چهارشنبه ۸ تير ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۳۵ - Jun 29, 2005
چمران : شهرداري درآمد حاصل از اجراي طرح پاركبان را بايد صرف بهبود ترافيك كند
استقبال تجميع سازان از تسهيلات تشويقي
براي نوسازي بافت هاي فرسوده تهران
چمران : هنوز تصميمي براي انتخاب شهردار تهران اتخاذ نشده و افرادي از داخل و خارج شهرداري براي انتخاب اين سمت مطرح و در حال بررسي هستند
001002.jpg
گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران، در جلسه ديروز خود استعفاي دكتر محمود احمدي نژاد از سمت شهردار تهران را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس مهدي چمران ديروز در پايان يكصد و پنجاه و ششمين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي شهر با بيان اين مطلب گفت: به دنبال انتخاب دكتر احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري ايران، استعفاي وي از سمت شهردار تهران در جلسه ديروز شوراي شهر مطرح و به تصويب رسيد و دكتر علي سعيدلو نيز به عنوان سرپرست موقت شهرداري رسما كار خود را آغاز كرد.
رئيس شوراي شهر تهران با قدرداني از تلاش هاي احمدي نژاد در دوران مديريت شهرداري تهران، براي وي در پست جديد رياست جمهوري آرزوي موفقيت كرد.
رئيس شوراي شهر همچنين گفت: هنوز تصميمي براي انتخاب شهردار تهران اتخاذ نشده و تعدادي از افراد از داخل و خارج شهرداري براي انتخاب اين سمت مطرح و مورد بررسي هستند.
چمران همچنين در پاسخ به سئوالي راجع به گمانه زني هاي مربوط به حضور برخي از جمله اعضاي شوراي شهر در كابينه دولت جديد با اشاره به اطلاعيه دفتر رئيس جمهوري منتخب گفت: هنوز هيچ تصميمي در خصوص اعضاء كابينه دولت جديد اتخاذ نشده و همه آنها گمانه زني است.
وي در پاسخ به سئوال ديگري گفت: از نظر قانوني منعي براي حضور اعضاي شوراي شهر در كابينه جديد وجود ندارد و مي توانند با حفظ سمت در كابينه جديد حضور داشته باشند ولي بايد ديد به لحاظ عملي چنين كاري شدني است يا نه. چمران در عين حال افزود: در صورتي كه يكي از اعضاء شوراي شهر به علت حضور در كابينه استعفاء دهد عضو علي البدل جايگزين مي شود.
وي با اشاره به حجم بالاي كار در شوراي شهر گفت: در شوراي شهر اگر به جاي ۲۴ ساعت ۲۶ ساعت هم كار كنيم به كارها نمي رسيم.
صندوق رفاه رانندگان تاكسي
در جلسه ديروز همچنين اساسنامه مربوط به «ايجاد صندوق رفاه رانندگان تاكسي شهر تهران» به تصويب رسيد.
رئيس شوراي شهر در اين باره گفت: مطابق ماده واحده اساسنامه اين صندوق، ۲۰ ميليارد تومان از سوي شهرداري براي رفاه رانندگان تاكسي در اختيار صندوق گذاشته مي شود.
به گفته وي اساسنامه صندوق رفاه راهكارهاي لازم را براي پرداخت وام و كمك به رانندگان تاكسي از جمله بيمه آنان مشخص كرده است.
وي افزود: سرمايه اوليه اين صندوق ۴۵ ميليارد تومان است كه ۳۰ درصد آن توسط شهرداري و مابقي توسط رانندگان تامين مي شود. به اين صورت كه هر راننده تاكسي ماهانه هزار تومان به حساب صندوق واريز خواهد كرد.
چمران گفت: آئين نامه اجرايي صندوق رفاه رانندگان تاكسي بايد به تصويب هيات مديره برسد.
به گفته وي وظايف اين صندوق را تا تصويب نهايي اساسنامه از سوي وزير كشور، صندوق بازنشستگي موقتاً از محل اعتبارات خود انجام خواهد داد.
چمران همچنين گفت: درجلسه شوراي شهر همچنين يك فوريت لايحه «نحوه ادامه اجراي مصوبه مجوز استفاده از بخش خصوصي جهت كنترل پاركينگ هاي حاشيه اي شهر تهران (پاركبان) ها به تصويب رسيد و مقرر شد هفته  آينده اصل لايحه مورد رسيدگي و تصويب نهايي قرارگيرد.
چمران افزود: نرخ هر ساعت پارك خودرو در حاشيه خيابان هاي تهران متناسب با ترافيك و شلوغي آنها بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان است.
و ي گفت: ۴۵۰ نيروي پاركبان از سال گذشته براي اجراي طرح به خدمت گرفته شدند و اين نيروها فعلا توسط راهنمايي و رانندگي تامين مي شوند و در صورتي كه بخواهند طرح را گسترش دهند نياز به نيروي بيشتري مي باشد.
چمران با بيان اينكه درآمد ناشي از اجراي اين طرح به طور مساوي بين شهرداري و نيروي انتظامي تقسيم مي شود، يادآور شد كه شهرداري درآمد حاصل از اجراي اين طرح را بايد صرف بهبود ترافيك كند.
در جلسه ديروز شوراي شهر همچنين اعتراض فرمانداري به مصوبه اعطاي «مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد براي تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار» مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با انجام اصلاحاتي به عنوان پاسخ براي فرمانداري ارسال شود.
چمران گفت: براساس مصوبه قبلي شوراي شهر مقرر شده بود كه متناسب با تعداد تجميع پلاك ها عوارض شهرداري، كاهش يابد. به بيان ديگر كساني كه ۶ پلاك را با يكديگر تجميع كنند بتواند از ۹۰ درصد تخفيف در پرداخت عوارض بهره مند شوند.
وي افزود: در آن مصوبه براي استفاده ازتسهيلات مربوطه، حداقل متراژي براي تجميع پلاك ها در نظر گرفته شده بود كه در جلسه ديروز اصلاح شد و مقرر گرديد كه در اين مورد مطابق قوانين شهرسازي و معماري كه مورد توافق فرمانداري نيز هست عمل شود.
وي گفت: مصوبه مربوط به اعطاي تسهيلات تشويقي در بافت هاي فرسوده تمايل سازندگان به تجميع سازي و ساخت و ساز را افزايش داده و با استقبال رو به رو شده است.

تأمين اعتبار براي بافت هاي فرسوده كشور
001005.jpg
ايرنا: عضو هيات  مديره  سازمان  ملي  زمين  و مسكن  گفت : براي  بازسازي  بافت هاي فرسوده  كشور در سال  جاري  يك  تريليون  و ۵۰۰ ميليارد ريال  اعتبار در نظرگرفته  شده  است .مهدي  آيتي  افزود: اين  مبلغ  طي ۱۰ سال  آينده  به  صورت  تصاعدي  افزايش  خواهد يافت  تا در پايان  برنامه  پنجم توسعه  كشور بخش  عظيمي از بافت هاي  فرسوده  كشور اصلاح  شده  باشد.وي  گفت : در بودجه  سال  ۸۴ مبلغ  ۳۰۰ ميليارد ريال  براي  بازسازي  بافت هاي فرسوده  در نظر گرفته  شده  و قرار است  معادل  ۵۰۰ ميليارد ريال  هم  از طريق فروش  اوراق  مشاركت  و ۷۰۰ ميليارد ريال  ديگر به  صورت  بودجه هاي  مشاركتي  دراين  بافت ها هزينه  شود.

ايمن سازي فضاهاي بازي بوستان هاي تهران
001008.jpg
ايرنا: مدير عامل  سازمان  پارك ها و فضاي  سبز شهرداري  تهران  گفت : ايمني  فضاهاي بازي  بوستان هاي  تهران  به  طور روزانه  و توسط ناظران  شهرداري  كنترل  مي شود.علي  محمد مختاري  اظهارداشت : ناظران  شهرداري  در مكان هاي  ثابت  در بوستان هاي  تهران مستقر شده اند و به  طور روزانه ، به  كنترل  ايمني  فضاهاي  بازي  بوستان هاي  شهر مي پردازند.وي  گفت:   سازمان  پارك ها و فضاي  سبز براي  ايمن سازي  فضاهاي  بازي  تهران  بازرسي هايي  را با همكاري  شركت  بنياد استاندارد، وابسته  به  سازمان  صنايع  بنياد مستضعفان  انجام  داده  است .

ورود پرستوهاي دريايي به تالابهاي گيلان
001011.jpg
مدير كل حفاظت محيط زيست گيلان گفت حدود ۱۲ هزار پرستوي دريايي در پناهگاههاي حيات وحشت سلكه سر خانكل و امير كلايه لاهيجان از اواخر خرداد تا اواسط مرداد زادآوري مي كنند.
نظامي افزود: پرستوهاي دريايي آشيانه هايشان را روي نوعي گياه آبزي موسوم به سكوله كه ريشه هاي افشان دارد مي سازند.
پرستوهاي دريايي كه در رديف پرندگان مهاجر هستند به علت مساعد بودن شرايط زيست محيطي و حفاظتي تالاب هاي گيلان سالها است كه در اين استان ماندگار شده اند.

اسكان كارگران فصلي و خدمات شهري
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۱۷ مهندس عطايي معاون امور شهر و فضاي سبز شهرداري منطقه گفت: سه محل در سه ناحيه منطقه ۱۷ به صورت مجزا براي اسكان كارگران خدمات شهري كه اغلب آنها نيز مهاجر هستند و نياز به محلي براي اسكان دارند، درنظر گرفته شده و امكانات رفاهي براي استراحت و استحمام آنها نيز پيش بيني شده است تا علاوه بر اينكه دسترسي پيمانكار به آنها آسانتر باشد و همچنين خود كارگران عزيز و زحمتكش يك محل مناسبي براي استقرار داشته باشند.وي افزود: اين سكونتگاه ها در حاشيه راه آهن در منطقه اي غيرمسكوني مي باشد و در هر سكونت گاه حداقل ۵۰ تا ۶۰ كارگر اسكان مي يابد.

عرضه بي واسطه ميوه هاي خارجي در ميادين تهران
معاون  خدمات  شهري  شهرداري  تهران  از فراهم  شدن  امكان  عرضه  بي واسطه ميوه هاي  خارجي  در ميادين  ميوه  و تره  بار تهران  خبر داد.محمد محمدي  زاده به  مصوبه  هيات  دولت  براي  واردات  ميوه  اشاره  و تصريح  كرد: با توجه به  شرايط ايجاد شده ، شهرداري  تهران  فرصتي  را ايجاد كرده  تا تامين كنندگان بازارميوه  تهران ، بتوانند محصولات  كشاورزي  را كه  درداخل  كشورتوليد نمي شود، بدون  واسطه  در ميادين  تهران  توزيع  كنند.وي  افزود: چند قرارداد براي  توزيع  بي واسطه  موز و انبه  در ميادين تهران  كه  در داخل  كشور توليد نمي شود، بسته  شده  و شهرداري  تهران  آماده  است تا توزيع  اين  محصولات  را در ميادين  گسترش  دهد.

۲۰ هزار ميليارد ريال ارزش  پروژه هاي  نيمه  تمام
پروژه هاي نيمه تمام شهر تهران ساماندهي مي شود
001014.jpg
مديرعامل  سازمان  سرمايه گذاري  و مشاركت هاي  مردمي شهرداري  تهران  گفت : پروژه هاي  عمراني  نيمه تمام  اين  شهر، تاپايان  شهريورماه  تعيين  تكليف  مي شود.
داود مددي  در گفت  وگو با ايرنا گفت: پروژه هاي  بسياري  در شهر وجود دارد كه  به  دلايل  مختلف  نيمه كاره  رها شده  است  و مهم ترين  زيان  آن ، متوجه  شهروندان  خواهد بود.
وي  ارزش  پروژه هاي  نيمه  تهران  را ۲۰ هزار ميليارد ريال  دانست  و افزود: تلاش  داريم  با همكاري  سرمايه گذاران  داخلي  و خارجي ، بخشي  از اين  پروژه  ها را فعال  كنيم .
به  گفته  وي ، كاهش  زمان  اجراي  طرح ها در قراردادهاي  مشاركتي  پروژه هاي نيمه  تمام  لحاظ شده  تا بيش  از اين  به  سرمايه هاي  شهر لطمه  وارد نكند.
مددي  با بيان  اينكه  منابع  مالي  شهرداري  هم اكنون  با محدوديت هاي  بسياري مواجه است ، تأكيد كرد: درصورت  تحقق  منابع  جديد، تكميل  پروژه هاي  نيمه  تمام سرعت  بيشتري  به  خود مي گيرد.
مديرعامل  سازمان  سرمايه گذاري  و مشاركت هاي  مردمي شهرداري  تهران  به وجود ۱۲۴ پروژه  نيمه  تمام  در تهران  اشاره  كرد كه  فعاليت  دوباره  برخي  آنان نياز به  همكاري  دستگاههاي  دولتي  دارد.

آغاز جشنواره تابستاني در شهرري
000999.jpg
عصر ديروز با حضور شهردار منطقه ۲۰ و عده كثيري از نوجوانان و جوانان مراسم افتتاحيه جشنواره تابستاني در مجموعه ورزشي مدرس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۲۰ رضاسترگ شهرداراين منطقه در مراسم افتتاحيه با تاكيد براهميت تفريحات سالم درگذران اوقات فراغت شهروندان گفت: شهرداري منطقه ۲۰برنامه هاي مختلف اجتماعي، ورزشي، فرهنگي و آموزش شهروندي را با ايجاد ارتباط با نهادهاي اجتماعي درتابستان امسال برنامه ريزي، اجرا و نظارت كرده است كه اميد مي رود برخي از اين برنامه ها بعد از فصل تابستان هم استمرارداشته باشند.
سترگ در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي موجود در سطح منطقه ۲۰ اجراي برنامه هاي ورزشي را ازمحوري ترين برنامه هاي اين منطقه برشمرد و برپايي ورزش صبحگاهي دربوستان ها، مسابقات دوهمگاني درمحله ها، بادبادك بازي درمجموعه پروازي آسمان ري و كلاسهاي آموزشي در ورزشگاه ياس، مدرسه فوتبال در ورزشگاه مدرس، تورهاي كوهنوردي، همايش دوچرخه سواري و دوي عمومي و مسابقات ويژه خانواده ها را از مهمترين فعاليت هايي برشمرد كه ويژه آقايان و بانوان در فصل تابستان اجرا مي شود.

معرفي محلات نمونه غرب تهران
دومين مرحله طرح و انتخاب محلات پاك منطقه ،۵ با معرفي ۱۰ محله برتر از سوي شهرداري منطقه ۵ اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۵ اين طرح كه با هدف گسترش دامنه مشاركت پذيري شهروندان در روند مديريت شهري به مورد اجرا گذاشته مي شود، ناظران شهرداري با ارزيابي محله ها، برترين هاي آنها را شناسايي مي كنند و اهالي اين محله ها مورد تقدير قرار مي گيرند.

فرهنگسراي توچال دائمي مي شود
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از دائمي شدن فعاليت فرهنگسراي تابستاني توچال طي سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اسفنديار رحيم مشايي گفت: در تابستان امسال شهروندان مي توانند از برنامه ها و خدمات فرهنگسراهاي تابستانه پارك چيتگر، پارك ارم، پارك پامچال و كوهستان و نيز فرهنگسراي مسافر در پايانه هاي شهر تهران به صورت رايگان استفاده كنند.
وي همچنين از نمايش ۹۰ فيلم، به مدت ۹۰ شب در ۹۰ بوستان تهران به صورت رايگان خبر داد.
سيد عبدالكريم معيني، رئيس فرهنگسراي توچال نيز گفت: ارائه برنامه هاي جذاب علمي، ورزشي و هنري رويكرد اصلي فرهنگسراي تابستانه توچال است تا اوقات فراغت شهروندان با تفريح سالم و آموزنده غني شود. وي افزود: امسال ۱۰ كانكس، ۸ آلاچيق و دو رستوران در فرهنگسراي تابستاني توچال برپا شده و فرهنگسراهاي سطح شهر به ارائه برنامه هاي خود به شهروندان مي پردازند.

۷هزار مسافركش شخصي در تهران ساماندهي شدند
ايسنا: مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران گفت: ۷ هزار مسافر كش شخصي از نيمه دوم ارديبهشت ماه امسال تاكنون براي دريافت پلاك موقت به اين سازمان مراجعه و ثبت نام كردند.
مهندس امير محمود دهلوي با بيان اين كه از اين تعداد ۲۷۵ مسافركش شخصي پلاك موقت گرفته اند افزود: مابقي اين افراد به تدريج پس از تكميل مدارك تحت نظارت سازمان تاكسيراني قرار مي گيرند.
وي تاهل، سن بالاي ۲۳ سال، گواهينامه معتبر، نداشتن سوء سابقه را از شرايط عضويت مسافركش هاي شخصي در سازمان تاكسيراني بيان كرد و افزود: مسافركش هاي شخصي تا مهر ماه مهلت دارند تا براي ثبت نام و عضويت در سازمان تاكسيراني مراجعه كنند.
وي افزود: حدود ۱۲ هزار مسافركش شخصي نيز از سال گذشته تحت نظارت سازمان قرار گرفته اند كه در مجموع از سال گذشته تاكنون ۱۹ هزار مسافركش شخصي ساماندهي شدند.مدير عامل سازمان تاكسيراني تهران تصريح كرد: از سال گذشته ۴۰ هزار مسافركش شخصي به سازمان مراجعه كرده و تشكيل پرونده دادند اما پيگيري جهت دريافت پلاك موقت را انجام ندادند كه بر اساس پيش بيني ها حداقل ۳۰ هزار مسافركش شخصي بدون مجوز در سطح شهر تردد و فعاليت مي كنند.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |