شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - شماره ۳۴۳۳
پايان نمايشگاه بين المللي نفت و گاز و پتروشيمي
هدف گم شده
نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي در واقع جشنواره صنعت ايران است و بايد بيش از اين و با برنامه هاي مشخص و قابل قبول تر برگزار شود. در طول ماه هاي اخير و در جريان برگزاري اين نمايشگاه مسؤولان وزارت نفت بارها اعلام كردند كه در ده سال آينده بايد ۱۰۰ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري شود. آيا جذب چنين سرمايه گذاري كه سالانه ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده است بدون يك برنامه ريزي دقيق و مشخص ممكن است؟
نمايشگاه ها و گردهمايي هاي انرژي امروزه باتوجه به اهميت نفت، گاز و پتروشيمي در زمره مهم ترين و خبرسازترين نمايشگاه ها و كنفرانس هاي بين المللي هستند. اين نمايشگاه ها و كنفرانس ها كه معمولا با حضور مقام هاي سياسي و اقتصادي كشورها و شركت هاي بزرگ فعال در بخش هاي مختلف انرژي تشكيل مي شوند، بر بازارها و سياست هاي انرژي در ابعاد كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تأثير مي گذارند.
010620.jpg

برگزاري چنين نمايشگاه ها و كنفرانس هايي زمينه مذاكره و تبادل نظر ميان بازيگران انرژي در سطح جهان را فراهم مي كند. درواقع بخش عمده اي از چانه زني هاي بين المللي درمورد مسائل و طرح هاي انرژي در اين نمايشگاه ها رقم مي خورد. به طور طبيعي كميت و كيفيت حضور كشورها و شركت هاي بين المللي در اين نمايشگاه بر اهميت و تأثيرگذاري آنها مؤثر است.هفتمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي چهار روز آخر هفته گذشته در تهران برگزار شد. برگزاري اين نمايشگاه با تأخير دوماهه به دليل همزماني با نمايشگاه كتاب انجام شد. اين مسئله بر كيفيت برگزاري به دليل برهم خوردن هماهنگي هاي بين المللي انجام شده تأثير گذاشت.

اهميت برگزاري نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز ، پتروشيمي به دليل مزيت نسبي اقتصادي است كه فعاليت هاي توليدي و خدماتي اين بخش اقتصادي در ايران دارد و با توجه به بازار گسترده اي كه در حال و آينده براي انرژي و محصولات پتروشيمي پيش بيني مي شود صرف وقت و پول در اين زمينه به هر شكل مي تواند قابل دفاع باشد.
اما اگر در برگزاري اين نمايشگاه و ديگر گردهمايي ها هدف و برنامه مشخصي وجود نداشته باشد قطعا سود حاصل از آن براي اقتصاد كشور در حد كامل و قابل دفاعي نيست و آنگونه كه بايد و شايد نمي تواند در توسعه كشور نقش داشته باشد و حداكثر بهره را به جامعه برساند. برگزاري گردهمايي ها در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي در واقع با دو هدف اصلي برگزار مي شود.
يكي از اهداف اين نمايشگاه ها مي تواند به عنوان يك جاذبه جهانگردي براي جذب اتباع ديگر كشورها براي سفر به كشور ياد شده مطرح باشد.
و هدف بعدي با توجه به رشد توليد و تكميل چرخه صنعتي شدن اين كشورها يافتن بازار و ايجاد زمينه مصرف بيشتر در داخل و بازارهاي خارجي است.
در كشورهاي در حال توسعه و يا كشورهايي كه در آنها چرخه صنعتي شدن تكميل نشده برگزاري اين گردهمايي ها و نمايشگاه ها بايد هدف هاي ديگري را دنبال كند.
اگر چه جذب مسافر و ايجاد جاذبه  جهانگردي مي تواند در اين كشورها نيز مطرح باشد ولي هدف ديگري كه بايد با برنامه ريزي و هدف گذاري دقيق مورد توجه قرار گيرد تكميل حلقه هاي مفقوده در نظام توليد صنايع اين كشورها است.
010623.jpg

كشور ما به عنوان يكي از مهمترين دارندگان ذخاير هيدروكربوري جهان كه اخيرا اين جايگاه به لحاظ ذخاير نفتي ارتقاء يافته و بر اساس آخرين دست آوردهاي اكتشافي به مقام دوم جهان رسيده است به طور طبيعي بايد اكثر صنايع توليدي و خدماتي اش در حول و حوش صنايع نفت، گاز و پتروشيمي شكل گرفته باشد ولي اين رويكرد هنوز به وجه اصلي در سياست گذاري هاي كلان كشور تبديل نشده است و همه بخش هاي كشور در اين زمينه فعالانه و هدفمند حركت نمي كنند.
در نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي امسال اگر چه از هر سال گسترده تر برگزار شد و تعداد شركت هاي داخلي و خارجي نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته بود اما هنوز از هدف و برنامه مشخص در برگزاري آن خبري نيست.
در نمايشگاه امسال بيش از ۷۰۰ شركت داخلي فعال در زمينه توليد قطعات صنايع نفت و پيمانكار حضور داشتند ولي تنها به عرضه برخي محصولات و يا نصب چند پوستر و تصوير در غرفه هاي گوناگون توجه شده بود.
با توجه به اينكه اكثر افرادي كه از نمايشگاه ديدن مي كنند افراد عادي هستند اگر هدف هاي مشخصي براي اين نمايشگاه تعريف مي شد مي توانست نقش مفيد و كارآمدي در اقتصاد كشور ايفا كند. يكي از مشكلات اين بخش صنعتي در كشور نيروي انساني است كه وزير نفت نيز در سخنان خود در اين نمايشگاه به آن اشاره كرد.
حضور مردم عادي و جوانان در اين نمايشگاه مي تواند به عنوان يك امكان بالقوه براي ايجاد فرصت جذب افراد براي تحصيل و آموزش در اين صنعت مورد توجه قرار گيرد. در جريان اين نمايشگاه مي توان افراد را با صنايع نفت و رشته هاي گوناگون علمي و آموزشي مورد نياز كشور در اين بخش آشنا كرد. آشنايي جوانان با رشته هاي گوناگون عملي و تخصصي در اين زمينه مي تواند بستري شود تا آنان براي آينده خود و جذب به بازار كار اين صنعت برنامه ريزي كنند.
علاوه بر اين ديگر افراد عادي نيز با عملكرد و فعاليت هاي اين بخش در رشته هاي گوناگون و به شكل هاي سرگرم كننده و مفيد مي توانند آشنا شوند.
علاوه بر اين در صورت برنامه ريزي هاي عميق تر مي توان در جريان اين نمايشگاه افراد مشخص و دست اندركار صنعت نفت را كه به عنوان غرفه دار و يا بازديد كننده حضور دارند با فرصت هاي گوناگوني كه در اين صنعت وجود دارد و حلقه هاي مفقوده اي كه در هر بخش ديده مي شود آشنا كرد و آنان را براي سرمايه گذاري و توليد و يا ارايه خدمات مورد نياز در هر يك ترغيب و تشويق كرد. علاوه بر اين جا داشت تا در حاشيه اين نمايشگاه امكان برگزاري سمينارهاي علمي و كاربردي و يا كارگاه هاي آموزشي نيز فراهم مي شد، اما در نمايشگاه امسال مانند ديگر نمايشگاه هاي گذشته جاي اينگونه برنامه ريزي ها خالي بود و متاسفانه در برگزاري هر ساله آن تنها به گسترش كمي نمايشگاه و تعداد شركت كنندگان قناعت مي شود.
در بخش شركت هاي خارجي نيز عليرغم غرفه آرايي  هاي زيبا و چشمگير ارتباط قابل دركي براي بازديد كنندگان از علت حضور اين شركت ها و ارتباط آنها با صنعت نفت كشور وجود نداشت. در نمايشگاه امسال همه شركت هاي بزرگ نفتي جهان بجز شركت هاي آمريكايي حضور داشتند و امكان بهره برداري بهتر و مفيد تري از حضور آنان وجود داشت.
البته بايد تأكيد كرد كه برگزاري اين نمايشگاه بي شك نتايج مفيد و قابل دفاعي دارد. در جريان برگزاري اين نمايشگاه افراد دست اندركار و مسئول كه به طور مستقيم در جريان روند صنعت نفت كشور قرار دارند با يكديگر تماس برقرار مي كنند و حتي ممكن است كه تماس ها و مذاكراتي كه منجر به آثار اقتصادي مفيدي شود نيز رخ دهد.
010626.jpg

علاوه بر اين مشاهده دست آوردهاي عرضه شده در اين نمايشگاه به خودي خود مي تواند زمينه هاي تبادل افكار و جذب افراد علاقمند به اين رشته را فراهم كند. ولي اگر اين گردهمايي هدف هاي مشخصي داشته باشد و براي رسيدن به اين هدف ها ابزارها و برنامه هاي لازم را نيز تدارك نمايد حداكثر سود را براي كشور در پي دارد.
نمايشگاه نفت گاز و پتروشيمي در واقع جشنواره صنعت ايران است و بايد بيش از اين و با برنامه هاي مشخص و قابل قبول برگزار شود. در طول ماه هاي اخير و در جريان برگزاري اين نمايشگاه مسئولان وزارت نفت بارها اعلام كردند كه در ده سال آينده بايد ۱۰۰ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري شود. آيا جذب چنين سرمايه گذاري كه سالانه ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده است بدون يك برنامه ريزي دقيق و مشخص و بسيج نيروها و كارشناسان براي مشاركت در اين زمينه به شكل كارآمد ممكن است؟
به هر حال برگزاري چنين نمايشگاهي با كيفيت بالا متناسب با ظرفيت هاي انرژي كشور و جايگاه ايران در صنعت انرژي جهان از اهميتي فوق العاده برخوردار است. اين اهميت زماني دوچندان مي شود كه ايران با هدف توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و حفظ جايگاه خود در بازارهاي جهاني درصدد است در ده سال آينده حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري كند. جلب و انجام اين سرمايه گذاري ها به طور طبيعي به توسعه اقتصاد ملي كمك مي كند.

سايه روشن اقتصاد
چين و شوراي همكاري خليج فارس
چين  و كشورهاي  عضو شوراي  همكاري  خليج  فارس  با امضاي  يك  توافقنامه  همكاري  اقتصادي  در پكن  با آغاز گفت  وگوي  چندجانبه  براي  ايجاد منطقه  تجارت آزاد ميان  دوطرف  موافقت  كردند.
خبرگزاري  شين  هوا اعلام  كرد: بر پايه  اين  توافقنامه  كه ديروز به  امضا رسيد، دو طرف  همكاري هاي  خود را در زمينه  اقتصادي ، تجاري  وفني  گسترش  خواهند داد.
به گزارش ايرنا، براساس  اين  توافقنامه ، طرفين  يك  كميته  مشترك  اقتصادي  و تجاري  و ساختار رايزني  اقتصادي  نيز ايجاد خواهند كرد.
اين  گزارش  حاكيست  كه  «بو شي  لاي»  وزير بازرگاني  چين  نيز در ديدار ال  عطيه  دبير كل  شوراي  همكاري  خليج  فارس  پيشنهادهايي  درباره  برگزاري  نخستين  دور رايزني هاي  دو طرف  در سپتامبر سال  جاري  درباره  ايجاد منطقه  تجارت  آزاد مطرح  كرد.
بر پايه  اين  گزارش ، ون  جيا بائونخست  وزير چين  نيز ابراز اميدواري  كردكه  اين  منطقه  تجاري  هرچه  زودتر ايجاد شود.وي  ايجاد اين  منطقه  تجاري  آزاد را نمونه اي  از همكاري  موفق  جنوب  - جنوب  در عرصه  اقتصادي  دانسته  است .حجم  تبادلات  تجاري  چين  و شوراي  همكاري  خليج  فارس  سال  گذشته  ميلادي  به  ۱۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون  دلار رسيد.
تهديدي براي صنعت كشتي سازي
جديدترين كارخانه كشتي سازي چين، شانگهاي وايگاوكيا به دليل دوبرابرشدن قيمت فولاد مصرفي در ساخت كشتي دچار بحران شده است.
به گزارش آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران ( ايتكا)، اكنون ورقه هاي فولاد مصرفي براي ساخت نفتكش ها و فله برها، هر تن ۷۰۰ دلار معامله مي شود درحالي كه قيمت اين فولادها سال گذشته ۳۰۰ دلار در هر تن بوده است.
خسارت كشتي سازان چيني نسبت به رقباي خود در كره و ژاپن بيشتر است چرا كه كشتي سازي چين همچون صنايع سنگين هيونداي در كره و يا اتحاديه كشتي سازان ژاپني، قراردادهاي بلندمدتي براي تأمين فولاد مصرفي خود ندارند.از آنجا كه در ساخت هر فروند از كشتي هاي فله بر معادل ۲۰ هزار تن ورقه فولاد مصرف مي شود، هزينه ساخت هر فروند از اين كشتي ها حداقل ۶ ميليون دلار افزايش يافته است.امسال اين كارخانه كشتي هايي را تحويل مالكان مي دهد كه قرارداد ساخت آنها دو سال پيش امضاء شده است، يعني زماني كه قيمت ساخت كشتي هاي كيپ سايز تقريبا ۳۶ ميليون دلار بوده است. امروزه اين كشتي ها ۵۹ ميليون دلار قيمت دارند.
پول مشترك
«نيكلاي لوزگين» معاون بانك مركزي بلاروس گفت: در چارچوب فرايند ايجاد «فضاي واحد اقتصادي»، احتمال دارد كشورهاي روسيه، اوكراين، قزاقستان و بلاروس واحد پولي مشترك به جريان بيندازند. به گزارش ايرنا، سايت اينترنتي «اخبار روسيه» با بيان اين مطلب از قول نيكلاي لوزگين گفت: اين واحد پولي مشترك، پولي كاملا جديد خواهد بود كه در سال ۲۰۰۸ به جريان خواهد افتاد.

اقتصاد انرژي
سهم بخش خصوصي صنعت نفت از حساب ذخيره ارزي
در حاشيه نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز و پتروشيمي اعلام شد كه حجم قراردادهاي صنايع داخلي در صنعت نفت ۹ ميليارد دلار است.
مهندس بيژن زنگنه با اعلام اين خبر تاكيد كرد، اين ميزان قرارداد به شكل مستقيم و غيرمستقيم و براساس قراردادهاي بيع متقابل به صنعتگران داخلي واگذار شده است.
وي علاوه بر اين با تاكيد بر ضرورت استفاده مطلوب و در جهت توسعه كشور از حساب ذخيره ارزي يادآور شد كه دست اندركاران خصوصي صنعت نفت چه پيمانكاران و چه توليدكنندگان تاكنون مبلغ چنداني از حساب ذخيره ارزي دريافت نكرده اند.
علاوه بر اين مهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در جريان يك گفت و گو با خبرنگاران از افزايش ۵درصدي ضريب برداشت از مخازن نفتي كشور خبر داد.
وي گفت: با انجام مطالعات صورت گرفته در ميدان هاي نفتي كشور ضريب بازيافت از مخازن نفتي از ۲۶ به ۳۱درصد افزايش يافته است.
وي تاكيد كرد با افزايش ضريب بازيافت ۵۰۰ ميليارد دلار به ثروت كشور از ذخاير نفتي افزوده شد.
بانك اطلاعاتي ميادين نفتي راه اندازي شد
مهم ترين اقدام وزارت نفت در زمينه استفاده از تكنولوژي ايجاد بانك اطلاعاتي جامع ميادين است كه تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.
به گزارش آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران- ايتكا، مديرعامل شركت ملي نفت ايران در گفتگوي اختصاصي با ايتكا در مورد طرح ايجاد بانك اطلاعاتي جامع ميادين گفت: اين نرم افزار توانمند براي اولين بار در كشور طراحي شده و اطلاعات متجاوز از ۲۰۰۰ چاه كشور، بيش از ۱۰۰ واحد توليدي بالادستي نفت و همچنين بيش از ۱۰۰ كيلومتر خطوط لوله كشي نفت در اين نرم افزار وارد شده است.
مهندس ميرمعزي افزود: اين نرم افزار به بانك اطلاعاتي كشور متصل خواهد شد و از اين پس بدون تاخير مي توان ميادين نفتي را مورد بررسي قرار داد و اطلاعات مذاكره به صورت مرتب و منظم در اختيار قرار گيرد.
وي در خصوص تاثير اين فرآيند تكنولوژيك بر عمليات نفتي در كشور گفت: اين نرم افزار باعث مي شود كه هم  مطالعات بهتر انجام گيرد و هم هر عملياتي در توسعه ميادين مثل حفر چاهها و تعميرات آنها صورت مي گيرد با دقت و هزينه كمتري به نتيجه برسد.
ميرمعزي اين نرم افزار را يكي از تحولات مهم در فناوري اطلاعات دانست و گفت: امسال تمام اطلاعات وارد اين بانك نرم افزاري خواهد شد و سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |