چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۴
طرح نظرسنجي از مردم
تهراني ها درباره قيمت مسكن و اجاره چه مي گويند؟
001866.jpg
براساس پژوهشي كه وزارت مسكن و شهرسازي در مورد شرايط ۲۵ ساله گذشته ايران به انجام رسانده است حدود ۳۰ درصد سرمايه گذاري هاي كشور در بخش ساختمان سازي و مسكن بوده است اما اين حجم از سرمايه گذاري نتوانسته است مشكل بخش مسكن را حل كند.
همچنين براساس آمارهاي رسمي براي ۵/۱۳ ميليون خانوار ايراني، حدود ۱۲ ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي وجود دارد و حدود ۵/۱ ميليون خانوار ايراني فاقد مسكن هستند و يا به صورت مشترك از يك واحد مسكوني استفاده مي كنند.
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان بخش مسكن بر اين باورند كه براي دستيابي به وضعيت مطلوب مسكن در ايران بايد حدود ۳ ميليون واحد مسكوني جديد ساخته شود.
افزايش جمعيت بويژه در دو دهه گذشته و نيز تورم و افزايش بهاي ساختمان نسبت به تقاضاي موجود، خانوارهاي ايراني فاقد مسكن را با مشكل تهيه مسكن مواجه كرده است.
وزير مسكن چندي پيش با تأكيد بر لزوم سرمايه گذاري هاي جديد در بخش مسكن گفت كه حدود ۷ هزار ميليارد تومان در بخش مسكن سرمايه گذاري شده است اما براي رسيدن به توليد مطلوب بايد ميزان سرمايه گذاري مسكن به ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه جديد نيز افزايش يابد. همچنين بنابر آمار موجود به طور متوسط سالانه حدود ۶۵۰ هزار تا حداكثر ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در ايران ساخته مي شود در حالي كه نياز سالانه ايران در شرايط فعلي يك ميليون واحد برآورد شده است.
اما اين وضعيت در تهران به گفته وزير مسكن و شهرسازي تصوير پيچيده تري داشته است. بنابر گفته اين مقام مسئول از كل واحدهاي احداثي در كشور سهم احداث مسكن در تهران حدود ۴۰درصد بوده است كه اين رقم در حال حاضر به حدود ۱۵ درصد كاهش يافته است!
براي مقابله با وضعيت ركود در بازار مسكن بويژه در تهران _ كه در يكي دو سال گذشته شدت گرفته است- و براي افزايش قدرت خريد مردم ميزان تسهيلات بانكي خريد مسكن از ۷ ميليون تومان به سقف ۱۲ ميليون تومان در سال جاري افزايش يافته و نكته مهمتر در اين مصوبه اين بود كه پرداخت وام مسكن از سوي بانكهاي عامل كه در گذشته فقط شامل واحدهاي «نوساز» بود حذف و اين وام براي واحدهاي دست دوم شخصي ساز تا ۱۲ سال عمر مفيد نيز قابل پرداخت شد.
به باور برخي كارشناسان با اين مبلغ تسهيلات بانكي در شهرستانها كه قيمت مسكن پايين تر است شايد بتوان منتظر رونق شد اما در تهران با توجه به قيمت بالاي خريد هر متر مربع واحد مسكوني چندان اثر گذار نخواهد بود.
كارشناسان در اين خصوص تأكيد دارند كه قيمت قابل تحمل و قابل قبول براي خريد يك واحد مسكوني بايد فقط ۵ برابر درآمد سالانه يك خانوار باشد، كه با يك محاسبه سرانگشتي ملاحظه مي شود با متوسط درآمد خانوارهاي تهراني اين تصوير دور از واقعيت است.
به هر حال تقدير تلاش دولت براي جذب سرمايه هاي خصوصي در بخش مسكن و حمايت از طرحهاي انبوه سازان و ساخت وساز براي جوانان و اقشار آسيب پذير براي تعديل قيمت مسكن همچنان ادامه دارد.
در كنار مقوله خريدمسكن، در اين طرح نظرسنجي، همشهري به موضوع اجاره بهاي مسكن بويژه در شهر تهران كه گريبانگير برخي خانوارهاي تهراني است، پرداخته است.
همچنين در خصوص اجراي طرح اتاق امن براي مقابله با زلزله كه توسط شهرداري تهران برنامه ريزي شده است، پرسشهايي مطرح شده است كه نتايج آن خواندني است.
به هر تقدير گروه پژوهش همشهري، به ميان شهروندان تهراني رفته است تا از نزديك در اين خصوص نظر آنان را منعكس كند.
پرسشگران گروه پژوهش با پرسش از ۱۶۰ نفر شهروند تهراني كه به طور تصادفي و ميداني در ميادين و خيابانهاي پونك، آرياشهر، آزادي، شهرك غرب، تهرانپارس، نارمك، تهران نو، پاسداران، قيطريه، پارك وي، آفريقا، تجريش، هفت تير، شهيد بهشتي، ولي عصر، جمهوري، نازي آباد، خراسان و يافت آباد انتخاب شده اند، به پرسش و پاسخ پرداخته است و نتايج حاصل از آن تصوير كوچكي از نگاه مردم بدون واسطه از مقوله خريد مسكن، ميزان اجاره بها، سرمايه گذاري در بخش مسكن، وام مسكن و طرح اتاق امن و ... است.
از ميان نظرات مردم نكاتي همچون كيفيت پايين احداث بنا حتي در ساختمانهاي نوساز و با عمر كم، گراني مصالح ساختماني و نزديك شدن قيمت مسكن حتي در مناطق بسيار متفاوت  در تهران تأمل  برانگيز است كه نيازمند توجه بيشتر مسئولان نظارت كننده در اين خصوص است.
جزييات اين طرح نظر سنجي را در پي مي خوانيد:
001863.jpg
جنس و سن
از ميان ۱۶۰ نفر پاسخگو به پرسشهاي گروه پژهش همشهري معادل ۲/۴۶ درصد زن و ۸/۵۳ درصد مرد مي باشند.
سن پاسخگويان بين حداقل ۲۱ سال و حداكثر ۷۵ سال مي باشد. براين اساس ۸/۱۸ درصد پاسخگويان بين ۲۱ تا حداكثر ۳۰ سال، ۲/۳۶ درصد بين ۳۱ تا ۴۰ سال، ۸/۲۳ درصد بين ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۰ درصد بين ۵۱ سال تا ۶۰ سال و مابقي بيشتر از ۶۰ سال و تا حداكثر ۷۵ سال سن دارند.
وضع تأهل
از ميان پاسخگويان تهراني، معادل ۲/۱۶درصد مجرد و معادل ۸/۸۳ درصد متأهل مي باشند.
شغل
از ميان پاسخگويان به گروه پژوهش همشهري معادل ۳/۱۶ درصد خانه دار، ۱۵ درصد بازنشسته، ۳/۱۶ درصد دبير و فرهنگي، ۳/۱۱ درصد كارمند، ۳۵ درصد داراي شغل آزاد، ۵/۲ درصد پزشك، ۵/۲ درصد استاد دانشگاه و ۳/۱ درصد حسابدار مي باشند.
ميزان تحصيلات
از ميان پاسخگويان در مجموع معادل ۶/۱۲ درصد بي سواد و يا داراي تحصيلات ابتدايي و سيكل مي باشند.
معادل ۵/۲ درصد پيش دانشگاهي، ۵/۳۷ درصد داراي مدرك ديپلم، ۵/۲ درصد فوق ديپلم،  ۵/۳۷ درصد كارشناس، ۸/۳ درصد كارشناس ارشد و ۵/۲ درصد نيز دانشجو مي باشند.
منطقه سكونت
پاسخگويان تهراني ساكن مناطق مختلف تهران مي باشند. بر اين اساس ۸/۸ درصد ساكن منطقه يك، ۳/۱۶ درصد ساكن منطقه ،۲ ۵/۷ درصد در منطقه ،۳ ۵/۷ درصد در منطقه ،۴ ۱۰ درصد در منطقه ،۵ ۵ درصد در منطقه ،۶ ۵/۷ درصد ساكن منطقه ،۷ ۱۰ درصد در منطقه ،۸ ۵/۷ دصد در منطقه ،۱۰ ۸/۳ درصد در منطقه ،۱۱ ۳/۱ درصد در منطقه ،۱۲ ۳/۱ درصد ساكن منطقه ،۱۳ ۳/۱ درصد در منطقه ،۱۴ ۳/۱ درصد در منطقه ،۱۵ ۳/۶ درصد در منطقه ،۱۶ ۵/۲ درصد در منطقه ،۱۷ ۳/۱ درصد در منطقه ۱۸ و ۳/۱ درصد ساكن منطقه ۲۲ تهران مي باشند.
001917.jpg
تعداد افراد خانواده
تعداد افراد خانواده پاسخگويان شركت كننده در اين طرح نظر سنجي بين حداقل يك نفر تا حداكثر ۵ نفر مي باشد.
براين اساس معادل ۸/۸ درصد يك نفره و به تنهايي زندگي مي كنند. معادل ۳/۱۶ درصد ۲ نفره و ۵/۳۷ درصد تعداد اعضاي خانواده آنها ۳ نفر مي باشد.
همچنين ۳/۳۱ درصد نيز تعداد اعضاي خانواده آنها ۴نفر و ۳/۶ درصد ۵ نفره مي باشند.
نوع منزل مسكوني
۸/۸۳ درصد پاسخگويان به پرسش هاي گروه پژوهش همشهري در واحد مسكوني آپارتماني و ۳/۱۶ درصد در خانه ويلايي سكونت دارند.
نوع مالكيت منزل مسكوني
معادل ۳/۳۶ درصد پاسخگويان در منزل مسكوني استيجاري، سكونت دارند و معادل ۶۰ درصد نيز در منزل شخصي خود زندگي مي كنند. معادل ۳/۱ درصد در منزل سازماني و ۵/۲ درصد در منزل پدري و يا يكي از اقوام نزديك خود ساكن هستند.
نوع اجاره نشيني
معادل ۵/۲ درصد پاسخگويان كه در منزل استيجاري زندگي مي كنند واحد آپارتماني و يا ملك خود را رهن كامل كرده اند و ۸/۳۳ درصد رهن و اجاره پرداخت مي كنند.
معادل ۵/۶۲ درصد نيز يا داراي منزل شخصي و يا در منزل پدري و اقوام خود ساكن هستند.
مساحت ملك در اختيار شما چقدر است؟
مساحت ملك در اختيار پاسخگويان شركت كننده در اين نظرسنجي بين حداقل ۴۰ متر مربع تا حداكثر ۷۰۰ متر مربع مي باشد.
بر اين اساس معادل ۷/۷ درصد پاسخگويان در واحدهاي مسكوني بين حداقل ۴۰ تا حداكثر ۵۰ متر مربع ساكن هستند.
معادل ۴/۱۱ درصد در واحدهاي مسكوني ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، معادل ۲/۱۵ درصد در واحدهاي مسكوني ۶۰ تا ۷۰ متر مربع، ۵/۱۲ درصد در واحدهاي مسكوني ۷۰ تا ۸۰ متر مربع، ۴/۱۶ درصد ۸۰ تا ۹۰ متر مربع، ۲/۵ درصد در واحدهاي ۹۰ تا ۱۰۰ متر مربع، ۹/۱۳ درصد در واحدهاي ۱۱۰ تا ۱۲۰ متر مربع و ۲/۵ درصد در واحدهاي ۱۳۰ تا ۱۵۰ مترمربع، ۴/۶ درصد در واحدهاي مسكوني ۱۶۰ تا ۲۰۰ متر مربع، ۳/۱ درصد در منزل ۳۰۰ متري، ۳/۱ درصد در منزل ۵۰۰ متر مربع و ۳/۱ درصد در منزل ۷۰۰ مترمربعي ساكن هستند.
001872.jpg
ميزان پرداخت اجاره بهاي شما در ماه چقدر است؟
پاسخگويان اجاره نشين در اين طرح نظرسنجي بين حداقل ۴۰ هزار تومان تا حداكثر ۴۵۰ هزار تومان در ماه اجاره بها پرداخت مي كنند كه به طور ميانگين ميزان اجاره بها معادل ۸۹ هزار تومان در ماه قابل محاسبه است. اين رقم به جز مبلغ رهن واحد مسكوني است.
بر اين اساس از ميان پاسخگويان معادل ۹/۳ درصد بين حداقل ۴۰ هزار تومان تا حداكثر ۱۰۰ هزار تومان در ماه اجاره بها پرداخت مي كنند. معادل ۸/۳ درصد بين ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان،  ۶/۷ درصد بين ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، معادل ۴/۱۱ درصد بين ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، معادل ۹/۳ درصد بين ۲۷۵ تا ۳۰۰ هزار تومان، ۶/۲ درصد بين ۳۱۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، ۶/۲ درصد بين ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، ۳/۱ درصد ۴۵۰ هزار تومان و ۳/۱ درصد ۴۶۰ هزار تومان در ماه اجاره بها پرداخت مي كنند.
ميزان اجاره بها چند درصد متوسط درآمد ماهانه شماست؟
پاسخگويان اجاره نشين بين حداقل ۳ درصد تا حداكثر ۹۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره بهاي واحد مسكوني خود مي كنند.
براين اساس به طور ميانگين ۶/۴۳ درصد درآمد ماهانه پاسخگويان صرف پرداخت اجاره بها مي شود.
از ميان پاسخگويان ۹/۳ درصد بين حداقل ۳ درصد تا حداكثر ۲۰ درصد درآمد ماهانه شان صرف اجاره بها مي شود. ۳/۶ درصد معادل ۳۰ درصد درآمدشان، ۳/۱ درصد معادل ۳۵ درصد درآمد ماهانه، ۳/۱۱ درصد معادل ۴۰ درصد درآمد ماهانه، ۵/۷ درصد معادل ۵۰ درصد درآمد، ۵ درصد معادل ۶۰ درصد درآمد و ۹/۳ درصد پاسخگويان معادل ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمدشان صرف پرداخت اجاره منزل مي شود.
همچنين معادل ۳/۶۱ درصد نيز اجاره بهايي پرداخت نمي كنند و داراي منزل مسكوني شخصي مي باشند.
به نظر شما ميزان اجاره بها در شرايط فعلي چگونه است؟
معادل ۳/۹۶ درصد پاسخگويان در پاسخ به اين پرسش گفته اند كه ميزان اجاره بها نامناسب و بالا است و ۳/۱ درصد نيز گفته اند بسيار نامناسب است. ۵/۲ درصد نيز پاسخي به اين پرسش نداده اند.
چند وقت است كه اجاره نشين هستيد؟
از ميان پاسخگويان معادل ۵/۲ درصد حدود يك سال است كه اجاره نشين هستند و تازه ازدواج كرده اند. معادل ۳/۱۱ درصد ۲ سال، ۱۰ درصد ۳سال، ۸/۳ درصد ۴سال و ۱۰ درصد ۵ سال و بيشتر است كه اجاره نشين هستند.
۵/۶۲ درصد نيز پاسخي به اين پرسش نداده اند.
001920.jpg
چرا اجاره نشين هستيد؟
معادل ۸/۱۳ درصد در پاسخ به اين پرسش كه چرا اجاره نشين هستيد، گفته اند پول خريد منزل شخصي را نداريم. معادل ۱۵ درصد گفته اند سرمايه خود را صرف سرمايه گذاري در ساير امور اقتصادي كرده اند و لذا اجاره نشين هستند!
معادل ۳/۱ درصد گفته اند به دليل سرمايه گذاري در ساير امور اقتصادي و نزديكي به اقوامشان اجاره نشين هستند.
معادل ۳/۱ درصد نيز گفته اند به تازگي ازدواج كرده و اجاره نشين شده اند.
معادل ۵ درصد گفته اند براي نزديكي به محل كار و يا اقوام خود اجاره نشين هستند.
۵/۶۲ درصد نيز به اين پرسش پاسخي نداده اند.
در صورت داشتن يك ملك و يا واحد مسكوني شخصي، چرا اجاره  نشين هستيد؟
از ميان پاسخگوياني كه داراي يك ملك و يا واحد مسكوني شخصي هستند (۷/۲۱ درصد) اما اجاره نشيني مي كنند معادل ۱/۶ درصد گفته اند به دليل دوري محل سكونت از محل كار اقدام به اجاره نشيني كرده اند. معادل ۴/۲ درصد گفته اند به دليل دوري از اقوام درجه يك خود اقدام به اجاره نشيني كرده اند.
معادل ۲/۷ درصد گفته اند به دليل نامناسب بودن و كوچكي مساحت و كيفيت بناي خود اجاره نشين هستند.
معادل ۶ درصد نيز به دليل داشتن يك منزل مسكوني و يا واحد آپارتماني در شهرستان و يا اطراف تهران اقدام به اجاره نشيني كرده اند.
به نظر شما سرمايه گذاري در بخش مسكن تا چه حد مناسب است؟
معادل ۵/۶۷ درصد پاسخگويان در اين طرح نظرسنجي گفته اند كه سرمايه گذاري در بخش مسكن خيلي مناسب است. معادل ۵/۲ درصد گفته اند مناسب و معادل ۵/۲۷ درصد نيز گفته اند تا حدي مناسب است.
فقط معادل ۳/۱ درصد گفته اند كه سرمايه گذاري در بخش مسكن نامناسب است و ۳/۱ درصد نيز پاسخي به اين پرسش نداده اند.
آيا در حال حاضر در بخش مسكن سرمايه گذاري كرده ايد؟
معادل ۸/۴۸درصد پاسخگويان گفته اند بله در بخش مسكن سرمايه گذاري كرده اند و معادل ۷/۴۸درصد نيز به اين پرسش، پاسخ خير گفته اند. معادل ۵/۲درصد نيز پاسخي نداده اند.
001923.jpg
اگر در بخش مسكن سرمايه گذاري نكرده ايد در كدام بخش سرمايه گذاري كرده ايد؟
معادل ۴/۱۱ درصد پاسخگويان در پاسخ به اين پرسش گفته اند كه زمين خريده اند. معادل ۵/۲ درصد گفته اند در بخش تلفن همراه و معادل ۵/۷ درصد در شغل آزاد خود سرمايه گذاري كرده اند.
معادل ۳/۱ درصد سرمايه اي نداشته اند تا سرمايه گذاري كنند! معادل ۵/۲ درصد در بورس اوراق بهادار و اوراق مشاركت، معادل ۳/۱ درصد طلا و سكه و معادل ۵/۲ درصد در بخش خودرو سرمايه گذاري كرده اند، كه البته مبالغ سرمايه گذاريها قابل توجه نبوده و با آن نمي توانستند مسكن تهيه كنند.
۱/۷۱ درصد نيز پاسخي به اين پرسش نداده اند اين گروه شامل افرادي هستند كه يا صاحب منزل شخصي بوده و يا اجاره نشين هستند و قدرت سرمايه گذاري جديد را ندارند.
آيا از تسهيلات بانكي خريد مسكن استفاده كرده ايد؟
معادل ۲/۴۱ درصد پاسخگويان گفته اند كه براي خريد مسكن از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند و معادل ۸/۵۸ درصد پاسخ خير گفته اند.
نظرتان درباره تسهيلات بانكي خريد مسكن چيست؟
معادل ۵/۷ درصد گفته اند  اين نوع تسهيلات مناسب است و بايد افزايش يابد. معادل ۳/۱۱ درصد گفته اند تا حدي مناسب است اما وام اعطايي خريد مسكن نسبت به قيمت خريد آن ناچيز است.
معادل ۲/۸۱ درصد نيز گفته اند كه نامناسب است و قدرت خريد مردم با قيمت مسكن در تهران بسيار فاصله دارد!
نرخ سود تسهيلات بانكي خريد مسكن چگونه است؟
معادل ۸/۳ درصد گفته اند كه نرخ سود تسهيلات بانكي خريد مسكن تا حدي مناسب است و معادل ۲/۹۶ درصد نيز گفته اند كه نرخ سود نامناسب و بالاست!
به نظر شما براي تثبيت و يا كاهش قيمت مسكن چه بايد كرد؟
معادل ۳/۱ درصد پاسخگويان گفته اند براي تثبيت و يا كاهش نرخ مسكن بايد ساخت و ساز افزايش يابد.
معادل ۳/۱ درصد نيز گفته اند امكانات تهران به ساير شهرها منتقل شود تا هجوم به تهران و در نتيجه افزايش تقاضاي مسكن كاهش و قيمت مسكن متعادل شود.
معادل ۸/۲۳ درصد گفته اند بايد تورم در همه بخش ها كنترل شود تا نرخ ها متعادل و تثبيت شود.
معادل ۸/۳ درصد پاسخگويان اظهار كرده اند دست واسطه ها و دلالان كوتاه شود و بر كار مشاوران مسكن و بنگاههاي خريد و فروش مسكن نظارت شود.
معادل ۳۰ درصد نيز تأكيد كرده اند دولت بايد بر قيمت زمين، مصالح ساختماني و ساختمان سازي نظارت بيشتري داشته باشد.معادل ۵/۲۲ درصد گفته اند قيمت مصالح ساختماني كاهش يابد.
معادل ۸/۳ درصد به افزايش قدرت خريد مردم از طريق افزايش تسهيلات به ويژه براي جوانان و ۵/۲ درصد به سرمايه گذاري جديد دولت در ساخت و ساز و نيز افزايش ساخت و ساز واحدهاي مسكوني ارزان قيمت تأكيد كرده اند.
اين گروه به نظارت بيشتر در ساخت و ساز بناها با كيفيت بالا تأكيد كرده اند. به گفته مردم حتي در برخي از ساختمانهاي نوساز و با عمر كمتر از ۲ سال شكستگي لوله آب و شوفاژ و غيره تأسف بار است!
001869.jpg
آيا از طرح اتاق امن اطلاع داريد؟
معادل ۸/۴۸ درصد پاسخگويان در اين طرح نظر سنجي گفته اند كه از طرح اتاق امن اطلاع دارند در مقابل معادل ۲/۵۱ درصد نيز گفته اند از اين طرح هيچ اطلاعي ندارند.
آيا مايليد در خانه خود اتاق امن ايجاد كنيد؟
معادل ۳/۸۱ درصد در پاسخ به اين پرسش گفته اند بله، اما در مقابل معادل ۳/۶ درصد نيز گفته اند خير!
معادل ۲/۱۱ درصد نيز اظهار كرده اند كه به اين موضوع هنوز فكر نكرده اند و ۳/۱ درصد نيز پاسخي نداده اند.
اگر پاسخ شما براي احداث اتاق امن نه است
دليل آن چيست؟
معادل ۳/۱ درصد گفته اند زيرا اين طرح قابل اجرا نيست.
معادل ۳/۱ درصد هم گفته اند براي اجراي آن بايد ملك شخصي داشته باشيم و مالكين براي واحدهاي استيجاري خود معمولاً چنين سرمايه گذاري نمي كنند.
معادل ۳/۱ درصد نيز اظهار كرده اند بايد شهرداري براي اجراي گسترده اين طرح اطلاع رساني كافي و اجراي طرح را توجيه كند.
معادل ۱/۹۶ درصد نيز پاسخي به اين پرسش نداده اند.

نظر سنجي
طرح نظرسنجي درباره كنكور
گروه پژوهش همشهري هفته آينده درباره برگزاري كنكور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور از شما پرسش مي كند. به ما تلفن بزنيد و به پرسشهاي ما پاسخ بدهيد:
۱- براي بار چندم است كه در كنكور شركت مي كنيد؟
۲- در چه رشته اي شركت مي كنيد؟
۳- قبولي در كنكور تا چه حد برايتان اهميت دارد؟
۴- اگر در كنكور قبول نشويد، چه مي كنيد؟
۵- نظر شما درباره طرح  پذيرش در دانشگاه «بدون انتخاب رشته» چيست؟
۶- نظر شما درباره گزينش به شرط معدل در كنكور چيست؟
۷- نظرتان درباره «پذيرش بدون كنكور» چيست؟
۸- برگزاري كنكور چگونه باشد، مناسب تر است؟
۹- آيا در كلاسهاي كنكور شركت مي كنيد؟
۱۰- طراحي سؤالات كنكور چگونه است؟

پژوهش
اجراي طرح هاي نظر سنجي
مركز مطالعات و تحقيقات همشهري، در ادامه گسترش برنامه هاي پژوهشي و نظرسنجي هاي برون سازماني خود، آماده تهيه و اجراي طرح هاي پيشنهادي كليه سازمانها، شركتها و ارگانهاي مختلف است.
تلفن: ۲۰۲۱۱۳۰

علم
اقتصاد
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  علم  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |