پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۰۲ - Oct 5, 2006
با ابلاغ رئيس جمهوري
بيستم فروردين روز ملي فناوري هسته اي شد
گروه علمي فرهنگي- محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه اين شورا در خصوص نامگذاري 20 فروردين به عنوان روز ملي فناوري هسته اي را اعلام كرد.
بيستم فروردين روزي است كه دانشمندان ايراني موفق به تكميل كامل چرخه سوخت هسته اي و واردكردن ايران به جمع معدود كشورهاي دارنده چرخه كامل اين سوخت شدند. اين مصوبه در جلسه 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

برنده نوبل شيمي سال معرفي شد
002061.jpg
گروه علمي فرهنگي – راجردي كورن برگ، دانشمند آمريكايي برنده جايزه نوبل شيمي امسال شد.
اين جايزه به خاطر تحقيقات وي در مورد چگونگي دريافت اطلاعات از ژنها توسط سلولها براي توليد پروتئين به وي اعطا شده است. نكته جالب اين است كه پدر وي نيز حدود نيم قرن پيش برنده جايزه نوبل البته در رشته پزشكي شده بود.
به گزارش آسوشيتدپرس، در فرايند انتقال اين اطلاعات ممكن است اختلالاتي رخ دهد كه باعث بيماري هايي مانند سرطان، بيماري قلبي و انواع تورم مي شود. فهم اين فرايند براي تحقيق در مورد درمان با استفاده از سلولهاي بنيادي حائز اهميت است. آرتور كورن برگ پدر راجر در سال 1959 همراه با سورو اوچوا برنده جايزه نوبل پزشكي شده بود. اين دو روي انتقال اطلاعات ژنتيك از يك ملكول دي.ان.اي به يك ملكول ديگر كار كرده بودند.
راجر كورن برگ 59 ساله گفت وي همراه پدرش براي دريافت جايزه وي به استكهلم رفته بود.
اين پدر و پسر، ششمين پدر و پسري هستند كه هر دو برنده نوبل مي شوند.
تحقيقات كورن برگ نشان داد چگونه اطلاعات از ژنها گرفته و به ملكولهايي به نام آر ان اي پيام رسان تبديل مي شود. اين ملكولها اطلاعات را به دستگاه پروتئين سازي سلول منتقل مي كند. پروتئين از اجزاي اصلي سلول است كه نقش مهمي در ساختار و كاركرد آن دارد. اين دانشمند عضو هيئت  علمي دانشكده پزشكي دانشگاه استنفورد است.

علمي فرهنگي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |