دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۱۵ - Oct 4, 2004
بدهي دولت به شهرداري تهران معادل يك چهارم بودجه اين دستگاه مي باشد
دستگاههاي اجرايي ۳۰۰ ميليارد تومان به شهرداري بدهكارند
گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران، طرح ساماندهي نحوه برگزاري مراسم مذهبي، ملي و آ ئين هاي سنتي در شهر تهران را تصويب كرد.
رئيس شوراي شهر ديروز در پايان نود و هشتمين جلسه علني و بدون حضور مستمع شوراي شهر با اعلام اين مطلب گفت: براساس اين طرح كميته اي راهبردي متشكل از معاون فرهنگي اجتماعي، معاون خدمات شهري شهرداري و يك نفر نيز به نمايندگي از سوي شوراي شهر تهران و نماينده اي از سوي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و يك متخصص در زمينه هنر و زيباشناسي شهري بر سياستگذاري و اجراي اين مصوبه نظارت خواهد داشت و ۳ ماه مهلت دارد تا آ ئين نامه اجرايي مراسم را تدوين و به شوراي شهر ارايه كند.
چمران همچنين گفت: شهرداري تهران در ۶ ماهه اول سال جاري يك سوم مبلغي را كه بايد از بابت تجميع عوارض دريافت مي كرد دريافت كرده است كه اين مبلغ كمتر از ميزان مورد انتظار شهرداري بوده است.
رئيس شوراي شهر با اشاره به اينكه هنوز گزارش بودجه سه ماهه دوم شهرداري ارايه نشده است گفت: در سه ماهه اول با درآمدهاي كمتري مواجه بوديم و پيش بيني مي شود درآمد ۳ ماهه دوم، سوم و چهارم شهرداري از محل عوارض ساخت و ساز بيشتر شود ولي بودجه شهرداري در مقابل كارهاي عمراني شهرداري و انتظارات شورا طبعا كم است.
وي در پاسخ به سئوالي هرگونه تصميم درباره افزايش تراكم مازاد در تهران را رد كرد و گفت: تا تصويب طرح هاي تفصيلي مناطق تهران در ميزان فروش تراكم هيچگونه تغييري ايجاد نمي شود.
مهندس چمران همچنين با اشاره به بررسي لايحه شهرداري مبني بر به كارگيري تعدادي از كاركنان بازنشسته در اين دستگاه گفت: شوراي شهر براي استفاده از اين افراد ضوابطي همچون تخصص و تحصيلات بالاتر از فوق ديپلم و نيز برخي شرايط ديگر را براي بازگشت اين افراد تعيين مي كند و شهرداري موظف است براساس اين ضوابط ليست افراد واجد شرايط را به شوراي شهر ارايه كند.
بدهي دستگاههاي اجرايي به شهرداري
چمران همچنين پرداخت مطالبات دولت به شهرداري را براي اداره شهر مورد تاكيد قرار داد و گفت: شهرداري حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از دستگاههاي اجرايي طلبكار است و از اين رو كميته اي مسئول بررسي و پيگيري اين موضوع شده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه در مقابل مقاومت احتمالي در پرداخت دستگاههاي اجرايي چه خواهيد كرد گفت: از اهرم هاي قانوني در اين زمينه استفاده خواهيم كرد.
بدهكاران عمده
از سوي ديگرخزانه دار شوراي  شهر در گفتگو با ايسنا اعلام كرد: با گذشت ۶ ماه از سال جاري، هيچ يك از وعده هاي مسئولان براي لحاظ كردن بدهي خود به شهرداري در بودجه سال ۸۳ و نيز پرداخت آن محقق نشده است.
مهندس واعظي آشتياني، بدهي دولت به شهرداري را معادل يك چهارم بودجه اين سازمان و بالاترين نرخ آن را ۱۲ رقمي اعلام كرد و گفت: وزارت اقتصاد و دارايي با ،۳۹۳ نفت ،۳۸۴ راه و ترابري ۲۹۳ و مسكن با ۲۰۵ ميليارد ريال بدهي، عمده ترين بدهكاران شهرداري را تشكيل مي دهند.
وي رقم بدهكاري ساير ارگانهاي دولتي و وزارتخانه ها را ۱۱ و ۱۰ رقمي و كمتر از آن خواند و تصريح كرد: درحاليكه مردم به عنوان بخشي از بدهكاران شهرداري بر اساس مصوبات شورا مبني بر تسهيل پرداخت بدهي ها بسيار خوش حساب بوده و از اين تسهيلات استقبال كرده اند، ارگانها و وزارتخانه هاي دولتي كه بيشترين بهره شهر نصيب آنها مي شود، كماكان در پرداخت بدهي ها تعلل مي كنند و اين خلاف عدالت شهروندي است. به گفته وي با پرداخت بدهي ها به شهرداري، تكميل و احداث پروژه ها سرعت گرفته و نيازمنديهاي شهر برطرف مي شود.
عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران در عين حال با اشاره به اين كه ارگانهاي دولتي بايد هرچه سريعتر بدهي هاي خود را با راهكارهاي مورد نظر به شهرداري بپردازند گفت: وزارتخانه هاي معترض به رقم بدهي ها مي توانند به شهرداري مراجعه و درخواست پيگيري كنند.

شهردار تهران در مراسم تجليل از سالمندان:
تكريم سالمندان به معناي تداوم موفقيت هاي جامعه است
002703.jpg
گروه شهري: سالمندان كانون تجربه ، محبت، عاطفه و حلقه وصل خانواده هستند كه نقش بي بديل آنها در ايجاد انس و الفت اعضاي خانواده غير قابل انكار است.
شهردار تهران، در مراسم تجليل از سالمندان كه در فرهنگسراي هنر( ارسباران) برپا شده بود، گفت: جامعه از خانواده هاي مستحكم و اصيل تشكيل شده و تكريم از بزرگترها در واقع تكريم زندگي و بالندگي است و آنچه امروز در اختيار نسل جوان است، حاصل تلاش ها و دلسوزي بزرگترهاست و تكريم سالمندان به معناي استمرار موفقيت ها و دستاوردهاي حاصل از تجربيات اين قشر از جامعه مي باشد.
احمدي نژاد با اشاره به واژه بازنشستگي افزود: اي كاش مي توانستيم اين واژه را از فرهنگ خودمان حذف كنيم، زيرا معنا ندارد كه چنين اصطلاحي را براي قشري به كار ببريم كه همچنان زنده است و مي خواهد در چرخه امور جامعه حضور داشته باشد.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه مي بايست نگاهمان را به شهر، خانواده ، زندگي و جامعه عوض كنيم، تصريح كرد: هويت جامعه در چهره بزرگترها نمايانگر مي شود.

واگن هاي مترو تابستان آينده به تهويه مطبوع مجهز مي شوند
گروه شهري: معضل نبود سيستم تهويه مطبوع كه مسافرين قطار شهري تهران (مترو) را به ويژه در فصل تابستان با مشكلات افزايش دماي هواي داخل واگنها، تنگي نفس و رطوبت بالا مواجه ساخته بود برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما ديروز طي قراردادي بين شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) با بنياد مستضعفان و جانبازان مقرر شد توسط شركت هاي تحت پوشش بنياد تمامي ۲۱۴ دستگاه واگن متروي تهران در عرض ۲۱ ماه آينده و با صرف هزينه اي حدود ۱۰ ميليارد تومان مجهز به سيستم تهويه مطبوع شود.
براساس اين قرارداد چنانچه شركت «ايران ابزار» در وقت مقرر شده به تعهدات خود عمل نكند ملزم به پرداخت ۱۰ درصد جريمه معادل يك ميليارد تومان به شركت راه آهن شهري خواهد شد.
بنابراين گزارش شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران در پي دريافت گزارش هاي متعددي در مورد بحراني شدن مشكل نبود هواي كافي در واگنهاي قطارشهري به ويژه در ۴ ماه فصل گرم سال خواستار رسيدگي سريع و تجهيز واگن هاي مترو به سيستم تهويه مطبوع شد.
همچنين دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران مقرر كرد بودجه اي معادل ۱۰ ميليارد تومان خارج از بودجه جاري و مصوب مترو تهيه و به منظور اجراي اين طرح تحويل شركت راه آهن شهري تهران و حومه شود. لذا بعد از يك سال كار مطالعاتي و انجام آزمايشهاي مربوطه بر عهده متخصصان داخلي گذاشته شد كه ۳۰ درصد نيز براي اقتصاد كشور صرفه جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
مهندس محسن هاشمي مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه در اين باره به خبرنگار ما گفت: تابستان سال آينده شاهد تحول چشمگيري در تامين رفاه و آسايش حال آن دسته از شهروندان تهراني خواهيم بود كه مترو را به عنوان وسيله نقليه تردد خود در شهر تهران برگزيده اند.
وي با نامناسب خواندن وضعيت فعلي واگنها از لحاظ تهويه مطبوع و افزايش دماي داخلي واگنها در ايام گرم سال تا ۸ درجه بالاتر از ميزان استاندارد گفت: با اجراي اين طرح رطوبت، گرما و گردش هواي داخل واگنها به حد استاندارد ارتقاء خواهد يافت؛ ضمن اينكه فراهم شدن اين تسهيلات تأثيري در افزايش قيمت بليت هاي مترو نخواهد داشت.

قطار ماشين دودي مرمت شد
002709.jpg
شهرداري منطقه ،۲۰ با طراحي و اجراي ۱۷ عنوان پروژه در آراستگي و زيباسازي محيط شهري موفق به كسب رتبه نخست در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران شد. مهندس نادر كرمي شهردار منطقه ۲۰ با تاكيد بر پيشينه تاريخي و باستاني شهرري در اجراي پروژه هاي زيباسازي در اين منطقه گفت:  مرمت قطار ماشين دودي (متعلق به دوره قاجاريه) و استقرار و محوطه سازي آن در ايستگاه مترو شهرري، ساخت و نصب ۱۰ تنديس از مفاخر علمي و فرهنگي شهرري در بوستان مشاهير، طراحي و اجراي سقاخانه در خيابان خرم، ساخت تنديس يادمان شهدا در فرهنگسراي ولاء از جمله اقدامات زيباسازي منطقه طي يك سال اخير در جهت احياي هويت تاريخي و فرهنگي شهر ري بوده است.

استاندارد يورو براي خودروها
002706.jpg
از ابتداي سال آينده همه خودروهاي توليدي در كشور داراي استاندارد يورو ۳۰/۸۳ خواهند بود.
مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع و معادن با اعلام اين مطلب خواستار تسهيل استفاده از بنزين سوپر براي خودروهاي جديد توليدي در كشور شد و گفت: خودروهاي جديد به منظور عملكرد مناسب بايد از بنزين سوپر استفاده كنند. شاهين محمدنژاد افزود: يكي از نيازمنديهاي عملكرد مطلوب زيست محيطي اين خودروها استفاده از سوخت مناسب است.وي گفت: شرايط دسترسي به بنزين سوپر در سطح شهرهاي بزرگ و ديگر شهرها و مسيرهاي بين شهري و جاده اي با حداقل يك پمپ بنزين سوپر بايد فراهم باشد.

حوادث رانندگي
002712.jpg
گروه شهري: معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اين واقعيت كه ايران ۳ هزار نقطه حادثه خيز دارد خبر داده است كه از ميزان شدت تصادفات رانندگي در كشور ۱۶ درصد كاسته شده است.سردار انصاري، حوادث ناگوار رانندگي در جاده ها و همچنين ترافيك سنگين تهران را ناشي از كمبود وسائل نقليه عمومي و همچنين عدم استفاده مردم از حمل و نقل عمومي دانسته است.
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به كاهش تصادفات رانندگي در كشور گفت: در سال هاي اخير براثر هر ۱۰۰ تصادف بيش از ۶/۵ نفر كشته مي شدند كه اين رقم در ۶ ماهه اول امسال به حدود ۷/۴ نفر رسيده است.

نگاه
داوود كاظمي
اميد به زندگي در ايران يك سال افزايش يافت
002700.jpg

رشد چشمگير عمليات عمراني در جنوب شرقي تهران
با صرف اعتباري معادل ۱۱ ميليارد ريال، روكش معابر اصلي محله هاي منطقه ۱۵ بازسازي شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،۱۵ از جمله اين معابر مي توان به محله هاي مشيريه، مسعوديه، والفجر، كيانشهر، دور برگردان افسريه، ضلع شمال سي متري بوعلي، قسمتي از بزرگراه امام  رضا و... اشاره كرد.
اين گزارش حاكي است، شهرداري منطقه ۱۵ طي مدت زمان يادشده با صرف هزينه اي بالغ بر ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال، اقدام به نصب ۲۳ هزار و ۳۱۶ متر جدول و نهر جديد و يا تخريب و نوسازي نهرهاي فرسوده و قديمي كرده است.
شايان ذكر است، مجموع هزينه نهرسازي و اجراي جدول منطقه در سال ۸۲ معادل ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال بوده است.

ديدار شهردار تهران با شهروندان منطقه يك
شهردار و چند عضو شوراي اسلامي شهر تهران پنج شنبه اين هفته با حضور در منطقه يك شهرداري با ساكنان اين منطقه ديدار و گفت و گو مي كنند.شهروندان اين منطقه مي توانند براي طرح مشكلات خود و ديدار با شهردار، دوشنبه و سه شنبه ۱۳و ۱۴ مهر به روابط عمومي شهرداري منطقه يك، واقع در ميدان قدس، ابتداي خيابان شهيد دكتر باهنر مراجعه كنند.

در ۱۵ نقطه ورودي و خروجي شهر
آمارگيري دروازه اي در تهران انجام مي شود
گروه شهري: آمارگيري دروازه اي مسافر و بار در ۱۵ نقطه ورودي و خروجي تهران از فردا (سه شنبه) انجام مي شود.
نقاط پيش بيني شده جهت اجراي طرح آمارگيري دروازه اي «گردنه قرچك:، مقابل روستاي تلو و پليس راه جاجرود» در شمال شرق، «مقابل پمپ بنزين جاده خراسان و سه راهي اسلام آباد» در جنوب شرق، «درب شرقي بهشت زهرا(س) و عوارضي اتوبان قم» در جنوب، «ورودي گلدسته، عوارضي اتوبان ساوه و جاده احمدآباد مستوفي» در جنوب غرب و «خط آهن جاده سعدآباد، خط آهن قلعه حسن خان، ورودي زرنان، ورودي گرم دره و عوارضي اتوبان كرج» در غرب تهران اعلام شده است.

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |