يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۲۱
گزارشي از ميدان ميوه و صيفي در انتهاي خاني آباد نو
ميوه  هاي طبقه بندي شده
كشاورزان، دانش كمي از اقتصاد كشاورزي داشته و به همين دليل نمي دانند در هر سال چه محصولي و چقدر توليد كنند تا سودشان بيشتر شود. همچنين آشنايي آنها با روش هاي جديد ، زمان زيادي را صرف خود مي كند.
028443.jpg
مرضيه خاكي فيروز
شب ها كه ما خوابيم جايي در منتها اليه جنوبي تهران كساني بيدارند تا بتوانند دسترنج كشاورزان روستايي را به دست مصرف كنندگان شهري برسانند. كار بارفروشان ميدان ميوه وتره بار تهران كه البته در ازاي آن درآمد خوبي هم دارند، از ساعات اوليه بامداد شروع مي شود و ساعتي بعد از طلوع آفتاب پايان مي گيرد. با وجود اينكه بسياري از ما اين قشر از جامعه را نمي شناسيم و از جزئيات فعاليت آنها ناآگاهيم همواره آنها را يكي از دلايل گراني و افزايش قيمت ميوه و تره بار مي دانيم؛ آيا به راستي اينچنين است؟
براي گزارش از مركز طبقه بندي ميوه به ميدان ميوه و تره بار تهران رفتيم ولي پيش از آنكه بتوانيم اطلاعاتي از دستگا ه هاي طبقه بندي به دست آوريم، از بازار ميوه و سبزي ها آگاه شديم و اينكه در اين شهرك ميوه و تره بار چه مي گذرد؟
دلايل افزايش قيمت ميوه وتره بار
يكي از دلايل اصلي نوسان قيمت ميوه و تره بار شرايط آب و هوايي، همچنين وضعيت جاده ها و راه هاي ارتباطي است. به طوري كه گاهي وجود سرما يا ريزش برف و باران در دوره باردهي درختان موجب آسيب ديدن محصول مي شود و به همين دليل ممكن است محصول خاصي از بين برود يا در حدي آسيب ببيند كه از كيفيت آن كاسته شود. گاهي نيز شرايط نامساعد جوي باعث بسته شدن راه هاي ارتباطي مي شود كه سبب  شده محصول دير به دست مصرف كننده رسيده و به دليل تقاضاي بازار، قيمت محصول افزايش يابد.
از طرفي كشاورزان به دليل ناآشنايي با اقتصاد كشاورزي، بر اين باورند محصولي كه امسال ارزان باشد، سال آينده كشت آن مقرون به صرفه نيست و برعكس محصولي كه امسال گران باشد، توليد آن به صرفه خواهد بود و همين انديشه باعث افزايش يا كاهش عرضه محصولات در بازار شده كه باتوجه به تقاضاي هميشگي مصرف كنندگان قيمت آن برعكس توليدش، افزايش يا كاهش مي يابد. اما سياست هاي نادرست وزارت جهاد كشاورزي نيز شايد دليل اصلي اين نوسانات باشد به طوري كه هنوز حتي يك واحد كوچك در ساختمان هاي بزرگ و شيك اين وزارتخانه وجود ندارد كه بتواند نياز مصرف كنندگان را ارزيابي كرده تا كشاورزان را بر اساس آن به ميزان مناسب توليد هدايت كند.
هنوز حتي يك واحد كوچك در ساختمان هاي بزرگ و شيك وزارتخانه جهاد كشاورزي وجود ندارد كه بتواند نياز مصرف كنندگان را ارزيابي كرده تا كشاورزان را بر اساس آن به ميزان مناسب توليد هدايت كند
در اين ميان نبايد نقش واسطه گرها و دلالان ميدان ميوه و تره بار را ناديده گرفت. چون هر زمان كه توليد محصولي به هر دليل كاهش يابد، اين افراد اقدام به خريد تمامي محصولات از سطح ميدان كرده و با قيمت هاي بالاتر به مغازه داران و خرده فروشان و گاه واسطه ها و دلالان ديگر مي فروشند؛ شغل كاذبي كه از ديرباز در نظام توزيع ميوه و تره بار ايران وجود داشته و تاكنون هيچ يك از مسوولان و مراجع دولتي، تلاشي براي از بين بردن آن نكرده اند.
پيش خريد محصولات
سالهاست كه روال خاصي بر خريد و فروش ميوه و تره بار توسط كشاورز و بار فروش حاكم است. بار فروش مبلغي را به عنوان مساعده به كشاورز مي دهد تا او بتواند محصول خود را توليدكند و در زمان برداشت محصول،  آن را به بار فروش برگرداند. بار فروش نيز در قبال اين كمك به او، 10 درصد از محصولاتش را خريداري كرده و بقيه را به كشاورز باز مي گرداند. كشاورز مي تواند مابقي محصولش را با هر قيمت و به هر صورت كه دوست دارد به فروش برساند.
اين نحوه خريد وفروش شايد راهكار مناسبي باشد تا بتوان به اين وسيله هم از كشاورز حمايت و هم قيمت بازار را كنترل كرد. درست است كه بخش خصوصي مجري كامل اين نظام است ولي متاسفانه هيات عالي نظارت به عنوان ناظر بر فعاليت اتحاديه ها و اصناف نتوانسته است با تصويب مصوبات مناسب اين روند را كنترل كند تا قيمت خريد از كشاورز و فروش به مشتري فاصله زيادي پيدا نكند.
قيمت هاي سازمان ميادين شهرداري
علي امامي، كارشناس تعيين قيمت ميوه وتره بار، منتخب اتحاديه بارفروشان مي گويد:قيمت هاي بازار هر روز در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، هيات عالي نظارت، شهرداري تهران، مغازه دارها و تمام كساني كه علاقه مند به اطلاع در مورد قيمت ميوه وتره بار باشند قرارمي گيرد. با اين وجود قيمت هاي سطح شهر، گاهي به 5 برابر سطح ميدان مي رسد. در ميادين ميوه و تره بار شهرداري نيز قيمت ها 30 درصد بالاتر از قيمت هاي ميدان مركزي است و با اين وجود جنس درجه يك به دليل مشتري كم و عدم صرفه اقتصادي به مشتريان عرضه نمي شود. در اين ميادين، شما تنها مي توانيد اجناس درجه دو و سه را خريداري كنيد و شايد همين مساله باعث مي شود مغازه داران و سوپر ماركت ها به خود اين جرات را بدهند كه جنس درجه يك را با قيمت بسيار بالاتري به مشتريان عرضه كنند.
او معتقد است: نوسان قيمت تاثيري بر قيمت كالاهاي ممتاز ندارد؛ كالاهايي كه تنها براي تعداد انگشت شماري از سوپر ماركت هاي لوكس، هتل ها و مشتريان خاص عرضه مي شود و البته درصد كمي از محصولات كشاورزان را تشكيل مي دهند. اين كالاها هميشه از قيمت نسبتا بالايي برخوردارند.
واردات و صادرات ميوه و صيفي
شايد در نگاه اول قيمت ميوه هاي وارداتي بالا باشد، ولي با كمي تامل و تحقيق پي مي بريد كه در تمام مدت  سال و در تمام مراكز فروش و در همه نقاط شهر از قيمت ثابتي برخوردارند. اين ثبات قيمت به گونه اي است كه گاهي ديده شده بهاي ميوه اي مانند موز در شرايطي حتي از ميوه هاي ايراني كه صادر نمي شوند هم ارزانتر است.
اما در كنار واردات، صادرات ميوه نه تنها نتوانسته است بازار ميوه و تره بار را ترغيب به توليد محصول مرغوب كند، بلكه صادرات نادرست و غير منسجم لطماتي را به اين بازار وارد ساخته است و در بعضي موارد باعث افزايش نابهنگام بهاي محصول خاصي شده است. در واقع تغييرات مدام در شرايط داخلي و خارجي مرتبط با صادرات باعث مي شود نوسان هاي نامطلوبي به توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي ميوه ها وارد شود.
اتحاديه بار فروشان
استقرار دستگاه هاي طبقه بندي ميوه، شايد چشمگير ترين تحول رخ داده در ميدان ميوه و تره بار تهران باشد.
دارايي، نايب رئيس اتحاديه بار فروشان تهران به ديگر اقدامات صورت گرفته در مدت 4 سال مديريت جديد اتحاديه و برنامه هايي كه اميدوار است با همكاري مراجع ذيربط بتوانند در جهت بهبود نحوه عرضه محصولات كشاورزي به مصرف كنندگان انجام دهند اشاره مي كند.
او مي گويد: درصدد هستيم با همكاري شهرداري، صادركنندگان را به ميدان بياوريم و صادرات ميوه را از سطح ميدان انجام دهيم تا هم انسجامي صورت گيرد و هم تعادل عرضه و تقاضاي بازار حفظ شود.
در حالي كه دستگاه هاي سورت ميوه در قسمت هايي از ميدان نصب شد، اما در قسمت هاي ديگر هنوز از سيستم بسته بندي جعبه هاي چوبي استفاده مي شود. در اين سيستم بسته بندي علاوه بر آنكه جعبه ها وزن زيادي دارند، گاهي موجب آسيب  ديدن محصولات نيز مي شوند. همچنين شمار زيادي از درختان جنگلي براي توليد اين جعبه ها از بين مي روند.
نايب رئيس اتحاديه بارفروشان تهران مي گويد: درصدد هستيم جعبه هاي چوبي را از چرخه بسته بندي خارج كنيم و به جاي آن از جعبه هاي پلاستيكي و كارتن استفاده كنيم تا هم سبكتر باشد و هم از قطع بي رويه درختان جلوگيري شود. او معتقد است سيستم طبقه بندي فعلي،  علمي نيست و مي افزايد: در تمام دنيا طبقه بندي ميوه ها بر اساس وزن محصول انجام مي شود حال آنكه در ايران دستگاه هاي موجود بر اساس قطر و حجم، طبقه  بندي را انجام مي دهند ولي حتي همين حد هم براي شروع خوب است. همچنين اگر سعي شود عمليات طبقه بندي و سورت كردن از مبدا و از سر مزارع انجام گيرد، ضايعات محصول كاهش يافته و كشاورز ضرر كمتري را متحمل مي شود. ولي متاسفانه به دليل طرز فكر سنتي كشاورزان ما، نياز به زمان زيادي است تا اين كار جا بيفتد.
دارايي از احداث سردخانه و كارخانه سبزي خشك كني در ميدان ميوه و تره بار تهران خبر مي دهد و مي گويد:  اگر سازمان محيط زيست با ما همكاري كند مي توانيم با اين كار جلو بخش مهمي از ضايعات ميوه و صيفي را بگيريم.
دستگاه سورت ميوه
در حال حاضر در مورد 4 محصول سيب زميني، پياز، سيب و پرتقال مراحل طبقه بندي و درجه بندي انجام مي شود. در اين روش ابتدا ميوه ها يا صيفي ها خاك گيري مي شود. در مرحله بعدي شسته شده و بعد خشك مي شود. سپس كارگران بار اصلي و بارهاي ضايعات را از هم جدا مي كنند و در مرحله آخر محصول به 4 قسمت طبقه بندي مي شود. در انتها در بسته هاي 1 و 3 كيلويي بسته بندي مي شود.
طبق اين روش در حدود 20 درصد از محصول اوليه به صورت ضايعات و خاك از چرخه بسته بندي خارج مي شود و تنها 18 تومان به قيمت هر كيلوگرم محصول اضافه مي شود؛ 9 تومان بابت سورت، 6 تومان بابت بسته بندي و 3 تومان براي درج مشخصات كالا روي آن. با اين حساب بعيد نيست كه خيلي زود اين روش، كل بازار فروش ميوه و صيفي  را فرا گيرد.

نان كوپني نمي شود
028440.jpg
وزارت بازرگاني كه وزير آن تاكنون پيشنهاد هاي جالبي همچون تاسيس هنرستان تخصصي نان را مطرح كرده است، اين بار پيشنهاد كوپني  شدن نان را كه از سوي اتحاديه نانوايان مطرح شده بود، رد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، قائم مقام اين وزارتخانه بزرگ كه به مركز پيشنهادهاي شيرين و جالب تبديل شده درباره كوپني شدن نان مي گويد: وزارت بازرگاني هيچ برنامه يا طرحي براي كوپني كردن نان در دست انجام ندارد.
وي مي افزايد: در حالي كه دولت ساليانه 2 هزار و 200 ميليارد تومان براي گندم، آرد و نان يارانه پرداخت مي كند، نمي تواند نان را به صورت كوپني عرضه كند.
ساروخاني مي گويد: آرد در حال حاضر كيلويي 75 ريال در اختيار نانوايان قرار مي گيرد و مراكز ديگر، كيلويي 450 ريال براي دريافت آرد پرداخت مي كنند در صورتي كه قيمت واقعي آن كيلويي 2 هزار و 500 ريال است.
وي سياست اصلي دولت را آزادسازي و واگذاري اين امر به خود مردم دانست.
ساروخاني ادامه مي دهد ما نمي خواهيم با كوپني كردن نان به سوي نظام كمونيستي گام برداريم.
گفتني است به دنبال اظهارات سينكي، معاون وزير بازرگاني مبني بر اينكه پرداخت نقدي يارانه نان تورم زاست. رئيس انجمن صنفي نانوايان گفته بود براي جلوگيري در اين زمينه وزارت بازرگاني بايد كوپن ماهانه نان ارايه دهد.

احداث فروشگاه هاي جديد شهروند
مدير عامل فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند گفت: تعداد فروشگاه هاي اين شركت تا سال آينده دو برابر مي شود.
احمد صيفي كاران افزود: با برنامه  ريزي هاي انجام شده قرار است تعداد فروشگاه هاي اين شركت به 20 فروشگاه افزايش يابد.
مدير عامل فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند، سطح فروش فروشگاه هاي كنوني اين شركت را حدود 30 هزار متر مربع ذكر كرد و گفت: در طراحي هاي جديد فروشگاه هاي شهروند اين فضا به بيش از 70 هزار متر مربع افزايش مي يابد.
وي همچنين از توسعه فروشگاه بيهقي شهروند و افزايش فضاي فروشگاهي آن از 3 هزار و 500 متر به دو برابر خبر داد و افزود: ضلع غربي و جنوبي آن به ترتيب تا سه و شش ماه آينده به اتمام مي رسد.

پيكان در آفريقا توليد نخواهد شد
وزير صنايع و معادن در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينكه پس از توقف توليد پيكان در ايران، آيا خط توليد آن به آفريقا منتقل مي شود يا خير؟ گفت: وزارت صنايع برنامه اي براي راه اندازي خط توليد پيكان در آفريقا ندارد، ولي ممكن است آفريقايي ها ابراز تمايل كرده باشند. جهانگيري به اينكه مسوولان كدام كشور آفريقايي ممكن است به پيكان ابراز تمايل كرده باشند، توضيحي نداد.

ممنوعيت دستمال هاي 75 برگي!
موسسه استاندارد، دستمال كاغذي هاي هاله، شكوه، آفرينها اوج، عليرضا، بوستان، پريروي و سولماز را غير استاندارد اعلام كرد.
اين محصولات به ترتيب در استان هاي فارس، سمنان، گيلان، زنجان، تهران و قم توليد شده اند.
طبق استاندارد هاي ملي موجود، دستمال كاغذي بايد در بسته هاي 50 يا 100 برگي توليد و عرضه شود و اين در حالي است كه روي جعبه آفرينها، شكوه و هاله 75 برگ حك شده و اين مغاير با استاندارد است.

ركود قيمت برنج
درحالي كه هر سال شاهد افزايش قيمت برنج هستيم، يكي از اعضاي مجمع ملي كشاورزان خبره كشور ادعا كرد: ركود قيمت برنج باعث شده تا مقدار زيادي از برنج توليدي مازندراني ها در انبارها باقي بماند.
كشاورز نمونه كشور در سال 82 گفت: قيمت بالاي ادوات كشاورزي، نبود سيستم هاي مكانيزه توليد و كمبود بذر اصلاح شده از جمله مشكلاتي است كه باعث كاهش راندمان توليد برنج شده تا حدي كه بسياري از كشاورزان به دليل زيان هاي فراوان خواستار تغيير كاربري زمين هاي خود هستند.

درددل
به ما زنگ بزنيد
۲۰۵۲۶۲۷ تماس شنبه تا چهارشنبه 15الي 16
حقارت فوتبال 
طبق نوشته صفحات ورزشي، آقاي دنيزلي از تركيه براي هدايت تيم فوتبال پاس به ايران آمده. آمدن ايشان از باشگاه هاي دست دومي تركيه موجب حقارت فوتبال و مربيان ايران است. انتخاب درستي نبود.
شكارچي سودجو
هر سال در فصل زمستان پرندگاني زيبا به خاطر شرايط زيست محيطي به تالاب هاي ايران سفر مي  كنند. براي آنان ميزبانان خوبي باشيم، متاسفانه عده اي سودجو و شكارچي به از بين بردن اين ميهمانان مشغول هستند.
پنج شنبه هاي دانش آموزي 
در مورد مبارزه با آلودگي هوا پيشنهاد مي  كنم تمامي مدارس و ادارات در روزهاي پنج شنبه تعطيل شوند تا با توجه به روز جمعه كه تردد كمتر است، هوا براي 5 روز هفته دور از آلودگي باشد، شايد اين سريع ترين روش باشد خاصه آنكه در روزهاي پنج شنبه در ادارات و ... كار جدي گرفته نمي  شود.
سخنراني در وزارت بازرگاني 
مسوولان وزارت بازرگاني راجع به اينكه نانواها حق دريافت پول اضافي بابت قيمت نان ندارند، مرتب سخنراني مي  كنند. از آن طرف نانواها هم كار خودشان را مي  كنند. در ثاني مشتري چگونه تشخيص دهد آرد فروشنده نان، دولتي بوده يا آزاد؟!
خريدار نان 
كارخانه  هاي دودزا
مرتب مي  گويند بابت بنزين فلان قدر يارانه مي دهيم و مرتب هم كارخانه ها ماشين توليد مي  كنند. علاوه بر آنكه هوا را غيرقابل استفاده مي  كنند، بودجه كشور را هم در اين راه خرج مي  كنند.
باقر بيك 
جانبازان
درج مطلب يوسف تبار غربت  نشين در صفحه زندگي روزنامه همشهري مورخ 16 دي ماه دلمان را به درد آورد، اين كارها بين جوانان ما و انقلاب فاصله مي  اندازد. چرا بايستي با يك جانباز چنين رفتاري شود؟ 3 مورد
شرط معدل تحصيلي 
چرا براي استخدام در ادارات معدل تحصيلي را هم جزو شرايط مي  گذارند. آيا دانش آموز يا فارغ التحصيلي كه مثلا با معدل 12 قبول شده نبايد در جايي استخدام شود و اصولا معدل چه نقشي در ارتباط با شغل پيشنهادي دارد؟ شايد همان فارغ التحصيل بعدا پيشرفت هايي در زمينه تحصيل به دست آورده باشد.
نقطه صفر بيمه 
بيمه ها براي كساني كه تصادف نكرده و دريافت خسارت نكرده باشند، هر ساله تخفيف هايي قايل مي  شوند، حال اگر همين راننده مثلا پس از 10 سال عدم دريافت خسارت اتومبيلش را تعويض و قصد بيمه گذاري مجدد را داشته باشد، بايستي از نقطه صفر شروع كند. آيا بيمه ها به ماشين ها بها مي  دهند يا راننده منضبط و درستكاري كه هيچ گاه خلاف و تصادف نكرده است. خوب است روزنامه اين موضوع را به بحث بگذارد.
مشكل تهرانسر
در تهرانسر، خيابان 14 و سرنفت شمالي دو محوطه خالي است كه صاحبي ندارد. از شهرداري خواهشمنديم آنجا را به فضاي ورزشي تبديل كند.
يك شهروند
مشكل حمل و نقل عمومي در بريانك 
از شهرداري منطقه 10 تقاضاي راه اندازي خط ميني بوسراني براي خط بريانك به جمهوري و خط بريانك به آزادي كرده ايم ولي ترتيب اثر نداده اند. قبلا از بازار يك خط به آزادي مي  رفت كه به خاطر وجود بزرگراه نواب قطع شده است.
روحپور
مشكل واگذاري خودرو
در خردادماه سال 83 براي پژو GLX ثبت نام كرده بودم. قرار بود مهرماه تحويل بدهند ولي هنوز واگذار نشده است.
بهرام بوربور

فروشگاه
قيمت انواع موتور سيكلت
028458.jpg
028461.jpg
028464.jpg
توليد و عرضه موتورسيكلت در تهران روبه رشد است. اين روزها ترافيك چنان دمار از وقت شهروندان درآورده است كه موتورسيكلت تندترين وسيله نقليه شهري به حساب مي  آيد. صنعت موتورسازي در فرم هاي ظاهري و كاركرد با الگوبرداري از كارخانه هاي توليدي خارجي به ويژه ژاپني ها روبه توسعه است. با اين حال عمده توليدات داخلي طرح هايي اقتباس شده از هونداي ژاپن است. وقتي خريداران با تنوع بيشتري روبه رو باشند، استقبالشان از موتورسيكلت هاي توليد داخلي بيشتر مي  شود.
البته رعايت نكات ايمني هنگام موتورسواري مي  تواند آرامش و امنيت را براي موتورسوار و ديگر رهگذران فراهم كند. هر چند در فصل زمستان به خاطر برودت هوا ، تعداد موتورسواران شهر كاهش يافته، ولي همين كه يك روز زمستاني، آفتاب گرم بر تن خيابان هاي شهر بتابد ، موتورسيكلت هاي زيادي از پاركينگ ها بيرون مي   آيد.

دخل و خرج
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |