يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۲۱
خبرسازي در پيست
اولين لژيونر اتومبيلراني ايران 
028344.jpg
نگران نباشيد، حواسش به رانندگي هست. قرار است رقيب خارجي ها باشد.
آرش راد
سر وقت رسيد، درست همان وقتي كه با هم قرار گذاشته بوديم. چرخ هاي بزرگ اتومبيل كه از چرخيدن ايستاد، در را باز كردم و روي صندلي جلو نشستم.
فرمان نيم دوري چرخيد و راه افتاديم. هنوز به دنده 2 نرسيده بوديم كه گفت: كمربند... و كمربند، تا آخر نيم ساعتي كه با هم بوديم من را سفت گرفته بود. منتظر بودم كه خيلي زود به سرعت 120 يا 150 برسيم اما عقربه از روي 50 يا 60 بالاتر نمي  رفت.
چند لحظه بعد ترافيك خيابان وليعصر سر حرف را باز كرد. محمدعلي مرنديان متولد 1346 صادره از شميرانات كم حرف و آرام است، برعكس ماشينش كه سروصداي زيادي مي كند.
خيلي يواش مي ري...
عجله اي ندارم. با كسي هم مسابقه ندارم.
پس كي قراره تند بري؟
وسط بهمن ماه يك مسابقه رالي داريم. تا اون موقع يواش مي رم.
مرنديان در حال حاضر راننده تيم مزداست؛ يك تيم حرفه اي در مسابقات رالي ايران. او و سعيد اعرابيان هم تيمي اش از مشهورترين رانندگان ايران هستند. از اولين باري كه براي تماشاي يك مسابقه اتومبيلراني به پاركينگ نيمه خاكي ورزشگاه آزادي آمد، حدود 15 سالي مي گذرد. سال 1369 بود كه براي اولين بار آمدم به پاركينگ. آن روزها وضع خوبي نبود. هيچ جاي استانداردي براي مسابقه وجود نداشت. كمي بعد از آن روز، براي يك مسابقه ثبت نام كردم و در ميان آماتورها اول شدم.
در اين 15 سال رانندگي مرنديان پيشرفت زيادي داشته، تا جايي كه بارها قهرمان مسابقات مختلف از سرعت گرفته تا رالي و كارتينگ شده است. او به زودي راهي اروپا مي شود تا اولين لژيونر اتومبيلراني ايران باشد. اوايل امسال بود كه يك تيم حرفه اي براي مزدا طراحي كرديم و با شكل و شمايل جديدي وارد مسابقات شديم. چند وقت بعد بود كه از طرف يك شركت خارجي دعوت شدم. مدير خاورميانه شركت شل آقاي واينينگر مستقيما از من خواست تا يك تيم براي آنها آماده كنم تا در مسابقات رالي ايران شركت كنيم.
اصلا اصراري ندارد كه رقم قراردادش را مخفي كند.
قرار شد 80 هزار يورو بدهند تا تيم را آماده كنيم. مقدمات كار هم فراهم شده، اما يك پيشنهاد بهتر رسيد و توجه مرد را جلب كرد. آقاي واينينگر از من خواسته تا يك دوره يك سال و نيمه را در خارج بگذرانم. به زودي به انگلستان مي روم و بعد آمريكا. قرار است زيرنظر يك موسسه معتبر آموزش ببينم.
اتومبيل همچنان آرام حركت مي كند، اما هيجان در وجود مرنديان لبريز شده است. در آمريكا، ژاپن و انگلستان دوره هاي متفاوتي خواهيم ديد. قرار است هم در رده مسابقات رالي و هم در رده مسابقات سالون كار Saloon car آموزش ببينم و بعد از يك سال مدرسان از من امتحان مي گيرند. در هر كدام كه بهتر باشم در آن گروه مسابقه خواهم داد.
ترافيك ريتم حرف زدن ما را كند مي كند. ما ايستاده ايم و او از تماشاي مسابقات فرمول و الگوبرداري از راننده هاي مشهور جهان حرف مي زند. مجبورم از اينترنت و فيلم هايي كه به دستم مي رسد، روش هاي جديد را ياد بگيرم. امكانات در ايران محدود است، اما فكر مي كنم راننده هاي خوبي داريم. اگر مسابقات ما استاندارد شود، حرف هاي زيادي داريم.
چرخ هاي اتومبيل از حركت مي ايستد و كمربند هم آزاد مي شود. از محمدعلي مرنديان خداحافظي مي كنم. فرمان نيم دوري مي چرخد و بعد چرخ ها به حركت درمي آيند، باز هم آرام و بي سروصدا. چند لحظه بعد در صندلي عقب يك تاكسي هستم. راننده خيلي تند و بي احتياط مي رود. به گمانم از فك و فاميل شوماخر باشد.

ستون ماو شما
ايرانشهر
فك و فاميل شوماخر
محمد مرنديان را كساني كه به مسابقه هاي اتومبيلراني علاقه دارند، خوب مي شناسند. اگر اهل پيگيري اين مسابقه ها نيستيد هم ما برايتان مي نويسيم كه او يكي از بهترين راننده هاي ايران است. اينكه محمد مرنديان به اندازه تيتر يك ايرانشهر مطرح شده، يك دليل ساده دارد. او به زودي تبديل به اولين راننده ايراني مي شود كه در مسابقه هاي كلاس جهاني شركت مي كند. يك تيم خارجي با محمد مرنديان قرارداد بسته و اين راننده ايراني پس از پشت سر گذاشتن دوره حرفه اي،مي خواهد تبديل به يكي از راننده هاي مطرح جهان  شود.
در شهر
لطفا با دنده سنگين حركت كنيد
هميشه از گلايه هاي مسافران نوشته ايم، بگذاريد براي يك دفعه هم كه شده حرف، حرف دل قشري باشد كه پشت فرمان مي نشينند. سالانه حدود 400 ميليون مسافر در سراسر كشور به وسيله اتوبوس جابه جا مي شوند، اما راننده هاي اين اتوبوس ها از حداقل امكانات مثل بيمه برخوردار نيستند.
گزارش صفحه درشهر را بخوانيد تا ديگر از اخم هاي درهم راننده اتوبوس گلايه نكنيد.
زيباشهر
آينده اي با توازن 
دلمان براي كوچه هايي كه با ما بزرگ شده اند تنگ مي شود. قبل از ما هم خيلي ها براي گذشته دلتنگي كردند، اما زندگي شهري را گريزي از نوسازي نيست و آخرش ما مي مانيم و نوستالژي يك شهر.
در صفحه زيباشهر به موضوع نوسازي و بهسازي شهري پرداخته شده. نوسازي و بهسازي شهري در واقع 3 عرصه متفاوت را در بر مي گيرد: 1نوسازي 2بهسازي 3حفاظت اين البته تنها خلاصه مطلب است. اگر به مسايل ساخت و ساز شهري علاقه  داريد، حتما مطلب اصلي صفحه زيباشهر را بخوانيد.
دخل و خرج 
ميوه هاي طبقه بندي شده 
درك موقعيت اقتصادي در كشاورزي كار چندان دشواري نيست. مثلا كافي است به بازار دقت كنيد و ببينيد كدام محصول كم و قيمتش بالاست. مطمئن باشيد سال آينده اين محصول فراوان و قيمتش كاهش پيدا مي كند. كشاورز باهوش كسي است كه براي سال آينده به فكر كاشت محصولي غير از محصول گران امسال باشد. با اين حال بسياري از كشاورزان ايران اين نكته ساده را نمي دانند و هر سال ضرر مي دهند. فكر مي كنيد پرداختن به اين موضوع مي تواند به كدام صفحه ايرانشهر جز صفحه دخل و خرج مربوط باشد؟! ميوه هاي طبقه بندي شده عنوان مطلبي است كه در صفحه دخل و خرج به اين مشكل بزرگ كشاورزان پرداخته.
تهرانشهر
مشكل 
حرف بايد نيست، اما بهتر است اين ستون هميشه با جمله اي از ستون ذهن زيبا تمام شود. هاروي كاكس مي گويد: تصميم نگرفتن، تصميم گرفتن است. خوب كه دقت كنيد، متوجه مي شويد مشكل خيلي ها تصميم به تصميم نگرفتن است!

ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |