پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۲۴
يك ميليون و چهارصدهزار جوان را در مسيري هدايت مي كنيم كه ۹۰ درصد سرخورده مي شوند
آسيب هاي كنكور
010026.jpg
امروز و فردا يك ميليون و چهارصد و سي هزار نفر در ماراتن نفس گير آزمون ورود به دانشگاه هاي كشور شركت مي كنند.
در بهترين شرايط ۱۰ تا ۱۵ درصد شركت كنندگان كنكور وارد دانشگاه مي شوند و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نمي توانند در شمار قبول شدگان قرار گيرند.
اين نكته اي است كه مورد توجه بسياري از شركت كنندگان كنكور، و والدين قرار نمي گيرد، آموزشگاه هاي كنكور نيز سعي دارند اين مسأله بيشتر مورد غفلت قرار گيرد.
اما اين فراموشي باعث نمي شود تا صورت مسأله پاك شود .والدين توجه به تحصيلات عالي فرزندانشان را به عنوان يك فرصت تلقي كرده و از اين طريق براي رشد همه جانبه شخصيت و استعدادهاي آنان برنامه ريزي مي كنند، بدون آنكه توجه كنند اعتبار نمره كسب شده در كنكور بيشتر از اعتبار نمرات كسب شده دانش آموزان طي چهارسال تحصيل در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي نيست.
از سوي ديگر توجهي به اين واقعيت تلخ نمي شودكه ما جوانانمان را چهارسال در مسير خشن كنكور قرار مي دهيم سپس ۹۰ درصد آنان را افسرده و سرخورده برمي گردانيم.
اهميت و اعتباري كه كنكور در جامعه پيدا كرده باعث شده بسياري از والدين و دانش آموزان هدف اصلي تحصيلات دبيرستاني را ورود به دانشگاه قرار دهند، اين تلقي و انتظار از نظر محققان ۶۰ درصد دانش آموزان را دچار مشكلات روحي كرده است.
به همين دليل و به واسطه رقابت سنگين و دلهره آور كنكور سراسري دانشگاه ها، بسياري از دانش آموزان و جوانان آسيب هاي جبران ناپذيري مي بينند و از سويي ديگر اضافه كردن حجم مطالب آموختني توسط مدارس بر دلهره و اضطراب دانش آموزان مي افزايد و باعث مي شود تا دانش آموزان «بيشتر بخوانند و كمتر زندگي كنند.»
مدارس نيز براي بدست آوردن موقعيت مناسب در اين رقابت شكننده و خردكننده، مرتباً بر حجم مطالب آموختني اضافه مي كنند تا به خواست خانواده پاسخ دهند.
از سوي ديگر برنامه درسي رسمي دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي شامل: اهداف، محتواي آموزشي، روش هاي ياددهي و يادگيري، ارزشيابي آموخته هاي دانش آموزان و امكانات آموزشي است.
متأسفانه ويژگي هاي كنكور (مانند استفاده از آزمونهاي چهار گزينه اي) و تعداد شركت كنندگان، برنامه درسي رسمي آموزش و پرورش و مديران دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي را به شدت تحت تأثير قرار داده است در نتيجه مديران مدارس برنامه درسي رسمي كشور را ناديده گرفته و شرايط را مطابق آنچه لازمه موفقيت دانش آموزان در كنكور است، فراهم مي كنند.
براساس پژوهشي كه به منظور دستيابي به ميزان آسيب هاي ناشي از آزمون سراسري در برنامه درسي توسط مهندس احمد حج فروش و با نظارت دكتر علي اصغر خلاقي انجام گرفته مشخص شده است آزمون سراسري به همه عناصر برنامه درسي در حد بسيار بالا آسيب رسانده است. به طوري كه دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي قادر به برنامه ريزي براي دستيابي به مهمترين اهداف دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي نيستند.
همچنين از سويي محتواي آموزشي كتابهاي درسي موجود (با توجه به انتشارات متعدد و متنوع تست هاي طبقه بندي و توصيه شده از سوي دبيران و آموزشگاه هاي آزمون سراسري) مورد بي اعتنايي دانش آموزان و دبيران قرار گرفته و روش هاي ياددهي - يادگيري فعال جاي خود را به روش هاي تدريس غيرفعال و پاسخگويي فوري به انواع تست هاي چهارگزينه اي بدون مشاركت دانش آموزان داده است. از سوي ديگر، چون نمره امتحانات مرحله اي، سراسري ونهايي دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي تأثيري در كنكور ندارند، لذا به ارزشيابي از آموخته ها اهميت داده نمي شود و كسب حداقل نمره قبولي، رضايت اكثر دانش آموزان (به جاي تلاش و رقابت براي كسب نمره بهتر در امتحان) را فراهم مي آورد.
از امكانات آموزشي و آزمايشگاهي نيز استفاده نمي شود؛ زيرا سهم و نقشي در كنكور ندارند؛ بدين ترتيب برنامه درسي رسمي كشور در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي عقيم شده است و مي توان چنين نتيجه گرفت كه بهره وري نظام آموزشي در اين دوره تحصيلي به پايين ترين درجه سقوط كرده است.
جامعه آماري تحقيق با اطمينان ۰۹۹۹/۰ معتقدند كه اعتبار نمره كنكور (كه زمان آن سه ساعت و سي دقيقه است) نبايد بيش از اعتبارات نمرات چهارسال تحصيل در دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي باشد. ضمن تأكيد بر اينكه كنكور سبب كاهش اعتماد به نفس در حدود ۹۰ درصد داوطلبان (راه نيافتگان به دانشگاه) و عدم  كارايي و اثربخشي فارغ التحصيلان دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي شده، بنابراين خواستار حذف كنكور شده است.
پژوهشگر در پايان با استفاده از بند ۲ فصل ۲۵ راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم توسعه (مصوب هيئت وزيران) و يافته هاي اين تحقيق، براي رفع آسيب هاي ناشي از آزمون سراسري، روش آزمون ورودي دانشگاهها را در قالب سهم هر يك از عوامل چهارگانه به شرح زير پيشنهاد كرده است:
۱- عملكرد تحصيلي چهارساله دوره هاي متوسطه و پيش دانشگاهي دانش آموزان (با استفاده از امتحان نهايي مشابه سال سوم) با سهم ۴۰ درصد امتيازات در پذيرش دانشگاه ها.
۲- نمره مهارت هاي عملي دانش آموزان (با استفاده از نتايج مراكز سنجش صلاحيتدار) ۲۰ درصد امتيازات.
۳- نمره مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان (با استفاده از نتايج مراكز سنجش صلاحيتدار) ۲۰ درصد امتيازات.
۴- پذيرش غيرمتمركز (از طريق دانشگاهها) ۲۰ درصد امتيازات.
يك جامعه شناس نيز با انتقاد از وضعيت  كنوني  آزمون  سراسري  دانشگاه ها به  عنوان  يك مانع  در مسير ارتقاي  سطح  علمي افراد كشور گفت : كنكور به  اين  شكل  بايد حذف شود.
وي  تأكيد كرد: برگزاري  كنكور ملاك  مناسبي  براي  راه يابي  دانش آموزان  به مراكز آموزش  عالي  نيست  و بايد اين  روند اصلاح  شود.
حسين احمدي  ادامه  داد: در شيوه  كنوني، برگزاري كنكور تمامي سرنوشت  دانش آموزان  در سه  ساعت  تعيين  مي گردد و ۱۲ سال  تحصيل آنان  در دوره هاي  مختلف  تحصيلي  بي ثمر انگاشته  مي شود.
يك  دبير آموزش  و پرورش  نيز در اين  زمينه  گفت : استفاده  از روش  جايگزين مي تواند باعث  خودباوري  در دبيران  و دانش آموزان  گردد تا با رغبت  بيشتري دبيران  به  تدريس  و دانش آموزان  به  تحصيل  بپردازند.
« علي  بياتي » افزود: بايد توان  بالقوه  علمي كشور را خوب  ارزيابي  كرد و در صورت  برطرف  شدن  مشكل  كنكور و برقراري  ارتباط بيشتر بين  معلمين  ودانش آموزان  مي توان  اين  توان  بالقوه  را به  توان  بالفعل  تبديل  كرد.
وي  تأكيد كرد: وجود كنكور در كشور ما به  اين  صورت  و گسترده  نشان دهنده نارسايي  سيستم  آموزشي  و نيازمند يك  تحول  اساسي  است .
وي  ادامه  داد: اين  تصور، اشتباهي  است  كه  ما فكر مي كنيم  كه  حتما بايد يك  مدرك  دانشگاهي  داشته  باشيم  بلكه  ارزش  اين  است  كه انسان  كار مناسبي  انجام  دهد.

سايه روشن هاي «كارنامه»
بهروز اميدوار
در گوشه اي از پياده رو، چند ده متر دورتر از در اصلي مدرسه، همكلاسي ها گرد دختركي حلقه زده اند و به او كه هق هق گريه امان اش را بريده، دلداري مي دهند. كمي آن طرف تر، مادري نجوا كنان به دخترش كه شادمانه كارنامه پيروزي اش را به كف آورده، وعده هاي شيرين مي دهد. اين يكي سرمست از قبولي با معدل بالا، در اين لحظه هاي سعادت آميز گويي نجواها را نمي شنود، چرا كه طعم دلپذير پيروزي پس از امتحاني دشوار در روزهاي دلهره و بي قراري، او را بس است. اين سايه روشن ها، فصلي از زندگي نوجوانان و كودكان ما را در اين روزهاي داغ و هواي تب كرده رقم مي زنند.
كارنامه هميشه با خود سيلابي از هيجان را به خانه مي آورد، حتي در آن گذشته هاي دورتر كه يك صفحه مقوايي بزرگ و بيشتر به رنگ هاي صورتي و آبي بود، همين خاصيت را داشت. حالا هم كه به يك برگ كوچك رايانه اي تبديل شده، قدرت جادويي اش را به نمايش مي گذارد. اما آيا كارنامه ها هميشه مي توانند فارغ از صدها عامل تعيين كننده ديگر در دوران تحصيل و روزهاي پر تب و تاب مدرسه نماينده تنبلي يا زرنگي يك دانش آموز باشند و معيار داوري در مورد فرزندان ما قرار بگيرند؟ حتماً اين طور نيست.
ما تنها با شناختي عميق و همه جانبه از ساختار شخصيتي، رفتاري و منش فرزندانمان مي توانيم به ريشه هاي بعضي از ناكامي هاي دوران تحصيل كه در كارنامه پايان سال به نمايش درمي آيند، پي ببريم. ساده ترين واكنش در برخورد با يك كارنامه ضعيف، بركشيدن تازيانه خشم و فروريختن آوار ناسزا بر دارنده كارنامه است. اين برخوردها اغلب شتابزده و به صورت عكس العملي بروز مي كند و در بسياري موارد، عتاب كنندگان پشيمان از قهر و غضبي كه بر فرزند خود روا داشته اند، در صدد دلجويي از او برمي آيند، غافل از اينكه آن ضربه رواني تأثير خود را بر شخصيت دانش آموز باقي مي گذارد و دست كم قوه تصميم گيري و اعتماد به نفس را در او كاهش مي دهد. يك كارنامه ضعيف، يك باره به وجود نمي آيد، اگر دانش آموزي در طول سال و در روند تحصيل دچار افت باشد بايد تحت مراقبت بيشتري قرار بگيرد، اي بسا گره هاي بسيار كوچك عاطفي يا معضلات رواني كه مجال بروز پيدا نكرده اند، وضعيت تحصيل درس و فراگيري را تحت تأثير منفي قرار داده باشند.
مناسبات داخل مدرسه، اعمال تبعيض هاي احتمالي و رفتارهاي نادرست هر كدام مي توانند وضعيت تحصيلي يك دانش آموز را دچار عدم تعادل و كاستي كنند. اما، اگر خانواده اي به هر دليل و دور از انتظار با كابوس كارنامه بد روبه رو شد، نبايد با حربه خشم و تحقير فرزند به جبران برخيزد. تلاش براي پي بردن به ريشه هاي ضعف و كاهش نمره ها، كمك به ترميم روحيه آسيب ديده دانش آموز و به كارگيري اهرم هاي تشويق به جاي ارعاب و تهديد، مي تواند از بروز چالش جدي در خانواده جلوگيري كند.
هزينه هايي كه بر اثر سركوب رواني دانش آموزان ضعيف توسط خانواده به بار مي آيد، گاهي جبران ناپذيرند. بروز بيماري اضطراب و افسردگي يكي از پيامدهاي اين قبيل رفتارهاست. با توجه به دوره سني يك دانش آموز شيوه انتقاد از او بايد با ظرافت هاي لازم همراه باشد و بهترين راه اين است كه با زمينه سازي هاي مفيد و كارآمد، به دانش آموز مجال بدهيم كه خود باب انتقاد از خود را بگشايد و جرأت آن را بيابد كه علل و ريشه هاي ناكامي اش را هم بيان كند.
يك كارنامه ضعيف، همه چيز نيست، تنها مي تواند هشداري در آغاز راه باشد. اين نحوه رويارويي و تدبير ماست كه با عبور موفقيت آميز از مراحل آزمون و خطا؛ قادر است فرزندمان را در مسير بالندگي و موفقيت قرار دهد.

كوتاه گويا
oغش مي كنند
010029.jpg

ظاهراً لرزه هاي بلده كارساز شد و تهران نشينان به صرافت افتادند كه براي حفظ مال و جان استانداردهايي را در ارزيابي گسل هاي خفته تهران لحاظ كنند.
البته از همان روزهاي پا گرفتن كلان شهر تهران اين گسل ها هم همراه تهران نشينان بوده ولي هرازگاهي بيم زلزله و خرابي، نعمت خواب و خيال را از اين شهرنشينان مي ربايد. اخيراً به همت سازمان مديريت بحران تهران، حدود ۱۲ لرزه نگار جديد روسي بعداز شناسايي مكان هاي نصب در نقاط مختلف شهر تهران تعبيه خواهند شد.
به گفته مسئولان، اين دستگاه ها مي توانند از مراكز گسل تا شعاع حداكثر ۱۰۰ كيلومتري وضعيت گسل را شناسايي و بررسي كنند.
اميد داريم مسئولان تنها به اين لرزه نگارهاي روسي بسنده نكنند و همچنان در عين رعايت آئين نامه ۲۸۰۰ در مورد ساختمان ها، بتوانند مانع از ساخت و سازها در محدوده گسل تهران بشوند، به ويژه آن كه اخيراً در منطقه سعادت آباد مشخص شد كه نيازي به آمدن زلزله نيست بلكه برخي از ساختمان هاي نوساز همين طوري غش مي كنند!
010032.jpg

o مخدرات ناخالص
بعد از شايعه تزريق متانول به مسكرات، اخيراً معتادان نيز با مواد مخدر ناخالص مواجه شده اند. به گفته يكي از پزشكان سازمان پزشكي قانوني، هر چند بيشترين مرگ و مير در بين معتادان تزريقي شايع است ولي افزودن ناخالصي به مواد مخدر از سوي افراد سودجو در سطح كلان، مرگ و مير معتادان را افزايش داده است.
به هر حال، سودجويان از هر راهي كه پول دربياورند به آن سمت و سو گرايش پيدا مي كنند، توزيع مسكرات تقلبي و مواد مخدر ناخالص شاكي قانوني را هم در پي ندارد، چون اغلب اين شاكيان قبل از آن كه بخواهند به طرح دعوي در مراجع قانوني بپردازند خود به اعمال منكراتي متهم شده اند. به اين شيوه كار مي گويند تجارت پرسود، حال اگر به گفته مسئولان اعتياد به مواد مخدر جرم نباشد چه بسا در آينده بازرسان مواد خالص را از ناخالص تفكيك كنند. آن وقت ديگر سوداگران مواد مخدر تقلبي هم مورد پيگرد قرار مي گيرند.
010023.jpg

o مطمئن شويد
آموزش و پرورش در اطلاعيه اي به دانش آموزان و اولياي آنها هشدار داده كه قبل از ثبت نام در آموزشگاه ها و موسسات آموزشي نسبت به مجاز يا غيرمجازبودن اين موسسات اطمينان يابند.
بنابراين اطلاعيه موسسات آموزشي تحت عناوين خصوصي، نيمه خصوصي و تضميني كه به صورت مختلط و يا اعزام مدرس به منازل بدون هيچ گونه مجوزي فعاليت مي نمايند غيرمجاز بوده و اغلب صلاحيت هاي لازم را نداشته و با هدف سودجويي تاسيس شده اند.
آدم هاج و واج مي ماند كه چطور مسئولان چنين آموزشگاه هايي به خود جرئت مي دهند كه دفتر و دستك راه بياندازند و آن وقت با تبليغات و كبكبه راه بيفتند و پول پارو كنند. البته اغلب والدين وقتي تابلوي آموزشگاهي بالا مي رود و يا تبليغي در جرايد صورت مي گيرد به اين باور مي رسند كه متوليان آموزش و پرورش از اوضاع خبر دارند، وگرنه به همين سادگي نمي توان مربي، دفتر و در نهايت شيوه نامه آموزشي برپا كرد.
* تابه حال وقتي كه به درمانگاه يا تزريقاتي مراجعه مي كنيد آيا سابقه داشته كه از متولي تزريقات و يا حتي پزشك داخل مطب تقاضاي مدرك معتبر بكنيد؟ تازه مگر مي توان صحت و سقم اين مدارك را توسط مردم عادي ارزيابي كرد. بنابراين قبل از هر نوع هشداري مي توان با اعزام بازرسي به مكان هاي يادشده كه آن هم زياد نيستند اطمينان مردم را جلب كرد.

پنداشت مثبت زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه دار
نتايج يك پايان نامه نشان داد كه زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه دار، داراي «پنداشت از خود» مثبت تري هستند.
خديجه كشاورز در پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي خود با عنوان «بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر پنداشت از خود زنان متاهل ساكن شهر تهران» مي افزايد: يافته هاي پژوهش اين فرض را تقويت مي كند كه زني كه عرصه خصوصي را پشت سرگذارده و وارد عرصه عمومي و اشتغال مي شود، داراي پنداشت از خود مدرن تري است. هر چند وجود موانع بي شمار در عرصه خصوصي و عمومي، مانع شكوفايي كامل او مي شود.
يافته هاي اين پايان نامه نشان مي دهد كه بين «پايگاه اجتماعي- اقتصادي» و «پنداشت از خود» زن رابطه وجود دارد. به بيان ديگر در ميان زنان داراي پايگاه اجتماعي- اقتصادي بالاتر، «پنداشت از خود» مثبت بيشتر ديده مي شود. يافته هاي اين پايان نامه نشان دهنده اين است كه هرچه تقسيم كار درون خانواده مشاركتي تر باشد، پنداشت از خود زن مدرن تر است.
با وجود فراواني اندك مرداني كه در كار خانگي مشاركت مي كنند (۳۹ نفر در مقابل ۲۰۱ مردي كه مشاركتي در كارهاي خانه ندارند) شاهد رابطه بين تقسيم كار درون خانواده و پنداشت از خود هستيم.
به نظر پژوهشگر تأكيد يكسويه بر اشتغال زن بدون ترويج خانواده مشاركتي كه در آن كار خانگي به شيوه عادلانه اي بين زن و مرد تقسيم شود، راه به جايي نخواهد برد.
بسياري از زنان در توجيه عدم تمايل خود به اشتغال بيرون از منزل، بر مسئوليت هاي خانگي خود تأكيد مي ورزند. در مقابل، اگر زنان چشم انداز خانواده مشاركتي را در پيش رو داشته باشند؛ خانواده اي كه كار خانگي نه وظيفه زن، بلكه مسئوليتي مشترك بين زن و شوهر باشد، تمايل به اشتغال در ميان زنان بيشتر مي شود و جامعه در حال توسعه ما كه تحمل بار تربيت متخصصان و دانشگاهيان اعم از زن و مرد بر گرده اش سنگيني مي كند، مي تواند به بازگشت سرمايه هايش اميدوار باشد.
در اين پژوهش همچنين آمده است: جامعه ما از يك سو مسئوليت هاي مادري و همسري را مهم مي داند و از سوي ديگر وظايف مرتبط با آن را چنان بي منزلت جلوه مي دهد كه مردي كه در خانه ظرف مي شويد و لباس بچه اش را عوض مي كند با اصطلاحاتي نظير «زن ذليل» توصيف مي شود و متأسفانه اين ادبيات به قشر و گروه خاصي تعلق ندارد و در همه جا كم و بيش شنيده مي شود.
بنابر اين گزارش مردسالاري نه تنها مانع تحصيل دختران است و با اشتغال زنان مخالفت مي ورزد، بلكه جلوه هاي گوناگوني دارد. زماني كه جامعه مرد سالار به اشتغال زنان نياز دارد، پارادوكسي شكل مي گيرد؛ از سويي از زنان مي خواهد با برگزيدن مشاغلي وارد عرصه هاي عمومي شوند، ولي از سوي ديگر از آنان مي خواهد كه اولويت را به نقش خانه داري و تدبير منزل دهند يعني به جاي تأكيد بر مشاركت مردان در وظايف خانگي، از زنان مي خواهد فشار مضاعف كار بيرون و درون خانه را بر خود بپذيرند.
جامعه آماري اين پژوهش كليه زنان متاهل ۲۰ تا ۵۰ ساله ساكن شهر تهران است و جمعيت نمونه اي كه با آنها مصاحبه شده ۲۴۱ نفر بوده است.

رئيس سازمان دانش آموزي:
بودجه اي براي اوقات فراغت نداريم
محمد اميري- چندي قبل رئيس سازمان دانش آموزي با طرح اين نكته كه سازمان متولي اصلي اوقات فراغت نيست، چالش جدي را در حوزه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان ايجاد كرد كه در مطبوعات با نقدهايي همراه بود. به گفته وي حدود يك ميليارد تومان اعتبار براي اوقات فراغت دانش آموزان از سوي سازمان دانش آموزي در نظر گرفته شده كه با اين مبلغ مي توان حدود ۶ ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد.
ابتدا براي گفت وگويي چالشي در زمينه اوقات فراغت دانش آموزان به سراغ مهدي شاه حسيني رفتيم تا ضمن طرح پرسش هايي بتوانيم راهكارهاي مناسبي را براي دست اندركاران غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان تدارك ببينيم. اما گفت وگو به شكل ديگري درآمد كه حاصل آن را مي بينيد:
* چرا سازمان دانش آموزي متولي اوقات فراغت دانش آموزان نيست؟
- بهتر است قبل از ورود به موضوع دو تا مسئله را به طور روشن بيان كنم. سازمان دانش آموزي به عنوان يكي از تشكل هاي دانش آموزان به فعاليت مي پردازد و در حقيقت ماهيت تشكيلاتي و سازماني دارد. بنابراين بايد در وهله اول به اعضاي تحت پوشش خود خدمات مناسبي بدهد و ثانياً به ساير دانش آموزان علاقه مند خدماتي را ارائه بدهد. سازمان دانش آموزي، سازمان نوپايي است كه از اواخر سال ۸۰ كار خود را با كمك وزارت آموزش و پرورش شروع كرد و در مدت اندكي توانست نزديك به ۴ ميليون دانش آموز را تحت پوشش فعاليت هاي خود درآورد. همچنين از امكانات ۱۲۰۰ كانون دانش آموزي براي فعاليت هاي خود بهره بگيرد. طبق تعريف مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۱ سازمان دانش آموزي به صورت يك نهاد عمومي غيردولتي است و جنبه حاكميتي و دولتي ندارد.
از اين رو، اهداف سازمان بيشتر در زمينه تربيت اجتماعي و توسعه توانمندي هاي دانش آموزان داوطلب و علاقه مند خلاصه مي شود. علاوه بر آن اين سازمان مثل وزارت آموزش و پرورش دولتي نيست و مضاف بر آن منحصر به فرد هم نيست.
به هر حال، دستگاه ها و سازمان هاي ديگري را سراغ داريم كه تشكل هاي رسمي و قانوني هستند كه مي توانند در زمينه غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ريزي كنند.
* مجموعه فعاليت  هاي سازمان دانش آموزي چه بخشي از طرح غني سازي اوقات فراغت رادربرمي  گيرد؟
- نگرش به برنامه هاي سازمان دانش آموزي، در حيطه فعاليت هاي اوقات فراغتي نيست. به عبارتي ما كارهاي خودمان را فوق برنامه اي نمي دانيم بلكه اوقات فراغت مي تواند بستر مناسبي براي كارهاي ما در سازمان دانش آموزي باشد. واژه اوقات فراغت و فوق  برنامه ابتدا در جامعه صنعتي غرب در قرن ۱۸ و ۱۹ با ديدگاه هاي برخي جامعه شناسان مطرح شد. از نگاه آنها وقتي هويت انساني را در محيط كار و در كارخانه تعريف مي كردند، در پي آن بودند كه براي اوقات فراغت كارگران در خارج از كارخانه برنامه ريزي هايي داشته باشند. البته اين واژه هم اينك براي ساير اقشار جامعه از جمله جوانان و دانش آموزان نيز مصداق پيدا مي كند. با تحولات اجتماعي، تغييرات گسترده اي در حوزه هاي تعليم و تربيت به وقوع پيوسته است، اما هنوز هم به يك سري از برنامه ها  اوقات فراغت و فوق  برنامه اطلاق مي كنيم، عليرغم اين تحولات مدعيان دلسوزي هم در جهت غني سازي اوقات فراغت تلاش مي كنند،  چرخه اي كه هر ساله تكرار مي شود. در آغاز تابستان به صورت كليشه اي مباحث اوقات فراغت در جامعه مطرح مي شود، هر كسي گزارش و آمار خود را عرضه مي كند و مخاطبان هم اعم از دانش آموزان و خانواده ها با خستگي به اين مصاحبه هاي كليشه اي گوش مي كنند. در حالي كه به اين طيف از فعاليت ها، برنامه ريزان و مسئولان نظام تعليم و تربيت بايد به عنوان يك برنامه آموزشي و فرهنگي نگاه كنند.
* نگاه انتقادي شما به برنامه هاي موجود اوقات فراغت نشان مي دهد به مقوله غني سازي اوقات فراغت متفاوت از ديگران نگاه مي  كنيد. وجوه تمايز،طرز تلقي شماچيست؟
- ظرفيت واحدهاي آموزشي در ۹ ماه از سال تحصيلي پاسخگوي بخشي از نيازهاي اوليه نظام تعليم و تربيت است. در چهار ديواري مدارس ما كنار نيمكت، تخته و كلاس هاي سنتي، بسياري از آموزه ها و مدل هاي تربيتي جديد جايي براي طرح شدن ندارند، به عبارت ديگر اعتماد به نفس، قدرت حل مسئله، مهارت هاي زندگي و... در مدارس امروزي قابل طرح و تمرين براي دانش آموزان نيست، زيرا هر يك از اين مطالب ميدان ديگري غير از ميز و نيمكت را مي طلبد. امروزه در كنار آموزش رسمي، آموزش هاي مكمل و غيررسمي مطرح است. اگر در صد سال پيش در مقطع ابتدايي، آموزش فقط يادگيري خواندن و نوشتن و فراگيري چهار عمل اصلي بود امروزه در حوزه هاي تعليم و تربيت پيشرفته بسياري از مهارت هاي اجتماعي و نگرش ها را از دانش آموزان مي طلبند كه در ظرفيت ادراكي مدرسه نمي گنجد.
بنابراين اوقات فراغت بستر مناسبي براي آموزش هاي مكمل مانند اردوها، گردش هاي علمي، تفريحي و... است كه گروه همسالان و دانش آموزان انجام مي دهند تا تجربه هاي اجتماعي را در روند تربيت بياموزند.
* چه برنامه هايي را در تابستان امسال براي اعضاي سازمان دانش آموزي تدارك ديده ايد؟
- در تابستان امسال ۱۲۰۰ كانون دانش آموزي با ارائه برنامه هاي آموزشي و مهارت آموزي فعاليت هاي آموزش مكمل فرهنگي خود را ارائه خواهند كرد و يا در قالب انجمن هاي علمي- ادبي- ورزشي- فرهنگي گروه همسالان دانش آموزي را سامان خواهند داد. از سوي ديگر ۴۰۰ اردوگاه دانش آموزي با تجهيز به استانداردهاي ايمني پذيراي برگزاري اردوهاي دانش آموزي خواهد بود.  همچنين تورهاي گردشگري دانش آموزان در تورهاي يك يا چند روزه به دانش آموزان داوطلب و علاقه مند خدمات گردشگري را ارائه مي كنند. پيش بيني اوليه اين بود كه بتوانيم براي ۶ ميليون نفر از دانش آموزان برنامه هايي را تدارك ببينيم ولي تاكنون هيچ اعتباري براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان به ما اختصاص نداده اند؛ اما اخيراً سازمان ملي جوانان طي يك توافق نامه اي مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان به سازمان دانش آموزي اعتبار بابت اوقات فراغت تخصيص داده است. اميدواريم با اختصاص بخشي از اعتبارات سازمان دانش آموزي و كمك وزارت آموزش و پرورش اعم از فضاهاي مدارس، نيروي انساني موجود و مشاركت والدين بتوانيم برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت ۶ ميليون دانش آموز را به خوبي اجرا كنيم.

درمان زگيل با شير مادر
محققان سوئدي دريافته اند كه در شير مادر تركيبي وجود دارد كه در درمان زگيل هاي پوستي مقاوم شده در برابر درمانهاي متداول ،مؤثر است.اين مطالعات بر روي ۴۰ بيمار مبتلا به زگيل كه بدن آنها در برابر روش هاي درماني فعلي مقاوم شده است، آغاز شد. ۲۰ تن از اين بيماران به طور ويژه با تركيبات شير ايزوله شده انسان ۳ بار در روز به مدت سه هفته و ۲۰ تن ديگر در گروه كنترل تحت درمان قرار گرفتند.در پايان ۳ هفته در تمام ۲۰ بيماري كه با شير درمان شده بودند ۷۵ درصد و بيشتر از شدت زگيل ها كاسته شده بود. در حالي كه در گروه كنترل شده از ۲۰ بيمار تنها در ۳ مورد نتايج مشابه ديده شد.

تلويزيونهاي اينترنتي
در دنياي جديد تلويزيون هاي اينترنتي، بينندگان ديگر نگران نيستند كه برنامه هايشان كي و از چه طريق پخش مي شود.به گزارش آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران- ايتكا- اينترنت كه كم كم از محدوده كامپيوترهاي شخصي خارج شده و وارد اتاق هاي نشيمن مردم شده است، هم اكنون خدمات ماهواره اي و تلويزيون هاي كابلي را نيز دربرمي گيرد.يك توليد كننده قطعات ضبط ديجيتال ويدئويي، خدمات جديد اينترنتي را معرفي كرده است كه دربرگيرنده برنامه هاي ماهواره اي و كابلي و مطالب اينترنتي مي باشد.گروه هاي زياد ديگري نيز درصدد ارائه خدمات اينترنت پرسرعت كه شامل ارائه برنامه هاي ويدئويي باشد، هستند.

ايران
ادبيات
اقتصاد
انديشه
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |