پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۲۴
رعايت نكات ايمني در ورزش
تابستاني لذت بخش
009984.jpg
فصل تابستان، فرصت مناسبي است كه كودكان و نوجوانان فراغت خود را در زمين هاي بازي و گردش هاي دسته جمعي بگذرانند و يا به فعاليت تفريحي مانند دوچرخه سواري و اسكيت بپردازند. متأسفانه به علت رعايت نكردن نكات ايمني و بهداشتي و عدم رعايت استانداردهاي ضروري زمين بازي، طي سه ماه فصل تابستان، بسياري از كودكان و نوجوانان دچار آسيب هاي بدني و صدمات ناشي از تشعشعات خورشيد و نور آفتاب مي شوند. بنابراين آگاهي والدين از صدمات جسماني، استانداردهاي ضروري زمين بازي اصول ايمني، بهداشت و پيشگيري مي تواند تا حدود زيادي از صدمات جسماني فصل تابستان بكاهد.
زمين بازي
ما هميشه در پي فرصت هايي هستيم كه كودكانمان بتوانند در محيط هاي مناسب به فعاليت هاي بدني و بازي بپردازند. از آنجايي كه بازي يكي از ابعاد اجتناب ناپذير دوران كودكي است و محيط بازي مناسب باعث رشد و افزايش مهارت هاي اجتماعي، شناختي و حركتي كودكان مي شود، لذا رعايت نكات ايمني و نظارت و سرپرستي صحيح بر زمين هاي بازي مي توانند آسيب هاي بدني كمتري را متوجه كودكان و نوجوانان كند.
نكات و اصول ايمني زمين هاي بازي
بيش از نيمي از حوادث و صدمات كودكان در زمين هاي بازي ناشي از سقوط و زمين خوردگي است. بنابراين استفاده از سطوح حفاظتي و نرده هاي مناسب در سطح زيرين و اطراف زمين بازي مي تواند در كاهش حوادث مؤثر باشد. لازم به ذكر است زمين هاي آسفالت يا بتوني به علت عدم خاصيت ضربه گيري، مناسب نيستند. براي نرم و قابل استفاده كردن سطح زمين بازي مي توانيد از خاك اره،  تراشه  هاي چوب، كاه، شن و ماسه مناسب استفاده كنيد. علف و چمن نيز چندان مناسب نيستند. براي جلوگيري از سقوط كودكان، بايد در اطراف سكوهايي كه بيش از ۷۵ سانتي متر بالاي سطح زمين قرار گرفته اند، نرده هاي ايمني و حفاظتي نصب كنيد. همچنين لوازم اضافي مانند سطل ها، سبدها و توپ ها را از محوطه زمين بازي كودكان دور كنيد. اطراف و زير سطح زمين بازي جايي كه احتمال سقوط كودكان را مي دهيد، از لوازم و تجهيزات و موانع خالي كنيد.
براي جلوگيري از صدمات تجهيزات و وسايل متحرك، به فواصل مناسب آنها را جدا از يكديگر تهيه كنيد. معمولاً فاصله افقي مناسب بين صندلي هاي متحرك مجاور، حداقل ۶۰ سانتي متر و فاصله مناسب بين صندلي هاي متحرك و سازه هاي زمين بازي حداقل ۷۵ سانتي متر در نظر گرفته شود. نظارت صحيح بر زمين هاي بازي مي تواند از بروز حوادث خطرناك در كودكان جلوگيري كند. بنابراين زمين هاي بازي بايد حداقل سالانه يك بار مورد بازبيني دقيق و بازرسي قرار گيرند.
پيشگيري از خطرات زمين بازي
امكانات و تجهيزاتي را كه فرسوده يا لق شده اند، تعويض كنيد و به برجستگي ها و برآمدگي هاي وسايل و تجهيزات توجه كنيد. وسايل اضافي، پراكنده و غيرضروري مانند پوشال، ريشه و ساقه هاي درختان را از محوطه بازي كودكان دور كنيد. شكاف ها و ترك هاي روي وسايل چوبي و فرسوده، زرنگارهاي روي سطوح فلزي و رنگ آميزي هاي نامناسب را از بين ببريد. وسايل فرسوده و قديمي كه در ساختمان وجود دارد مانند دستگيره درب يا نرده هاي حفاظتي شكسته را بازسازي و تعمير كنيد.
پيشنهاد به والدين
والدين عزيز! همواره زماني كه فرزندان شما از امكانات و تجهيزات زمين بازي استفاده مي كنند، در كنار آنها باشيد بر آنها نظارت كنيد. آنها را از اعمال رفتارهاي غيرايمني و خطرناك مانند هل دادن، كشيدن، شلوغي و ازدحام و استفاده نامناسب و نادرست از وسايل برحذر داريد. اطمينان حاصل كنيد كه فرزندانتان از وسايلي استفاده مي كنند كه با سن آنها مناسب است. محدوده بازي كودكان زير پنج سال را از بقيه كودكان جدا كنيد. هرگز اجازه ندهيد كودكان با گردن بندهاي زينتي، شال گردن، گوشواره و وسايل زينتي يا لباس هايي كه بندهاي بلند و آويزان دارند در زمين بازي حاضر شوند.
دوچرخه سواري
بنابر گزارش سازمان ملي عمليات ايمني كودكان آمريكا، بيش از ۷۰ درصد از كودكان ۵ تا ۱۴ سال تقريباً معادل ۷/۲۷ ميليون نفر از دوچرخه استفاده مي كنند و متأسفانه صدمات سر و گردن عامل اصلي مرگ و مير در تصادفات ناشي از دوچرخه است. از اين رو بهترين راه براي پيشگيري و كاهش صدمات و مرگ و مير، استفاده از كلاه هاي ايمني است و اين در حالي است كه تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد از كلاه ايمني به هنگام دوچرخه سواري استفاده مي كنند.
نكات ايمني
با توجه به اينكه مي توان ۷۵ درصد از مرگ و مير افراد در سوانح و حوادث دوچرخه را تنها با استفاده از كلاه ايمني از بين برد بنابراين آموزش چگونگي استفاده صحيح و نحوه قرار دادن آن بر روي سر بسيار مهم است. از اين رو نبايد به كلاه ايمني تنها به عنوان يك وسيله فرعي يا تفنني نگريست. كلاه ايمني را بايد به درستي روي سر تعبيه نمود به گونه اي كه فرد احساس راحتي كند. نوار بندهاي كلاه بايد قلاب شود و طوري روي سر قرار گيرد كه به جلو، عقب يا طرفين تاب نخورد.
پيشنهاد به والدين
والدين عزيز! براي جلوگيري از خطرات و سوانح دوچرخه سواري، فرزندان خود را با مقررات و قوانين راهنمايي و رانندگي آشنا كنيد و به آنها نشانه هاي ترافيك و تابلوهاي راهنمايي را بياموزيد. حتي المقدور روي فرمان دوچرخه آنان، آينه نصب كنيد. به كودكان خود بياموزيد به هنگام دوچرخه سواري در تاريكي شب يا غروب از پوشش هاي رنگي مناسب استفاده كنند. كودكان زير ۱۰ سال به هنگام دوچرخه سواري بايد در نظارت و مراقبت كامل شما باشند.
اسكيت سواري
اين روزها، كفش هاي چرخ دار اسكيت و تخته اسكيت از جذاب ترين فعاليت هاي تفريحي كودكان و نوجوانان به شمار مي روند. اين سرگرمي نه تنها مفرح و نشاط انگيز است، بلكه موجب تحرك، جنب و جوش و فعاليت هاي بدني نيز مي شود. متأسفانه برخي از كودكان بدون در نظر گرفتن محيط مناسب ويژه اين سرگرمي در معابر و خيابان ها با يكديگر رقابت كرده و به اجراي حركات نمايشي مي پردازند كه متأسفانه بر اثر بي احتياطي موجب بروز صدمات جبران ناپذيري در اعضاي بدن به ويژه در ناحيه مچ دست و پا، بازو، زانو، صورت و قوزك پا مي شود.
نكات ايمني
براي كاهش خطرات و تصادفات اسكيت، از پوشاك مناسب، كلاه ايمني، گارد مچ پا، دست و زانو و پدهاي آرنج استفاده كنيد.
پيشنهاد به والدين
اغلب والدين سؤال مي كنند بهترين سن براي شروع اسكيت چه زماني است؟ به طور كلي كودكان دوره ابتدايي به شرطي كه قدرت بدني، هماهنگي و قدرت تشخيص مناسب داشته باشند، مي توانند از اين وسيله استفاده كنند. پيشنهاد مي شود فرزندانتان براي شروع از كفش هاي چرخ دار اسكيت چهارچرخ استفاده كنند زيرا در هنگام آموزش قابليت كنترل بيشتري دارند.
بهترين مكان براي اسكيت، پيست هاي داخل سالن است كه داراي روشنايي مناسب و سطح صاف مي باشند. پس از اينكه فرزندتان مهارت و كنترل كافي بر روي كفش هاي چرخ دار به دست آورد، مي توانيد چگونگي استفاده از تخته اسكيت را نيز به او بياموزيد.
گردش هاي دسته جمعي (پيك نيك)
فصل تابستان، فرصت مناسبي است كه به اتفاق دوستان و اعضاي خانواده به دامن طبيعت پناه بريد. رعايت برخي از نكات ايمني و بهداشتي سبب مي شوند تا اوقات لذت بخشي را در كنار دوستان خود سپري كنيد. به نوع غذاهايي كه با خود به پيك نيك مي بريد، توجه كنيد. مواد پروتئيني مثل فرآورده هاي لبني، گوشت مرغ، گوشت، ماهي، تخم مرغ، كيك هاي كرم دار و سالاد هاي سرد محيطي مناسب براي فعاليت باكتري هاي مولد بيماري است.
درجه حرارت بالاي ۱۴۰ درجه و يا زير ۴۵ درجه از رشد باكتري ها جلوگيري مي كند. بنابراين غذاهاي گرم را با استفاده از ظروف عايق بندي و غذاهاي سرد را با استفاده از يخدان يا ژل هاي خنك كننده حفظ كنيد. براي جلوگيري از پخش و انتقال باكتري، هميشه دست هاي خود را قبل و پس از تماس با مواد غذايي بشوييد. همه غذاها را به صورت جداگانه بسته بندي كنيد. هيچ غذايي نبايد بيش از دو ساعت بيرون از يخچال نگه داشته شود.
آفتاب زدگي
اكثر كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال، بيش از ۵۰ تا ۸۰ درصد از طول روز را در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند. بنابراين والدين بايد به فرزندان خود نكات ايمني لازم براي جلوگيري از آفتاب سوختگي و گرمازدگي را بياموزند. براي جلوگيري از تشعشعات نور آفتاب استفاده از كلاه هاي لبه پهن، عينك آفتابي و كرم هاي ضد آفتاب توصيه مي شود. تابستان فصلي براي آسودگي خاطر است نه بي احتياطي و سهل انگاري پس با رعايت نكات ايمني مي توانيد از صدمات فرزندانتان پيشگيري كنيد.
دكتر بهرام قديمي

المپيك و حمل و نقل در شهر آتن
009993.jpg
محمود فاضلي
بي شك يكي از موضوعاتي كه باعث نگراني شهروندان شهر چهار ميليوني آتن در جريان برگزاري بيست و هشتمين دوره مسابقات المپيك ۲۰۰۴ آتن از تاريخ ۲۳ مرداد ماه الي ۸ شهريور ۱۳۸۲ خواهد بود، موضوع قرار دادن خطوط ويژه وسائل نقليه عمومي به ورزشكاران و اعضاي كميته المپيك در خيابان هاي اصلي منتهي به استاديوم هاي ورزشي پايتخت است. اجراي اين طرح از ۲۰ ژوئن آغاز مي شود و تقريباً ۱۴ خيابان اصلي شهر آتن را شامل مي شود. در بعضي از خيابان هاي شهر فقط يك باند از جاده متعلق به وسيله نقليه هاي عادي است و شهروندان آتن بر اين اعتقادند كه در طول برگزاري اين مسابقات، اين شهر شاهد مشكلات فراواني در رفت و آمد شهري در طول بازي ها خواهند بود.
انتظار مي رود مهم ترين اقدامي كه مسئولين شهر آتن در جريان مسابقات المپيك به آن مبادرت خواهند كرد كنترل ويژه ترافيك شهري در ماه آگوست ۲۰۰۴ (مرداد ۱۳۸۳) خواهد بود. مركز شهر آتن كه با مشكل ترافيك سنگين روبرو است،  در مركز توجهات ورزشكاران و تماشاچيان المپيكي خواهد بود. وجود ده ها مركز تاريخي و هنري،  موزه ها، فروشگاه ها، بازارهاي سنتي و طبيعت زيبا در پايتخت و چگونگي تردد هزاران توريست و ورزشكار در جريان المپيك ۲۰۰۴ آتن مي تواند يكي از مشكلات جدي اين كشور در جريان برپايي جشن بزرگ المپيك باشد. مقامات يوناني پيش بيني مي كنند برگزاري مسابقات المپيك در سال ۲۰۰۴ و حضور هزاران جهانگرد و تماشاچي از شهرهاي مختلف جهان چهره جديدي به پايتخت خواهد بخشيد و انتظار مي رود به ترتيب شهرهاي آتن، ولوس، تسالونيكي، پاترا، هراكليون (واقع در جزيره كرت) بيشترين بازديد كننده را به خود اختصاص خواهد داد.
طبق اطلاعات موجود كميته سازماندهي بازي هاي المپيك ۲۰۰۴ آتن در دو سال گذشته اقدام مشترك با وزراي حمل و نقل و ارتباطات ، كار ، محيط زيست، نظم عمومي، دفاع و همچنين آژانس هاي حمل و نقل جهت توسعه و عملياتي نمودن طرح هاي مختلف همكاري هايي نموده و با امضاي برخي موافقتنامه ها و امضاي قراردادهاي مربوط به اتوبوسراني، ارائه خدمات با شركت هاي بزرگ خدماتي و قرار دادهاي خدماتي ترانزيتي با مقاطعه كاران حمل و نقل شهري، اقدامات مناسبي در اين زمينه انجام داده است. اخيراً نيز طي تصميم وزراي دفاع، حمل و نقل و نيروي زميني ارتش يونان جداي از مسئوليت  هاي خود در زمينه دفاع و حفاظت از تاسيسات المپيك ، اسكورت هاي هيأت هاي المپيك، مي بايستي خطوط ترن ها و قطارهاي شهري را نيز كنترل كنند. شبكه قطارها در حدود ۲۵۰۰ كيلومتر بوده و ۱۵۰ ايستگاه خواهد داشت. گفته مي شود اگر اين شبكه بخواهد پوشش پيدا نمايد نياز به بيست هزار نيروي ارتش مي باشد و اين در شرايطي است كه نيروي زميني در يونان ۸۰ هزار پرسنل دارد.
گفته مي شود مسير ترامواي مركز شهر آتن نيز در دوران بازي هاي المپيك عمدتاً نقش دكوراسيون دارد و فعاليت زيادي نخواهد داشت چرا كه با توجه به بازگشايي آن در اوائل ماه ژولاي اين احتمال وجود دارد كه به دليل مسابقات دو ماراتن و دوچرخه سواري در شهر، فعاليت قابل توجهي نداشته باشد و يا به دليل برگزاري مراسم هاي مختلفي در مركز شهر به دلايل امنيتي از حركت تراموا در شهر جلوگيري شود. براي شهر آتن دو فاز براي سيستم تراموا پيش بيني گرديده است. اين پروژه ۶/۲۳ كيلومتر خواهد بود و ناحيه ساحلي منطقه گليفادا را به منطقه نئوفاليرو در آتن و سپس با مركز شهر آتن مرتبط خواهد ساخت. در هر دو فاز ۵ ايستگاه با طول ۶/۴۱ كيلومتر پيش بيني گرديده است.
طبق پيش بيني هاي به عمل آمده در طول برگزاري المپيك روزانه ۱۶ هزار نفر از جمله ورزشكاران، خبرنگاران، داوران، مقامات و تماشاچيان در سطح شهر آتن جابجا مي شوند. اين جابجايي توسط ۱۴۰۰ اتوبوس، ۲۹۸۰ اتومبيل سواري و ۱۴ هزار كارمند و نيروي كمكي انجام مي شود و وسائل نقليه شهري اعم از اتوبوس هاي عادي، برقي،  مترو، تراموا، خط قطارهاي حومه شهري در طول بازي هاي المپيك اين وظيفه را برعهده خواهند داشت. بي ترديد يكي از موفقيت هاي دولت سابق سوسياليست يونان در پنج سال گذشته راه اندازي خطوط متروي آتن بوده است. خطوط كنوني مترو با ظرفيت ۴۵۰ هزار نفر مسافر روزانه و كل سيستم ريلي با ۸۰۰ هزار نفر روزانه فعاليت مي كنند. اين رقم تا سال ۲۰۰۴ و در طول برگزاري المپيك به ۶۵۰ هزار نفر در روز افزايش مي يابد.از سوي ديگر اتوبوس هاي مخصوص بازي هاي المپيك كه در مراكز اصلي شهر مستقر مي باشند با خطوط اكسپرس مردم را به اماكن و ورزشگاه ها خواهند رساند. طرح ويژه حمل و نقل بازي هاي المپيك در آتن از ۲۰ ژولاي آغاز و تا پايان ۳۱ اوت ادامه خواهد يافت. در روزهاي اخير برنامه هاي اطلاع رساني اعم از تبليغات تلويزيوني و پيام هاي راديويي، مردم آتن و چهار شهري كه مسابقات المپيك در آن برگزار مي شود را از نحوه استفاده وسائل نقليه و مقررات جديد رفت و آمد شهري مطلع خواهد ساخت و كنترل حمل و نقل المپيك از سوي مركز عمليات مديريت پليس استان آتن انجام مي گيرد.
رئيس كميته المپيك يونان در زمينه برنامه هاي اين كميته براي حمل و نقل معتقد است: «در ماه اوت شهر آتن هيچ شباهتي به تصوير امروز خود ندارد و سعي ما اين است كه كمترين مشكل را در زندگي روزمره مردم پايتخت ايجاد كنيم.» به گفته آقاي Liapis وزير راه و ترابري يونان مطابق برنامه ريزي انجام شده پروژه ترامواي شهري و قطارهاي حومه شهري در ماه ژولاي به اتمام خواهد رسيد و اولين تست آن از ماه ديگر آغاز خواهد شد.
اقدامات انجام گرفته درحالي است كه به ادعاي مؤسسه نظرسنجي ALKO به عنوان يكي از معتبرترين مؤسسات نظرسنجي اين كشور، ۷/۵۰ درصد مردم يونان معتقدند در طول بازي هاي المپيك در خانه هاي خود باقي مانده و اين بازي ها را از طريق شبكه هاي تلويزيوني دنبال خواهند كرد. ۳/۳۱ درصد مردم نيز از نزديك و با حضور در ميادين ورزشي بازي هاي المپيك را دنبال مي نمايند و ۶/۱۲ درصد نيز در مراسم هاي ويژه المپيك حضور مستقيم خواهند داشت.

كوهنوردان شاهد در راه فتح قله آلبروس روسيه
009987.jpg
سومين اردوي تيم كوهنوردي فرزندان معظم شاهد كشور با موفقيت كامل برگزار شد و با انتخاب تيم منتخب فرزندان شاهد كشور، اين تيم ديروز براي فتح قله آلبروس به روسيه اعزام شد.
از سوي هيأت كوهنوردي تربيت بدني بنياد شهيد انقلاب اسلامي و با همكاري فدراسيون كوهنوردي جمهوري اسلامي ايران ۱۲ نفر از كوهنوردان زبده فرزندان شاهد كشور طي روزهاي ۳۰/۲/۸۳ لغايت ۲/۳/۸۳ صعودي به قله دماوند داشتند كه از بين افراد فوق از سوي نمايندگان فدراسيون كوهنوردي ۶ نفر جهت صعود به قله آلبروس انتخاب شدند.
تيم اعزامي به قله آلبروس روسيه بدين شرح مي باشد: احمد مرتضايي (همدان)، محمدرضا قرائي (همدان)، محسن صالحي (همدان)، رضا مسافر يادگار (آذربايجان غربي)، محمدرضا مناسب فام (آذربايجان شرقي)، ابوذر بيات (خراسان)
مربي: رضا كفاش
سرپرست: حجت الاسلام حسين معصومي (خراسان)
سرپرست كاروان: حسن لطفي (رئيس هيأت كوهنوردي بنياد شهيد)

خبرها و نگاه ها
فوتبال آماتور يا حرفه اي؟
معراج مژده ـ باشگاه ها و تيمهاي فوتبال امروزه با هزينه هاي روزافزون رو به رو هستند و حتي درآمد مسابقات قادر نيست يك درصد از هزينه هاي انجام شده را تأمين كند.
در واقع باشگاه هاي بزرگ از طريق درآمد حاصل از تبليغات زنده اند و تعدادي ديگر از طريق ترانسفر بازيكن درصدي از هزينه هاي خود را تأمين مي كنند.
نمونه  بارز اين باشگاه ها آژاكس از هلند است كه با توسعه  مدارس فوتبال، نيروها و استعدادهاي نوجوان را جذب و پس از پرورش آنها زير نظر بهترين مربيان پايه در سنين مختلف به بازار جهان فوتبال عرضه مي دارد.
در فوتبال حرفه اي اين امر به عنوان يك كار پسنديده و درخور توجه، سازنده، ورزشي و انساني و در ضمن تجاري شناخته شده است.
باشگاه آژاكس براي آنكه به حيات خود ادامه دهد راهي جز اين ندارد و ديگر باشگاه ها نيز چنين سرنوشتي دارند، يعني راه خود را انتخاب كرده اند و عيارهاي فوتبال حرفه اي را پذيرفته اند.
فوتبال ما نيز حرفه اي است، اما براي رسيدن به نقطه اوج هنوز راه زيادي در پيش دارد.
استقلال و پرسپوليس به عنوان دو نماد و سمبل فوتبال ايران متأسفانه هنوز نمي توانند به درستي نفس بكشند.
فشارهاي اقتصادي و هزينه هاي سرسام آور كه اين دو تيم بر مديران آن تحميل مي كنند، گاهي آنچنان عرصه را به آنان تنگ مي كند كه حتي عطاي كار را به لقايش مي بخشند! به راستي چرا بايد باشگاه هاي فوتبال ما اين گونه در زير فشارهاي اقتصادي سر خم كنند؟! ايراد كار كجاست؟!  آيا باشگاه هاي ورزشي بايد توسط افراد ورزشي صرف اداره شوند و يا اين چرخ به دست مردان اقتصادي و صنعتي به حركت درآيد؟تصويب قانون بند چ تبصره ماده ۷، هر چند تا حدودي دست شركتها و موسسات دولتي را براي كمك به باشگاه ها باز كرده است اما بايد ديد كه با وجود اين قانون مديران ما مي توانند از فرصت ايجاد شده نهايت استفاده را ببرند و يا اين كه بازهم... !؟
دبير ستاد بند چ تبصره ماده ۷ معتقد است كه باشگاه هاي ورزشي خصوصا فوتبال بايد توسط مديران اقتصادي اداره شود چرا كه اين افراد با تفكرات صنعتي و اقتصادي خود مي توانند درآمدهاي بسياري را براي باشگاه فراهم كنند.
وي در اين خصوص مي افزايد: «مديران ورزشي باشگاه ها به دليل آشنا نبودن به مسايل اقتصادي نمي توانند در جهت تأمين هزينه ها و درآمدزايي مناسب نقش خاصي را ايفاء كنند. اين گونه افراد در چهارچوبي تعريف شده بايد به مديريت ورزشي خود بپردازند. همان طور كه يك مدير اقتصادي باشگاه بايد به فكر درآمدزايي و تأمين هزينه هاي باشگاه باشد و مسائل فني را به مديران ورزشي واگذار كند.»
محمدرضا يزداني خرم به ايسنا مي گويد: «ما در قانون بند چ تبصره ماده ۷، دست تمام مديران موسسات دولتي را باز گذاشته ايم تا به هر طريق ممكن و با هر عنواني به ورزش كمك كنند، اما در صورت نبود تفكر اقتصادي در بين مديران همين دو باشگاه پرسپوليس و استقلال، باز هم شاهد خواهيم بود كه اين دو باشگاه مطرح همچنان با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي كنند.»
وي با اعلام اين كه باشگاه استقلال تاكنون فعاليت نسبتا خوبي را در جذب برخي اسپانسرهاي مالي انجام داده است گفت: «استقلال تاكنون فراتر از پرسپوليس عمل كرده و چند اسپانسر دولتي را نيز جذب كرده است. به هر حال اميدواريم پس از ثبات مديريتي در باشگاه پرسپوليس در اين باشگاه نيز شاهد حركتهاي اين چنيني باشيم.»
باشگاه ها فقط نبايد از موسسات دولتي تأمين شوند.
اگر فوتبال ما حرفه اي باشد به دست آوردن درآمد نيز آسان مي گردد، اما زماني كه فوتبال بين وضعيت حرفه اي و آماتور (چه به لحاظ درآمدزايي) سرگردان باشد، تبعات آن نيز، هم متوجه باشگاه ها و قهرمانان خواهد شد و هم متوجه علاقمندان و دوستاران فوتبال.
گزارش هيأت اعزامي به آتن
هيأت اعزامي ايران  كه  براي  هماهنگي هاي  لازم  به منظور اعزام  كـــــاروان ورزشي  كشورمان  به  آتن  سفر كرده بود، گزارش  عملكرد خود را در اين  سفـــــر منتشر كرد. طبق  گفته  مسئولين  برگزاري  كليه  تاسيسات  تا ۴۰ روز مانده  به  بازي ها آماده  شده  و قابل  بهره برداري  خواهد بود

سايه روشن ورزش
قهرمان تازه پرتغال ريكاردو دروازه بان پنالتي زن
مريم دري منش: قبل از نواخته شدن پنالتي آخر، ريكاردو دروازه بان ۲۸ ساله پرتغال، دستكش هايش را درآورد. كاري غيرمتعارف كه البته به او كمك كرد: دروازه بان اسپورتينگ ليسبن آن پنالتي را مهار كرد و خودش پنالتي
009990.jpg
آخر را زد و تمام پرتغال فراموش كرد كه ده روز پيش در آرزوي بازگشت ويتوربايا دروازه بان محبوب خود بود. حالا قهرمان جديدي ظهور كرده است:
***
* وقتي پنالتي سرنوشت ساز را زديد، چه احساسي داشتيد؟
- خيلي زيبا بود. فوق العاده خوشحال شدم. ما در نيمه نهايي هستيم.
* شما به طرزي غيرقابل تصور آرام به نظر مي رسيديد. اما درطول بازي اين طور نبوديد. چه اتفاقي افتاد؟
- هر كس براي ورود به ميدان حالت و شرايط خاص خودش را دارد. من هميشه بايد احساسات و قدرتم را بروز بدهم. اين گونه بهتر مي توانم با شرايط بازي كنار بيايم.
* آن موقع نونو والنته به سمت نقطه پنالتي مي رفت تا آخرين پنالتي را بزند. بعد شما توپ را گرفتيد. آيا با اسكولاري در مورد آن صحبت كرده بوديد؟
- من گفته بودم كه خيلي دلم مي خواهد يك پنالتي بزنم. اسكولاري و اوزه بيو موافق بودند و جواب دادند:  پس پنالتي آخر را بزن.
* اما براي چنين كاري احتياج به شهامت فوق العاده زيادي است.
- فوق العاده زياد كه نه. چون هر كس كه يك پنالتي مي زند، همان مسئوليت را دارد. در موقعيتهاي سرنوشت ساز زندگي مان هم، پذيرش مسئوليت خيلي مهم است. من مطمئن بودم كه در زدن پنالتي موفق مي شوم.
* چرا قبل از نواخته شدن پنالتي آخر، دستكشهايتان را درآوريد؟
- من شخصاً نياز به چيزي دارم كه انگيزه ضروري را به من بدهد. به علاوه مجبور بودم خودم را براي گرفتن توپي كه از زمين چمن ناهموار مي آمد آماده كنم. براي اين كار نياز داشتم كه در نوك انگشتانم حس داشته باشم.
* وقتي پنالتي داريوژ واسل را گرفتيد، مي دانستيد كه آن را به كدام طرف مي زند؟
- ما پنالتي زدن انگليسي  ها را با ويديو ديده بوديم. بنابراين مي دانستم كه به طور معمول او چگونه پنالتي اش را مي زند. اما در بازي طور ديگري است. پس احتمالاً حالا به سمت ديگر دروازه مي زند. اين برمي گردد به درك و برداشت تو، كه به كدام جهت جهش برداري.
نگاهي به شروط هيتسفلد براي قبول مربيگري تيم ملي فوتبال آلمان
اوتمار هيتسفلد مربي  سابق  تيم  اف . ث . بايرن  مونيخ  كه  پس  از
009996.jpg
استعفاي رودي  فولر، مربيگري  تيم  ملي  فوتبال  آلمان  را براي  خود يك  افتخار قلمدادكرد هم اكنون  قبول  اين  پست  را با تعيين  شروطي  به  تاخير مي اندازد.
هيتسفلد در هفته  گذشته  طي  اظهارات  متعدد، مشورت  با همسر خود، قبــــول ميشائيل  هنكه  به  عنوان  كمك  مربي  تيم  ملي  فوتبال  آلمان  و مذاكره  پيرامون مبلغ  قرارداد را شروط خود براي  قبول  احتمالي  پست  مربيگري  تيم  آلمـــــان قلمداد كرد.
هيتسفلد با اين  سخنان  خود كه  احتمال  قبول  مربيگري  تيم  آلمان  را كمتراز ۵۰ درصد پيش  بيني  كرده  عملا فدراسيون  فوتبال  آلمان ، صاحب  نظران  و دست اندركاران  فوتبال  اين  كشور كه  وي  را بهترين  نامزد مي دانند در برابر يك مشكل  جدي  قرار داده  است .
هيتسفلد خانواده  خود را دليل  عدم  پاسخ  مثبت  سريع  خواند و اعلام  كرد كه هر چند براي  افكارعمومي آلمان  غيرقابل  درك  است  كه  من  قبل  از مسابقات  جام جهاني  فوتبال  در اين  كشور نسبت  به  قبول  مربيگري  تيم  آلمان  جانب  احتياط راگرفته ام  اما خانواده ام  براي  من  بسيار بسيار مهم  است .
هيتسفلد قبول  مربيگري  تيم  آلمان  را به  نظر مثبت  همسر خود منوط كرده  واعلام  داشت  كه  بايد با همسرش  در اين  رابطه  صحبت  كند.
از سوي  ديگر هيتسفلد خواستار آن است  كه  در صورت  قبول  پست  مربيگري  تيم آلمان ، ميشائيل  هنكه  كه  ساليان  متمادي  با وي  همكاري  داشته  از اين  پس نيز كمك  مربي  هيتسفلد در تيم  ملي  فوتبال  آلمان  باشد.
هيتسفلد همچنين  خواستار آن است  كه  پيرامون  مدت  زمان  قرارداد وبرنامه هاي  آتي  تيم  ملي  فوتبال  بحث  و مذاكره  شود.
اين  در حالي  است  كه  هيتسفلد اولين  گزينه  فدراسيون  فوتبال  آلمان  براي جانشيني  فولر است  و گرهارد ماير فورفلدر رئيس  فدراسيون  نيز با وي  دراين  خصوص  تماس هايي  گرفته  است .

ورزش
ادبيات
اقتصاد
انديشه
ايران
زندگي
سياست
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |