چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۵۸۲ - Dec 15, 2004
سياسي
Front Page

مذاكرات هسته اي ادامه دارد
اختلاف بر سر تعليق موقت سه ماهه ياطولاني مدت غني سازي ايران
گروه سياسي:ديروز دومين روز مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا در باره برنامه هسته اي ايران و ضمانت هاي اجرايي توافقنامه ماه گذشته پاريس برگزار شد. بنا بر گزارش خبرگزاري فرانسه، حكومت ايران با توجه به توافقنامه مذكور، تعليق غني سازي اورانيوم را امري موقتي مي داند، در حالي كه طرف اروپايي مذاكره، خواهان توقف كامل و هميشگي برنامه هاي هسته اي ايران است. از اين رو به نظر مي رسد اين اختلاف باعث بروز مشكلات در روند مذاكره شود.به گزارش خبرگزاري مهر،جمهوري اسلامي ايران با توجه با اثبات توانايي در فناوري چرخه سوخت هسته اي رسما به عضويت گروه كارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه سوخت هسته اي موسوم به MNA شد. يك منبع آگاه از مذاكرات هسته اي كشورمان در بروكسل ضمن اعلام اين مطلب گفت: قرار بر اين شده است تا دكتر سيروس ناصري عضو هيات مذاكره كننده ايران رسما به عنوان نماينده كشورمان در گروه مزبور معرفي شود.وي افزود: اثبات توان ايران و مذاكرات سختي كه به توافقنامه پاريس منجر شد و همچنين اسناد متعددي از سوي آژانس كه ايران را در اين زمينه خودكفا و داراي توان بومي دانسته است، هرگونه امكان دور نگه داشتن ايران را از اين گروه منتفي ساخته است.
هدف مذاكرات فراتر از مسائل هسته اي است.
موسويان رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در بروكسل تاكيد كرد مذاكرات با اروپا نوعي همكاري هسته اي دو طرفه تلقي مي شود و اروپا در طي سه ماه فعاليت كار گروه هاي مختلف فرصت دارد تا جديت، حسن نيت و پايبندي به تعهداتش را اثبات كند. حسين موسويان از اعضاي گروه مذاكره كننده دراجلاس بروكسل گفت: در اين اجلاس و در چارچوب كارگروه هاي سه گانه مشخص و آشكار مي شود كه دوطرف به دنبال وقت كشي نيستند. موسويان درباره جلسات گروه هاي كاري گفت: در بروكسل قرارشد كه گروه ها درسه ماه آينده هر مقدار كه لازم باشد جلسات متعدد و مستمر داشته باشند و اين شامل تعطيلات سال نوي ميلادي نيز مي شود.
وي افزود: همچنين در اين نشست توافق شد دو طرف در گروه هاي كاري جدي باشند تا به پيشرفت ملموس برسند و روند با
وقت كشي طولاني نشود. به گفته رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي يكي از نكات مورد توافق طرفين در بروكسل اين است كه مذاكرات فراتر از پرونده هسته اي است و گسترش روابط همه جانبه ايران و اروپا هدف اصلي مذاكرات است.
وي با اشاره به تعليق كليه فعاليت هاي مرتبط با غني سازي در ايران گفت: فعاليت گروه هاي كاري رسما از ۱۴ دسامبر آغاز شده و اولين نتيجه آن بايد در ۱۴ مارس ملموس باشد و هر دوطرف براين نكته تاكيد دارند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اروپا نيز خود را به نتيجه بخش بودن مذاكرات در اين سه ماه مقيد مي داند يا خير گفت: نه ما زمان تعيين مي كنيم و نه اروپايي ها، بلكه پيشرفت عملي پروسه را مد نظر قرار مي دهيم. موسويان افزود: اگر پيشرفتي حاصل نشود دليلي ندارد كه به ادامه فعاليت گروه هاي كاري و مذاكره با اروپا دل خوش كنيم اما اگر گروه هاي كاري نتايج عملي و دستاورد هاي با ارزشي داشتند، مي توانيم به ادامه مذاكرات اميدوار باشيم. وي تاكيد كرد: اين سه ماه نه آغاز و نه پايان مذاكرات است بلكه مقطع ارزيابي ما درباره جديت و حسن نيت و ميزان پايبندي اروپايي ها است.
سولانا: مذاكرات ما با ايران
هيچ ربطي به آمريكا ندارد
در پايان اجلاس مشترك ايران و سه كشور اروپايي در باره مرحله جديد توافقنامه پاريس، وزراي خارجه انگليس، آلمان و فرانسه به اتفاق حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در يك كنفرانس مطبوعاتي شركت كردند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. جك استراو وزير خارجه انگليس به خبرنگاران گفت: مذاكرات شب گذشته ادامه مذاكراتي بود كه از سال گذشته در تهران آغاز شد و نيز ادامه مذاكرات پاريس و وين است.
وزير خارجه انگليس در ادامه اظهار داشت: هر سه كشور اروپايي و ايران به شدت متعهد به اجراي توافقنامه پاريس هستند و
مي خواهند مسئوليتهايي را كه در آن موافقتنامه به عهده گرفتند، انجام دهند و علي رغم اينكه مشكلاتي هست اما پيشرفتهايي نيز صورت گرفت. حسن روحاني مسئول پرونده هسته اي ايران نيز در جمع خبرنگاران گفت: بسيار خوشحاليم كه از بيست و يك اكتبر گذشته پيشرفتهاي زيادي صورت گرفته است و مذاكراتي كه امروز انجام شد مي تواند به عنوان فصل جديدي در روابط ايران و كل اروپا باشد.
روحاني افزود: قرار ما بر اين است كه مسير مذاكرات را قدم به قدم به پيش ببريم تا به فصل جديدي از روابط برسيم و لذا مذاكرات ما در بروكسل محدود به مباحث هسته اي نخواهد بود بلكه ابعاد سياسي، امنيتي و اقتصادي را هم در بر مي گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان تاكيد كرد: اعتماد از طريق تعميق روابط و ايجاد پيوستگي متقابل امكانپذير است و اگر طرفين با حسن نيت مسير خود را ادامه دهند مي توان گفت كه سر فصل جديدي در روابط ايران و اروپا به وجود آمده است.
روحاني گفت: بحث مهم ما در اين مذاكرات اين است كه چگونه ضمانتهايي را كه ما به اروپاييها تعهد داديم انجام دهيم و آنان نيز چگونه به تعهدات خود عمل نمايند و زمينه براي همكاريهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي بين ايران و اروپا فراهم شود.
ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما يك سال است كه مذاكرات فشرده اي را با طرف ايراني داشته ايم و ما به عنوان نمايندگان اروپا فكر مي كنيم كه توافقنامه پاريس گام اوليه در تفاهم بين ايران و اتحاديه اروپايي است. از سولانا در خصوص نقش آمريكا در اين مذاكرات سئوال شد و وي گفت: اين نشست و مذاكرات ما با ايران هيچ ارتباطي با آمريكا ندارد و تنها بين ايران و كشورهاي اروپايي است.
آژانس به موفقيت مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي اميدوار است
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي با اعلام حمايت آژانس از مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان گفت: اميدواريم اين مذاكرات موفقيت آميز باشد. مارك گوازدكي در گفت وگو با خبرگزاري فارس از ارائه اطلاعات بيشتر در مورد اين مذاكرات خودداري كرد و در عين حال افزود: به طور طبيعي گروههاي مذاكره كننده، محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در جريان گفت وگوهاي خود قرار مي دهند. سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي  در مورد دليل عدم حضور البرادعي در مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي گفت: دستور كار اجلاس ايران و سه كشور اروپايي گسترده تر از آن است كه آژانس در آن شركت كند چون در آن در مورد مسائل تجاري، سياسي و اقتصادي صحبت مي شود كه از چارچوب اختيارات آژانس بين المللي انرژي اتمي خارج است.
تقسيم وظايف در اروپا
نخستين جلسه كاري بين هيات ايراني با نمايندگان انگليس، آلمان و فرانسه شب گذشته در بروكسل برگزار شد و در سه زمينه كاري هر يك از سه كشور اروپايي عهده دار مسئوليت شدند. بر اين اساس انگليس به عنوان مسئول كميته اقتصادي و تكنولوژيك، آلمان مسئول كميته سياسي و امنيتي و فرانسه مسئول گروه كاري هسته اي معرفي شدند. پس از تقسيم كار در اين جلسه، چهار طرف گفتگوهاي تخصصي خود را آغاز كردند كه قرار شد به مرور اين گفتگوها عملياتي و نهايي شود.

مذاكرات وزير خارجه آفريقاي جنوبي در تهران
008940.jpg
ايسنا: حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدخاتمي، رئيس جمهوري كشورمان، ديروز دلاميني زوما، وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي را به حضور پذيرفت.
خاتمي در اين ديدار از آفريقاي جنوبي به عنوان كشوري مهم، بزرگ و داراي وضعيت اقتصادي و اجتماعي مناسب ياد كرد و گفت: ايران احترام ويژه اي در سياست خارجي خود براي گسترش مناسبات با كشورهاي آفريقايي قائل است.
رئيس جمهور با اشاره به مبارزات مردم آفريقاي جنوبي عليه نژادپرستي، ظرفيت هاي موجود براي همكاري را خاطرنشان ساخت و گفت: از حضور آفريقاي جنوبي در انجام طرح هاي بزرگ و مهم ايران استقبال مي كنيم. رئيس جمهور، آمادگي ايران را براي ارايه تجارب و خدمات فني و مهندسي به آفريقاي جنوبي در زمينه هاي گوناگون و همچنين همكاري و سرمايه گذاري مشترك براي حضور در كشورهاي ثالث، اعلام كرد.
خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود، نقش و تلاش آفريقاي جنوبي براي مقابله با بحران در آفريقا و حل مشكلات اين قاره و نيز مواضع مناسب آن در عرصه هاي بين المللي را مثبت خواند و اظهار داشت: موضع آفريقاي جنوبي در قبال مساله انرژي هسته اي ايران در مسير عدالت، حق و قانون بوده است و ايران از كمك و همراهي اين كشور در اين باره قدرداني مي كند.
خاتمي با اشاره به فشار غيرقانوني برخي قدرت هاي بزرگ براي نشان دادن انحراف ايران در حركت به سوي توليد سلاح هسته اي، اظهار داشت: تعامل خوب، هدايت شده و پيگيرانه ايران با آژانس و جامعه جهاني و نيز تلاش دوستان از جمله آفريقاي جنوبي، باطل بودن ادعاي آمريكا و ديگران را اثبات كرد.رئيس جمهور گفت: ايران تضمين لازم براي بهره گيري از انرژي هسته اي در مسير صلح آميز را ارايه كرده است و در مقابل از دنيا انتظار دارد با روشي معقول و به دور از بهانه تراشي با پرونده هسته اي ايران برخورد كنند.
«زوما»، وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي نيز در اين ديدار علاقه مندي مقامات مسئول كشورش را براي تعميق و گسترش مناسبات يادآور شد و بر رفع موانع و شناسايي بيشتر ظرفيت هاي موجود همكاري تأكيد كرد.وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي هم چنين حمايت كشورش را از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد.

اخبار كوتاه
خاتمي: آرزوي ما برقراري فلسطيني آزاد به پايتختي قدس است
فاروق قدومي، وزير امور خارجه فلسطين ديروز با حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ديدار و گفت وگو كرد.
خاتمي در اين ديدار با اشاره به ستم و سركوب ملت مظلوم فلسطين در طول تاريخ، حماسه دفاع و مظلوميت اين ملت را عظيم دانست و اظهار داشت: متاسفانه اين ستمگري ها و ظلم هاي آشكار مورد حمايت كساني است كه داعيه اي دفاع از حقوق بشر را دارند.
رئيس جمهور با بيان اين كه ملت و دولت ايران همواره خود را در كنار مردم فلسطين مي داند، گفت: آرزوي ما برقراري فلسطيني آزاد با دولتي مستقل و به پايتختي قدس شريف است.
فاروق قدومي نيز در اين ديدار با تشكر از ابراز همدردي ايران در رابطه با درگذشت ياسر عرفات گفت: همدردي ايران نشان داد فلسطين تنها نيست و هنوز ملت هايي وجود دارند كه از ما حمايت كنند.
وي با ارايه گزارشي از روند مقاومت در فلسطين اشغالي و وضعيت فعلي آوارگان گفت: رژيم اسرائيل به هيچ وجه خواهان صلح نيست و همه گروه ها در فلسطين بايد براي ايجاد وحدت ملي و رهبري واحد تلاش كنند.
هاشمي شاهرودي: قوه قضائيه يك دستگاه سياسي نيست
رئيس قوه قضائيه در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور و در جمع قضات اين ديوان، تأكيد كرد: دستگاه قضايي يك دستگاه سياسي نيست.
محمود هاشمي شاهرودي در عين حال افزود: قوه قضائيه يك دستگاه ذاتاً تخصصي بوده و متولي اجراي عدالت و امنيت در جامعه است.
هاشمي شاهرودي، با اشاره به اينكه نظام قضايي ديگر كشورهاي اسلامي، نظام قضايي وارداتي است، گفت: نظام قضايي اسلامي به همت مردم مومن و رهبري امت در ايران، احياء شده است و اين نظام نيز اگر مشكلاتي دارد بايد اصلاح و رفع مشكل شود.رئيس قوه قضائيه، رفع مشكلات و كاستي ها در مقررات و قوانين را از جمله مهمترين مسائل روز دستگاه قضايي دانست و تأكيد كرد: بايد در اين راستا گامهاي موثري برداشته شود.
طلايي نيك:
شرط سني از پيش نويس طرح اصلاح قانون انتخابات حذف شد
«رضا طلايي نيك» نماينده بهار و كبودرآهنگ گفت: طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، شرط سني را براي نامزدهاي رياست جمهوري در پيش نويس اين طرح حذف كرد ه اند.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: با توجه به تلاش چند ماهه براي تهيه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي رفع هفت نقص و اشكال حقوقي و اجرايي آن، پيش بيني مي شود تا اوايل هفته آينده پيش نويس نهايي طرح ارايه شود.
وي افزود: با توجه به اين كه در قوانين عادي براي شرايط نامزدي انتخابات مجلس و شوراهاي شهر و روستا، حد نصاب سني تعيين شده است،تاكنون از لحاظ سني حد نصابي براي نامزدهاي رياست جمهوري تعيين نشده است.
سازمان ملل هشت اردوگاه پناهندگان در ايران را بست
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ديروز از بسته  شدن هشت اردوگاه از ۲۲ اردوگاه پناهندگان عراقي كه در ايران ايجاد شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو،  جنيفر پاگونيس سخنگوي كميسارياي پناهندگان سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران با اشاره به اين مطلب گفت: اكثر ساكنان اين اردوگاهها پس از سقوط صدام حسين به عراق باز گشتند.
پاگونيس افزود: شش اردوگاه پيشتر تخليه شده بود و دو اردوگاه ديگر نيز تا پايان ماه جاري بسته خواهند شد.
وي تصريح كرد: حدود ۴۲ هزار نفر از ۵۰ هزار نفري كه در اين اردوگاهها زندگي مي كردند، به عراق بازگشته اند. در كل، ۹۵ هزار پناهنده عراقي از ۲۰۲ هزار نفر در ايران باقي ماند.

يادداشت
خاتمي و اجراي قانون اساسي
هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نخستين بار در سال ۱۳۷۶ و از سوي سيدمحمد خاتمي جهت انجام مسئوليت نظارتي رئيس جمهوري براجراي قانون اساسي تشكيل شد. اين هيأت از سال ۷۶ تاكنون پنج همايش برگزار كرده است كه عنوان هريك از اين همايش ها دربرگيرنده اصلي ترين معضل مربوط به اجراي قانون اساسي در آن سال بوده است.«قانون اساسي و مسئوليت اجراي آن» عنوان همايش آذر سال ۱۳۷۷ بود، در اين همايش تلاش شد تا موضوع مسئوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي - كه ۱۹ سال سخني از آن به ميان نبود - تثبيت شود.
«قانون اساسي و حقوق ملت» عنوان همايش دوم در آذر سال ۱۳۷۸ بود. همايش «قانون اساسي و جرائم سياسي و مطبوعاتي» نيز آبان ماه سال ۱۳۷۹ برگزار شد «سيري در اصول اجرا نشده قانون اساسي، علت ها و راهكارها» همايش چهارم بود كه در آذر سال ۱۳۸۱ تشكيل شد و امسال روز ۲۳ آذرماه همايش پنجم با عنوان «حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع» برگزار شد.همايش امسال از آن جهت اهميت داشت كه اخيراً بحث هايي در مورد رفراندوم براي تغيير قانون اساسي از سوي برخي نيروهاي راديكال دوم خردادي (اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت) و اپوزيسيون خارج از كشور (محمدمحسن سازگارنژاد و مهرانگيز كار) مطرح شده كه بحث هاي زيادي را در نفي و يا اثبات رفراندوم قانون اساسي برانگيخته است. به گونه اي كه اين بحث ها به جدل هايي بين تئوريسين هاي دوم خردادي و اپوزيسيون خارج از كشور تبديل شده است، بحث هايي كه بعضاً فاقد جنبه هاي محترمانه و داراي خشونت هاي كلامي است.
سعيد حجاريان مشهور ترين تئوريسين دوم خردادي و از اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي نخستين كسي بود كه در برابر خواست رفراندوم اينترنتي تغيير قانون اساسي موضع گرفت.
حجاريان كه نظرات خود را در قالب نامه اي براي نشست دانشجويان تنظيم كرده بود پيشنهاد رفراندوم اينترنتي را به برنامه غيرعقلاني هخا براي ورود به ايران و سرنگوني نظام جمهوري اسلامي تشبيه كرده و آن را طرحي ذهني براي براندازي يك نظام آنهم از طريق كليك كردن برنامه كامپيوتري عنوان كرد. اين اظهارنظر حجاريان در سطح وسيعي بين نيروهاي اپوزيسيون خارج از كشور بازتاب داشت به طوري كه عده اي از آنها به طرح پاسخ عليه حجاريان اقدام كردند.پنجمين همايش قانون اساسي كه روز دوشنبه گذشته برگزار شد از آن جهت اهميت داشت كه مي توانست يك نهاد رسمي نظام را وارد اين بحث كند.
سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در اين همايش سخنراني كرد.خاتمي در جلسه اي سخنراني كرد كه حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و دانشجويان در آن حاضر بودند. گفته هاي او درس استاد در كلاس دانشگاه بود، خاتمي در اين همايش در هيأت استادي ظاهري شد كه با مطالعه كامل و بدون تعصب سخن گفت.
سيدمحمد خاتمي به قانون اساسي ايران اشاره و اصول آن را منطبق بر تشكيل يك نظام دمكراتيك با ارزش هاي اسلامي تحليل كرد و ضمن تشريح برخي اصول آن نشان داد و نتيجه گرفت كه با همين قانون اساسي، حاكميت اراده مردم را مي توان پياده كرد.
مسئول اجراي قانون اساسي به كساني كه خواستار تغيير قانون اساسي هستند اطمينان داد كه همه ايده ها و افكار مي توانند خواسته خود را در چارچوب همين قانون پيدا كنند. او نقطه ضعف بزرگ را اجراي ناقص، عدم اجراي بعضي از اصول و همچنين سوءاستفاده در اجرا دانست و خواستار آن شد كه راهي براي اين معضل پيدا شود كه اگر چنين شود بسياري از مشكلات حل خواهند شد.

تصويب تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در مجلس
گروه سياسي - ياسر مرادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته به دولت اجازه دادند صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را زير نظر وزارت صنايع و معادن تشكيل دهد.
اين لايحه با عنوان لايحه تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك به تصويب رسيد كه سرمايه گذاري اوليه اين صندوق ۵۰۰ ميليارد ريال خواهد بود كه در مدت دو سال در قانون بودجه كل كشور تامين خواهد شد. در جلسه روز گذشته همچنين كليات لايحه اصلاح موادي از قانون مقررات استخدامي سپاه، ارتش و قانون نيروي انتظامي نيز به تصويب رسيد.
براساس اين لايحه و به صورت تصويب نهايي به كاركناني كه خدمت آنان به پايان مي رسد و به مستمري بگيران كاركناني كه شهيد يا فوت مي شوند به ميزان مدتي كه در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند، معادل مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق و مزاياي آنان از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه دستگاه هاي ذيربط منظور مي شود پرداخت خواهد شد.
براساس تبصره اين ماده به كساني كه بازخريد، مستعفي و يا اخراج مي شوند علاوه بر وجوه مذكور، بازنشستگي و پس انداز كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز پرداخت خواهد شد.
همچنين بر مبناي اين اصلاحيه و الحاق ماده ۱۶۳ قانون سپاه به ماده ۱۵۲ مكرر قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران به كليه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته و وظيفه، هديه ايثار (حق ازكارافتادگي) تعلق مي گيرد كه ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پاسخ حداد عادل
در مورد نظام هماهنگ پرداخت
غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكرات متعدد نمايندگان نسبت به بي توجهي دولت به طرح مجلس براي الزام دولت به ارائه نظام جديد پرداخت كاركنان دولت گفت: دولت در لايحه اي اين نظر نمايندگان را تامين كرده است.وي افزود: هيات رئيسه مجلس پيگير اين موضوع بوده است و دولت اعلام كرده كه اين مقصود نمايندگان در لايحه مديريت خدمات اداري كشور كه در دولت در حال تصويب است، تامين شده است.حداد عادل خاطر نشان كرد: دو سوم اين طرح در دولت بررسي شده كه اميدواريم با تقديم به مجلس مقصود نمايندگان برآورده شود.
موج مخالفت با جشنواره
ايران زمين در مجلس
علي رغم بيان مخالفت هاي حداد عادل، عماد افروغ و جمعي از نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه، تعدادي ديگر نيز در جلسه علني روز گذشته اعتراضات خود را به اين جشنواره ادامه دادند.
نماينده كازرون در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برگزاري جشنواره تئاتر ايران زمين در خوزستان گفت: گروهي مي خواهند بگويند اصولگرايان با هنر، فرهنگ، تئاتر و سينما مخالفند، اما هرگز چنين نبوده و نيست.
شاهين محمد صادقي اظهار داشت: ما جايگاه ارزشمند هنر را در اشاعه فرهنگ ايراني و هويت ايراني اسلامي ملت مي دانيم و حمايت مي كنيم اما اعتقاد ما اين است كه ميدان ندادن به لاابالي گري، بي بند و باري و فساد مخالف شرع و اسلام، مخالفت با هنر نيست.وي افزود: گروهي قصد دارند، حساسيت  هاي ملت ما را بسنجند. محمدصادقي اظهار داشت: برگزاري تئاتر ايران زمين براي حساسيت سنجي ملت مسلمان ايران نسبت به ارزشهاي اسلامي خود، حساسيت زدايي از ملت و ارزشهاي انقلاب و ايجاد جو تشنج و تحريك نيروهاي معتقد و مقيد به اسلام و انقلاب اسلامي بود.
سيد جلال يحيي زاده نماينده تفت و ميبد نيز نگراني خود را از برگزاري اختتاميه اين جشنواره بيان داشت و افزود: متاسفم كه بگويم آلودگي سياسي موجود بعضي از بخشها موجب شده كه بعضي از خاطيان يا حاميان آنها اعتراض به اين مورد را به پاي حساب هاي سياسي و به ويژه انتخابات رياست جمهوري آينده بگذارند.
وي در اين باره سئوال كرد: آيا در ميان آن همه انسان معترض موجود در گروههاي راست و چپ و بدون گرايشات سياسي، در ميان آن همه علما، مراجع تقليد و نيز اين نمايندگان يك نفر هم وجود ندارد كه اعتراضش از سر دلسوزي، احساس مسئوليت و مردم دوستي و دينداري باشد؟
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: وقتي حرفي مي زنيم، مي گويند چرا تنها به ارشاد انتقاد مي كنيد؟ اما اولا ما از ساير دستگاه هايي كه آنها نيز خدمات زيادي انجام دادند اما برخي اوقات دچار چنين لغزش هايي شدند مانند صدا و سيما نيز گلايه داريم. حتي از اهداي هدايا به صورت بن و كتاب به چند نماينده بازديدكننده نيز به شدت منتقديم و معتقديم چنانچه، چنين كاري از سوي صدا و سيما امكان داشته باشد بايد مستقيما به حوزه هاي انتخابيه، آن هم براساس نيازها تقديم شود.
وي افزود: ثانيا در روزهاي گذشته شاهد همين مشكلات در جشن خانه موسيقي و خانه سينما در ساير موارد بوده ايم و اصولا شاهد جشن ها و جشنواره هاي زنجيره اي هستيم. از سوي ديگر اسماعيل گرامي مقدم و ولي ا... شجاع پوريان دو تن از اعضاي فراكسيون اقليت از اين جشنواره حمايت كردند.
در حاشيه مجلس
*حسن كامران نماينده اصفهان در تذكري آيين نامه اي نسبت به عزيمت تعداد زيادي از نمايندگان به سفر حج اعتراض كرد كه حداد عادل نيز قول داد تذكر وي را مد نظر قرار دهد.
*كاظم جلالي نماينده شاهرود گفت: مجلس دوران مشروطيت ميراث فرهنگي ملت ايران است و نبايد استفاده هاي ديگري از آن شده و دخل و تصرفي در آن صورت گيرد. لازم به ذكر است بخشي از ساختمان قديمي مجلس اخيرا مورد استفاده اداري قرار گرفته است.
* محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در تذكري به رئيس جمهور خواستار برخورد با وزارتخانه هاي نفت، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان برگزاركننده جشنواره تئاتر ايران زمين شد.
*منصور ياوري نماينده گلپايگان در مجلس از مجلس و دولت خواست كه در زمينه غني سازي اورانيوم كوتاه نيايند.

بعد از ظهر ديروز
فرآيند تصميم گيري درباره انتخابات
رياست جمهوري در جناح اكثريت
008937.jpg
گروه سياسي :محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با همشهري درخصوص خبر اعلام نظر نهايي كميته پنج نفره گفت: «جلسات ما در اين كميته عمدتا تشكيلاتي، به نوعي همكاري و همفكري است. جلسه ديروز و همايش جمعه نيز ارائه گزارشي از فرايند تصميم گيري درمورد كانديداي نهايي از سوي كميته پنج نفره شوراي هماهنگي و گزارش كار است و در بيشتر بحث هاي اين كميته سياست هاي راهبردي در زمينه انتخابات مطرح مي شود و اصلا در چنين مجامع بزرگي مانند همايش جمعه ما تصميم گيري و رأي گيري به معناي عرفي آن را نخواهيم داشت.
وي افزود: فرايند تصميم گيري درمورد رياست جمهوري قبلا در شوراي هماهنگي به تصويب رسيده است و براساس همان فرايند اميدواريم كه نهايتا به يك كانديداي واحد برسيم. طبيعي است ما هم نظرسنجي و هم نگرش سنجي در مقاطع مختلف زماني و مناطق مختلف و در بين اقشار گوناگون براي رسيدگي به موضوع كانديداي نهايي خواهيم داشت.
گفتني است كميته مذكور توسط شوراي هماهنگي به منظور بررسي كانديداي جناح اصولگرا تعيين گرديده و در طول چند ماه گذشته دو نوبت با كانديداها ديدار داشته و بررسي هاي اين كميته تا رسيدن به نتيجه نهايي ادامه خواهد داشت.محمدرضا ميرتاج الديني سخنگوي فراكسيون اصولگرايان - اكثريت- مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا اعلام داشت كه اين فراكسيون جلسه ديشب خود را به بررسي انتخابات رياست جمهوري آينده و نحوه ورود به آن عرصه اختصاص داده است. اين اولين بار است كه فراكسيون اكثريت مجلس هفتم به موضوع رياست جمهوري مي پردازد.
اين خبر از آن جهت با اهميت تلقي مي شود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل گستردگي حوزه تحت پوشش خود از تاثيرگذاري ويژه اي بر روند انتخابات برخوردارند. پيش از اين رسم بر اين بود كه نمايندگان مجلس بيشتر در چارچوب احزاب و جريانهاي سياسي متبوع خود فعاليت مي كردند و در عرصه هاي مهمي همچون انتخابات رياست جمهوري نظرات جريان سياسي متبوع خود را پيگيري مي نمودند.
بايد ديد كه آيا اعضاي فراكسيون اكثريت فعاليت خود را در چارچوب نظرات نهايي شوراي هماهنگي اتخاذ خواهند كرد يا آنكه بنا دارند به طور جداگانه وارد اين عرصه شوند. لازم به ذكر است كه علاوه بر فراكسيون اصولگرايان- اكثريت- دو فراكسيون ديگر نيز در مجلس فعالند كه نوع فعاليت آنها نيز حائز اهميت خواهد بود. يكي فراكسيون وفاق و كارآمدي است كه هنوز هيچ موضع روشني در مورد انتخابات اتخاذ نكرده اند، فراكسيون دوم همان فراكسيون اقليت است كه به طور طبيعي از نظرات اجماعي جناح دوم خرداد تبعيت خواهند كرد.
اعضاي تشكلهاي اصولگرا عصر روز گذشته به رايزني در باره مسائل انتخاباتي و سياسي كشور پرداختند.
به گزارش خبرگزاري فارس در اين جلسه علي اكبر ناطق نوري سخنراني كرد و برخي از حاضران نيز به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
علي اكبر ناطق نوري گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب هنوز در مورد نامزد مورد نظر خود، براي انتخابات رياست جمهوري آينده به جمع بندي مشخصي نرسيده و مباحث و گفت وگو ها همچنان ادامه دارد.
وي كه عصر روز گذشته در جمع اعضاي شوراي مركزي تشكل ها و احزاب عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي سخن مي گفت با رد شايعات اخير مبني بر حذف برخي از نامزدها افزود: مذاكرات با آقايان ولايتي، علي لاريجاني، احمد توكلي، احمدي نژاد و محسن رضايي ادامه دارد و تا اين گفت وگوها به پايان نرسد امكان تصميم گيري وجود ندارد.
ناطق نوري گفت: استراتژي ما رسيدن به يك نامزد است و تكثر در كانديداهاي اصولگرايان بي معناست.
وي افزود: ما تنها از يك نفر به عنوان نيروهاي انقلاب حمايت خواهيم كرد و انتظارمان از ساير نامزدها كمك به نامزد منتخب است. ناطق نوري با اعلام خبر آغاز دور دوم مذاكرات با نامزدهاي مطرح گفت: با دو نفر مذاكره دور دوم انجام شده و ۳ نفر هنوز باقي مانده اند. وي روش كشف مقبوليت اجتماعي نامزدها را منوط به انجام نظرسنجي هاي علمي توسط مراكز متعدد و مختلف دانست و با اشاره به كميته منتخب شوراي هماهنگي براي مذاكره با نامزدها و ارائه گزارش به شورا گفت: مبناي رفتار ما پذيرش خرد جمعي است و نيروها و تشكلها بايد پايبندي خود را به مصوبات شورا در عمل نشان دهند. وي تأكيد كرد: نيروهاي انقلاب مراقبت كنند نسبت به شخصيت آقاي  هاشمي هيچ تعرض و اهانتي صورت نگيرد.

سردار صفوي:نبايد اجازه دهيم آسمان كشور
محل عبور هواپيماهاي جاسوسي دشمنان باشد
خبرگزاري فارس: فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: در بخش هوايي بايد از ورود غيرمجاز به آسمان كشور پيشگيري كنيم و نبايد اجازه دهيم كه آسمان كشور محل عبور هواپيماهاي جاسوسي دشمنان ما باشد.
سيد  رحيم صفوي كه ديروز در هشتمين جشنواره سلمان فارسي در تالار سبز مجموعه فرهنگي شهيد آويني سخن مي گفت، تهديدات موجود عليه ايران را بيشتر هواپايه و درياپايه دانست و گفت: رفع نقض در اين دو حوزه لازم است. وي گفت: دشمنان ما در افغانستان يا عراق ممكن است مشكلاتي را براي ما ايجاد نمايند كه لازم است از هر حيث مهيا باشيم. فرمانده كل سپاه پاسداران خاطرنشان ساخت: منطق دشمنان ما زور است و آمريكايي ها تنها در برابر زور به سمت پدافند و يا تعامل مي روند.
سردار صفوي با بيان اين كه امروز نظام اسلامي ايران در مقطعي حساس و سرنوشت ساز به سر مي برد تغيير و تحولات سياسي و شتاب آن در محيط پيراموني كشورمان را يادآور شد و گفت: براي پايداري و ماندگاري نظام سياسي كشور و توسعه متوازن و نيز تبديل شدن به قدرتي منطقه اي و ايراني مستقل و آباد، نيازمند پژوهش و تحقيق و توسعه علوم در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي هستيم.
وي با اشاره به اين كه سپاه پاسداران براي امر پژوهش سرمايه گذاري كاملي در بعد نيروي انساني و نيز در بعد اعتبارات انجام داده است، گفت: ما در سال ۸۲ ، ۵۱ ميليارد ريال و در سال ۸۳ ، ۵۵ ميليارد ريال صرف تحقيقات نموده ايم كه اين رقم تا ۱۰ سال آينده به دو برابر مي رسد.
صفوي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: به لطف خدا دشمنان ما در عراق زمين گير شده اند و بعيد است كه به اين زودي هم از آن خارج شوند.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |