جمعه 17 مرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۳۰
به مناسبت گراميداشت روز خبرنگار عصر ديروز در تالار وحدت برگزار شد
تجليل از خبرنگار
پديدآورندگان برتر آثار مطبوعاتي جايزه دريافت كردند
عصر ديروز پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه طي مراسمي كه به مناسبت گراميداشت روز خبرنگار در تالار وحدت و با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، پديدآورندگان برتر آثار مطبوعاتي كشور نيز جوايز خود را دريافت كردند.
به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم احمدمسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، صحفي معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجتبي آقايي دبير اجرايي دهمين جشنواره مطبوعات، رجبعلي مزروعي رئيس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و عضو هيات داوران نهايي بخش مسابقه دهمين جشنواره مطبوعات، دكترناصري مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و دكتر معتمد نژاد به عنوان نماينده پيشكسوت اصحاب مطبوعات سخنراني كردند.
001150.jpg

در اين مراسم از خانواده هاي شهيدان گودرزي كيا عكاس خبرگزاري، صارمي خبرنگار خبرگزاري، سعيدجان بزرگي عكاس، كاظم اخوان عكاس و خبرنگاران مستندساز بازداشت شده صدا و سيما توسط آمريكايي ها در عراق تجليل به عمل آمد.
و آنگاه پس از قرائت بيانيه داوران، پديدآورندگان برتر آثار مطبوعاتي به اين شرح معرفي شدند.
رشته سرمقاله و يادداشت (سراسري)
نفر اول: محمدعلي صائب، نفر دوم: شاپور اسماعيليان
يادداشت و سرمقاله (محلي)
نفر اول: منصور قنواتي ، نفر دوم: مهدي مرادي
رشته مقاله سياسي (سراسري)
نفر اول: محمد حيدري، نفر دوم: سيدضياءالدين صبوري
محلي: نفر اول: حميد مافي ، نفر دوم: فرشيد قربان پور
مقاله اقتصادي
نفر اول: غلامحسين عبيري، نفر دوم: محسن شمشيري
مقاله ادبي  ـ  هنري
نفر اول: عزت الله فولادوند، نفردوم: آذرخش صبري
محلي: نفر اول: حسام حق پرست، نفردوم: حسين دوستي
مقاله اجتماعي(سراسري)
نفر اول: شادي صدر، نفردوم:  حميد مقدس فرد
محلي: نفر اول: عماد بهاور، نفر دوم: محمدرضا ابراهيمي
ورزشي
نفر اول: اميرحسين ناصري، نفردوم: شاهين رحماني
محلي: نفر اول: حسن گل ميناي اصفهاني، نفر دوم: سعيد كيواني و محمدرضا محمدي
معارف اسلامي
نفر اول: محمد همتي سردرودي، نفر دوم: عبدالحسين خسروپناه و شريف لك زايي
مقاله علمي  ـ  تخصصي
نفر اول: نظام بهرامي كميل، نفر دوم: اردشير سگوند

رشته نقد
نفر اول: احمد ميراحسان، نفر دوم: مهدي يزداني خرم
محلي-نفراول: احمد آرام-نفر دوم:  سيروس رومي
عكس
نفر اول: فرزين گلپاد-نفر دوم:  فرهاد كاوه و احمد معيني جم و تقدير از مهدي ميرزايي

محلي-حسن قائدي
گزارش تصويري
نفراول:  ناصر صحت-نفر دوم: فرزانه خادميان
001175.jpg

محلي-يوسف اكبري خانقاه
رشته گرافيك گرايش صفحه آرايي
حسين مرادي مقصودي
محلي-نفر اول: مهرداد ديرين-نفر دوم:  الهام غفاري
صفحه اول روزنامه
نفر دوم: مرتضي شادماني
گرافيك (روي جلد مجله)
نفر اول:  قاسم رسام-نفر دوم:  مهران زماني و فرشاد رستمي
گزارش خبري
نفر اول:  صديقه ساماني-نفر دوم:  حسين خاني اينچه
جدول و سرگرمي
نفراول:  زنده ياد محمد مرداني-نفردوم: بيژن گوراني

بخش ويژه (عزت و افتخار حسيني)
نفر اول: محمدحسين پژوهنده-نفر دوم: شهرام عظيمي
ويژه (وفاق ملي)
نفر دوم: ميرمهرداد ميرسنگري
محلي-خليل موحد
طنز مكتوب
نفر دوم: سيدمحمد سادات اخوي
ادبيات كودك و نوجوان (شعر و داستان)
نفر اول: عرفان نظرآهاري-نفردوم:  فرهاد حسن زاده و هدي حدادي
گزارش خبر و مصاحبه كودك و نوجوان
نفر اول: آزاده اكبري خرازي-نفر دوم: هدي محمدامين
تصويرگري و عكس و گرافيك كودك و نوجوان
نفر اول: امير شعبان پور-نفر دوم: پيمان رحيم زاده
خبر
نفر اول: مهوش سلمانيان-نفر دوم: محمدرضا سرودلير
تيتر
محلي -نفردوم:  محمد صفري
طنز تصويري
نفر اول: علي درخشي-نفر دوم:  ابوالفضل محترمي و علي رادمند-تقدير از محمدرضا دوست محمدي
محلي-نفراول: مهري تميزي-نفردوم: علي پاك نهاد و سيما پورمحمدي ماهوندي
گزارش تحقيقي
نفر اول: اميرحسين مهدوي-نفر دوم: بهمن احمدي آمويي و حميرا حيدريان
محلي-نفراول: زينب رحمتي -نفر دوم: زهرا شاه شوازي
گزارش تحليلي و توصيفي
نفر اول:  محمد رهبر-نفر دوم: حميدرضا ابك و كاوه مشكات حضرتي
محلي-نفر دوم: رحمت الله رجايي سيد
مصاحبه
نفر اول: منصور ضابطيان
نفردوم: مينا اكبري و عليرضا صلواتي

محلي-نفردوم: آرش سيگارچي
*****
در حاشيه مراسم
در مراسم روز خبرنگار دكتر معتمدي نژاد استاد دانشگاه علامه طباطبايي و پدر علم ارتباطات در ايران نيز سخن گفت و تاكيد كرد ما هيچ منشوري در دفاع از روزنامه نگاران نداريم و پيشنهاد تشكيل شوراي مطبوعات را ارائه داد.
وزير ارشاد در اين مراسم نيز با تاكيد به تدوين منشور حقوق خبرنگاران كشور گفت:خبرنگاران برانداز نيستند و بايد به روزنامه نگاران اعتماد كرد.
در اين مراسم ،خبرگزاري جمهوري اسلامي ،با تجليل از دكتر معتمد نژاد به عنوان پدر علم روزنامه نگاري در ايران،هديه اي به او اهدا كرد.

شهردار تهران:
ضوابط سخت نوسازي بيشترين زيان را به بافت هاي فرسوده وارد مي كند
001170.jpg
شهردار تهران گفت: ضوابط سخت نوسازي بيشترين زيان را به بافت هاي فرسوده وارد مي آورد، بنابراين تا زمان تصويب طرح تفصيلي شهر بايد به دنبال دست يافتن به ضوابط آسان تري باشيم.
به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد ديروز پس از ديدار با ساكنان منطقه پنج تهران در گفت و گو با خبرنگاران افزود: هم اكنون اين ضوابط سخت تهران را قفل كرده است.وي گفت: در بخش نوسازي و بازسازي، نوع تصميم گيري ها در گذشته به نحوي بود كه طبقات متوسط به بالا را در بر مي گرفت و اقشار پايين تر از سطح متوسط، به راحتي نتوانسته اند از اين تصميم ها بهره ببرند.
شهردار تهران با اشاره به طرح تجميع پلاك،  اين طرح را فرصتي براي عموم مردم دانست و اظهار داشت: اين فرصت داراي روند طولاني اداري است و از سوي ديگر ممكن است براي مردم ارزش افزوده كافي نداشته باشد يا به دليل نوعي محدود كردن استقلال با روحيه بسياري از آنها سازگار نباشد.
در طرح تجميع پلاك،  پلاك هايي كه قابليت سرمايه گذاري انفرادي را ندارند با تجميع چند پلاك اقدام به نوسازي و ساخت اماكن جديد در هر منطقه مي شود.وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه بايد در تعيين ضوابط طرح تجميع نگرشي حاكم شود كه منافع بيشترين جمعيت شهروندان را در برگيرد، گفت: به عنوان مثال در يكي از مناطق شهرداي ضابطه ساختماني ۱۵۰ متر به بالاست و از سوي ديگر ميانگين عرصه بناهاي اين منطقه ۵/۶۷ مترمربع است، بنابراين ضوابط تنها معدودي از مالكان را شامل مي شود.
شهردار پايتخت با بيان اين مطلب كه فرسوده شدن بناها يك روند هميشگي و مستمر است، افزود: اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه ۵۵ درصد از ساختمان هاي كنوني تهران فرسوده است، ۱۰ سال زمان لازم است تا اين بافت ها بازسازي شود و در اين مدت بناهاي مستحكم نيز رو به افول نهاده و فرسوده خواهد شد.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: شوراي عالي شهرسازي به رياست وزارت مسكن و شهرسازي تصميم گيرنده و سياست گذار در شهرسازي است،  اما با اين وجود مسئله بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در شهرداري و شوراي شهر تهران به طور جدي پيگيري مي شود.

يونيسف:
سالانه ۱۰ ميليون كودك مي ميرند
001160.jpg
صندوق كودكان سازمان ملل متحد اعلام كرد: سالانه بيش از ۱۰ ميليون كودك در سراسر جهان به دليل ابتلا به بيماري هاي قابل پيشگيري جان خود را از دست مي دهند كه با ترويج تغذيه انحصاري با شير مادر تا سن شش ماهگي، مي توان جان يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر آنان را نجات داد.
گزارش يونيسف كه در آستانه هفته جهاني تغذيه با شير مادر منتشر شد، تصريح دارد كه اين كودكان عمدتاً به دليل بيماري هاي اسهال، ذات الريه، سرخك، مالاريا و ايدز جان خود را از دست مي دهند.
به گزارش ايرنا،  يونيسف،  عمده موانع تغذيه انحصاري با شير مادر تا سن شش  ماهگي در ايران را كمبود آگاهي مادران و جامعه پزشكي از ضرورت و اهميت اين رفتار مي داند.
آخرين بررسي هاي كشوري در ايران حاكي است كه تنها ۴۴ درصد از كودكان زير شش ماه منحصراً با شير مادر تغذيه مي شوند كه اين درصد به تفكيك شهر و روستا به ترتيب ۴۱ و ۴۸ درصد است.

معاون  قوه  قضائيه : ايران  با جرم  سازمان يافته  از سوي  دشمن  مواجه  است
معاون  اول  قوه  قضائيه  گفت : ايران  باجرم سازمان  يافته  از سوي  دشمن  مواجه  است .
به گزارش ايرنا، آيت ا...  «هادي  مروي » چهارشنبه  شب  در جمع  جوانان  همداني  در مسجد مهديه  اين  شهر افزود:زماني  كه  دشمنان  انقلاب  متوجه  شدند توطئه هاي طراحي شده  آنان از قبيل  جنگ  و تحريم  اقتصادي  بي فايده  است  به  فكر فلج كردن  كشور با رشد جرائم  سازمان  يافته  افتادند.
او اضافه  كرد: متاسفانه  دشمن  در زمينه  كشاندن  جوانان  به  انحراف هايي مانند اعتياد و فساد اخلاقي  تجربه  دارد.
به  گفته  وي ، تاكنون  عملكرد نيروهاي  بسيجي ، انتظامي و اطلاعات در شناسايي  و دستگيري  باندهاي  فساد مطلوب بوده  است .
معاون  اول  قوه  قضائيه در ادامه  گفت  : اختلاف  گسترده  طبقاتي در كشور  وحشتناك  بوده  و قوه  قضائيه  مبارزه  با مفاسد اقتصادي  را يكي  از برنامه هاي خود قرار داده  است .
آيت ا...  مروي  افزود: امسال  رشد ۲۹ درصدي  طلاق در كشور بسيار نگران كننده  و خطرناك است  و روز به  روز اين  معضل  اجتماعي  افزايش  و آمار ازدواج  كاهش   مي يابد.
وي  همچنين  گفت  : كساني  كه  در جامعه  از تمكن  مالي  خوبي  برخوردار هستند نبايد با اسراف  و خرج هاي  اضافي  جوانان  را به  دين  بدبين  كنند، بلكه  بايد  به  فكر مستضعفان  باشند.
وي  افزود: با توجه  به  اينكه  اكثر جمعيت  كشور را جواناني  كه  شور و شوق  مذهبي  دارند تشكيل  مي دهند ، با جلوگيري  از صدمه  زدن  به  اين  قشر بايد مشعل  نشاط  را همچنان  روشن  گذاشت  تا ايمان  آنان  به  اسلام  و انقلاب  اسلامي  محكم  تر شود.
معاون  اول  قوه  قضائيه  با انتقاد از گراني  برخي  اقلام  در كشور مانند روغن  نباتي  و برق  گفت  : اينگونه  اقدامات  از سوي  برخي  از دستگاه ها به  مردم  ضربه  مي زند، چرا كه  آنان  بايد تاوان  ضعف  مديريت  را بدهند.
آيت ا...  مروي  افزود:مردم  اگر از مسئله گراني  ناراضي  باشند هيچگاه  دين  و انقلاب  خود را رها نمي كنند. حضور گسترده  آنان  در صحنه هاي  مختلفي  مانند راهپيمايي هاي  ۲۲ بهمن  ، نمازهاي  جمعه  و جماعت  مويد اين  موضوع  است  .
وي ، در ادامه  دوران  بلوغ  را يكي  از مراحل  خاص  زندگي  جوانان  ذكر كرد و گفت :يكي  از چيزهايي  كه  در اين  دوران  در وجود جوان  رشد مي كند، مسئله  حقيقت جويي  است .
وي  اضافه  كرد: جوانان  بايد روحيه  انتقادپذيري  را در خود تقويت  كنند و از كسي  كه  عيب  آنان  را بازگو مي كند، تشكر كنند.

از سوي وزارت خارجه
ارسال نامه خاتمي به كالين پاول تكذيب شد
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران،  ادعاي روزنامه «الوطن» مبني بر ارسال نامه آقاي خاتمي به وزير امور خارجه آمريكا را تكذيب كرد.
به گزارش اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه حميدرضا    آصفي، ديروز گفت: هيچ نامه اي از سوي آقاي خاتمي به هيچ يك از مقامات آمريكايي نوشته نشده است.
روزنامه الوطن چاپ رياض در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از مقامات ديپلماتيك اروپايي ادعا كرده بود كه رئيس جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي از كالين پاول خواسته است تا مذاكرات رسمي و مستقيم ميان ايران و آمريكا به صورت پنهاني در ژنو ادامه پيدا كند.
سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اين مطلب اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نيازي به برقراري روابط پنهاني با هيچ كشوري ندارد و روابط خود با ديگر كشورها را به صورت شفاف و براساس منافع ملي و تصميمات قانوني تعريف مي كند.
آصفي افزود: در طول ساليان گذشته كانال هاي رسمي براي تنظيم روابط دو كشور وجود داشته است و ايران از طريق اين مجاري رسمي و قانوني نظرات خود را به طرف مقابل منتقل كرده است.

وزير اطلاعات:
دشمن در جنگ رواني شكست خورد
وزير اطلاعات،  جنگ رواني و تبليغاتي دشمن را در چند ماه اخير بي نتيجه خواند و گفت: برخلاف تصور دشمنان و برخي افراد در داخل، آينده كشور بسيار اميدواركننده است.
به گزارش ايرنا، علي يونسي ديروز در جلسه شوراي اداري استان چهارمحال و بختياري با اشاره به نشست روز چهارشنبه مسؤولان عالي نظام، اين اجلاس بويژه بيانات مقام معظم رهبري و سخنان رئيس جمهوري را مهم ارزيابي كرد.
به گفته وي، پيش از ۱۸ تير تلاش زيادي از سوي دشمنان صورت گرفت تا كشور را ناامن و مايوس كننده جلوه دهند.
وي از جمله اين تاثيرات ناشي از جنگ سرد و رواني دشمنان را پرداختن گروه ها و رسانه ها به دعواهاي سياسي و بيان نقاط ضعف و منفي ذكر كرد.
وزير اطلاعات يكي از اهداف مهم اين نشست را تغيير نگرش و ذهنيت موجود در جامعه به سمت چشم انداز آينده كشور، همچنين اقتدار و توانمندي ها در عرصه بين المللي، عشق و ارادت مردم به نظام ارزيابي كرد.وي تاكيد كرد بايد كاري كنيم كه بهانه به دست دشمنان ندهيم.
وزير اطلاعات از دعواهاي سياسي بين مسئولان به عنوان «فرصت» ياد كرد و گفت: بايد مسئولان تلاش كنند با پرهيز از هر گونه افراط گري از اين فرصتها در جهت رشد جامعه و خدمات رساني به مردم قدم بردارند. يونسي دعواهاي سياسي را عامل نشاط جامعه دانست و افزود: همين دعواها، دشمن را مايوس كرده است. وي از افراد ضد انقلاب به عنوان گروه هاي محدود و رو به زوال ياد كرد و ياد آور شد: در قضيه ۱۸ تير به رغم شعارهاي تبليغاتي، اين افراد هيچ كاري نتوانستند انجام دهند.
يونسي، اعتراضات دانشجويي را خواسته هاي صنفي دانست و تصريح كرد: حركت دانشجويان هيچ ربطي به ضد انقلاب ندارد و دانشجويان نيز صف خود را از گروه هاي معاند جدا كرده اند.

پرده برداري از تنديس هاي دو قهرمان انقلاب مشروطه در تبريز
در دومين روز همايش بزرگداشت انقلاب مشروطيت در خانه مشروطه تبريز از تنديس هاي ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و ميرزا ابراهيم خان صبا دو تن از قهرمانان اين انقلاب پرده برداري شد.
ميرزا جهانگير خان شيرازي( صور اسرافيل) از آزاديخواهان و مبارزان انقلاب مشروطه بود كه پس از پيدايش نهضت مشروطه، روزنامه صوراسرافيل را به راه انداخت و سرانجام در سال ۱۲۸۹ هجري شمسي با كودتايي به دستور محمد علي ميرزا در باغ شاه تهران كشته شد.ميرزا ابراهيم خان صبا نيز از نمايندگان مردم تبريز در مجلس اول شوراي ملي بود كه در جريان به توپ بسته شدن مجلس به شهادت رسيد.
اين تنديس ها توسط دو پيكرتراش تبريزي به نام هاي احد حسيني و محمد تيموري ساخته شده است.
در آيين پرده برداري از اين تنديس ها معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور از انقلاب مشروطه به عنوان جزئي از ميراث فرهنگي ايران زمين ياد كرد.
احمد محيط  طباطبايي گفت: ميراث هاي فرهنگي فقط مربوط به جسميت و اشيا نمي تواند باشد بلكه ميراث هاي معنوي شامل تفكرات و ذهنيات گذشتگان نيز بخشي از ميراث فرهنگي جامعه به حساب مي آيد.
وي افزود: بر اساس ميراث هاي فكري گذشته است كه هويت و معنويت امروزي جوامع شكل مي گيرد.
معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور در خصوص شكل گيري نهضت مشروطه گفت: با آغاز قرن ۱۹ و بحران هاي منطقه اي در شمال غرب ايران نوعي احساس ياس و نااميدي در مردم ايران به وجود آمده بود كه شكست روسيه از ژاپن در سال ۱۹۰۵ و شكست بريتانيا در جنوب آفريقا از بوئرها باعث ايجاد انگيزه و وحدت مردم ايران براي مبارزه با استبداد شد.وي اظهار داشت نزديكي آذربايجان با كشورهاي روسيه و عثماني انگيزه اصلي براي مبارزه با استبداد را در مردمان اين منطقه به وجود آورد.
محيط طباطبايي با اشاره به وجود تحولات در جوامع مختلف گفت: هر جامعه اي با توجه به شرايط خاص خود تحولات اجتماعي و سياسي را پشت سر مي گذارد.معاون سازمان ميراث فرهنگي از آذربايجان و تبريز به عنوان مدخل ورودي تحولات جديد به ايران ياد كرد و افزود: تبريز و آذربايجان در انقلاب مشروطه صاحبان حق را به حق خود رساند.
اكبر تقي زاده افزود: هر چند طراحي اين ساختمان ۳۳ سال قبل از مشروطه انجام گرفته اما از نحوه معماري آن چنين بر مي آيد كه در ساختار اين خانه علاوه بر حفظ ساختار سنتي زمان از تحولات و تغييرات آن روزگار نيز استفاده شده است.

روزانه ۶۰ نفر در سوانح رانندگي كشته مي شوند
001165.jpg
معاون راهداري و هماهنگي امور استان هاي وزارت راه و ترابري گفت: روزانه ۶۰ نفر بر اثر سوانح رانندگي در جاده هاي كشور كشته مي شوند.
« احمد مجيدي» روز پنجشنبه در مراسم معارفه مدير كل جديد راه و ترابري استان مازندران در ساري افزود: يك چهارم اين تلفات درون شهري و سه چهارم آن در خارج از شهرها است.
به گفته وي هر ۲۴ دقيقه يك نفر در راه  هاي كشور كشته و هر سه دقيقه يك نفر مجروح مي شود.
وي طول راه هاي كشور را ۱۷۵ هزار كيلومتر اعلام كرد كه فقط ۷۵۰ كيلومتر آن آزاد راه است.
وي ادامه داد: پارسال ۴۰۰ هزار سانحه رانندگي در كشور رخ داد كه بر اثر آن ۱۶۷ هزار نفر مجروح و بيش از ۲۱ هزار نفر كشته شدند.
وي اضافه كرد: ۸۰ درصد فوت شدگان مرد و سرپرست خانوار بودند و ۵۰ درصد آنان ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند.
معاون راهداري وزارت راه ادامه داد: از هر ۱۰۰ نفر مجروح حوادث رانندگي در كشورمان ۲۴ نفر مي ميرند، در حالي كه در كشور انگلستان از هر ۱۰۰ نفر يك نفر مي ميرد.وي عمده ترين عامل حوادث رانندگي را عامل انساني با ۷۰ تا ۷۵ درصد اعلام كرد و گفت: مقررات راهنمايي و رانندگي رعايت نمي شود.
وي افزود: ۷۷ درصد تلفات بر اثر ضربه به سر و نبستن كمربند ايمني رخ مي دهد.
مجيدي ادامه داد: بر اثر سوانح رانندگي سالانه هفت هزار ميليارد ريال خسارت به كشور وارد مي شود.
وي گفت: متاسفانه وقوع اين همه حادثه مرگبار،  حساسيت لازم را در جامعه ايجاد نكرده است.
وي اضافه كرد: اگر بخواهيم حوادث و خسارات را كم كنيم بايد در بحث آموزش ترافيك، جديت بيشتري به خرج دهيم و برنامه ريزي دقيق و اصولي داشته باشيم. وي گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارات نيز ناشي از عدم ايمني وسايل نقليه است. وي تصريح كرد: بايد از تجربه دنيا در اين زمينه استفاده كنيم و ماشين را ارزان و خدمات مربوط به آن را گران ارائه دهيم.
مجيدي، تعداد خودروهاي شماره گذاري شده اي كه در جاده هاي كشور تردد مي كنند را پنج ميليون و ۱۰۰ هزار فقره اعلام كرد و گفت: در هفت سال آينده تعداد خودروها دو برابر خواهد شد.
به گفته وي در اين مدت،  هر سال، سه هزار كيلومتر راه جديد احداث خواهد شد كه دو هزار كيلومتر آن روستايي و يك هزار كيلومتر شهري است و در مجموع در هفت سال آينده ۲۱ هزار كيلومتر راه ساخته مي شود.
۵ كشته  و ۱۶ زخمي
در تصادف اتوبان  ساوه ـ تهران 
در يك  سانحه  رانندگي  كه  شب  گذشته  در محور ساوه  ـ تهران  رخ  داد، پنج  نفر كشته  و ۱۶ نفر زخمي  شدند.
به  گزارش  روابط  عمومي  فرماندهي  منطقه انتظامي  ساوه ، اين  سانحه  در اثر برخورد يك  دستگاه  اتوبوس  به  شماره  ۱۱۵۴۱ آبادان  ۸۶ به  رانندگي  «علي اصغر خدابنده  لو» و يك  دستگاه  تريلي  به  شماره  ۲۷۱۹۳ تهران  ۱۷ در ۲۰ كيلومتري  اتوبان  ساوه  ـ تهران  رخ  داد. در اين  حادثه ، تريلي  كه  از سمت  جاده  فرعي  اتوبان  در حال  ورود به  اتوبان  بود، به  اتوبوس  در حال  حركت  به  سمت  ساوه  برخورد كرد. كارشناسان  راهنمايي  و رانندگي  ساوه ، علت  اين  سانحه  رانندگي  را ورود تريلي  از فرعي  به  اصلي  اعلام  كردند.
محورهاي  ارتباطي  ساوه  به  دليل  غيراستاندارد بودن  و عرض  كم  و نداشتن  علائم  راهنمايي  و رانندگي  از خطرناكترين و پرحادثه ترين  جاده هاي  كشور محسوب  شده  و همواره  تصادفات  منجر به  فوت  و جرح  در اين  جاده ها رخ  مي دهد.

دروازه بان خبر
خبر سلامتي مستندسازان ايراني در عراق
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه ديروز پيام هاي سلامتي سعيد ابوطالب و سهيل كريمي دو مستندساز ايراني را دريافت و تحويل خانواده هاي آنان داده است.
به گزارش ايرنا، ابوطالب و كريمي دو مستندساز ايراني دهم تيرماه و هنگامي كه سرگرم تهيه يك فيلم مستند از زندگي مردم عراق براي سيماي جمهوري اسلامي ايران بودند، به وسيله نيروهاي آمريكايي بازداشت شدند.
هلال احمر ايران در اين گزارش خبري، تصريح كرد كه با تلاش هاي جمعيت هلال احمر و كميته بين المللي صليب سرخ جهاني، اين ارتباط و انتقال پيام سلامتي امكان پذير شد.
اين جميعت بشردوستانه اطمينان داده كه تلاش خواهد كرد تا از طريق كميته بين المللي صليب سرخ جهاني، امكان برقراري تماس و ملاقات خانواده هاي مستندسازان بازداشت شده را با آنان فراهم آورد.

همايش  سراسري 
جامعه  اسلامي  دانشجويان 
نهمين  همايش  سراسري  جامعه  اسلامي  دانشجويان  با موضوع  «انقلاب  اسلامي ، دهه  سوم ، رستاخيز علمي » ديروز (پنجشنبه) در تالار شايان  مهر دانشگاه  تبريز گشايش  يافت .
مسؤول  واحد فرهنگي  دفتر مركزي  جامعه  اسلامي  دانشجويان ، مهم ترين  هدف  از برپايي  اين  همايش  را تقويت  روحيه  توليد علم  در دانشجويان  عنوان  كرد. محمدرضا شفا گفت : اين  همايش  تاكيد دارد افرادي  كه  به  نوعي  با توليد و آموزش  علم  مرتبط  هستند به  دنبال  راه هاي  جديد براي  توليد علم  بروند. وي  افزود: اين  همايش  همچنين  به  دنبال  آن  است  كه  بحث  آميزش  حكمت  با علم  را كه  در سال هاي  اخير به  فراموشي  سپرده  شده  است ، زنده  كند.

دانشجويان همداني
آزاد شدند
دبير انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان از آزادي تمامي دانشجويان بازداشت شده اين دانشگاه ها خبر داد.
فخرالدين حيدريان ديروز در گفت و گو با ايرنا گفت: با آزادي سه نفر ديگر از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه بوعلي سينا، تمامي ۹ دانشجوي بازداشت شده، از زندان آزاد شدند.
وي اضافه كرد: حميد رهگذر، رضا كاكاوندي و مرتضي  حسين زاده از دانشجويان بازداشت شده درگيري هاي اخير اين دانشگاه هستند كه ديروز از زندان آزاد شدند.
حيدريان افزود: اين افراد هركدام با سپردن قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون ريالي از زندان آزاد شدند.
روز چهارشنبه نيز همچنين ۹ دانشجو با دستور دادستان استان تهران از زندان آزاد شدند.

غرق شدن هفت  نفر ديگر
در آب هاي مازندران 
مركز اطلاع رساني فرماندهي  انتظامي مازندران  اعلام  كرد: در سه  روز گذشته  هشت  نفر در آب هاي  درياي  خزر و رودخانه هاي اين  استان  غرق  شدند. اين  مركز روز پنجشنبه  در گزارشي  به  ايرنا افزود: اين  عده  به  دليل  آشنا نبودن  با فن  شنا، شنا درخارج  از طرح  سالم سازي  دريا و مناطق ممنوعه  غرق  شده اند. جان  باختگان  بين  ۱۲ تا ۲۵ سال  سن  داشتند. از اواخر فصل  بهار و آغاز فصل  گرما، تاكنون ، بيش  از ۹۰ نفر در آب هاي  درياي خزر در محدوده استان  مازندران  و رودخانه ها آب بندان هاي  اين  استان  غرق  شده اند.

نمايشگاه سراسري
صنايع دستي در كلاردشت
دومين نمايشگاه سراسري صنايع دستي كشور در سال ۸۲ چهارشنبه در «حسن كيف» كلاردشت چالوس در غرب مازندران گشايش يافت.در اين نمايشگاه كه هفت روز ادامه خواهد داشت، هنرمندان و صاحبان صنايع از ۲۸ استان كشور در ۱۵۰ رشته صنعتي آثار خود را به نمايش گذاشته اند.رئيس روابط عمومي سازمان صنايع دستي كشور گفت كه اين نمايشگاه با ۶۰ غرفه در زميني به وسعت دو هزارمتر مربع مستقر شده است.وي افزود: در غرفه هاي اين نمايشگاه ۲۰۰ صنعتگر از سراسر كشور و ۳۲ صنعتگر به نمايندگي از سوي وزارتخانه ها و بخش خصوصي شركت دارند.

نخستين قطار مسافري بخش خصوصي در ايران امسال فعاليت خود را آغاز مي كند
مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: نخستين قطار مسافري بخش خصوصي در كشور تا پايان سال جاري فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
محمد سعيدنژاد ديروز در همايش دو روزه شوراي هماهنگي مديران راه آهن افزود: سياست كلي راه آهن تشويق و حمايت از بخش هايي غيردولتي براي سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل ريلي است.
وي در مورد تشكيل شركت هاي حمل و نقل خصوصي ريلي گفت: تا پايان سال جاري با واگذاري اين بخش به شركت هاي غيردولتي حمل و نقل كالا به طور كامل از راه آهن جدا خواهد شد.
به گزارش ايرنا، سعيدنژاد افزود: با اجرا و تداوم اين سياست ها مسئوليت راه آهن فقط به حفظ و نگهداري و سياست گذاري هاي كلان در بخش شبكه ريلي خلاصه خواهد شد.
مديرعامل راه آهن كشور همچنين از اختصاص ۲۴۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي تامين ناوگان باري راه آهن به بخش خصوصي خبر داد و گفت: علاوه بر اين ۲۱۸ ميليارد ريال نيز براي توسعه و گسترش شركت هاي حمل و نقل خصوصي در سال جاري اختصاص خواهد يافت.

اقتصاد
واردات روزانه ۱۷ ميليون ليتر بنزين به كشور
متوسط مصرف بنزين براي صدكيلومتر در جهان
۴ ليتر و در ايران ۱۶ ليتر است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: براي جبران نسبت توليد به تقاضا در مصرف بنزين، روزانه ۱۷ ميليون ليتر بنزين از خارج از كشور وارد مي شود.
حسين كاشفي،  ديروز در گفت وگو با ايرنا در مشهد افزود: مصرف روزانه بنزين در كشور ۵۶ ميليون ليتر است در حالي كه توان توليد كشور ۳۹ ميليون ليتر است.او اظهار داشت:  واردات بنزين در شرايطي صورت مي گيرد كه روزانه يك تا سه ميليون ليتر از اين فرآورده به خارج از كشور قاچاق مي شود.
وي با اشاره به تفاوت بسيار زياد قيمت فرآورده هاي نفتي ايران شامل نفت ، گاز، نفت سفيد و بنزين با كشورهاي همسايه،  گفت: استفاده از كارت هوشمند براي تحويل سوخت در استان هاي مرزي كشور هرچه زودتر بايد آغاز شود و به تدريج در ساير استان ها نيز استفاده شود.وي با بيان اين كه ميزان مصرف انرژي در ايران با استانداردهاي مصرف در جهان هماهنگي ندارد، گفت: رشد مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي كمتر از سه درصد در سال است، در حالي كه رشد مصرف انرژي ايران در سال ۱۳۸۱ ، ۴/۱۰ درصد بوده و در چهارماه ابتداي سال ۱۳۸۲ به مرز ۱۲درصد رسيده است.
كاشفي افزود: پيش بيني رشد مصرف انرژي بر مبناي برنامه سوم توسعه كشور شش درصد در سال بوده است.وي نبود فناوري نوين خودروسازي در ايران و عدم خروج خودروهاي فرسوده را از عوامل سير صعودي مصرف انرژي در كشور خواند و خواستار عزم ملي براي كاهش رشد مصرف انرژي در كشور شد.
او گفت: در صورت رشد سالانه ۱۰درصدي مصرف انرژي در كشور، در سال ۱۴۰۰، ميزان مصرف بنزين به ۳۰۸ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي افزود: در ايران هر اتومبيل در روز ۱۱ ليتر بنزين مصرف مي كند كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته ۷/۱ تا چهار ليتر است.
كاشفي اعلام كرد: متوسط مصرف بنزين براي پيمايش صدكيلومتر در جهان چهار تا پنج ليتر است كه اين رقم براي ايران به ۱۶ تا ۱۷ ليتر مي رسد.

توسعه كشاورزي فقر را
از بين مي برد
معاون ترويج دام و نظام بهره  برداري وزارت كشاورزي گفت: بخش كشاورزي در چهار دهه گذشته به دليل وابستگي به نفت، مغفول مانده و از كم توجهي رنج مي برد.
دكتر «حسين عمادي» كه ديروز در همايش تجليل از كارگزاران آموزش هاي مهارتي كار و دانش در مجتمع اردويي ميرزا كوچك خان شركت كرده بود، گفت: اگر كشاورزي را به نحو مطلوب توسعه مي داديم بسياري از افرادي كه امروز تحت پوشش كميته امدادند،
توليد كننده بودند.
وي با بيان اينكه بين «فقر» و «توسعه كشاورزي» رابطه معناداري وجود دارد، تصريح كرد: بايد از طريق آموزش مهارت هاي علمي به نسل آينده توسعه كشاورزي خوبي داشته باشيم تا هم در زمين پدران خود كار كنيم و هم از تكنولوژي مدرن بهره گيريم.
عمادي گفت كه بر اين اساس از سال ۷۱ تاكنون ۳۰ هزار و ۷۰۰ فارغ التحصيل كار و دانش داشته ايم كه ۴۰ درصد دختر و ۶۰ درصد پسر بوده اند و از سال ۷۶ تاكنون نيز همه ساله حدود يك هزار و۶۰۰ نفر آموزش ديده اند.
وي از ديپلمه هاي كار و دانش به عنوان نيروي ماهر بخش كشاورزي ياد كرد و گفت: آنان پس از پايان دوره در واحد هاي توليدي و مزارع جذب مي شوند و به طور مثال تمام فارغ التحصيلان رشته ميگو در استان هاي جنوبي جذب استخر هاي پرورش ميگو شده اند.
در اين همايش به ۴۰ نفر از كساني كه بيشترين سابقه فعاليت در زمينه كار و دانش داشته اند جايزه و لوح تقدير اهدا شد. براين اساس استان هاي مازندران، گيلان و خراسان از جمله استان هايي اعلام شدند كه در زمينه آموزش هاي مهارتي و كار و دانش پيشتاز بودند.

دماي ارتفاعات يك روستا
گياهان را سوزاند
بخشدار ضياءآباد از توابع شهرستان تاكستان در استان قزوين اعلام كرد: از گسل هاي ارتفاعات روستاي «قراچقيا» در اين بخش، حرارتي بين ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتيگراد  بيرون مي آيد كه تمام گياهان موجود در اين قسمت را از بين برده است.
نوري چگيني گفت: اين پديده طي روزهاي اخير مشاهد شده كه كشاورزان منطقه را نگران كرده است.
وي افزود: گرما و حرارت موجود در اين اراضي بدون بو و بخار است و بر اثر اين پديده، خاك منطقه به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع نيز سوخته است.
چگيني گفت: در ۵۰ متري محل وقوع اين پديده، دو بركه آب نيز موجود است كه تغييري در درجه حرارت آنها مشاهده نشده است.
بخشدار ضياءآباد تاكستان افزود: پس از اعلام اهالي اين روستا، كارشناسان ستاد حوادث غير مترقبه از نزديك، اين پديده را بررسي كردند و با حفركانالي به عمق يك متر، فعلاً از پيشروي اين پديده جلوگيري شد.چگيني گفت: از كارشناسان و متخصصان موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و سازمان زمين شناسي كشور هم براي بررسي عوامل موثر در به وجود آمدن اين پديده دعوت شده است.
بخش ضياءآباد شهرستان تاكستان در ۶۰ كيلومتري جنوب غربي شهر قزوين واقع شده است.

نگاه جمعه
طرح از داود كاظمي
001155.jpg

ايران
ادبيات
جامعه
رسانه
زمين
شهر
عكس
ورزش
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |  ورزش  |
|  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |