دوشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ - - ۳۶۸۲
نگاهي به تغذيه ناسالم و رشد چاقي در جامعه
امنيت و سلامت بر باد رفته
آيا وزارت بهداشت توانسته است نيازهاي تغذيه اي جامعه را برآورده كند؟
000540.jpg
مشكلا ت مربوط به نانوايي ها به خصوص در شهرهايي مثل تهران هنوز حلناشدني باقيمانده است
عاصفه اله وردي - اين روزها اگر كسي در جمع ميهمان هاي شما از خوردن غذاهاي پرچرب خودداري كند خيلي سريع برچسب داشتن رژيم غذايي سفت و سخت به او مي زنيم و دوست داريم كه حتما از همه چيزهايي كه هست بخورد. اما با اين روند رو به رشد چاقي در جامعه و تغذيه ناسالم، مردم بالا خره كم كم بايد به فكر بهتر و سالم تر خوردن باشند. شايد به جايي برسيم كه به جاي تعارفات خسته كننده از ميهمانانمان بخواهيم كمتر بخورند.
از ديد متخصصان علوم تغذيه، امنيت و سلا مت غذا 2 جزء جدايي ناپذير از مسايل غذايي هستند و تا وقتي كه در يك جامعه اين 2 جنبه بهبود پيدا نكند، نمي توان از نظر سلا متي به بقاي آن جامعه اميدوار بود، اما با توجه به اينكه تامين اين هر دو نياز غذايي به عهده دولت و وزارت بهداشت گذاشته شده، به نظر نمي رسد تلا ش ها در اين زمينه تاكنون به طور كامل به نتيجه رسيده باشد. هر چند وزارت بهداشت طي چندين سال اخير، روي مساله سلا مت غذا سرمايه گذاري هاي اساسي كرده، اما امنيت غذايي را چه كسي تامين مي كند؟ چنان كه تا همين چند وقت پيش حتي شهرهاي بزرگ استان سيستان و بلوچستان از داشتن ميوه و سبزي محروم بودند.
اما در اين ميان براي برآورده شدن تمام نيازها، نه تنها وزارت بهداشت و درمان، بلكه وزارت بازرگاني، كشاورزي و گاه سازمان ها و ارگان هاي ديگر هم بايد دست به كار شوند. نظير روندي كه در مورد روغن هاي نباتي در ايران اتفاق افتاد.
دكتر ربابه شيخ الا سلا م رئيس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت مي گويد: طي چند سال اخير تلا ش هاي زيادي براي بهبود وضعيت روغن نباتي انجام شد، ميزان مصرف روغن هاي جامد تا حد زيادي بالا  بود و عده اي اندكي هم كه روغن مايع مصرف مي كردند، از نحوه برخورد حرارتي با آن ناآگاه بودند، به همين خاطر ما تبليغات زيادي براي مصرف روغن هاي مايع كرديم و در عوض با همكاري وزارت بازرگاني سعي كرديم ميزان روغن هاي مايع در دسترس مردم را بيشتر و روغن هاي جامد را كمتر كنيم. براي همان عده اي هم كه هنوز بر استفاده از روغن هاي جامد اصرار داشتند فكر كرديم.
متخصصان فهميده بودند كه با اعمال تغييراتي كه در نهايت هزينه زيادي را براي كارخانه ها به دنبال نخواهد داشت، خواهند توانست محصول مرغوبتري را به مردم عرضه كنند.
روغن هاي نباتي در سال 1380 كه در كشور توزيع مي شد، به طور ميانگين 30 درصد اسيد چرب (چيزي حدود 10 برابر استاندارد) داشت و اسيد ترانسي كه به طور ميانگين بايد صفر باشد هم عددي بيش از اين بود.
اما مشكلي كه بر سر راه تنظيم اسيدهاي چرب و ترانس روغن بود، ورود مواد اوليه نامرغوب به كشور بود كه اين مساله با همكاري وزارت بازرگاني حل شد.
اسيد چرب ترانس در روغن ها، عامل اصلي فشار خون، ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي و عامل فرعي سرطان است. با وجود اينكه ميزان اسيدهاي چرب در روغن توليدي كشورمان امروز از چيزي حدود 30 درصد به 10 درصد كاهش پيدا كرده، اما هنوز هم با استاندارد واقعي آن كه يك درصد است فاصله دارد. همينطور اسيد ترانس كه بايد حدود صفر باشد فعلا  به كمتر از 3 درصد رسيده است. كارشناسان معتقدند اين روند در بهبود وضعيت تغذيه اي كشورمان كه تمايل زيادي به غذاهاي سرخ كردني دارد، بسيار موثر است، اما هنوز هم بايد براي پيشرفت هر چه بيشتر آن تلا ش كرد و منتظر بود.
براي برآورده شدن تمام نيازهاي تغذيهاي جامعه نه تنها وزارت بهداشت و درمان، بلكه وزارت بازرگاني، كشاورزي و گاه سازمان ها و ارگان هاي ديگر هم بايد دست به كار شوند
روش هاي تغذيه اي را بايد عوض كرد
۳۰ درصد زنان در جامعه ما درسن باروري به نحوي كمبود ذخيره آهن دارند، اين در حالي است كه متخصصان همين مساله را عامل اصلي در عصبي شدن و خستگي هاي مزمن مي دانند. اين مشكل تا جايي ادامه پيدا مي كند كه خونريزي هاي مكرر به مساله كمبود آهن دامن مي زند.
طي تحقيقات اخير، اگر تا 16 هفته در سال هر هفته يك قرص آهن توسط افراد مصرف شود ديگر شاهد اين كمبود ها نخواهيم بود. دكتر محمد اسماعيل اكبري، معاون سلا مت وزارت بهداشت در كنفرانس خبري ابتداي سال 84 مي گويد: در بررسي هاي انجام شده سعي كرديم جوش شيرين را از نانوايي ها حذف كنيم و جاي آن را به نمك و امثال آن بدهيم، اما اين تلا ش ها به خصوص در شهرهايي مثل تهران هنوز هم نتوانسته است به ثمر بنشيند، چرا كه به اعتقاد دكتر فرشاد، رئيس بهداشت و محيط كار اتحاديه صنف نانوايي با به رخ كشيدن يكي از قانون هاي قديمي كه مربوط به زمان جنگ و كمبود نان بود، باز هم بر مصرف جوش شيرين تاكيد كردند.
اينجاست كه حتي با وجود برنامه هايي از قبيل غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليك يا افزايش كلسيم در شير مصرفي روزانه خانوارها هرگز نخواهيم توانست به سطح مطلوبي از بهداشت تغذيه در جامعه برسيم.
دكتر شيخ الا سلا م مي گويد: غني سازي هاي انجام شده در شير، آرد و ساير مواد غذايي هيچ گونه اثر نامطلوبي در ظاهر و شكل و طعم مواد نمي گذارد، ضمن اينكه براي كارخانه سازنده هم بار چنداني از لحاظ افزايش هزينه ها در بر نخواهد داشت.
اما اين محصولا ت با وجود توليد، تا چه حد توانسته اند جاي محصولا ت مضر غذايي نظير پفك و چيپس را بگيرند؟ چند درصد از مادران به كودكان خود توصيه مي كنند كه شير و كيك غني سازي شده مصرف كنند؟
مهمترين فاكتور در حل مسايل اينچنيني آگاهي مردم از حق مطلوب خودشان و توانمند شدن آنها از نظر اطلا عات است. دكتر اكبري مي گويد: هر وقت مردم طلبكار شوند، مطمئن مي شويم كه قضيه در حال حل شدن است.
به نظر مي رسد با تذكرات پشت سر هم خبرنگاران، نويسندگان و مردم، بالا خره وزارت بهداشت و صدا و سيما توانسته اند براي بهبود تبليغات به نتايج قابل قبولي برسند. از طرفي متخصصان معتقدند كه پخش يك تيزر تبليغاتي از مصرف يك ماده غذايي نامطلوب اثرات وصف ناپذيري در افكار كودكان مي گذارد و از سوي ديگر مسوولا ن اذعان مي دارند كه هرگز نخواهند توانست تمام شركت ها و كارخانه ها را مجاب كنند كه در زير تبليغات تلويزيوني خود پيام هاي بهداشتي مبني بر عدم مصرف آنها يا مصرف مواد غذايي مطلوب ارايه دهند.
در جامعه اي كه بنا بر آمار وزارت بهداشت و درمان، يك دوم زنان و يك سوم مردان از اضافه وزن رنج مي برند، بر اساس شاخص هاي علمي، اگر مصرف دخانيات محدود شود و افراد از تحرك فيزيكي و تغذيه اي مطلوبي برخوردار باشند، ميانگين عمر جامعه 10 سال افزايش پيدا خواهد كرد و ميزان هزينه هاي بهداشتي و متقابلا  درماني هم فوق العاده كم خواهد شد.
پيش بيني ها حاكي از آن است كه حذف كمبود آهن تا 3 يا 4 سال آينده چيزي حدود 570 ميليون دلا ر و بهبود سوءتغذيه كودكان 550 ميليون دلا ر بار اقتصادي به دنبال خواهد داشت.

يك فوق تخصص ريه:
نگهداري حيوانات خانگي مي تواند منجر به بروز آلرژي در افراد شود
000543.jpg
پيشگيري از بروز حساسيت هاي فصلي اولين گام درمان اين بيماري هاست.
يك فوق تخصص ريه با تاكيد بر اينكه خانواده ها از نگهداري حيوانات خانگي در محل زندگي و خواب قويا خودداري كنند، اعلا م كرد: حيوانات خانگي مانند سگ و گربه به علت ليس زدن بدن خود، نوعي قارچ را آزاد مي كنند كه بانفوذ در محيط،  منجر به بروز آلرژي در افراد مي شوند. دكتر مصطفي قانعي با بيان اينكه حساسيت يك نوع بيماري است كه در فرد وجود دارد و هنوز ماده خاصي در محيط شناسايي نشده كه فرد به آن حساسيت داشته باشد، اظهاركرد: برخي از حساسيت ها به فصل مربوط مي شود كه نشان مي دهد در آن فصل نوعي از ماده حساسيت زا وجود دارد كه در فصول ديگر وجود نداشته است.
وي با اشاره به اين كه برخي از افراد به پروتئين و گرده گياهان حساسيت نشان مي دهند، گفت: پخش گرده گل ها و درختان در فصل بهار در بعضي از افراد موجب حساسيت مي شود كه به صورت عطسه هاي مكرر، گرفتگي بيني و سرفه خود را نشان مي دهد و گاهي اوقات حساسيت هاي فصلي موجب اشكالا تي در خواب و فعاليت روزمره مي شوند. اين فوق تخصص ريه، پيشگيري از بروز حساسيت هاي فصلي را اولين گام در درمان اين بيماري عنوان و به ايسنا گفت:  افرادي كه حساسيت فصلي دارند بايد از ورود به محيط هايي كه مواد حساسيت زا در آن وجود دارد اجتناب كنند يا اگر در محيط زندگي آنها گل وجود دارد آن را به حياط منتقل كنند. وي ادامه داد: گاهي اوقات افراد به علت مسايل شغلي نمي توانند از محيط حساسيت زا دوري كنند كه در اين صورت بهتر است فرد از داروهاي كرومولين سديم كه خاصيت پيشگيري كننده دارد قبل از شروع فصل استفاده كند.
دكتر قانعي افزود: اين داروها مانند حصاري دور سلول حساسيت زا را مي پوشانند و مانع از برخورد ماده حساسيت زا به سلول مي شوند، در نتيجه فرد در مقابل حساسيت مصون مي ماند. وي با تاكيد بر اينكه آلرژي هاي فصلي كشنده وجود ندارد، تاكيد كرد:   ممكن است بعضي از افراد با نيش حشره يا تزريق بعضي از داروها به دليل اين كه پاسخ بيش از حد به يك ماده آلرژن دارند و بدن آنها دچار واكنش مي شود كه با تشخيص زودرس، درمان مي شوند، ولي آنچه كه عمدتا رخ مي دهد تظاهرات آلرژي است كه در سيستم تنفسي پديدار مي شود. اين فوق تخصص ريه اظهار كرد: اگر حساسيت، دستگاه تنفسي فوقاني (بيني) را گرفتار كند به شكل عطسه، آبريزش و گرفتگي بيني خودش را نشان مي دهد كه افراد مي توانند از داروهاي كرومولين سديم استنشاق و اسپري هاي كرتن دار مخصوص بيني استفاده كنند تا حساسيت در فرد بهبود يابد. دكتر قانعي افزود: در صورتي كه حساسيت به دستگاه تنفسي تحتاني كشيده شود، ابتدا بايد بيماري ريه در مراحل اول درمان شود، سپس داروهاي ضد حساسيت كه مشابهتي با داروهاي دستگاه تنفسي فوقاني دارند و داروهاي گشاد كننده برونشيت براي بيمار تجويز شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: آلرژي هاي فصلي در نخستين ساعات صبح و در زماني كه باد مي وزد شدت مي يابند.

كوتاه
۳ مورد سرخك بعد از واكسيناسيون
ايسنا - دكتر عبدالرضا استقامتي ، رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت اعلا م كرد: پس از اجراي طرح ملي واكسيناسيون سرخك و سرخجه در سراسر كشور، تنها 3 مورد سرخك در نظام مراقبت تب و بثورات مشاهده شده كه از اين تعداد 2 نفر افغان و يك نوجوان 15 ساله ايراني بوده است.
متاسفانه هيچ يك از اين افراد در عمليات بسيج واكسيناسيون سرخك و سرخجه شركت نكرده بودند.
وي افزود: در نظام مراقبت تب و بثورات جلدي در صورت بروز هر نوع بيماري تب دار و بثورات جلدي، از فرد مبتلا  نمونه خون دريافت و در آزمايشگاه ملي سرخك مورد بررسي قرار مي گيرد كه امسال فقط 3 مورد از نظر وجود سرخك مثبت بوده اند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه قبل از عمليات، 50 درصد موارد به ثبت رسيده از 12 هزار مورد تب و بثورات در كشور از نظر سرخك مثبت بوده اند كه اين حاكي از عمليات موفق بسيج واكسيناسيون سرخك و سرخجه در كشور است.
دكتر استقامتي با اشاره به واكسيناسيون سرخجه زنان ايراني در رده سني 25 تا 40 سال گفت: تصميم گيري در اين امر منوط به نتايج حاصله از ارزيابي نمونه هاي خوني در سطح كشور است كه به منظور سنجش اثربخشي بسيج واكسيناسيون سرخك و سرخجه انجام شده در كنار آن نمونه خون افراد زير 5 سال و بالا ي 25 سال نيز گرفته شده تا ميزان سطح ايمني در گروه هاي سني نيز مورد بررسي قرار گيرد.
وي در خاتمه در مورد استفاده از سرنگ هاي يك بار مصرف AD در سراسر كشور به ايسنا گفت: از فوايد استفاده از اين سرنگ ها عدم استفاده مجدد توسط معتادان تزريقي يا ساير مصارف پزشكي است كه اين احتمال خطر عفونت را به حداقل مي رساند.
ديابت مرگبار
دكتر خطيب مشاور منطقه اي بيماري هاي غيرواگيردار سازمان بهداشت جهاني در مديترانه شرقي در كنفرانس بين المللي ديابت و چاقي گفت: تغيير شيوه زندگي به سوي بي تحركي، افزايش سن، وضعيت اقتصادي و اجتماعي دركشورهاي منطقه مديترانه شرقي مهمترين عوامل بروز ديابت به صورت يك اپيدمي است. در حال حاضر ديابت به عنوان يكي از شايعترين بيماري هاي مزمن و غيرواگيردار در سراسر جهان در نظر گرفته مي شود كه در منطقه مديترانه شرقي چهارمين علت شايع مرگ به شمار مي رود.
وي با اشاره به شيوع چشمگير ديابت، خصوصا نوع۲ در مديترانه شرقي ادامه داد: حدود 17 ميليون نفر در اين منطقه به ديابت مبتلا  هستند كه شيوه زندگي رايج در اين منطقه با افزايش شيوع چاقي، مصرف سيگار و كاهش ميزان فعاليت بدني و افزايش طول عمر مورد انتظار كه در بيشتر كشورهاي منطقه در حدود 65 سال است از عوامل شيوع آن هستند.
وي گفت: براساس مطالعات متعددي كه در كشورهاي مختلف اين منطقه صورت گرفته شيوع ديابت بالغان در حدود 7-25 سال است و در برخي كشورهاي منطقه، ديابت نوع۲ شيوع و روند افزايشي در جمعيت جوانان داشته، به طوري كه در بسياري از اين كشورها بيماري ديابت نوع۲ در دهه سوم عمر و حتي در كودكان ديده شده است.
نكاتي براي بهداشت و زيبايي چهره
چهره شما نخستين فاكتوري است كه در نگاه مردم تاثير مي گذارد و حالا ت دروني شما را به ديگران مي رساند. بهداشت و مراقبت از پوست صورت باعث زيبايي و طراوت آن شده و چهره شما را جذاب تر و بانفوذتر مي سازد.در اين نوشتار آخرين دستاوردهاي دانشمندان براي بهداشت پوست چهره را به آگاهي شما مي رسانيم. با رعايت اين نكات و تغيير عادت هاي خود، به سادگي پوست زيباتري خواهيد داشت.
سيگار: سيگار علا وه برنابود كردن دندان ها و بوي بد دهان، خط هاي كنار لب ها را عميق تر مي كند و پوست افتاده تر مي شود.
بي خوابي زياد يا كم خوابي: رنگ پوست خاكستري مي شود و خسته به نظر مي رسد و با حركاتي ورزشي كه باعث بهبود جريان خون مي شود و شستن صورت با آب سرد مي توان به حالت چهره كمك كرد.
خوابيدن پيش از پاك كردن آرايش صورت خانم ها: مراقب باشيد كه آرايش، سوراخ هاي روي پوست صورت را مي بندد و جلو موادي كه از منفذها بايستي خارج شوند را مي گيرد. اگر آرايش چشم پيش از خوابيدن پاك نشود، موجب باد كردن چشم مي شود.
دستكاري جوش هاي صورت: اين كار به بافت صورت آسيب بسيار مي رساند و در درازمدت رنگ و حالت پوست را از بين مي برد.
آب گرم: با آب خيلي گرم نبايد صورت خود را بشوييد، زيرا بافت ها آسيب مي بينند و پوست شما خشك خواهد شد.در معرض اثرات اشعه ماوراي بنفش و نور خورشيد براي مدت هاي طولا ني بدون كلا ه آفتابي نباشيد.براي داشتن پوستي سالم و شاداب، به قوانين مهم تغذيه متعادل و مناسب، تغذيه با ماهي و گوشت سفيد اهميت بدهيد و به مقدار زياد ميوه و انواع سبزي ها مصرف كنيد.براي دفع مواد زايد پوست از ويتامين هاي A و E و C زيرنظر پزشك كمك بگيريد و هر روز 1/5 ليتر آب مصرف كنيد.
براي قوي تر كردن ماهيچه هاي صورت و افزايش خاصيت لا ستيكي آن به طور مرتب حركات ژيمناستيك صورت را انجام دهيد.
براي جلوگيري از زياد شدن چروك هاي صورت روي بالش نازك بخوابيد و هنگام خوابيدن به چهره خود فشار نياوريد.
داروي تازه براي از بين بردن سردرد
بر اساس يك پژوهش تازه، تزريق داروي بوتوكس – كه براي برطرف كردن چين و چروك هاي صورت به كار مي رود - ممكن است درماني موثر براي مبتلا يان به سردردهاي مزمن روزانه باشد.به تخمين كارشناسان 4 درصد جمعيت جهان از اين نوع سردرد عودكننده رنج مي برند.به گفته دكتر استفن سيلبرستين، يكي از اين پژوهشگران و رئيس مركز سردرد در بيمارستان دانشگاهي تامس جفرسون، تشخيص سردرد مزمن روزانه براي افرادي به كار مي رود كه در طول يك دوره 30 روزه، 15 روز يا بيشتر به سردرد مبتلا  باشند.در اين پژوهش دانشمندان نشان دادند پس از 3 دوره تزريق بوتوكس (كه در واقع متشكل از سم بوتولنيوم نوع A است) در صورت و سروگردن، تقريبا 60 درصد شركت كنندگان در تحقيق حدود 50 درصد از شدت سردردشان كاسته شده بود.
افراد مبتلا  به سردرد روزانه مزمن احتمالا  دچار مشكلا ت خانوادگي، اجتماعي و شغلي هستند كه دوره سردرد آنها را تشديد مي كند و ممكن است از ميگرن هاي گاهگاهي مكرر يا مداوم نيز رنج ببرند.

چي؟ چطوري بد است؟!!
صدف كوه كن، كارشناس تغذيه و رژيم درماني   -از آنجايي كه مخلوط كردن دو يا چند ماده غذايي يا درجهت افزايش مواد مغذي صورت مي گيرد يا بهبود طعم و مزه يا آرايش غذاها، بهتر ديديم تا به ذكر نكاتي در رابطه با مواد غذايي بپردازيم كه مخلوط كردن غذاها باعث كاهش جذب مواد مغذي مي شود يا راهكارهايي را ارايه كنيم تا با استفاده از آنها از مواد مغذي بهره بيشتري ببريم.
از اين رو بحث را از مواد پروتئيني شروع مي كنيم و به سبزيجات ختم. (بر اساس تفاوت قيمت ها! البته به جز گوجه فرنگي)!!
گوشت قرمز
تقريبا بيشتر دانشمندان علم تغذيه معتقدند كه مصرف گوشت قرمز بايد محدود شود. در اين مورد توصيه هايي وجود دارد مبني بر پختن گوشت در شرايطي كه تا حدودي از تشكيل ماده سرطان زاي HCA جلوگيري شود.
مطالعات جديد نشان مي دهد كه اگر گوشت قرمز را قبل از پختن در مايه خاصي متشكل از نوعي اسيد نظير آب ليموترش يا سركه يا آب نارنج يا حتي آب پرتقال ترش به همراه انواع گياهان معطر مثل آويشن، شويد يا ترخون را با مقداري سير خردشده يا پودر سير يا پودر زنجبيل يا سس سويا از هر نوع كه دوست داريد، مدتي گذارده يا به اصطلا ح بخوابانيد و در يك ظرف سفالي يا شيشه اي يا لعابي بريزيد و مقدار بسيار اندكي روغن زيتون به آن بيفزاييد (البته مورد اخير چندان توصيه نمي شود.) اين كار 94-96 درصد تشكيل مواد سرطان زا حين كباب كردن را از بين خواهد برد. جالب اين است كه حتي چند دقيقه خواباندن گوشت در مايه نيز در كاهش تشكيل HCA موثر است، ولي بهتر است قبل از پختن گوشت، مايه را از آن بزداييد.
مورد ديگري كه در رابطه با گوشت ها لا زم به ذكر است؛ فريز كردن گوشت ها و مصرف مجدد آنهاست. چنانچه شما تمايل به مصرف گوشت فريز شده داريد (البته اجبار) بهتر است يادآور شويم كه بهترين راه باز كردن يخ گوشت اين است كه از شب قبل در محيطي خنك مثل يخچال قرار داده شود تا فرصت مناسب براي ذوب را داشته باشد، هرگز از آب و شستن براي باز كردن يخ استفاده نكنيد، زيرا آهن و بسياري از مواد مغذي موجود در خونابه به همراه آن خارج خواهد شد.
تخم مرغ
تخم مرغ يك ماده پروتئيني عالي است كه مصرف آن خصوصا براي كودكان در حال رشد، خانم هاي باردار و ورزشكاران و بيماراني كه دوران نقاهت را مي گذرانند، بسيار توصيه مي شود، البته در مصرف زرده تخم مرغ به دليل دارا بودن كلسترول بايد احتياط شود تا زياده روي صورت نگيرد. نكته قابل ذكر اين است كه مصرف تخم مرغ به شكل عسلي (نيمه آبپز) به هيچ وجه توصيه نمي شود، زيرا زرده تخم مرغ حاوي انگل سالمونلا  بوده كه در صورت مصرف به شكل نيم پز از بين نرفته و قادر به ايجاد مشكلا ت گوارشي خواهد بود، همچنين سفيده تخم مرغ به شكل نيم پز يا خام حاوي ماده اي است كه به حرارت حساس بوده و آويدين نام دارد، مصرف ميزان سفيده تخم مرغ خام جذب ويتاميني به نام بيوتين )Vit H( را دچار مشكل مي كند، ريزش مو، عصبي شدن، ضعف عضلا ت و ابتلا  به نوعي بيماري پوستي از عوارض ناشي از كمبود بيوتين به شمار مي آيد. بنابراين ورزشكاراني كه به توصيه افراد ناآگاه (دوستان ناباب)! اقدام به مصرف سفيده تخم مرغ به شكل خام مي كنند در آينده اي نزديك به مشكلا ت قيد شده در بالا  دچار خواهند شد.
شير و ماست
شير و لبنيات منابع سرشاري از كلسيم هستند، اما بد نيست بدانيد تداخل برخي مواد غذايي كاهش جذب ويتامين ها و مواد معدني موجود در آنها را به دنبال خواهد داشت. چنانچه مصرف شير به شكل مخلوط با كاكائو يا شكلا ت (شيركاكائو) به دليل دارا بودن كافئين و اسيد اگزاليك عملا  استفاده از كلسيم شير را بسيار كاهش مي دهد، مخلوط كردن شير با چاي يا قهوه نيز داراي اثر مشابهي است. (بنابراين صبحانه به شكل هندي را ترك كنيد و چاي و شير را با هم مخلوط نكنيد) در ضمن به دليل اينكه در توليد شيرهاي كاكائو از كاكائوهاي نامرغوب استفاده مي شود، اين احتمال افزايش مي يابد.
اسيد اگزاليك نيز چيزي كه در اسفناج، چاي و ريواس و برگ چغندر و كاكائو وجود دارد، افت كلسيم را بيشتر مي كند، اما افزودن شكر يا عسل به شير يا نوشيدن شير به همراه خرما بسيار مفيد خواهد بود، زيرا قندها باعث افزايش جذب كلسيم مي شوند.
نكته بعدي در رابطه با انواع شير در مورد ويتامين B2 موجود در شير است كه به نور آفتاب بسيار حساس بوده و به سرعت از بين مي رود، بنابراين اولويت مصرف با شيرهايي است كه در بسته بندي هاي مات در بازار وجود دارد (پاكتي، كيسه اي، در قوطي هاي پلا ستيكي مات) و نه شيرهاي شيشه اي.
سبزيجات
پتاسيم يك عنصر كاملا  محلول در آب است و از آنجايي كه غني ترين منابع آن سبزيجات، گوشت ها و ميوه ها هستند، بنابراين توصيه مي شود براي پيشگيري از اتلا ف اين عنصر مغذي در صورت طبخ، آب مورد استفاده مجددا استفاده شود (در مصرف آب هم صرفه جويي خواهد شد)! ضمنا دقت لا زم را مبذول داريد تا در ظرفي كه مواد غذايي در حال پخت در آن وجود دارد را حتما ببنديد زيرا مواد مغذي، قابل هدر رفتن به وسيله بخار آب خواهند بود. آب پرتقال، گوشت گوساله، آناناس، اسفناج، عدس، ماست، گردو، سبزيجات برگ سبز تيره، گوجه فرنگي خام، شير و ... حاوي پتاسيم هستند.
ويتامينC
مركبات و ليموترش، جعفري، گوجه فرنگي، بروكلي، كلم و سبزي هاي تازه و ... حاوي ويتامينCC به ميزان قابل توجهي هستند. اين ويتامين بسيار حساس به حرارت است و در محيط به مرور از بين خواهد رفت، بنابراين توصيه اكيد وجود دارد مبني بر اينكه در هنگام قطعه قطعه كردن مواد حاوي اين ويتامين حتما از چاقوهاي بسيار تيز استفاده كنيد، سبزيجات را به قطعات كوچك خرد نكرده و حتي الا مكان از حرارت دادن آنها بپرهيزيد.
نكته جالب توجه اينجاست كه در گوجه فرنگي در صورت پختن تنها به مدت چند دقيقه با وجود از دست دادن ويتامينC، ماده اي توليد مي شود كه داراي خواصي ضد سرطان خواهد بود، بنابراين مصرف گوجه فرنگي پخته نه به دليل دارا بودن ويتامينCC، بلكه به دلا يل ذكر شده خالي از فايده نخواهد بود.
آهن
آهن ماده مغذي است كه در انواع گوشت ها، جگر، عدس، كشمش، خرما و ... وجود دارد واستفاده از مواد غذايي اسيدي مثل ليموترش، آب نارنج، جعفري تازه و گوجه فرنگي و ... همراه با گوشت ها امكان استفاده مطلوب بدن از آهن موجود در آنها را افزايش مي دهد.به عكس آن استفاده از چاي و قهوه داراي اثر عكس بوده و قادر به از بين بردن جذب آهن غذا است، بنابراين نوشيدن چاي تا يكي، دو ساعت پس از صرف غذا به هيچ وجه توصيه نمي شود.
نان ها و برنج
نان از منابع كربوهيدراتي بسيار عالي است كه حجم قابل توجهي از انرژي روزانه را تامين مي كند، بنابراين دقت در نوع نان هاي مصرفي بسيار حائز اهميت است، مصرف نان هايي كه به وسيله جوش شيرين عمل آوري مي شوند به هيچ وجه توصيه نمي شود و به جاي آن مصرف نان هاي حاوي سبوس (پخته شده با آرد سبوس دار) مثل سنگك و جو بسيار بسيار سودمندند، زيرا با دارا بودن ويتامين B1 منبع بسيار خوبي براي تامين انرژي به شمار مي آيند.
حال كه صحبت از ويتامين B1 شد، بد نيست به ذكر اين نكته بپردازيم كه مصرف برنج به شكل كته (قابل توجه شمالي ها)! بهترين شكل مصرف آن است زيرا ويتامين ها در هر ماده غذايي بيشتر در لا يه هاي نزديك به سطح قرار دارند و هنگامي كه برنج را مي شوييم (آبكش كردن)! به علا وه نشاسته، مواد مغذي را نيز از بين مي بريم. در ضمن ذكر اين مطلب خالي از فايده نخواهد بود كه ميل كردن پياز خام همراه با برنج به جذب هرچه بيشتر Vit B1 كمك مي كند.
خيار و سيب
ضرب المثلي وجود دارد كه مي گويد: خوردن يك سيب در روز شما را از مراجعه به دكتر بي نياز مي كند و در حالت كامل تر بهتر است بگوييم مصرف يك عدد سيب با پوست در طول روز بسياري از ويتامين ها و مواد معدني موردنياز را در اختيار بدن شما قرار خواهد داد.
برخلا ف سيب، در رابطه با خيار توصيه مي شود حتما قبل از مصرف آن را پوست كنده و سپس ميل كنيد، زيرا استفاده از سموم و آفت كش ها در حين عمل آوري خيار باعث تجمع اين مواد در پوست خيار مي شود، لذا جدا كردن پوست خيار بهترين راه براي جلوگيري از ورود اين مواد به بدن است.

خرچنگ
كباب متهم مي شود
000546.jpg
حقايق و اخباري كه از كار لذتبخش كباب درست كردن به خصوص در حياط پشت خانه به گوش مي رسد، كاملا  منفي و محكوم كننده است. ساليان سال مطالعات پيشنهاد مي كردند كه مواد شيميايي در گوشت هايي كه به سيخ كشيده و كباب مي شوند ممكن است با ايجاد سرطان مرتبط باشند. حالا  درست همزمان با فصل كباب كردن (باربكيو) بخش خدمات سلا مت انساني ايالا ت متحده، آمين هاي چند حلقه اي را در فهرست مواد سرطانزا قرار داد. اين مواد در ماهي و گوشت قرمز كباب شده روي آتش ايجاد مي شوند. دست كم يك گروه از مواد شيميايي به نام هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي كه در گوشت كباب شده و سرخ سرطانزاي آژانس سلا مت عمومي آمريكا قرار گرفته بود. اغلب نگراني ها از مطالعات اپيدميولو ژي مي آيد. مثلا  در سال 1999 محققان در موسسه ملي سرطان آمريكا مطالعه گسترده و فوق العاده وسيعي را روي سرطان انتهاي روده بزرگ هدايت كرده و دريافتند افزايش ميزان ابتلا  و رشد اين بيماري ارتباط تنگاتنگي با مصرف گوشت قرمز دارد، به خصوص زماني كه اين گوشت كباب شده و سرخ شده ايجاد مي شود. از سال 1981 در فهرست مواد يا كاملا  سرخ شده باشد. مطالعات روي جمعيت هاي اروپايي، آسيايي و آفريقاي شمالي يافته هاي دانشمندان آمريكايي را تاييد مي كند.
اما نكته جالب ديگري هم وجود دارد. اين موادشيميايي كذايي به طور اوليه در گوشت هايي كه در حرارت بالا  يا با آتش مستقيم كباب شده اند ديده مي شوند. بنابراين متخصصان پيشنهاد مي كنند گرم كردن غذا در مايكرو ويو با كاهش زمان لا زم براي كباب شدن، احتمال ايجاد اين مواد را كاهش مي  دهد.
پوشاندن مواد غذايي با پوشش هاي آلومينيومي كه سوراخ نباشند و پرهيز از مصرف غذاهاي سوخته، مي تواند در اين مورد كمك موثري محسوب شود.
نشان داده شده كه بخارپز كردن، تاثير حفاظتي بسيار مهمي دارد،چرا كه آب موجود در محفظه پخت از سوختن غذا جلوگيري مي كند و هرچه آب و بخار بيشتر باشد تاثير آن بيشتر و بهتر خواهد بود.
با اين تفاسير راستش دست و دلمان براي خوردن كباب هاي خوشمزه و سنتي ايراني كمي مي لرزد. مگر مي شود از كباب برگ و كوبيده و امثالهم چشمپوشي كرد؟! جالب اينكه تمام مطالب و مقالا ت و تحقيقات در اين زمينه متعلق به خارجي هاست. كاش محققان داخلي هم در مورد تاثيرات مفيد يا مضر غذاهاي ايراني مثلا  همين كباب هاي گرانقيمت، اما پرطرفدار مطالعاتي انجام دهند. همانطور كه شايد خودتان هم ديده باشيد بسياري از پزشكان به بيماران خود به جاي مصرف گوشت سرخ شده در روغن، خوردن گوشت كباب شده روي آتش را توصيه مي كنند. تكليفمان معلوم شود بد نيست.

درمانگاه
ايرانشهر
تهرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
طهرانشهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  درمانگاه  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |