سه شنبه ۲۶ دي ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره۴۱۸۴ - Jan 16, 2007
بازپرس شعبه 2 جنايي پايتخت خبر داد
بررسي هاي جديد در فرضيه قتل
پناهجوي ايراني در زندان لونگونس فرانسه
010425.jpg
010422.jpg
گروه حوادث- با اعلام نظريه پزشكي قانوني ايران درخصوص مرگ مشكوك پناهجوي ايراني كه درزندان لونگونس فرانسه جان سپرده بود فرضيه ارتكاب قتل دراين پرونده قوت گرفت.
۲۳ فروردين 85 ، مسئولان سفارت ايران در فرانسه با خانواده مراد آمون جوان مهاجر ايراني تماس گرفته و به آنها گفتند مقامات ديپلماتيك فرانسوي از خودكشي فرزندشان، در زندان لونگونس خبر دادند.
در حالي كه باور خودكشي اين جوان كه با اميد بسيار و به صورت غيرقانوني به فرانسه سفركرده بود، بعيد به نظر مي رسيد، يكي از مقامات سفارت ايران در گفتگوي تلفني با خانواده مرد جوان به آنها گفت: فرزندشان در زندان به قتل رسيده است.
احتمال قتل مرد جوان پس از آنكه مقامات فرانسوي در پاسخ خانواده مراد براي بازگرداندن جسدش به ايران،اعلام كردند مسئولان زندان 48 ساعت پس از مرگ مرد ايراني بدون هماهنگي با سفارت ايران در فرانسه، جسد وي را به خاك سپرده اند، قوت گرفت. درحالي كه مسئولين فرانسوي بر خودكشي مراد در زندان تأكيد داشتند، خانواده وي با تنظيم شكايتي درشعبه دوم دادسراي جنايي تهران از قاضي حسين اصغرزاده خواستند پرونده مرگ مشكوك پسرشان مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب با هماهنگي مسئولان قضائي و سفارت ايران، بيست و ششم تيرماه گذشته جسد مهاجر ايراني بعد از نبش قبر از فرانسه به ايران بازگردانده شد تا با بررسي جسد علت اصلي مرگ فاش شود.
بازپرس حسين اصغرزاده كه پرونده مرگ مشكوك مهاجر ايراني توسط وي در حال بررسي است روزگذشته درخصوص آخرين اقدامات قضائي درباره اين پرونده گفت: در حال حاضر گزارش نهايي متخصصان پزشكي قانوني كشورمان درباره علت مرگ منتشر شده است كه در اين گزارش نتايج به دست آمده در تعارض و تناقض با نتايج اعلام شده از سوي متخصصان فرانسوي است و به اين ترتيب در حال حاضر علت مرگ با سئوالات و ابهامات جدي روبرو است. به گفته وي بنابر اين گزارش، بر خلاف اعلام مقامات فرانسوي مبني بر وجود جراحات ناشي از خودزني در ناحيه گردن و بازوي مهاجر ايراني، هيچگونه آثاري از اين نوع جراحات در جسد مشاهده نشده است و به اين ترتيب فرضيه قتل مراد در زندان فرانسه در حال بررسي است.
اصغرزاده افزود: برپايه اظهارات خانواده مرد جوان كه با ذكر نام يكي از مقامات ايراني سفارت مدعي هستند وي چند روز بعد از مرگ در تماسي با آنها گفته است پسرشان به قتل رسيده است، از اين مقام ايراني خواسته شده در اين باره كه آيا عبارت قتل كه از سوي وي بيان شده است، يك اشتباه لفظي بوده ويا براي ادعاي خود مستنداتي دراختياردارد، توضيح دهد.
بازپرس دوم جنايي پايتخت در  ادامه گفت: يكي ازهم سلولي هاي مراد درزندان لونگونس فرانسه كه اقامتگاه مهاجران غيرقانوني است نيزدرمسيرتحقيقات مدعي شده است چند ساعت قبل ازمرگ او را درحالي كه آثارجراحت وكبودي هاي شديد روي پشتش وجود داشته، ديده است و براين اساس با دستورقضائي و صدورنيابت بين المللي ازدادگاه فرانسه خواسته شد ازاين زنداني شهادت گرفته شده ونتيجه اين تحقيق به مسئولان ايراني اعلام شود.اصغرزاده درخاتمه به همشهري گفت:به دليل دفن جسد در فرانسه وفساد آن، شناخت علت اصلي مرگ به طوردقيق غيرممكن بود وبه همين دليل ازپزشكي قانوني كشورفرانسه خواسته شده است نتيجه آزمايشات خود برروي اين جسد قبل ازخاكسپاري درفرانسه را در اختيار سفارت ايران قرار دهد. اين گزارش حاكي است خانواده مراد آمون با تأكيد قتل عمدي پسرشان درزندان لونگونس فرانسه خواستار غرامت هستند.

فرمانده پليس كشور خبر داد
۴۰ درصد از قتل ها با چاقو صورت گرفته است
گروه حوادث- در 9 ماه گذشته 1760 فقره قتل عمد در كشور رخ داد كه نزديك به 40 درصد از آنها به وسيله چاقو صورت گرفته است.
رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي روز گذشته در نشست خبري كه در اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: رواج حمل سلاح هاي سرد غير متعارف نسبت به گذشته يكي از چالش هاي پيش روي پليس است و اين در حالي است كه حمل اين سلاح ها بيشتر براي ايجاد ارعاب مورد استفاده قرار مي گيرد. سردار جعفري با اعلام اين كه فرمانده ناجا به تمام واحدهاي انتظامي ابلاغ كرده تا افراد حمل كننده سلاح سرد به عنوان مظنون مورد مراقبت قرار گيرند، اظهار كرد: اجراي اين دستور به خصوص در صحنه هاي وقوع جرم كه احتمال دست داشتن حمل كنندگان سلاح سرد در درگيري و يا ارتكاب جرم بسيار زياد است، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است. وي تأكيد كرد: حمل سلاح سرد در ميان جوانان و نوجوانان كه كنترل استرس آنها ضعيف است، با انگيزه دفاع صورت نمي گيرد، چرا كه اين سلاح ها بيش از آن كه جنبه دفاعي داشته باشند، كاربرد تهاجمي دارند.

حمله خونين سارقان مسلح به صرافي
010416.jpg
گروه حوادث- 3 سارق مسلح پس از دستبرد به يك صرافي در برج سايه تهران تحت تعقيب پليس قرار گرفتند، سارقان كه هنگام فرار با كاركنان برج درگير شده بودند با شليك چندين گلوله يكي از آنان را مجروح كرده و پا به فرار گذاشتند.
ظهر ديروز هنگامي كه مالك يك صرافي در برج سايه سرگرم كار بود، سه مرد جوان كه مسلح به سلاح كمري بودند پا به داخل صرافي گذاشته و به تهديد مالك مغازه پرداختند. سارقان در حالي كه اسلحه خود را به سوي وي نشانه رفته بودند در يك چشم بر هم زدن خود را به پشت پيشخوان رسانده و پس از جمع آوري پول و ارز خارجي موجود، آنها را داخل يك كيف دستي ريخته و پا به فرار گذاشتند.
هنگامي كه مالك صرافي پس از فرار سارقان به بيرون از مغازه دويد و كمك خواست، تعدادي از كارگران با ديدن سه جوان كه به سوي يك دستگاه پرايد سفيد رنگ مي دويدند متوجه ماجرا شده و به تعقيب آنها پرداختند. اما در حالي كه چند نفر از كارگران برج خود را به خودروي پرايد رسانده بودند،سارقان مسلح شروع به تيراندازي به سوي آنها كردند كه در اين تيراندازي يك نفر مجروح شد و به بيمارستان انتقال يافت. با گزارش ماجرا به پليس،۱۱۰ تيمي از كارآگاهان اداره اول آگاهي تهران عازم محل شدند و در حالي كه شاهدان ماجرا توانسته بودند شماره پلاك خودروي سارقان را در اختيار پليس قرار دهند، مأموران با بررسي پلاك متوجه شدند كه خودروي پرايد چندي پيش از سوي سارقان به سرقت رفته بود. به اين ترتيب با اجراي طرح مهار، جستجو براي شناسايي خودرو و دستگيري سارقان آغاز شد. در پي اين ماجرا تنها مجروح حادثه كه بلافاصله به بخش اورژانس بيمارستان خاتم النبياء منتقل شده بود در تشريح حادثه گفت: ساعت 12 ظهر وقتي كه در چند قدمي صرافي ايستاده بودم 3 مرد جوان را ديدم  در حالي كه يك كيف دستي همراه خود داشتند از صرافي خارج شده و با سرعت به طرف در خروجي به راه افتادند.
چند لحظه بعد، وقتي فرياد كمك مالك صرافي را شنيدم، متوجه شدم كه مردان جوان سارق هستند، بنابراين به طرف آنها دويده و مانع از سوار شدن يكي از آنها به خودرو شدم ولي در همين هنگام يكي ديگر از سارقان گلوله اي به كتف من شليك كرد و پس از آن هر سه نفر سوار خودرو شده و با تيراندازي به سوي كاركنان برج   پا به فرار گذاشتند.

كينه مرد جوان، وي را پاي چوبه دار كشاند
010419.jpg
گروه حوادث- مرد جوان كه به انگيزه انتقامجويي وارد مدرسه اي در اصفهان شده و يكي از شاگردان مدرسه را در درگيري به قتل رسانده بود صبح امروز به پاي چوبه دار مي رود.
اين مرد 21 ساله به نام آرش متهم است كه ساعت يك بعد از ظهر سي ام آذر 83 وارد مدرسه اي در مباركه اصفهان شده و پس از درگيري با دانش آموزي وي را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. اين مرد كه ساعتي پس از جنايت خود را تسليم پليس كرده بود، با اعتراف به قتل مدعي شد قتل را با انگيزه انتقامجويي انجام داده است. وي در توضيح ماجرا گفت: روز قبل از جنايت، به محله مرد جوان رفتم، اما در آنجا با وي و دوستانش درگير شدم. من كه كينه وي را به دل گرفته بودم، روز حادثه به مدرسه آنها رفتم تا با او صحبت كنم اما در آنجا با يكديگر درگير شديم و من او را با ضربات چاقو به قتل رساندم. با اعترافات مرد جوان، پرونده اين جنايت در شعبه اول كيفري استان اصفهان رسيدگي و وي به قصاص محكوم شد. حكم نيز پس از تأييد در شعبه 27 ديوان عالي كشور قرار است صبح امروز به اجرا درآيد.

۸۵ سرقت 2 مرد جوان
010410.jpg
010413.jpg
گروه حوادث- با دستگيري 2كيف قاپ جوان از سوي مأموران كلانتري 110شهدا، 85 پرونده كيف قاپي در شمال تهران به نتيجه رسيد.
سرهنگ داوود سلطاني معاون آگاهي تهران، روز گذشته با اعلام خبر دستگيري دو كيف قاپ حرفه اي شمال پايتخت گفت:سارقان تاكنون به 85 فقره كيف قاپي،گردنبند قاپي و سرقت تلفن همراه اعتراف كرده اند كه تعدادي از شكات پرونده شناسايي شده اند .
معاونت آگاهي پايتخت در ادامه از شهرونداني كه درخيابان جردن و ميدان تجريش مورد كيف قاپي قرارگرفته اند خواست با مراجعه به پايگاه 6آگاهي متهمان را شناسايي كرده و يا با شماره 33700005 تماس گرفته و شكايت خود را اعلام كنند.

مسير ميانبر پيرمرد در ايستگاه مترو!
گروه حوادث- پيرمرد مسافر مترو در حالي كه فكر مي كرد براي رفتن به سمت مقابل،بايد از وسط ريل ها عبور كند، با اقدام سريع راهبر قطار از مرگ نجات يافت.
ساعت 11 صبح ديروز در حالي كه تعداد زيادي از مسافران در ايستگاه حسن آباد در انتظار ورود قطار به سكوي متروي حسن آباد بودند، ناگهان متوجه حركت عجيب پيرمردي شدند كه با پايين رفتن از سكوي مترو، وارد منطقه ممنوعه ريل شد.
مسافران حاضر در ايستگاه در حالي كه تصور مي كردند پيرمرد كه با خونسردي در حال عبور از روي ريلها است قصد خودكشي دارد موضوع را به مسئولان ايستگاه خبر دادند ولي در حالي كه اقدامات براي بيرون آوردن پيرمرد در حال انجام بود قطاري با سرعت به ايستگاه نزديك شد. راهبر قطار با ديدن پيرمرد در وسط ريل راه آهن با سرعت ترمز اضطراري را كشيد و به اين ترتيب قطار در چند متري پيرمرد توقف كرد.
با انتقال پيرمرد به بخش حراست ايستگاه وي كه از مرگ نجات يافته بود در توضيح علت رفتن به روي ريلها گفت: زماني كه از يكي از مسافران سئوال كردم از كجا بايد به ايستگاه صادقيه بروم وي سكوي روبرو را نشان داد و من قصد داشتم با عبور از ريل هاي قطار به سكوي مقابل رفته و سوار متروي صادقيه بشوم. به گفته مهندس جعفر ربيعي- معاون بهره  برداري مترو- تاكنون چندين اتفاق مشابه در اين زمينه در مترو رخ داده است كه خوشبختانه تلفات جاني در پي نداشته است.

نقشه سياه براي فريب دختر جوان
گروه حوادث- پسر جواني كه به بهانه ازدواج، همكار خود را فريب داده و با كشاندن وي به خانه اش او را مورد آزار و اذيت قرار داده بود تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
تحقيقات پليس براي دستگيري اين مرد زماني آغاز شد كه دختر جواني با مراجعه به دادسراي صادقيه از وي به اتهام آزار و اذيت و اغفالش شكايت كرد.
وي به قاضي يونسي بازپرس شعبه ششم گفت: دو ماه پيش يكي از همكارانم به نام حميد كه قرار بود با من ازدواج كند به بهانه آشنا كردن من با خانواده اش مرا به خانه اش دعوت كرد، ولي در روز قرار وقتي به خانه آنها در غرب تهران رفتم، متوجه شدم پدر و مادرش در خانه نيستند. در حالي كه به وي مشكوك شده بودم، حميد به اين بهانه كه آنها به زودي بر مي گردند مرا به داخل خانه كشاند و براي رفع خستگي، يك ليوان نوشابه به من داد، اما پس از نوشيدن نوشابه ديگر چيزي نفهميدم و وقتي به هوش آمدم متوجه شدم ماجراي خواستگاري حقه اي براي به دام انداختن من بوده و او مرا مورد آزار و اذيت قرار داده است.
وي گفت: پس از اين ماجرا حميد كه مدام تهديد مي كرد آبروي مرا مي برد، بيش از دو ماه از من سوء استفاده كرد و در اين مدت مجبور بودم در هر ميهماني و جشني كه او مي خواست همراهيش كنم. اين در حالي بود كه خانواده ام فكر مي كردند حميد قرار است به زودي به خواستگاريم بيايد. سرانجام من كه از اين ماجرا خسته شده بودم تصميم گرفتم ماجرا را با خانواده ام در ميان گذاشته و براي شكايت از حميد به دادسرا آمدم.
پس از اظهارات دختر جوان، بازپرس يونسي دستور احضار متهم را صادر كرد و جستجوي پليس براي دستگيري او آغاز شد.

حوادث
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
داخلي
شهري
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   بين الملل   |   فرهنگ و آموزش   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   داخلي   |   شهري   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |