دوشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ - - ۳۶۸۲
همايش بزرگ به افتخار گل آقا
چند كلمه حرف حساب
بچه هاي ستاد برگزاري از نوع جايزه چيزي نمي گويند. اما ظاهرا از كسي كه بهترين مقاله را به اين همايش بفرستد طوري تقدير خواهد شد كه شايسته نام گل آقا باشد
000594.jpg
عكس : ساتيار
از عمر اين عكس يك سالي مي گذرد. آيا در فراق گل آقا طنز يتيم نيست؟
گفتيم يك صندلي خالي برايش بگذاريد كنار. رديف اول، كنار همان كه بارها و بارها به تصاوير خودشان در مجله خنديده اند و حالا  مي آيند تا ببينند درباره گل آقا چه نوشته شده و بعد به منتخبان هيات داوران جايزه بدهند.
ماجرا از اين قرار است كه همايشي برگزار خواهد شد با عنوان چند كلمه حرف حـساب. در بيانيه ستاد خبري آمده است: علا قه مندان مي توانند براي شركت در اين همايش مقالا ت خود را در زمينه هاي ويژگي نثر و شيوه هاي نگرشي گل آقا، نظيره سازي، تاثيرپذيري گل آقا از ادبيات فولكلور و گويش محلي، تاثيرپذيري گل آقا از ديگر طنزپردازان، گل آقا و شخصيت آفريني، گل آقا و درست نويسي، تاثير گل آقا بر طنزنويسان معاصر، ويژگي هاي طنز گل آقايي، گل آقا و استفاده از ادبيات كلا سيك و نظم در طنز گل آقا حداقل در 15صفحه A4 همراه با نشاني كامل به آدرس حوزه هنري تهران، واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه، دفتر طنز حوزه هنري ارسال كنند.
اين فراخوان كه پيش از اين آخرين مهلت آن 10ارديبهشت اعلا م شده بود به دليل استقبال علا قه مندان تا 20 ارديبهشت ماه تمديد شد.
ذيل بيانيه تلفن هايي نوشته شده كه مي توانيم براي كسب اطلا عات بيشتر با آنجا تماس بگيريم. يك نفر گفت شما اطلا عات بيشتر را بگيريد تا ستاد به كارش برسد. بنابراين گفت وگوي ما با سيدعبدالجواد موسوي از بچه هاي قديمي و خوش اخلا ق حوزه هنري آغاز شد.
مي خواستيم بپرسيم دبير همايش كيست؟
قرار بود خودمان اين خبرها را خرد خرد به مطبوعات بدهيم.
به موسوي توضيح داديم كه صفحه خوراك مي خواهد و سردبير مثل شمر منتظر است، تسليم شد، اما قبل از پاسخ دادن به اين سوال درباره  همايش حرف زد. مي خواستيم در اولين سالگرد فوت استاد صابري يك مراسم متفاوت برگزار كنيم. البته مراسم مختلفي برگزار شده كه بايد عرض كنم به بهانه گل آقا بود، نه براي گل آقا. ما به دنبال جلساتي كه در دفتر طنز حوزه داشتيم تصميم گرفتيم براي سبك شناسي آثار كيومرث صابري و كشف ويژگي هاي اين مطالب همايشي ترتيب بدهيم با اسم چند كلمه حرف حساب.
چرا دو كلمه حرف حساب نه؟
دو كلمه حرف حساب اسم ستوني بود كه مرحوم صابري در روزنامه اطلا عات داشت و شامل قطعه هاي كوتاه طنز بود. چون ما اعلا م كرده ايم مقاله ها بايد حداقل در 15 صفحه ارسال شوند، ديديم بي مسما نيست كه از چند كلمه حرف حساب استفاده كنيم... به هر حال هم اشاره اي است به آن ستون و هم به آثار معلول ما مي خورد.
برگزاري مراسم، احتمالا  اوايل خرداد است. موسوي مي گويد نخواسته اند مراسم را همزمان با سالگرد گل آقا برگزار كنند.
دبير كيه؟
آقاي ضيايي كاريكاتوريست مشهور.
هيات داوران؟
آقاي دكتر سيدعلي موسوي گرمارودي ، استاد منوچهر احترامي و خانم رويا صدر مطالب ارسالي را قضاوت خواهند كرد.
اين قضاوت به چيزي ختم مي شود كه به آن مي گويند جايزه. از موسوي درباره جايزه سوال مي كنيم و او مي گويد: جايزه خوبي مي دهيم. يعني اينكه جماعت مشخص مايه بگذارند، جاي دوري نمي رود.
مراسم هم كه در تالا ر انديشه حوزه هنري برگزار خواهد شد.
از آقاي خاتمي دعوت كرده ايد؟
البته سعي مي كنيم مراسم را كمتر سياسي كنيم. سياسيون كه دعوت مي شوند، بايد صبغه فرهنگي داشته باشند. مثلا  دكتر حبيبي كه يار غار گل آقا بوده حتما دعوت است.

كودكان فيلم مي شوند و فيلم مي سازند
000603.jpg
روزي كه دنياي ويدئو بازار تجهيزات سينمايي را قرق كرد، روزي بود كه بسياري از معادله هاي ذهني علا قه مندان سينما به جواب رسيد. چه كسي فكر مي كرد كه بتوان با استفاده از يك ابزار كوچك تصوير و صدا را ضبط كرد و خيالا ت ذهن را روي نواري پياده كرد كه به همراه داشتنش آرزو هاي كودكي را به واقعيت تبديل مي كرد. حالا  ديگر دوربين هاي چندكاره ديجيتال آنقدر زياد شده كه حتي در ايران جشنواره فيلم هاي كودك و نوجوان با دوربين هاي خانگي برگزار مي شود.
خبر برگزاري اين جشنواره وقتي در گوشه و كنار به گوش ها رسيد، بسياري گفتند: كودكان و فيلمسازي و اين 2 واژه را چنان به زبان آوردند كه گويي هيچ وقت بين آنها رابطه اي برقرار نمي شود، غافل از اينكه با برپايي جشنواره دوربين هاي خانگي، خيلي از كارشناسان اقرار كردند كه كار كودكان لا اقل از نظر جذابيت سوژه ها قابل قبول است. اين ماجرا شايد بهانه اي بود براي برگزاري برنامه هاي مشابه، البته به صورت منسجم تر و چنين هم شد...
تاكنون از سيفژ( انجمن فيلم كودك) چيزي شنيده ايد؟ اگر آمار چنداني از اين انجمن نداريد مي توانيد در روزهاي دهه اول خردادماه اطلا عاتتان را تكميل كنيد، اما تا زمان رسيدن لحظه موعود بد نيست بدانيد كه ايران ميزبان پنجاهمين اجلا س مجمع عمومي مركز بين المللي فيلم براي كودكان و نوجوانان است. در اين اجلا س كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ميزباني آن را برعهده دارد، 50 ميهمان خارجي و 25 مسوول دولتي از كشورهاي دنيا حضور دارند و انتخاب هيات مديره جديد سيفژ نيز از ديگر بخش هاي اين اجلا س به شـمـار مـي رود. چينـي فروشان مديرعامل كانون، يكي از اعضاي هيات مديره سيفژ است كه توانسته امسال براي اولين بار برگزاري اين اجلا س را به تهران بكشاند، اما اين اجلا س تمام آن چيزي نيست كه روزهاي گرم خرداد را براي كودكان به ياد ماندني خواهد كرد. يك جشنواره سينمايي كه در آن آثار فيلمسازي كودكان 6 تا 16 ساله مورد ارزيابي قرار مي  گيرد و به نمايش در مي  آيد خلا صه اتفاقي است كه در كانون پرورش فكري به وقوع مي پيوندد.
كودكان براي شركت در اين رقابت هنري كه نام جشنواره فيلم كودكان براي كودكان را با خود يدك مي كشد مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي در انتخاب موضوع، تكنيك و زمان با دوربين هايي كه در اختيارشان است اولين تجربه هاي فيلمسازي خود را ثبت كنند. آثار كودكان در فرمت هاي Digitall و ,beta cam ,SVHS ,VHSCD مورد قبول است و جالب آنكه هيچگونه محدوديتي براي تعداد آثار ارايه شده در جشنواره وجود ندارد. دبيرخانه اين جشنواره از والدين و مربيان كودكان خواسته تا حد امكان در انتخاب موضوع و پيام فيلم دخالت نكنند و تنها در زمينه امور فني يا تدوين كودكان را ياري دهند. آثار كودكان بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به مركز آفرينش هاي فرهنگي - هنري كانون واقع در خيابان حجاب ارسال شوند. آثار ارسال شده همزمان با برپايي اجلا س مجمع عمومي مركز بين المللي فيلم براي كودكان و نوجوانان (سيفژ) توسط داوراني از سيفژ در 5 گروه سني مورد ارزيابي قرار مي گيرند و برگزيدگان در روز 10 خرداد معرفي مي شوند.
تنديس طلا ، نقره، برنز و ديپلم افتخار هدايايي است كه به 4 نفر از برگزيدگان هر رده سني اهدا خواهد شد. مسوولا ن كانون ايجاد انگيزه براي ساختن فيلم در سنين كودكي، تقويت نگاه دقيق و خلا قانه كودكان و نوجوانان به مسايل و مشكلا ت اجتماعي پيرامونشان، امكان درك بهتر نيازها و فراهم سازي محيطي سالم و سازنده براي رقابت را از جمله اهداف برپايي اين جشنواره يك روزه اعلا م كرده اند. جشنواره فيلم كودكان براي كودكان، روز 10 خرداد علا وه بر نمايش آثار در 2 بخش مسابقه و خارج از مسابقه، ميزبان مجموعه اي از فيلم هايي خواهد بود كه به صورت عمومي در سينما كانون واقع در خيابان خالد اسلا مبولي به نمايش در مي آيند. دهم خردادماه، روز سينماي كودك را به خاطر بسپاريد و از همين امروز دوربين هاي خانگي تان را بدون دلهره به فرزندانتان بسپاريد...

ستون شما
نوستالژيا
روزي نيست كه در ايرانشهر چيزي درباره نوستالژي به گوشمان نخورد، پدر آمرزيده ها، خفه مان كرديد. اين بخشي از جمله خواننده اي بود كه ظاهرا صبح روي دنده چپ از خواب بلند شده بود والا  نوستالژي كه چيز بدي نيست.
الو...؟
الو؟ ستون ما؟
با خشونت جواب داديم خير، ستون ما تلفنش كجا بود. پيغام هاي اين ستون را بدهيد به مسوولش... البته شايد اين همه خشونت لا زم نبود.
توضيح دوباره
از بذل توجه شما به حادثه هواپيما بسيار متشكريم. شنبه چرا هيچي نداشتيد؟ جواب داديم كه صفحات شنبه، چهارشنبه بسته شده بود. اگر شماره ديروز را –مثل خود ما– شنبه ملا حظه مي فرموديد، كلي در قضاوتتان تاثير مي گذاشت.
تشكر لهجه دار
يكي از دوستان كه عقيده دارد صفحه يكشهروند در حد شاهكار است زنگ زد و كلي قربان و صدقه آرش نصيري رفت. به لهجه اش مشكوك شديم، فكر مي كنيم مثل آرش اهل شمال بود.
بازتاب هاي حادثه
-بعد از حادثه آزادي، حادثه هواپيما مبارك.
— مي خواستم بدانم اين مردم ارزشش را ندارند؟ چه بايد بكنند تا بالا دستي ها رعايتشان را بكنند؟
— نمكي بود روي زخم ما. البته حوادثي از اين دست گريزناپذير است،   اما خواهشا كمي به فكر باشيد. وظيفه شماست كه بنويسيد و بنويسيد تا از اين ماجرا راحت گذر نكنند.

فرهنگ
سالمند ركورد مي زند
به نظر مي رسد فرهنگسراي سالمند مي خواهد ركورد برپايي نمايشگاه در سال 84 را بشكند. از اين فرهنگسرا خبر مي رسد نمايشگاه هنرهاي دستي و تزئيني در نگارخانه اين فرهنگسرا برپا شده است. در اين نمايشگاه 100 اثر هنري از نقاشي و همچنين هنرهاي دستي و تزئيني در معرض ديد عموم قرار گرفته است. اين 100 اثر شامل گل هاي تزئيني، بلندر، كاكتوس و كارهاي دستي و تزئيني است. تا دوازدهم ارديبهشت فرصت داريد تا به ميدان امام حسين(ع)، خيابان 17 شهريور، خيابان خشكبارچي، پارك خيام برويد و از اين نمايشگاه ديدن كنيد.

نمايشگاه
گالري هفت ثمر
دو زن نقاش آثار خود را در گالري هفت ثمر به نمايش گذاشته اند. گلبرگ كياني و زينب چايچي در اين نمايشگاه كه از جمعه آغاز به كار كرده، 32 اثر خود را در معرض تماشاي علا قه مندان گذاشته اند. اين دو نقاش آثار خود را به سبك فيگوراتيو نقاشي كرده اند. تابلوهاي آنها تم خاصي ندارد و به سوژه مـشخصـي نمـي پـردازد. اين دو نقاش هر دو فارغ التحصيل رشته گرافيك هستند. علا قه مندان تا 7 ارديبهشت فرصت بازديد از اين نمايشگاه در گالري هفت ثمر را دارند.

شاتر
000597.jpg
عكس : امين محمدي
گاهي براي سفارش علا يم راهنمايي، زمان لا زم در اختيار نيست. در اين شرايط به خاطر زيبا شدن پياده رو هم كه شده با همين علا يم دست ساز بسازيد.

امروز
امروز، رو به آسمان
000600.jpg
هر روز تعطيل بهانه اي است براي رهايي از گرفتاري هاي روزمره زندگي. اندكي آرامش و رهايي از خيابان ها و محيط كاري كه تحمل هر روزه اش كار طاقت فرسايي است، تنها در صورت رسيدن يك روز تعطيل مسير مي شود، اما گاهي روزهاي تعطيل حال وهواي ديگري دارند. از چند روز قبل از رسيدن برگه هاي تقويم به روز تعطيل بـراي رسيدنش لحظه شماري مي كنيد. براي آن روز برنامه هاي خاصي را تدارك مي بينيد. ديد و بازديد از بزرگترها و البته شركت در جشن هاي مختلف عروسي و... پاي ثابت چنين روزهايي هستند. يكي دو كارت دعوت مراسم جشن دوستان و آشنايان و از آن مهمتر ديدن جماعت شادماني كه در هر كوچه و خياباني به بهانه زير يك سقف زندگي كردن دو جوان دور هم جمع شده اند، نمونه عيني تفاوت روزهاي تعطيل اينچنيني است. در ميان روزهـاي تعـطيل اگر روزي به مناسبت تولد يك بنده برگزيده خدا مهر تعطيل خورده باشد، حال خاصي به وجود مي آورد و اگر روز تعطيل با روز تولد آخرين پيامبر خدا نشان دار شده باشد كه ديگر همه چيز مشخص است. تولد حضرت رسول(ص) مبارك باد. امروز شاد باشيد و در شادي ديگران هم سهيم شويد.
امروز درهاي رحمت آسمان به روي بندگان باز است، پس چه فرصتي از اين بهتر براي اينكه آرزو كنيم هموطنانمان سالم بـوده و بيش از پيش در حل مـشكلا تشـان مـوفـق باشند. زوج هايي كه در اين روز جشن هاي سنتي ازدواج شان را برگزار مي كنند، شايد شادمان ترين مردم در اين روزها باشند. شادي اين ملت آرزوي همه است. چشم هايتان را ببنديد و آرزو كنيد...

جعبه
فوتبال در روز عيد
امشب شب ميلا د با سعادت پيامبر مكرم اسلا م حضرت محمد مصطفي (ص) و امام جعفر صادق(ع) است. برنامه هاي تلويزيون هم احتمال دارد تحت تاثير اين عيد قرار بگيرد و تغييراتي رخ دهد.
كهنه سوار را ساعت 13:40 امروز از شـبكـه سوم مشاهده خواهيد كرد. سوار بي اسب هم 15:10 از شبكه اول تكرار مي شود. هشدار براي كبري 11 عنوان سريالي است كه سري جديد آن از امشب شروع مي شود. ساعت 19 مي توانيد اين سريال را هم از شبكه تهران تماشا كنيد. همسفران
ساعت 20:10 روي آنتن شبكه سوم مي رود. لوركا را مي توانيد ساعت۲۱ از شبكه دوم مشاهده كنيد. مشق عشق هم ساعت۲۲:10 از شبكه اول پخش مي شود.
عادل فردوسي پور و برنامه 90 امشب ساعت 22:30 روي آنتن شبكه سوم سيما مي رود. اين براي امشب و اما فردا كه روز عيد است.
صبح فردا احتمالا  برنامه هاي مفرحي را خواهيد ديد. فيلم سينمايي را ساعت 13:30 مي توانيد از شبكه تهران تماشا كنيد. مانند هر روز تعطيل شبكه اول هم بعدازظهر فيلم سينمايي خواهد داشت. بازخواني يك پرونده را فردا ساعت 19 از شبكه تهران تماشا خواهيد كرد. ماموران پرونده هاي راكد فردا ساعت 20:10پخش مي شود. فيلم سينمايي شبكه۲ را كه ساعت۲۱ پخش مي شود فراموش نكنيد. پرستاران هم ساعت 22:10 از شبكه اول پخش مي شود. شايد هيجان انگيزترين برنامه براي اهالي ورزش ديدار نيمه نهايي جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا باشد. امشب ميلا ن در ورزشـگـاه سن سيرو ميزبان آيندهون شگفتي ساز است. آيا باز هم مثل سال قبل يك تيم معمولي فيناليست خواهد شد؟
عيد شما مبارك.

كتابخانه
ديباچه اي بر كتابفروشي در ايران
براي اولين بار در ايران مرجعي براي دستيابي به آمار و تاريخچه كتابفروشي در ايران منتشر شد و با مطالعه و نگاهي به آن متوجه مي شويم كه در عصر گذشته و پيدايش صنعت چاپ و نشر در ايران كدام كتابفروشي ها در كدام شهرها برقرار و داير بوده است و شايد هم نسل قديم كـتـابخـوان تهـران و شهرستان ها با اين كتابفروشي ها ارتباط و پيوندي ناگسستني داشته اند و حالا  با مطالعه اين كتاب و شنيدن نـام كتـابفـروشـي هـا دچار فلا ش بك هاي نوستالژيك بشوند. شنيدن داستان پيدايش كتابفروشي هايي در همدان، كرمان، شيراز و بروجرد و نام هايي مانند محمد حسين اسلا م پناه و حسن امداد و عبدالكريم جربزه دار وسوسه ايست براي خريد و مطالعه اين كتاب تحقيقي و خواندني كه به همت ايرج افشار به چاپ رسيده است.
او در ايــن كـتــاب عـلا وه بـر معـرفـي كـتـابفـروشـي هـاي نـامـي به تحقيق درباره فهرست برداري و كتابفروشي هاي پاتوق و داستان خريد و فروش و امانت كتاب هم پرداخته و در باره هر كدام مفصل بسط و شرح داده است. اين اثر نفيس و خواندني را انتشارات شهاب ثاقب در اواخر سال 83 با عنوان كتابفروشي به چاپ رسانده و نويسنده اين كتاب آن را به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزندش بابك افشار تهيه و براي چاپ دست ناشر سپرده است.

هوا
تغيير عادت
براي ما كه چند ماه آخر سال گذشته به علا وه چند روزي از سال جديد را با سرما و خنكي هوا سپري كرده بوديم، كمي تحمل اين گرما سخت شده. حالا  خوبه كه هوا يواش يواش در حال گرم شدنه، هرچند كه براي ما آدم ها تحمل تغيير سخته.
به هر حال فردا تعطيليه و هر كسي هوس مي كنه اين روز عيدي از خونه بيرون بره. براي شمايي كه قصد خارج شدن از خونه و رفتن به پارك و اطراف شهر رو داريد، مي نويسيم كه فردا هوا در گرمترين ساعات به 28درجه بالا ي صفر مي رسه و درجه حرارت در شب سه شنبه 17درجه خواهد بود. راستي هوا هم حسابي آفتابيه.

ذهن زيبا
بهترين شما كسي است كه قرض خود را بهتر ادا كند.
حضرت محمد(ص)

با جماعت همراه شو، زيرا گرگ تنها گوسفند دور مانده را مي خورد.
حضرت محمد(ص)

هر كه مالك خشم خود نباشد، مالك عقل خود نيست.
امام جعفر صادق(ع)

هر كه آبرو ريزد، جمع آوري آن دشوار است.
امام جعفر صادق (ع)

تهرانشهر
ايرانشهر
خبرسازان
دخل و خرج
در شهر
درمانگاه
زيبـاشـهر
طهرانشهر
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  درمانگاه  |  زيبـاشـهر  |  طهرانشهر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |