چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۲۰۲ - Oct22, 2003
توافق هسته اي سعدآباد
ايران چه داد، چه گرفت
017502.jpg
• دبير شوراي عالي امنيت ملي: نمايندگان اروپا در مذاكرات، حق ايران را براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به رسميت شناختند زيرا نيازهاي هسته اي صلح آميز حق مسلم ايران است و اين حق را هيچكس قادر نيست از ملت ايران سلب كند. ما فقط براي ابراز حسن نيت و ايجاد اعتماد فعاليت غني سازي را به طور موقت به حالت تعليق درمي آوريم
• ما معتقديم كه تعاملات امروز دستاورد مهمي براي جامعه جهاني در جهت اعتلاي صلح و برقراري امنيت مي باشد
ساختمان حافظيه مجموعه سعدآباد روز گذشته شاهد مهمترين مذاكرات مسؤلان سياست خارجي و امنيتي كشور با وزيران امورخارجه سه قدرت اصلي اروپا بود.
به گزارش خبرنگار همشهري يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان، جك استراو وزير امورخارجه انگلستان و دومينيك دوويلپن وزير امور خارجه فرانسه و مقامات جمهوري اسلامي ايران پس از ماه ها مذاكرات سنگين با يكديگر بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه طي يك سفر يك روزه و ادامه مذاكرات فشرده در تهران،  موضوع فعاليت هسته اي ايران و الحاق به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را به نتيجه برسانند.
برنامه نخست هيأت اروپايي ديدار با كمال خرازي وزير امورخارجه بود، پس از آن مذاكرات با حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مسئول مذاكرات فوق آغاز گرديد.
طولاني شدن اين مذاكرات حكايت از اهميت آن داشت ضمن اينكه احتمال به توافق نرسيدن اعضاي هيأت را تقويت مي كرد. قرار بود ساعت ۱۱ صبح وزيران خارجه سه كشور اروپايي با رئيس جمهوري ديدار و گفت وگو كنند اما اين جلسه تا ساعت دو بعدازظهر تشكيل نشد؛ زيرا مذاكرات هيأت اروپايي با دبير شورايعالي امنيت ملي ادامه داشت.
پس از پايان گفت وگوهاي دوم كنفرانس مطبوعاتي با حضور حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و سه وزير خارجه كشورهاي اروپايي كه قرار بود در ساعت ۱۳ و پس از ديدار پاياني هيأت با رئيس جمهور انجام شود آغاز گرديد.
حسن روحاني نماينده ايران در مذاكرات، از حضور وزيران خارجه كشورهاي فرانسه ، آلمان و انگليس به خاطر پذيرش دعوت ايران براي سفر به تهران تشكر كرد و گفت كه در شرايط فعلي روابط ايران و اروپا وارد مرحله  جديدي مي شود.
حسن روحاني اضافه كرد: در مذاكرات امروز اروپا حق ايران را براي برنامه هاي صلح  آميز هسته اي مي پذيرد و ما نيز آمادگي داريم كه در زمينه اعتمادسازي متقابل حركت كنيم.
روحاني توافقات ايران و اروپا را موجب عبور از تنش جاري در مسائل هسته اي ايران دانست و گفت: نگراني هايي كه ايران درمورد پذيرش پروتكل الحاقي داشت و در سفر اخير محمد البرادعي با وي مطرح شده بود در مذاكرات امروز (سه شنبه) نيز مورد بحث قرار گرفت.وي گفت: از ديدگاه سه وزير اروپايي، پروتكل الحاقي نمي تواند منافع ملي - امنيت ملي و يا حيثيت ملي كشورها را مورد تهديد قرار دهد.
ايران و اروپا در مذاكرات امروز درمورد ضرورت مبارزه با سلاح هاي كشتارجمعي اشتراك نظر داشتند. ايران به دليل آنكه قرباني سلاح هاي كشتارجمعي است براي هدف عاري سازي جهان از سلاح هاي كشتارجمعي اهميت فراواني قائل است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد: ما معتقديم كه تعاملات امروز دستاورد مهمي براي جامعه جهاني در جهت اعتلاي صلح و برقراري امنيت مي باشد.وي با اشاره به ضرورت رفع تشنج در منطقه و رفع كليه تهديدها همكاري ايران و اروپا در منطقه را موجب تسريع در دسترسي به هدف خاورميانه عاري از سلاح هاي كشتارجمعي دانست.
حسن روحاني افزود: با واردشدن به مرحله جديد ادامه فعاليت هاي اطمينان بخش متقابل به خصوص از جانب اروپايي ها لازم است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ابراز اميدواري كرد كه همكاري هاي نزديك ايران و اروپا زمينه همكاري نسبت به فناوري صلح آميز هسته اي و افزايش معاملات تجاري و اقتصادي را فراهم آورد.وي گفت: ايران مصمم است در زمينه پايان دادن به تنش فعلي در زمينه فعاليت هاي مشروع هسته اي خود مسائل باقيمانده را با آژانس حل و فصل كند و اقدامات لازم را براي پيوستن به پروتكل الحاقي به عنوان هشتاد و يكمين كشور انجام دهد.
پس از حسن روحاني، دومينيك دوويلپن وزير امورخارجه فرانسه اظهارداشت: امروز روز مهمي براي سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه و نيز روز مهمي براي ايران و اروپا محسوب مي شود. چون با موضوعي مهم سر و كار داشتيم كه چالش بزرگ براي جامعه بين الملل است.وي از دكتر روحاني قدرداني كرد و گفت از ما استقبال گرمي شد و نشست هايي كه امروز داشتيم خوب بود.
وزير امورخارجه فرانسه اضافه كرد: در اين نشست ها درمورد سه موضوع امضاي عاجل و اجراي سريع پروتكل الحاقي، همكاري كامل ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي و معلق كردن تمامي فرايندهاي غني سازي اورانيوم در ايران و بازيافت آن توافق شد.
وي ابراز اميدواري كرد اين توافقات آغازي اميدواركننده براي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي باشد.
ويلپن با بيان اينكه ما در مسير صحيحي گام برمي داريم، گفت:  انگليس، فرانسه و آلمان خود را ملزم مي دانند همگام با كشورهاي اروپايي گام بردارند.
جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز با تأييد سخنان ويلپن گفت:  اين سفر به دنبال دعوت مقامات جمهوري اسلامي ايران، به دليل نگراني هايي كه درمورد فعاليت هاي هسته اي ايران وجود داشت، صورت گرفته است.
وي افزود: خوشبختانه اين سفر به نحوي انجام شد كه بتوانيم احترام متقابل، عزت و استقلال جمهوري اسلامي ايران را نگهداريم.
استراو تأكيد كرد: عزت و استقلال همه كشورها ازجمله ايران براي ما مهم است و اين مسأله نيز در بيانيه مطرح شده است.وي تصريح كرد: ما به دنبال مخدوش كردن عزت، امنيت و استقلال ايران نيستيم. همه كشورهاي اتحاديه اروپا پروتكل الحاقي را امضا و به اجرا گذاشته اند و به هيچ وجه امنيت،  عزت و استقلال آنها نيز مخدوش نشده است.
وزير امورخارجه انگليس اظهارداشت: توافق امروز گامي براي امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران است و از هم اكنون ورود ايران به جمع كشورهاي امضاكننده پروتكل الحاقي را خوشامد مي گوييم.وي همچنين از اينكه جمهوري اسلامي ايران فعاليت غني سازي اورانيوم خود را متوقف خواهد كرد، ابراز خشنودي كرد.يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان نيز گفت: امروز روز مهمي است چون درمورد موضوع بسيار مهمي توافق شد.وي افزود: ما خود را موظف به حل مشكلات مي دانيم و اين توافق فرايندي جدي را درمورد مشكلات ايران و جامعه بين الملل آغاز مي كند و وضعيت منطقه را باثبات تر خواهد كرد.
فيشر تصريح كرد: امضا و اجراي سريع پروتكل الحاقي وتعليق فعاليت غني سازي اورانيوم و بازيافت آن از سوي ايران بسيار مهم است.وي تأكيد كرد ما صادق هستيم و صراحت لهجه داريم.
پس از پايان سخنان نماينده ايران و سه وزير امورخارجه كشورهاي اروپايي، خبرنگاران به طرح پرسش هاي خود پرداختند.
خبرنگار واحد مركزي خبر از وزيران امورخارجه كشورهاي اروپايي پرسيد: اگر ايران پروتكل الحاقي را امضا كند، چه تضمين هايي براي اين عمل به جمهوري اسلامي ايران داده اند و آيا ايران شروطي گذاشته است يا خير؟
جك استراو پاسخ گفت: درمورد بخش اول، بيانيه اي صادر كرده و توافق كرديم. شرايط پروتكل روشن است و آژانس به اجراي آن نظارت دارد و ما هم به آن اعتماد داريم.
استراو تأكيد كرد كه بيانيه ما كاملا روشن است.وي افزود: شوراي حكام الزاماتي براي اجراي پروتكل دارد كه به  نحوي اجرا شود تا به حاكميت ملي تمام كشورهاي عضو احترام گذاشته شود.
استراو تأكيد كرد كه نبايد امنيت ملي، منافع و حيثيت ملي كشورهايي كه پروتكل را امضا مي كنند خدشه دار شود.استراو گفت كه همه اين موارد به طور روشن در بيانيه مشترك ذكر شده است.
خبرنگار رويتر سئوال كرد: آيا ايران پذيرفته كه غني سازي اورانيوم را متوقف كند؟
حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: يكي از توافقات ما اين بوده كه ايران بطور داوطلبانه و موقت غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درمي آورد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت كه اين حركت داوطلبانه ايران براي ابراز حسن نيت و ايجاد فضاي اعتماد جديد بين ايران و كشورهاي ديگر بوده است، خبرگزاري فرانسه سئوال كرد: درمورد غني سازي اورانيوم آيا ايران از هم اكنون آماده است كه پروتكل را كاملا اجرا كند؟
دبير شوراي عالي امنيت ملي پاسخ داد: جمهوري اسلامي ايران ماههاست كه مفاد پروتكل الحاقي را عملا اجرا مي كند و اين روند در راستاي حل و فصل كليه مسائل باقيمانده كه با آژانس وجود دارد ادامه مي يابد.
حسن روحاني اضافه كرد كه براي الحاق به پروتكل پروسه اي طي خواهد شد و سير قانوني آن در ايران پيگيري و در مجلس تصميم گيري خواهد شد.
خبرنگار روزنامه ايران درباره آخرين نگاه اروپا به ادامه روند گفت وگوهاي سازنده با ايران و عقد قراردادهاي تجاري سئوال كرد و گفت: مذاكرات فعلي چه تأثيري بر روند روابط تجاري ايران و اروپا خواهد داشت؟ وزير امورخارجه فرانسه پاسخ داد: به نظر اينجانب با گفت وگوهايي كه ما داشتيم ظرف هفته آينده مناسبات بهبود مي يابد.
وي تأكيد كرد كه اين گفت وگوها را با شركاي اروپايي به بحث خواهيم گذاشت و طبعا اين بخش از توسعه روابط ايران و اروپا و جامعه بين المللي خواهد بود.
خبرنگار Z.D.F از وزيران خارجه سه كشور اروپايي سئوال كرد كه آيا به عنوان نمايندگان اتحاديه اروپا به ايران آمده اند و يا نماينده كشورهاي خود هستند؟ و آيا از ايران در برنامه هاي هسته اي اش حمايت خواهند كرد حتي اگر آمريكا اقدامات جديد ديگري انجام دهد؟
جك استراو وزير امورخارجه انگليس در پاسخ وي گفت: ما به عنوان وزيران امورخارجه كشورهاي خود به ايران آمده ايم و مسئول كشور ديگري در اتحاديه اروپا نيستيم.
وي افزود:  ما در اتحاديه اروپا درمورد سياست خارجي اشتراكات زيادي داريم. با اين حال هر كشور اقداماتش مربوط به خودش است. ايران قبول كرده است كه با آژانس همكاري كامل داشته باشد و ما نيز همگي به اتفاق اين را قبول كرديم.ويلپن وزير امورخارجه فرانسه نيز در پاسخ به اين سئوال گفت: با كالين پاول و ايگور ايوانف وزيران خارجه آمريكا و روسيه نيز صحبت كرديم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درمورد موافقت ايران با توقف غني سازي اورانيوم گفت: نمايندگان اروپا در مذاكرات حق ايران را براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به رسميت شناختند زيرا نيازهاي هسته اي صلح آميز، حق مسلم ايران است و اين حق را هيچكس قادر نيست از ملت ايران سلب كند. ما فقط براي ابراز حسن نيت و ايجاد اعتماد فعاليت غني سازي را به طور موقت به حالت تعليق درمي آوريم.
خبرنگار ديگري از دكتر روحاني سئوال كرد: آيا معلق كردن فعاليت هاي غني سازي اورانيوم پيشنهاد ايران بوده يا اينكه سه كشور از ايران خواسته اند؟ روحاني پاسخ داد: اين مسأله بصورت داوطلبانه از سوي جمهوري اسلامي ايران صورت خواهد گرفت.
دبير شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران براي بدست آوردن فضاي جديد اعتماد و نيز توسعه روابط با كشورهاي صنعتي و جامعه اروپا، فعاليت هاي غني سازي خود را به صورت موقت به حال تعليق درخواهد آورد.با پايان وقت مصاحبه مطبوعاتي و درحالي كه بسياري از خبرنگاران نتوانستند سئوال هاي خود را مطرح كنند، هيأت اروپايي براي ديدار با رئيس جمهوري سالن را ترك كردند.
صبح ديروز در پايان ديدار وزيران خارجه آلمان، فرانسه و انگليس با كمال خرازي وزير امورخارجه، چهار وزير در جمع خبرنگاران حضور يافته و به اظهارنظر درمورد مذاكرات خود پرداختند.
كمال خرازي نتيجه مذاكرات را خوب توصيف كرد و گفت: مقامات چهار كشور در سطح مديران كل، درحال مذاكره براي تهيه بيانيه پاياني هستند و اميدواريم هرچه زودتر متن بيانيه تهيه و اعلام شود.
وي اضافه كرد: در اين مذاكرات ما بر شفافيت فعاليت هاي هسته اي خود در گذشته و آينده تأكيد كرده و اعلام نموديم كه به دنبال برنامه غيرقانوني نيستيم ولي حقوق ما نيز بايد محفوظ بماند.
خرازي تأكيد كرد كه ايران به حق مشروع خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و حفظ عزت و امنيت ملي كشور توجه دارد.
جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز گفت: متن بيانيه پاياني كه درحال حاضر روي آن كار مي شود درباره قطعنامه شوراي حكام است كه دوازدهم سپتامبر گذشته صادر شد.وي افزود: ملاقات چهار وزير امورخارجه نتيجه ماهها مذاكره و مكاتبه آنها با يكديگر بوده و ما همگي امضاءكننده معاهده T .P.N هستيم و نسبت به آن التزام داريم.
جك استراو با تأكيد بر ضرورت احترام به حاكميت كشورها و استفاده صلح آميز آنان از انرژي هسته اي گفت: درعين حال كشورها نبايد به دنبال فعاليت هاي تكثير سلاح هاي هسته اي باشند بنابراين اميدواريم كه نتايج خوبي از اين مذاكرات داشته باشيم.
دومينيك دوويلپن وزير امورخارجه فرانسه نيز با اعلام نگراني هاي بين المللي سه كشور اروپايي گفت: از اينكه اين فرصت پيش آمد كه وزيران خارجه چهار كشور با يكديگر ملاقات كنند خوشحاليم.
وي افزود: چندين ماه است كه اين ارتباط برقرار بود و مذاكرات عميقي صورت گرفت مسأله مهم اين است كه به يكديگر اعتماد داشته باشيم و بين ايران و جامعه بين المللي اعتماد و شفافيت كامل برقرار باشد و ارايه تمام اطلاعات موردنياز به صورت التزام متقابل باشد.
يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان نيز ابراز اميدواري كرد كه هيأت اروپايي با دست پر تهران را ترك كند.وي با اشاره به حساسيت شرايط كنوني گفت: اعتماد و شفافيت مهمترين مسئله در عرصه بين المللي است.
فيشر تأكيد كرد: اگر امروز به توافق برسيم قدمي مثبت و رو به جلو است و در غير اين صورت مشكل جدي خواهيم داشت.

دبير شوراي عالي امنيت ملي:
پروتكل الحاقي قبل از ۲۹ آبان، امضا خواهد شد
دبير شورايعالي  امنيت  ملي  گفت : جمهوري  اسلامي  ايران  قبل  از بيستم  ماه  نوامبر (۲۹ آبان )، پروتكل  الحاقي  را امضا خواهد كرد.
به گزارش ايرنا دكتر حسن  روحاني  پس  از مذاكره  وزيران  اروپايي  با سيد محمد خاتمي ، رئيس  جمهوري  در پاسخ  به  سوال  يكي  از خبرنگاران  كه  پرسيد، آيا ايران  قبل  از ۳۱ اكتبر( ۹ آبان ) پروتكل  را امضا مي كند، گفت : فعلا مسئله امضا نيست ، ما بايد در حال  حاضر يك  اعلاميه  بدهيم ، اما امضا قبل  از ۳۱اكتبر نخواهد بود.
خبرنگار مجددا از دكتر روحاني  سئوال  كرد، آيا ايران  قبل  از ۲۰ نوامبر پروتكل  الحاقي  را امضا خواهد كرد؟
روحاني  گفت : بله ، امضاي پروتكل قبل  از ۲۰ نوامبر خواهد بود.
وي  در پاسخ  به  سوالي  درباره  مدت  زمان  به تعليق  درآمدن  غني سازي  اورانيوم گفت : اين  مدت  زمان  داوطلبانه  است ، مي تواند يك  روز باشد، مي تواند يك سال  باشد، دست  خودمان  است .
دبير شورايعالي  امنيت  ملي  افزود: تا زماني  كه  جمهوري  اسلامي  مصلحت مي داند، اين  كار به  حالت  تعليق  است ، هر زمان  و به  هر دليلي  كه  خواستيم ، تعليق  را لغو مي كنيم .
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  در ادامه  گفت  و گو با خبرنگاران ، روندي را كه  منجر به  حضور وزيران  خارجه  كشورهاي  فرانسه ، انگليس  و آلمان  در تهران  شد، تشريح  كرد و گفت: قبلا اين  سه  وزير نامه اي  به  جمهوري اسلامي  ايران  نوشته  و پيشنهادهايي  داده  بودند تا تنشي  كه  بين  ايران  و آژانس نسبت  به  مسايل  هسته اي  ايران  پيش  آمده  بود به  نحوي  حل  و فصل  كنند.
وي  افزود: بعد از اين كه در ماه  سپتامبر در شوراي  حكام ، قطعنامه اي  عليه جمهوري اسلامي  ايران  به  تصويب  رسيد و اين  قطعنامه  از سوي  ايران  رد شد، اين مذاكره  با وزيران  اروپايي  ادامه  پيدا كرد و در نهايت  از آنها دعوت  شد كه به  ايران  سفر كنند.
دكتر روحاني  اضافه  كرد: البته  قبل  از اين كه وزيران  اروپايي  به ايران  بيايند، يك  هيأت  اروپايي  در رده  كارشناسي  به  ايران  آمد و زمينه  را براي  ورود اين  وزيران  آماده  كرد.
وي  گفت : اروپايي ها از قبل  دنبال  هدفي  بودند و آن بحث  توقف  غني سازي  اورانيوم  در ايران  بود و در ازاي  آن دادن  فناوري  هسته اي ، احداث  نيروگاه و سوخت  بلند مدت  در ايران  را وعده  دادند.دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  اظهار داشت : شايد يكي  از نكات  بسيار پيچده  كه  بين  ما  و اروپا وجود داشت ، اين  مساله  بود و مقدار زيادي  از وقت  ما هم  در مذاكرات  امروز صبح  به  اين  امر اختصاص  يافت .
دكتر روحاني  خاطرنشان  كرد: اروپايي ها معتقدند كه  ايران  چرخه  سوخت را متوقف  كند و در قبال  آن امتيازاتي  را از اروپا، از جمله  فناوري  هسته اي  احداث  نيروگاه  و سوخت  بلند مدت  را بگيرد و اين  چيزي  است  كه  براي  ايران به  هيچ  وجه  قابل  قبول  نيست .وي  گفت : من  اين  را به  صراحت  در مذاكرات  و مصاحبه  مطبوعاتي  گفتم  و تأكيد كردم  كه  تمام  فعاليتهاي  هسته اي  صلح  آميز از جمله  غني سازي  اورانيوم حق  مسلم  ملت  ايران  است  و هيچ  مقامي  در ايران  و هيچ  قدرتي  در خارج ، حق ندارد و نمي تواند اين  حق  مسلم  را از ملت  ايران  بگيرد.
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  افزود: اين  حق  ملي  مردم  ايران  است  و مردم هم  اين  حق  خود را مي خواهند، منتهي  براي  اين كه ما از اين  تنش  عبور كنيم و بتوانيم  مسايل  را حل  و فصل  كنيم ، در مورد تعليق  غني سازي  اورانيوم به  توافق  رسيديم .دكتر روحاني  خاطرنشان  كرد: تعليق  بدين  معنا است  كه  ما فعاليتهاي  غني سازي  را براي  يك  مدت  كوتاه  متوقف  مي كنيم . البته  اين  را داوطلبانه  اعلام كرديم .وي  گفت : در بيانيه  مشترك  با سه  وزير اروپايي  هم  رسما آمده  است  كه جمهوري  اسلامي  ايران ، اصل  فناوري  هسته اي  را حق  مسلم  خود مي داند و در عين حال  براي  ايجاد فضاي  جديد و اعتماد، موقتا غني سازي  اورانيوم  را به  حالت تعليق  درمي آورد.
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  اظهار داشت : بنابر اين ، آنچه  ما پذيرفتيم ، براي  مدت  محدودي  است  كه  مدت  آن نيز در اختيار دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  است .
غني سازي  را به  حالت  تعليق  در آورديم  اما از نظر ما، توقف  به  هيچ وجه  پذيرفته  نيست  و فكر نمي كنيم  هيچ كس  در ايران  موافق  آن باشد.
دكتر روحاني  افزود: معني  ندارد كسي  چيزي  را به  ما تحميل  كند، مادر جايي  كه  حق  مسلم  خود مي دانيم ، زير بار تحميل  نخواهيم  رفت .وي  گفت : مساله  ديگر كه  ما از اروپايي ها مي خواهيم ، نقطه  مقابل  اين  امراست . گفتيم  شما اعتراف  كنيد انواع  فناوري  هسته اي  صلح آميز، حق  ايران  است  و آنها نيز قبول  كردند. در بيانيه  مشترك  نيز اين  نكته  آمده است .
دبيرشوراي  عالي  امنيت  ملي  اضافه  كرد: مساله  سوم ، اين  بود كه  گفتيم جمهوري  اسلامي  ايران  در امضاي  پروتكل  الحاقي  و پيوستن  به  ۸۰ كشور امضاكننده  اين  معاهده ، مشكلي  ندارد، اما براي  ما بسيار مهم  است  كه  اجراي  اين پروتكل  به  امنيت  و منافع  و حيثيت  ملي  ما و حق  حاكميتمان  لطمه اي  واردنكند. آنها نيز پذيرفتند و اين  نكته  را در بيانيه  مشترك ، قيد كردند.
دكتر روحاني  گفت : از نظر سه  وزير اروپايي ، به  هيچ  عنوان  اين  پروتكل ، امنيت ، حاكميت  و حيثيت  ملي  جمهوري  اسلامي  ايران  را نبايد خدشه  دار كند.وي  اظهار داشت : علاوه  بر اين ، وزيران  اروپايي  قبول  كردند كه  در بحث امنيت  منطقه اي ، وارد عمل  شوند. ايران  نيز به  آنها گفت  اسراييل  يك  خطر بزرگ  براي  منطقه  است  و هدف  تهران ، عاري سازي  كل  منطقه  از سلاح  هسته اي  است و در اين  راه ، اروپا بايد با ما همكاري  كند.
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  خاطرنشان  كرد: آنها نيز قبول  كردند و در بيانيه  تصريح  كردند كه  در اين  زمينه  با ايران  همكاري  خواهند كرد.وي  در بخش  ديگري  از اين  گفت  و گو اظهار داشت : ما گفت  و گوهاي  خود را با اروپا براي  اعتمادسازي  بيشتر ادامه  مي دهيم  تا در نهايت ، اين  افزايش اعتماد منجر به  فصل  جديدي  در روابط ايران  و اروپا شود و ما مي توانيم  در زمينه هاي  مختلف ، روابط خود را با اروپا توسعه  دهيم .
دكتر روحاني  افزود: مساله  بسيار مهم  ديگر اين  بود كه  برخي  كشورهاي دنيا و دشمنان  ما مي خواهند اين  تنش ، نه  تنها باقي  بماند، بلكه  افزايش پيدا كند، حتي  آنها مي خواهند اين  مساله  را از دست  آژانس  خارج  كنند و پرونده  ايران  را در حد مسايل  بين المللي  دنبال  كنند.
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  گفت : تفاهم  ما با اروپا به  اين  معنا بود كه  بطور كلي  مساله  بايد در آژانس ، حل  و فصل  شود. آنها نيز در يكي  از بندهاي  بيانيه ، آوردند كه  مسايل  ايران  با آژانس  بايد در خود آژانس ، به  حل و فصل  نهايي  برسد و تمام  شود.وي  به  روند كلي  مذاكرات  ايران  و اروپا اشاره  كرد و گفت : در مجموع ، اروپا حقوق  و امنيت  ملي  ما را در توسعه  روابط و پايان  تنش  مي پذيرد و از طرف  ديگر، ما پيوستن  به  پروتكل  الحاقي  را قبول  مي كنيم ، به  شرطي  كه  امنيت ملي ، حاكميت  ملي  و حيثيت  ملي  ما را خدشه  دار نكند.
دكتر روحاني  افزود: به  اروپايي ها گفتيم  كه  ما اين  كار را براي  اجراي قطعنامه  شوراي  حكام  انجام  نمي دهيم . اين  قطعنامه  را رد كرده ايم  و الان  هم قبول  نداريم ، اما براي  اعتمادسازي  و پايان  تنش ، اين  كارها را انجام مي دهيم .دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  در عين  حال  خاطرنشان  كرد: امضاي  پروتكل ، مرحله  اول  است . پس  از آن ، اين  امر بايد پروسه  قانوني  خود را طي  كند. طبق قانون ، در نهايت  مجلس  شوراي  اسلامي  است  كه  در اين  مرحله  تصميم  نهايي  رامي  گيرد. نمايندگان  ملت  هستند كه  مي توانند آن را بپذيرند.وي  گفت : ايران  با آژانس  بين المللي  انرژي  هسته اي  در حال  همكاري  است  و اميدواريم  كه  بتوانيم  در هفته هاي  آينده ، موارد مبهم  از نظر آنها را پاسخ بدهيم  و به  نقطه  مطلوب  برسيم .

متن كامل بيانيه سعدآباد
در جريان  سفر وزيران  امور خارجه  كشورهاي  انگليس ، فرانسه  و آلمان به  تهران  براي  بحث  وتبادل  نظر درباره  فعاليت هاي  هسته اي  ايران ،كشورهاي  مذكور بيانيه  مشتركي  منتشر كردند.متن  كامل  اين  بيانيه  كه ديروز در كاخ سعدآباد منتشر شد به  شرح  ذيل  است :
۱ - بر مبناي  دعوت  دولت  جمهوري  اسلامي ايران  وزيران  امور خارجه انگليس ، فرانسه  و آلمان  در تاريخ  ۲۱ اكتبر ۲۰۰۳ به  ايران  سفر نمودند.مقامهاي  ايراني  و وزراء بعد از مشورتهاي  زياد، درباره  اقداماتي  براي حل  و فصل  همه  مسايل  باقيمانده  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي در خصوص برنامه  هسته اي  ايران  و ارتقاء اعتماد براي  همكاريهاي  صلح  آميز در زمينه هسته اي  ايران  توافق  نمودند.
۲ - مقامهاي  ايران  مجددا تاييد نمودند كه  سلاح  هسته اي  در دكترين دفاعي  ايران  جايي  ندارد و برنامه  و فعاليتهاي  هسته اي  ايران  صرفا درزمينه  صلح  آميز بوده  است .
آنها تعهد جمهوري  اسلامي ايران  به  رژيم  عدم اشاعه  هسته اي  را تكرار نموده  و وزرا را مطلع  ساختند كه :
الف  ) دولت  ايران  تصميم  گرفته  است  كه  با آژانس  بين المللي  انرژي اتمي همكاري  كامل  نمايد تا به  الزامات  و پرسشهاي  باقيمانده  آژانس ،بصورت  شفاف  بپردازد و آنها را حل  و فصل  نموده  و هرگونه  قصور احتمالي  رادر چارچوب  آژانس  روشن  نموده  و اصلاح  كند.
ب  ) براي  ارتقاء اعتماد و با نظر به  رفع  همه  موانع  براي  همكاري  در عرصه  هسته اي :
اول  ) دولت  ايران  با دريافت  توضيحات  ضروري  تصميم  گرفته  است  كه  پروتكل الحاقي  را امضاء و فرايند تصويب  را آغاز كند. دولت  ايران  تا پيش از تصويب  پروتكل ، به  عنوان  تأييدي  بر حسن  نيت  خود، به  همكاري  با آژانس مطابق  با اين  پروتكل  ادامه  خواهد داد.
دوم  ) دولت  ايران  درحالي  كه  درچارچوب  نظام  عدم  گسترش  حق  دارد انرژي هسته اي  را براي  اهداف  صلح  آميز توسعه  دهد، داوطلبانه  تصميم  گرفته  است كه  همه  فعاليت هاي  غني سازي  اورانيوم  و بازفراوري  را به  صورتي  كه  آژانس تعريف  مي نمايد، تعليق  نمايد.
۳ ) وزيران  خارجه  انگلستان ، فرانسه  و آلمان  از تصميمات  دولت  ايران استقبال  كردند و موارد زير را به  آگاهي  مقامات  ايران  رساندند:
الف  ) دولتهاي  متبوع  آنها حق  ايران  را براي  استفاده  صلح  آميز از انرژي هسته اي  برابر با پيمان  عدم  گسترش  سلاح  هسته اي 
«ان  پي  تي » شناسايي  مي كنند.
ب  ) بنابر نظر آنها پروتكل  الحاقي  به  هيچوجه  قصد مخدوش  كردن  حاكميت ،وقار ملي  و يا امنيت  ملي  كشورهاي  عضو را ندارد.
پ ) بنابر نظر آنها اجراي  كامل  تصميمات  ايران  كه  توسط مدير كل  آژانس بين المللي  انرژي  اتمي به  تأييد برسد، بايد موجب  شود كه  شوراي  حكام  آژانس وضعيت  كنوني  را حل  و فصل  نمايد.
ت  ) سه  دولت  معتقدند كه  اين  امر موجب  خواهد شد كه  راه  براي  گفت  و گو بر مبناي  همكاري هاي  درازمدت  باز شود و از اين  طريق  به  كليه  طرفهاي  موردنظر درباره  برنامه  توليد انرژي  هسته اي  ايران  اطمينان  رضايت بخشي  داده خواهد شد.
به  محض  اينكه  نگراني هاي  بين المللي ، ازجمله  نگراني هاي  سه  كشوركاملا برطرف  شود، ايران  مي تواند انتظار داشته  باشد كه  به  طور آسان تري  به فناوري  مدرن  و اقلام  ديگري  در حوزه هاي  مختلف  دست  يابد.
ث  ) آنها با ايران  براي  ارتقاء امنيت  و ثبات  در منطقه  از جمله  ايجادمنطقه  عاري  از سلاح  كشتار جمعي  در خاورميانه  مطابق  با اهداف  سازمان  ملل متحد، همكاري  خواهند كرد.

ناگفته هاي مذاكرات
ساعاتي پس از انتشار بيانيه تهران درباره مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي پيرامون برنامه هسته اي ايران يك منبع آگاه گوشه اي از تلاش هاي سه روز اخير مذاكره كنندگان ايراني را تشريح كرد.
اين منبع آگاه به خبرنگار همشهري گفت: پس از ورود هيأت كارشناسي اروپاييان در سطح مديران كل وزارت خارجه سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس در اوايل هفته به تهران مذاكرات با هيات ايراني آغاز شد لكن به سختي پيش مي رفت؛ زيرا اروپايي ها حاضر نبودند پيشنهاد ايران را درباره تعليق غني سازي اورانيوم بپذيرند واصرار داشتند كه طرف ايراني توقف كامل غني سازي براساس قطعنامه شوراي حكام را بپذيرد.
نكته قابل توجه اين كه اروپايي ها كه ابتدا پيشنهاد مي كردند در برابر «توقف غني سازي» براساس قطعنامه شوراي حكام به ايران كمك تكنولوژيك هسته اي و به طور مشخص «ساخت نيروگاه به همراه تأمين سوخت» را ارائه كنند، اختلاف نظر بين مذاكره كنندگان و فراز و نشيب مذاكرات دو طرف تا شامگاه دوشنبه چنان زياد بود كه احتمال مي رفت سفر وزيران خارجه انگليس، آلمان و فرانسه به ايران يا لغو شود و يا به تعويق بيفتد. نهايتا پس از مذاكرات فشرده و روشن شدن اين امر بر طرف هاي اروپايي كه طرف ايراني توقف غني سازي را خط قرمز خود مي داند، مديران كل اروپايي به راه حل ميانه يعني تعليق داوطلبانه رضايت دادند و سفر وزراي اروپايي به تهران تحقق يافت. اين منبع آگاه همچنين به خبرنگار همشهري گفت: مقرر شده است كميته اي متشكل از ظريف نماينده دائم ايران در سازمان ملل، خوشرو معاون روابط بين الملل وزارت خارجه، البرزي نماينده ايران در مقر اروپايي سازمان ملل (ژنو) و صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي زير نظر موسويان سفير سابق ايران در آلمان و دبير كنوني كميته روابط خارجي شوراي عالي امنيت ملي، مسائل اجرايي و كارشناسي توافقنامه تهران را پيگيري كنند.
نكته شايان توجه ديگر اين كه اروپايي ها كه برخلاف آمريكا منافع خود را در ثبات و آرامش اين منطقه از جهان مي دانند،ابراز علاقه نمودند كه در بيانيه ديروز صراحتا به نقش منطقه اي ايران براي ثبات منطقه و همكاري اروپا با كشورمان براي ثبات و امنيت منطقه اشاره شود.

سياسي
اجتماعي زنان
اجتماعي
اقتصادي
انديشه
حقوق شهروندي
خارجي
شهري
علمي
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
يادداشت
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
|  اجتماعي زنان   |   اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   حقوق شهروندي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |  
|  علمي   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |