چهارشنبه ۲۳ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۱۰ - Jan 12, 2005
آيين نامه فعاليت كارگزاران معرف بورس تدوين شد
011181.jpg
گروه بورس: آيين نامه فعاليت كارگزاران معرف به منظور تسهيل و تسريع در پذيرش شركت هاي متقاضي ورود به بورس اوراق بهادار تدوين شد.
به گزارش خبرنگار ما طبق اين آيين نامه كه ويرايش نخست آن توسط مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه تنظيم شده، كارگزاران معرف مي توانند شركت هاي متقاضي پذيرش را براي عرضه اوليه اوراق بهادار به بورس معرفي كنند.
براساس اين آيين نامه اعطاي مجوز كارگزار معرف توسط هيأت مديره بورس صورت مي پذيرد و متقاضي براي دريافت مجوز ياد شده بايد با تكميل فرم هاي طراحي شده توسط بورس تقاضاي خود را ارائه كند.
به اين ترتيب كارگزاران معرف موظف مي شوند براي انجام امور مربوط به معرفي شركت، بخش جداگانه اي در كارگزاري خود ايجاد كنند.
همچنين كارگزار متقاضي دريافت مجوز مكلف است حداقل دو نفر با مدرك گواهي نامه تحليل گري در بازار سرمايه و اصول مقدماتي كارگزاري را به صورت تمام  وقت براي انجام امور مربوط به معرفي شركت تعيين كند.
در يكي ديگر از بندهاي اين آيين نامه آمده است: مجوز فعاليت كارگزار معرف براي دوره ۳ ساله اعطا مي شود و پس از پايان دوره ياد شده قابل تمديد است.
كارگزاران معرف مكلف به انجام اموري چون آشنا ساختن مديران و سهامداران عمده شركت هاي متقاضي با فرآيند پذيرش هستند ضمن اين كه بررسي نحوه فعاليت شركت هاي متقاضي پذيرش و تحليل ساختار مالي و قدرت سود دهي شركت از جمله وظايف آنهاست.
بر اين اساس عرضه سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس براي اولين بار فقط بايد از طريق كارگزار معرف انجام شود. ضمن اين كه كارگزاران ياد شده مي توانند در اولين روز عرضه ۱۰ سهميه اضافي نسبت به كارگزاران ديگر خريداري كنند.

شاخص ها به حالت عادي بازگشتند
گروه بورس: روز گذشته شاخص هاي بورس تهران كه طي روزهاي گذشته روندي نزولي در پيش گرفته بودند، دوباره رو به رشد گذاشتند.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز شاخص كل قيمت سهام ۴/۲ واحد افزايش يافت و به رقم ۱۳ هزار و۴۲۱ واحد رسيد.
بنا بر اين گزارش، شاخص هاي تالار اصلي و فرعي هر كدام به ترتيب ۶/۲ واحد و ۳/۱ واحد بالاتر رفتند و به ارقام ۱۳ هزار و ۵۹۳ واحد و ۱۱ هزار و ۲۹۴ واحد رسيدند.
در اين روز كاري عملكرد خوب شركت هاي صنعتي حاضر در بورس افزايش ۴/۳ واحدي شاخص صنعت را به دنبال داشت و اين شاخص را به رقم ۱۰ هزار و ۹۳ واحد رساند.
اين گزارش حاكي است: شاخص گروه نفت و پتروشيمي از جمله شاخص هايي بود كه روز گذشته را با روندي كاهشي به پايان رساند.
در اين روز شاخص يادشده ۲۳۹ واحد افت كرد و به رقم ۲۷ هزار و ۵۶۱ واحد رسيد. عملكرد نامطلوب شركت هاي سرمايه گذاري بورس تهران نيز باعث افت ۴۵ واحدي شاخص واسطه گري هاي مالي شد و اين شاخص را به رقم ۴۱ هزار و ۶۱۸ واحد بازگرداند.
براساس اين گزارش ديروز شاخص سهام وسايل نقليه ۲/۶ واحد پايين آمد و شاخص گروه ساختمان بدون تغيير در رقم ۳ هزار و ۷۷۴ واحد باقي ماند.

دولت سهام سايپا و ايران خودرو را نمي فروشد
ايسنا: ۱۰۰ درصد سهام شركت هاي وابسته سازمان گسترش به استثناي۴۰ درصد سهام دو شركت  خودروسازي در فهرست واگذاري سازمان خصوصي سازي قرار گرفته است.
داوود مسگريان حقيقي ، معاون امور اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اعلام اين خبر افزود: دو شركت ايران خودرو و سايپا نيز به لحاظ سياست بازسازي صنعت خودرو و معرفي محصول جديد در اين فهرست قرار ندارند، اما باقي شركت هاي زيرمجموعه در فهرست واگذاري قرار گرفته اند.
وي گفت: در سال  جاري حدود ۳۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاي وابسته به سازمان گسترش به فروش رفته،ضمن اين كه به استثناي شركت واگن پارس كه يكي از شركت هاي خودروساز مشتري آن است، اميدواريم باقي سهام موجود به تدريج به فروش برسد.
حقيقي رابطه قيمت با انتظار سود را معني دار دانست و افزود: بازار سرمايه به ويژه بورس اين دو را در كنار هم نگاه مي كند، طبيعي است اگر بازار از سهمي استقبال نكرده استنباطش اين بوده كه اين قيمت ها سودآوري متعارفي تاكنون در بازار سرمايه نداشته و من بعيد مي دانم با سياست هاي خصوصي سازي كشور فروش به صورت حراج مطرح شود.»
وي با اشاره به اين كه بايد براي شركت هايي كه در بخش دولت باقي مي مانند فكري شود گفت: اين شركت ها اگر واقعا نتوانند از نظر عمليات سالم باشند و به فعاليت خود ادامه دهند بايد براي بعضي از اين ها بازار طراحي كرد؛ شركت ماشين سازي كشور وابسته به پروژه هاي بزرگ هستند و اگر نتوانند در اين پروژه ها مشاركت كنند نه تنها دچار بحران مي شوند بلكه متوقف خواهند شد.
حقيقي در ادامه با اعلام اين كه نمي توان انتظار داشت كه بعضي از شركت هاي خيلي بزرگ بخش صنعت سنگين به اين سادگي خصوصي شوند افزود: دولت هم بايد به اين ها كمك كند، زيرا بازار براي اينها در كشور وجود دارد.

۶۵درصد نيروگاهها از طريق بورس واگذار مي شود
فارس: لايحه بودجه سال ۸۴ به شركت توانير اجازه داد تا براي هر يك از نيروگاههايي كه قابليت واگذاري به بخش غير دولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تاسيس و حداقل ۶۵ درصد آن را از طريق بورس واگذار كند.
براين اساس گزارش به منظور جلب سرمايه هاي بخش غير دولتي در توليد نيروي برق، اساسنامه شركتهاي مزبور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اين اساس شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تاسيس شركتهاي ياد شده، سهام مزبور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه واگذار كند و البته مسئوليت تامين نيروي برق كشور طبق اصل ۴۴ قانون اساسي برعهده وزارت نيرو مي باشد و اجراي مفاد اين بند بايد به نحوي باشد كه به تامين نيرو لطمه اي وارد نكند.

نبض بازار
روند روزهاي گذشته در تالار شيشه اي تكرار شد
گروه بورس: ديروز در تالار شيشه اي بورس تهران روند عرضه و تقاضا تكرار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز يك هزار و ۶۶۵ نفر به كارگزاري هاي خود مراجعه كردند تا براي خريد ۱۶ ميليون و ۵۲۱ هزار و ۲۷۹ سهم نوسازي و ساختمان دستور خريد صادر كنند.
ارزش تقاضاهاي موجود بر روي سهام اين شركت روز گذشته به ۱۴/۸۱ ميليارد ريال رسيد.
بنا بر اين گزارش، طي دادوستدهاي روز گذشته بورس تهران؛ آونگان در مقام دوم جدول تقاضا قرار گرفت. بر اين اساس ۹۹ نفر براي خريد ۸۸۲ هزار و ۶۶۵ سهم اين شركت به ارزش كل ۵۳/۳ ميليارد ريال برگه دستور خريد پر كردند.
روز گذشته حمل و نقل توكا سومين شركت پرطرفدار بورس بود به طوري كه ۳۵ نفر متقاضي خريد ۱۲۸ هزار و ۸۶۲ سهم حمل و نقل توكا به ارزش كل ۸/۲ ميليارد ريال شدند.
اين گزارش نشان مي دهد: ديروز توليدي پارس قوطي، كابل باختر، سرمايه گذاري كارآفرين، فيروزا و خوراك دام پارس از جمله شركت هاي حاضر در جدول تقاضاي بورس تهران بودند.
اين گزارش حاكي است: شركت هاي سيماني ديروز نيز در صدر جدول عرضه جا خوش كردند.
در اين روز كاري مقام نخست اين جدول به سيمان شرق اختصاص يافت، به طوري كه ۱۵۷ فعال بازار ۵۵۰ هزار و ۸۰۳ سهم در اختيار خود از اين شركت را به ارزش كل ۲/۱۸ ميليارد ريال در بازار عرضه كردند.براساس اين گزارش روز گذشته ۳۷ نفر براي فروش ۶۰۰ هزار و ۷۱ سهم سيمان سپاهان كه ارزش آنها در مجموع ۸/۱۱ ميليارد ريال برآورد شد، برگه دستور فروش پر كردند.

طلا دو هفته ديگر در بورس فلزات پذيرفته مي شود
فارس: رئيس هيات مديره سازمان كارگزاران بورس فلزات گفت: وزارت بازرگاني همچنان از ورود سيمان به بورس استقبال نمي كند.
محمدحسين ديده ور افزود: بورس فلزات بارها از ورود سيمان به بورس استقبال كرده و اعلام كرده است كه هيچ مشكل نرم افزاري براي ورود اين كالا به بورس ندارد؛ اما وزارت بازرگاني به دلايل نامعلومي از ورود سيمان به اين بورس استقبال نمي كند.
وي اظهار داشت: بحثي كه در حال حاضر با ورود سيمان به بورس فلزات مطرح است اين است كه قيمت سيمان برخلاف كالاهايي كه دولت براي قيمت مصوب آن سوبسيد در نظر گرفته و به نوعي قيمت آن را تثبيت كرده، واقعي نيست.
وي افزود: واقعيت اين است كه اگر سيمان وارد بورس فلزات شود قيمت آن به قيمتهاي اصلي كه در بازار وجود دارد باز مي گردد، يعني قيمت كف بازار مشخص خواهد شد كه به نظر مي رسد از نظر اقتصادي در شرايط كنوني، چندان انعكاس زيبايي نداشته باشد.
ديده ور گفت: بورس فلزات نمي تواند براي ورود سيمان به بورس به وزارت بازرگاني فشار وارد كند؛ ولي اگر اين وزارتخانه  تصميم  بگيرد سيمان را وارد بورس كند ما براي اين مسئله آمادگي كامل داريم.
رئيس هيات مديره سازمان كارگزاران بورس فلزات در پاسخ به اين سئوال كه با ورود سيمان به بورس قيمتها افزايش خواهد يافت يا خير، اظهار داشت: با ورود سيمان به بورس، قيمت سيمان آزاد مي شود و سيمان قيمت واقعي خودش را به دست خواهد آورد.
رئيس هيات مديره سازمان كارگزاران بورس فلزات همچنين در خصوص راه اندازي بورس طلا و نقره گفت: پيشنهادهايي مبني بر راه اندازي بورس طلا و نقره ارائه شده است، اما واقعيت اين است كه ما چندان تمايلي به اين مسئله نداريم؛ زيرا ميزان عددي ورود طلا و نقره به بورس خيلي كم است. حداقل ميزان عددي ورود و شروع بورس طلا و نقره يك يا دو تن است كه به نظر مي رسد عدد پاييني باشد.
ديده ور با اشاره به اين كه بورس طلا و نقره در همان محل بورس فلزات مستقر خواهد شد، اظهار داشت: آغاز ورود طلا و نقره به بورس به دليل هزينه بالاي نگهداري، گرانبها بودن، حمل و نقل گران و غيره تا حدودي ريسك بالايي خواهد داشت.
وي گفت: به دليل اين كه قيمت طلا و نقره در بورس لندن مشخص است، نمي توان افزايش قيمت طلا را با ورود طلا و نقره به بورس متصور شد.
به گفته وي، راه اندازي بورس طلا و نقره تا پايان سال جاري ممكن نخواهد بود.
وي افزود: طي دو هفته آينده شوراي بورس با تشكيل جلسه اي احتمالاً اين پيشنهاد را تصويب خواهد كرد.

سرمايه گذاري سپه ۱۰۰ درصد پيش بيني هايش
را محقق ساخت
گروه بورس: شركت سرمايه گذاري سپه طي سال مالي منتهي به پايان شهريورماه ۸۳ و اختصاص ۳۵۰ ريال سود خالص به ازاي هر سهم ۱۰۰ درصد پيش بيني هاي خود را محقق ساخت.
به گزارش خبرنگار ما اين شركت در سال مالي ياد شده ۸/۱۳۵ ميليارد ريال سود از محل سرمايه گذاري و ۲۳/۲۱۷ ميليارد ريال سود از محل فروش سرمايه گذاري هايش به دست آورد.
در اين مدت سود عملياتي شركت۴/۳۴۵ ميليارد ريال محاسبه شده و ميزان هزينه هاي عملياتي و مالي آن نيز به ترتيب ۶/۷ ميليارد ريال و ۴۶۹ ميليون ريال بوده است.
اين گزارش نشان مي دهد: سرمايه گذاري سپه در سال مالي ۸۲ نيز، ۵/۷۹ ميليارد ريال سود از محل سرمايه گذاري و ۴/۱۳۸ ميليارد ريال سود از محل فروش سرمايه گذاري هايش به دست آورده است. در اين سال سود خالص شركت ۳/۲۲۵ ميليارد ريال محاسبه شده و شركت به ازاي هر سهم خود ۵۰۱ ريال سود خالص كنار گذاشته است.
اين گزارش حاكي است: سرمايه گذاري سپه برنامه افزايش سرمايه ۳۰ درصدي از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران را در دستور كار خود دارد.
ضمناً اين شركت تصميم دارد براي سال مالي ۸۳ مبلغ ۳۰۰ ريال سود خالص بين سهامداران خود تقسيم كند.

سهامداران نفت پارس ۷۵ درصد سود دريافت مي كنند
گروه بورس: نفت پارس امسال قصد دارد معادل ۷۵ درصد سود خالص خود را بين سهامداران تقسيم كند.
به گزارش خبرنگار ما اين شركت طي ۶ ماه نخست امسال ۲/۱۲۷ ميليارد ريال سود خالص و ۱۶۸ ميليارد ريال سود عملياتي كسب كرد و به ازاي هر سهم خود دو هزار و ۵۴۴ ريال سود خالص كنار گذاشت.
بنابراين گزارش نفت پارس طي مدت ياد شده ۵۷۷ ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش، ۴/۳۶۶ ميليارد ريال بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، ۶/۴۲ميليارد ريال هزينه عملياتي و ۸ ميليارد ريال هزينه مالي داشته است.
اين گزارش نشان مي دهد: نفت پارس در سال گذشته ۶۶۲ ميليارد ريال درآمد حاصل از فروش، ۷/۴۳۶ ميليارد ريال بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و به ازاي هر سهم خود ۲هزارو۹۵۴ريال سود كنار گذاشته است.
پيش بيني عملكرد امسال شركت در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب به لحاظ فروش ۷ درصد افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۳درصد افزايش، سود عملياتي ۲۱درصد افزايش و سود خالص نيز ۹درصد افزايش نشان مي دهد.

تغييرات قيمت سهام
درصد تغيير
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۴.۸۳-
۱۲۷-
۲,۵۰۰
آبفر
۱.۰۵
۷۳
۷,۰۵۰
آبگينه
۶.۰۸
۵۶۶
۹,۸۷۰
آذريت
۴.۹۹-
۱۰۱-
۱,۹۲۳
آريا الكترونيك ايران
۰.۱۱
۲
۱,۸۱۳
آزمايش
۱.۳۱-
۱۱۹-
۸,۹۸۶
آلومتك
۲.۶۴-
۱۵۸-
۵,۸۳۶
الكتريك خودرو شرق
۴.۹۸-
۱۰۰-
۱,۹۰۸
ايران تاير
۲.۱۲-
۱۷۴-
۸,۰۵۰
ايران ترانسفو
۰.۶۴-
۳۱-
۴,۸۰۰
ايران خودرو
۰.۷۱
۲۹
۴,۰۹۹
ايران خودروديزل
۵-
۱۲۶۶-
۲۴,۰۷۲
بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو
۹.۲۹
۷۴۱
۸,۷۲۰
باما
۲.۱۷
۱۹۷
۹,۲۹۰
بانك اقتصادنوين
۰.۴۶
۳۲
۷,۰۱۳
بانك پارسيان
۲.۰۴-
۱۲۵-
۵,۹۹۹
بهنوش ايران
۳.۱۹-
۶۸-
۲,۰۶۷
بيسكويت گرجي
۴.۹۹-
۱۱۲-
۲,۱۳۱
پارس خودرو
۳.۱۶-
۱۷۱-
۵,۲۴۰
پاكسان
۰.۱۴
۲۲
۱۵,۹۹۹
پتروشيمي آبادان
۳.۱۸-
۴۹۷-
۱۵,۱۱۱
پتروشيمي اراك
۰.۶۴-
۱۳۶-
۲۱,۰۰۰
پتروشيمي اصفهان
۲.۹۲-
۴۲۱-
۱۳,۹۹۹
پتروشيمي خارك
۱.۳۶-
۲۳۴-
۱۷,۰۰۰
پتروشيمي فارابي
۴.۹۸-
۱۱۸-
۲,۲۵۲
پلاستيران
۵
۵۵
۱,۱۵۶
پلاستيك شاهين
۵
۶۶
۱,۳۸۷
پمپ پارس
۵۴.۴۸
۲۴۶۹
۷,۰۰۱
پمپ سازي ايران
۱.۵۷-
۶۰-
۳,۷۵۰
تجهيزنيروي زنگان
۰.۶۹-
۳۴-
۴,۸۷۵
تراكتورسازي ايران
۲.۳۱-
۹۸-
۴,۱۵۱
تكنوتار
۱.۰۱
۶۳
۶,۳۰۰
توسعه معادن روي ايران
۰.۳۲-
۲۵-
۷,۷۹۹
تولي پرس
۴.۸۱-
۱۹۹-
۳,۹۴۰
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
۴.۹۸
۱۳۷
۲,۸۸۹
توليدالياف پلي پروپيلن
۲.۳۹-
۷۶-
۳,۱۰۰
توليدتجهيزات سنگين هپكو
۳.۴۹-
۵۴-
۱,۴۹۳
توليدي گرانيت بهسرام
۳.۰۴
۱۷۷
۶,۰۰۰
جام دارو
۰.۰۹
۱۴
۱۴,۹۲۱
چرخشگر
۴.۹۸-
۱۸۶-
۳,۵۵۰
چيني ايران
۵
۱۰۲۷
۲۱,۵۷۴
حمل ونقل توكا
۴.۴۵-
۲۱۳-
۴,۵۷۸
داده پردازي ايران
۴.۱۳
۳۶۵
۹,۱۹۹
داروپخش (هلدينگ )
۳.۶۵-
۲۶۲-
۶,۹۱۰
داروسازي اسوه
۰.۱۱
۱۱
۱۰,۱۳۰
داروسازي جابرابن حيان
۴.۹۹
۱۰۴۷
۲۲,۰۱۷
داروسازي سبحان
۰.۰۱-
۱-
۱۰,۸۶۹
داروسازي فارابي
۲.۴۳-
۱۳۵-
۵,۴۲۰
داروسازي كوثر
۵-
۲۸۱-
۵,۳۴۲
دارويي امين
۲.۱-
۴۰۸-
۱۹,۰۰۰
دارويي رازك
۵-
۲۸۰-
۵,۳۲۴
دارويي لقمان
۴.۳۹-
۲۲۵-
۴,۹۰۰
داملران
۰.۲۲-
۳-
۱,۳۶۰
درخشان تهران
۰.۳۳-
۴۳-
۱۳,۰۰۰
ذغال سنگ نگين طبس
۴.۹۹
۱۶۷
۳,۵۱۱
روغن نباتي جهان
۴.۹۸-
۱۷۳-
۳,۲۹۹
ريخته گري تراكتورسازي ايران
۰.۶۶
۱۵
۲,۲۸۰
رينگ سازي مشهد
۰.۲۵
۲۱
۸,۳۹۰
زامياد
۴.۹۹-
۲۷۱-
۵,۱۶۴
سايپا
۱.۷۳-
۱۶۸-
۹,۵۴۰
سايپاديزل
۰.۰۴-
۱-
۲,۶۱۸
سايپاشيشه
۴.۹۸-
۲۲۲-
۴,۲۳۵
سپنتا
۴.۹۹-
۳۰۸-
۵,۸۶۹
سراميك هاي صنعتي اردكان
۳.۸۷-
۸۹-
۲,۲۱۱
سرما آفرين
۴.۳
۱۳۶
۳,۲۹۹
سرمايه گذاري بوعلي
۲.۵۵-
۸۷-
۳,۳۲۶
سرمايه گذاري پارس توشه (هلدينگ )
۲۵.۶۲-
۲۲۷۰-
۶,۵۹۰
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
۲.۳۵-
۹۲-
۳,۸۱۶
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
۱.۶۴-
۵۹-
۳,۵۴۰
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ )
۲.۰۸-
۷۱-
۳,۳۳۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
۳.۳۴-
۷۳-
۲,۱۱۳
سرمايه گذاري صنعت بيمه
۳.۴۶-
۱۵۴-
۴,۳۰۰
سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )
۰.۰۶
۳
۵,۳۳۹
سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )
۵
۶۴
۱,۳۴۴
سرمايه گذاري كارآفرين (هلدينگ )
۲.۱۱-
۱۱۶-
۵,۳۸۷
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران
۱.۶۹-
۱۳۰-
۷,۵۴۹
سرمايه گذاري ملي ايران
۵-
۴۹۲-
۹,۳۵۱
سنگ آهن گل گهر
۴.۹۹
۴۰۴
۸,۵۰۲
سهامي شهد
۱.۰۶-
۵۵۷-
۵۱,۹۲۵
سيمان اروميه
۳.۸۷
۸۵۶
۲۳,۰۰۰
سيمان اصفهان
۴.۹۹
۴۹۵
۱۰,۴۰۸
سيمان ايلام
۵-
۱۱۰۲-
۲۰,۹۴۲
سيمان بهبهان
۵-
۹۹۲-
۱۸,۸۵۰
سيمان تهران
۵-
۱۰۳۳-
۱۹,۶۴۱
سيمان سپاهان
۱.۱۷-
۸۹۷-
۷۶,۰۰۰
سيمان صوفيان
۵-
۱۳۰۰-
۲۴,۷۲۰
سيمان غرب
۵-
۱۱۲۲-
۲۱,۳۲۴
سيمان فارس
۲.۰۵-
۲۹۶-
۱۴,۱۷۱
سيمان فارس و خوزستان
۴.۹۹-
۴۲۴-
۸,۰۷۵
سيمان كارون
۰.۹۸-
۲۱۰-
۲۱,۲۰۰
سيمان كرمان
۱.۴۵-
۳۶۵-
۲۴,۸۷۰
سيمان هرمزگان
۰.۱۵-
۱۳-
۸,۸۲۰
شركت حمل ونقل پتروشيمي (سهامي عام )
۰.۲۵
۲۳
۹,۳۰۰
شركت داروسازي زهراوي
۴.۰۵-
۱۶۰-
۳,۷۸۷
شركت دشت مرغاب
۵-
۷۷۶-
۱۴,۷۴۸
شركت سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ )
۰.۰۷-
۱۴-
۱۸,۹۸۰
شركت سيمان خاش
۵-
۱۵۹۸-
۳۰,۳۷۹
شركت سيمان شاهرود
۵-
۶۵۱-
۱۲,۳۷۶
شركت صنايع جوشكاب يزد
۳.۸۶-
۸۳۳-
۲۰,۷۶۱
شركت گازلوله
۴.۹۹
۳۵۹
۷,۵۵۷
شركت گروه صنعتي سپاهان
۳.۶۵-
۱۲۹-
۳,۴۰۷
شهد ايران
۱.۶۵-
۲۱۰-
۱۲,۵۰۰
شيرين دارو
۴.۹۹-
۲۵۱-
۴,۷۸۰
شيشه قزوين
۰.۶۹
۴۳
۶,۳۰۱
شيشه همدان
۵
۲۳۱
۴,۸۵۵
شيمي داروئي داروپخش
۲.۳۳-
۵۰-
۲,۰۹۷
صنايع آذرآب
۲.۸۵-
۱۷۳-
۵,۹۰۰
صنايع رنگ ورزين طيف سايپا
۴.۱۵-
۳۸۱-
۸,۸۰۰
صنايع شيميايي ايران
۴.۳۹
۱۶۰
۳,۸۰۸
صنايع كاشي وسراميك سينا
۴.۹۹-
۲۹۴-
۵,۶۰۰
صنايع كاغذسازي كاوه
۴.۹۹-
۸۸-
۱,۶۷۴
صنايع گالوانيزه فجرسپاهان
۰.۰۳
۳
۹,۹۹۹
صنايع لاستيكي سهند
۲.۴۸-
۱۲۷-
۴,۹۹۹
صنايع مس شهيد باهنر
۱.۱۵-
۳۵-
۲,۹۹۹
صنعتي آما
۱.۲۳-
۷۱-
۵,۷۲۰
صنعتي بهشهر
۰.۱۳-
۹-
۶,۶۸۰
عمران وتوسعه فارس
۰.۶۲
۱۹
۳,۰۹۰
فرآورده هاي نسوزآذر
۴.۹۹-
۴۲۸-
۸,۱۴۵
فروسيليس ايران
۲.۸۸-
۵۸-
۱,۹۵۸
فنرسازي خاور
۴.۱۴-
۱۱۶-
۲,۶۸۸
فيبر ايران
۰.۰۱-
۱-
۱۰,۹۰۹
قند لرستان
۰.۰۲-
۱-
۵,۷۰۵
قندنقش جهان
۵
۱۵۹
۳,۳۴۱
كابل سازي ايران
۰.۱۲-
۱۲-
۹,۶۰۰
كابل هاي مخابراتي شهيدقندي
۳.۷-
۲۹۸-
۷,۷۶۰
كارتن ايران
۴.۹۶-
۱۱۶-
۲,۲۲۲
كارخانجات قند قزوين
۴.۹۹-
۵۶۶-
۱۰,۷۶۷
كارخانجات مخابراتي ايران
۱.۰۵-
۳۱-
۲,۹۳۰
كارخانه فارسيت درود
۱.۸۴-
۱۴۰-
۷,۴۵۰
كاشي اصفهان
۴.۹۷
۱۳۱
۲,۷۶۹
كاشي پارس
۰.۸۲-
۷۹-
۹,۵۰۰
كالسيمين
۲.۲۲-
۱۴۳-
۶,۳۰۰
كربن ايران
۱.۰۹-
۳۵-
۳,۱۸۰
كف
۱.۲۶-
۵۳-
۴,۱۵۰
كمباين سازي ايران
۴.۲-
۳۰۰-
۶,۸۵۰
كيميدارو
۰.۱۷
۹
۵,۴۴۹
گروه بهمن
۴.۹۸
۱۸۸
۳,۹۶۰
گروه صنعتي بوتان
۴۰.۳۴-
۷۵۰۶-
۱۱,۱۰۰
گروه صنعتي سديد(هلدينگ )
۴.۹۴
۳۴
۷۲۲
گروه صنعتي ملي (هلدينگ )
۲.۷۲
۱۹۶
۷,۴۰۰
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي
۱.۲۸-
۳۵-
۲,۷۰۰
گلتاش
۲.۸۷-
۱۳۷-
۴,۶۳۱
لاستيك دنا
۴.۹۷-
۱۲۳-
۲,۳۵۰
لامپ پارس شهاب
۱.۵۹
۸۶
۵,۵۰۰
لبنيات پاك
۲.۸۶-
۱۸۴-
۶,۲۵۱
لبنيات كالبر
۱.۶۹-
۳۵۶-
۲۰,۷۰۰
لوله وتجهيزات سديد
۲.۰۵-
۷۳-
۳,۴۹۰
لوله وماشين سازي ايران
۴.۶-
۱۸۹-
۳,۹۲۳
مارگارين
۱.۲۷
۲۰
۱,۶۰۰
ماشين سازي اراك
۴.۹۷-
۲۰۴-
۳,۸۹۷
ماشين سازي نيرومحركه
۲.۷۷-
۱۰۵-
۳,۶۷۹
محورسازان ايران خودرو
۱.۸۹
۱۲۴
۶,۷۰۲
معادن منگنزايران
۱۸.۷۹-
۱۳۶۵-
۵,۹۰۰
ملي سرب وروي ايران
۲.۵۴-
۱۳۴-
۵,۱۵۰
مهركام پارس
۴.۸۴-
۱۶۹-
۳,۳۲۰
موتورسازان تراكتورسازي ايران
۲.۳۷-
۸۳-
۳,۴۱۹
موتوژن
۱.۰۲-
۳۲۶-
۳۱,۷۰۰
نفت بهران
۱.۹۷-
۴۵۳-
۲۲,۵۹۶
نفت پارس
۲.۱۲
۱۳۵
۶,۵۰۰
نورد آلومينيوم
۴.۹۸
۲۳۳
۴,۹۱۱
نوسازي وساختمان تهران
۴.۸۶-
۱۱۳-
۲,۲۱۰
نيرو محركه

بـورس
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
بورس
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |