يكشنبه ۹ آذر ۱۳۸۲
شماره ۳۲۳۹- Nov. 30, 2003
هنر
Front Page

نقدي بر «سه نوازي»، تازه ترين اثر متبسم ، بهروزي نيا و حدادي
زايش در لحظه
پويا سرايي
001660.jpg

غايت موسيقي شرق، بديهه سرايي است. بديهه سرايي يعني زايش در لحظه. نوازنده شرقي، نغمات و الحان كهن ديار خود را، سالها در سينه مي پروراند و پس از مدتها ممارست و رياضت عاشق وار، جانمايه و جوهره آن را متجلي مي سازد، درست به مانندآن كه صدفي عاشقانه مرواريد بپروراند.
«سه نوازي» اثري است از حميد متبسم، حسين بهروزي نيا و پژمان حدادي از «گروه دستان». حميد متبسم را همه به عنوان يك نوازنده برجسته و يك نواساز نوآور و خلاق مي شناسيم. آثار قبلي او از قبيل: «بوي نوروز»، «بامداد » ، «سفر به ديگر سو» و ... همه و همه آثاري در خور توجه و بياني امروزي و مدرن از موسيقي ايراني بوده است. قابليتهاي ممتاز او در نوازندگي تار و سه تار نيز بر اهل فن پوشيده نيست. (نمونه آن بسياري از آثار گروه عارف- به سرپرستي پرويز مشكاتيان- كه مزين به تكنوازيهاي ارزنده متبسم است.) عود قدرتمند، تكنيكي و در عين حال سرشار از احساس بهروزي نيا و تمبك پرشور و پخته حدادي نيز معرف حضور همه اهل فن هست. همدلي همگون اين هم آوايان را، بارها ديده و شنيده ايم.
حال اما اين ياران قديمي، در «سه نوازي» با هم جمع آمده اند. سه نوازي بر بداهه نوازي مبتني است. (به استثناي چند قطعه از پيش ساخته شده) شروع اين اثر، قطعه «هفت ضربي» از حميد متبسم است. سونوريته بسيار پخته عود، سه تار و تمبك، تنظيم زيباي سازها (به خصوص ملودي تمبك) و سؤال و جوابهاي زيباي عود و سه تار از محسنات اين قطعه است. نكته بديعي كه در ساخت اين قطعه به چشم مي خورد، مد گردي هاي بديع و بي سابقه و در عين حال كاملاً حساب شده است. براي مثال مي دانيم مقام همايون (يا اصفهان) از تغيير مقام ماهور (يا راست پنجگاه) به وسيله گوشه راك [البته راك و گوشه هاي بعدي آن در توالي گوشه هاي رديف] حاصل مي شود و شاهد همايون حاصله از اين تغيير، درجه چهارم زير شاهد ماهور است. (به فرض اگر ماهور مورد نظر (دو) باشد، همايون سل حادث مي شود). اما در اين قسمت از سه نوازي، آهنگساز در كمال استادي و به گونه اي كاملاً خوشايند، ماهور را به همايون غيرمنتظره اي، تغيير مي دهد.
001658.jpg

يعني درجه چهارم ماهور را نيم پرده آكنده مي كند و بلافاصله اشاره اي به درجه سوم (كه از بكار به كرن تغيير يافته است) دارد و به اين ترتيب فضاي همايون جديدي تثبيت مي شود. البته همايوني كه شاهد آن درجه دوم ماهور است و نه چهارم زير شاهد! ارزش ديگر اين بدعت، اين است كه چنين اقدامي، كاملاً منطبق با اهداف پيدايش سيستم دستگاهي موسيقي ايران است. بر اهل فن پوشيده نيست كه سيستم دستگاهي در اواخر دوره صفويه به قصد استفاده بهتر و كاربردي تر از مقام هاي ايراني ايجاد شد. به اين شكل كه تا قبل از آن، نظام تك مقامي رايج بود و در آن عصر (صفويه) موسيقيدانان ايراني براي ايجاد خلاقيت و تنوع بيشتر به موسيقي شان، تصميم بر آن گرفتند تا مقام هاي اجرايي شان را به وسيله فضاهاي مشخص تغيير دهنده (كه همان گوشه هاي مدال رديف نام دارند)- با يك منطق چرخر اي- به هم متصل و وابسته كنند و به اصطلاح يك دستگاه يا مجموعه را به وجود بياورند (منظور از منطق چرخر اي، شروع نوازندگي و يا خوانندگي از يك مقام مشخص (معمولاً درآمد) و بعداز تغيير فراوان مقام، بازگشت دوباره به همان مقام اول است- در واقع همين مؤلفه يعني منطق چرخر اي و مقام گردي هاي رنگارنگ آن باعث اطلاق واژه دستگاه (يا همان مجموعه) به نظام موسيقي ايران شده است. در ضمن وجود همين منطقه دوره اي موسيقي دستگاهي ما را از موسيقي مقامي عرب و ترك جدا مي سازد). بنابه توضيحات فوق، مشخص است كه سيستم دستگاهي، هدفي جز رنگارنگ كردن و متنوع ساختن موسيقي مقامي قديم، نداشته است.
001656.jpg

پس چه نيكو كه جانمايه اين آرمان را درك نموده و خود را محصور قالبهاي عمدتاً تغييرناپذير پيشنهادي رديف [براي رنگ آميزي و تنوع بيشتر]، ننماييم. (منظور از واژه پيشنهادي در جمله فوق اين است كه به نظر نگارنده، براي مثال تغيير مايه از ماهور به همايون به وسيله گوشه راك (و يا هر گوشه شناخته شده براي اين هدف در رديف سازي) صرفاً يك پيشنهاد و يك الگو است. اين تغيير مايه، مي تواند از هر درجه و به شكلهاي گوناگوني- همان طور كه در سه نوازي ديده مي شود- صورت پذيرد!)
«هفت ضربي» پس از گردشي در شوشتري و همايون دوباره به ماهور رجعت مي كند. در دو مورد (هم در ماهور و هم در قسمت همايون) استفاده از تم هاي محلي به خوبي صورت گرفته است.
بخش بعد از «هفت ضربي» بداهه نوازي عود و سه تار است. نخستين قسمت تكنوازي، اجراي بربت است. (البته با زيرصداي سه تار و يا بعضاً سؤال و جواب به سه تار). تكنيك منحصر به فرد و سونوريته قوي نوازنده بربت در اين قسمت به خوبي احساس مي شود... پس از اين قسمت ، اجراي گوشه خسرواني توسط سه تار است. مي دانيم خسرواني از دسته گوشه هايي است با الگوي ملوديك خاص و به الطبع دامنه انعطاف نسبتاً كم. (برخي از كارشناسان گوشه هاي رديف را به سه قسمت: ۱- گوشه هاي مدال، ۲- گوشه هاي ريتميك- متريك و ۳- گوشه هايي با الگوهاي ملوديك خاص، تقسيم مي كنند)... طبيعتاً بداهه نوازي در اين سري گوشه هاي خاص (منظور نوع سوم تقسيم بندي فوق- مثل خسرواني) خطيرتر و ارزنده تر تلقي مي گردد و متبسم در اين بخش، از عهده پردازش آن خوب برآمده است. بخش پاياني قسمت اول نوار، بداهه نوازي گوشه نيريز و تثبيت و آماده سازي فضاي افشاري است.
آغاز سمت دوم نوار، سؤال و جواب آوازي بربت و سه تار در افشاري است. قطعه بعدي «شيرازي» نام دارد. تصنيفي قديمي كه در اين قسمت شكل جديدي از آن- به وسيله گروه- ارائه شده است.
001654.jpg

(اين قطعه به شكل ساده تر- در كتاب دوم تار و سه تار هنرستان- به كوشش روح الله خالقي- وجود دارد) قسمت بعدي، «شوريده» است از ساخته هاي حميد متبسم. قطعه اي با جملات و تقسيم بسيار زيبا به وزن هشت- شانزدهم. جملات آوازي تكنيكي و برخاسته از درك عميق اجراكنندگان از رديف موسيقي ايراني در اواسط قطعه- توسط عود و سه تار- نواخته شده است. نقش پدالي و تكنوازي سازها، مداماً در طول قطعه، در حال تغيير است. حتي در قسمتي، سازهاي ملوديك (سه تار و عود) پايه مي زنند و تمبك، تكنوازي قدرتمندي را ارائه مي دهد. (اينجاست كه آرزو مي كنيم اي كاش حسين تهراني و يا ديگر ضرب گيرهاي قديم، حيات داشتند و مي ديدند تمبك، درست، همانند ديگر سازهاي ملوديك، قابليت اجرايي دارد و نوازندگاني هستند كه تمبك را با تمام مؤلفه هاي بياني يك ساز كامل، اجرا مي كنند و نه به عنوان يك مترونوم ساده!)... بلافاصله پس از پايان شوريده، سه تار به ماهور و سپس به همايون مدگردي مي كند. تغيير مايه اي بسيار موجز و بديع. پس از تغيير مايه به همايون، بربت بختياري مي زند... در همين حين سه تار با اندكي تأخير نسبت به عود، ملودي متفاوتي اجرا مي كند... كه در نتيجه موسيقي چند صدايي و درعين حال كاملاً ايراني به گوش مي رسد.
«آفتاب نيمه شب» آخرين قطعه سه نوازي است؛ اثري از حسين بهروزي نيا. ريتم بسيار پر افت و خيز و پرتلاطم، تنظيم منحصربه فرد و تحسين برانگيز براي تمبك و هارموني مطلقاً ايراني بربت و سه تار از جمله عواملي هستند كه با توجه به آن، مي توان اين قطعه را ارزشمند و خلاقانه ارزيابي نمود.... در پايان قطعه، تغيير مايه از همايون به ماهور صورت مي پذيرد. اين تغيير مقام درست به اندازه «آفتاب در نيمه شب» جالب و بديع است. (بعيد نيست انتخاب عنوان اين قطعه به دليل همين وجه تسميه بوده باشد!)... در اين فرود زيبا، ماهور درست به مانند اشعه درخشان آفتاب كه تاريكي شب را مي درد، جانشين همايون مي شود...
شك نيست كه «سه نوازي» اثري ممتاز و طراز اول در زمينه موسيقي دستگاهي ايران، قلمداد مي شود. برداشت عميق و مدرن از ريتمهاي ايراني، رپرتوار ملودي ايراني (رديف) و توجه كامل به شاخصه هاي موسيقي شرقي و از جمله بداهه نوازي و خلق در لحظه كه مهمترين عنصر موسيقي مشرق زمين است).... همه و همه عواملي است در تأييد ارزنده و ممتاز بودن اين اثر. در اين اثر به خوبي نشان داده شد كه موسيقي سنتي ما، هنوز پتانسيل خلاقيت و زايش نو برپايه سنت را دارد. به «سه نوازان» دست مريزاد مي گوييم.

سايه روشن موسيقي
جشنواره مهرآهنگ و وعده برگزاري در سال بعد
001650.jpg

اگرچه پيگيريهاي دبير جشنواره مهرآهنگ (جشنواره موسيقي معلولين) در نهايت ثمر داد اما طبق صحبت هاي انجام شده در اين زمينه و گزارشاتي كه به دست ما رسيده است و بنا به اظهار حميدرضا عاطفي درباره كيفيت اين جشنواره و تأكيد بر برگزاري آن در مورد جشنواره اول به وزارت ارشاد و نهاد رياست جمهوري گزارشهايي ارائه شد و قرار شد كه وزارت ارشاد بررسي هاي لازم را انجام داده و ميزان توانايي اش را براي كمك به اجراي اين جشنواره به رياست جمهوري اعلام كند، تا بقيه بودجه را نهاد رياست جمهوري، تامين نمايد.
دبير اين جشنواره ادامه داد: اين جشنواره قرار بود بهمن ماه برگزار شود، ولي چون ارائه گزارش وزارت ارشاد به طول انجاميد، به اوايل سال آينده موكول شد.
اين جشنواره از سوي تشكل غيردولتي (O. G. N) مهر آهنگ برگزار مي شود و اولين جشنواره آن در اسفندماه ۷۹ برگزار شد كه در آن معلولين در سه بخش موسيقي ايراني، پاپ و كلاسيك در گروه هاي سني زير ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۶ سال و بزرگسال به رقابت پرداختند و از افرادي چون پري زنگنه و فرود گرگين پور تجليل به عمل آمد.
خبر اجرايي كه برگزار نمي شود
در حالي كه در رسانه ها و از سوي انجمن موسيقي اعلام شده بود كه در روزهاي هفت و هشت آذرماه گروه همساز در تالار وحدت به اجراي برنامه مي پردازد، اما در عمل چنين اتفاقي نيافتاد و يكي از اعضاي گروه در تماس با خبرنگار ما اعلام كرد كه اجراي كنسرت در تالار وحدت حتمي است، اما زمان دقيق آن هنوز مشخص نشده است.
مسعود شعاري و گروه همساز اواخر تابستان در فرهنگسراي نياوران به اجراي برنامه اي در حوزه موسيقي تلفيقي پرداختند.اگرچه كنسرت گروه همساز در تاريخ اعلام شده برگزار نمي شود، ولي به نظر مي رسد كه گروه نهفت، كه متاسفانه چند سال است كه روزنامه ها به اشتباه آن را گروه نهضت مي نويسند. در روزهاي ۱۳ و ۱۴ آذرماه، و به سرپرستي جهانشاه صارمي درتالار وحدت، و به مناسبت سالگرد عارف قزويني كنسرتي را برگزار خواهد كرد.
همچنين در روزهاي ۲۰ و ۲۱ آذرماه، اجراي گروه موسيقي سنتي فاخته به سرپرستي رضا موسوي زاده در تالار وحدت، به صحنه خواهد رفت.
در اين دو روز رسيتال آواز به سرپرستي دلبر حكيم آوا، در سالن رودكي نيز اجرا خواهد شد.
همچنين جشنواره موسيقي جوان، از ۱۱ تا ۱۶ آذرماه در سالن رودكي برگزار مي شود و اختتاميه آن در روز ۱۶ آذرماه در تالار وحدت برگزار مي شود.

نا كوك

باز هم ماجراي بيمه هنرمندان موسيقي: اين بار در يكي از استانها
رئيس هيات مديره انجمن صنفي هنرمندان موسيقي استان گيلان در گفت و گويي با ايسنا اعلام كرده است كه: «بر اساس تفاهم هاي به عمل آمده با سازمان تامين اجتماعي استان از اين پس كليه هنرمندان رشته موسيقي و خوانندگان مذهبي (مداحان) كه در شهرستانها و بخشهاي مختلف گيلان زندگي مي نمايند و تاكنون نيز امكان استفاده از خدمات صنفي اين تشكل برايشان فراهم نگرديده، مي توانند با عضويت رسمي در صنف و دريافت كارت عضويت، در محل سكونت خود، بدون مراجعه به مركز استان و تقبل هزينه هاي سنگين با معرفي نامه رسمي از انجمن و مراجعه به شعبه هاي تامين اجتماعي از مزاياي بيمه درمان، فوت، از كار افتادگي و بازنشستگي ۲۰ ساله بهره مند شوند.»
اين مسئول همچنين از مسئولان استان گله كرده است كه عليرغم آن كه در دو سال گذشته عملكرد انجمن در راستاي خدمات رساني به قشر محروم و آسيب پذير هنرمندان موسيقي و استيفاي حقوق قانوني اعضا قابل قبول بوده، ولي متاسفانه مسئولين ارشد استان تاكنون علي رغم پيگيريهاي مكرر و نشستهاي مختلف اعضاي هيات مديره اين صنف جهت رفع مشكلات فراوان هنرمندان هيچ گونه مساعدت و گره گشايي را برايمان مبذول نداشتند.
ما اميدواريم كه انجمن صنفي هنرمندان موسيقي در كارخود به خصوص بيمه هنرمندان موسيقي موفق عمل كند، اما نگرانيم كه اين انجمن به سرنوشت انجمن صنفي هنرمندان موسيقي در تهران دچار شود كه به دليل رعايت نكردن برخي مقررات قانوني و عليرغم حسن نيتي كه در مسئولان آن سراغ داشتيم، هم دفاتر آن ها پلمب شد و هم ماجراي بيمه هنرمندان عضو اين نهاد صنفي نو پا در وضعيتي برزخي قرار گرفت.
001652.jpg

مديريت تالار وحدت و سهم خواهي اهالي تئاتر
در چند روز و هفته اي كه از روي كار آمدن مهدي مسعود شاهي، به عنوان مدير عامل بنياد رودكي گذشته است، اظهار نظرهاي فراواني از سوي برخي از اهل هنر، به خصوص تئاتري ها، در باره سالن تالار وحدت عنوان شده است و با توجه به اين كه مدير عامل كنوني بنياد رودكي در سالهاي ابتدايي دهه ۷۰ رياست مركز هنرهاي نمايشي را بر عهده داشت، دوره اي كه به اعتقاد برخيها از جمله دوره هاي خوب و موفق تئاتر كشور به شمار مي آمد، اين گمانه در ميان اهل موسيقي در حال تقويت شدن است كه امكان توجه به اهل تئاتر بيشتر از اهل موسيقي خواهد بود.
سخنان برخي از اهالي تئاتر كه در آن بيش از هر چيزي نوعي سهم خواهي به مشام مي رسد، نمونه اي از اين دغدغه هاست.
در هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه مدير عامل بنياد رودكي كه در اين مدت بيشتر سكوت اختيار كرده، در عمل چگونه سياستي را در پيش خواهد گرفت.

|  ادبيات  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |   هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |