دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۱۵ - Oct 4, 2004
بـورس
Front Page

با فروش حق تقدم سرمايه گذاري غدير
بزرگترين پذيره نويسي سهام سال پايان گرفت
گروه بورس: بزرگترين پذيره نويسي سهام در سال جاري با فروش يك هزار و ۶۹۰ ميليارد ريال حق تقدم سرمايه گذاري غدير پايان يافت.
به گزارش خبرنگار ما در نخستين روز از پذيره نويسي صرف سهام شركت سرمايه گذاري غدير ۹۱ درصد از كل حق تقدم عرضه شده به فروش رسيده بود.
قرار بود يكهزار و ۶۹۰ ميليارد ريال حق تقدم سهام سرمايه گذاري غدير از طريق شعبه هاي بانك صادرات عرضه شود كه طي روز شنبه يكهزار و ۵۴۰ ميليارد ريال از اين حق تقدم ها فروخته شد.
مدير پذيرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار در اين باره گفت: اين گونه پذيره نويسي در نوع خود بديع و جديد است و براي نخستين بار است كه يك شركت پذيرفته شده در بورس تهران با سلب حق تقدم از سهامداران خود اقدام به انتشار سهام جديد مي كند.
زينت مرادي نيا افزود: مزيت روش ياد شده اين است كه افزايش سرمايه با سرعت بيشتري انجام مي شود و در عين حال ميزان سهام منتشر شده كاهش مي يابد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر سرمايه گذاري غدير با بهره گيري از شبكه گسترده بانك صادرات نسبت به پذيره نويسي مبادرت ورزيد، استقبال از اين موضوع نشان داد كه بازار سرمايه از چنان اقبال عمومي برخوردار شده كه ناگزير بايد از شبكه گسترده بانكي براي ارائه خدمات و پاسخگويي به تقاضاي عمومي استفاده كرد.
وي ابراز اميدواري كرد: اين نوع روش افزايش سرمايه كه منطبق بر استانداردهاي جهاني است و حقوق سهامداران قبلي نيز در آن كاملاً رعايت شده، بيشتر مورد توجه شركت هاي پذيرفته شده در بورس قرار گيرد.
مرادي نيا در پايان پيش بيني كرد: با توجه به انتشار موفق حق تقدم سهام سرمايه گذاري غدير در آينده شركت هاي ديگري نيز از اين روش استفاده كنند.

پذيره نويسي غدير با افت شاخص ها همراه شد
002679.jpg
گروه بورس: پذيره نويسي سرمايه گذاري غدير و جذب بخش بزرگي از منابع مالي بازار، شاخص هاي بورس را ديروز نيز منفي كرد.
به گزارش خبرنگار ما بر اين اساس روز گذشته شاخص كل بورس اوراق بهادار با ۶۳ واحد افت روي رقم ۱۳ هزار و ۵۷۵ واحد ايستاد.
همچنين شاخص كل تالار اصلي و فرعي هر كدام به ترتيب ۳/۷۱ واحد و ۵/۱۵ واحد پايين تر آمدند و ارقام ۱۳ هزار و ۸۴۱ واحد و ۱۰ هزار و ۹۷۲ واحد را براي خود ثبت كردند.
بر اساس اين گزارش ديروز در نتيجه عملكرد نامطلوب شركت هاي صنعتي حاضر در بورس شاخص صنعت ۴۸ واحد پايين  آمده و به رقم ۹هزار و۹۷۴ واحد رسيد.
طي مبادلات روز گذشته بورس اوراق بهادار شاخص گروه هاي كاني غيرفلزي، وسايل نقليه و ساختمان هر كدام به ترتيب ۴۴ ، ۲۳ و ۲۱ واحد افت را تجربه كردند.
اين گزارش حاكي است با كم رونق شدن داد و ستد سهام شركت هاي سرمايه گذاري و همچنين جلب توجه علاقه مندان به سرمايه گذاري در اين بخش به سوي پذيره نويسي سرمايه گذاري غدير شاخص مالي نيز با افت مواجه شد.
اين شاخص ديروز ۱۸۵ واحد پايين آمد.

شنيده هاي بازار
جابه جايي
شنيده شده سرمايه گذاري بانك ملي در نظر دارد به تدريج سهام شركت هاي توليدكننده سيمان خود را به زيرمجموعه سرمايه گذاري توسعه ملي منتقل كند.
سرمايه گذاري توسعه ملي طي سال جاري، به عنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه سرمايه گذاري بانك ملي تأسيس شده، تاكنون سهام شركت هاي سيمان قائن و سيمان شمال به توسعه ملي واگذار شده است.
در حال حاضر مهندس مرتضي عزيزي مديريت سرمايه گذاري توسعه ملي را بر عهده دارد.
مهندس عزيزي پيش از اين مديرعامل شركت هاي نفت سپاهان و كربن ايران بوده است.

نبض بازار
كربن در جدول عرضه
گروه بورس: روز گذشته همزمان با عرضه سهام ۳ شركت مخابراتي شهيد قندي، هپكو و تراكتورسازي از طرف سازمان خصوصي سازي، اين شركت ها در صدر جدول تقاضا جاي گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز ۸۱۲ نفر براي خريد ۷ ميليون و ۹۵۶ هزارو ۱۱۹ سهم از سهام مخابراتي شهيد قندي، جمعاً به ارزش ۶۷۰/۶۲ ميليارد ريال صف كشيدند.
براساس اين گزارش ديروز همچنين يك هزار و ۲۶۱ نفر براي خريد۱۲ميليون و ۵۰۸ هزار سهم هپكو انتظار كشيدند. ارزش تقاضاهاي موجود براي سهام هپكو ۵/۴۷ ميليارد ريال برآورد شد.
روز گذشته ۱۴۸ نفر با مراجعه به شركت هاي كارگزاري براي خريد يك ميليون و ۳۲۷ هزار و ۲۴۳ سهم تراكتورسازي به ارزش ۹۲۱/۵ ميليارد ريال برگه دستور خريد پر كردند.
در اين گزارش آمده است: ديروز تقاضا براي شركت هاي دارويي مانند داروسازي كوثر و پارس دارو زياد بود به طوري كه مجموعاً ۹۵ نفر براي خريد سهام اين دو شركت دستور خريد صادر كردند.
از سوي ديگر روز گذشته شركت كربن ايران صدرنشين جدول عرضه بود.
در اين روز ۶۹ نفر، ۳۴۶ هزار و ۳۱۵ سهم از سهام اين شركت در مجموع به ارزش ۳۱/۳ ميليارد ريال را براي فروش عرضه كردند.
ديروز ارزش سهام عرضه شده سرمايه گذاري رنا در مجموع بيشتر از ديگر سهام عرضه شده برآورد شد به طوري كه براي ۴۵۰ هزار سهم اين شركت به ارزش ۸/۱ ميليارد ريال دستور فروش صادر شد. اين تعداد سهام توسط ۵۹ نفر عرضه شده بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: طي داد و ستدهاي روز گذشته بورس اوراق بهادار ۷شركت سقف ۵ درصدي افزايش قيمت را پر كردند.
لوله سديد، مخابراتي شهيد قندي، جابربن حيان، تراكتورسازي، هپكو و ماشين سازي اراك از جمله اين شركت ها بودند.

فروش ۵۵ ميليارد ريال سهام دولتي در بورس
گروه بورس: سازمان خصوصي سازي روز شنبه ۵۵ ميليارد ريال سهام دولتي را در بورس تهران فروخت.
به گزارش خبرنگار ما سازمان خصوصي سازي در اين روز ۶/۳ ميليون سهم هپكو را به وكالت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با قيمتي معادل ۱/۱۸ ميليارد ريال عرضه كرد.
ضمن اين كه در همين روز ۵/۷ ميليون سهم كابل هاي مخابراتي شهيد قندي در مجموع به ارزش ۱۳۵ ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شد. سهام اين شركت به وكالت از شركت مخابرات در بورس به فروش رسيد.

وزارت بازرگاني بر عملكرد بورس كشاورزي نظارت مي كند
فارس: وزير بازرگاني گفت: بر عملكرد بورس كالاهاي كشاورزي همچون بورس فلزات براي حفظ منافع توليد كننده و مصرف كننده به عنوان عضو ميهمان، نظارت خواهيم كرد.
محمد شريعتمداري اظهار داشت: يكي از نگرانيهاي ما در بورس كشاورزي اين است كه در دوره به بلوغ رسيدن اين بورس به دليل كافي نبودن كنترلهاي داخلي در حوزه بازرسي و نظارت، منافع نهايي به دست كشاورزان نرسد و منافع توليد كننده و مصرف كننده رعايت نشود. وي ادامه داد: دربورس كشاورزي به دليل تنوع عرضه كنندگان و متقاضيان، يك نوع خودكنترلي وجود دارد در حالي كه در زمينه بورس فلزات از آن جا كه عرضه كنندگان عمدتاً شركتهاي بزرگ دولتي هستند نگراني ما بيشتر بود.
شريعتمداري گفت: معتقديم يكي از راهكارهاي مهم حل مشكل اين داستان حضور بخش بازرگاني به عنوان نماينده دولت در حوزه نظارت و كنترل بر بورس هاي كالا ست. وزارت بازرگاني هم اكنون در بورس فلزات به عنوان عضومدعو حضور دارد و در بورس كشاورزي نيز با موافقت وزارت جهاد كشاورزي نظارت خود را اعمال خواهد كرد.

سهام مؤسسه بنياد دو ماه ديگر در بورس عرضه مي شود
موج: سهام مؤسسه مالي و اعتباري بنياد پس از برطرف شدن موانع تا دو ماه ديگر در بورس اوراق بهادار عرضه مي شود.
معاون اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مؤسسه مالي و اعتباري بنياد با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اين كه طبق مقرارت مهلت شش ماهه اي براي پيوستن به بورس در نظر گرفته مي شود و يك بار اين فرصت در خردادماه سال جاري تمديد شده ظرف دو ماه آينده سهام مؤسسه مالي و اعتباري بنياد در بورس عرضه مي شود.
سيد محمد بدر طالع گفت: در حال حاضر فقط منتظر دستور نماينده صاحب سهام مؤسسه مالي و اعتباري يعني بنياد مستضعفان و آقاي فروزنده (رياست بنياد) هستيم تا به بورس بپيونديم.
وي با اشاره به اين كه از آمادگي مؤسسه مالي و اعتباري بنياد براي پيوستن به بورس دو سال مي گذرد افزود: ارزيابي اين سهام با استفاده از كارشناسان صورت گرفته و با توجه به معيارهاي فعلي مشخص شده كه آن را بايد صاحب سهم در هنگام ورود به بورس اعلام كند.
عضو هيأت مديره مؤسسه مالي و اعتباري بنياد در پاسخ به اين پرسش كه سرمايه گذاري هاي مؤسسه در چه بخش هايي صورت مي گيرد؟ اظهار داشت: به دليل اين كه مؤسسه مالي و اعتباري بنياد محدوديتي براي سرمايه  گذاري مانند بانك هاي دولتي ندارد همواره به دنبال مشتريان خوب است.
دكتر بدر طالع گفت: با توجه به اين كه بانك هاي دولتي به دو بخش صنايع و كشاورزي وام هايي با بهره هاي پايين مي دهند تقاضاي تسهيلات در اين دو بخش از مؤسسه مالي و اعتباري بنياد كم تر است.
وي با بيان اين كه ۳۰ درصد از تسهيلات اعتباري مؤسسه مالي و اعتباري بنياد به عموم متقاضيان براي مصرف شخصي و يا خريد مسكن اعطا مي شود تصريح كرد: بقيه تسهيلات اعتباري مؤسسه به شركت هاي كوچك و بزرگ تجاري در زمينه هاي مختلف فعاليت اين شركت ها پرداخت مي شود.

سهام ۸۴ شركت وزارت نيرو در فهرست فروش قرار گرفت
گروه بورس: شركت هايي كه در بخش هايي غير از وظايف اصلي وزارت نيرو فعال هستند در اولويت واگذاري به بخش خصوصي قرار گرفته اند.
حبيب الله بي طرف با اعلام اين مطلب گفت: وزارت نيرو براي واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي برنامه ريزي لازم را انجام داده است.
وزير نيرو افزود: براين اساس سهام ۱۰۰ شركت از بخش هاي آب، برق و فاضلاب جدا و به شركت مادر تخصصي «ساتكاب» منتقل شده تا اين شركت ها براي واگذاري و فروش آماده شوند.وي ادامه داد: خوشبختانه در مرحله قبل ۱۰ شركت وابسته به وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شد و در حال حاضر فروش سهام ۸۴ شركت ديگر هم در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد كه اميدواريم بتوانيم اين شركت ها را امسال واگذار كنيم.

سپه،  ليفت تراك سهند را مي فروشد
گروه بورس: سرمايه گذاري سپه ۵/۳۱ درصد سهام ليفت تراك سازي سهند را در بورس تهران مي فروشد.
به گزارش خبرنگار ما طبق اعلام اداره نظارت بر بازار بورس اوراق بهادار اين ميزان سهام ۱۵ مهر ماه جاري در تالار مبادلات سهام عرضه خواهد شد.
براين اساس قرار است ۳ ميليون و ۱۴۷ هزار سهم ليفت تراك سازي سهند به قيمت پايه هر سهم معادل ۴۲۰ تومان به فروش گذاشته شود. در حال حاضر ۱۰ ميليون سهم ليفت تراك سازي سهند در تالار فرعي بورس تهران قابل دادوستد است.
سرمايه گذاري سپه قصد دارد ۵/۳۱ درصد اين ميزان سهام را به طور يكجا و نقد در بازار عرضه كند. شركت كارگزاري سپه به عنوان كارگزار عرضه كننده به بورس اوراق بهادار معرفي شده است.

ارزش سهام معادن روي ۵۱۹ درصد افزايش يافت
گروه بورس: مدير عامل شركت توسعه معادن روي ايران از افزايش ۵۱۹ درصدي دارايي صاحبان سهام اين شركت در يك سال گذشته خبر داد.
«حسن علي قنبري» روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت : دارايي صاحبان سهام شركت توسعه معادن روي ايران از ۳۱۶ ميليارد و ۵۲۵ ميليون ريال در شهريور ماه سال۸۲ به يك تريليون و ۹۵۹ ميليارد و ۳۷۵ ميليون ريال در روزهاي اخير افزايش يافته است.
وي افزود : در اين مدت نيز قيمت هر سهم شركت با ۴۷۳ درصد افزايش از هزار و ۹۰ ريال به شش هزار و۲۵۰ ريال رسيد.
علي قنبري، تدوين برنامه اي به منظور استفاده بهينه از معادن روي كشور رااز اولويت هاي طرح هاي شركت توسعه معادن روي برشمرد و گفت: امسال براي نخستين بار برنامه سه ميليون مترمكعب باطله برداري در يك ميليون تن ماده معدني به اجرا در مي آيد.
وي با اشاره به خريد سهام شركت ملي سرب و روي ايران در اواخر سال۸۲ توسط شركت توسعه معادن روي كشور، گفت : اين اقدام بزرگترين معامله تاريخ صنعت سرب و روي كشور بود كه هم اكنون ۹۱ درصد از سرمايه شركت مذكور در اختيار شركت توسعه معادن روي كشور قرار دارد.
مديرعامل شركت توسعه منابع روي ايران ، حضور در بازار جهاني را يك هدف براي صنعت سرب و روي كشور دانست و افزود : براي رسيدن به اين هدف سه مرحله تدوين شده است كه مرحله نخست حضور در بورس فلزات تهران بود كه به انجام رسيده است .
وي اظهار داشت : حضور در بازارهاي منطقه اي، دومين مرحله از شركت در بازارهاي جهاني است كه مقدمات اجراي آن فراهم شده است .
علي قنبري ،شركت در بازارهاي بين المللي را مرحله سوم از حضور صنعت سرب و روي كشور در بازار جهاني دانست و گفت : براي اين منظور پيش بيني شده تا سرب و روي كشور در سالهاي آينده ميلادي در بورس فلزات لندن (LME) عرضه شود.
وي گفت : براي حضور در بورس فلزات لندن بايد مشخصه هاي كيفيت و استاندارد را براي رسيدن به معيارها و ضوابط بين المللي ارتقا دهيم .

دادوستد ۹۰۰ تن ذرت در بورس كشاورزي
بورس كشاورزي: در نخستين روز۹۰۰ تن ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و ۴۰۴ ميليون ريال و ۳۵۰ تن كنجاله سويا به ارزش ۸۳۱ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال در بورس كالاي كشاورزي دادوستد قرار شد.
به گزارش روابط عمومي بورس كالاي كشاورزي، بدين ترتيب ارزش كل معاملات در اين روز به دو ميليارد و ۲۳۵ ميليون ريال رسيد. همچنين ميزان عرضه و تقاضاي كل كالاهاي در بورس كالاي كشاورزي به ترتيب ۱۳ هزار و ۸۷ تن و دو هزار و ۵۰۰ تن اعلام شد.

درآمد دولت از خصوصي سازي افزايش يافت
سي ينا: درآمد دولت از محل خصوصي سازي در پايان سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال پيش ۱/۱۷ ميليارد ريال رشد كرد.
به گزارش سايت رسمي وزارت اقتصاد، مجموع رقم واريزي از محل واگذاري شركتهاي دولتي به خزانه، در پايان سه ماهه اول سال گذشته تنها ۳/۲۷۰ ميليارد ريال بوده كه اين رقم در پايان خردادماه سال جاري به بيش از ۴/۲۸۷ ميليارد ريال رسيد.
بدين ترتيب درآمدهاي دولت از محل خصوصي سازي در پايان سه ماهه اول سال جاري بيش از ۶ درصد رشد كرد. بر اين اساس پيش بيني مي شود، درآمد پيش بيني شده از محل خصوصي سازي در پايان سال جاري بيش از ۲/۲۵۳۱ ميليارد ريال سال گذشته محقق شود.

مجمع، هيأت مديره اشتاد ايران را معرفي كرد
گروه بورس: شركت توليدي اشتاد ايران گزارش مجمع عمومي عادي سالانه خود را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين جلسه با حضور ۱/۸۲ درصد از سهامداران و به منظور انتخاب بازرس قانوني، تصويب صورت هاي مالي سال ۸۲ و تصميم گيري در خصوص ميزان سود نقدي قابل تقسيم بين سهامداران تشكيل شده بود.
در اين جلسه نماينده شركت صنعتي نيرومحركه با ۷۶/۷۸ درصد از كل سهام شركت حضور داشت.
بر اساس اين گزارش، طبق صورتحساب سود و زيان توليدي اشتاد كه در اين جلسه به تصويب رسيد، فروش خالص شركت در سال گذشته ۳۶ ميليون بوده و شركت سال گذشته
۹/۲ ميليارد ريال زيان عملياتي داشته است. ميزان بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شركت ۳۲ ميليارد ريال بوده و ميزان زيان خالص آن نيز به ۹۳/۵ ميليارد ريال رسيده است.
اين گزارش حاكي است شركت توليدي اشتاد ايران در پايان دوره ياد شده ۷/۵۱ ميليارد ريال زيان انباشته كنار گذاشته است.
در اين گزارش آمده با توجه به پايان مدت مسئوليت هيأت مديره شركت، مجمع به اتفاق آراء، هيأت مديره جديد را به مدت دو سال انتخاب كرد.
بر اين اساس مهرداد بهزادي، سيد علي سخي جوارشك، سعيد برزآبادي فراهاني، غلامحسين احمدي فرد و همايون ثقفي به عنوان اعضاي هيأت مديره معرفي شدند.

يادداشت
بازار سرمايه در ايران
دكتر حسين زارعي
در حال حاضر بازار سرمايه در ايران كوچك، كم توسعه يافته و از لحاظ اطلاعات ناكارا ست. بازار سرمايه ايران فاقد وجود نهادهاي تخصصي مثل بانك هاي سرمايه گذاري جهت تقبل خريد سهام عرضه شده اوليه شركت ها و بازاريابي اوراق بهادار شركت هاي جديد است. انواع اوراق بهادار مورد معامله در بازار محدود به سهام عادي و حق تقدم و اوراق مشاركت است. سهام منتشره در بازار عموماً متعلق به دولت و نهادهاي حكومتي است. هنوز تعدادي از صنايع، سهامي در بورس ندارند. عليرغم موارد فوق بازار سرمايه كشور همچون بازار سرمايه ساير كشورهاي نوظهور، در حال گسترش وتعميق است.
تعداد شركت ها، حجم معاملات، تعداد نفرات خريدار و فروشنده، ارزش كل بازار و ديگر پارامترهاي بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بدنه اصلي بازار سرمايه روزبه روز در حال بزرگ شدن و توسعه است. ظرف چندسال گذشته روش هاي نوين تحليل گري مالي و ارزش يابي سهام بتدريج در حال جايگزين شدن با روش هاي سنتي مي باشد. به عبارت ديگر، بازار سرمايه كشور در حال پيچيده شدن است. از اين رو شكل گيري نهادهاي تجاري و غيرتجاري تحليل گري مالي به سرعت در انجام است. اما بورس اوراق بهادار تهران به مثابه مهمترين جايگاه رشد سرمايه كشور از ريسك  بالايي نيز برخوردار است. زيرا ميزان شوك هاي ريسك سياسي در بازار و عدم آشنايي تحليل گران مالي بر نحوه ارزش يابي ريسك مذكور نوسانات قيمت سهام را از منطق اقتصادي در بسياري شرايط خارج كرده است. بورس كشور هنوز بين المللي نشده است. سهام شركت هاي آن در بورس هاي دنيا معامله نمي شوند و سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران سرمايه گذاري نمي كنند. نتيجه گيري بازار سرمايه به مثابه پل ارتباطي بين پس اندازكنندگان انفرادي و نهادي، و سرمايه گذاران نيازمند وجوه است. در صورتي كه سازوكارهاي بازار سرمايه به صورت كارا برقرار شود، نه تنها وجوه سرگردان مردم را به سرمايه گذاري هاي مولد تبديل مي سازد و رشد اقتصادي كشور را فراهم مي نمايد، بلكه موجب تخصيص بهينه وجوه مذكور مي گردد. به عبارت ديگر خريد اوراق بهادار يك شركت نوعي راي دهي مثبت همگاني به انجام پروژه ها و فعاليت هاي آن شركت است.
فروش و كاهش قيمت يك سهم نيز به منزله آن است كه سرمايه گذاران يا مردم خواهان تداوم فعاليت ها يا پروژه هاي يك شركت نيستند. رشد و گسترش كارايي بازار سرمايه مستلزم وجود ابزار و لوازم و تمهيدات معيني است. وجود اطلاعات و داده هاي معتبر و قابل مقايسه، افزايش حجم و توان تحليل گران مالي، تدوين قوانين و مقررات ساده و اعتمادساز و همچنين بالابردن سطح فرهنگ پس انداز و سرمايه گذاري مي تواند موجب اعتلاي بازار سرمايه و از اين رو كاهش نرخ تورم و حجم نقدينگي فاقد كارايي جامعه گردد.
عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران

برنامه تقسيم سود كاشي سينا اعلام شد
گروه بورس: شركت صنايع كاشي و سراميك سينا قصد دارد امسال بين سهامداران خود مبلغ ۵۲۰ ريال سود تقسيم كند.
به گزارش خبرنگار ما كاشي و سراميك سينا طي ۶ ماه نخست امسال ۲۵ ميليارد ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس به هر سهم شركت ۳۳۲ ريال سود خالص تعلق گرفته است.
بر اساس اين گزارش اين شركت طي مدت ياد شده ۱۲۳ ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش، ۷۷ ميليارد ريال بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، ۸/۹ ميليارد ريال هزينه عملياتي و ۷۳/۴ ميليارد ريال هزينه مالي داشته است.
ميزان سود عملياتي كاشي سينا طي ۶ ماه ياد شده ۳۶ ميليارد ريال برآورده شده است.
اين گزارش حاكي است: كاشي سينا طي سال گذشته ۲/۶۲ ميليارد ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم شركت نيز دو هزار و ۷۳ ريال سود تعلق گرفت.
پيش بيني عملكرد امسال شركت در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب به لحاظ فروش ۲۱ درصد افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۳۴ درصد افزايش، سود عملياتي ۳ درصد كاهش و سود پس از كسر ماليات ۴ درصد كاهش داشته است.

تغييرات قيمت سهام
پيش بيني سود
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۳۳
۱۶۰
۱,۲۰۰
گروه صنعتي آردل
۱۲۶
۱۰۱
۲,۱۲۱
ماشين سازي اراك
۳۵۴
۱۰۰
۲,۱۰۰
كابلسازي تك
۵۷۲
۷۶۲
۱۶,۰۰۵
گروه صنعتي سديد
۱,۲۷۵
۳۷۵
۷,۸۷۷
مخابراتي شهيد قندي
۵۲۵
۱۰۷
۲,۲۴۸
قند ثابت
۱,۶۵۶
۵۲۲
۱۰,۹۶۷
داروسازي اكسير
۲۷۶
۱۰۱
۲,۱۲۲
صنعتي آما
۴۸۳
۴۱۲
۸,۶۵۹
سرمايه گذاري توس گستر
۱,۶۲۱
۸۵۳
۱۷,۹۲۹
لوله سديد
۴۷۵
۲۰۷
۴,۳۵۱
ليزينگ ايران
۱,۰۳۴
۴۳۰
۹,۰۳۹
جابربن حيان
۱,۰۰۴
۳۷۷
۷,۹۲۵
پارس دارو
۴۸۴
۹۵
۱,۹۹۷
جام دارو
۸۴۰
۲۳۴
۴,۹۲۰
داروسازي امين
۹۷۸
۱۸۳
۳,۸۴۸
مهركام
۸۲۳
۱۹۵
۴,۱۰۱
داروسازي كوثر
۷۷۸
۱۲۲
۲,۵۶۷
محور سازان
۶۰۵
۲۱۲
۴,۴۶۱
تراكتورسازي
۴۱۸
۲۴۶
۵,۱۸۰
آلومينيوم پارس
۱,۰۰۴
۲۷۷
۵,۸۳۶
پارس سوئيچ
۵۸۶
۱۸۹
۳,۹۸۳
آونگان
۴۸۹
۱۴۱
۲,۹۷۴
لاستيك كرمان
۴۲۶
۱۸۰
۳,۷۹۸
هپكو
۶۵۷
۶۵
۱,۳۷۲
ارج
۹۸۵
۱۴۴
۳,۰۴۰
چيني ايران
۶۳۴
۱۵۲
۳,۲۱۰
موتورسازان تراكتور
۲۵۶
۱۰۶
۲,۲۴۲
قطعات فولادي
۲۰۲
۸۱
۱,۷۱۶
بسته بندي ايران
۳۱۲
۸۲
۱,۷۴۱
نيرو كلر
۶۲۰
۲۱۴
۴,۵۶۳
پاكسان
۱,۰۰۴
۲۵۷
۵,۵۲۱
داروسازي اسوه
۵۹۸
۲۷۰
۵,۹۲۲
كارخانجات دارو پخش
۹۳۳
۳۹۴
۸,۶۶۹
دارو پخش
۳۹۹
۴۰۶
۹,۸۰۰
اقتصاد نوين
۲,۷۷۶
۷۱۹
۱۷,۹۲۶
رازك
۸۱۴
۱۱۷
۳,۱۹۹
مهرام
۱,۷۲۵
۲۱۹
۶,۰۹۶
قند نقش جهان
۳۰۲
۹۶
۲,۷۰۰
شيمي دارويي داروپخش
۵۳۲
۱۷۲
۴,۹۵۳
كارتن البرز
۱,۲۲۲
۳۰۲
۹,۳۷۶
داروسازي فارابي
۴۶۵
۶۴
۲,۱۰۰
آبسال
۴,۱۸۸
۷۸۲
۲۷,۰۰۵
نفت بهران
۹۳۰
۱۰۶
۴,۰۵۰
كارتن ايران
۲,۰۲۹
۴۴۵
۱۹,۲۴۵
مواد اوليه داروپخش
۱,۳۰۹
۹۶
۵,۴۱۲
قند پيرانشهر
۹۰۰
۱۰۱
۶,۲۰۰
تامين ماسه
۱,۱۰۰
۱۰۰
۶,۲۰۰
جوشكاب يزد
۳۸۸
۱۸
۱,۵۴۰
سرما آفرين
۹۰۳
۵۴
۴,۸۰۸
فروسيليس
۱۱۰
۱۰
۱,۲۱۰
درخشان تهران
۲۸۰
۲۷
۳,۴۵۰
ساختمان اصفهان
۹۵۷
۴۲
۸,۵۰۵
ايران ترانسفو
۱,۱۱۹
۹۲
۲۴,۳۰۰
سيمان اردبيل
۱,۶۰۳
۲۱
۶,۶۰۰
كنتورسازي ايران
۵۸۲
۷
۳,۱۱۶
دشت مرغاب
۲۰۲
۱۱
۵,۱۱۹
توسعه فارس
۱,۲۱۳
۱۹
۱۱,۴۸۷
نگين طبس
۳,۲۲۲
۲۹
۲۱,۷۵۰
نفت پارس
۳,۳۰۰
۲۹
۲۲,۵۰۰
سينا دارو
۳۳۵
۲
۱,۷۲۳
كاشي سعدي
۱۸۴
۳
۲,۷۰۰
سرمايه گذاري آذربايجان
۹۵۱
۵
۶,۳۳۶
كيميدارو
۱۶۷
۱
۱,۳۰۰
پارس متال
۷۶۲
۰
۲,۴۰۰
ماشين سازي نيرو محركه
۱,۷۸۴
۰
۱۱,۶۵۶
چرخشگر
۳۱۵-
۰
۲,۶۶۸
معادن بافق
۱۵۱
۰
۱,۰۰۰
نساجي بروجرد
۳۷۷-
۰
۳۸۰
نساجي غرب
۷۶۵
۰
۵,۵۵۹
لبنيات پاك
۶۵۹
۰
۲,۲۷۱
تكسرام
۴۸۸
۰
۱,۹۷۰
گلتاش
۵۴۰
۱-
۱۰,۴۷۰
بسته بندي پارس
۷۴۵
۱-
۴,۴۴۰
كمباين ايران
۲,۰۰۰
۱۲-
۲۷,۳۸۰
دوده صنعتي
۵۴۵
۱-
۲,۲۴۰
سايپا شيشه
۶۷۳
۷-
۱۰,۷۰۰
بانك كارآفرين
۶۹۶
۱۱-
۷,۸۵۴
حمل و نقل توكا
۱,۳۴۶
۱۱-
۷,۷۴۳
فولاد كاويان
۹۳۶
۱۶-
۷,۵۶۷
معدني املاح
۴۴۳
۱۴-
۶,۰۰۱
نيروترانس
۴,۸۴۰
۱۳۱-
۵۴,۲۳۰
سيمان كرمان
۴۳۵
۸-
۱,۹۶۴
لاميران
۱,۶۴۲
۹۶-
۲۳,۳۹۹
سيمان اصفهان
۱,۳۰۰
۲۲-
۴,۹۶۰
الكتريك شرق
۱,۰۵۵
۲۹-
۶,۰۵۰
صنعتي بهشهر
۵۸۴
۴۴-
۹,۱۴۲
سرمايه گذاري پتروشيمي
۴۹۳
۱۰-
۲,۰۰۰
پمپ سازي ايران
۳,۹۳۱
۲۳۱-
۳۴,۹۶۷
خدمات انفورماتيك
۳۱۸
۱۰-
۱,۴۱۶
توليدي گرانيت بهسرام
۱,۰۴۱
۲۸-
۳,۷۹۹
ايرانيت
۱,۲۰۰
۶۴-
۸,۵۳۲
تولي پرس
۱,۲۸۴
۱۱۸-
۱۵,۵۰۰
پتروشيمي خارك
۴,۱۰۴
۵۳۹-
۶۵,۰۰۰
سيمان قاين
۳۹۳
۶۴-
۶,۳۰۱
معادن روي
۵۵۰
۱۲۴-
۱۲,۱۰۰
سرمايه گذاري ساختمان
۴۶۴
۵۲-
۴,۷۹۸
نورد آلومينيم
۹۲۵
۱۱۴-
۸,۹۳۴
كالسيمين
۱,۷۵۳
۲۰۴-
۱۵,۷۳۲
صنعتي دريايي(صدرا)
۱,۴۰۳
۲۲۷-
۱۶,۸۶۷
داروسازي سبحان
۹۱۰
۶۹-
۴,۹۸۰
قند نيشابور
۸۶۳
۱۰۷-
۷,۳۰۱
حمل و نقل پتروشيمي
۵۱۳
۵۲-
۳,۵۰۰
پارس توشه
۲,۲۴۱
۴۸۹-
۳۱,۱۰۲
سيمان شاهرود
۳۵۰
۹۳-
۵,۵۰۰
سرمايه گذاري بازنشستگي
۸۷۴
۶۳-
۳,۶۰۰
موتوژن
۲۵۱
۳۷-
۲,۰۸۸
فنرسازي خاور
۵۹۲
۶۸-
۳,۷۲۰
سرمايه گذاري بوعلي
۱,۰۴۶
۲۶۴-
۱۳,۴۱۶
صنايع شيميايي
۵۷
۲۰-
۹۹۹
صنعتي ملاير
۱,۹۴۱
۵۸۴-
۲۸,۸۰۰
سيمان شمال
۱,۵۲۲
۲۲۶-
۱۱,۰۰۰
فرآوري مواد معدني
۴۳۸
۱۶۷-
۷,۸۰۰
سرمايه گذاري مسكن
۲,۰۰۲
۶۲۶-
۲۹,۰۸۰
سيمان غرب
۱,۲۰۵
۱۹۱-
۸,۸۱۷
گروه بهمن
۷۰۴
۱۵۲-
۷,۰۰۳
معادن منگنزايران
۱,۴۲۳
۴۵۶-
۲۰,۳۰۰
پتروشيمي اصفهان
۱,۱۴۴
۴۹۶-
۲۱,۸۹۹
پتروشيمي فارابي
۶۲۴
۱۴۸-
۵,۷۰۰
سرمايه گذاري صنايع بهشهر
۱۲۹
۱۳۶-
۵,۱۵۰
تكنو تار
۵۱۳
۵۲-
۱,۹۴۰
پارس شهاب
۱,۲۵۵
۵۰۲-
۱۸,۶۹۱
سيمان سپاهان
۶۰۱
۱۴۴-
۵,۰۵۰
صنعت و معدن
۱,۷۵۰
۲۳۳-
۸,۱۵۰
زامياد
۳۲۰
۹۸-
۳,۳۲۸
سرمايه گذاري بيمه
۱,۱۷۹
۲۱۵-
۵,۹۷۴
سايپا
۵۴۷
۱۰۴-
۲,۵۷۰
روغن نباتي پارس
۱,۰۶۹
۲۰۰-
۴,۸۵۷
ايران خودرو
۱,۲۰۰
۶۰۹-
۱۴,۷۰۰
سيمان فارس وخوزستان
۹۹۹
۳۴۵-
۷,۷۵۹
سرمايه گذاري ملي
۴۳۵
۱۷۰-
۳,۷۲۸
بهپاك
۵۰۰
۳۷۳-
۷,۷۷۰
معادن و فلزات
۴۶۴
۱۹۳-
۴,۰۰۴
مس شهيد باهنر
۲۷۷
۵۲-
۱,۰۵۱
پارس الكتريك
۶۰۵
۳۱۲-
۶,۳۰۰
سرمايه گذاري البرز
۴۰۰
۱۵۴-
۳,۰۶۰
سرمايه گذاري سپه
۳۰۱
۷۴-
۱,۴۷۰
رينگ مشهد
۷۰۸
۲۰۱-
۳,۹۲۷
فرآورده هاي نسوز آذر
۵۰۰
۱۶۲-
۳,۱۴۹
سرمايه گذاري ملت
۶۹۰
۴۸۱-
۹,۲۷۰
چادر ملو
۴۰۰
۸۸-
۱,۶۸۷
پلي اكريل
۱۸۳
۹۴-
۱,۷۹۹
پارس خودرو
۱,۴۰۲
۷۳۹-
۱۴,۱۲۸
پتروشيمي اراك
۶۹۸
۱۹۵-
۳,۷۲۴
شيشه قزوين
۵۶۹
۱۶۷-
۳,۱۸۶
كف
۴۸۹
۲۰۵-
۳,۹۱۱
نيروي زنگان
۱,۰۹۵
۳۱۹-
۶,۰۸۵
گلوكوزان
۸۰۶
۳۴۷-
۶,۶۱۲
شيشه همدان
اشاره : اين جدول نشان دهنده آخرين قيمت سهام تا زمان بسته شدن بازار(۱۲‎/۳۰ دقيقه ) است.
منبع: سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار.


|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |