ياسر عرفات دارد، است.
راديو تل آويو نيز ديروز گفت: ارتش اسرائيل ۱۸ عضو سرويس هاي امنيتي فلسطيني را روز چهارشنبه در اريحا به دليل فعاليت تروريستي آنان دستگير كرد.

اخبار كوتاه
ابراز تمايل روسيه براي
پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي
وزير امور خارجه مالزي گفت كه روسيه تمايل دارد به عنوان عضو و يا ناظر به سازمان كنفرانس اسلامي بپيوندد.
سيدحميد البار ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نتايج سفر دو روزه رئيس جمهور روسيه به مالزي گفت: پوتين در خلال ديدار دو روزه خود از مالزي مراتب علاقه مندي مسكو را براي پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي ابراز داشت اما تصميم گيري درباره پيوستن روسيه به اين سازمان بستگي به نظر ۵۶ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي دارد.
البار گفت: پوتين تاكيد كرد كه دين اسلام يكي از اديان رسمي پذيرفته شده در اين كشور بوده و روسيه با داشتن ۲۰ ميليون مسلمان علاقه مند است كه دستكم به عنوان عضو ناظر به سازمان كنفرانس اسلامي بپيوندد.وي افزود: رئيس جمهور روسيه تاكيد كرد كه مسلمانان روسيه از خيل مهاجران نيستند، بلكه از افراد بومي كشور هستند.
وزير خارجه مالزي گفت: مالزي به طور اصولي با پيوستن روسيه به سازمان كنفرانس اسلامي مخالفتي ندارد اما ما بايد درباره پيشنهاد روسيه با ساير اعضاي اين سازمان بحث و تبادل نظر كنيم.
وي تصريح كرد كه در حال حاضر برخي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي يك كشور تمام عيار مسلمان نيستند، پس پيوستن روسيه به اين سازمان نيز مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.
البار افزود:كشورهاي ديگري مانند چين و هند نيز پيش از اين، درخواست كرده بودند تا به سازمان كنفرانس اسلامي بپيوندند و مالزي اعتقاد دارد اين سازمان بايد اين پيشنهادات را مورد بررسي قرار دهد.

تفنگداران دريايي آمريكا
001480.jpg

در ليبريا
يك گروه از تفنگداران دريايي آمريكا از طريق هوايي وارد مونروويا پايتخت كشور آفريقايي ليبريا شدند.
به گفته تلويزيون بي بي سي،  پنتاگون اعلام كرد اين گروه كه مركب از ۶ تا ۱۰ تفنگدار دريايي آمريكا است با فرماندهان نيروهاي كشورهاي آفريقاي غربي مستقر در ليبريا همكاري خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش سه فروند چرخ بال نظامي آمريكا تفنگداران دريايي را از شناورهاي نيروي دريايي مستقر در سواحل ليبريا به سفارتخانه آمريكا در مونروويا انتقال داد.
در همين حال صدها تن از مردم ليبريا تلاش مي كنند با استفاده از آرامش نسبي در مونروويا براي پيدا كردن مواد غذايي وارد مناطق تحت كنترل شورشيان شوند.

بمب گذاري در شركت سيمان
قصيم عربستان خنثي شد
روزنامه الوطن چاپ عربستان ديروز نوشت: نيروهاي امنيتي كشور عربستان بمب گذاري در شركت سيمان منطقه قصيم در شمال رياض را خنثي كرده و عامل آن را دستگير كردند.
به گزارش ايرنا،  الوطن با اعلام اين خبر نوشت: ياسر عبدالله  از رانندگان اين شركت صبح چهارشنبه به همراه مقداري مواد منفجره و ديناميت وارد اتاق كار خود شد و قصد داشت آنها را در داخل كولر جاسازي كند كه نيروهاي امنيتي با محاصره اتاق،  مواد منفجره را كشف كردند.به نوشته اين روزنامه،  ياسر عبدالله پيش از دستگيري از مامور تلفن شركت سيمان قصيم خواسته بود در ازاي دريافت يكصد هزار ريال سعودي (۶/۲۶ هزار دلار) به مدت پنج دقيقه تلفن ها را قطع كند كه وي نپذيرفت.
الوطن بدون اشاره به وابستگي گروهي عبدا... افزود: ۱۰ روز پيش نيز ماموران امنيتي عربستان با محاصره كشتزاري در منطقه قصيم ۶ تروريست وابسته به القاعده را كشته و يك نفر ديگر را دستگير كردند.

استخوان هايي متعلق به انسان
۱۳۰ هزار سال پيش در اسپانيا
كارشناسان اسپانيايي در كاوش هاي باستان شناسي در شرق اين كشور استخوان هايي يافتند كه قدمت آن به حدود ۱۳۰ هزار سال مي رسد.
خبرگزاري افه اسپانيا ديروز گزارش داد كه اين استخوان ها شامل قطعه اي از فك يك كودك،  چهار دندان و استخوان ران يك جوان است كه در منطقه مورسيا يافت شده است.
به گفته كاوشگران استخوان هاي مزبور به انسان  «هايدلبرگ» تعلق دارد كه در اواخر دوره «پليستوسن» مي زيسته است.
بقاياي مزبور در منطقه اي به نام «لاسيما دپالوما» واقع در استان مورسيا به دست آمده است كه از مهمترين مناطق شبه جزيره ايبريا در زمينه اكتشافات عصر حجر به حساب مي آيد.


خودرو در خانه
لندن: سه جوان انگليسي كه پس از سرقت خودرو براي فرار از صحنه با سرعت ۱۶۰ كيلومتر در ساعت رانندگي مي كردند،  خانه زوجي ۴۲ ساله را تخريب كردند.
در حين رانندگي ناگهان راننده كنترل خودرو را از دست داد و وارد خانه اي كه در كنار جاده قرار داشت،  شد كه بر اثر اين برخورد شديد، قسمت اعظم اين بنا تخريب شد.صاحب اين خانه چندي پيش ۱۵۰ هزار پوند براي خريد و مرمت آن پرداخته بود. از اين روي سارقان علاوه بر تحمل حبس بايد هزينه خسارت اين خانه را نيز پرداخت كنند.

پنچر شدن هواپيما
كارديف: تركيدن سه تاير يك هواپيما در فرودگاه شهر كارديف ولز باعث هراس مسافران شد.
هنگامي كه اين هواپيما بر روي باند فرودگاه به زمين نشست ناگهان سه تاير آن با صداي مهيبي منفجر شد،  اما خلبان هواپيما را با مهارت كامل متوقف كرد.
هنوز علت اين حادثه مشخص نشده است. تركيدن هم زمان سه تاير هواپيما از اتفاقات نادري است كه تا به حال به وقوع پيوسته است.

راهزني در جاده
منچستر: سارقان مسلح در انگليس، يك كاميون را كه دستگاه هاي پخش DVD حمل مي كرد، سرقت كردند.
هنگامي كه كاميون در جاده برون شهري در حال حركت بود، سارقان كه سوار موتورسيكلت بودند با حركات خاص خود راننده كاميون را مجبور به توقف كردند و سپس با تهديد وي به مرگ، كاميون را به سرقت بردند.ارزش دستگاه هاي داخل كاميون در حدود يك ميليون پوند برآورد شده است.

معامله با متخلفان
بوداپست: سال گذشته مسئولان راه آهن كشور مجارستان بيش از ۳۸۰ هزار پوند براي پاك كردن نقاشي و شعارهايي كه روي واگن قطارها نوشته شده بود، هزينه كردند.همين موضوع باعث شد تا مسئولان به فكر معامله با افرادي كه روي واگن ها نقاشي مي كنند و يا شعار مي نويسند،  بيفتند.
به همين دليل چندروز قبل،  رئيس راه آهن ۴۰ تن از اين افراد را دعوت كرد تا با يكديگر مذاكره كنند. در پايان اين نشست قرار شد اين افراد ديگر روي واگن هاي قطارهاي مسافربري نقاشي نكنند و تنها روي واگن هاي قطارهاي باربري، طرح ها و ايده هاي خود را اجرا كنند.

سگ بلاي جان زندانيان
لندن:  معمولاً  در اغلب زندان هاي جهان،  موادمخدر ميان زندانيان رد و بدل مي شود. اما يك سگ تربيت شده پليس در انگليس، ريشه ورود موادمخدر به داخل يكي از زندان هاي اين كشور را خشكاند.
اين سگ هر روز براي مدتي مديد داخل راهروها و سلول هاي زندان قدم مي زد و كوچكترين ماده مخدر زندانيان را شناسايي و كشف مي كرد. بدين ترتيب زندانيان پس از مدتي مطمئن شدند قادر به مصرف موادمخدر نيستند. لذا از خريد آن نيز خودداري كردند. جالب اينكه زندانيان پس از موادمخدر به مشروبات الكلي روي آوردند كه از قضا اين سگ دو روز پيش پنج گالن مشروبات الكلي جاسازي شده را از داخل يكي از سلول ها كشف كرد.

دياليز در نيمه شب
منچستر: صدها نفر از بيماران كليوي كشور انگليس مجبورند نيمه شب دياليز كنند چون تعداد ماشين هاي دياليز جوابگوي تعداد بيماران نيست.
در حال حاضر ۱۵ هزار نفر در انگليس هر دو روز يكبار دياليز مي كنند كه به دليل كمبود دستگاه، بسياري از آنان مجبورند ساعت سه صبح بيمارستان را ترك كنند.همين موضوع باعث مي شود كه اين بيماران سه روز در هفته با تاخير در محل كار خود حاضر شوند.

شناسنامه
روزنامه صبح ايران:
اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي
صاحب امتياز: شهرداري تهران
چاپخانه : ايرانچاپ
نشاني و تلفن هاي همشهري
دفتر مركزي: تهران ـ خيابان آفريقا ـ كوچه تنديس ـ شماره ۱۰
كد پستي: ۱۹۱۵۶ ـ صندوق پستي: ۵۴۴۶/۱۹۳۹۵
شماره نمابر
شماره تلفن
۲۰۴۶۰۶۷
(۹ خط) ۲۰۵۹۳۸۶
دفتر مركزي
۲۰۵۱۴۷۵-۲۰۵۵۶۶۶
۲۰۴۹۹۳۰-۲۰۴۸۴۳۶
تحريريه
۶۴۸۰۴۰۰
۳۴۱۲۰۱۷
اشتراك
۲۰۴۶۰۶۷
۲۰۱۲۷۰۰
اشتراك الكترونيكي
نشاني اينترنت: http://www.Hamshahri.org
نشاني اينترانت: http://www.Hamshahri.net
نشاني پست الكترونيكي: Editorial@Hamshahri.org


سازمان آگهي ها: خيابان مطهري ـ چهارراه سهروردي ـ شماره ۹۱
تلفن: ۸۶۰۶۶۰۴ ـ ۸۶۰۶۶۲۲ ـ ۸۶۰۶۵۹۸ ـ ۸۶۰۶۵۹۱ ـ ۸۴۲۳۳۶۲ ـ ۸۶۰۶۶۰۴
نمابر: ۸۶۰۶۶۵۴ ـ ۸۴۰۸۳۱۶ ـ ۸۴۰۶۱۳۲


دفتر مركزي راهنماي همشهري (نيازمنديهاي صبح تهران):
خيابان كريمخان زند ـ خيابان حافظ ـ كوچه امير رضايي ـ شماره ۲۱۴
تلفن: ۸۸۰۶۶۶۶


صفحه آخر
ادبيات
ايران
جامعه
رسانه
زمين
شهر
عكس
ورزش
|  ادبيات  |  ايران  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |  ورزش  |
|  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |