يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۲۱
نبرد با مافياي دست فروش
۱ ورزشگاه آزادي، سالي كه شما به خاطر داريد اين خبر در تمام روزهايي كه بهترين ورزشگاه ايران ياد روزهاي شلوغش مي افتد، تازه است. شمارش بليت ها بعد از بازي بزرگ با صندلي هاي اشغال شده همخواني ندارد.
عبارت ساده ترش مي شود اينكه تعداد تماشاگران يك مسابقه بزرگ فوتبال با فروش بليت تناسبي ندارد.
حالا سالهاست كه همه مي دانند ورزشگاه هاي فوتبال در ايران نشتي پول دارند. ظاهرا اين حفره ها آنقدر زياد هستند كه جلوي هر يك را بگيري، باز هم عده اي به شكل مجاني مسابقه ها را تماشا مي كنند.
۲ بيش از 600 ميليون در اكراني كوتاه مدت. مارمولك ركود دار فروش در سينماي ايران شد. با اين حال اگر بدانيد كه اين فيلم بيش از 6 ميليون نفر بيننده داشته، احتمالا بعد از شنيدن ركورد 600 ميليون توماني مي گويد: چقدر كم!
مطلب شماره يك را بگيريد و از فوتبال به سينما برسيد. اين يكي از مواردي است كه باعث مي شود سينما و فوتبال در ايران خيلي شبيه به يكديگر شوند. مارمولك، مهمان مامان، بوتيك ، كما و ... هنوز روي پرده بودند كه صدايي عده زيادي را از صف گيشه بيرون مي كشيد؛ دستفروش ها روي دست سينما بلند شده بودند.
۳ تنها 8 روز تا بالا رفتن درجه تب عاشقان سينما باقي مانده. از روز 12 بهمن گرماي اين تب به سينماهايي كه ميزبان جشنواره فيلم فجر هستند منتقل مي شود. طبيعي است كه نكته شماره 3،  حتما بايد به شماره هاي قبلي ربط داشته باشد. پس يك خبر كوتاه براي چسباندن نكته ها به يكديگر: با تجهيز سينماهاي نمايش دهنده فيلم هاي جشنواره فيلم فجر به دوربين مدار بسته، از تصوير برداري غير مجاز فيلم هاي جشنواره پيشگيري مي شود.
احتمالا اين خبر بعضي ها را اميدوار و خيلي ها را نااميد كرده است اما هنوز نكته هاي اين مطلب تمام نشده، اميدوار باشيد!
۴ مطمئن باشيد در نبرد اميدوار و نااميد در مطلب قبلي، ما هم جزو قشر اميدوار هستيم اما نمي دانيم چرا فقط احساس مي كنيم آخر قصه  جايمان با نااميدها عوض مي شود. همين حالا دوباره خيلي بي دليل ياد فوتبال و ورزشگاه آزادي افتاديم. در اين ورزشگاه هميشه آن اكثريتي كه معروف به عده اي معدود تماشاگرنما هستند ! با پرتاب ترقه كه البته بخشي از هنرنمايي هايشان است گل ها را پرسر و صدا مي كنند. جماعت اديب اهل فوتبال آنقدر از رفتار غيرورزشي اين گروه معدود خونشان به جوش آمد كه عاقبت دوربين مدار بست در چند نقطه ورزشگاه آزادي براي كشف آنها مستقر شد. نتيجه؟
لازم نيست مسابقه ايران كره شمالي را به خاطر بياوريد. مطمئن باشيد اگر مسابقه كشت و صنعت شوشتر و سرخپوشان دلوار افزار هم در ورزشگاه آزادي با حضور دو نفر برگزار شود، آن دو نفر موج مكزيكي مي زنند و نارنجك پرتاب مي كنند. ربط نكته 4 به سينما را درك كرديد!
۵ از ژاپن برگشته ها مي گويند مردم سرزمين  آفتاب تابان خيلي بي استعداد هستند. يك خاطره بدون مقدمه: آنجا ما يك كارت تلفن مي خريديم و تا روز بازگشت به ايران از همان كارت استفاده مي كرديم. مخابرات ژاپن ناچار شد سيستم تلفن عمومي را تغيير بدهد اما ما از پس سيستم جديد هم برمي آمديم. مردم ژاپن از معلومات ما تعجب مي كردند. نكته اينكه مسافران ژاپن احتمالا فوق ليسانس الكترونيك نداشتند و البته اين نكته هم كاملا به قضيه كار گذاشتن دوربين مداربسته در سينماها ربط دارد.
۶ كساني كه فيلم هاي سال گذشته را نه روي پرده كه روي صفحه تلويزيون شخصي ديده اند،  حتما مي دانند كه ميان اين فيلم ها، مهمان مامان كيفيتي متفاوت داشت. نه خبري از سر و صداي جماعت بود، نه سايه كسي روي پرده مي افتاد و نه كيفيت، كيفيت هندي كم بود. عجيب، پس منبع ديگري هم براي رسيدن فيلم ها به بساط دستفروش ها وجود دارد.
۷ ما اميدواريم!

سپيدو سپيدو سپيد
بد كردم، غفلت ورزيدم، پيمان شكني كردم، وعده هاي عمل نكرده داشتم و گناه ها كردم. ولي خدايا! همين من توبه كردم و به درگاهت برگشته ام. مي دانم كه با آغوش باز از من استقبال مي كني، چون هرچه باشد، تو خداي مني!
028455.jpg
شريف لك زايي اكنون در مسجد شجره و ميقات ذوالحليفه لباس سفيد احرام بر تن كرده ام و محرم شده ام.
لباس احرام، ساده ترين لباسي است كه آدمي در طول زندگي بر تن مي كند، همانند لباس آخرت: كفن! آدمي در اين جامه احساس راحتي و بي تعلقي عجيبي مي كند! انگار از همه  تعلقات مادي و دنيوي دل بريده و به جاري زلال معنويات دل سپرده است!
با محرم شدن از آنچه كه به آن تعلق داشته اي كنده مي شوي و خالص براي خدا مي گردي! تنها دو تكه پارچه سفيد كه يكي از آنها را به پا پيچيده اي و ديگري را بر دوش افكنده اي به همراه داري! همين! سفيد سفيد! به دور از آلودگي و آشفتگي! ساده ساده!
من اكنون با گفتن: لبيك! اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك! لبيك ان الحمد و النعمه لك والملك! لا شريك لك لبيك! گوش به فرمان تو هستم! گوش به فرمان تو هستم! ايزدا ! گوش به فرمان تو هستم! اي كه شريكي براي تو نيست! گوش به فرمان تو هستم! اي كه ستايش و نعمت بخشي و فرمان روايي تنها از تو است! اي كه شريكي براي تو نيست، گوش به فرمان تو هستم! به طور رسمي و شرعي و فقهي و ظاهري محرم شدم، البته با اين نيت كه براي خدا و قربه  الي الله باشد، نه براي هيچ كس ديگر، حتي بهترين بندگان خدا! فقط براي او! اين، يعني بريدن از همه چيز و همه كس و وصل شدن به ناپيداي هستي و تنها يار و ياور.
قبل از احرام بستن، يعني پوشيدن دو تكه جامه  سفيد بر تن، به حمام مي روي و براي انجام دادن عمره  مفرده غسل مي كني، آلودگي هاي تن را دور مي كني، ظاهر را مي شويي و پاكيزه مي شوي. آنگاه كه ظاهر را از آلودگي پاك كردي، دو تكه لباس احرام را به نيت عمره مفرده بر تن مي كني: يكي را بر دوش مي اندازي و با ديگري پاها را مي پوشاني. همين و بس. با اين كار، آماده مي شوي كه باطن را نيز چونان ظاهر از همه تعلقات بشويي و دل را جام زلال معنويت كني!
بيشتر اين اعمال مربوط به ظاهر است. آنچه مهمتر و مكمل ظاهر است، باطن است. چگونه بايد باطن را از آلودگي ها و رذيلت ها پاك كرد؟ آيا به همان راحتي شستن تن است يا راه سخت و طولاني تري در انتظار است؟
به نظر مي رسد انجام دادن همه  اين اعمال و ظواهر براي صيقل دادن باطن و صفاي دروني و پيوستن به زلال معرفت الهي است. ظواهر احكام و اعمال، بهانه هايي بيش نيست. آنچه مهم مي نمايد اين است كه آدمي در زندگي فردي و جمعي خود تن به آلودگي نسپارد و زيستني اصيل را تجربه كند. زندگي اصيل چيزي جز زيستن آزادانه و پرمعنا و عقلاني نيست.
هنوز در احرام هستيم و حركت نكرده ايم. نماز مغرب و عشا را كه خوانديم به سمت بيت الله الحرام، مسجدالحرام، شهر خدا، حركت خواهيم كرد. انسان در لباس احرام احساس راحتي عجيبي مي كند. كاش مي شد هميشه اينگونه سفيد و راحت پوشيد و زيست و اينگونه سفيد بود، به دور از هرگونه خش و خاشاكي !
در لباس احرام، جز بي تعلقي به دنيا احساسي نداري. كاملا راحت هستي، بدون هيچ تكلف و زحمتي. جامه ها آزارت نمي دهد. با اين جامه ها تو دايم به فكر خدا و آخرت مي افتي و احساس مي كني در حال حركت به سمت تعالي و تكامل و معنويت و خداگونه شدن و دنياي ديگري هستي.
چه مي توان كرد؟ بايد انتظار كشيد تا فرمان حركت فرا رسد و انتظار به سر آيد!
اكنون هنگام اقامه نماز است! بايد نماز خواند! نخستين نماز در لباس احرام! الله اكبر!
نهم مرداد هزار و سيصد و هشتاد و يك، قبل از اذان مغرب، مسجد شجره ميقات ذوالحليفه

حفظ گنبد فيروزه اي
028446.jpg
از جنوب كه به سمت شمال مي آييد، به خصوص اگر نم باراني هم زده باشد، گنبد فيروزه اي و زيباي حسينه ارشاد در حصار چناران سبز قبل از پيچ نرم شريعتي به سمت ميرداماد تصوير جذابي مي شود در شبكيه چشم و اين نمايي است كه ضرورت حفظ آن در مقابل ضرروت احداث پاركينگ طبقاتي در زمين هاي اطراف حسينيه ارشاد به منظور كاهش ترافيك اين منطقه قرار گرفته است. در جلسه نهايي كارشناسان طرح تعيين حريم حسينيه ارشاد مقرر شد در احداث پاركينگ، هويت تاريخي و منظري گنبد فيروزه اي حسينيه ارشاد حفظ شود.
درخواست ساخت پاركينگي در نزديكي حسينيه ارشاد چندي پيش از سوي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران ارايه شد و از آنجا كه در طرح ابتدايي اين سازمان ساخت پاركينگ، حريم 5/7 متري منظره بنا را تحت الشعاع قرار مي داد، جلسه هاي مشتركي بين شهرداري و ميراث فرهنگي برگزار شد و سرانجام با انجام توافق نهايي بين مسوولان مقرر شد اين پاركينگ با احداث دو طبقه زير زمين و با حفظ نماي ظاهري بناي تاريخي حسينيه ارشاد احداث شود.
رضا موسوي كارشناس ميراث فرهنگي و مسوول پروژه تعيين حسينيه ارشاد، در اين زمينه گفت: مكان احداث پاركينگ در بخش شمالي حسينيه ارشاد واقع است و ساخت اين بنا، آسيبي به بناي تاريخي حسينيه ارشاد وارد نخواهد كرد و همچنين حفظ نماي ظاهري اين اثر تاريخي كه به عنوان يك نشانه شهري با گنبد فيروزه اي در خيابان شريعتي واقع است از سوي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ستون شما
نامه اي از آسمان 
خواستيم امضاهاي پايين نامه را بشماريم و تعداد دقيقشان را بنويسيم، اما آنقدر امضاها زياد بود كه نتوانستيم، شرمنده.
اين امضاها پايين نامه اي نشسته بودند كه از آسمان به دستمان رسيد؛ البته شهرك آسمان. اهالي اين شهرك از نداشتن گاز گلايه دارند. مدت 7 سال است كه از تحويل خانه ها به متقاضيان گذشته و با داشتن ايستگاه گاز در جنب شهرك، ساكنان اين شهرك با حمل 20 ليتري هاي نفت و حمل كپسول گاز به طريق سنتي زندگي مي كنند. لطفا مشكل ما را در روزنامه بنويسيد تا دل مسوولان به حال مردم شهرك آسمان بسوزد و چاره اي براي سرفه هاي كودكان ما كه ناشي از بوي نفت است، بينديشند.
نوشتن كار ما بود كه نوشتيم. حالا روزها را بشماريد تا مشكلتان حل شود. منتظر نامه بعدي از آسمان هستيم!
تهمتن 
آرش جمشيدي: زنگ زدم تا از گزارش تهمتن به جاي تن تن تشكر كنم. البته خيلي ناراحت شدم كه چرا انتشاراتي هاي داخلي قبل از ديگران از اين ايده جالب استفاده نكردند. ما فرصت هاي عالي براي مطرح ساختن نام ايران در جهان را به سادگي از دست مي دهيم.
چه بگوييم دوست عزيز. فقط همدردي ما را بپذيريد.
جاي خالي ستون ما
احمد انتظاري: اينكه جاي ستون ما را در صفحه اول به ستون ما و شما داده ايد، تغيير جالبي است اما جاي ستون ما هم خاليست. كاش فكري هم براي حفظ اين ستون مي كرديد. بعضي از يادداشت هاي اين ستون خيلي جالب بود، حتي جالبتر از گزارش هاي اول.
اول اينكه شما تا چند روز كنار ما در اين تحريريه نباشي فلسفه حذف ستون ما را درك نمي كنيد. دوم هم اينكه هر وقت گزارش اول براي نوشتن يادداشت مناسب باشد، مطمئن باشيد بخشي از صفحه اول به يادداشتي از همان نوع كه شما دوست داريد، اختصاص مي يابد.
سه سوالي 
اول صبح جمعه تلفني وصل شد حاوي اين سوال: اين آقاي حسين پاكدل كه مطلب اول پنج شنبه را نوشته اند، همان آقاي پاكدل هستند كه مجري تلويزيون بودند؟ جواب داديم بله. بعد پرسيدند: ايشان رئيس آتش نشاني هستند؟ جواب داديم خير، قبلا رئيس تئاتر شهر بودند و هشدار داده بودند درباره آتش سوزي و سومين سوال: چرا مردم را مي ترسانيد؟ جوابي نداشتيم.
اضافه كنيد
پيشنهاد: در روزهاي پنج شنبه به صفحات ايرانشهر اضافه كنيد.
اين دوست عزيز حسن كيايي از نارمك بودند و احتمالا بچه محل سردبير!
سوال فني 
سوال: گرافيك شما متغير است و ماكت ثابتي ندارد. من يك دانشجوي گرافيك هستم و مي خواستم بدانم اين شيوه در همه جا مرسوم است يا خير.
پاسخ: سردبيران دو نوع گرافيك را پيشنهاد داده اند. اول، طراحي يك ماكت فولادين و رعايت آن، بدون انعطاف و دوم استخدام يك گرافيست مجرب و آماده كردن صفحات زيرنظر او. ما تقريبا از روش دوم استفاده مي كنيم.
بي ربط يا باربط؟
پنج شنبه عصر بود كه پرسپوليس از سد پيكان گذشت. وسايلمان را جمع كرده بوديم، برويم كه تلفن زنگ زد. يك نفر از آن سوي سيم مي گفت: شش تايي باشيد، شش تايي باشيد! نفهميديم منظورش چه بود. اگر شما مفسر خوبي هستيد ما را بي اطلاع نگذاريد!

شاتر
028449.jpg
عكس : گلناز بهشتي 
برف كه بيايد خيالمان بابت عكس روز راحت مي شود. ترافيك، سفيدي شهر، دردسرهاي ريز ودرشت مردم و ... اما اين بار سوژه عكس برفي صفحه متفاوت از گذشته است. فال فروش بيش از گرما، به آتش براي روشن كردن سيگار نياز دارد!

جعبه
عمو پورنگ برمي گردد
قبل از اينكه نگاهي كنيم به برنامه هايي كه امروز يكشنبه قرار است از سيما پخش شود، دو خبر،يكي براي كودكان و ديگري براي بزرگسالان را به آگاهي مي رسانيم.
اول اينكه جواد هاشمي قرار است با مشاركت نيروي انتظامي در صورت تصويب، فيلمنامه پليس قاتل را براي شبكه سوم بسازد. اما خبر دوم كه گفتيم براي كودكان است. سري جديد برنامه عمو پورنگ كه مدتي است پخش آن به پايان رسيده به زودي آغاز خواهد شد.
اما برنامه هاي امروز: مجموعه طلاي هانتر ساعت 13 از شبكه دوم پخش مي شود. تكرار مجموعه عشق گمشده را مي توانيد ساعت 40:13 از شبكه سوم تماشا كنيد. آهوي ماه نهم هم عنوان سريال ديگري است كه ديشب از شبكه اول پخش شد. اين سريال را مي توانيد 10:15 از شبكه اول ببينيد. پليس دريايي را مي توانيد ساعت 19 تماشا كنيد از شبكه تهران. ليگ برتر انگليس، امروز هم پيگيري خواهد شد. در تنها مسابقه امروز آرسنال در ورزشگاه  هايبري ميزبان نيوكاسل خواهد بود و اين بازي 35:19 از شبكه سوم پخش خواهد شد. ساعت 20 مي توانيد پاورچين را تماشا كنيد، از شبكه تهران.
ساعت 21 در پناه تو پخش خواهد شد. سوار بي اسب را هم مي توانيد ساعت 10:22 از شبكه اول تماشا كنيد. مسابقات اين هفته ليگ سريA ايتاليا امشب با انجام ديدار فيورنتينا و رم به پايان مي رسد. اين مسابقه ساعت 23 آغاز خواهد شد. اما احتمالا شبكه سوم براي بعد از اين بازي يك مسابقه فوتبال ديگر هم در نظر گرفته است.
آخرين مسابقه اين هفته ليگ اسپانيا را رئال مادريد و مايوركا برگزار مي كنند. اين بازي احتمالا بعد از بازي فيورنتينا رم پخش مي شود.
براي كساني كه فوتبال دوست ندارند، توصيه مي كنيم سريال مظنونين را از شبكه تهران تماشا كنند در ساعت 23.

كتابخانه
شعر خليج فارس 
چند روزي است كه تب خليج فارس آرامتر شده و ديگر بر هيچ كس هم پوشيده نيست كه اين خليج از ازل تا ابد فارس خواهد ماند و نه تنها يك نشريه كه هيچ احدي نمي تواند نام آن را تغيير دهد. در ستون كتابخانه امروز خبري داريم مبني بر اينكه انتشارات فرآگاه در پاسخ به مركز نشنال جئوگرافيك مجموعه شعر جاودان خليج فارس را منتشر مي كند.  هادي خوانساري مدير انتشارات فرآگاه و شاعر قصد دارد براي حمايت از شرف مادي و معنوي خليج فارس مجموعه شعري تحت عنوان جاودان خليج فارس را منتشر كند. اما براي اين منظور او تنها نيست.  هادي خوانساري از تمام شاعران ايراني دعوت كرده است اشعاري كه دراين رابطه سروده اند را به آدرس انتشارات فرآگاه ارسال كنند تا اين كتاب مجموعه شعري باشد از زبان تمام شاعران پارسي زبان و ايراني. اگر شاعريد و علاقه مند به ارسال آثارتان به انتشارات فرآگاه، مي توانيد شعرهاي خود را به آدرس: كرج، صندوق پستي 13831485 ارسال كنيد.

فرهنگ 1
يك فيلم و يك نمايش 
از چهارشنبه گذشته فرهنگسراي بهمن اقدام به نمايش فيلم سينمايي خداحافظ رفيق به كارگرداني بهزاد بهزادپور كرده است. فيلم سينمايي خداحافظ رفيق با موضوعيت دفاع مقدس و فرهنگ جبهه است كه در آن مهسا پورغلامي، بابك نوري و... ايفاي نقش مي كنند. فرهنگسراي بهمن اعلام كرد تمامي مدارس مقطع متوسطه مي توانند ضمن هماهنگي با روابط عمومي اين فرهنگسرا از بليت نيم بها براي دانش آموزان مدارس برخوردار شوند.
علاقه مندان جهت رزرو بليت مي توانند به نشاني: ميدان راهآهن، ميدان بهمن، فرهنگسراي بهمن مراجعه كنند.
همچنين واحد نمايش فرهنگسراي جوان نمايشي شاد و موزيكال را با عنوان يك قصه عروسكي ويژه كودكان و نوجوانان برگزار كرده است. اين كار از اول بهمن ماه به مدت دو هفته در سانس هاي 9۱۴،۱۱،۱۰، و 15 در سالن فرهنگ اين مجموعه برگزار مي شود و مضمون قصه از اين قرار است كه گروه عروسك نمايش ما، از اينكه هميشه آخر نمايش تمام نقشه هايش نقشه بر آب مي شود خسته شده و به همين خاطر تصميم مي گيرد اين بار آخر نمايش را آن طور كه مي خواهد به پايان برساند تا اينكه ....
براي ديدن اين نمايش به ميدان خراسان، خيابان خاوران، فرهنگسراي جوان مراجعه كنيد.

فرهنگ 2
روزنامه نگاري از نوع ديواري 
اولين موضوع پيدا كردن دانش آموزاني بود كه خوب مي نوشتند. سنگ محك براي اين سنجش هم چيزي نبود جز انشاهاي سركلاس كه بچه ها در ساعات مشخص با صدايي دورگه مي خواندند. تمام آنهايي كه نمره انشايشان بالا بود خيلي سريع با هم متحد مي شدند و برنامه كاريشان را مي چيدند. هركس اهل تاريخ بود بايد تقويم روز مي نوشت. بچه هاي عشق ادبيات متن هاي ادبي و بچه شرها هم سرگرمي و جدول را رهبري مي كردند.
همه كلاس مي دانست كه قرار است اتفاقي بيفتد، اما كمتر كسي سر از كار چند دانش آموز شاگرد اول در مي آورد. شايد روزهايي كه معلم تربيتي با بچه هاي درسخوان جلسه مي گذاشت سر از كار آنها درآوردن براي ديگر دانش آموزان رنگ آرزو به خود مي گرفت. هماهنگي هاي مختلف براي انجام كارهاي مختلف در نقطه پاياني به يك كاردستي ختم مي شد. آن زمان چسب، مقوا، قيچي و ماژيك كار كامپيوتر و ريسوگراف هاي كنوني را انجام مي دادند. قصه پاياني اين همه تلاش خواندني بود. وقتي صبح بعد ازمراسم صبحگاه در حياط به ترتيب وارد راهروهاي مدرسه مي شديم معجزه اي اتفاق افتاده بود، روي ديوار مي شد يك تابلوي كاغذي را ديد كه تاكنون به آن برنخورده بوديم.
شعر، داستان، مطلب تاريخي، چيستان، جدول و مطالب اينچنيني را نمي شد به راحتي خواند. حتما بايد گردن مي كشيديم و روزنامه ديواري مدرسه را كلمه به كلمه مي خوانديم. هميشه چند نفر گويي بهترين فيلم سينمايي يا عكس زندگيشان را مي بينند، در راهرو به اين مقواي جالب چشم دوخته بودند و واي از روزي كه با يك تكان كوچك باعث گم كردن خط هاي در حال خواندن مي شدي.
اين روزها باز هم مي توان ردپاي روزنامه هاي ديواري چاپي را در مدارس جست وجو كرد ولي حديث آن روزنامه ديواري ها با تمام كاستي هايشان جالب تر بود. اگر شما هم از تهيه روزنامه ديواري بدتان نمي آيد حالا چه محصل و چه غيرمحصل مي توانيد به مناسبت دهه فجر دست به كار شويد و روزنامه ديواري دربياوريد. نتيجه كار هرچه شد را هم مي توانيد به خانه فرهنگ سلمان فارسي بفرستيد. شايد تجربه روزنامه نگاري دانش آموزيتان باعث ايجاد يك اتفاق و دريافت جايزه شود.
خيابان قزوين، خيابان قلعه مرغي، خيابان شهيد يوسفي، پلاك 33 را به ذهن بسپاريد.

هوا
انتظار روز برفي 
دما از صفر و زير صفر بالا آمده و اين براي بهمن خبر خوبي است. مسابقه برف بازي زمستان فعلا 5 بر صفر به نفع دي است، اما بهمن تازه ركوردگيري را آغاز كرده و سايت هاي هواشناسي خبر از اولين برف بهمن در امروز مي دهند.
در روزهاي برفي هوا كمي گر متر از هميشه است. امروز دماي هوا 6 درجه سانتيگراد است و در سردترين لحظه ها هم به يك درجه سانتيگراد مي رسد كه از هميشه كمي بالاتر است. خلاصه اينكه مي گويند امروز زمستان سفيد است. ما منتظريم.

ذهن زيبا
تصميم نگرفتن، تصميم گرفتن است.
هاروي كاكس 
وقتي با مشكلي روبه رو مي شويد و مي ترسيد، نصف قدرت خود را از دست مي دهيد.
مارك تواين 
آنكه خود را حقير مي شمارد، در واقع مرد متكبري است.
شوپنهاور
اثر خوب فقط محصول زندگي بد است. هر شخص زنده براي اينكه آفريننده واقعي باشد، بايد نابود شود.
توماس مان

تهرانشهر
ايرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |