دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۱۵ - Oct 4, 2004
بر اساس گزارش بانك مركزي در سال ۸۲
هزينه سالانه هر خانوار شهري؛
ميانگين۵۰ ميليون ريال
گروه اقتصادي: متوسط هزينه سالانه هر خانوار شهري ايراني در سال ،۸۲ معادل ۵۰ ميليون ريال بوده است كه نسبت به سال ۸۱ حدود ۱۳درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار ما ،گزارش بانك مركزي حاكي است كه متوسط هزينه هر خانوار ايراني در ماه ۴ ميليون و ۱۲۶ هزار ريال بوده است. اين هزينه شامل ارزش اجاري خانه شخصي و پرداختهاي خانوار بابت ماليات و حق بازنشستگي نيز مي شود .
۲۷درصد از كل هزينه هر خانوار ايراني شامل هزينه مواد خوراكي، آشاميدني و دخانيات بوده است.
هزينه مسكن، آب، برق و سوخت نيز تا ۲۸درصد هزينه خانوارها را تشكيل مي داده است.
هزينه لوازم خانگي نيز ۶/۵ درصد اعلام شده است. در اين گزارش ميزان هزينه بهداشت و درمان و حمل و نقل و ارتباطات نيز به ترتيب ۴/۵ و ۸/۱۵درصد مي باشد.
براساس آمار بانك مركزي درآمد سالانه هر خانوار ايراني در سال گذشته ۴۶ ميليون و ۱۳۱ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال گذشته ۶/۱۴درصد افزايش داشته است.
به اين ترتيب هر خانوار ايراني در ماه حدود ۳ ميليون و ۸۴۴ هزار ريال درآمد داشته است.
درآمد هر خانوار شامل درآمد پولي و درآمد غيرپولي مي باشد . به اين ترتيب ۷۳درصد درآمد پولي و۲۷ درصد درآمد غيرپولي بوده است كه شامل يارانه ها نيز مي شود.
براساس اين گزارش در سال ،۱۳۸۲ ۲/۷۱ درصد از خانوارها در مسكن شخصي، ۵/۱۸ درصد در مسكن اجاري، ۲ درصد در مسكن برابر خدمت و ۳/۸ درصد در مسكن رايگان سكونت داشته اند. در مقايسه با سال ،۱۳۸۱ درصد سكونت در مسكن اجاري، در برابر خدمت و رايگان افزايش و درصد سكونت در مسكن شخصي كاهش داشته است.
اين گزارش حاكيست ۳/۹۸ درصد خانوارهاي شهري از آب لوله كشي،
۸/۹۹ درصد از برق، ۱/۸۰ درصد از گاز شهري، ۲/۲۱ درصد از فاضلاب شهري و ۳/۸۰ درصد از تلفن بهره مند بوده اند.
همچنين در سال ۸۲ به لحاظ لوازم زندگي، ۹/۲۰ درصد خانوارها از اتومبيل شخصي، ۷/۱۶ درصد از موتورسيكلت، ۹۷ درصد از تلويزيون، ۱/۱۶ درصد از كامپيوتر شخصي و ۲/۱۱ درصد از تلفن همراه استفاده مي كرده اند.

۷۵ درصد از اهداف صادرات غيرنفتي تحقق يافت
گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي كشور در نيمه نخست سال جاري براساس آمار مقدماتي گمرك به ۳ ميليارد و ۱۵۴ ميليون دلار رسيد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد افزايش يافت. به گزارش خبرنگار ما براساس اين گزارش از كل ارزش صادرات كشور، ۶/۱۸ ميليون دلار صادرات چمداني و ۱۹۳ ميليون دلار صادرات بازارچه  هاي مرزي بوده است.
وزن صادرات كشور در اين مدت ۷ ميليون و ۹۶۰ هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۲درصد افزايش يافت.
از كل كالاهاي غيرنفتي صادراتي كشور ۳/۷۸درصد وزن و ۳/۶۹درصد از ارزش به كالاهاي صنعتي و پتروشيمي اختصاص داشته است.
در اين مدت محصولات كشاورزي ۲/۱۸درصد ارزش، فرش و صنايع دستي ۸درصد ارزش و مواد معدني ۴/۴ درصد ارزش كل كالاهاي صادراتي را به خود اختصاص داده  اند.
گزارش گمرك از صادرات غيرنفتي كشور از تحقق ۵/۷۵درصد از برنامه صادرات غيرنفتي در اين مدت حكايت دارد.
واردات
گزارش گمرك از واردات ۱۵ ميليارد و ۶۵۶ ميليون دلار كالا به وزن ۱۴ ميليون و ۵۵۰ هزار تن حكايت دارد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷/۲۴درصد افزايش و از نظر وزن ۳/۶درصد كاهش يافت.
از كل واردات كشور در اين مدت ۳/۲۰درصد به كالاها و ماشين آلات صنعتي اختصاص داشت و آهن آلات با ۱۱درصد و لوازم صنعتي و برقي ۸/۶درصد به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار داشتند.

با تصويب شوراي عالي اداري
تشكيلات كلان دولت تا پايان سال ۸۳ طراحي مي شود
گروه اقتصادي:شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف كرد طرح تشكيلات كلان دولت در سطح وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي مادر تخصصي را با استفاده از مطالعات انجام شده تهيه و حداكثر تا پايان سال جاري به اين شورا ارايه نمايد.
در طراحي اين تشكيلات علاوه بر قانون اساسي و سياستهاي كلي و احكام برنامه چهارم توسعه، رعايت مواردي از قبيل اصول علمي ناظر بر طراحي تشكيلات كلان دولت و تطبيق ماموريت دستگاه ها با وظايف اصلي آنها بايد رعايت شود. شوراي عالي اداري همچنين وزرات امور خارجه را مأمور نمود كه ظرف دو ماه گزارشي از ساختار تشكيلات كلان كشورهايي كه اسامي آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي شود، ارايه كند. اين شورا به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي هم ماموريت داده در مدت دو ماه گزارشي از مطالعه تطبيقي ساختار سازماني دستگاههاي مشابه را در ساير كشورها به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايد.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل وابسته به رياست جمهوري، ۳ ماه فرصت دارند تا ضمن تطبيق ماموريتها و وظايف خود با سياستهاي كلي و مفاد برنامه چهارم توسعه، مشكلات و نارساييها را نيز گزارش كنند.

انتقاد آمريكا از آلمان به دليل تجارت با ايران
گروه اقتصادي: روز پنج شنبه گذشته يك هيات اقتصادي از آلمان به ايران سفر كرد تا با مقامات ايراني در زمينه تجارت في مابين بحث و تبادل نظر نمايد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از خبرگزاري فرانسه از برلين، آلمان يكي از كشورهايي بود كه بيشترين سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در سال ۲۰۰۳ در ايران انجام داد. در واقع آلمانها ۲۷۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كردند.
در واقع سفر همين هيأت آلماني به ايران باعث شد تا روز گذشته جان بولتون، معاون وزير خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتي به شدت از آلمان به انتقاد بپردازد.

وزير صنايع اعلام كرد:
۳۳ ميليون تن سيمان امسال توليد مي شود
گروه اقتصادي: ۶۷/۱ درصد سيمان توليدي جهان در ايران توليد مي شود و ظرفيت توليد سيمان كشور در سال جاري به ۳۳ ميليون تن رسيده است.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع ديروز در همايش بين المللي سيمان با اعلام اين خبر افزود: تاكنون براي احداث كارخانه توليد سيمان در كشور تا ۳۰ ميليون تن گشايش اعتبار شده است و تا پايان برنامه چهارم توليد سيمان كشور به ۶۰ ميليون تن افزايش مي يابد.
وزير صنايع با تاكيد بر ضرورت عدم دخالت دولت در قيمت گذاري سيمان خواستار اجراي طرح جامع سيمان و آزادسازي قيمت سيمان براساس اين طرح شد.
در ادامه اين همايش كه كارشناسان و توليدكنندگان داخلي و متخصصان و شركتهاي خارجي از كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس، اتريش، سوئيس و چند كشور آسيايي شركت دارند اتابكي مديرعامل سيمان تهران برگزاري اين همايش را اقدامي براي تبادل نظر ميان كارشناسان و بكارگيري فن آوريهاي جديد در اين صنعت اعلام كرد.
وي افزود: در اين همايش كه به مناسبت سالگرد تاسيس سيمان تهران برگزار شده و امروز نيز ادامه دارد حدود ۳۰ مقاله علمي از سوي كارشناسان داخلي و خارجي ارائه مي شود.

حضور گسترده توليدكنندگان خارجي در نمايشگاه
صنعت تهران
002715.jpg
گروه اقتصادي: استقبال توليدكنندگان و صنعتگران داخلي و خارجي از نمايشگاه صنعت تهران كه از جمعه گذشته در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي برپا شده است نشان مي دهد كه ايران بي شك مورد توجه آنان و بازاري پرجاذبه است.
به گزارش خبرنگار ما در نمايشگاه صنعت تهران شركت هاي داخلي و خارجي بيشتر كالاهاي صنعتي و واسطه اي عرضه كرده اند و كمتر كالاهاي مصرفي مشاهده مي شود.
اكثر كشورهاي بزرگ صنعتي اروپايي بسيار جدي و فعال در اين نمايشگاه حاضر هستند و عمده كالاهاي به نمايش گذاشته شده در غرفه هاي آنان ماشين آلات پيشرفته صنعتي است.
نمايندگان شركت هاي ياد شده در گفت وگو با خبرنگار ما از حضور در نمايشگاه ابراز رضايت كرده و تأكيد كردند كه در مدت حضور در نمايشگاه با مراجعه كارشناسان و صنعتگران ايراني علاوه بر تبادل اطلاعات در برخي موارد قراردادهاي فروش نيز منعقد شده است.
به گفته آنان استقبال مراجعه كنندگان نيز در سطح قابل قبولي است و اكثر آنان را افراد فعال در بخش هاي صنعتي ايران تشكيل مي دهد.
يكي از شركت كنندگان آلماني كه ماشين آلات قالب سازي پيشرفته در اين نمايشگاه عرضه كرده بود برگزاري اينگونه نمايشگاه ها را در ايران مفيد دانست و فرصت مناسبي براي ارتباط با طرف هاي ايراني و بازاريابي كالاهاي خود دانست.
مراجعه كنندگان نيز در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كردند كه حضور در اين گونه نمايشگاه ها حداقل موجب آشنايي صنعتگران كشور با دستاوردهاي جديد فني در جهان خواهد شد و به توسعه صنعتي كشور كمك خواهد كرد.
در اين نمايشگاه كه چهارمين نمايشگاه صنعت تهران است ۶۹۱ شركت داخلي و خارجي شركت كرده اند و فردا نيز ادامه دارد. محصولات عرضه شده بيشتر شامل ماشين آلات و تجهيزات توليد خودكار است.۴۳۳ شركت خارجي از ۲۴ كشور جهان در اين نمايشگاه حاضر هستند.

براساس گزارش صندوق بين المللي پول:
امسال ۶/۴ ميليارد دلار از بدهي خارجي ايران سررسيد مي شود
صندوق بين المللي پول مجموع بدهيهاي خارجي كوتاه مدت ايران را در پايان سال ۸۲ برابر ۶/۴ ميليارد اعلام كرد كه در سال ۸۳ سررسيد مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش صندوق بين المللي پول كل بدهي خارجي ايران را در پايان سال ۸۲ برابر ۱۱ ميليارد و ۹۲۴ ميليون دلار اعلام كرد كه از اين مبلغ هفت ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار آن بدهي بلند مدت است.
اين گزارش حاكي است: ايران با انتشار اوراق قرضه به يورو، يك ميليارد و ۲۴۰ ميليون دلار تعهد خارجي ايجاد كرده است.
از مجموع بدهيهاي خارجي بلند مدت ايران در پايان سال گذشته ۴۴۱ ميليون دلار آن بدهي خارجي به بانك جهاني بوده است.
بنابراين گزارش، ايران در پايان سال گذشته يك ميليارد و ۲۹۲ ميليون دلار تعهد بلند مدت در خصوص تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري نفتي ايجاد كرده است.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است: بدهي خارجي ايران در پايان سال ۸۲ برابر ۷/۸ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.

اكونوميست:
قرارداد اپراتور دوم، ۲۵ ميليارد دلار براي ترك سل درآمد دارد
اكونوميست در گزارشي از فرآيند سرمايه گذاري خارجي در ايران نوشت: قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ۲۵ ميليارد دلار براي شركت ترك سل درآمدزايي خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري فارس، اكونوميست با اعلام اين كه ايران در اواخر ماه گذشته دو قرارداد مهم در زمينه تلفن همراه و گاز طبيعي به ارزش هفت ميليارد دلار با شركتهاي ترك سل، شل و رپسال امضا كرده است، نوشت: در صورتي كه مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي ايران در خصوص نظارت بر قراردادهاي خارجي اجرا شود، معلوم نيست كه اين قراردادها و ديگر قراردادهاي خارجي در ايران چه زماني عملياتي خواهد شد.
گزارش خبرگزاري فارس حاكي است: مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي ايران تنها دو قرارداد تاو و ترك سل را شامل مي شود و ديگر قراردادها را در بر نمي گيرد و گزارشها از منابع خبري تركيه نيز حاكي است كه قرارداد ترك سل هنوز امضا نشده است.
بنابر گزارش اكونوميست، ترك سل هنوز مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو را به حساب دولت ايران واريز نكرده است و پس از پرداخت اين مبلغ گواهي فعاليت به كنسرسيوم ايران سل واگذار مي شود.
اين گزارش افزود: اين قرارداد كه در برآورد اوليه ۱۵ سال طول خواهد كشيد، ۲۵ ميليارد دلار براي ترك سل درآمد در پي دارد و ترك سل نيز پيشنهاد كرد از اين مبلغ هفت ميليارد دلار به عنوان حق امتياز و ماليات به دولت ايران پرداخت كند.
اكونوميست در ادامه به اظهارات احمد توكلي در خصوص قراردادهاي تاو و ترك سل اشاره كرد و از قول او نوشت: يكي از مهمترين اهداف قانون اخير كه براي نظارت بر قراردادهاي خارجي در مجلس تصويب شد، نظارت بر دو قرارداد تاو و ترك سل است.
بنابراين گزارش، مخالفان قراردادهاي تاو و ترك سل تأكيد دارند كه اين شركتها با رژيم صهيونيستي در ارتباط هستند.
اكونوميست در ادامه نوشت: تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به عنوان يك استراتژي مهم در سياست تجديد روابط با غرب در دولت خاتمي به كار گرفته شد و اكنون خاتمي براي دنبال كردن اين استراتژي چند ماه بيشتر مهلت ندارد.

گفت وگوي امروز
مشكل توليدكنندگان پودر شوينده حل شد
گروه اقتصادي: توليد پودر دستي و ماشيني روز شنبه هفته جاري متوقف شد و توليدكنندگان نامشخص بودن وضعيت قيمت و كمكهاي دولت، يارانه ارزي مواد اوليه و درخواست افزايش قيمت پودر شوينده را از علل اين توقف عنوان كردند. متعاقب اين امر و با توافق صورت گرفته مبني بر پرداخت مابه التفاوت ناشي از افزايش ۵درصدي قيمت پودر شوينده دستي، از روز يكشنبه هفته جاري توليدكنندگان، توليد را از سر گرفتند.با مهدي جارياني دبير شوراي توليدكنندگان پودر شوينده پيرامون چالش هاي اخير اين صنعت گفت و گو كرده ايم.
***
* مصوبه اخير شوراي اقتصاد در خصوص افزايش ۵درصدي قيمت پودر شوينده دستي و افزايش ۱۰درصدي پودر ماشين لباسشويي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- از اينكه عوامل تصميم گير در وزارت بازرگاني، شوراي اقتصاد و سازمان حمايت در رسيدگي به خواسته هاي توليدكنندگان مواد شوينده به افزايش قيمت اين مواد اقدام نموده و سرعت عمل لازم در اين زمينه را داشته اند قدرداني مي كنيم. گرچه اين افزايش قيمت تنها بخشي از خواسته هاي صنعت شوينده را برآورده ساخت. با توجه به افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت مواد اوليه توليد پودر شوينده كه وارداتي مي باشد، يارانه مورد نياز صنايع شوينده حدود ۳۵۰ ميليارد بيشتر از آن چيزي است كه ديروز در شوراي اقتصاد تصويب شده است. سعي مي كنيم تا با برگزاري جلسات با مسئولين سازمان حمايت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با كمك و قول مساعدي كه مسئولين ذي ربط داده اند بتوانيم اين مابه التفاوت يارانه مورد نياز را دريافت نماييم تا صنعت شوينده با ضرر و زيان روبرو نشود.
* افزايش قيمت پودر شوينده كمتر از سال قبل بوده است موضع توليدكننده پودر شوينده در اين زمينه چيست؟
- براي ما تفاوتي نمي كند و هيچ تاثيري در ادامه فعاليت توليدكنندگان نخواهد داشت چرا كه مقرر شده است تا ما به التفاوت اين قيمت به صورت يارانه ريالي به توليدكنندگان پرداخت شود. هدف اين مصوبه و افزايش كمتر قيمت پودر شوينده در مقايسه با سال گذشته، حمايت از اقشار محروم بوده تا فشاري بر طبقات محروم كه مصرف كننده پودرهاي دستي هستند، وارد نشود و به همين دليل با ۵درصد افزايش قيمت پودر دستي موافقت شده است. اين حمايت از جيب توليدكننده پرداخت نخواهد شد چرا كه دولت قبول كرده تا مازاد بر ۵درصد افزايش قيمت پودر دستي را در قالب يارانه ريالي لحاظ كند. بنابراين مصرف كننده با قيمت پايين تر مورد حمايت قرار مي گيرد و توليدكنندگان نيز در قالب يارانه در صورتي كه به محاسبات منطقي خود دسترسي داشته باشند، حق خود را دريافت خواهند كرد.
* پرداخت مابه التفاوت افزايش قيمت پودر دستي تا چه زماني صورت مي گيرد؟
- سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده قول داده است تا ظرف مدت كوتاهي علي الحسابي را ظرف مدت يك هفته به توليدكنندگان مواد شوينده پرداخت نمايد تا كارهاي لازم براي اختصاص بودجه مورد نياز پرداخت اين يارانه ريالي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شود.
* تهديد توليدكنندگان پودر شوينده مبني بر توقف توليد چگونه بوده و چه مسائلي در اين امر نقش داشته است؟
- بعد از گذشت حدود ۷ ماه از آغاز سال ۸۳ هنوز توليدكنندگان مواد شوينده قيمت نداشته و ميزان يارانه، محاسبات و مطالبات سال قبل توليدكنندگان متوقف مانده بود و به طور طبيعي اين توليدكنندگان در شرف توقف توليد بودند. لذا تصميم گرفته شد تا قبل از آنكه توليدكنندگان مجبور به توقف توليد شوند و حركت جمعي در اين زمينه صورت گيرد به درخواست هاي اين شركتها رسيدگي شود. اين كار صورت گرفت و روز گذشته توليد متوقف شد اما با رفع مشكلات و قول مساعد مسئولين ذي ربط و مصوبه اخير از امروز (يكشنبه) توليد را شروع مي كنيم و كمبودي در بازار نخواهد بود.
* چه عواملي در شكل گيري چالش اخير توليدكنندگان پودر شوينده موثر بوده است؟
- معتقديم كه تغيير و تحولات قيمت جهاني نفت و به تبع آن افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان پودر شوينده يكي از عواملي بوده كه موجب شده تعيين قيمت هاي صنعت شوينده در سال جاري به كندي صورت گيرد و اين كار بسيار وقت گير شده است. اميدواريم در سال آينده پودر شوينده آزاد شود و اين خواسته  همه توليدكنندگان پودر شوينده و حتي مسئولين اجرايي ذي ربط است. با توجه به اينكه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي طرح هدفمند كردن پرداخت يارانه ها ست به تحقق شرايط لازم براي آزادسازي پودر شوينده خوشبين هستيم.

قيمت طلا و ارز
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۹۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۷۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۵۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۰۸۵۵

اقتصادي
اجتماعي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |