پنجشنبه ۸ دي ۱۳۸۴ - - ۳۸۸۷
آرمانشهر
Front Page

آپارتمان دلباز
007932.jpg
محمد رضا كاشاني
كلمه وسيله اي  است براي شاعر تا احساسات و
نقطه نظرهاي خود را بيان كند. صوت ابزاري است براي تحليل هيجانات روحي و الهامات آهنگساز و بالاخره خط، شكل، فضا، بافت، نور و رنگ عواملي هستند براي عينيت بخشيدن به درون مايه نقاشان، پيكرتراشان و معماران. نقاش در صفحه
دو بعدي، پيكرتراش بر حجم سه بعدي و بالاخره معمار داخلي در فضاي دروني ساختمان با به كارگيري همين عوامل در معنا دادن به فضا و كار خود مي كوشد.
انسان در طول تاريخ اشيائي را با استفاده از تناسبات مرتبط با بدن خود خلق كرد تا مورد استفاده قرار دهد و اين مسئله باعث پيدايش علم طراحي شد. گسترش و پيشرفت سريع تكنولوژي و شهرنشيني موجب شد تا علم طراحي نيز دائما در حال تغيير و تحول باشد. اگر مدل يا طرحي در يك دوره مورد توجه قرار گيرد به اين دليل است كه بر اساس نيازهاي زمان خود طراحي شده، پس امروزه بايد با نگاهي تازه تر به اطراف نگريست. انسان فقط يك وجود فيزيكي ساده كه به جا و مكان نياز داشته باشد نيست، بلكه پاسخ هاي احساسي وي نيز از اهميت فراواني برخوردارند، چگونگي احساس مردم در استفاده از هر فضا به چگونگي تقسيم آن، رنگ آميزي و نورپردازي و چگونگي ورود به آن بستگي قاطع دارد. طرح هاي دكوراسيون و الگوهاي آن كه همواره با تغييراتي كلي و جزئي هموار هستند بايد به گونه اي طراحي شود كه منطبق با خواسته هاي دروني انسان باشد. هدف اصلي از انجام دكوراسيون، بالا بردن زيبا سازي فيزيكي و هماهنگي آن با احساسات دروني انسان است كه جز با تاكيد بر روابط عامليت و عملكرد با فرم كه غايتي جز زيبايي، معاني، معناها و كاركرد و جذابيت نيست، ممكن نيست. در مجموع طراحي داخلي با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبيل فرم، رنگ، بافت و ... سعي در بهينه سازي فضاها و دستيابي به كارايي و كاركرد مناسب در كنار زيبايي، معاني و معناهاست. طراحي داخلي با ايجاد مجموعه اي از بايدها و نبايدها، كثرت ها و كاستي ها و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا، طبيعت در برابر هندسه
( معماري ارگانيك )، داخل در برابر خارج و همچنين قدرت و منطق مردانه از يك سو و احساسات زنانه از سوي ديگر (كه در اوج وجود به تفاهم رسيده اند) مي كوشد ارتباط معنايي و فرمال ( formal )را مفهوم بخشد .در واقع طراحي داخلي به وسيله اين تركيب مي خواهد به اهداف مورد نظر خود در طراحي فضا دست يابد. طراحي داخلي در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي افراد جامعه نقش موثردارد. محيط مناسب، يعني فضايي كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته رواني رشد كرده و شكوفا شود و اين از خواسته هاي عقلاني و منطقي هر جامعه است. از اين رو به وسيله عناصري كه اشاره خواهد شد مي توان بدان ها نائل شد:
بافت و فرم
بافت و فرم مهم ترين نقش را در آذين و دكوراسيون بر عهده دارند. آنها زيبايي و عملكرد را به برنامه خود مي افزايند. انتخاب بافت و فرم از سبك معماري و محدوديت هاي محيطي و همچنين اولويت هاي شخصي متاثر خواهد شد. بدون شك گزينه هاي امكانپذير زيادي وجود دارد كه وظيفه تعيين بافت را دارند. اگر به نقش اين قواعد توجه كنيم آنگاه مي توانيم انتخابي آگاهانه و هوشمندانه داشته باشيم و بدين گونه خطاهاي بصري را مي توان شناسايي كرد. فرم ها مي  توانند در نگاه ما به تناسب اثر بگذارند. به وسيله دنباله اين قواعد خردمندانه خواهيم توانست فرم مناسب را براي افزايش فضا انتخاب كنيم.
رنگ
يكي از ملاحظات روان شناختي رنگ كه در كاربرد هنري رنگ اهميت دارد ، بررسي تاثير متقابل رنگ هاست . جلوه يا اثر هر رنگ در جوار رنگ ديگر تغيير مي كند. هر رنگ نسبت به ديگري ميزان تيرگي يا روشني ذاتي اش را مي نماياند . معكوس كردن اين ترتيب طبيعي ، ناسازگاري رنگي به بار مي آورد. رنگ هاي سرد، مختصري كاهش در دماي بدن نگرنده ايجاد مي كنند و رنگ هاي گرم باعث مختصري افزايش دماي بدن مي شوند . به لحاظ بصري ، رنگ گرم پيش مي آيد و رنگ سرد پس مي نشيند. رنگ هاي درخشان به تنهايي جذاب هستند، اما اگر در يك الگو يا رديفي منظم قرارگيرند از نظر بصري تاثير بيشتري خواهند داشت. اين نوع آرايش، يك ساختار ساده را بر اين رنگ ها حاكم مي كند و در نتيجه يك مفهوم يا نوعي نظم را- وراي حضور محض رنگ ها- منتقل خواهد كرد. همچنين رنگ ها مي توانند بر نگاه ما نسبت به بافت ها تاثير بگذارند. بافت هايي با كنتراست بالا يك احساس فعال و پرانرژي ايجاد مي كنند و رنگ ها را براي ايجاد محيطي آرام محصور مي كنند.
عملكرد فضاها
عنصري كه در شروع بايد مدنظر قرار گيرد عملكرد و نحوه استفاده از فضاي داخلي است. يك چارديواري مي تواند به عنوان اتاق خواب، نشيمن، اتاق بچه، آشپزخانه يا دفتر كار شخص معين براي فعاليت مشخص قرار گيرد. ضروري است با استفاده از عواملي چون نورپردازي و چيدن مبلمان تقسيم شود تا عملكرد هر يك دقيقا مشخص شود.
مبلمان كارآمد
با مبلمان و رنگي متناسب خواهيم توانست تركيب بندي با ثبات داشته باشيم. هر تركيب بندي را مي توان كارآمد دانست به شرط اينكه عناصر صحنه به طور موثر با بينندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار كنند. در اغلب موارد، نكته اساسي در شناسايي عناصر كليدي صحنه نهفته است تا با نظم مبلمان و ميزان نور، آنها را از دل ساير عناصر تصويري متفرقه، بيرون بكشيد. همين اشياي مزاحم، صحنه ها را مخدوش مي كنند و همچنين بهتر است به جاي تمركز زياد روي جزئيات خيلي خاص، تنها روي ساختار كلي صحنه تمركز كنيد چرا كه تاثير آنها در مقابل تركيب بندي عمومي، بسيار سطحي است. منظور از مبلمان كارآمد، مبلماني است كه نه تنها فضا را تزيين كرده و آن را از لحاظ زيباشناختي مي آرايد، بلكه داراي كارايي و عمكرد مناسب و متناسب باشد. اين عناصر مي توانند از لحاظ ديداري براي چشمان ما لذتبخش، براي قوه لامسه ما جالب يا محركي براي ذهن باشد.

بازديد
نمايشگاه مبلمان
007935.jpg
پانزدهمين نمايشگاه مبلمان منزل و اداري، دكوراسيون و معماري داخلي و نمايشگاه ماشين آلات، تجهيزات و يراق آلات توليد مبلمان ، از 21 دي ماه به مدت 4 روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
نمايشگاه امسال با شركت 323 شركت داخلي و خارجي و 18 كشور برگزار مي شود.
به گزارش ايرنا، عليرضا عباسي مدير نمايشگاه هاي مبلمان منزل و اداري و ماشين آلات و تجهيزات توليد مبلمان از فرانسه، آلمان، پاكستان، كره، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، تايوان، ژاپن، چين، انگلستان، چك، تركيه، هلند، امارات، لهستان، اتريش و مالزي به عنوان كشورهاي شركت كننده در اين نمايشگاه نام برد. پانزدهمين نمايشگاه هاي مبلمان منزل و اداري (HOFEX) ونمايشگاه ماشين آلات، تجهيزات و يراق آلات توليد مبلمان (MEDEX) همزمان توسط اتحاديه مبلمان و لوازم اداري برگزار مي شود.
عباسي با بيان اينكه نمايشگاه امسال بزرگ ترين نمايشگاه مسقف كشور به لحاظ تعداد شركت كننده و مساحت مفيد است، افزود: بيش از 28 هزار متر مربع به اين نمايشگاه اختصاص يافته است.
عباسي اظهار داشت: نمايشگاه امسال نسبت به سال۸۰ از نظر مشاركت 200 درصد و ازنظر محل برگزاري 400 درصد رشد داشته است.
دبير اتحاديه مبلمان منزل و اداري سطح كيفي نمايشگاه امسال نسبت به سال گذشته را بهتر دانست و گفت: نمايشگاه امسال از نظر نوآوري، خلاقيت و كيفيت متفاوت تر از نمايشگاه هاي قبل است.
عباسي با بيان اينكه نمايشگاه امسال فروش نخواهد داشت، زمينه سازي براي سرمايه گذاري مشترك، تبادل دانش فني بين مشاركت كنندگان با هدف اشتغالزايي عنوان كرد.
وي گفت: قرار است همزمان يا يك روز پيش از گشايش نمايشگاه، سمينار يك روزه چالش هاي صنعت چوب با حضور يكي از وزيران صنايع يا بازرگاني و جمعي از بازرگانان و متخصصان اين عرصه برگزار شود.
مدير پانزدهمين نمايشگاه مبلمان، هدف اصلي نمايشگاه را برخورداري از فن آوري روز دنيا عنوان كرد و افزود: دراين نمايشگاه مواد اوليه، تجهيزات، ماشين آلات و مبلمان ساخته شده كشورهاي مختلف عرضه مي شود. عباسي با بيان اينكه پانزدهمين دوره نمايشگاه مبلمان نسبت به دوره قبل از نظر رشد فضا تفاوت خاصي ندارد، فراهم آوردن بستر ارتقاي صنايع ممتاز را از محورهاي اصلي توجه اتحاديه در خصوص برگزاري نمايشگاه دانست.
وي درباره برگزاري نمايشگاه ماشين آلات، تجهيزات و يراق توليد مبلمان (MEDEX) توسط اتحاديه مبلمان و لوازم اداري گفت: اين نمايشگاه پيش تر توسط يك شركت خصوصي غيرمتخصص برگزار مي شد كه با توجه به تخصصي بودن نمايشگاه، مسئوليت برگزاري آن به اتحاديه سپرده شده است.

علوم خانگي
ارگونومي چيست؟
007959.jpg
هديه درمان- ارگونومي در انتهاي جنگ جهاني دوم پا به عرصه وجود گذاشت. اين علم به واسطه تجزيه و آناليز كردن ابزارآلات نظامي و جنگي در جنگ و موفقيت ها و نقايصش پايه گذاري شد. در انتها دانشمندان با توجه به نيازهاي نوع بشر و در جهت قابل محاسبه و بررسي كردن روند طراحي (design process) در ماشين ها، وسايل و قطعات و ... از اين علم استفاده بسيار كردند.
ارگونومي به واسطه بشر توسعه يافت و
هم اكنون در علوم مختلف جهت استاندارد كردن ابزار و اشيا و قطعات ساخته دست بشر و در نهايت در مبلمان و استاندارد هاي فضاهاي داخلي معماري بسيار كاربرد دارد.
ارگونوميست هاي حرفه اي به پهنه وسيعي از مسائل و عوامل تاثيرگذار بر چگونگي ساخت و كاربرد قطعه، مبلمان يا هر وسيله اي كه بخواهند به صورت تكنولوژيك طراحي كنند، دقت مي كنند. اين نگاه دقيق سبب رشد تكنولوژي در عرصه هاي مختلف صنعتي و توليد انبوه و ... مي شود.
صفت هاي فيزيكي مثل اندازه، وزن، حجم، ارتفاع، استحكام، سرعت و توانايي هاي حسي مانند گرمايش راحت، حركت، ارتعاش، ايستايي و باربري و... تجزيه و تحليل مي شوند. اين عمل در جهت بهتر كردن كارايي و بيشتر ساختن استحكام و كاستن از نقايص انجام مي شود.
اين اصول با كمك علومي كه شامل مبحث اندازه گيري بدن انسان،  علم فرآيند هاي زيستي (بيونيك)، مهندسي، فيزيك محيطي، سيستم هاي بدن، فيزيولوژي، روان شناسي كاربردي و روان شناسي اجتماعي هستند، استخراج شده اند.
آسيب هاي حاصل از كار و فعاليت هاي محل كار كه شامل بالا بردن، حمل كردن، كشيدن،  هل دادن و خم كردن هستند، با كمك گرفتن از ارگونومي بسيار روان تر و بهتر انجام مي شوند.
ارگونوميست ها جهت بهتر كردن زندگي انسان تلاش مي كنند با بالا بردن امنيت و افزودن عملكرد به واسطه فراهم آوردن راه حل هايي جهت كارگاه ها، ابزارها، وسايل و لباس هاي كار و... كيفيت زندگي را افزايش دهند. برنامه هاي ارگونومي به مديريت كردن موقعيت هاي پرخطر و فراهم آوردن آموزش كاربرد از وسايل و تجزيه و تحليل كردن اطلاعات و ايجاد قوانين جديد جهت اندازه ها و... كمك مي كنند. اين علم در سه شاخه توسعه يافته است، ارگونومي فيزيكي،  ارگونومي دانشي و ارگونومي سازماندهي كه هر كدام از اين سه شاخه به نوعي در كار طراحان معمار نقش ايفا مي كند. در اين راستا طراحان داخلي با استفاده از اين علم هر لحظه گامي جهت بهينه سازي مبلمان، دكوراسيون و اجزاي مورد استفاده انسان در زندگي بر مي دارند. جالب است كه اين تغيير و تحولات در محصولات كارخانه ها از هر نوع وسيله اي- از اتومبيل تا ساعت رو ميزي منزل و...- با اين اصول هر روزه بهتر و منطبق تر با عملكرد انسان مي شوند.
كاربرد و استفاده يكسان، استفاده انعطاف پذير ، راحت و قابل حس شدن، اطلاعات قابل درك و قابل تحمل در اشتباه، تلاش فيزيكي كم و اندازه و فضا براي نزديك شدن و استفاده كردن.
طراحان اين اصول را به طرق مختلف و متنوع به كار مي گيرند و با استفاده از آنها در جهت ارتقاي كيفيت زندگي بشر تلاش مي كنند.

استاد كار
كف، بخشي كه غالبا فراموش مي شود
007965.jpg
بهرام هوشيار يوسفي- ما ايراني ها ديگر به فرش هاي دستباف يا اگر اندكي اقتصادي تر فكر كنيم (به خصوص با رشد قارچ گونه شركت هاي توليد كننده فرش ماشيني!)، به حضور فرش هاي ماشيني در كف خانه هايمان عادت كرده ايم، اما نبايد فراموش كرد كه اين تنها انتخاب نيست. امروز صنايع توليدي در بخش محصولات مخصوص كف سازي آنچنان توسعه يافته و تا حدي براي تمام سليقه ها پاسخ مناسب را دارد كه حيف است ساده از كنار آن گذشت.
يكي از توليدات بي نظيري كه در زمينه كف هاي موكت هم اكنون در ايران نيز در دسترس است، موكت هايي است كه شايد بتوان آنها را موكت هاي آموزشي
(Education Carpets) ناميد؛ اتاق هاي كودكان، مراكز آموزشي خردسالان، كودكستان ها، مهد هاي كودك، آمادگي ها و مراكز پيش دبستاني و حتي مدارس ابتدايي با بهره گيري از اين نوع پوشش با يك تير چند نشان خواهند زد؛ جدول ضرب، الفبا، انواع بازي ها، آموزش هاي حساب و رياضي و بسياري مطالب آموزشي و تفريحي روي اين موكت ها نقش بسته است!
بهترين انتخاب براي پوشش كف مكان هايي كه نمي خواهيم گرد و غبار روي كف انباشته شود، پوشش هايي هستند كه تحت عنوان ضد ذرات ثابت
(يا ضد گرد و غبار Anti-Static) در بازار شهرت دارند.
فضاهايي چون اتاق هاي كامپيوتر، فضاهايي كه رفت و آمد زياد دارند، اتاق هايي كه وسايل حساس الكترونيكي در آنها نصب شده اند و... براي نصب اين نوع كفپوش بسيار مناسبند.
اين نوع كف پوش ها با داشتن انتخاب هايي متنوع در رنگ بندي و نيز امكان طراحي نقش و نگار در زمان نصب، تركيبي از كارايي و زيبايي را به همراه خواهند داشت.
واقعيت اين است كه مصالح كف سازي كه ساختار چوبي دارند، بسيار گران تمام مي شوند؛ هم اكنون با توليداتي كه ظاهري مشابه، ولي ماهيت مواد نفتي دارند كار براي كاربران با بودجه هاي محدود نيز تا حدي آسان شده است.
پوشش هاي لمينيت (Laminate) كه اخيرا در بازار ايران نيز به وفور و با تنوع قابل توجه يافت مي شوند راه حلي بسيار جذاب است؛ قيمتي حدود يك پنجم پوشش هاي چوب همراه با همان طرح (در صورت علاقه به طرح چوب) يا با طرح هاي ديگر بسيار جالب توجه به نظر مي رسد.
متاسفانه در زمينه طرح هاي كف سازي به خصوص با چوب، آنچه در ايران رواج دارد استفاده از طرح هايي جا افتاده مثل طرح هاي چپ راه يا شطرنجي است؛ اين البته بد نيست، ولي بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه با استفاده از همان مصالح و البته به خرج دادن كمي سليقه و شايد كمي اعمال فشار بر نصاب (يا طراح) مي توانيد طرح هايي بي نظير و منطبق بر حال و هواي محيط داشته باشيد.
چوب در زمينه برش بسيار منعطف است، در نتيجه كف هايي كه با استفاده از بلوك هاي چوبي پوشيده مي شوند مي توانند طرح هايي حتي پيچيده داشته باشند. به وضع متعارف قانع نباشيد؛ سال ها قرار است روي اين كف زندگي كنيد.

گلخانه
هواي جنگل هاي مكزيك در آپارتمان شما
007941.jpg
شيده رشيدي- اين ستون هر هفته پنج شنبه براي شما دوستداران گل و گياه نوشته مي شود؛ شما همشهرياني كه دوست داريد محيط خانه خود را با گياهان سبز، هميشه تازه و زيبا نگه داريد؛ شمايي كه نمي توانيد دور از طبيعت زندگي كنيد ولي مي دانم كه مجبوريد . اگر هرهفته اين ستون را بخوانيد، شايد بتواند كمكي به شما آپارتمان نشينان گل پسند بكند.
اين بار مي خواهم درباره گلي از سرزمين گرم مكزيك برايتان بگويم كه دست نيافتني نيست و در بيشتر خانه ها پيدا مي شود؛ همان گلي كه زير آن مانند چغندري بزرگ در خاك است و از بالاي آن برگ هاي باريك و بلندي به شكل آبشار رها شده و برگ هاي جديد آن از بالاي آبشار برگ هاي قبلي در مي آيد. نام علمي آن بوكارنه آ (Beaucarneaspp) است و در زبان عامه به درخت پاي فيل (pohepalm pongtail) معروف است كه مطمئن هستم شما هم نام آن را شنيده ايد. جنس بوكارنه آ از چند گونه تشكيل شده و ظاهري
درخت مانند دارد كه اين حالت درختي بودن آن به موطن اصلي اش مكزيك و تگزاس ارتباط دارد. شاخه ها و برگ هاي اين گياه به كندي رشد مي كنند. نمونه هاي كوچك آن را در ظرف هاي كوچك قرار مي دهند و كاربردي در حد يك گياه آپارتماني دارد و زماني كه به حد كافي رشد پيدا كرد به زمين اصلي منتقل مي شود، ولي از آنجا كه آپارتمان هاي ما آنقدر مكان مطلوبي نيست براي رشد زياد از حد اين گياه نگران نباشيد؛ حالا حالاها مي توانيد اين گياه زيبا را در گلخانه  خود نگهداري كنيد.
بوكارنه آ براي رشد به نور زياد نياز دارد و بايد در محل پرنور قرار گيرد. اين گياه از طريق بذر و جوانه تكثير مي شود و نهال آن در خاك هاي مخلوط با زهكشي خوب به سرعت رشد مي كند. درجه حرارت گلخانه براي ادامه رشد بايد بالاي 13 درجه سانتي گراد باشد. طول برگ هاي افتاده بوكارنه آ گاهي به 90 سانتيمتر و عرض آنها به 5/2 سانتيمتر مي رسد. برگ هاي آن از بالا به طرف پايين ريخته شده و ريشه غده اي برآمده اي دارد كه قسمتي از آن روي سطح خاك نمايان مي شود. با ادامه رشد گياه، برگ هاي سبز رنگ تحتاني شروع به ريختن مي كنند و تنه قهوه اي رنگ آن به تدريج شكل مي گيرد و برآمدگي غده اي شكل ريشه گياه شروع به بزرگ شدن مي كند. اين گياه در زمان فعاليت خود در صورت كمبود آب و در زمان خشكي از ذخيره آبي موجود در خود استفاده مي كند. بوكارنه آ مي تواند در برابر سرماي تا 5- درجه سانتي گراد مقاومت كند.
بوكارنه آ گياهي كاملا خانگي است و بايد در محيط خانه و در درجه حرارت 24درجه سانتي گراد نگهداري شود. اين گياه به نور مستقيم آفتاب با كمي سايه نياز دارد. نور شديد و مستقيم آفتاب باعث سوختن و چروكيدگي برگ هاي آن مي شود و كمبود نور منجر به رنگ پريدگي و ضعف و كاهش رشد آن مي شود. خاك اين گياه بايد مرطوب نگه داشته شود؛ ميزان رطوبت هواي مورد نياز گياه حدود 40 تا 45 درصد است. به منظور تقويت گياه بايد يك بار در ماه كود مايع به آن داده شود. هر دو يا سه سال يك بار هم بايد در فصل بهار گلدان آن را تعويض كرد و اين كار بايد زماني انجام شود كه ريشه آن تمامي سطح داخلي گلدان را پوشانده باشد. تكثير آن در بهار به وسيله پاجوش صورت مي گيرد. پاجوش ها را در موقع تعويض گلدان بايد از پايه اصلي جدا كرده و در گلداني جداگانه كاشت. اين گياه ممكن است با سه نوع بيماري مواجه شود؛ پوسيدگي باكتريايي، ريشه اي و لك بري كه براي مبارزه با اين بيماري ها بايد از پاشيدن آب روي برگ ها كه باعث انتشار بيماري مي شود، خودداري كرد.

پسوند
توصيه هايي براي خريد مبلمان ايمن در برابر زلزله
007995.jpg
مازيار قاسمي نژاد-برخي از مبلمان ها در ذات خود خطرناك  هستند؛ آنها را نخريد. زيرتلويزيوني ها، كمدها و دكورهاي شيشه اي سال هاست در فروشگاه هاي معتبر فروخته نمي شوند، با اين حال در كشور ما بسياري از مردم هنوز عاشق چنين چيزهايي هستند. سطح صيقلي شيشه، خم و رنگ آن عده اي را مي فريبد. در اثر تكان هاي شديد ساختمان، قطعات شيشه اي به راحتي از بدنه جدا شده يا در داخل قاب خود خرد مي شوند و بسيار خطرسازند. اگر در جايي مجبور به استفاده از شيشه هستيد يا نمي توانيد از نياز خود چشم بپوشيد، از فروشنده بخواهيد برايتان به صورت اختصاصي از ورق هاي آكريليك استفاده كند. اين ورق ها در ايران به پلكسي گلاس معروفند و به دو دسته ايراني و خارجي تقسيم مي شوند. آكريليك از شيشه گران تر است و در اثر دستمال كشي خش بر مي دارد. گاهي بايد بين شيك بودن و ايمني يكي را انتخاب كنيد!
از خريد كتابخانه ها و قفسه هاي بلند و نيز از دكورهايي كه عمده وزن آنها در قسمت بالايي است خودداري كنيد. سازه هاي بلند به خاطر لنگرشان در اثر يك ضربه و حركت ساده مي افتند و چه بسا جان فرد را (به ويژه هنگام خواب) تهديد مي كنند. تاكنون بيشتر زلزله ها در نيمه شب رخ داده است. به طور كلي يك مبلمان خوب بايد خودايستا بوده، توزيع وزن آن به طرف پايين باشد نه بالا.
از خريد مبلمان هايي كه در آنها مقدار زيادي از فلزهاي سنگين استفاده شده است پرهيز كنيد. سازه هاي فولادي خطرناكند و در شرايط زلزله يا بازي و شيطنت هاي كودكانه، خطرناك تر نيز مي شوند. هميشه بهتر است از مواد سبك تري مانند آلومينيوم يا چوب استفاده شود تا از سازه هاي آهني و فولادي. دقت كنيد كه آنچه در بازار ايران مي بينيد بيشتر سازه هاي فولادي است كه با رنگ يا آبكاري پوشش داده شده است.
از خريد كمدها، تابلوها، گلدان ها و اجزاي سنگيني كه به ديوار و سقف نصب مي شوند خودداري كنيد. پيچ و رول پلاك اين دسته اشيا، به مرور زمان افت مي كنند (زيرا اندود ديوار به مرور زمان ضعيف تر مي شود) و در اثر اندك تكاني سقوط مي كنند.
ميزها و پايه هاي (استند) سنگي و چدني نخريد. اين نوع محصولات با آنكه گران قيمت هستند در شرايط زلزله مانند چكش به اين طرف و آن طرف پرتاب مي شوند و همه چيز را تخريب مي كنند.
مبلمان و دكورهاي با لبه تيز و برنده نخريد. سازه هاي فلزي كه به عنوان كتابخانه هاي فلزي ارزانقيمت فروخته مي شوند لبه هاي تيزي دارند كه خطرناك است. همچنين برخي ميزها و قفسه ها كه در آنها از ورق هاي شيشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده مي شود، مي تواند جان افراد را به خطر اندازد.

صبح جمعه
بوي به مي  آيد
007914.jpg
شهره مهرنامي- زمستان بوي خاص خودش را دارد با خاطرات گرم و شيرين. اگر خاطراتت را مرور كني، مي  بيني يكي از روزهايي كه دوست داري دوباره تكرار شود، همان روز زمستاني بود كه تو روي تختخوابت نشسته بودي و كتاب مي  خواندي و بوي مرباي به مادر از آشپزخانه به مشامت مي  رسيد و تو را مست مي  كرد. مي  خواهي دوباره بوي به و هل تكرار شود. بيا يك آخر هفته، اين حس را براي فرزندت ايجاد كن و خاطره  اي شيرين و گرم را برايش به يادگار بگذار.چگونه؟ با پختن مرباي به در يك روز تعطيل.
پوست شش عدد به را بكنيد و آن را خرد كنيد. توجه كنيد تكه  هاي به كمي بزرگ  تر از تكه  هاي سيب  زميني باشد كه براي استانبولي خرد مي  شود. به خرد شده را در يك قابلمه پر از آب بريزيد تا پخته شود. وقتي كمي پخته شد، شكر را به آن اضافه  كنيد. توجه داشته باشيد براي هر يك كيلو به، يك كيلو شكر نياز داريد.
وقتي شكر را درون به ريختيد، در قابلمه را بگذاريد تا كاملا شكر به خورد مربا برود و آبش كشيده شده و سفت شود. اگر در قابلمه را نگذاريد، مرباي شما رنگ نخواهد گرفت، ولي در صورت گذاشتن در قابلمه، مرباي شما به رنگ قرمز گلي درمي  آيد. در انتها چند دقيقه قبل از اينكه شعله زير مربا را خاموش كنيد، چند قطره آبليمو به آن اضافه كنيد تا مرباي شما سياه نشود و براي خوش  طعم  تر شدن آن، كمي هل به مربا اضافه كنيد.
بعد از چند دقيقه، شعله زير قابلمه را خاموش كنيد و بگذاريد مربا سرد شود و آن را در شيشه  هاي كوچك بريزيد و در يخچال نگهداري كنيد.
راستي مي  دانيد كه از دانه  هاي درون به براي
نرم كردن گلوي افرادي كه سرما خورده  اند، استفاده مي  كنند؟ چگونه؟
وقتي به  ها را خرد كرديد، دانه  هاي مياني آن را جدا كنيد و بگذاريد خشك شود. وقتي با خشكي سينه مواجه شديد، مي  توانيد تعدادي از اين به  دانه  ها را با دانه شربت و چند عدد عناب مخلوط كنيد و در ليوان آب جوش بريزيد.
براي ليوان در بگذاريد تا دانه  ها در آب جوش حل شود و به قول قديمي  ها دم بكشد. قول مي  دهم معجوني خواهد بود براي خشكي گلوي شما در هنگام سرماخوردگي  هاي زمستاني و باعث مي  شود كمتر سرفه كنيد.
امتحان كنيد اگر يك روز هم بخواهيد به رسم قديمي  ها زندگي كنيد، روزي متفاوت را خواهيد گذراند كه مرفه خواهد بود.

|  آرمانشهر  |   ايرانشهر  |   تهرانشهر  |   جهانشهر  |   خبرسازان   |   دخل و خرج  |
|  در شهر  |   شهر آرا  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |