چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۳۱۲
سرزمين شادي كودكان اينگونه شكل گرفت
ديسني لند، از رويا تا واقعيت
ده سال پس از افتتاحيه يعني در سال ۱۹۶۵ آنان دريافتند كه در طول اين مدت چيزي حدود ۵۰ ميليون نفر از اين پارك ديدن كرده اند. اگر چه والت ديسني نتوانست آنقدر عمر كند كه شاهد ديسني لند در قرن ۲۱ باشد ولي يادگار او هنوز هم پابرجاست
003114.jpg
رامين رهبر يعقوبي
ديسني لند درابتدا فقط تصوري بود كه والت ديسني در سر مي پروراند، تصور مكاني كه كودكان و پدران و مادرانشان مي توانند به گردش و تفريح بپردازند.
روياي والت ديسني روز به روز شكل واقعي تري به خود مي گرفت، به طوري كه گاهي اتفاق مي افتاد كه وي خود را در چنين فضايي احساس مي كرد، طرح هاي اوليه اين پارك شادي به گونه اي ترسيم شده بودند كه مساحتي حدود۸ جريب را دربر مي گرفت. وي اين طرح ها را در استوديوي بوربانك نگهداري مي كرد. اين استوديو جايي بود كه پرسنل والت ديسني و همچنين اعضاي خانواده اش براي استراحت به آن جا مي رفتند. جنگ جهاني دوم باعث شد تا اين طرح ها كنار گذاشته شوند، ولي در طول جنگ جهاني والت ديسني اين فرصت را داشت تا طرح پارك شادي خود را كامل تركند. او خيلي زود دريافت كه ۸ جريب زمين نمي تواند فضاي كافي را براي ساخت پارك فراهم آورد.
نهايتا در سال ۱۹۵۳ وي از انستيتو تحقيقاتي استانفورد درخواست كرد تا اجراي اين طرح را براي مكاني بيرون از شهر لس آنجلس و فضايي در حدود صد جريب مورد بررسي قرار دهد. او به اين فضاي اضافي احتياج داشت زيرا مي  خواست چند رودخانه، آبشار و فواره و تپه در آن فضا ايجاد كند.در اين فضاي اضافي قرار بود فيل ها به پرواز در بيايند و فنجاني بزرگ نيز به نمايش گذاشته شود، قصر شاه پريان سر به فلك بكشد، موشك فضا پيما كره ماه را نشانه رود، و خط آهني جادويي در اطراف و ميان آن به گردش درآيد، تمام اين دنياي خيالي نام «ديسني لند» گرفت. مكان يابي براي اجراي اين طرح از اولويت هاي اين پروژه بود. مواد اوليه اي كه بايد در اين طرح به كار گرفته مي شد، مي بايستي از مناطق نزديك به لس آنجلس و از طريق جاده هاي اتوباني تهيه و به آنجا حمل مي شد. البته اجراي طرح مي بايستي با وضعيت مالي والت ديسني نيز جور در مي آمد، والت ديسني آن روزها چندان پولدار نبود.
جستجو براي بهترين منطقه اجراي طرح نهايتا پايان گرفت و قرار شد آن را در منطقه آناهايم از ايالت كاليفرنيا احداث كند. زميني كه براي اجراي طرح فراهم شد صدو شصت جريب بود كه پيش از آن محل كشت پرتقال بود. اين زمين كنار اتوبان سانتاآنا و بلوار هاربور قرار داشت.
اما با همه اين وجود ديسني لند خيلي گران تمام شد. به طوري كه در آن روزها شنيدند كه والت ديسني گفته بود« من هرگز نتوانسته ام سرمايه گذاران را متقاعد كنم كه ساخت ديسني لند مي تواند عاقلانه باشد زيرا نزديك كردن رويا به واقعيت كاري بس دشوار است».
به همين دليل والت ديسني مجبور شد تا براي ساخت اين طرح به تلويزيون و رسانه هاي ديگر متوسل شود واز بينندگان، تقاضاي حمايت مالي كند. سري فيلم هاي «دنياي والت ديسني» گوشه اي از اين طرح عظيم را به نمايش مي گذاشتند. همين فيلم ها بود كه ايده اصلي ساخت ديسني لند را به واقعيت نزديك كرد و آن را به والت ديسني و مردم آمريكا هديه كرد. ساخت ديسني لند در تاريخ ۲۱ ژولاي ۱۹۵۴ آغاز شد و قرار بود تا پس از ۱۲ ماه عمليات ساخت و ساز آن به پايان برسد و افتتاح شود.
از همان روز آغاز ساخت ديسني لند زندگي والت ديسني دچار فراز و نشيب هاي بسياري شد. تمامي درخت هايي كه در ۱۶۰ جريب زمين قرار داشتند از جا كنده شدند و پانزده خانه نيز از محل ساخت پارك ديسني لند تغيير مكان داده شدند. منطقه اي كه ديسني لند در آن ساخته شد در محله اي نيمه مسكوني در اورنج كانتي قرار داشت.
كنار اتوباني كه قرار بود بعدها از سان ديگو به ونكوور كشيده شود هنگامي كه قرار شد طراحي اين پارك افسانه اي را به قالب طراحي واقعي بياورند و آن را در عالم واقعيت پياده كنند، مشكلات بسياري در سر راه والت ديسني قرار گرفت اول اين مشكلات، مشكلات فني و مهندسي بودند. او چگونه مي توانست حيوانات وحشي مصنوعي را به گونه اي واقعي جلوه دهد؟ چگونه مي توانست كشتي بخار و پره دار مي سي سي پي را از نو بسازد؟ چگونه مي توانست قصري سر به فلك كشيده را در ميانه صحراي، آناهايم در ايالت كاليفرنيا بسازد؟ به همين دليل والت ديسني به سراغ كاركنانش در استوديو فيلم سازي خود رفت تا پاسخ اين پرسش ها را در آنجا بيابد. طرح ديسني لند، پروژه اي بود كه هرگز به اجرا درنيامده بود. اما حالا پنج ديسني لند در سرزمين هاي مختلف وجود دارد.
والت ديسني تصميم گرفت تا تمامي ۱۶۰ جريب زمين اجراي طرح را جزء به جزء طراحي كند. در جلو پارك، كوچه اصلي ايالت متحده را احداث كرد و آن را به همين نام، نام گذاري كرد. اين كوچه دقيقا همان جايي بود كه والت ديسني قصد داشت كوچه اصلي و تاريخي را طبق مدل هاي آمريكايي به نمايش بگذارد. والت ديسني مي گويد: «براي آن دسته از افرادي كه به خاطرات خوش علاقه مند هستند، كوچه اصلي آمريكا، اين خاطرات خوش را تداعي مي كند و براي بازديدكنندگان كوچك و نوجوان اين كوچه مي تواند تصويري از روزگار جواني پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را به نمايش بگذارد.» پس از عبور از كوچه اصلي آمريكا، شما به يك غرفه اطلاعات(Weenie) مي رسيد.
والت ديسني مي گفت: «در اينجاست كه شما مي فهميد كجا برويد. اينجا پر است از نشانه هايي كه به شما مي گويند (از اين طرف بياييد) اگر به مردم گفته نشود كه در انتهاي راهروهاي دراز چه چيزي در انتظارشان است، آنان هرگز زحمت عبور از اين راهها را به خود نمي دهند. شما هميشه بايد حس كنجكاوي را در مردم برانگيزيد و به آنان بگوييد، دنبال من بيا.»
در ديسني لند، والت ديسني پيش بيني كرده بود تا منطقه اي استوايي را به نام سرزمين ماجراجويان ايجاد كند. والت ديسني گفته بود «ما براي اينكه بتوانيم چنين سرزميني را در واقعيت خلق كنيم تصميم گرفتيم تا هر آنچه را كه با تمدن بشري رابطه دارد از ذهن خود پاك كنيم و با جنگل هاي دوردست آسيايي و افريقايي ارتباطي نزديك برقرار كنيم.»
سرزمين مرزبانان نيز مكاني است كه يادآور روزگاران كهن آمريكا است و والت ديسني درباره اين سرزمين گفته بود «همگي ما براي آنكه به سرزمين و تاريخ آبا و اجدادي خود افتخار كنيم دليلي داريم. سرزميني كه با روح اجدادمان شكل گرفته است... وقايعي كه در اين سرزمين جريان دارد به گونه اي طراحي شده اند كه بازديدكننده مي پندارد كه در روزگاران گذشته زندگي كرده است. هرچند كه اين زندگي در گذشته براي بازديدكنندگان بيش از چند ساعت به طول نمي انجامد. اين سرزمين متعلق به روزگار طلايي آمريكاست.»
سرزمين عجايب، با اين هدف خلق شد تا روياها را به حقيقت بپيوندد. از اشعاري نظير «وقتي آرزو مي كني روي ستاره ها باشي» تا ديگر شگفتي ها. والت ديسني درباره سرزمين عجايب گفته بود «آنچه كه بچه ها و نوجوانان در رويا مي بينند اينجا در عالم واقعيت حضور دارد. از پرواز با پيترپان برفراز لندن مهتابي، تا گردش در سرزمين عجايب آليس» در سرزمين عجايب اين داستان هاي كلاسيك، كه هر فردي از جامعه بشري در كودكي با آنها ارتباط برقرار كرده است درپيش چشمان همه قرار مي گيرد به گونه اي كه بازديدكننده نيز مي تواند خود جزئي از ديسني لنداين داستان هاي خيال انگيز شود.
سرزمين فرداها نيز بر اساس انديشه هايي كه در رابطه با خلاقيت هاي بشري در جهان آينده مي تواند داشته باشد، شكل گرفته است. درباره اين سرزمين فرداها والت ديسني گفته بود: «جهان آينده مي تواند جهاني شگفت انگيز باشد. دانشمندان ما امروزه توانسته اند تا دريچه عصر فضا را به روي ما باز كنند و اين همان چيزي است كه به نفع فرزندان و نوادگان ما است... جاذبه هاي سرزمين فرداها به گونه اي طراحي شده اند تا به بازديدكنندگان اين فرصت را بدهند تا در جهان آينده و با زندگي خيالي اين جهان آشنا شوند و حتي در اين جهان زندگي كنند.» اين در حالي است كه والت ديسني در رابطه با سرزمين فرداها با مشكلات بسياري روبه رو بود. او مي گفت درست موقعي كه ما داريم بر سر سرزمين فرداها بحث و بررسي مي كنيم، تكنولوژي چنان پيشرفت مي كند كه همه طرح هاي ما، ديگر از مد مي افتد. در تمامي مراحل اجراي طرح، والت ديسني از جزييات اجراي پروژه ساخت اين پارك آگاه بود. او هر هفته چندين بار از منطقه آناهايم و مكان احداث پارك ديسني لند بازديد مي كرد. با وجود تمامي مشكلات، پيشرفت در ساخت اين پروژه چشمگير بود. رودخانه هاي اين پارك كه به نام (رودخانه هاي آمريكا) مشهورند، به دليل آن كه بستري گلي داشتند نمي توانستند آب را درخود حفظ كنند. اما بعدها دريافتند كه اگر سطح اين خاك را به اندازه يك اينچ با نوعي گل محلي بپوشانند سطح آن چنان محكم مي شود كه گويي پوشيده از سيمان است.
پرورشگاه هاي گل و گياه را از سانتاباربارا گرفته تا سان ديگو خالي كردند تا سرتاسر پارك ديسني لند را از گل و سبزه پر كنند. در صورتي كه والت ديسني از طرحي كه همكارانش براي پارك ارايه كرده بودند خوشش نمي آمد خودش شخصا به استوديومي رفت، دست و آستين را بالا مي زد و به طراحي مي پرداخت. يك نمونه از اين طراحي ها، جزيره تام سايراست. والت ديسني مي پنداشت كه همكارانش درك درستي از جزيره تام ساير ندارند براي همين هم، همه طرح هاي ايشان را جمع كرد و با خود به خانه برد و روز بعد طرحي را ارايه كرد كه امروز مي توان نمونه عيني آن را در پارك ديسني لند مشاهده كرد.
ديسني لند قطعه به قطعه، طراحي و ساخته شد و در نهايت آنان دريافتند كه همه قطعات تشكيل دهنده پارك جور شده اند. اين پارك به ظاهر كوچك چيزي حدود ۱۷ ميليون دلار خرج برداشت. روياي والت ديسني به حقيقت پيوست و ديسني لند آماده بود تا افتتاح شود. روز افتتاحيه نيز تبديل به روزي به ياد ماندني شد. حدود ۶ هزار كارت دعوت براي بازديدكنندگان اختصاصي، ارسال شده بود. در بعدازظهر همان روز، چيزي حدود ۲۸ هزار نفر آماده و بليت در دست سر رسيدند و قصد داشتند تا به اين سرزمين افسانه اي هجوم بياورند. خيلي از بليت ها، تقلبي بودند. هنگامي كه ديسني لند در اختيار عموم قرار گرفت، والت ديسني ۵۳ سال داشت. مراسمي شكوهمند برپا شد و والت ديسني توانست ببيند كه اميدها، روياها و جاه طلبي هايش قالب يك پارك سرگرم كننده و افسانه اي گرفته اند. روز افتتاحيه، ناگهان همه چيز تغيير كرد. درست از همان روز، به مدت دو هفته، دماي هواي آن منطقه به شدت بالا رفت و به ۱۱۰ درجه فارنهايت رسيد. به دليل انبساط لوله هاي آب، مقدار آبي كه قرار بود از فواره ها به هوا برخيزد، كاهش يافته بود. از آنجا كه آسفالت كف آن را درشب پيش از افتتاحيه ريخته بودند، از آسفالت ها بخار بلند مي شد و كفش هاي پاشنه بلند زنان در آن گير مي كرد. پس از روز افتتاحيه، گرماي هواهمچنان ادامه يافت و هنوز پارك مملو از جمعيت بود. ده سال پس از افتتاحيه يعني در سال ۱۹۶۵ آنان دريافتند كه در طول اين مدت چيزي حدود ۵۰ ميليون نفر از اين پارك ديدن كرده اند. اگر چه والت ديسني نتوانست آنقدر عمر كند كه شاهد ديسني لند در قرن ۲۱ باشد ولي يادگار او هنوز هم پابرجاست.

شهربازي هاي از ديروز تا امروز
دنيا ي شاد وشهر رويايي
003126.jpg
بالاخره يك روز مردم شهرهاي مختلف به اين فكر افتادند كه راهي براي بازي و شادي تمام نشدني خود و بچه هايشان پيدا كنند، جايي كه بازي هاي آنها موجب دلخوري هيچ كس نباشد و خنده ها وجيغ هاي شاد كودكانشان سوهان اعصاب هيچ كس نشود.
پيدايش صنعت ساخت و توليد پارك هاي شادي به دوران قرون وسطي در اروپا باز مي گردد. يعني درست هنگامي كه اينگونه پارك ها در حومه شهرهاي اروپايي احداث شدند. اين پارك ها امروزه بهترين سرگرمي را براي مردم جهان و به خصوص كودكان فراهم مي كنند.
آنچه كه در اين پارك ها موجب شادي و سرگرمي مي شود آتش بازي، انواع بازي ها و سرگرمي ها، مكان هايي براي رقص، اجراي زنده موسيقي و حتي سرگرمي هاي ابتدايي از قبيل نمايش دلقك ها است. اينگونه پارك ها تا قرن هفدهم محبوبيتي همگاني داشتند تا اينكه بعضي ناآرامي هاي سياسي باعث تعطيلي بسياري از اين پارك ها شد. اما يكي از اين پارك ها به نام پارك «باكن» (در شمال كپنهاگ دانمارك) هنوز پابرجاست. اين پارك كه در سال ۱۵۸۳ افتتاح شد و هنوز هم از قديمي ترين امكانات براي سرگرمي بهره مي گيرد، چرخ و فلك هاي ابتدايي كه از چرخ دنده هاي كهنه تشكيل شده است در اين پارك كماكان باعث شادي مردم امروز مي شوند و مي توان گفت كه ريشه نام چرخ و فلك از دستگاهي در اين پارك گرفته شده است.
هنگامي كه ديسني لند در سال ۱۹۵۵ افتتاح شد خيلي از مردم در اين فكر بودند كه آيا پاركي كه هيچ گونه جاذبه هاي سنتي پارك هاي شادي راندارد مي تواند موفق باشد و به كار خود ادامه دهد؟ بايد گفت كه ديسني لند از اين قاعده مستثني بود زيرا نوآوري گشت و گذار در بخش هاي مختلف آن بخصوص دربخش هاي كاوشگرانه سرزمين (كشف وجستجو) و ماجراجويانه به بازديدكنندگان شادي و لذت تجربه نشده و نويني را عرضه مي كرد.
از طرفي مي توان گفت كه موفقيت ناگهاني ديسني لند عصر جديدي را در ساخت و برپايي پارك هاي شادي خلق كرد. بسياري از ديده هايي كه امروز در پارك هاي شادي مدرن به كار گرفته مي شود همگي از ديسني لند نشات مي گيرند.
متاسفانه با ايجاد نوآوري در پارك هاي شادي مدرن، پارك هاي شادي سنتي و قديمي با تعطيلي روبه رو مي شوند زيرا رقابت  با اينگونه پارك هاي نوين براي ايشان كه ساختاري سنتي دارند بسيار مشكل است در اين حال بايد گفت كه بعضي از اين پارك هاي سنتي توانسته اند با ايجاد جاذبه هاي جديد به جلب مردم محلي اطراف پارك بپردازند و در بعضي نقاط جهان حتي توانسته اند از جاذبه هاي توريستي خلق كننده به طوري كه بعضي فضاها، براي جذب درآمد بيشتر خط مشي خود راتغيير داده اند و تبديل به پارك هاي حيات وحش و حتي باغ وحش شده اند.
از هنگامي كه اين پارك ها گسترش بيشتري يافته اند تدابير ايمني براي حفظ جان استفاده كنندگان رو به پيشرفت گذاشته است گسترش اين پارك ها اغلب در نتيجه توسعه فن آوري نوين بوده است.
مثلا بازگشايي دستگاهي به نام «كوه شگفت انگيز» باعث ايجاد انقلابي نوين درعرصه توليد پارك هاي شادي شد، از قرن نوزدهم تاكنون اين دستگاه به عنوان نخستين چرخ فلك مدرن جهان شناخته شده بود به طوري كه بسياري از مسايل ايمني كه پيش از آن ناديده گرفته شده بودند در اين دستگاه براي مردم فراهم شده بود و مردم مي  توانستند از بالا و پايين رفتن با اين دستگاه لذت زيادي ببرند.
اولين شهربازي امروزي
نخستين شهربازي كه داراي فضا وامكانات امروزين( در حد ابتدايي) بود درسال ۱۷۹۰ توسط رابرت پيل تاسيس شد. رابرت پيل، پدر نخست وزير وقت انگلستان، همان كسي است كه امروزه مجسمه اش در مركز شهر «تام ورت» و در جلو ساختمان اصلي شهرداري قرار دارد. شهربازي رابرت پيل سال ها در اختيار خاندان سلطنتي انگلستان قرار داشت. شايد بازديدهاي پي در پي ويكتوريا وپرنس آلبرت در سال ۱۸۴۳ بود كه باعث شهرت اين پارك شد به طوري كه در شهر تام ورت دو خيابان را به ياد آنها نام گذاري كردند. هردو اين خيابان ها از ايستگاه راه آهن شروع و به پارك شادي منتهي مي شود. ملكه ويكتوريا و پرنس آلبرت عموماً از همين راه براي بازديد پارك شادي مي رفتند.
باغهاي موجود در اين پارك شادي، بسيار شگفت انگيز بودند و همه نوع پرنده اي را در خود جاي مي دادند، از داركوب گرفته تا مرغ مگس خوار. در تالار اصلي اين پارك مجموعه اي از كتاب هاي ناياب، نقاش ها و مجموعه اي بزرگ از حيوانات و پرندگان خشك شده، گردآوري شده بود.
متاسفانه ديگر اثري از اين تالار زيبا نيست.
اقتصاد و شهربازي هاي جهاني 
آوازه و شهرت ديسني لند در دنياي امروز به جايي رسيده كه بسياري از كشورها قصد دارند تا با كپي برداري و يا حتي انعقاد قرارداد با صاحب امتيازان ديسني لند به احداث اينگونه پارك ها بپردازند. يكي از مديران ارشد در هنگ كنگ با ميكي و ميني عروسك هاي نمادين ديسني، عكسي دسته جمعي انداخت و اعلام كرد قراردادي ۴ ميليارد دلاري با اين كمپاني منعقد شده كه طبق آن قرار است ديسني لندي مشابه آنچه كه در آمريكا وجود دارد در هنگ كنگ و در سال ۲۰۰۵ تاسيس شود.
درواقع اميدواري هنگ كنگي ها بر آن است كه ميكي و ميني بتوانند توريست هاي بسياري را به كشورشان سرازير كنند. پس از بازگشت هنگ كنگ به قلمرو چيني ها و درواقع سرزمين كمونيست هاي سرخ، ديگر كسي علاقه اي به گردشگري در هنگ كنگ را ندارد.
براي كشوري كه بيشترين منابع در آمدي آن از راه گردشگري تامين مي شد، فقدان گردشگر باعث ايجاد بحران هاي اقتصادي و سياسي شده است، يعني احداث يك پارك شادي مي تواند علاج آن باشد؟ آنها اميدوارند احداث يك ديسني لند پروژه اي باشد كه بتواند حداقل ۱۰ ميليون بازديدكننده را در هر سال به اين كشور بكشاند.
البته هنگ كنگ نخسين كشور آسيايي نيست كه اقدام به احداث ديسني لند مي كند. شركت هاي عظيم كره جنوبي ازجمله سامسونگ درنظر دارند تا در محوطه كنار كارخانه خود پارك شادي بزرگي را تاسيس كنند. ايجاد اين پارك ها كمك بزرگي به فروش محصولات اينگونه شركت ها مي كند.
هنگ كنگ درحال حاضر شهربازي بزرگي دارد و در آن ماشين هاي برقي در حركتند و آكواريوم بزرگ مملو از ماهي هاي اقيانوسي در آن قرار دارد. ديسني لندي كه قرار است در هنگ كنگ احداث شود با پارك هاي سنتي آسيايي تفاوت بسياري دارد اينكه اين پارك چگونه موفق خواهد بود و مورد حمايت مردم قرار خواهد گرفت بستگي دارد به اينكه مردم چه علاقه اي به جهان ديسني داشته باشند. از آنجا كه طرح اين پارك از ايده اي آمريكايي مايه مي گيرد هيچ گونه ارتباطي با تاريخ و فرهنگ آسيايي ندارد. اين امر معنايش آن است كه اين شهربازي با استقبال شديد چيني هايي روبه رو مي شود كه سالها حسرت اين فرهنگ را خورده اند.

سرزمين  دريايي
003066.jpg
پارك وسيعي در مسير آبشار نياگارا وجود داردكه از تورنتو تا آنجا يك ساعت و چهل دقيقه راه است. اين كه پارك به نمايش نهنگ هاي قاتل، نهنگ هاي بلوگا، نهنگ هاي پنج متري سفيد و خاكستري، دلفين ها، شيرماهي ها و فوك ها اختصاص دارد، يكي از جذاب ترين و پربيننده ترين پارك هاي حوالي تورنتو كانادا است. در اين پارك كه بخشي از آن به خرس ها و آهوها و گوزن ها و بوفالوها و انواع ماهي ها اختصاص دارد مكان هايي هم براي ارتباط نزديك تر بين انسان ها و حيوان ها در نظر گرفته شده و علاقه مندان مي توانند اين حيوانات را از نزديك لمس و به آنها غذا بدهند. علاوه بر محيط شهربازي در فضاي وسيع پارك، فضاي پيك نيك، رستوران و كافه و كيوسك اغذيه فروشي بانيمكت از ديگر فضاهاي پارك است.

پارك پارامونت
003069.jpg
در شمال تورنتو و در تقاطع بزرگراه ۴۰۰ و خيابان ميجرمكنزي، شعبه بزرگي از پارك هاي شركت پارامونت واقع شده است. اين پارك كه به ده ها چرخ و فلك و وسايل بازي براي سنين مختلف مجهز است به خاطر دارا بودن پاركينگ وسيع و دسترسي به بزرگراه، اهالي زيادي از تورنتو را، آن هم با اتومبيل شخصي شان، پذيرا است.
در اين پارك به جز وسايل بازي، دكه هاي خالكوبي با حنا، گرفتن عكس يادگاري با لباس هاي قديمي، مسابقات مهارتي و ده ها فروشگاه اغذيه و پيتزا و شيريني  هم داير است. دو سالن مجهز به سينماي سه بعدي با صندلي هاي متحرك منطبق با صحنه هاي فيلم هم از ديگر تجهيزات سرگرمي پارك است.

فستيوال شادي
003123.jpg
در پارك ديسني لند فستيوالي بزرگ در جريان است اين فستيوال كه از هفتم فوريه (۱۱روز پيش) آغاز شده تا روز هفتم ماه مارس ادامه خواهد داشت پارك ديسني لند براي نخستين بار كارناوال شيرشاه را به راه انداخته است . طي اين كارناوال، ديسني لند شاهد زيباترين و هيجان انگيزترين فستيوال هاي جهان است در اين دوره يك ماهه كودكان مي توانند به همراه خانواده خود بيشترين لذت را از بودن در پارك ديسني ببرند زيرا در اين دوره بليت كليه بازي ها براي كودكان رايگان است.
كليه شخصيت هاي كارتوني والت ديسني در اين فسيتوال شركت دارند. اينها همان شخصيت هايي هستند كه توسط والت ديسني به عالم واقعي پا گذاشته اند.

قايق وحشي
003072.jpg
در ۱۷ ماه مي سال ۱۹۹۷ در ساعت ۵ و ۳۰ دقيقه بعدازظهر چيزي حدود ۴۹ نفر از بازديدكنندگان پارك ديسني لند سوار بر «گولي ووپر» يا همان قايق وحشي شده بودند. اين در حالي بود كه ظرفيت اين قايق فقط ۳۲ نفر است. اين قايق كه در حال حركت قرار است به نظر بيايد كه دارد اطراف يك جزيره را دور مي زند، بايد از يك طرف به طرف ديگر تكان بخورد و در عين حال مسافران را نيز بجنباند و پس از حركت بايد بازديدكنندگان را به رودخانه آمريكا هدايت كند. اما ناگهان در ميانه راه قايق برگشت و تمامي مسافران خود را به رودخانه ريخت. در اين حادثه عده اي از مسافران دچار آسيب ديدگي شدند. مجروحان به بيمارستان منتقل شدند و فعاليت قايق براي بررسي بيشتر، متوقف شد.

ماشين راجر رابيت
003117.jpg
در تابستان ۲۰۰۰، پس از آنكه كودك چهار ساله اي به نام براندون زوكر از ماشين راجر رابيت به بيرون پرتاب شد، به نظر مي رسيد كه كاملا سالم است اما دكتر بعد از معاينه اعلام كرد كه بخش چپ ديافراگم و بخشي از شش چپ او آسيب ديده و سمت چپ لگن او هم دچار شكستگي شده است.
در هنگام حركت، براندون در نزديكي يكي از درها و دركنار مادرش كه مشغول رانندگي بود، نشسته بود كه چيزي از دستش به بيرون پرتاب شد. براندون كه به دنبال شيء گم شده به بيرون خم شده بود، پرت شد و ماشين روي او رفت. براندون كوچك پيش از آنكه از زير ماشين بيرون كشيده شود مجبور بود ۱۰ دقيقه فشار سنگيني  آن را تحمل كند.

كوه فضايي
003120.jpg
در جولاي سال ۲۰۰۰، چرخ يكي از ماشين هاي كوچكي كه در قسمت كوه فضايي«Space mountain« كار مي كرد، از جا در رفت. درست در لحظه اي كه ماشين ها با سرعت ۳۰ مايل در ساعت حركت مي كردند ناگهان سيستم خودكار ايمني به كار افتاد و بقيه ماشين ها نيز از حركت باز ايستادند. در يك چشم بر هم زدن چراغ هاي آن فضاي تاريك روشن شدند و همه آنان كه براي تفريح به ديسني لند آمده بودند به وحشت افتادند. ۱۳ مهره ستون فقرات آقاي جاناتان وودكاك دچار آسيب ديدگي شده بود. عصب وي از گردن تا پايين ستون فقراتش تخريب شده، فك وي جابه جا شده و دندان هايش خرد شده بودند. استخوان پاي راست، لگن و شانه همسرش دچار شكستگي شدند و زانوي او هم آسيب ديد.

جهانشهر
ايرانشهر
تهرانشهر
حوادث
در شهر
درمانگاه
عكاس خانه
علمي
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  حوادث  |  در شهر  |  درمانگاه  |  عكاس خانه  |  علمي  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |