پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۲۴
تحليلي در ارتباط با دفاع حضرت زهرا(س) از ولايت
اندوه خورشيد
فرزانه حكيم زاده
010041.jpg

۱۳ جمادي الاول به روايتي مصادف با شهادت فاطمه زهرا (س)بزرگ بانوي خاندان عصمت و طهارت است. در مقاله حاضر كوشش شده است تا با اتكا به روايات معتبر شيعه و اهل سنت، تحليلي تاريخي، سياسي و اجتماعي از شيوه حضرت در مقام دفاع از ولايت عرضه شود.موقعيت و حيثيت اجتماعي حضرت، استفاده از امكان سوگواري بر پيامبر، نسبت با رسول خدا(ص) ،علم بيكران، فصاحت و بلاغت، گذشت از جسم و جان، موقعيت حسنين(ع) و مقام والاي حضرت زهرا(س) هشت عنواني است كه در اين تحليل به عنوان مواضع اتخاذ شده حضرت در مقام دفاع از ولايت به معناي عام و خاص آن عرضه مي شود.
تاريخ، صادق ترين و گوياترين شاهد هستي است.
از آنجا كه انسان امروز با تكيه بر عقلانيت و علم و تكنولوژي مدرن و فوق مدرن، مغرورانه خود را محور همه ارزش ها قلمداد كرده و هر معيار و ميزان ديگري را منكراست. در چنين شرايطي شورا و دمكراسي مبتني بر پايه هاي عقلي و عرفي مدعي پاسخگويي به همه نيازهاي بشر در عرصه مديريت است. از اين رو از ولايت و رهبري معصوم سخن گفتن، نيازمند مخاطبي است كه درباره انسان و راهي كه در پيش رو و جايگاه و نقشي كه در اين هستي دارد به گونه ديگري بينديشد.
محدوده مشخص دنيايي با غريزه، تجربه، تفكر و در نهايت درجه اي از تعقل كارش به سامان مي رسد. اما اگر شناخت ما از خودمان متفاوت شد و انتظار و اشتياق صعود به قله هاي بلندتري را داشتيم و نيازهاي بزرگتري را در خود كشف كرديم، آنگاه نمي توانيم به اين آرزوها دل ببنديم و با تمام وجود نياز به خدا، رسالت و امامت را احساس مي كنيم و اينكه تنها و تنها با رسيدن به او و در كنار او بودن است كه نيازهاي اصيل ما پاسخ مي يابد.
اين دو نكته كه انسان درتمامي هستي مطرح است نه در يك محدوده معين مادي و راهي بيشتر از ۷۰ يا ۸۰ سال در پيش رو دارد، نياز به حكومت و رهبري امام معصوم را مورد تأكيد قرار مي دهند. حكومتي كه همه حوزه هاي وجودي انسان اعم از حس، تجربه، فكر، عقل، وهم، خيال و غريزه را دربرگرفته و از سطح برقراري نظم و امنيت اجتماعي بسي فراتر است.
توجه به اين معرفت و بينش برخاسته از آن، راز دورماندن علي(ع) از صحنه رهبري جامعه و اكتفا به آنان كه اگر بهترين بودند و نعمتهاي مادي و رفاه و امنيت را به تساوي به همه هديه مي كردند، برملا مي سازد.
آري، عمق اين ظلم بزرگ و فاجعه عظيم را كه بر همه بشر رفته است. تنها زهرا(س) درمي يابد.
تنها اوست كه فهميد مردم از چه هدايت و بينه و ظرفيت رشدي محروم شدند؛ از وجود سرشار علي(ع) كه با نور خويش راه را مي نماياند و از چشمه حكمت كه خالي از هرگونه غش و ناپاكي بود رهروان را سيراب ساخته و هرآنچه مي گفت خود در عمل به آنها جلوتر بود.
از كسي كه نفس پيامبر(ص) و مدار و محور خلافت است و به فرموده زهرا(س) اگر زمام امور در دست او قرار مي گرفت امت را به سهولت در مسير هدايت و سعادت قرار مي داد و به مقصد مي رساند و كمترين حقي از كسي ضايع نمي شد.
تلاشهاي زهرا(س) در دفاع از ولايت
رسول خدا(ص) كه از فتنه هاي پس از خويش خبر داشت، براي روزهاي تنهايي علي(ع) ياوراني را تدارك ديده بود. در ميان ياران علي(ع) چهره فاطمه(س) از همه درخشانتر است. چرا كه سفارش ها و تأكيدات مكرر رسول خدا(ص) در مورد شأن و مقام زهرا(س) و تجليل هايي كه در جايگاه هاي مختلف و متعدد و در حضور مردم از دخترش داشت آن حضرت را ميزان و معياري براي شناخت حق و باطل قرار داده بود.
در واقع نفس حضور زهرا(س) در كنار علي(ع) و در جبهه مخالفين خود نشانه اي بر حقانيت علي(ع) است.
اما زهرايي كه تنها حضورش نشانه است، در راه دفاع از ولايت به همين مقدار قناعت نمي كند بلكه از همه امكانات و امتيازات خويش در راه اين مبارزه بهره مي گيرد.
آنچه كه اين مبارزه را سخت و دشوار مي كرد، عدم رشد فكري و درك عميق مسائل از سوي تازه مسلمانان از يك سو و عدم شناخت نيات واقعي مخالفان از سوي ديگر بود.
براي بسياري از مردم باوركردني نبود كه افرادي كه تا ديروز در كنار پيامبر بودند، با چنين سرعتي، براي رسيدن به رياست و مقام همه چيز را زير پا بگذارند.
با توجه به اين مشكلات فاطمه(س)، بايد از دو جنبه مبارزات خود را دنبال كند. از يك طرف، با روشنگري ها و بيان حقايق مردم را بيدار و هشيار مي كرد. و از سوي ديگر خطرات بزرگي را كه اسلام و مسلمانان را تهديد مي كرد، به مردم گوشزد مي نمود.
در اين راه مهمترين امكانات و امتيازاتي كه زهرا(س) در راه دفاع از ولايت از آنها بهره گرفت به شرح زير است:
۱- مهمترين امكان و امتيازي كه فاطمه(س) در همه مراحل مبارزه از آن استفاده كرد، آبروو حيثيت و موقعيت بسيار ممتاز او در جامعه بود؛موقعيت بي نظيري كه فاطمه(س) به عنوان برترين زن جهان در نزد خدا داشت و همانگونه كه قبلاً بيان شد پيامبر(ص) بارها و بارها اين منزلت و مكانت رابراي مردم بيان كرده است.
براي بيان مقصود بايد اين فرض را بررسي كنيم كه اگر فاطمه(س) اينگونه كه در تاريخ ثبت و ضبط است در صحنه ظاهر نمي شد، با مهاجمان خانه اش به احتجاج برنمي خواست، و سرانجام به مسجد نمي رفت و آن خطبه آتشين و كوبنده را در حضور همه مردان و زنان مدينه ايراد نمي فرمود و... آنگاه چه اتفاقي مي افتاد؟!
از يك سو بدون ترديد حقانيت و مظلوميت علي(ع)، حتي براي نزديكترين دوستانش، هرگز چنين اثبات نمي شد و بسياري از حقايق براي هميشه در هاله اي از ابهام و ترديد باقي مي ماند و از سوي ديگر هرگز چهره مخالفان اينگونه براي كسي جز معصومين(ع) برملا نمي شد و آنان مي توانستند با تبليغات چهره اي وارونه از آن مقطع تاريخ به تصوير بكشند. در اين ميان چه كسي مي توانست عمق توهين و جسارت نسبت به پيامبر و خاندان او را در مورد آنان اثبات كند!
اين يك طرف قضيه است اما سوي ديگر آن چنين است:
در صورت سكوت زهرا(س) مخالفان براي مشروع جلوه دادن حكومتشان و اظهار ارادتشان نسبت به پيامبر(ص) بالاترين تجليل ها و احترام ها را در مورد زهرا(س) به جا مي آوردند. شايد در اين زمينه حتي گوي سبقت را از پيامبر مي ربودند. بالاترين هدايا و عظيم ترين ثروتها و امكانات را به او پيشنهاد مي كردند. در همه منابر، از او به عظمت و احترام ياد مي كردند. همانگونه كه در مورد عايشه همه اين موارد را اجرا كردند و از ام المؤمنين بودن او بالاترين بهره برداري ها راكردند.
010047.jpg

و سرانجام به شاعران دستور مديحه سرايي درباره حضرت و به راويان دستور نقل فضايلش را مي دادند و از اين رهگذر چه بسيار ديده ها را كه بر حقايق مي بستند.
آري، اهميت مقاومت زهرا(س) در مقابل دستگاه خلافت را مي توان اين گونه تحليل نمود كه فاطمه(س) مهمترين سرمايه خويش يعني آبرو و حرمت و حيثيتش را در اين راه به ميدان آورد و مسلماً در پيشگاه هر انسان صاحب بصيرتي آبرو و شرف براي انسان از جان او عزيزتر است. زهرا شكست ظاهري را با جان استقبال كرد و از آن همه مقام و موقعيتي كه برايش فراهم مي شد چشم پوشيد تا ولايت و دين خدا بماند.
۲- امكان دوم استفاده از سوگواري و گريه بر مصيبت رحلت پيامبر(ص) براي رساندن پيام خويش به جامعه است. در كتب تاريخي نقل شده كه زهرا(س) پس از رحلت پيامبر(ص) بسيار گريه مي كرد، تا جايي كه يكي از بكائين تاريخ لقب گرفت.
قطعا از زهرا(س) كه در سن كودكي در مقابل مصيبت فقدان مادر آنهمه صبوري و شكيبايي نشان داده است اين همه بيتابي و گريه تنها براي مصيبت رحلت پيامبر (ص) شگفت انگيز است. او در مقابل مقدرات الهي از همه تسليم تر بود. پس راز اين گريه ها و ناله ها در چيست!
مي توان گفت گريه هاي زهرا (س) عاملي بود براي بيدار و هشياركردن مردم. آن حضرت ضمن مرثيه سرايي بر مصيبت پدر، مصيبت هاي ديگر را كه از آن مهمتر بودند به مردم گوشزد مي نمود. تا مردم مدينه ابتدا از خويش و سپس از يكديگر و حتي از خود فاطمه سبب آن همه بيتابي را جويا شوند و بدينوسيله فرصتي به دست فاطمه بيفتد تا مظالم مخالفان و خطر بزرگي را كه پيش آمده بود بازگو نمايد.
به همين دليل گاهي برسر قبر پدر و گاهي برسر قبر شهداي احد و زماني به قبرستان بقيع مي رفت و همه اين مراكز محل مجمع مسلمانان بود. در همه اين موارد زهرا (س) مصيبت هاي وارده بر خود و همسرو و فرزندانش را به صورت مرثيه و همراه با گريه به گوش مردم مي رسانيد.
۳ - سومين دستگيره محكمي كه زهرا (س) در حمايت از ولايت بدان چنگ زد، نسب برجسته اي بود كه تنها مختص او بود.
آري او تنها فرزند بلاواسطه پيامبر (ص) و تنها يادگار آن حضرت درميان مردم بود و اين موقعيت بسيار مهم براي هيچ كس جز او نبود.اين درحالي است كه اعراب در آن زمان براي نسب اشخاص و قبيله و تبار او جايگاه ويژه اي قائل بودند در جنگ ها، در اولين بيت رجزي كه مي خواندند نام پدر و اجداد خويش را ذكر مي كردند و اگر جنگجوي طرف مقابل خود را هم از پدر و قبيله غيرمعروفي مي يافت، درحالي كه خودش از پدر نام آوري بود، از جنگيدن با او خودداري مي كرد و جنگ با او را براي خود ننگ مي پنداشت.
زهرا (س) از اين موقعيت استثنايي خويش در چندين موضع، كمال استفاده را نمود:
الف: آنگاه كه بر در خانه اش هجوم آورده و با تهديد و ارعاب علي (ع) را به بيعت فرا خواندند، زهرا (س) فرياد برآورد:
يا ابتا، يا رسول الله، چه مصيبت ها كه به ما نمي رسد. اي مردم شما را به خدا و پدرم سوگند دست از ما بكشيد. آيا كسي نيست به ياري ما برخيزد؟!!
و پس از آن نيز چند صحنه ديگر با صدازدن پدرش سعي در برانگيختن غيرت مردم داشت. اما مهمترين جايي كه زهرا (س) از اين زمينه استفاده كرد، زماني بود كه به بهانه غصب فدك به مسجد پيامبر آمد و با خطبه  اي كوبنده و آتشين كه سراسر علم و حكمت و استدلال بود، غاصبان  را رسوا نمود و حقانيت اميرالمومنين (ع) را اثبات كرد.
در فرازي از اين خطبه پس از حمد و ثناي خداوند و ذكر توحيد و نبوت و امامت و بيان فلسفه احكام به معرفي خود پرداخت، تا هم پشتوانه اي باشد بر آنچه مي گويد و هم آنها را به ياد پيمان عقبه ثاني در حمايت از رسول و اهلش بياندازد:
اي مردم بدانيد من فاطمه و پدرم محمد (ص) است، هرچه مي گويم پايان و آغازش يكي است و به غلط سخني نمي گويم... اي مردم اگر نسبت آن پيامبر را بجوئيد و بخواهيد او را بشناسيد،  او پدر من است، نه پدر شما، برادر پسرعموي من است، نه برادر شما و چه پرافتخار است اين انتساب. درود خدا بر او و خاندانش باد.
و در فرازي ديگر رو به انصار كرده فرمود: اي بزرگان و اي ياران ملت و اي سنگرهاي محكم اسلام، اين چه سستي است كه درباره گرفتن حق من از خود نشان مي دهيد و اين چه تغافلي است كه درمورد ستمي كه بر من وارد شده بر خود روا مي داريد؟
مگر پدرم رسول خدا (ص) نفرمود: احترام هر شخصي را بايد مقابل فرزندش حفظ كرد؟ پس چه زود وضع خود را گرگون كرديد.
۴ - امتياز چهارمي كه فاطمه (س) در دفاع از ولايت از آن بهره گرفت، علم بيكرانش بود.
عاملي كه از جانب خدا به وي اعطا شده و شاگردي رسول خدا (ص) و هم صحبتي با اميرالمومنين علي (ع) بر غناي آن افزوده بود.زهرا (س) كه در زمان حيات پدر، هيچگاه در يك اجتماع عمومي و همگاني سخن نگفته بود، درياي بيكران علم و حلم كمالش، آنچنان كه بايد بر مردم آشكار نشده بود. در سخنراني اش در مسجد، آنچنان درياي حكمت و معرفت از كلامش جوشيد كه در طول تاريخ از هيچ زني چنين حكمت و معرفتي ديده نشده است.
010044.jpg
زهرا با اين تدبير علاوه بر اينكه جايگاه اعظم خود و برتري اهل بيت رسول الله (ص) را بر ديگران ثابت نمود، حقانيت ادعاهاي خويش را نيز با محكم ترين استدلال در طول تاريخ ثبت نموده و دست مخالفان خويش را تا ابد از يافتن كمترين پاسخ قانع كننده به سخنانش كوتاه نمود. تا جايي كه هيچ يك از توجيهات و تاويلاتي كه از همان آغاز تاكنون از سوي غاصبان و يارانشان براي پاسخ به سخنان فاطمه و منزه كردن دامن غاصبان از اعمالشان بيان شده، منصفان را قانع نكرده است.
مقدمه  رساي سخن در بيان عظمت خداوند و توحيد او و آثار رسالت پيامبر، تبيين فلسفه احكام و معارف با منطقي محكم و متين و استفاده به جا از آيات قرآن براي محكوم كردن غصب فدك و خلافت و تبيين جايگاه  والاي اميرالمومنين و اثبات بي نصيبي خلفا از قرآن و ... هريك تأمل و تدبير ويژه اي را مي طلبد.
۵ - فصاحت و بلاغت در كلام
زهرا (س) در دفاع از ولايت علي (ع) با فصيح ترين و بليغ ترين عبارات اتمام حجت فرمود. اگر كسي بخواهد، مقام علمي زهرا (س) را درك نمايد، بايد در اين خطبه خوب تامل كند، در گزينش كلمات و پردازش عبارات. آنگاه آنرا با سخنان پيامبر (ص) و علي (ع) مقايسه كند. قطعا به اين نكته يقين مي كند كه اين سخنان ازنظر فصاحت و بلاغت و عمق معاني و مضامين عدل يكديگرند.
زهرا (س) با اين شيوه خطابي علاوه بر اثبات منزلت اهل بيت (ص)، جايگاه ويژه مولايش علي (ع) را اينگونه اثبات فرمود كه علي (ع) تنها كسي است كه مي تواند كفو فاطمه باشد و علي تنها كسي است كه مي تواند ولي و سرپرست فاطمه باشد. آيا اگر فاطمه بخواهد مولا و مقتدايي برگزيند كسي را جز علي (ع) مي تواند برگزيند؟
۶ -گذشت از جسم و جان
قطعا هر قلم و زباني از شرح صدماتي كه زهرا در راه حفظ حريم ولايت بر جسم و جان خود خريد عاجز است.
مدافعات بي امان زهرا (س) از علي (ع) تا آنجا ادامه يافت كه تمامي هستي زهرا (س)  قرباني شد.
آنجا كه زهرا (س) در مقابل مهاجمان همچون سپري در پشت درب خانه ايستاد، تا لااقل اگر كمترين عاطفه و غيرت و هميتي در اين جماعت باشد، ملاحظه جسم شريف او،  تنها دختر پيامبر زني تنها و بي سلاح و بي حفاظ،  آنان را از ورود به خانه باز دارد.
اما دريغا كه همه، عاطفه، غيرت و هميت خود را يكسره در قبال رياست چندروزه دنيا معامله كرده بودند.
زهرا (س) در صحنه هاي ديگري، چون به مسجد بردن علي (ع) و محاصره علي (ع) در مسجد و... با حضور غيرتمندانه و شجاعانه اش حجت را بر همه رهروانش تمام كرد و راه و رسم دفاع از ولايت را به همه عارفان و عاشقان آموخت. تا آنجا كه در آخرين صحنه نجات علي از دست محاصره گران به او فرمود:
«روحي لروحك الفدا و ونفسي لنفسك الوقاء، يا اباالحسن ان كنت في خير كنت معك و ان كنت في شر كنت معك.»
علي جان، اي امام! جانم فدايت و سپر بلايت. پيوسته با توام چه در خوشي ها و چه در سختي ها.
۷ - موقعيت حسنين (ع)
هفتمين حربه زهرا براي پاسداري از حريم ولايت استفاده از موقعيت و جايگاهي بود كه دو سبط رسول خدا (ص) در ميان مردم داشتند.
هنوز تصوير بوسه هاي مكرر رسول خدا (ص) بر دو فرزند عزيزش در خاطره چشمها مانده بود. هنوز طنين صداي رسول خدا در گوششان مي پيچد: «الحسن و الحسين سيدالشباب اهل الجنه، هذان ابناي و ابنا ابنتي، اللهم اين احبهما و اهب من يحبهما و... و بسياري كلمات ديگر.
همچنين رسول خدا (ص) در چند ماجراي مهم نظير مباهله، بيعت رضوان و... با شركت دادن حسنين جايگاه مهم و الهي آنرا در چشم و دل مردم نشانده بود.
زهرا (س) در چند موضع مهم از موقعيت ويژه حسنين استفاده نموده و همچون رسول خدا (ص) آن دو را به عنوان برترين گواهان و شاهدان به صحنه آورد:
الف: در دعوت هاي شبانه:
زهرا پس از ماجراي سقيفه،  (۴ شب متوالي) شبها دست حسنين (ع) را گرفته و با علي (ع) بر در خانه هاي مهاجر و انصار مي رفت و از آنها در حمايت از علي (ع) ياري مي طلبيد و آنها را به ياد بيعتشان در عقبه و غدير و ديگر سفارش هاي رسول خدا (ص) درحق علي (ع) و درياي فضائل او مي انداخت تا شايد بتواند براي علي (ع) چهل ياور فراهم كند. زيرا از علي (ع) شنيده بود كه اگر چهل يار مي داشتم در خانه نمي نشستم.
ب: هنگامي كه براي آزادكردن علي (ع) به مسجد رفت و بر در مسجد ايستاد و با سخنان جانسوزي آنان را تهديد به نفرين كرد، درحالي كه دست حسنين (ع) در دستانش بود.
ج - در مواقع مختلفي كه قبل از شهادتش برسر قبر پيامبر يا شهداي احد و يا قبرستان بقيع حاضر مي شد و همانگونه كه گفته شد در قالب عزاداري و گريه به افشاگري مي پرداخت.
۸ - مقام ولايي
زهرا (س) در آخرين مرحله نجات علي (ع) از زير تيغ هاي آخته و شمشيرهاي كشيده، چاره اي نديد جز آنكه از مقام عظماي ولايت كبري استفاده نمايد.
پس ازآنكه فاطمه محاصره  گران را به نفرين تهديد كرد و علي (ع) درحال محاصره به سلمان فرمود:«فاطمه را درياب، گويي دوطرف مدينه را مي نگرم كه به لرزه درآمده است .
***
آري مبارزه زهرا (س) با ظالمان هميشگي است. او براي هميشه تاريخ اين سئوال را در ذهن انسان هاي حق جو نهاده است: چرا عزيزترين و محبوب ترين زن در نزد خدا و رسول و همسر و همتاي امام اوصياء و مادر همه اولياء، شبانه و مخفيانه به خاك سپرده شد؟
به راستي كه زهرا (س) فرقان خداست و پيرو راستين خدا و رسول (ص) را از مدعيان دروغين جدا مي سازد. او با حيات و مماتش دفاع از ولايت را به ما آموخت. او به ما فهماند كه جدايي از ولايت ذلت هميشگي است و حمايت از ولي عزت ابدي.
درود و سلام خداوند و ملائكه و همه اولياء خدا بر بانويي كه حقانيت شيعه را به اثبات رساند و به ما آموخت كه رمز حيات و بقاي اسلام ناب محمدي در مقابل همه دشمنان رنگارنگ آن،  تنها و تنها حمايت از مقام ولايت است.
«السـّلام عليها يوم ولدت و يوم استشهدت و يوم تبعث حياً».
* پي نوشتها در دفتر روزنامه موجود است .

گزارش انديشه
گلدزيهر و قرآن پژوهي
010050.jpg
يك محقق علوم قرآني اظهار داشت: كتاب «گلدزيهر»، سرآغاز مطالعات شرق شناسان در خصوص قرآن بوده و همه آثار مستشرقين در زمينه تفسير قرآن، پيرو اين كتاب بوده است.
به گزارش ايلنا، هفتمين جلسه از سلسله نشست هاي قرآن پژوهي مركزتوسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني وزارت ارشاد، به نقد و بررسي كتاب «گرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان» نوشته ايگناس گلدزيهر مستشرق آلماني اختصاص داشت.
بنا به اين گزارش، در اين جلسه، حجت الاسلام «سيدمحمد علي ايازي»، مقدمه نويس كتاب ياد شده در مورد اهميت ترجمه آن گفت: مطالعه در زمينه تفسيرپژوهي و به خصوص قرآن پژوهي نزد شرق شناسان قدمت كمي دارد و اگر بخواهيم براي آن تاريخي قرار دهيم، از حدود يكصد و پنجاه سال قبل، طرح بازگشت به قرآن و تحقيق و پژوهش بر روي آن آغاز شد، تا جايي كه عمده تفسيرهاي ابتكاري توسط خاورشناسان انجام شده است.
وي تصريح كرد: كتاب گلدزيهر زمينه آغاز فعاليت در اين زمينه در ميان مسلمانان و مستشرقان بود و از طرف ديگر، اهميت اين كتاب، مقدم بودن آن بر كارهاي ديگر خاورشناسان است؛ چنانچه آثار نگاشته شده، بعد از او همه از اين كتاب متأثر بوده است. اين نويسنده و محقق حوزه و دانشگاه، به روند شكل گيري رويكرد غربيان به اسلام و قرآن اشاره كرد و گفت: از قرن ۱۶، ترجمه قرآن در غرب رواج يافت و رويكرد اول در جهت برتري جويي غرب و «رديه نويسي» بر قرآن بود؛ زيرا بعد از جنگ هاي صليبي، غرب با تمدن مسلمانان از نزديك آشنا شده و درپي پر كردن خلاهاي خود بود.
ايازي، زمان رويكرد دوم به مسلمانان را از اوائل قرن هجدهم و با آغاز استعمار كشورهاي اسلامي توسط غربيان ناميد و اظهار داشت: هدف غربيان از استعمار مسلمانان تحقير آنان بود، در حالي كه در جريان سوم صرفاً «حقيقت جويي» مطرح بود و مستشرقان در اين راه با مشكلاتي مانند ذهنيت منفي بعد از جنگ هاي صليبي و همچنين عدم آشنايي با زبان عربي رو به رو بودند.
وي خصوصيت بارز كتاب «گرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان» را ايجاد تفرقه بين شيعه و سني دانست و ادامه داد: گلدزيهر با تحريف متون قديم، به زيركي بين شيعه و سني اختلاف قائل شده تا جايي كه اكثر كتابهاي نگاشته شده توسط علماي اهل سنت به كتاب وي اشاره كرده اند.
وي در پايان، ضمن ابراز نگراني از تبعات منفي اين كتاب علي رغم نكات مثبت آن، عنوان كرد: صرفنظر از مزايا و اهميت اين كتاب بايد به شبهات وارده پاسخ گفت؛ بايد كتاب را خوانده و دلايل رد آن را بيان كنيم و با بحث و نقد و بررسي در مقابل آن بايستيم؛ زيرا اين كتاب منشأ بسياري از شبهات منفي در شيعه و سني شده است.
پس از سخنان حجت الاسلام ايازي، «سيدناصرطباطبايي» مترجم كتاب «گرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان» گفت: اين كتاب كه نوشته «ايگناس گلدزيهر» است ابتدا از زبان آلماني به عربي و سپس از عربي به فارسي برگردان شده است.
وي ادامه داد: در اين كتاب بين شيعه و سني به زيركي اختلاف اندازي شده و البته گلدزيهر نيز علي رغم بزرگي نامش در ميان مستشرقان، دچار اشتباهات فاحشي گرديده كه نشان از كمي اطلاعات او دارد.
اين مترجم و پژوهشگر به محتواي كتاب اشاره كرد و گفت: كتاب اطلاعات زيادي در اختيار خواننده قرار مي دهد كه از تحريف قرآن شروع شده و تا سب خلفا ادامه مي يابد.
طباطبايي در انتها خاطر نشان كرد: متن اصلي كتاب شايسته دقت و نظر بيشتري، هم از جانب قرآن پژوهان و هم از جانب عالمان به زبان عربي است؛ زيرا ترجمه از آلماني به انگليسي و سپس عربي، قطعاً  بسياري از واژه ها را جابه جا كرده و به معناي اصلي كتاب آسيب رسانده است.
آنگاه در ادامه اين نشست «محسن معيني»: معاون قرآن و حديث بنياد دايره المعارف اسلامي، ضمن سخناني به بيان نكات ضعف و قوت اين ترجمه پرداخت و گفت: مترجم در ترجمه از زبان عربي به فارسي برداشت آزاد خود از كلمات را ارائه داده و در مقابله كردن الفاظ و جمله ها دقت نظر نداشته است.
وي با اشاره به متن عربي و فارسي صفحات اين كتاب ادامه داد: بعضي قسمت هاي جملات از قلم افتاده و به نقل به مضمون كفايت شده است؛ در حالي كه اين كتاب مي توانست با تعجيل كمتر و تحقيق بيشتر چاپ شود.
معيني در انتها به اشكالات وارده به ويرايش و مقابله اين كتاب اشاره كرد و گفت: نام كتابها و نام اشخاص در پاورقي دچار اشتباهات ويرايشي است و اگر مترجم به متن عربي اكتفا نكرده و متن اصلي آلماني را نيز مدنظر قرار مي داد، اين اشتباهات صورت نمي گرفت.
كتاب «گرايش هاي تفسيري در ميان مسلمانان» نوشته مستشرق آلماني، «ايگناس گلدزيهر»، توسط سيد «ناصر طباطبايي» از متن عربي به فارسي برگردانده شده و ماه گذشته از سوي انتشارات ققنوس روانه بازار كتاب شده است.

ديدگاه
010053.jpg
زهرا (ع) و مراتب ولايت
استاد حوزه و دانشگاه در همايش «بر كرانه كوثر» تصريح كرد: حضرت فاطمه زهرا در سلسله مراتب ولايت هستند و جامع نگري ايشان در انديشه ديني هم از خطبه فدكيه حضرت هويداست.
به گزارش خبرگزاري فارس، عباسعلي عميدزنجاني در همايش «بر كرانه كوثر» در مجتمع فرهنگي بلال سازمان صداوسيما افزود: مرحوم علامه اميني در كتاب فاطمه زهرا از ۴۰ منقبت حضرت ياد مي كند كه يكي از آنها، مشترك بودن ايشان در ولايت با اولياي معصومين است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه حضرت زهرا امام نبودند، اين سئوال پيش مي آيد كه مشترك بودن ايشان در ولايت چه معنايي مي تواند داشته باشد. پاسخ اينجاست كه در خلأ هايي كه امام معصوم آن زمان يعني اميرالمومنين نمي توانست حضور داشته باشد، زهراء عليهاسلام اين خلأ را پر مي كند.
عميدزنجاني گفت: دو ديدگاه در تاريخ راجع به خطبه فدكيه وجود دارد. يكي اين است كه حضرت چنين خطبه اي ايراد نكرده است. معتقدان به اين نظريه مي گويند از شخصي چون حضرت فاطمه شايسته نبوده است كه در جمع مهاجرين و انصار صحبت كرده باشد چراكه نگاه كلان نگر اقتضا مي كند كه وقتي جامعه بر چيزي اتفاق نظر پيدا كرده است، آن حضرت هم مانند حضرت علي بايد سكوت و تحمل مي كردند تا رسالت پيامبر باقي بماند.
وي اضافه كرد: ديدگاه دوم اين است كه اسناد موجود نشان مي دهد كه اين خطبه غيرقابل انكار است كه همين مسأله هم صحيح است اما بايد پرسيد پس چرا حضرت زهرا مانند حضرت علي از نگاه كلان نگر عدول كرده است؟
عميدزنجاني در پاسخ به اين سئوال به روايتي استناد كرد و گفت: پيامبر مي فرمايند من خورشيدم و علي ماه است، فاطمه هم زهره است و حسن و حسين نيز فرقدان هستند. اگر خورشيد را از دست داديد، در تاريكي ها به ماه روي بياوريد و اگر ماه را از دست داديد به زهره و اگر زهره را از دست داديد به فرقدان روي آوريد. لذا در آن جامعه به دلايلي كه امام علي عليه السلام با نگاه كلان نگر مجبور به سكوت بودند، اين حضرت زهرا بود كه توانستند آن خلأ را پر كنند.
وي اظهار داشت: حضرت زينب هم در قيام كربلا همين كار مادر را كرد.
عباسعلي عميدزنجاني ادامه داد: ما امام زن نداريم اما زهرا و زينب را داريم كه در سلسله مراتب ولايي، خلأها را پر مي كنند. پس اين قاعده كلي وجود دارد كه هر كجا حجت به دلايلي حضور نداشت، اين خلأ بايد پر شود و زن و مرد نمي شناسد.
وي با اشاره به خطبه فدكيه گفت: اگر اين خطبه ده سرفصل داشته باشد، يكي از اين سرفصل ها بيان علل احكام توسط حضرت زهراست كه امروزه مي تواند براي توسعه فقه شيعه، مورد توجه فقها قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه و حوزه افزود: فدك داراي رمز و راز زيادي است كه توجه به آن لازم است مثلاً توجه به اين نكته لازم است كه محصولات زمين فدك اصلاً به خانه علي و زهرا نمي آمد، پس دفاع حضرت در اين باره، دفاع از مال نبود.
از طرفي نبايد فراموش كرد كه پيامبر مي دانست كه راه حق و راه حقيقت، هزينه هم دارد و به همين دليل فدك را به فاطمه بخشيد، البته نمي گوييم اقتصاد زيربناست اما گريزي از آن نيست.
گفتني است همايش دو روزه «بر كرانه كوثر» به همت مجتمع فرهنگي بلال و دفتر امور زنان صداوسيما برگزار شد.
افزايش شمار گروندگان به اسلام در روسيه
شمار گروندگان به اسلام در روسيه در حال افزايش است و تنها در يك هفته گذشته ۱۳ تن در اين كشور به اسلام روي آورده اند.
به گزارش خبرگزاري فارس گئورگي امير ماواراف سخنگوي اتحاديه ملي مسلمانان روسيه با ذكر اين آمار به نقل از شوراي مفتيان روسيه از افزايش شمار گروندگان به اسلام در اين كشور خبر مي دهد.
پايگاه اينترنتي اسلام آن لاين چندي پيش گزارش داد: در سال ۲۰۰۳ بيش از ۵۰۰ تن به دين اسلام گرويده اند كه نسبت به سال هاي ۲۰۰۲ (۴۸۷ نفر) و ۲۰۰۱ (۴۳۰ نفر) افزايش نشان مي دهند. ضمناً از اين تعداد ۶۰ درصد از زنان و ۴۰ درصد را مردان تشكيل مي دهند.
ماواراف كه سخنگوي اتحاديه تازه تأسيس مسلمانان روسيه است، مي گويد: ما در نظر داريم تا براي معرفي هر چه بيشتر اسلام به مردم دور تازه اي از فعاليت هاي تبليغي و رسانه اي را آغاز كنيم. وي از ايجاد ارتباط با ديگر تشكل هاي اسلامي فعال در سرتاسر روسيه به عنوان هدف ديگر اين اتحاديه نام مي برد.
در آوريل امسال مسلمانان روسيه نخستين گروه دفاع از حقوق مسلمانان را در اين كشور راه اندازي كردند. هدف اين گروه حمايت از حقوق اقتصادي، سياسي و مذهبي مسلمانان و كمك به تصحيح تصوير نادرستي كه از مسلمانان ارائه مي شود، اعلام شد.
روسيه داراي جمعيت مسلماني بالغ بر ۲۳ ميليون نفر است كه ۱۵ درصد از جمعيت ۱۴۵ ميليوني اين كشور را تشكيل مي دهند. لازم به ذكر است كه در مسكو پايتخت اين كشور حدود ۲ ميليون مسلمان زندگي مي كنند.

انديشه
ادبيات
اقتصاد
ايران
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |