پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۲۴
گزارش تاريخي از معافيت مالياتي ناشران
ولي افتاد مشكلها
بابك فروزنده
010071.jpg

اين روزها با سررسيد حسابهاي سود و زيان مصادف است و اهالي نشر نيز بايد اظهارنامه هاي مالياتي خود را به سازمان مالياتها و يا مميزان مالياتي ارائه كنند. برابر قانوني كه از تصويب مجلس پنجم گذشت و اصلاحيه اي هم در مجالس بعدي داشت و در نهايت توافقنامه ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان امور مالياتها، ناشران و كتابفروشان از معافيت برخوردارند. در حالي كه هم اكنون مجريان اين قانون با نشان دادن دستورالعمل منتشرشده و تأكيد بر اينكه نامي از كتابفروشي نيامده است، از كتابفروشان ماليات كسر مي كنند. گزارش زير نگاهي تاريخي دارد به روند تصويب اين قانون تا به امروز كه مي خوانيد:
آغاز ماجرا
بهار سال ۱۳۷۸ بود و در آغاز سال پاياني مجلس پنجم كه اصل لايحه معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه يك بار با حضور نمايندگان اين اتحاديه در كميسيون فرهنگي مجلس پنجم بررسي و تصويب شد و در پي آن در جلسه مشترك دو كميسيون اقتصادي و فرهنگي مجلس پنجم نيز كه با حضور وزير محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي وقت آن وزارتخانه و نمايندگاني از تشكل هاي ناشران كشور- از جمله اين اتحاديه- تشكيل شده بود به تصويب مجدد رسيد. نزديك يك سال زمان طلب مي كرد تا اين قانون در صحن علني طرح شود. در نهايت، به دنبال مكاتبات به عمل آمده از سوي اتحاديه با رئيس مجلس پنجم و قولي كه ايشان داده بودند، كليات لايحه در آخرين جلسه مجلس پنجم- ارديبهشت سال ۱۳۷۹ - در صحن مجلس طرح و به تصويب رسيد.
دو كلمه اضافه مي شود!
پس از تشكيل مجلس ششم و براساس آيين نامه هاي داخلي مجلس، لايحه مذكور مجدداً  به كميسيون اقتصادي، كميسيون اصلي و نيز كميسيون فرهنگي- كميسيون فرعي- مجلس ششم ارجاع داده شد.
در جلسه اي با حضور نمايندگان اين اتحاديه در كميسيون فرهنگي پس از بحث هاي زيادي به پيشنهاد يكي از آقايان نماينده، كلمه مطبوعات و نيز اهل قلم نيز به اين لايحه اضافه شد و كليات آن به تصويب كميسيون فرهنگي رسيد و در جلسه اي كه متعاقب آن با اعضاي محترم كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل شد با وجود توضيحات مبسوط اتحاديه و نيز نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كميسيون از گرفتن رأي براي تصويب لايحه در همان جلسه خودداري و اين كار را به بعد موكول كرد.
رد لايحه
پس از چندي كه لايحه در صحن مجلس طرح شد، مشخص شد كه كميسيون اقتصادي لايحه را رد كرده است و مخبر اين كميسيون در نطقي دلايل رد لايحه را بيان نمود كه مهمترين آن در دست تدوين بودن قانون جديد ماليات ها بود. در آن جلسه به دنبال دفاع تني چند از اعضاي كميسيون فرهنگي و نماينده دولت از اين لايحه برخلاف معمول كه نظر كميسيون اصلي توسط نمايندگان مجلس پذيرفته مي شود، نمايندگان برخلاف نظر كميسيون اقتصادي به اين لايحه رأي مثبت دادند.
پس از تأييد لايحه توسط شوراي نگهبان، رئيس مجلس نامه اي در مورخه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۰ به رئيس جمهور، اين لايحه را به دولت ابلاغ و متعاقب آن رئيس جمهوري طي نامه اي آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت اجرا ابلاغ نمود. جالب توجه اين كه رئيس جمهور نيز- همچون رئيس مجلس- در اين ابلاغيه و ارسال آن به وزارتخانه از «قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات» نام برد.
ابلاغ اين لايحه يك توفيق بزرگ براي اهالي نشر و وزارت ارشاد بود، به همين جهت احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه اين ابلاغيه رئيس جمهور نوشت: «جناب آقاي رمضانپور، (معاون فرهنگي وقت)، جناب آقاي ايرجي(معاون طرح و برنامه)، مبارك است از همه عزيزاني كه براي اين مهم زحمت كشيده اند (يك كلمه خوانده نشد) انجمن ها و اتحاديه ناشران قم و تهران و ساير شهرستان ها و جناب آقاي صيادي صميمانه تشكر مي كنم. همكاري نزديك بين معاونت و ناشران كشور در اين مورد مثال زدني است كه اميد است همچنان تداوم داشته، زمينه حل مشكلات ديگر نيز فراهم آيد.»
در راستاي شركت فعال اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در مذاكرات طولاني مدت بيست و سه ماهه مربوط به تصويب اين لايحه، يكي دور روز پيش از تصويب آن، اتحاديه طي نامه اي كه براي تمامي ۲۹۰ نماينده مجلس ششم فرستاد، ضرورت تصويب اين لايحه را متذكر شد كه در نهايت همه اين تلاش ها منجر به تصويب لايحه گرديد.
اصل لايحه مصوبه مندرج در نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور به اين شرح مي باشد: «ماده واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون ناشران و فروشندگان كتاب و مطبوعات، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند و همچنين نويسندگان، مترجمان، ويراستاران، گرافيست ها و ساير پديدآورندگان آثار فرهنگي مكتوب از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع فعاليت هاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف مي باشند.» و در پي آن دو تبصره نيز آمده است.
فروش كتاب و كتاب فروش و اراده هاي مخفي!
جالب توجه اين كه در تمامي مراحل تصويب اين قانون و نيز در خود ماده واحده مصوبه، صحبت از معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان و اصلاً  اين لايحه به همين نام نيز معروف شده بود و سخن از ناشران تنها نبود. تنها اشكال اين مصوبه قيد كلمه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد كتابفروشان بود كه در جلسه اي كه هيأت مديره اتحاديه در ارديبهشت ۸۰ در نمايشگاه كتاب تهران با مسجد جامعي داشت وي قول داد كه با تفويض اختيار به اتحاديه در مورد كتابفروشان و مبنا قرار دادن جواز كسب اين مشكل را حل كند. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه پس از چندي در مرحله تدوين قانون جديد ماليات ها و در بخش مربوط به معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان كه با همكاري كميسيون اقتصادي مجلس ششم و سازمان مالياتي كشور انجام مي شد، _ اتحاديه در اين مرحله از گفت وگوها بالكل كنار گذاشته شده بود- به جاي آن كه ماده واحده فوق را عيناً در جاي خود يعني بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون جديد مالياتها قرار دهند، قرار شده است در آن تغييراتي داده شود كه به دنبال اين آگاهي اتحاديه در تاريخ (۱۴ آذر ۸۰) طي مكاتباتي با عيسي شهسوار خجسته رياست سازمان مالياتي كشور، مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، كروبي رياست مجلس ششم و خاتمي رياست محترم جمهوري، نسبت به وجود اراده اي مبتني بر تغيير ماده واحده و ابتر نمودن آن هشدار داد كه متأسفانه با وجود اين هشدارها سرانجام اين ماده واحده كه اين همه بر روي كلمه به كلمه آن كار شده و سه بار در صحن مجلس از تصويب نمايندگان گذشته بود بدون وجود كمترين ضرورتي تغيير شكل داده و با حذف كلمه فروشندگان كتاب شكل كلي و قابل تفسيري پيدا كرده و در زمستان سال ۸۰ به عنوان بخشي از قانون جديد مالياتها به تصويب مجلس رسيد.
اعتراضات شروع مي شود
پس از آن بود كه اعتراضات به حذف كلمه كتابفروشان در قانون جديد شروع شد. به خصوص كه در همين مدت مميزان دارايي، به هيچ وجه در اين رابطه حاضر به شنيدن هيچ كلامي نبودند و به استناد قانون به كار دريافت ماليات از كتابفروشان ادامه دادند تا اين كه به دنبال پي گيري هاي اين اتحاديه سرانجام در تابستان سال ۸۲ جلسه اي با حضور خجسته رئيس سازمان مالياتي كشور، ايرجي و صيادي نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پورنجاتي و شعردوست اعضاي كميسيون فرهنگي و نيز چند تن از اعضاي هيأت مديره اين اتحاديه جهت بررسي مشكلات پيش آمده در كميسيون فرهنگي مجلس ششم تشكيل شد؛ در اين جلسه و به دنبال اعتراض شديد نمايندگان اتحاديه به دوباره كاري سازمان مالياتي كشور و حذف كلمه فروشندگان كتاب، خجسته در دفاع از عملكرد خود گفت كه حذف كلمه كتابفروشان به پيشنهاد و اصرار يك  ناشر كه نمايندگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را داشت اتفاق افتاد و گفت كه اين فرد معتقد بود كه كتابفروشي يك كار فرهنگي نيست و يك كار صرفاً تجاري است. بلافاصله و در همان جلسه آقايان ايرجي و صيادي از وجود چنين نماينده اي از طرف وزارتخانه متبوع خود ابراز بي اطلاعي كردند و گفتند كه اصلاً  از چنين چيزي خبري ندارند. با توجه به اين كه به نظر نمي رسيد سندي هم دال بر نمايندگي اين  ناشر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا  آقاي وزير براي شركت در جلسات تدوين قانون ماليات ها وجود داشته باشد. لذا فضاي جلسه به سمتي رفت كه نماينده سازمان مالياتها مجبور به عقب نشيني شود. لذا در اين جلسه و به دنبال تهديد پورنجاتي و ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس كه اگر خجسته و همكاران ايشان نسبت به معافيت مالياتي كتابفروشان مقاومت كنند، آنها در اسرع وقت متممي را به مجلس ارائه داده و تمام زواياي كار را روشن خواهند كرد و قول بررسي مجدد امر توسط خجسته، به پايان رسيد.
تابستان ادامه ماجرا
در جلسه اي كه در همان تابستان و به دنبال جلسه فوق در دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با حضور اعضاي هيئت مديره اتحاديه و تعاوني تشكيل شد و به دنبال اعتراض به وزير كه چرا به جاي پي گيري امري به اين مهمي از طريق تشكل ها- براساس روال گذشته- اين بانوي  ناشر را به عنوان نماينده خود معرفي كردند، ايشان به صراحت وجود چنين نماينده اي را تكذيب كردند، اين مطلب- تكذيب نمايندگي اين  ناشر- در همان زمان در جلسه مشتركي با حضور رمضان پور معاونت محترم فرهنگي وقت، نمايندگان اتحاديه و تعاوني و مسئولان سازمان مالياتي كشور به دنبال بيان اين مطلب از سوي مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي كه نام كتابفروشان به درخواست آن ناشر به نمايندگي از طرف مسجد جامعي- يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- صورت گرفته، توسط رمضان پور تكرار شد و ايشان هم گفتند كه اين فرد هيچ نمايندگي از طرف هيچ مقامي در ارشاد براي شركت در جلسات تدوين قانون جديد ماليات ها نداشته است. در هر صورت كاري بود كه اتفاق افتاده بود و ظاهراً- براساس گفته خجسته و چند تن از كارشناسان سازمان مالياتي كشور- به پيشنهاد كسي كه گمان مي رفت نماينده وزارت ارشاد است كلمه فروشندگان كتاب از بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون جديد ماليات ها به عنوان نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حذف شد. يعني انگار وزارتخانه اي كه دو سال و اندي پيش متن لايحه معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان را تهيه و از تصويب هيئت دولت و مجلس محترم گذرانده بود در اين فاصله تغيير عقيده داده و مايل به حذف كلمه كتابفروشان گرديده بود!!
در حقيقت تمام ماليات هايي كه از اول سال ۱۳۸۱ كتابفروشان سراسر كشور پرداختند. يا مجبورند بپردازند براساس نظر شخصي و خواست اين  ناشر بوده است كه به هر دليلي در جلسات تنظيم قانون جديد مالياتي در مجلس شوراي اسلامي شركت داشته است.
نقد دستورالعمل
010074.jpg

اما ماجرا به اين مرحله ختم نشد. به دنبال ماه ها گفت وگوي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با سازمان مالياتي كشور و مقاومت هايي كه در اين سازمان وجود داشت- نمايندگان اتحاديه هم مكاتبات متعددي را با وزير اقتصاد و دارايي انجام دادند و ملاقات هايي نيز با معاون وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه در اين باره داشتند- در پايان توافقنامه اي به امضاي طرفين رسيد كه به نظر كارشناسان ايرادات مهم زير به آن وارد است:
عدم صراحت در بردن نام كتابفروشان. مميزان همچنان به دريافت ماليات از كتابفروشان ادامه مي دهند و بخشي از استدلال آنها اين است كه اولاً مقصود از فروش كتاب، فروش كتاب توسط خود ناشران است نه كتابفروشان. ثانياً كتابفروشان مجوز فعاليت وزارتخانه مربوطه- ارشاد اسلامي- را ندارند. بنابراين نمي توانند از اين معافيت استفاده كنند.
رفع ابهام
در پاسخ خبرنگار و چگونگي رفع اين ابهام ايرجي معاونت طرح وبرنامه وزارت ارشاد مي گويد : «درباره فروشندگان كتاب ها از ابتدا ما بحث هاي زيادي با سازمان مالياتي كشور داشته ايم تا اين رسته را هم به معافان ماليات اضافه كنيم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا سال هاي قبل از ۷۰ براي كتابفروشان نيز مجوز صادر مي كرد. بعدها طبق قراردادي بنا بر آن شد كه اتحاديه خود پروانه كتابفروشي در تهران و ديگر استان ها را صادر نمايد. اما سازمان مالياتي كشور الان شرط كرده كه اين رسته نيز بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز بگيرند. به نظر مي رسد ما الان بايد شروع به دادن مجوز به تمام كتابفروشان كنيم تا از معافيت استفاده كنند.» اتحاديه ناشران نقدي بر اين بخش از گفت وگو وارد دانست،« در اين گفته اشتباهي رخ داده است. اولاً صدور پروانه فعاليت براي كتابفروشان و ناشران از چهل و پنج سال پيش تا اواخر دهه شصت با اتحاديه ها بوده است و در آن سال وزارت ارشاد اعلام نمود كه ناشران بايستي از ارشاد پروانه فعاليت دريافت كنند و اتحاديه مجاز به دادن پروانه فعاليت، تنها به كتابفروشان شد. ثانياً راه حل قضيه در شرايطي كه ما به صدور پروانه نشر- حتي- از طرف ارشاد اعتراض داريم و آن را حق مسلم اتحاديه ها مي  دانيم، اين نيست كه آن وزارتخانه برخلاف سياست كاهش تصدي گري دولت و سياست هاي چندين سال گذشته وزارت ارشاد و تفويض كار صنف به خود صنف كار تازه اي براي خود درست كند ».
متممي به مجلس هفتم يا...
اين اتحاديه در ادامه آورده است: «به گمان ما راه حل مسئله چندان پيچيده نيست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اگر توانست به مسئولان جديد سازمان مالياتي كشور بقبولاند اشتباه گذشته را جبران كرده و با وضوح تمام و بدون هيچ گونه اما و اگري بپذيرند كه كتابفروشان هم از پرداخت ماليات معاف هستند و پروانه كسب- كه براساس قانون مصوب مجلس توسط اتحاديه ها صادر مي شود- مبناي اين مجوز معافيت مالياتي باشد كه چه بهتر؛ در غير اين صورت مي توان با ارائه متممي براي بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات ها به سرعت نسبت به تصويب آن در هيات دولت و مجلس اقدام كرد. در اين لايحه بايستي دو مطلب به صراحت آمده باشد: الف- بند «ل» ماده ۱۳۹ شامل كتابفروشان سراسر كشور مي شود. ب- داشتن مجوز فعاليت از يكي از اتحاديه هاي سراسر كشور به منزله پذيرش اين معافيت از سوي مميزان دارايي باشد. اگر اين امر تحقق نيابد همچنان سال ها خواهد گذشت و ما شاهد پرداخت ماليات توسط همكاران كتابفروش خود خواهيم بود. كما اين كه امسال نيز با وجود امضاي اين توافقنامه همچنان مميزان محترم مالياتي بر دريافت ماليات از كتابفروشان به دليل وجود ابهامات فوق الذكر در قانون پافشاري مي كنند. اما بخشي ديگر از ماجراي معافيت به پر كردن اظهارنامه از سوي اشخاص حقيقي بازمي گشت، معاونت طرح و برنامه ارشاد در گفت وگويي گفته بود: «به دليل رسالت فرهنگ سازي كه بر دوش ماست و براي اشاعه فرهنگ مالياتي در كشور، همه ما بايد خودمان را ملزم كنيم كه پرونده مالياتي داشته باشيم.» در مقابل كارشناسان و ناشران معتقدند، بهتر است امر اشاعه فرهنگ مالياتي را به سازمان هاي ذيربط واگذار و تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين نمايندگان صنف اين باشد كه حتي الامكان و در كوتاه ترين زمان ممكن و نيز بدون صرف وقت و هزينه فراوان معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان، بعد از گذشت حدود پنج سال تحقق پيدا كند. امري كه با گفته معاون طرح و برنامه در بستن قرارداد با همه اجزاي دخيل در توليد كتاب در تناقض است.
در نهايت اينكه اگر بپذيريم كه هدف طراحان معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان ايجاد جاذبه در اين بخش فرهنگي براي ورود سرمايه هاي تازه و افزايش توان مادي و معنوي ناشران و كتابفروشان بوده است، با بستن اين قراردادها و نگهداري دقيق حساب و كتاب ها بي شك تمامي ناشران و كتابفروشان كشور نيازمند ثبت دقيق حساب و كتاب هايشان توسط حسابداران خبره- با حقوق مكفي- هستند كه اين بي شك نقض غرض طراحان لايحه معافيت مالياتي است.
هرگونه وضوح در نگهداري حساب و كتاب هاي انتشاراتي ها و كتابفروشي ها امر درستي است، با اين شرط كه به خودي خود و به طور طبيعي اتفاق بيفتد، نه اين كه يك ناشر و كتابفروش كوچك مجبور شود براي نگهداري حساب هايش بيش از رقمي كه در گذشته ماليات مي پرداخت حقوق حسابدار را بپردازد. بي گمان براي حل اين معضل و تحقق كامل امر معافيت مالياتي بايستي به فكر راه هاي ديگري بود.
ختم كلام؛اين بارهم مجلس هفتم
در نهايت با نامه اي كه رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به رئيس مجلس نوشته است، مي توان معافيت مالياتي را در فاز تازه اي تجربه كرد، فازي كه با توجه به دغدغه هاي فرهنگي رئيس مجلس شايد به نفع ناشران تمام شود و در نهايت و با تصويب قانوني بدون اما و اگر و ايهامهاي قانون پيشين ناشران و كتابفروشان را از معافيت  جدي برخوردار سازد.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان در نامه خود به غلامعلي حداد عادل آورده بودند:
ضمن تبريك تصدي رياست مجلس شوراي اسلامي و آرزوي توفيق براي جنابعالي و همكارانتان به اطلاع مي رساند كه لايحه معروف به معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان پس از ۵ سال كه از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي گذشت و سپس با تنظيم قانون جديد مالياتي تغيير شكل داد تاكنون به شكل درست و حداكثر خود به دليل ابهامي كه دارد به مرحله اجرا درنيامده است و مسئولان محترم مالياتي كشور آن را فقط در حوزه انتشاراتي ها قابل اجرا  دانسته و شامل كتابفروشان نمي دانند.
خواهشمند است پس از اين همه سال دستور فرماييد هر چه زودتر نسبت به رفع ابهام بند ل ماده ۱۳۹ قانون ماليات ها كه معافيت مالياتي كتابفروشان را در زماني مجاز مي داند كه آنها مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كنند اقدام مقتضي به عمل آيد و سازمان مالياتي كشور جواز كسب كتابفروشي ها را كه توسط اتحاديه صادر مي شود به منزله اين معافيت بپذيرند.

قلم اندازي هاي يك حاشيه نشين
خانم ابتكار و ابتكارات جماعت ناشر
اكبر اكسير
010065.jpg

كتاب هاي متري، كيلويي، آلومينيومي، گالوانيزه و فايبرگلاس! از پديده هاي جالب امسال براي رونق كتابخواني بود. خانم ابتكار بيايند زحمت بكشند هفته محيط زيست ترتيب بدهند. جايزه اي به نام پدر بزرگوار اما به كام استاندار و مدير شبكه و خبرنگار و محقق برگزار نمايند كه شما را به پير و پيغمبر درخت ها را قطع نكنيد/ نگذاريد بميرد جنگل كه جهان خواهد مرد... از آن طرف در اين كمبود كاغذ مبتكرين اين سرزمين عجايب، كتاب هاي اجق وجق دومتري روانه بازار نمايند جاي دكتر بسكي اين پير عصباني از غارت محيط زيست خالي! كاش در نمايشگاه امسال كتاب بودند و كتاب غوغولي را مي ديدند اگر خداي نكرده اين پديده غول سازي در عرصه نشر كتاب ادامه پيدا كرد از سال آينده درختان هايدپارك لندن هم پاسخگو نخواهد بود. ابتكار ناشران در زمينه قطع كتاب اگر به قطع درخت نينجامد، جالب است. مثل خبر شبكه ۲ در مورد ابتكار يك آدم با ذوق در ساخت و تهيه يك كتاب قطور آلومينيومي! رباعيات خيام يا خبر تهيه كتاب هايي از همين قماش: ديوان حافظ گالوانيزه، شاهنامه فايبرگلاس، كتاب هاي ۸۰ كيلويي سيماني و استفاده از تخه سه لا و فيبر و نئوپان و ... ابتكاراتي كه تحسين آميز است چون نظرها را به سمت كتاب و كتابخواني جلب مي نمايد. فقط ترس من از شيوع اين ابتكارات است كه براي حمل كتاب هاي جديدالولاده از جنس مرمر و شيشه و .... به كتابفروشي ها، كاميون ها در ترافيك جلوي دانشگاه چه خواهند كرد؟ نكند فكر انتقال كتابفروشي ها به تپه عباس آباد به جاي انتقال نمايشگاه از همين ابتكارات جالب باشد.
خدا آخر و عاقبت ما كه هيچ، كودكان ما را با اين كتاب هاي رستمي عظيم الجثه بخير كناد. تا در زير آوار كتاب هاي فوق له نشوند!
لاك پشت هاي الك به دست نقد امروز...
نقد تنها نشان دادن جنبه هاي مثبت و منفي يك اثر نيست. در وهله اول شناخت كلي اثر و احاطه و اشراف بر موضوع مورد نقد است تا حاصل كار اصيل و اصولي از آب درآيد. اگر نقد امروز نمي تواند پابه پاي شعر امروز حركت كند اشكال كار در عقب ماندگي نقد و ناقدين ادبي نيست، بلكه علت در تحولات سريع ادبي و رشد شگفت انگيز زبان شعر امروز است و اگر لاك پشت نقد از خرگوش شعر عقب مانده است، اين سير طبيعي نقد است؛ چون نقد همان الك به دستي است كه گفته اند از پشت سر مي آيد.
010068.jpg

براي نقد يك اثر بايستي در همان محدوده صاحبنظر بوده و به اندازه صاحب اثر آگاهي و تخصص داشت نه اينكه با متراژ شمس قيسي و دهه چهلي به سراغ نقد شعر امروز رفت. چندي پيش استاد بزرگوار نقد دهه چهل كه كاش با سكوتش شكوهش را افزون مي كرد در نقد مجموعه شعري از شاعران امروز چنان درماندگي خود را از درك اثر مزبور نشان داده بود كه تعجب برانگيز بود و خنده دار. اينجا بود كه اين علت شناخت زبان شعر امروز را به حساب بيسوادي شاعر مادر مرده گذاشته بود، غافل از اينكه شعر امروز را نمي توان با الگوهاي نخ نماي ديروز سنجيد و آخر سر قطعنامه اي عليه شعر امروز صادر كرد! دهه هفتاد، دهه به پايان رسيدن سيطره و سلطنت زبان شاملويي و حذف شعر سپيد به عنوان شعر معيار بود. دهه اي كه زبان شعر نفسي تازه كرد و به نيروي فكر و انديشه شاعران پيشرو و جوان به حقانيتي رسيد، بايسته و رشك انگيز، لذا براي معرفي اين شعر منتقديني صاحب نظر لازم بود تا برحقانيت آن مهر تأييد بزند. منتقديني كه به اصول شعر امروز و مؤلفه هاي آن و ظرفيت و ظرافت زبان در شعر واقفند و حركت هاي جديد در شعر امروز را ادامه نهضت نيماخان مي دانند و رهبران جوانمند شعر امروز را به رسميت مي شناسند. اين وظيفه سترگ را تا به حال خود شاعران برعهده داشته اند كه چون قضاوت عادلانه اي تا امروز به عمل نيامده است لذا صحت و سقم آن هنوز نامكشوف مانده است. منتظر مي مانيم تا منتقدين آگاه الك به دست از پشت سر برسند و واقعيت شعر امروز را به جامعه ادبي ايران نشان دهند، هرچند كه از آستانه دهه۸۰ هم گذشته باشيم.

مرور كتاب
شرايط مدرن
مناقشه هاي پست مدرن
010059.jpg

بري اسمارت/ مترجم: حسن چاوشيان/ ناشر: نشر اختران، چاپ اول؛ ۱۳۸۳/ قطع: رقعي/ قيمت: ۲۸۰۰ تومان/  ۳۰۶ صفحه.
كتاب «شرايط مدرن و ...» به اعتقاد  مولف و استاد دانشگاه لنكستر، اثري است روشن و واضح، جدي و دقيق كه در آن نويسنده آينده سرمايه داري را به منزله مجموعه اي از روابط اجتماعي مي بيند كه به صورت فزاينده اي رو به اطلاعاتي شدن، جهاني شدن و «واسطه دار شدن» مي روند.
نويسنده با موشكافي و متانت، نتايج و دلالت هاي اين رويكرد را بر محيط زيست، نظارت و كنترل،  بدبيني فرهنگي و تغييرات اجتماعي مثبت ارزيابي مي كند. مطالعه اين كتاب براي همه كساني كه به مضامين و نتايج سياسي شرايط پست مدرن / پسا- صنعتي علاقه مندند مي تواند مفيد فايده باشد.
رويدادهاي مطبوعاتي ايران
(۱۳۸۲-۱۲۱۵)
010089.jpg

سيد فريد قاسمي ‎/ ناشر: دفتر مطالعات و تحقيقات رسانه ها / چاپ اول ۱۳۸۳/ قطع: رقعي/ قيمت: ۲۰۰۰/۴۰۰صفحه.
ديگربراي اهالي مطبوعات و روزنامه نگاري جا افتاده است كه سيد فريد قاسمي چهره اي شاخص و ممتاز در عرصه پژوهش هاي مطبوعاتي است. اين سيد لرستاني از همان سال هاي اوليه دهه ۶۰ كه در كسوت خبرنگاري به اين سو و آن سو سرك مي كشيد و هر ورق پاره اي از هر نوع مطبوعاتي را جمع مي كرد، تا به امروز كه كتاب ها و آثارش و نيز كتابخانه تخصصي و آرشيو منحصر به فردش مرجع و محل رجوع بسياري از اهل پژوهش و تحقيق شده، دمي از جستجو در پيشينه مطبوعات ايران فروگذار نكرد. تحقيق جامع وي در زمينه تاريخ مطبوعات ايران كه تاكنون دو جلد آن منتشر و سه جلد ديگر و البته مجلدات بعدي در دست انتشار است، نمونه اي كوچك از بروز بيروني صدها هزار فيشي است كه وي گردآورده و در انبار خانه اش و براي روز مبادا نگه داشته است.رويدادها و مطبوعات ايران هم گوشه اي ديگر از پژوهش هاي قاسمي است كه از سرآغاز روزنامه نگاري(۱۲۱۵ شمسي) تا پايان اسفند ۱۳۸۲ را در خود جاي داده است.
البته فريد قاسمي سعي كرد، فهرست مطبوعات ايران از آغاز تا پايان ۸۲ و كتابهايي كه در زمينه مطبوعات انتشار يافته اند را نيز بر كتاب اضافه كند كه به جهت هزينه بالا ميسر نشده اند، لذا در اين مجموعه، انتشار روزنامه نگاري به انگليسي(۱۲۳۰ق) آغاز مي شود.
مردان كوچك
نويسنده: لوييزا مي آسكوت/ مترجم: چيستا يثربي و فرشته موثق نژاد/
010062.jpg
ناشر: نشر ناميرا/ چاپ اول، تابستان ۱۳۸۳/ ۳۷۰۰ تومان/۴۸۰ صفحه.
«مردان كوچك» ادامه داستان پرطرفدار «زنان كوچك» است. براي هر كسي كه به شخصيت هاي «زنان كوچك» و به ويژه «جو» با رفتارهاي پسرانه و ذهن خلاقش آشنايي داشته باشد، مطالعه كتاب «مردان كوچك» خالي از لطف نخواهد بود. چرا كه با شخصيت هاي مورد علاقه اش در سن بزرگسالي ملاقات مي كند. شخصيت هاي زنان كوچك اكنون در سنين بزرگسالي، ماجراها و مسائل ديگري دارند. شخصيت اصلي اين كتاب، «جو مارچ» و همسر مهربانش «بهائر» اند و ماجراهايي كه در مدرسه اي غريب براي آنها رخ مي دهد و زندگي شان را تغيير مي دهد. اين داستان لطيف و پرماجرا، براي همه گروه هاي سني جذابيت دارد و تا به حال فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني مختلفي بر اساس آن به نگارش درآمده است.
روان شناسي جامعه
۱۱-۱۰
010086.jpg

نگاه جدي و تحليلي به مسائل روان شناسي اجتماعي و روزآمد بودن مطالب سبب شده است تا «روان شناسي جامعه» كه نخستين نشريه تخصصي در زمينه دو شاخه علوم (روان شناسي- جامعه شناسي) است در شماره هاي اول خود با توفيق روبه رو شود. در اين شماره مطالبي چون همه همديگر را محكوم مي كنيم، دانش را دور بريز، خلاق تر شو!، با انتقاد روابط خود را گسترش بده، سازگاري من با خنده است، چگونه مرگ عزيزان را بپذيريم، رنگ لبا س هايت را دوباره تعريف كن، قاطعيت در شغل، در بازاريابي به رنگ ها توجه كن ديده مي شود .

ادبيات
اقتصاد
انديشه
ايران
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |